«Құлыншақ» ересек тобының жылдық перспективалық жоспары

2019-2020 оқу жылына арналған
«Құлыншақ» ересек тобының жылдық
перспективалық жоспары
2019-2020 оқу жылындағы Ересек«Құлыншақ» тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің кестесі
Апта
күндері
Білім саласы Оқу іс — әрекеті
Дүйсенбі Денсаулық
Таным
1.Дене шынықтыру
2.Құрастыру (1,3 апта)/ Қоршаған ортамен танысу (2,4 апта)
в/к: шебер қолдар
Сейсенбі Коммуникация/шығармашылық
Денсаулық
Шығармашылық
1. Орыс тілі(1,3 апта)/Музыка(2,4 апта)
2. Дене шынықтыру
3. Сурет салу.
в/к: Хореография
Сәрсенбі Шығармашылық
Коммуникация
1.Музыка
2.Сөйлеуді дамыту
Бейсенбі Таным
Коммуникация
1Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру
2.Көркем әдебиет
Жұма Денсаулық
Шығармашылық
Таным
1. Дене шынықтыру
2. Мүсіндеу(1,3 апта)/Аппликация (2,4 апта)
3. Жаратылыстану
2019 жыл, Қыркүйек айы
Өтпелі тақырып « Балабақша»
Мақсаты: ойын технологияларын қолдана отырып, балалардың ауызша қарым-қатынас жасау дағдыларын, танымдық ой-өрістерін,
шығармашылық, эстетикалық талғамдарын және жеке тұлғаның әлеуметтік білім, біліктерін жетілдіру.
Міндеттері:
1. Қимыл әрекеттерін ұйымдастырудың түрлі нысандарында қимылдарды дұрыс орындау, негізгі қимыл түрлерін және денсаулықты сақтау
негіздерін жетілдіру;
2. Ересектермен және балалармен еркін қарым-қатынас жасау дағдыларын дамыту;
3. Сенсорлық қабілеттерін, танымдық қызғушылықтары мен шығармашылық қиялдарын жетілдіру;
4. Сезімдік қасиеттері, эстетикалық талғамдары және бейнелеу дағдылары мен музыкалық білімдерін кеңейту;
5. Отансүйгіштік сезімдерін күшейту және өзіне қызмет ету дағдыларын дамыту.
Тақырып Денсаулық-3
Дене шынықтыру-3
Коммуникация-2,5
Сөйлеуді дамыту-1
Көркем әдебиет-1
Орыс тілі-0,5
Таным-2,5
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру-1
Құрастыру-0,5
Жаратылыстану-1
Шығармашылық-3,5
Музыка-1,5
Сурет-1
Мүсіндеу-0,5
Аппликация-0,5
Әлеумет-0,5
Қоршаған орта0,5
І апта
«Менің
балабақшам
»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Сапта бір-бірлеп
жүру, жүруді
жүгірумен
кезектестіру.Еденге
қолымен сүйеніп,
шығыршық ішінен өту.
Тақтай бойымен тепетеңдікті сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«Балабақшаға апарар
жол».
2. Еденге қолымен
сүйеніп, шығыршық
ішінен өту.
Бір орында тұрып, екі
аяқпен секіру(2-3рет
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:«Балабақша
үйіміз».
(сурет бойынша әңгімелеу)
Мақсаты:Сөзді дыбыстау
мәдениетін тәрбиелеуге
арналған дидактикалық
ойындарды қолдану.Балабақша
туралы түсінік беру, достарына
қамқор болуға тәрбиелеу
Дидакти-қ ойын:
«Менің балабақшам»
Көркем әдебиет
Тақырыбы:
Ф. Оңғарсынованың «Үй жақсы
ма, бақша жақсы ма?» өлеңі.
Мақсаты:Өлеңді түсініп, есте
сақтауға үйрету.Есте сақтау
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы: «Біздің
бақшада»
Мақсаты: Әртүрлі
түстен, өлшемнен тұратын
заттардың жиыны туралы
түсініктерді
қалыптастыру.5 көлемінде
санау, заттарды үлгісі
бойынша және аталған
саны бойынша санау
дағдысын қалыптастыру.
Құрастыру
Музыка
Тақырыбы: «Менің
балабақшам»
Мақсаты: Балабақшаға
сүйіспеншілігін арттыру.
Ән арқылы қуана білуге
үйрету. Әнді көңілді,
ынталы жеткізе білуге
дағдыландыру
Ән айту: «Біздің
балабақшамыз»
сөзі:Т.Молдағалиев
Ойын ойнау:
«Өз орныңды тап!»
Қимылды ойын
Сурет
жүрумен кезектестіре
отырып, 10 рет
секіру).Заттар
арасымен доптарды
домалату.
Қимылды ойын:
«Жылдам барайық
бақшаға».
3. Еденге қолымен
сүйеніп, шығыршық
ішінен өту. Тақтай
бойымен тепе-теңдікті
сақтап жүру.
8м дейінгі қашықтықта
заттар арасымен тура
бағыт бойынша
төртағандап еңбектеу.
Қимылды ойын:
«Балабақшада кім
бірінші?».
қабілеттерін, зейінін, тілін
дамыту.
Дидакти-қ ойын:
«Менің балабақшам»
Орыс тілі
Тема: «Знакомство»
Цель:познокомить со словами
приветствия, прощания,
развивать речь, воспитывать
вежливость.
Тақырыбы:«Балабақша
ғимараты» (құрылыс
материалдарынан
құрастыру)
Мақсаты: «іргетас»
ұғымымен таныстырып,
балабақша ғимаратын
құрастыруға үйрету;
еңбексүйгіштікке
тәрбиелеу; үлкен құрылыс
материалынан екі қабатты
ғимарат құрастыруға
дағдыландыру.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Балабақша
ауласына саяхат»
Мақсаты: Балабақша
ауласындағы және
маңайындағы
өсімдіктерді, ағаштар мен
бұталарды атауға үйрету.
Дид-қ ойын: «Ағашты
тап»
Тақырыбы:«Балабақш
адағы түрлі түсті
шарлар» (заттық сурет
салу)
Мақсаты: Сурет салу
барысында дөңгелек
және сопақша пішіндерді
ажырата білуге үйрету.
Бояу тәсілін
бекіту.Баланың ойлау,
көру, есту қабілеттерін
және ұсақ қол
қимылдарын дамыту.
Мүсіндеу
Тақырыбы:«Балабақш
адағы әр түрлі доптар»
Мақсаты: Түрлі
тәсілдерді қолдана
отырып, таныс заттарды
өзіне тән ерекшеліктерін
ескере отырып
мүсіндеуге
үйрету.Тазалыққа,
ұқыптылыққа тәрбиелеу.
ІІ апта
«Менің
достарым»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Сапта бір-бірлеп
жүру,қол мен аяқ
қимылын үйлестіру,
бой түзулігін дұрыс
сақтау. Заттардың
арасымен құрсауларды
домалату. Сызықтар
арасымен (15см ара
қашықтықта),тепетеңдікті сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«Кімнің достары
көп?»
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:«Үйшік» ертегісі
Мақсаты: Ертегі желісін айтып
беруге үйрету дағдыларын
қалыптастыру. Бауырмалдыққа,
адамгершілікке тәрбиелеу.
Дидакти-қ ойын:«Мен
айтамын, досым жасайды»
Көркем әдебиет
Тақырыбы:
Ф. Оңғарсынованың «Үй жақсы
ма, бақша жақсы ма?» өлеңі.
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:«Достарымн
ың ойыншықтары»
Мақсаты: Заттарды
салыстырып қою арқылы
оларды санамай-ақ
жұптарын салыстыру
негізінде тең немесе тең
еместігін анықтай білуді
үйрету.
Дид-қ ойын: «Таныс
пішіндер доминосы»
Музыка
Тақырыбы: «Менің
балабақшам»
Мақсаты: Балабақшаға
сүйіспеншілігін арттыру.
Ән арқылы қуана білуге
үйрету. Әнді көңілді,
ынталы жеткізе білуге
дағдыландыру
Ән айту: «Біздің
балабақшамыз»
сөзі:Т.Молдағалиев
Музыка
Қоршаған
орта
Тақырыбы:
«Ойыншықта
р»
Мақсаты:Бала
-лардың мінез
құлқында
қарапайым
әдеп
ережелерін(ой
ыншықтармен
бөлісу) бекіту.
Ойын
2. Заттардың арасымен
құрсауларды домалату.
2-3м қашықтықта алға
ұмтыла қос аяқпен
секіру. Тақтай
үстімен(8м) көлденең
еңбектеу
Қимылды ойын:
«Досым, ұста!».
3. Заттардың арасымен
құрсауларды домалату.
Сызықтар арасымен
(15см ара
қашықтықта),тепетеңдікті сақтап
жүру.Допты бір-біріне
төменнен лақтыру және
қағып алу(1,5м
қашықтықтан).
Қимылды ойын:
«Досым, қағып ал!»
Мақсаты:Өлеңді түсініп, есте
сақтауға үйрету.Есте сақтау
қабілеттерін, зейінін, тілін
дамыту.
Дидакти-қ ойын:
«Менің балабақшам»
Жаратылыстану
Тақырыбы:«Менің
жасыл достарым»
Мақсаты: Бөлме
өсімдіктері туралы
білімдерін байытып,
аттарын атауға үйрету.
Балалар ұжымында
достық қарым-қатынасты
тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Өсімдіктің
досын тап»
Тақырыбы: «Менің
достарым»
Мақсаты: Достыққа,
бір-лікке, татулыққа
шақыру. Көңілді әуен
арқылы көңіл-күйлерін
көтеру. Әуенге ілесе би
қимылдарын жасау
дағдыларын үйрету.
Ән айту: «Тату доспыз
бәріміз» Е.Меңдешов
Ойын ойнау:
«Ән салған кім?»
А. Райымқұлова
Музыкалық –
дидактикалық ойын
Сурет
Тақырыбы:«Досымны
ң үйі»
( заттық сурет салу)
Мақсаты: Әртүрлі
бағыттағы тура сызықтар
мен олардың қиылысуын
жүргізе білуді
үйрету.Үлгі бойынша
пішінін ескере отырып
сурет салуды үйрету.
Дидакти-қ ойын:
«Досыңа көмектес»
Аппликация
Тақырыбы: «Зәулім
балабақша»
Мақсаты: Қайшына
дұрыс ұстау және
пайдалана білуді
қалыптастыру.
Ересектердің көмегімен
бөліктерді желімдеуге
барысында
ойыншықтарға
ұқыптылықпен,
жанашырлықпе
н қарап, әрекет
ете білуге
баулу.
үйрету. Желімді, сүлгіні
қолдануды үйретуді
жалғастыру.
ІІІ апта
«Менің
сүйікті
ойыншықта
рым»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Бірқалыпты, аяқтың
ұшымен, тізені жоғары
көтеріп жүгіру.Бір
орында оңға, солға
секіру. Допты екі
қолмен бастан асыра
кедергі арқылы
лақтыру(2м.қаш.).
Қимылды ойын:
«Ойыншыққа тез
жетейік»
2. Бір орында оңға,
солға секіру. Арқан
үстімен тепе-теңдікті
сақтап жүру. Допты
жоғары лақтырып, екі
қолмен қағып алу.(2-
3рет)
Қимылды ойын:
«Ойыншықты қағып
ал!»
3. Бір орында оңға,
солға секіру. Допты екі
қолмен бастан асыра
кедергі арқылы
лақтыру(2м.қаш.).
Гимнастикалық
скамейка үстімен
көлденеңінен еңбектеу.
Қимылды ойын:
«Ойыншыққа
еңбектеп жетеміз»
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:«Бақшадағы
ойыншықтар»
Мақсаты: Дауысты, дауыссыз
дыбыстарды дұрыс айту
дағдыларын бекіту.Балалардың
сөздік қорын ойыншықтардың
атауларымен байыту.
Ұқыптылыққа, жинақылыққа
тәрбиелеу.
Дидакти-қ ойын:«Ойыншық
атауындағы бірінші дыбысты
айтайық»
Көркем әдебиет
Тақырыбы:
«Ойыншықтар»өлеңі. Н.
Әлімқұлов.
Мақсаты: Өлеңді
эмоционалды қабылдай білуді
дамыту, түсініп, есте сақтауға
үйрету, ұқыптылыққа
тәрбиелеу.
Дидакти-қ ойын:«Жаңа
қуыршақ»
Орыс тілі: знать значение
слово «друзья». Учить
различать полна русском языке,
мальчик или девочка.
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:«Сөредегі
ойыншықтар»
Мақсаты: Бірінің астына
бірі екі қатарда
орналасқан заттардың екі
тобын салыстыруды
үйрету.
Дид-қ ойын:
«Ойыншықтар дүкені»
Құрастыру
Тақырыбы:«Досымның
үйі»
Мақсаты: Орналастыру
тәсілдерін қолдана
отырып, үйді
пластиналарды тігінен
және кірпіштерді,
бөлшектерді көлдененінен
орналастырырып
құрастыруға
үйрету.Бастаған ісін
аяғына дейін жеткізуін
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Дұрыс,
бұрыс»
Жаратылыстану
Тақырыбы:«Ойыншықт
ар еліне саяхат»
Музыка
Тақырыбы: «Менің
сүйікті ойыншықтарым»
Мақсаты: Жоғары,
төмен дыбыстарды
ажырату. Би
элементтерін музыканың
бояуымен сезініп жасау.
Ойыншықтарды жинақы
ұстауға, достарымен
бірігіп ойнауға
тәрбиелеу.
Әуенді ырғақты
қимылдар:
«Қуыршақпен
би»«Бөбегім»
Ғ.Дауылбаева
Музыка тыңдау: «Кір
қуыршақ» И.Нүсіпбаев
Ән айту: ««Тату доспыз
бәріміз» Е.Меңдешов
Ойын ойнау: «Үлкен,
кіші қоңыраулар»
дидактикалық ойын
Сурет
Тақырыбы:«Менің
сүйікті ойыншығым»)
( заттық сурет салу)
Мақсаты: Домалақ
пішінен доптыңың
суретің салып, ирек
сызықпен әшекейлеуді
үйрету, шыдамдылыққа
сыйласымды, қарым –
қатынасқа тәрбиелеу,
Мақсаты: Балалардың
ойыншықтардың қандай
материалдан жасалғаны
туралы мағлұматын
кеңейтіп, қарапайым
тәжірибелерді жүргізуге
қызығушылықтарын,
зейіндерін дамыту.
Дид-қ ойын:
«Ойыншықтарды
атаймыз»
суретті қыл қаламен салу
және бояу әдіс –
тәсілдерін меңгерту.
Мүсіндеу
Тақырыбы:«Қоянменің сүйікті
ойыншығым»
Мақсаты: Ермексазды
домалату,шымшу,жалпа
йту тәсілдерін қолдана
отырып, қоянды
мүсіндеуді үйрету,
ұқыпты жұмыс жасауға
дағдыландыру.
ІVапта
«ЖиҺаздар»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Кіші және үлкен
қадаммен, сапта бірбірлеп
жүгіру.Гимнастикалық
қабырғаға жоғарытөмен кезектескен
қадаммен
өрмелеу.Тақтай үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
Қимылды ойын:
«Орындыққа кім
бірінші жетеді?».
2. Гимнастикалық
қабырғаға жоғар-төмен
кезектескен қадаммен
өрмелеу. Алысқа
дәлдеп лақтыру(3,5-
6,5м.кем емес).
Гимнастикалық
скамейка үстімен тепетеңдікті сақтап жүру.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:Үй жиһаздары.
(байланыстырып сөйлеу)
Мақсаты:Тұрмыстық
заттардың қолданылу
маңыздылығын түсіну
дағдыларын қалыптастыру.
Сөйлемдердің түрлерін (жай
және күрделі) сын есімдерді
қолана білуге үйрету.
Дид-қ ойын: «Жиһаз атауына
сөйлем құрайық»
Көркем әдебиет
Тақырыбы:
«Ойыншықтар»өлеңі. Н.
Әлімқұлов.
Мақсаты: Өлеңді
эмоционалды қабылдай білуді
дамыту, түсініп, есте сақтауға
үйрету, ұқыптылыққа
тәрбиелеу.
Дидакти-қ ойын:«Жаңа
қуыршақ»
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:Үйді
жабдықтау
Мақсаты: Сандарды
тәртібі бойынша атауға
және қорытынды санды
атауға, «Барлығы қанша?»
сұрағына жауап беруге
үйрету.
Дид-қ ойын:
«Жиһаздарды өз
орындарына
орналастыр»
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Жиһаз
фабрикасына саяхат»
Музыка
Тақырыбы: «Менің
сүйікті ойыншықтарым»
Мақсаты: Жоғары,
төмен ды-быстарды
ажырату. Би элементтерін музыканың
бояуымен сезініп жасау.
Ойыншықтарды жинақы
ұстауға, достарымен
бірігіп ойнауға
тәрбиелеу.
Ән айту: «Домбыра
сазы» И.Нүсіпбаев
Музыка
Тақырыбы: «Ғажайып
сандық»
Мақсаты: Ғажайып
сандықта сақталған
ұлттық бұйымдар
арқылы ұлттық музыка
мұрасымен таныстыру,
ұлттық сазбен
сусындандыру.
Қоршаған
орта:
Тақырыбы:
«Топ
жиһаздары»
Мақсаты: Топ
бөлмелеріндегі
жиһаздарды
дұрыс атауды
үйрету, оларға
ұқыптылықпен
қарауға
тәрбиелеу.
Қимылды
ойын:
«Орындықтан
еңбектеп өтейік
!
»
3. Гимнастикалық
қабырғаға жоғар
-төмен
кезектескен қадаммен
өрмелеу. Тақтай
үстімен тепе
-теңдікті
сақтап жүру.Баланың
қолын көтергендегі
биіктен жоғары ілінген
нәрсені орнынан секіру
арқылы затты жинап
өту
.
Қимылды
ойын:
«Есікті кім
бірінші жабады?
»
Эстафеталық сайыс:
«Балабақшадағы
көңілді эстафета»
Мақсаты: Қарапайым
тәжірибелерді жүргізуге
қызығушылықтарын,
зейіндерін дамыту.
Дид
-қ ойын: «Жиһаз
сатып алдым»
Әсемдікті сезінуге,
ырғақты ажыра
-туға
үйрету. Эстетикалық
талғам қалыптастыру.
Сурет
Тақырыбы:«Үй
жиһаздары» ( Сандық)
(Сәндік сурет салу)
Мақсаты: Қазақ
халқының сәндік

қолданбалы өнер
шығармаларымен
таныстырып, сандықты
қазақ оюларының кейбір
элементтерімен
әшекейлеуге үйрету.
Аппликация
Тақырыбы:
«Сандықты әшекейле
»
Мақсаты:Геометриялық
пішіндерден ою

өрнектерді құрастыру
дағдыларын
қалыптастыру, жеке
бөліктерді жапсыруды
үйрету
.
Қазан айы, 2019жыл
Өтпелі тақырып «Менің отбасым»
Мақсаты: балалардың отбасы туралы білім, білік, дағдыларын дамыту. Отбасындағы жағымды өзара қарым-қатынас пен оларға деген
сүйіспеншілік сезімдерін жетілдіру.
Міндеттері:
1. Денаулықсақтау технологияларын қолдана отырып салауатты өмір салтын ұстану, дене шынықтыру жаттығуларын орындау
қызығушылықтарын арттыру;
2. Отбасы, отбасындағы тұрмыс және халықтық дәстүрлер туралы түсініктерін кеңейте отырып, сөйлеу дағдыларын жетілдіру;
3. Танымдық-конструктивтік ойлау дағдыларын жан-жақты қалыптастыру;
4. Қоршаған ортадағы әсемдікті сезіне отырып, өз ойларын айта білуге, қиялдарын дамытуға ықпал жасау;
5. Отбасындағы салт-дәстүрлерді құрметтей отырып, рухани адамгершілік құндылықтарға баулу.
І апта
«Менің
отбасым,
ата-аналар
еңбегі»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Түрлі бағытта
жүгіру.1,5м қашықтықтан
тігінен (нысана ортасының
биіктігі 1,5м) нысанаға
дәлдеп лақтыру.
Бір орында тұрып, екі
аяқпен секіру(2-3рет
жүрумен кезектестіре
отырып,10 рет секіру).
Қимылды ойын:
«Картоп жинау».
2. 1,5м қашықтықтан
тігінен (нысана ортасының
биіктігі 1,5м) нысанаға
дәлдеп лақтыру.
Бір орында тұрып, екі
аяқпен секіру(2-3рет
жүрумен кезектестіре
отырып, 10 рет
секіру).Заттар арасымен
доптарды домалату.
Қимылды ойын:
«Анамызға
көмектесейік».
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:«Менің отбасым»
(сурет бойынша әңгіме)
Мақсаты: Дауысты және
дауыссыз дыбыстарды дұрыс
айту дағдыларын бекіту.Сөздік
қорын жалпылаушы мағыналы
сөздермен байыту. Отбасы,
отбасындағы тұрмыс туралы
айтып беруге үйрету.
Дид-қ ойын:«Отбасы
мүшелерін ата»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Отбасындағы
сыйластық»
Мақсаты: Отбасы мүшелерін
дұрыс атауға, сәлемдесіп,
қоштасуға, үлкенді сыйлап,
құрметтеуге үйрету. Олардың
қасиеттерін көруге, әрекеттерін
бағалауға тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Отбасындағы
мерекелер»
Орыс тілі:
Тема: «Моя семья»
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:«Отбасында
ғы менің бір күнім»
(Сан мен санау)
Мақсаты: Теңдік және
теңсіздік туралы
ұғымдарды қалыптастыру.
Салыстыратын топтар: бір
көп, бір және екі,екі және
үш және төрт, төрт және
бес.
Дид-қ ойын: «Біз
отбасында нешеуміз?»
Құрастыру
Тақырыбы:«Асхана»
(қалдық
материалдармен жұмыс)
Мақсаты: Балаларды
табиғи материалдардан
түрлі заттар даярлауға
баулу. Еңбексүйгіштікке,
ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Музыка
Тақырыбы: «Менің
отбасым»
Мақсаты: Туыстарына
деген сезімін әнмен
жеткізуге баулу. Отбасы,
ата-ана туралы
әңгімелерін еркін жеткізуге мүмкіншілік жасау.
Әнді таза дауыспен
айтуға үйрету.
Ән айту: «Ата-ананы
тыңдаймыз» Б.Бейсенова
Ойын ойнау: «Киіз
үйлер»Музыкалық
қимылды ойын
Сурет
Тақырыбы:
«Тостағанды
әшекейлеу» (заттық
сурет салу)
Мақсаты: Сопақша
пішіннен тостағанның
суретін салып, ирек
сызықпен әшекейлеуді
және таныс элементтерді
3. 1,5м қашықтықтан
тігінен (нысана ортасының
биіктігі 1,5м) нысанаға
дәлдеп лақтыру. Тақтай
бойымен тепе-теңдікті
сақтап жүру.
8м дейінгі қашықтықта
заттар арасымен тура
бағыт бойынша
төртағандап еңбектеу.
Қимылды ойын:
«Сәбіз жинау»
Цель: Познокомить с новыми
словами по теме, развивать
внимание и память.
Дид-қ ойын:
«Отбасындағы түскі ас»
Жаратылыстану
Тақырыбы:«Мол өнім»
Мақсаты: Көкөністер мен
жемістердің 4-5 түрін
атауға үйрету.
Табиғаттағы маусымдық
өзгерістер туралы
түсініктерін
қалыптастыру. Үлкендер
еңбегіне құрметпен
қарауға тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Әкем егін
жинады»
(нүкте, дөңгелек,
жолақшаларды)
Құрастыруды үйрету.
Әдемілікті сезіне білуге
тәрбиелеу. Эстетикалық
сезімдерін, ойлау
қабілеттерін, ұсақ қол
қимылдарын дамыту.
Мүсіндеу
Тақырыбы:«Бақшадағ
ы өнімді жинау» (сәбізді
жинау)
Мақсаты: домалақтау,
сопақшалау, шымшу
тәсілдері арқылы сәбіз
мүсінін жасауды үйрету.
Ұқыпты жұмыс жасауға,
үлкендер еңбегін
құрметтеуге тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Әкем егін
жинады»
ІІ апта
«Менің
көшем»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Түрлі тапсырмалармен
жүгіру:шапшаң және баяу
қарқынмен., жетекшімен
ауыса отырып жүгіру. Ені
20см, биіктігі 30см тақтай
бойымен тепе-теңдікті
сақтап жүру, секіріп, қос
аяқпен тұру.
Қимылды ойын:
«Торғайлар мен
автомобиль»
2. Ені 20см, биіктігі 30см
тақтай бойымен тепетеңдікті сақтап жүру,
секіріп, қос аяқпен тұру.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Біз тұратын
көше»
Мақсаты: Байланыстырып
сөйлеу дағдыларын үйрету.
Әңгімені айтып беруге үйрету
дағдыларын қалыптастыру.
Дид-қ ойын:«Көшедегі көлік
түрін дыбысынан таны»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Отбасындағы
сыйластық»
Мақсаты: Отбасы мүшелерін
дұрыс атауға, сәлемдесіп,
қоштасуға, үлкенді сыйлап,
құрметтеуге үйрету. Олардың
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:Қала
картасы (Геометриялық
пішіндер) Мақсаты:
Теңді кем топқа
үстемелей отырып немесе
артық топтан бір затты
алып тастай отырып,екі
тәсілмен орнатуға,
«Қанша еді?», «Қаншасы
қалды?» сұрақтарына
жауап беруге үйрету.
Дид-қ ойын: «Көшедегі
әр-түрлі көліктер »
Музыка
Тақырыбы: «Менің
көшем»
Мақсаты: Көшеде жүру
ережесін сақтау,
қауіпсіздікке баулу.
Әннің сергек, ширақ,
сабырлы сипатын және
түстерді ажырата білу.
Ән айту: «Күз тамаша!»
С.Шынымов
Ойын ойнау:
«Светофор-айрықшам»
Ю.Чичков
Сурет
Қоршаған
ортамен
таныстыру
Тақырыбы:
«Жолда жүру
ережесін
сақтайық»
Мақсаты: Көлік
түрлері, жол
бөліктері (тротуар,
жолдың жүру
бөлігі мен жаяу
жүргінші өтетін
жол және жер асты
өту), бағдаршам
белгілері, жолда
жүру ережелері
Тақтай үстімен(8м)
көлденең еңбектеу.
Қимылды ойын:
«Аялдамаға дейін…»
3. Ені 20см, биіктігі 30см
тақтай бойымен тепетеңдікті сақтап жүру,
секіріп, қос аяқпен тұру.
Доға астынан еңбектеп
өту(биіктігі50см)
Қимылды ойын:
«Көшедегі көліктер»
қасиеттерін көруге, әрекеттерін
бағалауға тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы:«Көшеде өзін
ұстау тәртібі»
Мақсаты: Көшеде өзін
дұрыс ұстау ережелері
туралы білімдерін
қалыптастыру.Қоршаған
орта туралы білімдерін
кеңейту.
Дид-қ ойын:«Көшедегі
қауіпсіздік»
Тақырыбы: «Менің
көшем» (Сюжетті сурет
салу)
Мақсаты: Сюжеттік
сурет салуды (ағаштар
мен бұталарды) және
қарындашпен сурет салу
тәсілдерін үйрету.
Жақсы нәтижеге
ұмтылуға тәрбиелеу.
Бейнелік сезіну
қабілеттерін дамыту.
Аппликация
Тақырыбы:«Менің
көшем»
Мақсаты: Заттарды
қағаз бетіне орналастыру
дағдыларын
қалыптастыру.
Композицияны
құрастыру кезінде заттар
мен нысандардың көлемі
бойынша ара-қатынасын
ескеру.
Дид-қ ойын: «Менің
көшем» (Воскобовичтің
дамытушы ойындары)
туралы білімдерін
қалыптастыру
ІІІ апта
«Үйдегі
және
көшедегі
қауіпсіздік»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.1-1,5минут ішінде баяу
қарқынмен үздіксіз
жүгіру. Көлбеу
тақтаймен(ені2см,биіктігі3
0-35см) жоғары және
төмен жүру мен жүгіру.
Қапшықты нысанаға
көздеп лақтыру (3м қаш.).
Қимылды ойын: «Өртті
сөндіру»
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:«Әйгерім
дастарханды әзірлеп жатыр»
Мақсаты: Заттарды және
олардың тұрған орнын аңықтау
дағдыларын жетілдіру. Сөздік
қорларын дамыту.
Дид-қ ойын:«Асханадағы
қауіпсіздік ережесі»
Көркем әдебиет
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:«Саңырауқұ
лақтарды жинау»
Мақсаты: 5-ке дейін
реттік санау дағдыларын
дамыту, реттік сан
есімдерді атау,
«Нешінші?», «Саны
бойынша қайсысы?»
Музыка
Тақырыбы: «Үйдегі
және көшедегі
қауіпсіздік»
Мақсаты: Үйдегі және
көшедегі қпуіпсіздікке
үйрету. Музыкалық
ырғақты қимылдарды
орындауда жеңіл
секірулер, жұптаса билеу
дағдыларын
қалыптастыру.
2. Көлбеу
тақтаймен(ені2см,биіктігі3
0-35см) жоғары және
төмен жүру мен жүгіру.
Кегльдердің арасымен
еңбектеп жүру.
Гимнастикалық қабырғаға
кез келген тәсілмен
өрмелеу.
Қимылды ойын:
«Бағдаршам»
Негізгі қимылдар:
3. Көлбеу
тақтаймен(ені2см,биіктігі3
0-35см) жоғары және
төмен жүру мен жүгіру.
Қапшықты нысанаға
көздеп лақтыру (3м қаш.).
Гимнастикалық орындық
үстінде еңбектеп жүру.
Қимылды ойын:
«Абайлап көзде!»
Тақырыбы: «Бағдаршам»
өлеңі. С.Дүкенбай.
Мақсаты: Өлеңді түсініп, есте
сақтауға жүйелілігін сақтауға
үйрету.
Дид-қ ойын: «Бағдаршамның
түстері»
Русский язык:
Тема: Мой дом
Цель: Дать представление о
доме, научить сравнивать
предметы. Воспитывать
трудолюбие.
сұрақтарына жауап беру
дағдыларын дамыту.
Құрастыру
Тақырыбы:«Біздің көше
(Құрылыс
материалдарынан)
Мақсаты: Орналастыру
тәсілдерін қолдана
отырып, пластиналарды
тігінен және кірпіштерді,
бөлшектерді көлденеңнен
орналастыру.
Үстел-үсті
ойыны:«Көшедегі әртүрлі көліктер»
Жаратылыстану
Тақырыбы:«Табиғат
аясындағы қауіпсіздік
ережелері»
Мақсаты:Табиғат
аясындағы тәртіп
ережелері туралы түсінік
беру. Балаларға әр – түрлі
жағдайдан шығу
жолдарын таба білуге
ықпал жасау.Балалардың
ойлау қабілеттерін
арттыру. Табиғатты
аялауға, қорғауға, табиғат
әсемдігін бағалай білуге
тәрбиелеу.
Дид-қ ойын:«Қауіпті
және қауіпсіз заттар»
Ән айту: «Күзгі
жапырақтар»
П.Шайжанова
Сурет
Тақырыбы:«Бағдарша
м» (Заттық сурет салу)
Мақсаты: Дөңгелек
пішінді заттарды сала
отырып, дәстүрлі сурет
салудың техникасын
жетілдіру. Баланың
ойлау, көру,
қабілеттерін және ұсақ
қол қимылдарын
дамыту.
Дид-қ ойын:
«Бағдаршам қандай?»
Мүсіндеу
Тақырыбы:«Бағдарша
м»
Мақсаты:Қамыр
кесектерінен мүсіндеу
дағдыларын
қалыптастыру.
Пропорцияларын сақтап,
саусақ пен алақан
қозғалыстарын
пайдалана отырып,
бағдаршамды мүсіндеуді
үйрету.
Дид-қ ойын:
«Бағдаршам қандай?»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
Сөйлеуді дамыту Қарапайым
математикалық
Музыка Қорш.орта
Тақырыбы:
ІVапта
«Алтын
күз»
1.Орта жылдамдықпен
жүруді кезектестіре
отырып, 40-50метрге
жүгіру. Екі аяқпен бір
орында тұрып, ұзындыққа
секіру.Гимнастикалық
орындық үстінен етпетінен
жатып, шаян сияқты ішпен
тартылып, орындықтың
екінші басына шығу.
Қимылды ойын:
«Жапырақтарды
жинаймыз»
2. Екі аяқпен бір орында
тұрып, ұзындыққа секіру.
5-6м.қаш.доғаның
астынан еңбектеп өту.
Гимнастикалық орындық
үстінде кедергілерден
аттап жүру.
Қимылды ойын:«Күн
мен жаңбыр»
3. Екі аяқпен бір орында
тұрып, ұзындыққа секіру.
Гимнастикалық орындық
үстінен етпетінен жатып,
шаян сияқты ішпен
тартылып, орындықтың
екінші басына шығу.Құм
салған қапшықты оң және
сол қолмен алысқа
лақтыру.
Қимылды
ойын:«Асқабақты
домалатып жеткізейік»
Спорттық ойын: «Мен
және менің отбасым»
Тақырыбы:«Жыл мезгілі.
Күзгі табиғат»(сурет бойынша
әңгімелеу).
Мақсаты: сурет мазмұнына
сәйкес әңгіменің басы мен
соңын құрастыруға үйрету.
Байланыстырып сөйлеу
дағдыларын жетілдіру.
Дид-қ ойын: «Бұл қай кезде
болады?»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Бағдаршам»
өлеңі. С.Дүкенбай.
Мақсаты: Өлеңді түсініп, есте
сақтауға жүйелілігін сақтауға
үйрету.
Дид-қ ойын: «Бағдаршамның
түстері»
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:
«Бақтағы жемістер мен
көкөністер»
(Геометриялық
пішіндер)
Мақсаты: 1 санымен
таныстыру. Сандық топты
белгілеу. Биіктігі және
жуандығы бойынша
бірдей және екі түрлі
заттарды салыстыру.
Дид-қ ойын: «Күзгі
жемістер»
Жаратылыстану
Тақырыбы:«Алтын күз
келді!»
Мақсаты: Табиғаттағы
маусымдық өзгерістер
туралы, жыл мезгілдері
туралы түсініктерін
қалыптастыру.
Табиғаттағы ауа райының
жайын бақылауды және
бақылау
нәтижелерін табиғат
күнтізбесіне белгілей
білуді үйрету.
Дид-қ ойын:«Күзгі
ерекшеліктерді ата»
Тақырыбы: «Алтын
күз»
Мақсаты: Күз бейнесін
музыка, сюжетті
бейнелер арқылы
көрсете білу. Музыкаға
әсерленуді байыту.
Көңілді-көңілсіз
музыканың
интонациясын ажырата
білу.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Күзгі вальс»
Қ.Шілдебаев
Музыка тыңдау: «Күз
жомарт» Д.Ботбаев
Ән айту: «Күзгі
жапырақтар»
Сурет
Тақырыбы:«Күзгі
жапырақтар»
(Сюжетті сурет салу)
Мақсаты:Қылқаламды
дұрыс ұстауды, қағаздың
үстінен жүргізуді
үйрету.Қоршаған
ортаның әсемдігін,
эстетикалық талғам
дағдыларын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Жыл
мезгілін ата»
Аппликация
Тақырыбы:Күзгі
жапырақтар»
(Сюжетті аппликация)
«Күзгі табиғат»
Мақсаты:
Балалардың
табиғат
құбылыстары: жел,
жаңбыр, тұман
туралы түсініктерін
кеңейту.Күзгі
табиғаттағы
өзгерістерін
бақылау
дағдыларын
дамыту.
Дид-қ ойын:
«Күзгі құпиялар»
Мақсаты: Заттарды
қағаз бетіне орналастыру
дағдыларын
қалыптастыру.
Композицияны
құрастыру кезінде заттар
мен нысандардың көлемі
бойынша ара-қатынасын
ескерту.
Дид-қ ойын: «Жыл
мезгілін ата»
Қараша айы, 2019жыл
Өтпелі тақырып «Дені саудың жаны сау»
Мақсаты: Денсаулық сақтаутехнологиялары негізінде балалардың спортпен шұғылдануға деген қызығушылықтарын арттыру. Балалар
әрекетінің түрлі нысандары мен түрлерінде олардың ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту. Шығармашылықтары мен ойлау, қиялдау
сезімдерін жетілдіру.
Міндеттері:
1. Спорттық ойындар мен жаттығу қимылдарын үйрету барысында балалардың белсенді қатысуы мен ынталануын қадағалау;
2. Құрдастары және ересектермен қарым-қатынас жасауда сөздік қорларын және сөйлеу мәдениетін дамыту;
3. Эстетикалық талғамдарын қалыптастыру, ой-өрістерін кеңейту;
4. Балаларды құрдастарымен сыпайы қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу.
І апта
«Өзім туралы»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Сапқа тұру,
құрылымын
өзгертіп, қайта тұру.
4-5 сызық арқылы
орнынан ұзындыққа
секіру.
(сызықтардың ара
қаш-ғы 40-50см).
Қапшықты оң және
сол қолымен
көлдененінен
нысанаға (2-
2,5м.қаш-н) дәлдеп
лақтыру.
Қимылды ойын:
«Кім мықты?».
2. 4-5 сызық арқылы
орнынан ұзындыққа
секіру.(сызықтардың
ара қаш-ғы 40-50см).
Бөрене үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру. Табан мен
алақанға сүйеніп,
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:«Мен
қандаймын?»
Мақсаты: Сурет бойынша
әңгіме құрастыру, айтып беруге
үйрету дағдыларын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Сезім
мүшелерін ата»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Мен кіммін?»
Мақсаты: Оқиғаларды ойдан
құрастырып, кейіпкерлердің
мінезін сипаттауға үйрету.
Балалардың зейінін,
бақылағыштығын, қиялын
дамыту.
Дид-қ ойын: «Дауысынан
таны»
Орыс тілі
Тема: Фрукты
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:«Менің күн
тәртібім» (Уақытты
бағдарлау)
Мақсаты: 2 санымен
таныстыру. Таңертең,
күндіз, кеш, түн тәулік
бөліктерін ажырату және
атай білу дағдыларын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Кім үйіне
тез жетеді?»
Құрастыру
Тақырыбы:«Менің
қорам»
(Құрылыс
материалдарынан)
Мақсаты: Үлгі
бойынша әртүрлі
текшелермен қора
құрастыруды үйрету.
Музыка
Тақырыбы: «Менөмірдің гүлімін»
Мақсаты: Балаларды
елжандылыққа,тұлғалық
сенімділікке тәрбиелеу.Ән
айта отырып, мәтініне сай
қимылдар жасауға үйрету.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Күзгі вальс»
Қ.Шілдебаев
Музыка тыңдау:
«Атамекен өрені»
Б.Бүрісұлы
Ән айту: «Мен бір ерке
баламын» Б.Жұмабекова
Ойын ойнау:
«Өз жұбыңды тап!»
Қимылды ойын
Сурет
Тақырыбы: «Мақта
қыздың мысығы»
Мақсаты: Үлгі бойынша
пішінін, пропорциясын
төрттағандап
еңбектеу.
Қимылды ойын:
«Маған қарай
жүгір».
3. 4-5 сызық арқылы
орнынан ұзындыққа
секіру.(сызықтардың
ара қаш-ғы 40-50см).
Оң және сол
қолымен
көлдененінен
нысанаға (2-
2,5м.қаш-н) дәлдеп
лақтыру.Басқа қап
киіп, заттарды аттап
өту, бұрылу.
Қимылды ойын:
«Менің соңымнан
жүр»
Цель: Познокомить детей с
видами фруктов,развивать речь
и память.
Ұжымда жұмыс жасай
білуге тәрбиелеу.
Құрылысты биіктетіп
жасау, бір бөлшекті
екінші бөлшекпен
ауыстыру (биік және
аласа), өзгерту
іскерліктерін дамыту.
Дид-қ ойын:«Сен
қандайсын?»
Жаратылыстану
ТАҚЫРЫБЫ: «МЕН
ТАБИҒАТТЫ БАҚЫЛАЙ
АЛАМЫН БА?»
Мақсаты: «Бақылау»
ұғымын түсіндіру.
Жанды табиғат, оның
тіршілік ортасы және
жансыз табиғаттағы
қайталанбас құбылыс
түрлері туралы
білімдерін жетілдіру.
Жанды және жансыз
табиғатқа не жататынын
түсіндіру арқылы есте
сақтау қабілеттерін
дамыту.
Дид-қ ойын:«Жандыжансыз»
ескере отырып,
жануарларды
бейнелеу дағдыларын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Өзің
жақсы көретін үй
жануары»
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Билеп
тұрған қыз»
Мақсаты: Адам пішінін
(дене бөліктерін:бас,
кеуде, қолдары, аяқтары)
мүсіндейді. Кескішпен
түрлі безендірулер
жасайды.
Дид-қ ойын: «Мен
қандаймын?»
ІІ апта
«Дұрыс
тамақтану.
Дәрумендер»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1. Қатарға бір-бірден
сапқа тұру.Қолын
жоғары көтеріп,
аяқтың ұшымен
тұру. 50см.жоғары
көтерілген арқанның
астынан оң және сол
бүйірімен алға
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:«Не дәмді?»
ертегісі
Мақсаты: Сөзді дыбыстау
мәдениетін тәрбиелеуге
арналған дидактикалық
ойындарды қолдану. Зат
есімдерді жекеше және көпше
түрде қолдану дағдыларын
дамыту.
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:«Көкөністе
р мен жемістер»
(Кеңістікті бағдарлау)
Мақсаты:: 3 санымен
таныстыру.Өзінің дене
бөліктерінің
Музыка
Тақырыбы: «Күз
байлығы»
Мақсаты: Астық, дәнді
дақылдар мен көкөністердің пайдалылығын, қысқа
азық дайындаудың
қажеттілігін түсіну. Ел
ырзығының қуанышын
әнмен, бимен көркемдей
Қоршаған
ортамен танысу
Тақырыбы:
«Адам еңбегінің
нәтижесі»
Мақсаты:
Ересектердің
еңбегін ойын
әрекеттерінде
еңбектеп кіру. 20-
25см.биіктікке
секіру
Қимылды ойын:
«Көкөністерді
жина»
2. Қолын жоғары
көтеріп, аяқтың
ұшымен тұру. 20-
25см.биіктікке
секіру. Құрсаудан
еңбектеп өту.
Қимылды ойын:
«Қоянның сәбізі»
3. Қолын жоғары
көтеріп, аяқтың
ұшымен тұру.
50см.жоғары
көтерілген арқанның
астынан оң және сол
бүйірімен алға
еңбектеп кіру.
Гимнастикалық
қабырғамен
аралықтан аралыққа,
оңға-солға ауысу.
Қимылды ойын:
«Дәрумендерді
жина»
Дид-қ ойын: «Дәмін татып,
атын ата»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Мен кіммін?»
Мақсаты: Оқиғаларды ойдан
құрастырып, кейіпкерлердің
мінезін сипаттауға үйрету.
Балалардың зейінін,
бақылағыштығын, қиялын
дамыту.
Дид-қ ойын: «Дауысынан
таны»
орналасуына қарай
бағдарлай білуге үйрету.
Дид-қ ойын:
«Көкөністерді сана»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Дәрумендер әлеміне
саяхат»
Мақсаты: Балаларға
жемістердің,
көкөністердің дәруменге
бай екенін, денсаулыққа
пайдасын түсіндіру, баубақшаға саяхатқа
шығып,
еңбексүйгіштікке
тәрбиелеу,
Дид-қ ойын:«Бақта ма,
бақшада ма?»
білу. Мерекелік көңіл-күй
сыйлау.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Тәтті тосап» биі
Музыка тыңдау:
Осенний вальс.
Чайковский
Ән айту: «Күзге сәлем»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Айгөлек»
ойыны
Сурет
Тақырыбы:«Дәмді
алмалар»
Мақсаты:Дөңгелек
пішіндерді түрлі көлемде
салуға үйретуді
жалғастыру,
еңбексүйгіштікке
тәрбиелеу,
шығармашылық ойлау,
қиялдау қабілеттерін,
ұсақ қол қимылдарын
дамыту.
Дид-қ ойын:«Алма кетті
домалап…»
Аппликация
Тақырыбы:«Жемісжидекке арналған себет»
Мақсаты: Қайшына
дұрыс ұстау және
пайдалана білуді
қалыптастыру.
Ересектердің көмегімен
бөліктерді желімдеуге
үйрету. Желімді, сүлгіні
қолдануды үйретуді
жалғастыру.
көрсете отырып,
ересектермен бірге
еңбек әрекеттерін
орындауға баулу.
Құрдастарына
көмек беруге
тәрбиелеу
«Құстарға ұя
жасаймыз»
Дид-қ ойын:«Ащы,
тұщы»
ІІІ апта
«Өзіңе және
өзгелерге
көмектес»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1. Қатарға екеуден,
үшеуден тұрып,
сапты қайтадан құру,
бағдар бойынша
түзелу.Қолын беліне
қойып, бір аяқпен
тұру, екі жағына
айналу.
Гимнастикалық
қабырғамен
аралықтан аралыққа,
оңға-солға ауысу.
Қимылды ойын:
«Саңырауқұлақтар
ды жинайық».
2. Қолын беліне
қойып, бір аяқпен
тұру, екі жағына
айналу. Құрсаудан
еңбектеп өту.
Ойлы-қырлы
тақтаймен тепетеңдікті сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«Жапырақтарды
сыпырамыз»
3. 20-25см.биіктікке
секіру.Оң және сол
қолымен
көлдененінен
нысанаға (2-
2,5м.қаш-н) дәлдеп
лақтыру. Бөрене
үстімен тепетеңдікті сақтап жүру.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:«Қайырымды
бала»
Б.Данабеков
Мақсаты: Фонематикалық
қабылдау дағдыларын
қалыптастыру. Әңгімеге қатысу
және тілді түсіну, тыңдау
біліктерін үйрету дағдыларын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Болады,
болмайды»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Қарлығаш пен
дәуіт» ертегісі
Мақсаты: ертегінің мазмұнын
айтуда мазмұнның жүйелілігін
сақтауға үйрету; құстарға
қамқорлықпен қарауға
тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Досыңа
көмектес»
Орыс тілі.
Тема: Овощи
Цель: Познокомить детей с
овощами, развить внимание,
воспитывать любовь к природе.
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:«Дымбілме
ске көмектес»
Мақсаты: 4 санымен
таныстыру. Заттар
шамасы бойынша
әртүрлі болатындығы
жайлы түсінік
беру.Ұзын-қысқа белгісі
бойынша заттарды
салыстыру.
Дид-қ ойын: «Қанша
болса, сонша»
Құрастыру
Тақырыбы:«Жемісжидекке арналған
себет» (қағаздан
құрастыру)
Мақсаты:Дайын
қиылған жолақшалардан
өру тәсілімен себетті
құрастыруға үйрету.
Тиянақты, ұқыпты
жұмыс жасауға
тәрбиелеу. Қағаздың
бұрыштары мен
жақтарын беттестіру,
теңдей етіп бүктеу
іскерліктерін дамыту.
Дид-қ ойын:«Дәмін
татып,атын ата»
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Қанатты
достар»
Музыка
Тақырыбы: «Бізкөмекшілерміз»
Мақсаты: Кішіге қамқор,
үлкенге қолқанат болуға
тәрбиелеу. Әр түрлі
сипаттағы музыка
қарқынын, динамикалық
реңкін қабылдау.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Тәтті тосап» биі
Музыка тыңдау:
«Тыңдай білем»
А.Маханбетова
Ән айту: «Күзге сәлем»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау:
«Қатты, жай» Музыкалық
дидактикалық ойын
Сурет
Тақырыбы:«Әдемі құс»
Мақсаты:Әртүрлі
пішіндерді пайдалана
отырып, құстың суретін
салуды үйрету.Өзінің
жұмыстарын және басқа
балалардың жұмыстарын
бағалауды
үйрету.Құстарға
қамқорлық жасай білуге
тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Болады,
болмайды!»
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Құс»

Қимылды
ойын:«Ағаштағы
жемістерді үзейік»
Мақсаты: Үй құстарын
атай білу (қораз, мекен,
қаз) және олардың
сыртқы келбетіндегі
ерекшеліктері туралы
білімін нақтылау.
Құстарға қамқорлық
жасауға тәрбиелеу.
Дид-қ ойын:«Құстарға
жем берейік»
Мақсаты: Тұтас бөліктен
шымшу тәсілі арқылы
құстың бейнесін
мүсіндеуге үйрету,
қызығушылықтарын
арттыру.
Дид-қ ойын: «Болады,
болмайды!»
ІVапта
«Біз күштіміз,
ептіміз»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1. 50см.жоғары
көтерілген арқанның
астынан оң және сол
бүйірімен алға
еңбектеп кіру. 4-5
сызық арқылы
орнынан ұзындыққа
секіру.(сызықтардың
ара қаш-ғы 40-50см).
Бөрене үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
Қимылды ойын:
«Кім мықты?».
2. 50см.жоғары
көтерілген арқанның
астынан оң және сол
бүйірімен алға
еңбектеп кіру.
Қапшықты оң және
сол қолымен
көлдененінен
нысанаға (2-
2,5м.қаш-н) дәлдеп
лақтыру. 4-5 сызық
арқылы орнынан
ұзындыққа
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:«Кім күшті?
ертегісі
Мақсаты: Жануарлардың
атауларын білдіретін сөздерді,
сөздердің түрлі тәсілдермен
жасалуын, зат есімдерді жекеше
және көпше түрде қолдану
дағдыларын дамыту.
Дид-қ ойын: «Күштілерді
тап»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Қарлығаш пен
дәуіт» ертегісі
Мақсаты: ертегінің мазмұнын
айтуда мазмұнның жүйелілігін
сақтауға үйрету; құстарға
қамқорлықпен қарауға
тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Досыңа
көмектес»
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:«Спорт
еліне саяхат»
Мақсаты: 5 санымен
таныстыру. 5 көлемінде
санау, заттарды үлгі
бойынша және аталған
саны боынша санау
дағдысын қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Кім
күшті?»
Жаратылыстану
Тақырыбы:«Алтын
жапырақ төккен күз»
Мақсаты: Күз
мезгіліндегі табиғат
құбылыстарын
(жапырақтардың түсуі)
бақылау, бақылау
нәтижелерін табиғат
күнтізбесіне түсіре білу
дағдыларын
қалыптастыру. Табиғат
құбылыстарына
Музыка
Тақырыбы: «Кішкентай
Толағайлар»
Мақсаты: Балаларды
ептілікке, жылдамдыққа
үйрету. Музыканың
жекелеген эпизодтарын
көргендегі және
музыкалық бейнелерінің
ара қатынасын тану.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Себет толы жеміске»
(Музыкалық сүйемелдеу —
жетекшінің қалауымен)
Музыка тыңдау: «Спортбіздің досымыз»
Ғ.Дауылбаева
Ән айту: «Егін жинау»
А.Филиппенко
Ойын ойнау: «Теңге ілу»
Ұлттық ойын
Сурет
Тақырыбы:«Құмырсқа»
Мақсаты:Дөңгелек,
сопақша пішіндер арқылы
заттардың суретін салуды
үйрету, екі түрлі
қылқаламмен жұмыс
Қоршаған орта
Тақырыбы: «Қай
аң күшті?»
Мақсаты: Жабайы
жануарларды
ажыратуға үйретуді
жалғастыру.
Жабайы
жануарлардың күз
мезгіліндегі
тіршілігі жайлы
түсініктерін
(сыртқы түрі,
тіршілік ету
ортасы, мекені,
азығы, қысқы
дайындығы)
кеңейту.
Дид-қ ойын: «Кім
күшті?»
секіру.(сызықтардың
ара қаш
-ғы 40
-50см).
Қимылды
ойын:«Дәл тигіз
»
3. 50см.жоғары
көтерілген арқанның
астынан оң және сол
бүйірімен алға
еңбектеп кіру.
Қолын жоғары
көтеріп, аяқтың
ұшымен тұру.
20
-25см.биіктікке
секіру.
Қимылды ойын: «Менептімін!»
Эстафеталық
жарыс: «Күштіміз!
Ептіміз!
Жылдамбыз!
»
танымдыққызығушылық
тарын ояту.
Дид

ойын:«Жапырақты кім
бірінші жинайды?
»
істеуді, шығармашылық
қабілеттерін, ой
-қиялын
дамыту, байқағыштығы
мен көз мөлшерін, қолдың
қимыл қозғалыс
үйлесімділігін
қалыптастыру;
ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Дид
-қ ойын: «Ең күшті
құмырсқаны ізде
»
Аппликация
Тақырыбы:«Құмырсқа»
Мақсаты: Текшеден
дөңгелек пішін,
тікбұрыштан бұрыштарын
бүктеу арқылы сопақ
пішін қиюға үйрету.
Ересектердің көмегімен
бөліктерді желімдеуге
үйрету
.
Дид
-қ ойын: «Ең күшті
құмырсқаны ізде
»
Желтоқсан айы, 2019жыл
Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным»
Мақсаты: Балаларды халық ауыз әдебиетіне баулу арқылы Қазақстанның мәдени мұрасын құрметтеуге және патриотизмге тәрбиелеу.
Танымдық қызығушылықтарын, эстетикалық талғамдарын дамыту.
Міндеттері:
1. Дене қасиеттерін қалыптастыру, ептілік қозғалыстарын үйлестіру және салауатты өмір салтын ұстануға баулу;
2. Ұлттық дәстүрлерге негізделген құндылықтар арқылы шығармашылықпен сөйлеу дағдыларын, сөздік қорларын молайту;
3. Эстетикалық талғамдарын қалыптастыра отырып, қоршаған ортадағы әсемдікті қабылдауға, оны құрметтеуге үйрету;
4. «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы негізінде патриотизм мен толеранттылыққа тәрбиелеу.
5. Отансүйгіштік сезімдерін күшейту және өзіне қызмет ету дағдыларын дамыту.
І апта
«Тарихқа
саяхат»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Бір аяқпен
секіру(4-5рет, оң
және сол аяқпен).
Қапшықты оң және
сол қолымен
көлдененінен
нысанаға (2-
2,5м.қаш-н) дәлдеп
лақтыру. Бөрене
үстімен тепетеңдікті сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«ЭКСПО-ға жол»
2.Қысқа секіртемен
секіру(демалу
үзілістері бар 2-
3реттен, 10рет
секіру).
Бөрене үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру. Табан мен
алақанға сүйеніп,
төрттағандап
еңбектеу.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
М. Хакімжанованың «Отан»
өлеңі
Мақсаты: Тілдің
грамматикалық құрылымын
қалыптастыруда ойындарды
кеңінен қолдану. Отанды, туды
құрметтеуге тәрбиелеу;тіл
байлықтарын дамыту.
Дид-қ ойын: «Не? Қайда?
Қашан?»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Отан» өлеңі
Е. Өтетілеуұлы
Мақсаты: өлеңді
эмоционалды қабылдай
отырып, мәнерлеп айтуға,
тыңдап, түсіне білуге үйрету.
Өз еліне, туған жеріне деген
сүйіспеншілікке тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Менің қалам»
Орыс тілі.
Тема: Мой родной край.
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы: «Үлкен
және кіші»
Мақсаты: Заттар шамасы
бойынша әртүрлі
болатындығы жайлы
түсінік беру.Ұзындығы
және ені бойынша бірдей
және екі түрлі затты
салыстыру. Шаманы
салыстыруда беттестіру
және тұтастыру тәсілдерін
қолдану.
Дид-қ ойын:
«Хайуанаттар бағына
саяхат»
Құрастыру
Тақырыбы:«Бәйтерек»
монументі (қағаздан
құрастыру жұптық
жұмыс)
Музыка
Тақырыбы: «Ұлы дала
ұланымын»
Мақсаты: Елдің әдетғұрпы мен тарихын
музыкамен
байланыстыра рухани
тәрбиелеу. Музыканың
ырғағын дәл бере
отырып, сермеу, серпілу
қимылдарын орындау
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Батырлар биі»
А.Еңсепов
Музыка тыңдау:
«Атамекен»
Е.Хасанғалиев
Ән айту: «Елімнің
ертеңгі иесі-біз»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Тақия
тастамақ» Ұлттық ойын
Сурет
Қимылды ойын:
«Бәйтерекке кім
жылдам барады?»
3. Бір аяқпен
секіру(4-5рет, оң
және сол аяқпен).
Оң және сол
қолымен көлд
ененінен нысанаға
(2-2,5м.қаш-н)
дәлдеп
лақтыру.Басқа қап
киіп, заттарды аттап
өту, бұрылу.
Қимылды ойын:
«Киіз үйді жина»
Познокомить детей со страной,
со столицей, воспитывать
любовь к родине.
Мақсаты: бәйтерек
ғимаратын қатты
қағаздарды дұрыс қолдана
отырып құрастыруды
үйрету;туған жеріне деген
сүйіспеншілікке
тәрбиелеу;қағаз
бөлшектерін бір-біріне
желімдеу, бұрыштарымен
жақтарын бүктеу,
беттестіру іскерліктерін
дамыту.
Дид-қ
ойын:«Айырмашылығы
н тап»
Жаратылыстану
Тақырыбы:«Қай жерде
өседі?»
Мақсаты: Табиғаттың
жанды нысандары және
ерекшеліктері туралы
түсініктерін
жүйелеу. Балабақша
аумағындағы және жақын,
алыс мекендердегі
өсімдіктерді (ағаштар мен
бұталар) ажырату және
атай білу дағдыларын
дамыту.
Дид-қ ойын:«Қай
ағаштың жапырағы?»
Тақырыбы:«Киіз үйдің
керегелері»
Мақсаты: Әртүрлі
бағыттағы тура сызықтар
мен олардың қиылысуын
жүргізе білуді
үйрету.Киіз үйдің
керегелері туралы
түсініктерін кеңейту,
жуан,жіңішке
таяқшаларды рет-ретімен
салуды, қарындашты
қолдануды үйретуді
жалғастыру.
Үстел-үсті ойыны:
«Киіз үйді құрастыр»
Мүсіндеу
Тақырыбы:«Байтерек
монументі»
Мақсаты: Үлгі
бойынша пішінін,
пропорциясын ескере
отырып, Байтеректің
мүсінін жасауға үйрету.
Кескішпен түрлі
безендірулер жасауға
дағдыландыру.
Үстел-үсті ойыны:
«Бәйтерек қандай?»
ІІ апта
«Туған өлкем»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1. Қысқа секіртпемен
секіру(демалу
үзілістері бар 2-
3реттен, 10рет
секіру).
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
«Біз тұратын қала»
(сурет бойынша әңгіме құрау)
Мақсаты: Сөз және сөз
ұйқастарынан құрылған
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:«Астананың
кереметтері»
Музыка
Тақырыбы:«Туған
өлкем»
Мақсаты: Туған
қаласына сезімін ән
арқылы жеткізу. Хормен
сөздер мен дыбыс-тарды
Қоршаған
ортамен танысу
Тақырыбы:
«Астана-бас
қалам»
Мақсаты:
Қазақстан
50см.жоғары
көтерілген арқанның
астынан оң және сол
бүйірімен алға
еңбектеп кіру.
Бөрене үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
Қимылды ойын:
«Өз үйіңді тап»
2.Еденнен 20-25см
көтерілген баспалдақ
тақтайдан аттап өту.
20-25см.биіктікке
секіру. Құрсаудан
еңбектеп өту.
Қимылды ойын:
«Тақия тастамақ»
3. Қолдың түрлі
қалпымен үрленген
доптан (бір-бірінен
қашық қойылған 5-
6доп арқылы
кезекпен) аттап
өту.50см.жоғары
көтерілген арқанның
астынан оң және сол
бүйірімен алға
еңбектеп кіру.
Гимнастикалық
қабырғамен
аралықтан аралыққа,
оңға-солға ауысу.
Қимылды ойын:
«Қармен ойын»
ойындарға қызығушылығын
арттыру. Мнемотехника әдісі
арқылы қаланың көрікті
орындарын ретімен сипаттап,
әңгіме құрастыра білуге үйрету.
Дид-қ ойын: «Менің
мекенжайым»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Отан» өлеңі
Е. Өтетілеуұлы
Мақсаты: өлеңді
эмоционалды қабылдай
отырып, мәнерлеп айтуға,
тыңдап, түсіне білуге үйрету.
Өз еліне, туған жеріне деген
сүйіспеншілікке тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Менің қалам»
Мақсаты: Геометриялық
пішіндерді және
геометриялық денелерді
ажыратады және атайды.
Дид-қ ойын: «Неге
ұқсайды?»
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Құсхананы
мекендеушілер»
Мақсаты: Балалардың үй
құстары туралы
түсініктерін
анықтау және кеңейту.
Жанды нысанды сипатта
білу дағдысын, зейіні мен
есте сақтау қабілетін
дамыту. Табиғатқа
қамқор, мейірімді
көзқарасын тәрбиелеу.
Дид-қ ойын:«Туған өлке
құстары»
таза және анық айтуға
дағдыландыру.
Ән: Әнұран
Сурет
Тақырыбы:«Достық
үйі»
Мақсаты:
Геометриялық
пішіндерді салуға, оюөрнекпен әшекейлеуге
үйрету. Балаларды
әдемілікті сезіне білуге,
еңбексүйгіштікке
тәрбиелеу.
Үстел-үсті
ойыны:«Достардың
үйін құрастыр»
Аппликация
Тақырыбы:«Сыр ана»
монументі
Мақсаты: Қайшына
дұрыс ұстау және
пайдалана білуді
қалыптастыру.
Шаршыны беттестіру
тәсілімен үшбұрышты
қиюды үйрету.
Ересектердің көмегімен
бөліктерді желімдеуге
үйрету. Желімді, сүлгіні
қолдануды үйретуді
жалғастыру
Дид-қ ойын:«Туған
өлке жәдігерлері»
Республикасының
бас қаласы-Астана
туралы білімдерін
суреттерді,
альбомдарды
қолданып,
қарастыру арқылы
қалыптастыру.
Балаларды
мемлекеттік
мерекелерге
қатысуға баулу.
Мемлекеттік
рәміздер туралы
(Ту, Еотаңба,
Әнұран) білімдерін
қалыптастыру. Өз
елінің рәміздеріне
құрметпен қарауға
тәрбиелеу.
ІІІ апта
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
Қарапайым
математикалық
Музыка
«АстанаОтанымыздың
жүрегі»
1. Еденнен 20-25см
көтерілген баспалдақ
тақтайдан аттап
өту.Гимнастикалық
қабырғамен
аралықтан аралыққа,
оңға-солға ауысу.
20-25см.биіктікке
секіру.
Қимылды ойын:
«Мен Астанаға
барамын»
2. Қолдың түрлі
қалпымен үрленген
доптан (бір-бірінен
қашық қойылған 5-
6доп арқылы
кезекпен) аттап
өту.Құрсаудан
еңбектеп өту.
Ойлы-қырлы
тақтаймен тепетеңдікті сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«»Мегаға» кім
бірінші жетеді? »
3. Еденнен 20-25см
көтерілген баспалдақ
тақтайдан аттап
өту.Оң және сол
қолымен
көлдененінен
нысанаға (2-
2,5м.қаш-н) дәлдеп
лақтыру. 20-
25см.биіктікке
секіру
Бөрене үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
«Астана- арман қала»
(сурет бойынша әңгімелеу)
Мақсаты: Сөйлемдердің
түрлерін (жай және күрделі)
сын есімдерді, етістіктерді,
үстеулерді, қосымшаларды
қолдана білуге үйрету.
Дид-қ ойын: «Сүйікті қалаға
саяхат»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Менің сүйікті
қалам, Ел ордасы — Астанам»
Мақсаты: Балалардың қала,
ауыл және Астана туралы
түсініктерін сурет бойынша
тиянақтап, ой-өрісін дамыту.
Елін, жерін, туған қаласын
сүюге тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Бұл қай қала?»
Орыс тілі.
Тема: Символы РК
Цель:Познокомить детей с
символами страны,
воспитывать бережное
отношение к родине.
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:«Астанамбас қалам»
Мақсаты: Кеңістікте
бағдарлау:өзінің дене
бөліктерінің орналасуына
қарай бағдарлай білуге
үйрету.Өзіне қатысты
кеңістік бағыттарын
анықтай білу, заттарды оң
қолымен солдан оңға
қарай орналастыру, өзінің
дене бөліктерін бағдарлау
және атау
(бас,аяқтар,қолдар)
Дид-қ ойын:
«Астананың көрікті
жерлері»
Құрастыру
Тақырыбы:«Достық
үйі»( Құрылыс
материалдарынан)
Мақсаты:
Конструктордан ойынға
арналған ғимарат
құрастыру дағдыларын
қалыптастыру.
Бөлшектерді бекіту
тәсілдері мен ғимарат
жасау туралы білімдерін
жетілдіру.
Үстел-үсті
ойыны:«Біздің өлкедегі
үйлер»
Жаратылыстану
Тақырыбы: «АстанаОтанымыздың жүрегі»
Мақсаты: Астана
қаласы, Бәйтерек туралы
түсініктерін дамыту,
мақтаныш және құрмет
сезімдерін тәрбиелеу.
Әнді қуанышты,
екпіндете, жігермен
орындауға төселдіру.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Сыр сұлуы»
Ш.Қалдаяқов
Музыка тыңдау:
«Астана» Б.Әлімжан
Ән айту: «Қызылорда»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Қатып
қал» Қимылды ойын
Сурет
Тақырыбы:
«Пирамида»
Мақсаты: Үлгі
бойынша пішінін,
пропорциясын ескере
отырып, пирамиданың
суретін салуға үйрету.
Бояу түсін таңдап, сурет
салуға қызығушылығын
арттыру
Үстел-үсті ойыны:
«Әдемі пирамида»
(Воскобович
ойындары)
Мүсіндеу
Қимылды
ойын:«Бәйтерекке
тез жет»
Тақырыбы:
«Астанадағы
хайуанаттар бағы»
Мақсаты: Үй
жануарлары және жабайы
аңдар, олардың сыртқы
келбеті, қозғалу және
қоректену тәсілдері
туралы білімдерін
кеңейту.
Дид-қ ойын:«Астананың
көрікті жерлері»
Тақырыбы:«Пирамида
»
Мақсаты: Үлгі
бойынша пішінін,
пропорциясын ескере
отырып, Пирамиданың
мүсінін жасауға үйрету.
Кескішпен түрлі
безендірулер жасауға
дағдыландыру
Үстел-үсті ойыны:
«Әдемі пирамида»
(Воскобович
ойындары)
ІVапта
«Тәуелсіз
Қазақстан
(ҚР тұңғыш
Президенті,
мемлекеттік
рәміздер)
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1. Гимнастикалық
қабырға бойынша
оңға-солға ауысып
өрмелеу. 4-5 сызық
арқылы орнынан
ұзындыққа
секіру.(сызықтардың
ара қаш-ғы 40-50см).
Бөрене үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
Қимылды ойын:
«Тұғырлы жалау»
2. Қолдың түрлі
қалпымен үрленген
доптан (бір-бірінен
қашық қойылған 5-
6доп арқылы
кезекпен) аттап
өту.Қапшықты оң
және сол қолымен
көлдененінен
нысанаға (2-
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
«Тәуелсіз елдің көшбасшысы»
Мақсаты: Сурет бойынша
әңгіменің басы мен соңын
құрастыруға үйрету. Балаларға
«тәуелсіз», «егемен» сөздерінің
мағынасын кеңінен түсіндіре
отырып,есте сақтау
қабілеттерін дамыту.
Дид-қ ойын: «Менің
мекенжайым» (Воскобовичтің
дамытушы ойындары)
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Менің сүйікті
қалам, Ел ордасы — Астанам»
Мақсаты: Балалардың қала,
ауыл және Астана туралы
түсініктерін сурет бойынша
тиянақтап, ой-өрісін дамыту.
Елін, жерін, туған қаласын
сүюге тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Бұл қай қала?»
Қарапайым
математикалық
ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы:«Қазақстанн
ың байлықтары»
Мақсаты: Әртүрлі сезім
мүшелерінің көмегімен
санау дағдысын дамыту
(көру, есту, иіс сезу). Тура
және кері бағытта 5
көлемінде санатып
жаттықтыру.
Дид-қ ойын: «Бұл қай
жерде…?»
Жаратылыстану
Тақырыбы:«Қазақстанд
ағы жануарлар»
Мақсаты: Үй
жануарлары және олардың
төлдерін атайды. Сыртқы
келбеті, қозғалу және
қоректену тәсілдері
Музыка
Тақырыбы: «Тәуелсіз
Қазақстан»
Мақсаты: Тәуелсіз елін,
жерін мақтан тұтуға,
патриот-тық сезімге
тәрбиелеу. Қол ұстасып,
шеңбермен жүре білу
дағдыларын дамыту.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Шырша жыры»
Л.Хамиди
Музыка тыңдау: «Жаса
мәңгі Қазақстан»
Б.Бейсенова
Ән айту: «Жаңа жыл»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Аяз
атаның сиқырлы таяғы»
Қимылды ойын
Сурет
Қоршаған орта
Тақырыбы:
«Қысқы ағаштар»
Мақсаты:балабақ
ша ауласындағы
кейбір ағаштардың,
бұталардың түрлері
жайлы білімдерін
қалыптастыру.
Ағаштардың
бөліктерін тауып,
атай білу
дағдыларын бекіту.
Дид-қ ойын:
«Президент
саябағы»
2,5м.қаш
-н) дәлдеп
лақтыру. 4
-5 сызық
арқылы орнынан
ұзындыққа
секіру.(сызықтардың
ара қаш
-ғы 40
-50см).
Қимылды
ойын:
«Теңге алу
»
3. Қолдың түрлі
қалпымен үрленген
доптан (бір
-бірінен
қашық қойылған 5

6доп арқылы
кезекпен) аттап өту.
Оң және сол
қолымен
көлдененінен 2
-2,5м
қашықтықта дәлдеп
лақтыру).
20
-25см.биіктікке
секіру.
Қимылды ойын:
«Кім жылдам
Эстафеталық
жарыс
:
«
Бақытты
жанұялар
»
. туралы білімдерін
кеңейту.
Дид
-қ ойын:«Төлдерін
ата
»
Тақырыбы:«Байтерек
монументі»
Мақсаты: Үлгі
бойынша пішінін,
пропорциясын ескере
отырып, Байтеректің
суретін салуға үйрету.
Бояу түсін таңдап, сурет
салуға қызығушылығын
арттыру.
Үстел
-үсті ойыны:
«Қазақстанның көрікті
жерлерін ата »
(Воскобовичтің
дамытушы ойындары)
Аппликация
Тақырыбы:«Байтерек
монументі»
Мақсаты: Текшеден
дөңгелек пішін қиюға
үйрету. Ересектердің
көмегімен бөліктерді
желімдеуге үйрету.
Дидиактикалық ойын:
«Қазақстанның көрікті
жерлерін ата »
Қаңтар айы 2020 жыл
Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі»
Мақсаты:Балалардың қимыл әрекетін ұйымдастыра отырып, ересектермен, балалармен еркін қарым-қатынас жасау дағдыларын дамыту.
Табиғатта өзін ұстай білу Ережелері мен тірі және өлі табиғат объектілеріне деген ұқыпты қарым-қатынасын дамыту. Эстетикалық
талғамдарын жетілдіру.
Міндеттері:
1. Дене жаттығулары мен сауықтыру шараларына деген қызығушылықтарын күшейту, қимылдық дағдыларын жетілдіру;
2. Шағын әңгімелер құрастыру, ойында әдеби бейнелерді қолдану білім, біліктерін дамыту;
3. Қарапайым зерттеуге қызығушылықтарын туғызу, сенсорлық қабілеттерін жетілдіру, бекіту;
4. Балалардың дербес тәжірибелік әрекеттерімен байланысты эстетикалық қабылдауларын дамыту;
5. Жеке тұлғаны дамыту, әлеуметтік дағдыларын жетілдіру.
І апта
«Айналамыздағы өсімдіктер»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Сапта бір
бірден,екеуден аяқтың
ұшымен,
табанмен, өкшемен
жүру. Тізені жоғары
көтеріп жүгіру.
Бөрене үстімен
еңбектеп өту.
Қимылды ойын:
«Гүлге қарай
жүгіреміз»
2. Жүруді жүгірумен,
секірумен
кезектестіріп бағытты,
қарқынды өзгертіп
жүру. Тізені жоғары
көтеріп жүгіру. Бір
орында тұрып екі
аяқпен секіру. Алға
ұмтыла секіру.Бір
орында тұрып оңға
солға бұрылып секіру.
Қимылды ойын:
«Гүлдер жаттығуы»
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Бөлме гүлдері»
Мақсаты: Тілдік ойындар мен
жаттығуларды қолдана отырып,
балалардың сөздік қорларын
дамыту және байыту.
Дид-қ ойын: «Жеті қазына»
Көркем әдебиет
Тақырыбы:«Шырша» өлеңі
Е.Өтетілеуұлы
Мақсаты: Балаларды жатқа
эмоционалды, мәнерлі айта
білуге, сөздерді анық айтуын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Шырша
ойыншықтары»
Орыс тілі
Тема Тема: «Зима»
Цель:.Составление
словосочетаний, предложений
из 2-3 слов. Учить называть
новые слова и фразы по теме
«Зима». Внимательно слушать
текст рассказа и отвечать на
вопросы по его содержанию,
ҚМҰҚ
Тақырыбы:
«Бөлме гүлдері»
Мақсаты: 5-ке дейін тура
және кері санауды
жетілдіру.
Дид.ойын: «Шырша
жаңғақтарын сана»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Бөлме өсімдіктері»
Мақсаты: Бөлме
өсімдіктерін атай білу
дағдыларын бекіту. Гүлдің
бөліктерін атай білу
дағдыларын
қалыптастыру.
Дид.ойын: «Гүл егеміз»
Құрастыру
Тақырыбы: «Шырша»
Мақсаты: Фетрдан
шыршаны құрастыру
дағдыларын
қалыптастыру.Бөліктерді
Сурет салу
Тақырыбы: «Шырша»
Мақсаты: Заттардың
үлгі бойынша өзіне тән
ерекшеліктерін, пішінін
пропорциясын сақтай
отырып сурет салуға
үйретуді жетілдіру.
Үстел-үсті ойыны:
«Шыршаны
безендірейік»
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Шырша
жаңғақтары»
Мақсаты: Бірнеше
бөліктерден заттарды
мүсіндеу,оларды
орналастыру,пропорцияны сақтай отырып,
бөліктерді біріктіру.
Үстел-үсті ойыны:
«Жаңғақтарды жина»
Музыка
Тақырыбы: «Шырша
өседі орманда»
3.Табанның ішкі
жағымен тізені
жоғары көтеріп, ұсақ
және алшақ адымдап
жүру. Аяқты бірге,
алшақ қойып,біреуін
алға екіншісін артқа
қойып бір орында
тұрып секіру.
Доптарды домалату.
Қимылды ойын:
«Шыршаны
айналамыз»
упражнять в подборе
прилагательных к слову
«Зима».
Дид-я игра: «Зимой»
біріктіру үшін желімдерді
пайдалану.
Үстел-үсті ойыны:
«Шыршаны
орналастыр»
.
Мақсаты: Әуенді ойын
қимылдарымен көңілді
және емін-еркін көрсету.
Музыкалық фразаларға
сәйкес қимылдарды
өзгерту.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Сайқымазақтар биі»
Музыка тыңдау: «В
лесу родилась елочка»
М.Красева
Ән айту: «Шырша
жыры» Б.Бейсенова
Ойын ойнау:
«Шаңғышылар»
Қимылды ойын
ІІ апта
«Жануарлар
әлемі»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Қозғалысын
бағытын өзгертіп
жүру, жыланша
ирелеңдеп жүру,
бытырап, қосымша
қадаммен алға, шет
жағына
жүру.Қалыпты,
аяқтың ұшымен,
жүгіру, шеңбер жасап
жүгіру. Құрсауларды
домалату.
Қимылды ойын:
«Қасқыр мен
қояндар»
2.Жүруді басқа
қимылдармен
кезектестіріп, белгі
бойынша тоқтап
жүру.Сапта бір бірден
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
«Үй жануарлары мен төлдері»
Мақсаты:Тілдік ойындар мен
жаттығуларды қолдана отырып,
балалардың сөздік қорларын
дамыту және байыту.
Дид-қ ойын: «Не қалай
дыбыстайды?»
Көркем әдебиет
Тақырыбы:«Шырша» өлеңі
Е.Өтетілеуұлы
Мақсаты: Балаларды жатқа
эмоционалды, мәнерлі айта
білуге, сөздерді анық айтуын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Шырша
ойыншықтары»
ҚМҰҚ
Тақырыбы:«Үй
жануарлары»
Мақсаты:Жиынтық
сапасы бойынша әртүрлі
заттардан тұратындығы
туралы түсініктерін
жетілдіру.
Дид.ойын: «Төлдерін
ата»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Үй жануарлары
қандай?»
Мақсаты: Үй
жануарларының сыртқы
келбеті, қозғалу және
қоректену тәсілдері
туралы түсініктерін
кеңейтіп, білімдерін
бекіту.
Сурет салу
Тақырыбы:«Қоян»
Мақсаты: Жануарларды
олардың ерекшеліктерін
ескере отырып салуға
үйретуді дамыту.
Дид.ойын: «Өз мекенін
тап»
Аппликация
Тақырыбы: «Қонжық»
Мақсаты: Жапсыру
мазмұнын күрделі ете
және әртүрлі бейнелерді
жасау үшін
мүмкіндіктерін кеңейте
отырып, оған
қызығушылықты
тәрбиелеу.
Дид.ойын: «Анасын
тап»
Музыка
Қоршаған
ортамен
таныстыру
Тақырыбы:
«Құстың ұясы»
Мақсаты:
ересектердің
еңбегі туралы
білімдерін
жетілдіру
Дидактикалық
ойын: «Үй және
дала құстары»
және жұппен,түрлі
бағытта отырып
жүгіру. Затты жанау
арқылы орнынан
жоғары
секіру.(биіктігі 5-
10см).
Қимылды ойын: «Қу
түлкі»
3.Жетекшінің
ауысуымен қарқынды
жылдамдатып және
ақырын
жүгіру.Сызықтар
арасымен(10см қашта) тепе-теңдікті
сақтап жүру. Допты
бір-біріне төменнен
лақтыру.
Қимылды
ойын:«Қоян мен
қасқыр»
Дид.ойын: «Ненің
дауысы?»
Тақырыбы: «Зообаққа
саяхат»
Мақсаты: Музыка ырғағына сәйкес жануарларға тән қимылқозғалысты бере білуге
талпындыру. Әнді бір
мезгілде бастау және
аяқтауда мұқият болу.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Қоңыр аю қорбаңбай»
А.Еспенбетова
Музыка тыңдау:
«Түлкінің әні»
Ш.Құлманова
Ән айту:«Ақ қоян»
А.Айтуова
Ойын ойнау: «Не қалай
жүреді» П.Левкодимова
ІІІ апта
«Құстар-біздің
досымыз»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Түрлі бағытта
жүгіру.
Гимнастикалық
қабырға бойынша
жоғары-төмен
кезектескен қадаммен
өрмелеу. Басынан
асыра лақтыру және
оны қағып алу.
Қимылды ойын:
«Мысық пен
торғайлар»
2. Допты қағып алып
жүгіру. Биіктігі 5-
10см 2-3 заттың
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:«Жыл құстары»
Мақсаты: Жеке тәжірибесінен
суреттің мазмұны бойынша
шағын әңгімелер құрастыру
дағдыларын бекіту.
Дид.ойын: «Құстардың атын
ата»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Қарлығаш»
ертегісі
Мақсаты: Таныс сюжеттер
бойынша ертегілерді драмалау.
Ертегі желісін ретімен орындау.
Дид.ойын: «Құстарша ән сал»
ҚМҰҚ
Тақырыбы:
«Құстарға қамқорлық»
Мақсаты: Осы заттардың
сыңарларын қою негізінде
салыстырып, теңдігін
немесе теңсіздігін анықтау
іскерлігіне жаттықтыруды
жалғастыру.
Дид.ойын: «Жапалақ»
Құрастыру
Тақырыбы:
«Жануарларларға қора
жасаймыз»
Мақсаты:Құрастыру
кезінде сәйкес белгілері
Сурет салу
Тақырыбы: «Тотықұс»
Мақсаты: Құстың үлгі
бойынша пішінін, түсін
ескере отырып бейнелеу.
Үстел-үсті ойыны:
«Тотықұстың әдемі
үйі»
Мүсіндеу
Тақырыбы:
«Тотықұс»
Мақсаты: Құстардың
мүсінін жасаудың
әртүрлі тәсілдерін
пайдалану дағдыларын
қалыптастыру.
үстінен кезектесе
секіру.Сызықпен
(диаметрі1,5см) тепетеңдікті сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«Тордағы құстар»
3. Жай қарқында
үздіксіз жүгіру ( 50-
60метр жүгіру).
Затты жанау арқылы
орнынан жоғары
секіру.Көлденең және
көлбеу орындықта
төрттағандап
еңбектеу.
Қимылды ойын:
«Құс аулаушы»
Орыс тілі.
Тема: «Домашние животные»
Цель: Обучение правильному
произношению гласных и
согласных звуков русского
языка.Воспитывать
наблюдательность,
любазнательность, трудолюбие
и бережное отношение к
домашним животным.
Дид-я игра:«Кто как голос
подает?»
бойынша біріктіре білу
және онымен ойнай
отырып шығармашылық
қиялдау дағдыларын
қалыптастыру.
Дид.ойын: «Мекенін
тап»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Үй құстары»
Мақсаты: Үй құстарын
атап, дала құстары мен үй
құстарының
ерекшеліктерін аңғарту.
Олардың адамға тигізер
пайдасы туралы айту.
Құстарды күтуге, баптауға
тәрбиелеу. Ойлау, тыңдау
қабілеттерін жетілдіру.
Дид.ойын:«Әр құсқа өз
орны»
Дид.ойын: «Құсты
және ұясын
құрастыру»
Музыка
Тақырыбы: «Қанатты
достар»
Мақсаты: Қыстап
қалған құстарға қамқор
болуға тәрбиелеу.
Балаларды өздігінен
баяу-көтеріңкі, жоғарытөмен дыбыстарды
ажыратуға үйретуді
жалғастыру.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Пингвин»
Ж.Молдажанова «Зерек
ботақан» жинағынан
Музыка тыңдау:
«Қараторғай» Ақан сері
Ән айту: «Зырлайды
шанамыз» Д.Мацуцин
Ойын ойнау: «Қасқыр
мен қаздар»
ІVапта
«Ғажайып қыс»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Ұсақ және алшақ
адыммен сапта бірбірден және жұппен
түрлі бағытта
бытырап жүгіру. 20-
25 см биіктіктен
секіру.
Гимнастикалық
орындықта
қолдарымен тартылу
арқылы ішімен
еңбектеу.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Қар жамылған
ағаштар»
(сурет бойынша әңгімелеу)
Мақсаты: Тілде сөйлемдердің
әртүрлі түрлерін,
қосымшаларды қолдану
дағдыларын қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Қайсысы
артық?»
Көркем әдебиет
ҚМҰҚ
Тақырыбы: «Шырша
ойыншықтары»
Мақсаты: Теңдікті кем
топқа үстемелей отырып
немесе артық топтан бір
затты алып тастай
отырып, екі тәсілмен
орнатуға, «Қанша еді?»,
«Қаншасы қалды?»
сұрақтарына жауап беруді
қалыптастыру.
Топтарды салыстыру
негізінде сандық
Сурет салу
Тақырыбы: «Аққала»
Мақсаты:Заттардың
пішінін бейнелеу
дағдыларын
қалыптастыру.
Дид.ойын: «Ұлпа
қарлар»

Аппликация
Тақырыбы: «Қысқы
көрініс»
Мақсаты: Қағаз бетінде
бейнелерді құрастыру,
Қорш.орта
Тақырыбы:
«Қыс мезгілі»
Мақсаты: қыс
мезгілінде
табиғатты
бақылау
дағдыларын
дамыту
Дидактикалық
ойын :
«Мұздатамын»
Қимылды ойын:
«Қар кесектері»
2. 5метрден 3 рет
жүгіру.
Сапқа тұру және сап
құрылымын өзгертіп
қайта тұру.Допты екі
қолымен басынан
асыра лақтыру.
Қимылды ойын:
«Көк, сары
таяқшалар»
3. Қатарға бір-бірден
сапқа, шеңберге тұру.
Бір орында тұрып
ұзындыққа 4-6
сызықтың үстіне
секіру.(сызықтардың
ара қаш-ғы 40-50см).
Арқанмен (диаметрі
1,5см) тепе-теңдікті
сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«Шанамен ойындар»
Тақырыбы: «Қарлығаш»
ертегісі
Мақсаты: Таныс сюжеттер
бойынша ертегілерді драмалау.
Ертегі желісін ретімен орындау.
мәндерді дұрыс талдап
қорыта білуді дамыту.
Дид-қ ойын: «Аяз атаға
көмек»
.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Біздің
өлкеге қыс келді»
Мақсаты:Табиғат
құбылыстары туралы
түсініктерін
қалыптастыру.
Қыс мезгіліндегі
табиғатты бақылау
дағдыларын дамыту.
Дид-қ ойын: «Қыс
ерекшелігі»
одан кейін оларды
желімдеу дағдыларын
қалыптастыру.
Дид.ойын: «Аққала»
Музыка
Тақырыбы: «Қыс
қызығы»
Мақсаты: Таныс
шығармаларды ажырата
білуге, есте сақтауға
дағдыландыру. Әнді
сезіммен, нақышына
келтіріп айтуға, әуенді
тыңдап әңгімелей білуге
үйрету.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Буги-вуги» биі
Музыка тыңдау: «Қыс
қызығы» И.Нүсіпбаев
Ән айту: «Зырлайды
шанамыз» Д.Мацуцин
Ақпан айы, 2020 жыл
Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем»
Мақсаты: Инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану негізінде экологиялық білімдерін жетілдіру. Шығармашылық ойлау
мәдениетін дамыту. Балалардың өзіндік шығармашылық қызметтерін іске асыру. Жалпыадамзаттық құндылықтарға баулу.
Міндеттері:
1. Өз денсаулығына саналы қарауға үйрету, денсаулықтың адамға табиғаттың берген басты құндылығы екенін түсіндіру;
2. Белсенді сөздіктерін дамыту, тілдің грамматикалық жағын қалыптастыру, балалар әдебиетіне деген қызығушылықты дамыту;
3. Тірі және өлі табиғат объектілеріне деген ұқыпты қарым-қатынасқа тәрбиелеу, танымдық, логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру;
4. Шығармашылық ойлау, әсерлі қиялдау дағдыларын қалыптастыру.
І апта
«Ғажайыптар
әлемі»
(Өлі табиғат
құбылыстары)
Дене шынықтыру.
Негізгі қимылдар:
1.Қатарға екеуден,
үшеуден тұрып,
сапты қайтадан құру,
бағдар бойынша
теңелу:оңға,солға
айналу,
бұрылыстар,ажырату
және жақындату.
Допты бір қолымен
кедергі арқылы
лақтыру.(2м ара
қашықтық). Табан
мен алақанға
сүйеніп,
төрттағандап
еңбектеу.
Қимылды ойын:
«Қармен дәл тигіз»
2.Қатарға екеуден,
үшеуден тұрып,
сапты қайтадан құру,
бағдар бойынша
теңелу:оңға,солға
айналу,
бұрылыстар,ажырату
және жақындату.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Мөлдіреген
аппақ қыс»
Мақсаты: Тілдің қарқынын
өзгерту біліктерін бекіту: баяу
сөйлеу,жаңылтпаштар
оқу.Артикуляциялық аппаратты
одан әрі жетілдіру.
Дид-қ ойын: «Жыл мезгілі»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Көңілді қыс»
өлеңі Ш.Мұхамеджанов
Мақсаты:Балаларды жатқа
эмоционалды, мәнерлі айта
білуге, сөздерді анық айтуға,
логикалық екпіндерді сақтауға,
өлеңдердің ұйқасын айта білу
дағдыларын қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Аппақ, аппақ,
жапалақтап…»
Орыс тілі
Тема:Дикие животные
Цель:Познокомить с дикими
животными, воспитывать
ҚМҰҚ
Тақырыбы: «Қысқы
орман»
Мақсаты: Топтарды
салыстыру негізінде
сандық мәндерді дұрыс
талдап, қорыта білуді
дамыту.
Дид-қ ойын: «Шырша
қанша?»
Жаратылыстану
Тақырыбы:«Қар
қиыршықтары»
Мақсаты: Өлі табиғат
нысандары туралы
білімдерін байыту.
Қарапайым экологиялық
білімдерін қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Қар
қиыршықтары қандай?»
Құрастыру
Тақырыбы:«Аққала»
Мақсаты: Балаларды
қалдық материалдан
бұйым жасауға баулу.
Сурет
Тақырыбы:
«Ақша қар»
Мақсаты: Үлгі бойынша
пішінін, түсін ескере
отырып, сурет салуды
дамыту.
Үшбұрыш,сопақша
пішіндерді пайдаланып
ақша қардың суретін
салуды қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Ұлпа
қарлар»
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Аққала»
Мақсаты: Бірнеше
бөліктерді біріктіре
отырып мүсіндеуді,
оларды орналастыру әдіс
тәсілдерін сақтауды
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Ұлпа
қарлар»
Музыка
Тақырыбы:
«Ғажайыптар әлемі»
Табан мен алақанға
сүйеніп,
төрттағандап
еңбектеу.
Затты тігінен
(нысана ортасының
биіктігі 1,5м) 1.5-2 м
ара қашықтыққа
лақтыру..
Қимылды ойын:
«Қар атыспақ»
3.Қатарға екеуден,
үшеуден тұрып,
сапты қайтадан құру,
бағдар бойынша
теңелу:оңға,солға
айналу,
бұрылыстар,ажырату
және жақындату.
Затты тігінен
(нысана ортасының
биіктігі 1,5м) 1.5-2 м
ара қашықтыққа
лақтыру.
Гимнастикалық
орындық үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
Қимылды ойын:
«Кегли»
бережное отношение и любовь
к животным.
Бөліктерді біріктіру үшін
желімді пайдалану.
Дид-қ ойын: «Аққала
соғамыз»(жинаймыз)
Мақсаты: Жеңіл қозғалу,
ырғақты қозғалуды
қолдану. Музыка тыңдау
ережелерін сақтау.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Қарлармен билейміз»
«Холодное сердце»
мультфильмінен әуен.
Музыка тыңдау:
«Табиғат дыбыстары»
Э.Григ
Ән айту: «Аққала»
Б.Жұмабекова
Ойын ойнау: «Желді
қуып жет» Қимылды
ойын
ІІ апта
«Көліктер»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Ұсақ және алшақ
адыммен сапта бірбірден және жұппен
түрлі бағытта
бытырап
жүгіру.Затты
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Көліктер»
Мақсаты: Заттардың тобын
білдіретін сөздерді балалардың
сөздік қорына жалпылауыш
сөздерді түсіну арқылы ендіру.
Дид-қ ойын: «Көлікті аяқта»
ҚМҰҚ
Тақырыбы:
«Автотұрақ»
(геометриялық
пішіндер)
Мақсаты: Геометриялық
пішіндерді:шеңбер,
шаршы тану және атау.
Сурет
Тақырыбы: «Автобус»
Мақсаты:Сурет салудың
техникалық дағдыларын
жетілдіру. Суретте ашық
және солғын түстерді
пайдалану.
Қоршаған
ортамен
таныстыру.
Тақырыбы:
«Электроника
әлемінде»
Мақсаты:
Қоршаған заттар,
көлденеңінен 2-2.5
ара қашықтықта оң
және сол қолымен
лақтыру. Арқанмен
(диаметрі 1,5см)
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
Қимылды ойын:
«Торғайлар мен
автомобиль»
2. Ұсақ және алшақ
адыммен сапта бірбірден және жұппен
түрлі бағытта
бытырап жүгіру.
Арқанмен (диаметрі
1,5см) тепе-теңдікті
сақтап жүру.
Көлденең және
көлбеу орындықта
төрттағандап
еңбектеу.
Қимылды ойын:
«Түрлі-түсті
көліктер»
3.Ұсақ және алшақ
адыммен сапта бірбірден және жұппен
түрлі бағытта
бытырап
жүгіру.Затты
көлденеңінен 2-2.5
ара қашықтықта оң
және сол қолымен
лақтыру.
Құрсауларды
домалату.
Қимылды ойын:
«Трамвай»
Орыс тілі.
Тема: «Транспорт»
Цел:Формирование навыков
называния некоторых свойств
предметов:цвет, формы,
признаки.Упражнять в увоении
глагола «ехать» с различными
приставками.
Совершенствовать
звукопроизношение.
Дид-я игра: «Шофер»
Пішіндердің пішінін
сипап-сезу және көру
тәсілдерімен зерттеу.
Дид-қ ойын: «Вагонның
таңбасын тап»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Қыстағы көліктердің
күтімі»
Мақсаты:Табиғаттағы
ауа-райының
жағдайларын бақылау
және бақылаулардың
нәтижелелін табиғат
күнтізбесіне белгілеу
дағдыларын
жетілдіру.Көліктерге
күтім жасау дағдыларын
қалыпастыру.
Дид-қ ойын: «Көліктерді
жинайық»
Дид-қ ойын: «Ненің
дыбысы?»
Аппликация
Тақырыбы: «Паровоз»
Мақсаты: Жапсыру
мазмұнын күрделі ете
және әртүрлі бейнелерді
жасау үшін
мүмкіндіктерін
кеңейте отырып, оған
қызығушылықты
тәрбиелеу. Пішіндерді
ретімен қию,желіммен
жұмыс жасау дағдыларын
қалыптастыру.
Дид- ойын: «Әр
бөлшектің орнын тап»
Музыка
Тақырыбы: «Көліктер»
Мақсаты: Көліктердің
түрлері, дыбыстары,
пайдасы т.б. ұғыну.
Музыка сипатына сәйкес
ойын әрекетінде жеңіл
жүгіру, тізбектеле жүруді
көрсету.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Ұшақ болып ұшамыз»
Музыка тыңдау:
«Голубой вагон»
В.Шаинский
Ән айту: «Қалсын апам
қуанып» А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Тымпитымпи» Қимылды ойын
олардың қасиеттері
және міндеттері
туралы білімдерін
кеңейту.
Дид-қ ойын: «Не
қайда тұрады?»
ІІІ апта
«Электроника
әлемі»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.2 метр
арақашықтықта
допты бір біріне
төменнен лақтыру.
Затты жанау арқылы
орнынан жоғары
секіру.(биіктігі 5-
10см). Сызықтар
арасымен(10см қашта) тепе-теңдікті
сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«Электриктер»
2. 2 метр
арақашықтықта
допты бір біріне
төменнен лақтыру.
Сызықтар
арасымен(10см қашта) тепе-теңдікті
сақтап жүру. Бір
орында тұрып
ұзындыққа 4-6
сызықтың үстіне
секіру.(сызықтардың
ара қаш-ғы 40-50см).
Қимылды ойын:
«Тоқтар»
3.2 метр
арақашықтықта
допты бір біріне
төменнен лақтыру
Затты жанау арқылы
орнынан жоғары
секіру.(биіктігі 5-
10см).
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
«Электротехникалық
тұрмыстық заттар»
Мақсаты: Балалардың сөздік
қорын тұрмыстық
электротехника заттарының
атауларымен байыту. Олардың
қолданысын түсіндіру.
Дид-қ ойын: «Менің үйімдегі
электроника»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Тоңазытқыш»
Мақсаты:Шығарма мен өлеңді
ажырата білуді, заттарды
суреттерден танып, мазмұны
бойынша сұрақтарға жауап
беру біліктерін бекіту.
Дид-қ ойын: «Артығын
тауып көр»
Орыс тілі
Тема: «Все работы хороши,
все профессии важны»
Цель:Обучение слушанию,
пониманию и пересказу
коротких рассказов.
Формировать умение
составлять рассказ с помощью
мнемотаблицы;Развивать
связную речь,
наблюдательность,
сообразительность
Расширить познавательный
интерес к профессиям.
Дид-я игра: «Поставь у
гаража транспорт такого же
цвета»
ҚМҰҚ
Тақырыбы:
«Электротехникалық
тұрмыстық заттар»
Мақсаты:Кеңістікте
бағдарлау. Қарапайым
себеп-салдарлық
байланыстарды анықтай
алады.
Дид-қ ойын:
«Шаңсорғыш»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Аквариумдағы
балықтар»
Мақсаты: Жанды табиғат
бұрышын мекендеушілер
туралы түсініктерін
кеңейту. Қарапайым
дербес тәжірибе
іс-әрекеттерін
ұйымдастыру
арқылы балалардың
түсініктерін дамыту.
Дид-қ ойын: «Мекенін
тап»
Сурет
Тақырыбы:«Теледидар»
Мақсаты: Заттардың үлгі
бойынша, түсін ескере
отырып салуды
дағдыландыру.
Дид-қ ойын: «Не
артық?»
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Ұялы
телефон»
Мақсаты: Тұрмыстық
заттарды мүсіндеуге
қызығушылық
дағдыларын
қалыптастыру
Дид-қ ойын: «Сымсыз
телефон»
Музыка
Тақырыбы: «Электронды
музыкалық ойыншықтар»
Мақсаты:
Электроника саласы
жетістіктері туралы
баяндау, күнделікті
өмірмен байланыстыру.
Домбыра қағуда ырғақты
сақтау.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Бала бала» қуыршағымен
бірге билейміз
Музыка тыңдау:
«Электронды киіз үйден
музыка тыңдаймыз»
(Жетекшінің таңдауымен)
Ән айту: «Қалсын апам
қуанып» А.Еспенбетова
Ойын ойнау:
Көлденең және
көлбеу орындықта
төрттағандап
еңбектеу.
Қимылды ойын:
«Шаңсорғыш»
«Электронды домбыра
аспабында ойнаймыз»

ІVапта
«Мамандықтың бәрі
жақсы»
Дене
шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Допты жоғары
лақтырып, екі
қолмен қағып алу.
50см.
жоғары көтерілген
арқанның астынан
оң және сол
бүйірімен алға
еңбектеп кіру.Тақтай
үстімен тепе-теңдікті
сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«Хат тасушы»
2.Допты жоғары
лақтырып, екі
қолмен қағып алу.
Тақтай үстімен тепетеңдікті сақтап жүру.
50см. жоғары
көтерілген доғаның
астынанта оң және
сол бүйірімен алға
еңбектеп кіру
Қимылды ойын:
«Өрт сөндірушілер»
3.Допты жоғары
лақтырып, екі
қолмен қағып алу.
50см.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:«Мамандықтың
бәрі жақсы»
(сурет бойынша әңгіме)
Мақсаты: Құрдастарымен
және ересектермен қарымқатынасқа түсе алады, олардың
өтініштерін орындай алады.
Дид-қ ойын: «Кімнің
құралы?»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Мамандықтың
бәрі жақсы»
Мақсаты: Ересектермен және
құрдастарымен қарым-қатынас,
адамгершілік нормалары мен
түсініктері нормаларын бағлау
дағдыларын қалыптастыру
Дид-қ ойын: «Дәрігер
Айболит»
ҚМҰҚ
Тақырыбы:
«Құрылысшының
құралы»(көлем)
Мақсаты:Тәуліктің
қарама-қарсы бөліктерін
анықтау және тану
дағдыларын
қалыптастыру: таңертең,
күндіз, кеш, күндер: бүгін,
кеше, ертең ұғымдарын
атайды.
Дид-қ ойын: «Біз үй
саламыз»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Мен құрылысшы
боламын»
Мақсаты: Ересектердің
еңбегін бағалай
білуге,ересектерге
сыйластықпен қарым
қатынас жасауға қоршаған
ортаны қорғауға
тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Әсем
үйлер»
Музыка
Тақырыбы: «Кім
болам?»
Мақсаты: Әр түрлі
мамандықтарға құрмет
сезімдерін тәрбиелеу.
Фразалар арасында тыныс
алу, музыка жанрларын
ажырата білуге үйрету.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Теңізшілер биі»
Музыка тыңдау: «Әнші
болғым келеді»
Ғ.Дауылбаева
Ән айту: «Менің әжем
әдемі» А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Сап түзеу»
қимылды ойын
Сурет
Тақырыбы:
«Балабақшаның суретін
салу»
Мақсаты:Түзу
сызықтарды дұрыс сызу,
және бояй білу
дағдыларын
қалыптастыру.Бояу түсін
таңдай білу, сурет салуға
қызығушылығын арттыру.
Үлкендерді сыйлауға
тәрбиелеу.
Аппликация
Қорш.орта
Тақырыбы:
«Мамандықтың
бәрі жақсы»
Мақсаты:Барлық
мамандық
иелерінің
еңбектерін
қадірлеуге
тәрбиелеу.Мамандықтарға
қызығушылықтарын арттыру.
Дид-қ ойын:
«Қандай
мамандық иесі?»
жоғары көтерілген
арқанның астынан
оң және сол
бүйірімен алға
еңбектеп кіру.
Бөрене үстімен
тепе
-теңдікті сақтап
жүру.
Қимылды ойын:
«Ұшқыштар
»
Спорттық ойын: «Көңілді ойындар
еліне саяхат
»
Тақырыбы: «Ұшақтар
самғайды»
Мақсаты: қайшымен
жұмыс істеудегі
қауіпсіздік техникасын
естеріне түсіру,
тіктөртбұрыштан сопақ
пішінді қиып алып, ұшақ
жасау. Ойыншық
ұшақтың кәдімгі ұшақтан
айырмашылығын тауып,
тілдерін дамыту.
Ұқыптылыққа,
тиянақтылыққа тәрбиелеу
.
Наурыз айы,2020 жыл
Өтпелі тақырып «Салттар мен фольклор»
Мақсаты:Мемлекетімізде тұратын әр-түрлі ұлт өкілдері және олардың салт-дәстүрлері туралы түсініктерін қалыптастыру. Балалардың
мүмкіндіктері мен қызығушылықтарына сәйкес ұлттық дәстүрге баулу, танымдық белсенділіктерін арттыру.
Міндеттері:
1. Балаларды тәрбиелеуде, ұлттық ойындар, салт дәстүрлерді, ұлттық құндылықтарды дәріптеу
2. Қоршаған ортадағы әсемдікті қабылдай отырып, балалардың ауызша сөйлеуін дамыту;
3. Эстетикалық талғамдарын қалыптастыра отырып, отансүйгіштікке тәрбиелеу;
4. Ересектердің еңбектерін құрметтеуге тәрбиелей отырып, өз-өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру.
І апта
«Қазақстан
халқының
салттары мен
дәстүрлері»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Гимнастикалық
орындық үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
Көлденең және
көлбеу орындықта
төрттағандап
еңбектеу. Доптарды
домалату.
Қимылды ойын:
«Ақ сүйек»
2.Гимнастикалық
орындық үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
Доптарды домалату.
Затты көлденеңінен
2-2.5 ара
қашықтықта оң және
сол қолымен
лақтыру.
Қимылды ойын:
«Орамал тастамақ»
3.Гимнастикалық
орындық үстімен
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
«Салт- дәстүрді білемін»
Мақсаты:Балалардың сөздік
қорын ұлттық заттардың
атауларымен байыту.Заттар
тобын білдіретін сөздерді
балалардың сөздік қорына
жалпылауыш сөздерді түсіну
арқылы ендіру.
Дид-қ ойын: «Сөзді
жұмбақта»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Бесік жыры»
Мақсаты: Шағын әңгімелер
құрастырып, ойында әдеби
бейнелерді қолданады.
Дид-қ ойын: «Қуыршақты
бесікке бөлейік»
Орыс тілі.
Тема: Весна
Цель: Познокомить детей с
весенним праздником.
Развивать мышление, память,
любовь к маме, бабушке, сестре
ҚМҰҚ
Тақырыбы:«Ұлттық
киімдер»
Мақсаты: Осы заттардың
сыңарларын қою негізінде
салыстырып, теңдігін
немесе теңсіздігін анықтау
іскерлігіне жаттықтыруды
жалғастыру.
Дид-қ ойын: «Заттарды
топтастыр»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Қазақстанның қызыл
кітабы»
Мақсаты: «Қызыл
кітапқа» енгізілген және
жойылып кету қаупі
төнген жануарларды атау.
Табиғатта өзін ұстау
ережесін білуге баулу.
Үстел-үсті ойыны: «Аң
мен аңшы»
Құрастыру
Тақырыбы: « Әшекей
бұйымдар»
Мақсаты:Қағаздан
орамдар, жиектер
жасау.Бөлшектерді өзара
Сурет салу
Тақырыбы:«Сырмақ
оямыз»
Мақсаты: Дөңгелек
және сопақша пішіндегі
ою-өрнекті құрастыру,
ұлттық ою-өрнектердің
элементтерін пайдалану
дағдыларын жетілдіру.
Дид-қ ойын: «Әдемі
сырмақ»
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Торсық»
Мақсаты: Халық
шеберлерінің еңбегі
туралы білімін кеңейту,
саздан жасалған
халықтық бұйымдардың
желісі бойынша
мүсіндеу дағдыларын
бекіту.
Дид-қ ойын:
«Ыдыстар»
Музыка
Тақырыбы: «Әжем
келді ауылдан»
Мақсаты: Халықтық
салт-дәстүрлер туралы
мағлұмат беру. Жеке
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
Көлденең және
көлбеу орындықта
төрттағандап
еңбектеу. Затты
жанау арқылы
орнынан жоғары
секіру.
(биіктігі 5-10см).
Қимылды ойын:
«Асық ойындары»
желімдеу, композиция
жасау.Жеке және
ұжымдық іс-әрекет
дағдыларын бекіту.
Дид-қ ойын:
«Қуыршақты сәндейік»
орындаушылық
қабілеттерін ашу.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Теңізшілер биі»
Музыка тыңдау:
«Қазақы дәстүрлер-ай»
әні
Ән айту: «Әже»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Сақина
салмақ» Қимылды ойын
ІІ апта
«Ертегілер
елінде. Театр
әлемі»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Сызықтар
арасымен
(10см қаш-та) тепетеңдікті сақтап жүру.
Затты көлденеңінен
2-2.5 ара
қашықтықта оң және
сол қолымен
лақтыру. Затты
жанау арқылы
орнынан жоғары
секіру.(биік. 5-10см).
Қимылды ойын:
«Қасқыр мен 7
лақ»
2.Сызықтар
арасымен
(10см қаш-та) тепетеңдікті сақтап жүру.
Затты жанау арқылы
орнынан жоғары
секіру.(биік. 5-10см).
Көлденең және
көлбеу орындықта
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
«Менің сүйікті ертегім»
Мақсаты: Жеке тәжірибесінен
сурет мазмұны бойынша шағын
әңгімелер құрастырады.
Тілде сөйлемдердің әртүрлі
түрлерін, қосымшаларды
қолданады.
Дид-қ ойын: «Ертегінің атын
тап»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Батырлар
желісі»
Мақсаты:Өз ойларын білдіріп,
басқалардың пікіріне құлақ
асып, ұлдарға (күшті, батыл,
еңбекқор) тән мінез-құлық
ерекшелігін талқылау.
Әдеби кейіпкерлерді дене
пластикасы ым,дауыс,
мимика арқылы құру.
Дид-қ ойын: «Кімнің
бейнесі?»
ҚМҰҚ
Тақырыбы: «Ертегі
орманы»
«Заттарды салыстыру»
Мақсаты:Ұзындығы, ені,
биіктігі, жуандығы
бойынша беттестіру және
тұстастыру арқылы екі
қарама-қарсы және бірдей
заттарды салыстыру
дағдысын бекіту.
Дид-қ ойын: «Қандай
өзгешелік бар?»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Ертегілердегі
жануарлар»
Мақсаты: Жабайы
жануарлардың (түлкі,
қасқыр, тиін) сыртқы
белгілері мен әрекеттері
туралы білімдерін бекіту.
Дид-қ ойын: «Жануар
құрастыр»
Сурет салу
Тақырыбы:
«Ғажайып үй»
Мақсаты:Балалардың
сүйікті ертегі
кейіпкерлерін өз
қалаулары бойынша
салуға дағдыландыру.
Ертегі кейіпкерінің дене
бөліктерін атай отырып
геометриялық
пішіндерден біріктіріп
салу.Мазмұнды
композиция салу
дағдыларын дамыту.
Дид-қ ойын: «Не
артық?»

Аппликация
Тақырыбы:
«Күлқыздың (Золушка)
үйі»
Мақсаты: Шараш мен
төртбұрышты екі бөлікке
қию, жіңішке
жолақтарды көлденеңнен
Қоршаған
ортамен танысу
Тақырыбы:
«Ұлттық киім мен
әшекейлер»
Мақсаты:
Балаларды ұлттық
киімді, тұрмыс
заттары мен
әшекейлерді
даярлаумен
таныстыруды
жалғастыру.
Дид-қ ойын:
«Кімге не керек? »
төрттағандап
еңбектеу.
Қимылды ойын:
«Қызыл телпек»
3.Сызықтар
арасымен
(10см қаш-та) тепетеңдікті сақтап жүру.
Затты көлденеңінен
2-2.5 ара
қашықтықта оң және
сол қолымен
лақтыру. Доптарды
домалату.
Қимылды ойын:
«Үйшік»
Орыс тілі
Тема: «Весна. Мамин
праздник»
Цель:познокомить детей с
праздником 8 марта,развивать
мышление и память,
воспитывать любовь к маме,
бабушке и тд.
қию дағдыларын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын:
«Күлқыздың достары»

Музыка
Тақырыбы: «Наурыз
шашу»
Мақсаты: Қазақ биінің
қарапайым
элементтерімен
таныстыру. Мерекелік
көңіл-күй сыйлау.
Ұлттық ойын түріне
қызығушылықтарын
арттыру.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Сәукеле» биі
Музыка тыңдау:
«Құтты болсын, Наурыз»
Б.Бейсенова
Ән айту: «Хош келдің,
төрлет наурызым»
Б.Бейсенова
Ойын ойнау:
«Шертпек» Ұлттық ойын
ІІІ апта
«Өнер көзіхалықта»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Допты бір қолымен
кедергі арқылы
лақтыру.(2м ара
қашықтық).
Гимнастикалық
қабырға бойынша
жоғары-төмен
кезектескен
қадаммен өрмелеу.
Биіктігі 5-10см 2-3
заттың үстінен
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Ауыз
әдебиеті»
Мақсаты:Тілдің қарқынын
өзгерту біліктерін бекіту, баяу
сөйлеу, жаңылтпаштар оқу
артикуляциялық аппаратты
одан әрі жетілдіру.Жұмбақ,
мақал-мәтел,
жаңылтпаштартар-мен
балалардың сөздік қорын
толықтыру.
ҚМҰҚ
Тақырыбы: «Ертегілер
еліндегі ғажайып
математика »
Мақсаты: Әртүрлі сезім
мүшелерінің көмегімен
санау дағдысын дамытуды
жалғастыру (көру, есту,
иіс сезу).
Дид-қ ойын: «Көршісін
ата»
Құрастыру
Сурет салу
Тақырыбы:
« Алтын балық»
Мақсаты: Заттардың
үлгі бойынша олардың
өзіне тән ерекшеліктерін,
пішінін, пропорциясын
және заттар мен олардың
бөліктерінің орналасуын
ескере отырып, сурет
салуды жетілдіру.
Дид-қ ойын: «Алтын
балыққа тілек»
кезектесе секіру
Қимылды ойын:
«Тақия тастамақ»
2.Допты бір қолымен
кедергі арқылы
лақтыру.(2м ара
қашықтық). Биіктігі
5-10см 2-3 заттың
үстінен кезектесе
секіру. Бөрене
үстімен тепе-теңдікті
сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«Қол күрес»
3.Допты бір қолымен
кедергі арқылы
лақтыру.(2м ара
қашықтық).
Гимнастикалық
қабырға бойынша
жоғары-төмен
кезектескен
қадаммен өрмелеу.
Көлденең және
көлбеу орындықта
төрттағандап
еңбектеу.
Қимылды ойын:
«Әжеме қонаққа»
Дид-қ ойын: «Мықты болсаң,
тауып көр!»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Наурыз тойы»
өлеңі Т.Молдағалиев
Мақсаты:Сөздерді анық
айтуға, логикалық екпіндерді
сақтауға, өлеңнің ұйқасын,
халықтық тақпақтардың
ырғағын, қуанышты, сүйсінуді
бере білу дағдыларын
қалыптастыру..
Дид-қ ойын: «Наурыз көже
жасайық»
Орыс тілі
Тема: «Мы считаем»
Цель: Научить считать до
яти, развивать память,
любознательность.
Дид-я игра: «Найди числа
Тақырыбы: «Сиқырлы
зәулім үй»
Мақсаты:.Құрастыру
кезінде сәйкес белгілері
бойынша біріктіре білу
және онымен ойнай
отырып, шығармашылық
қиялдау дағдыларын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Мыстан
кемпірдің үйшігі»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Табиғат бұрышындағы
достар»
Мақсаты: Көктем
мезгіліндегі табиғаттағы
бақылау дағдыларын
дамыту.Табиғат
бұрышындағы тірі
нысандар мен
өсімдіктерге күтім жасау
дағдыларын жетілдіру.
Мүсіндеу
Тақырыбы:
«Ұлттық бұрыш»
Мақсаты: Мүсіндеудің
таныс тәсілдерін
пайдалана отырып,
қамырдан мүсіндеу.
Ертегілер мен қоршаған
өмір тақырыптарына
мазмұндық
композициялар
құрастыру дағдыларын
жетілдіру
Дид-қ ойын: «Есіңе
сақта»
Музыка
Тақырыбы: «Өнер
көзі-халықта»
Мақсаты: Қазақтың
халық музыкасына ынтақұрметін көтеру.
Ұжымдасып ойнау.
Д.Нұрпейісова туралы
мағлұмат беру
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Қара жорға» биі
Музыка тыңдау:
«Бұлбұл» Д.Нұрпейісова
Ән айту: «Хош келдің,
төрлет наурызым»
Б.Бейсенова

ІVапта
«Нұр төккен,
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Допты басынан
асыра лақтыру және
оны қағып алу.БірСөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
«Көктемде»
Мақсаты:Тілде сөйлемдердің
әртүрлі түрлерін,
ҚМҰҚ
Тақырыбы:
«Көктемгі саябақ»
(кеңістікті бағдарлау)
Сурет салу
Тақырыбы:
«Ағаштар бүршік
жарғанда»
Қорш.орта
Тақырыбы:
«Көктем мезгілі»
Мақсаты: Көктем
мезгілінде
гүл көктем» бірінен қашық
қойылған үрленген
5-6доп арқылы
кезекпен,
қолдың түрлі
қалпымен аттап
өту.Түрлі жағдайда
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
Қимылды ойын:
«Гүлдерді
жинаймыз»
2.Допты басынан
асыра лақтыру және
оны қағып алу. Түрлі
жағдайда тепетеңдікті сақтап жүру.
Гимнастикалық
қабырға бойынша
жоғары-төмен
кезектескен
қадаммен өрмелеу.
Қимылды ойын:
«Күн, жаңбыр,
жел»
3.Допты басынан
асыра лақтыру және
оны қағып алу. Бірбірінен қашық
қойылған үрленген
5-6доп арқылы
кезекпен,
қолдың түрлі
қалпымен аттап
өту.20-25см
биіктіктен секіру.
қосымшаларды қолданады.
Жеке тәжірибесінен суреттің
мазмұны бойынша шағын
әңгімелер құрастырады.
Дид-қ ойын: «Бұл қай кезде
болады?»
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Наурыз тойы»
өлеңі Т.Молдағалиев
Мақсаты:Сөздерді анық
айтуға, логикалық екпіндерді
сақтауға, өлеңнің ұйқасын,
халықтық тақпақтардың
ырғағын, қуанышты, сүйсінуді
бере білу дағдыларын
қалыптастыру..
Дид-қ ойын: «Наурыз көже
жасайық»
Мақсаты: Өзінің дене
бөліктерінің орналасуын
бағдарлау дағдыларын
бекіту, өзіне тікелей
жақын кеңістік
бағыттарын анықтау.
Дид-қ ойын: «Қанша
болды, қанша қалды?»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Далада не өседі?»
Мақсаты: Көктем
мезгіліндегі өсімдіктердің
тіршілігі, шөптесін
өсімдіктер ( 4-5 түрін),
жидектер,
саңырауқұлақтар туарлы
білімдерін қалыптастыру.
Диқ ойын: «Дала
гүлдерін білесің бе?»
Мақсаты: Ағаштарды
олардың ерекшеліктерін
ескере отырып, сюжетті
сурет салу дағдыларын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Көктем
көрінісі»
Аппликация
Тақырыбы:
«Ағаштар бүршік
жарды»
Мақсаты: Ұсақ
элементтерді
ересектердің көмегімен
желімдеу, алдымен қағаз
бетінде заттың
бейнелерін құрастырып,
содан кейін оны
желімдеу.
Дид-қ ойын: «Көктем
көрінісі»
Музыка
Тақырыбы: «Шуақты
көктем»
Мақсаты: Көктем
мезгілінің табиғатын
музыкада өрнек-теу
арқылы эмоциялық
сезімдерун
қалыптастыру.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Көңілді жаңбыр»
Музыка тыңдау:
«Көктем вальсі»
Е.Брусиловский
адамдардың ісәрекетіне
зейіндерін аудару
дағдыларын
дамыту. Табиғатта
өзін-өзі ұстау
қарапайым
ережесін үйрету
Дид-қ ойын:
«Көктем көрінісі»
Қимылды ойын:
«Көктемгі
бәйшешектер
»
Қазақтың ұлттық
ойындар мерекесі:
«Көкпар»
(Б.Төлегенова репертуар

н)
Ән айту: «Ару көктем»
Ф.Дайырханов
Ойын ойнау: «Мен
күйшімін» ойыны
Сәуір айы, 2020
Өтпелі тақырып «Біз еңбекқор баламыз»
Мақсаты: Балалардың белсенді қимыл әрекеттерін ұйымдастыру, ересектермен еркін қарым –қатынас жасау дағдыларын дамыту. Еңбек
сүйгіштікке, еңбек адамдарына деген құрмет сезімдерін білдіруге тәрбиелеу. Мектепке дейінгі жастағы балалардың денсаулық, тілдік,
танымдық және шығармашылықдеңгейлері бойынша білім, білік, дағдыларын арттыру.
Міндеттері:
1. Шынықтырудың түрлі тәсілдерін қолдану арқылы салауатты өмір салтын, жеке бас гигиенасын сақтауға қалыптастыру;
2. Үлкендердің еңбегімен таныстыра отырып еңбекті құрметтеуге үйрету. Еңбек әрекеттерін орындауға ынталандыру;
3. Түрлі техникаларды қолдану арқылы пәндік шығармашылық ортаны қалыптастыру, өнерге баулу;
4. Еңбек ету барысында қоршаған ортаны күтіп-баптауға қалыптастыру, бақылағыштық сезімдерін дамыту
І апта
«Аялайық
гүлдерді»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Заттарды алысқа
дәлдеп лақтыру(3,5-
6,5м.кем емес).
жоғары көтерілген
таяқтың астынан оң
және сол бүйірімен
алға еңбектеп кіру.
Қырлы тақтаймен
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
Қимылды ойын:
«Қызғалдақтар»
2.Заттарды алысқа
дәлдеп лақтыру(3,5-
6,5м.кем емес).
Қырлы тақтаймен
тепе-теңдікті сақтап
жүру.Гимнастикалы
қ қабырға бойынша
оң аралықтан сол
аралыққа ауысу.
Сөйлеуді дамыту
«Қызғалдақ» өлеңі
Р.Тышқанбаев.
Мақсаты: Есту зейінін және
тілдегі дыбыстарды дұрыс айту
біліктерін жетілдіру. «Ғ»,
«Қ»дыбыстарын анық айтуға
дағдыландыру.
Дид.ойын: «Гүлді тап»
Көркем әдебиет
Тақырыбы:«Бақшадағы
гүлдер»
Мақсаты: Әңгімелерді
тыңдайды, мазмұндап бере
алады, өлеңдерді жатқа айтады.
Дид-қ ойын: «Гүлдерді ата»
Орыс тілі
Тема: «Еда»
Цель: Познокомить м едой,
развивать словарный запас,
память, воспитывать бережное
отношение к хлебу.
Дид-я игра: «Найди лишнее»
ҚМҰҚ
Тақырыбы:
«Көрікті гүлзар»
Мақсаты: Жасалған
әрекеттердің көмегімен
түрлі мәселелерді
шешудің әдістерін табады.
Дид-қ ойын: «Гүлдерді
түсіне қарай жина»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Өсімдіктер әлемі»
Мақсаты:Көктем
мезгіліндегі өсімдіктердің
тіршілігі туралы, орманда,
бақшада, далада өсетін
өсімдіктер туралы
білімдерін қалыптастыру.
Дид-қ
ойын:«Айырмашылығы
н тап»
Құрастыру
Тақырыбы: «Гүлдер,
гүлдер, көп гүлдер»
Сурет салу
Тақырыбы:
«Алғашқы
бәйшешектер»
Мақсаты:Заттардың
үлгі бойынша пішінін,
түсін ескере отырып
салады.
Дид-қ ойын:
«Бәйшешек алаңы»
Мүсіндеу
Тақырыбы:
«Түймедақ гүлі»
Мақсаты:Қоршаған
әлемнің әсемдігін
эмоционалды
қабылдайды.
Дид-қ ойын: «Гүлдер»
Музыка
Тақырыбы: «Гүлдер
бағы»
Мақсаты:
Талғампаздыққа,
әсемдікке құштарлыққа
Қимылды ойын:
«Көбелекті қуып
жет»
3.Заттарды алысқа
дәлдеп лақтыру (3,5-
6,5м.кем
емес).Жоғары
көтерілген таяқтың
астынан оң және сол
бүйірімен алға
еңбектеп кіру.
Көлбеу тақтайда
жоғары-төмен жүру
және жүгіру.
Қимылды ойын:
«Гүлдер өсті»
Мақсаты:Қағаздан
«оригами» типі бойынша
гүлдер құрастыру.
Дид-қ ойын: «Әдемі гүл»
тәрбиелеу. Әсем
қозғалуға, тербелу,
айналу қимылдарын
еркін жасауға үйрету.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Алқызыл гүл»
(Ертегі желісінен)
Музыка тыңдау:
«Шалғындағы бақ-бақ»
Т.Қоңыратбаев
Ән айту: «Күнбағыс»
Р.Құрмашева («ЗерекБотақан» жинағынан)
Ойын ойнау: «Кім көп
гүл шоғын жинайды?»
ойыны
ІІ апта
«Ас атасы-нан»
Дене шынықтыру.
Негізгі қимылдар:
1.Гимнастикалық
қабырға бойынша
жоғары-төмен
кезектескен
қадаммен өрмелеу.
Бір орында тұрып,
ұзындыққа 4-
6сызықтың үстімен
секіру(ара қаш-ы 40-
50см).Затты тігінен
(нысана ортасының
биіктігі 1,5м), (ара
қаш-ы1,5-2м)
лақтыру.
Қимылды ойын:
«Дәннен бидайға»
2.Гимнастикалық
қабырға бойынша
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: М.Етекбаев
«Нан қайдан шығады?»
ертегісі
Мақсаты: Жеке тәжірибесінен
суреттің мазмұны бойынша
шағын әңгімелер
құрастырады.Ана тілінің
барлық дыбыстарын дұрыс
атайды.
Дид-қ ойын: «Не екті, не
шықты?»
Көркем әдебиет
Тақырыбы:
«Бидай мен қаңбақ»
А.Тоқмағанбетов
Мақсаты:.Өлеңді мәнерлеп оқи
отырып, қазақ халқының
ҚМҰҚ
Тақырыбы: «Бауырсақ»
ертегісі
Мақсаты: Заттардың
жиынтық сапасы бойынша
әртүрлі заттардан
тұратындығы туралы
түсініктерін жетілдіру.
Осы заттардың сыңарын
қою негізінде салыстырып
теңдігін анықтау.
Дид-қ ойын: «Үлкенкіші»
Жаратылыстану
Тақырыбы:
«Нан қалай пайда
болды?»
Мақсаты: Қарапайым
зерттеуге қызығушылық
Сурет салу
Тақырыбы:
«Бидай мен қаңбақ»
Мақсаты: Заттарды
қағаз бетіне тұтастай
орналастыра отырып,
мазмұнды комозиция
салу дағдыларын
дамыту.
Дид-қ ойын: «Егіс
алқабында»
Аппликация
Тақырыбы: «Бидай
мен қаңбақ»
Мақсаты: Ұжымдық
мазмұнды композицияны
құрастыру дағдыларын
қалыптастыру.
Қоршаған
ортамен танысу
Тақырыбы:
«Табиғаттағы
қауіпсіздік»
Мақсаты:
Қауіпсіздік
ережесін сақтауға
үйрету. Табиғат
аясында өзін-өзі
ұстау мәдениетінің
дағдыларын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын:
«Сақтану ережесі»
жоғары-төмен
кезектескен
қадаммен өрмелеу.
Затты тігінен
(нысана ортасының
биіктігі 1,5м),(ара
қаш-ы1,5-2м)
лақтыру.Құрсауды
домалату.
Қимылды ойын:
«Қарауыл»
3.Гимнастикалық
қабырға бойынша
жоғары-төмен
кезектескен
қадаммен өрмелеу.
Бір орында тұрып,
ұзындыққа 4-
6сызықтың үстімен
секіру(ара қаш-ы 40-
50см).
Бөрене үстімен тепетеңдікті сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«Егістіктегі жел»
ежелден келе жатқан кәсіби егін
өсіру туралы мағлұмат беру.
Дид-қ ойын: «Ия, жоқ»
пен әуестік таныту
дағдыларын жетілдіру
Дид-қ ойын: «Бұл қай
кезде болады?»
Үстел-үсті ойыны:
«Ауылдағы еңбек күні»
Музыка
Тақырыбы: «Нан болса
ән де болады»
Мақсаты: Нанның
қадір-қасиеті және
музыканың рухани азық
екендігі туралы
байланыстыра әңгімелеу.
Би қимылда-рында жеңіл
тербелу, жұптаса айналу
т.б. орындау
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Ақ бидайлар биі»
Музыка тыңдау:
«Диірмен» Т.Ломова
(«Зерек ботақан»
жинағынан)
Ән айту: «Бақытты
баламыз» А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Мысық
пен тышқан» Қимылды
ойын
ІІІ апта
«Жәндіктер мен
қосмекенділер
әлемі»
Дене
шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Бөрене үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру. Бір орында
тұрып, екі аяқпен
секіру. Табан мен
алақанға сүйеніп,
төрттағандап
еңбектеу.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
С.Қалиев «Құмырсқа» өлеңі
Мақсаты:Сөздердегі дауысты
және кейбір дауыссыз
дыбыстарды (п-б, т-д, к-г, ф-в,
с-з-ц) анық айтуларын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Сөз ойла, тез
ойла»
Көркем әдебиет
ҚМҰҚ
Тақырыбы:
«Құмырсқаның илеуі»
Мақсаты: Геометриялық
пішін -үшбұрышты тану
және атау, пішннің
пішінін сипап-сезу және
көру тәсілдерімен зерттеу.
Дид-қ ойын: «Жұбын
тап»
Жаратылыстану
Сурет салу
Тақырыбы:
«Қанқызы»
Мақсаты: Дәстүрден
тыс тәсілдермен сурет
салудың техникасын
жетілдіру.Өзінің
жұмыстарын және басқа
балалардың жұмыстарын
бағалай алады.
Қимылды ойын:
«Құрбақалар»
2.Бөрене үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру. Табан мен
алақанға сүйеніп,
төрттағандап
еңбектеу.Допты
еденге ұру және екі
қолымен қағып алу.
Қимылды ойын:
«Аю мен аралар»
3.Бөрене үстімен
тепе-теңдікті сақтап
жүру. Бір орында
тұрып, екі аяқпен
секіру.Допты жерге
ұру.
Қимылды ойын:
«Инеліктер»
Тақырыбы:
«Құмырсқа туралы ертегі»
Мақсаты: Ертегі мазмұнын
түсіндіре отырып балалармен
бірге жұмыс жасау. Ертегі
кейіпкерлеріне талдау жасау.
Құмырсқаның еңбекқорлығын
атап өту.
Ди-қ ойын: «Өз орнын тап?»
Орыс тілі
Тема: «Игрушки»
Цель:Научить различать
названия игрушек, воспитывать
аккуратное обращение с
игрушками.
Дид-я гра : «Кто что делает?»
Тақырыбы:
«Ормандағы жәндіктер»
Мақсаты:Жәндіктердің
аттарын (қоңыз, көбелек,
шыбын) бекіту, кейбір
жәндіктер туралы
(құмырсқа) қарапайым
түсінік беру.
Дид-қ ойын:
«Құмырсқаның илеуі»
Құрастыру
Тақырыбы:
«Наубайхана»
(табиғи және қалдық
материалдармен
жұмыс)
Мақсаты:Табиғи материалдардан,
жапырақтармен
қорапшалардан
наубайхананың макетін
құрастыруды
қалыптастыру.
Дид-қ ойын:
«Бөліктерден құрастыр
Дид-қ ойын: «Ұшты,
ұшты»
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Қоңыз»
Мақсаты:
Пропорцияларды сақтап,
саусақ пен алақан
қозғалыстарын
пайдалана отырып екі
бөліктен тұратын
заттарды мүсіндеу.
Дид-қ ойын:
«Мейірімді қоңыз»
Музыка
Тақырыбы: «Жәндіктер
мен қосмекенділер
әлемі»
Мақсаты: Айналадағы
кішкентай тіршілік
иелерінің табиғаттағы
орны туралы мағлұмат
беру. Музыкалық бейне
мен қозғалыс
тәжірибесін
сәйкестендіре білу
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Ақ бидайлар биі»
Музыка тыңдау:
«Қызыл, жасыл
көбелек»
Ш.Мұхамеджанов
Ән айту: «Бақытты
баламыз» А.Еспенбетова
ІVапта
«Еңбек бәрін
жеңбек»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Көлденең және
көлбеу орындықта
төрттағандап
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: « Еңбек туралы
мақал-мәтелдер»
Мақсаты: Тілдің
қарқынын өзгерту біліктерін
ҚМҰҚ
Тақырыбы: «Көктем
құстары»
Мақсаты: Заттардың
санын салыстыруға
Сурет салу
Тақырыбы:
«Құстың ұясы»
Қорш.орта
Тақырыбы: «Пияз
отырғызу»
Мақсаты: табиғат
бұрышындағы
еңбектеу. Допты
еденге ұру және екі
қолымен қағып алу.
Қимылды ойын:
«Кім көп
жинайды?»
2.Көлденең және
көлбеу орындықта
төрттағандап
еңбектеу. Допты
жерге ұру.
Гимнастикалық
қабырға бойынша
жоғары-төмен
кезектескен
қадаммен өрмелеу.
Қимылды ойын:
«Егінші мен егін»
3.Көлденең және
көлбеу орындықта
төрттағандап
еңбектеу.Аяқты
бірге, алшақ қойып,
біреуін алға,
екіншісін артқа
қойып секіру.Допты
бір-біріне төменнен
лақтыру.
Қимылды ойын:
«Тастарды жинау»
Спорттық мереке:
«Еңбек бәрін
жеңбек»
бекіту.Артикуляциялық
аппаратты одан әрі жетілдіру.
Дид-қ ойын: «Еңбек етсең….»
үйрету, заттардың тең
болу және тең болмау
ұғымдарымен
таныстыруды бекіту.
Дид-қ ойын: «Қанша
өзгешелік бар?»
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Пияз бен
шөп»
Мақсаты: Пияздың және
шөптің бөлме жағдайында
өсуі туралы білімдерін
қалыптастыру. Арам
шөптерді жұлу арқылы
оларға күтім жасау
дағдыларын жетілдіру.
Дид-қ ойын: «Бақшада
өсе ме, әлде бақта ма?»
Мақсаты: Заттардың
үлгі бойынша пішінін,
түсін ескере отырып салу
Дид-қ ойын: «Құстарға
ұя жасаймыз»
Аппликация
Тақырыбы:
«Жемсауыт пен ұя»
Мақсаты: Жапсыру
мазмұнын күрделі ете
және әртүрлі бейнелерді
жасау үшін
мүмкіндіктерді кеңейте
отырып, оған
қызығушылықты
тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Құстар
қоры»
Музыка
Тақырыбы: «Еңбек
бәрін жеңбек»
Мақсаты: Балаларды
еңбексүйгіштікке баулу.
Би қимылдарын бекіту.
Әр түрлі эмоцияға
көзқарастарын білдіру.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Добрый жук» («Күлше
қыз»кинофильмінен)
Музыка тыңдау:
«Бағбан жыры» Қ.Қайым
Ән айту: «Мен-бақытты
ұланмын»
М.Қуанышбаев
Ойын ойнау:
«Бетперде» ойыны
өсімдіктерге
қамқорлық жасау
дағдыларын
жетілдіру
Дид-қ ойын:
«Ащы ма, тұщы
ма?»
Мамыр айы,2020 жыл
Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін!»
Мақсаты: «Денсаулық», «Коммуникция», «Таным», «Шығармашылық» және «Әлеумет» білім беру салаларының мазмұндары
бойынша меңгерген білім, білік, дағдыларын анықтау, бекіту
Міндеттері:
1. Дене жаттығуларын орындау, қимылды ойындар ережелерін, спорттық ойындардың техникаларын меңгеру және жеке бас
гигиеналарын сақтау дағдыларын бекіту;
2. Ана тілі және басқа да тілдерде барлық дыбыстарды дұрыс айту, қарым-қатынасқа түсу, сөйлемдердің әр-түрлі түрлерін
қолдану және сөйлеу дағдыларын бекіту;
3. Тәулік бөліктерін, кеңістіктегі заттардың орналасуын, түрлі мәселелерді шешудің әдістерін және құрылыс бөлшектерін анықтау
дағдыларын бекіту. Қоршаған орта туралы қарапайым түсініктерін анықтау;
4. Шығармашылық дағдыларын, отбасылық құндылықтарын және отансүйгіштік сезімдерін бекіту
І апта
«Достық-біздің
тірегіміз»
(Халықтар
достығы)
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Жоғары көтерілген
таяқтың астынан оң
және сол бүйірімен
алға еңбектеп кіру.
Қырлы тақтаймен
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
Гимнастикалық
қабырға бойынша оң
аралықтан сол
аралыққа ауысу.
Қимылды ойын:
«Досыңа көмектес»
2.Жоғары көтерілген
таяқтың астынан оң
және сол бүйірімен
алға еңбектеп кіру.
Заттарды алысқа
дәлдеп лақтыру(3,5-
6,5м.кем емес).
Көлденең және
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
«Достығымыз жарасқан»
Мақсаты: Жеке тәжірибесінен
суреттің мазмұны бойынша
шағын әңгімелер құрастыруды
бекіту..
Дид-қ ойын: «Қай ұлттың
киімі?»
Көркем әдебиет
Тақырыбы:
«Тату доспыз бәріміз»
Мақсаты: Шығарма мен өлеңді
ажырата білуді,
көркемшығармада түрлі өмірлік
жағдаяттар:мереке, өмірден
алынған күлкілі және байсалды
үзінділер бейнелеуі мүмкін
екендігін түсіне білуін бекіту.
Дид-қ ойын: «Не деу керек?»
Орыс тілі
ҚМҰҚ
Тақырыбы:
«Бір шаңырақ астында»
Мақсаты: Жиынтық
сапасы бойынша әртүрлі
заттардан тұратындығы
туралы түсініктерін
жетілдіру.5-ке дейін тура
және кері санауды бекіту.
Дид-қ ойын: «Киімінде
қандай пішін бар?»
Құрастыру
Тақырыбы:
«Батпырауық»
Мақсаты:Балалардың
қалдық материалдардан
бұйым жасау біліктерін
бекіту. Бөліктерді
біріктіру үшін желімді
пайдалану дағдысын
жетілдіру.
Дид-қ ойын:
«Сұрақтарға жауап бер»
Сурет салу
Тақырыбы:
«Достық шаңырағы»
Мақсаты: Қазақ
халқының сәндікқоданбалы өнері туралы
білімдерін кеңейту.2-3
элементтерді түсі мен
пішіні бойынша ұлттық
оюларды ашық
түстермен кезектестіру
дағдыларын
қалыптастыру.
Дид-қ ойын: «Бәріміз
біргеміз»
Мүсіндеу
Тақырыбы:
«Шаңырақ»
Мақсаты: Заттарды
түрлі тәсілдерді
қолданып мүсіндеу
дағдыларын бекіту..
Қоршаған әлемнің
көлбеу орындықта
төрттағандап
еңбектеу.
Қимылды ойын:
«Достық көпірі»
3.Жоғары көтерілген
таяқтың астынан оң
және сол бүйірімен
алға еңбектеп кіру.
Қырлы тақтаймен
тепе-теңдікті сақтап
жүру. Биіктігі 5-10см
2-3 заттың
үстінен кезектесе
секіру.
Қимылды ойын:
«Ине-жіп» Бурят
ойыны
Тема: «Одежда»
Цель:ознокомить детей с
названиями одежды, развивать
словарный запас, воспитывать
чистоплотность.
Дид-я игра: «Кто где
служит?»
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Кесіртке
қайда мекендейді?»
Мақсаты: Бауырмен
жорғалаушылар
санатының өкілдерімен
(кесіртке, тасбақа),
олардың сыртқы түрімен
және қозғалу әдістерімен
таныстыруды
бекіту.(кесірткенің денесі
ұзын, құйрығы да ұзын, ол
оны тастап кете алады
және ол тез қимылдайды).
Дид-қ ойын:
«Топтастыр»
әсемдігін эмоционалды
қабылдайды.
Дид-қ ойын: «Бірдей
суретті тап»
Музыка
Тақырыбы: «Халықтың
қуаты-бірлікте»
Мақсаты: Халықтар
достығын насихаттау. Әр
ұлт музыкасынан
хабардар болу. Әуен
аяқталуын дәл аңғару.
Әуенді ырғақты
қимыл:
Ұлттық билерден попури
Музыка тыңдау:
«Достық әні»
Б.Жұмабекова
Ән айту: «Ағайынбыз
бәріміз» М.Әубәкіров
Ойын ойнау: «Кешікпе»
орыс хал ойыны
ІІ апта
«Отан
қорғаушылыр»
(ҚР әскері, Ұлы
Отан соғысының
ардагерлері)
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1.Бір-бірінен қашық
қойылған үрленген
5-6доп арқылы
кезекпен, қолдың
түрлі
қалпымен аттап өту.
Жоғары көтерілген
таяқтың астынан оң
және сол бүйірімен
алға еңбектеп кіру.
Заттарды алысқа
дәлдеп лақтыру(3,5-
6,5м.кем емес).
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
«Кім әскерде қызмет етеді?»
І.Мамбетов
Мақсаты: Тілдік ойындар мен
жаттығуларды қолдана отырып,
балалардың сөздік қорын
дамыту және байыту
дағдыларын бекіту. Сурет
бойынша әңгіме құрастыруға,
сөздерді көпше және жекеше
түрде дұрыс айтуларын
жетілдіру.Отансүйгіштікке
тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Отан
қорғаушылар»
Көркем әдебиет
ҚМҰҚ
Тақырыбы:
«Сарбаздар»
Мақсаты: Тәулік
бөліктерін: таңертең,
күндіз, кеш, күндер:
бүгін, кеше, ертең
ұғымдарын бекіту.
Отансүйгіштікке
тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Әскердегі
сарбаздар»
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Отан
қорғаушылар»
Сурет салу
Тақырыбы:
«Мерекелік отшашу»
Мақсаты: Өз ойлары
бойынша сурет салу,
композиция
құрастыру.Көлемді
пішіндерді безендіру.
Дид-қ ойын: «Әскери
мамандық»
Аппликация
Тақырыбы: «Отшашу»
Мақсаты: Жіңішке
жолақтарды
көлденеңінен қию
дағдыларын
Қоршаған
ортамен
таныстыру
Тақырыбы:
«Ауылдағы
тіршілік»
Мақсаты: Ауыл
шаруашылығын
дағы ересектер
еңбегі туралы
білімдерін
қалыптастыру.
Ауыл
шаруашылығы
жұмысшылары
еңбегінің мәнін
түсіну (қала мен
Қимылды ойын:
«Автоматты кім
бірінші жинайды?»
2. Бір-бірінен қашық
қойылған үрленген
5-6доп арқылы
кезекпен, қолдың
түрлі қалпымен
аттап өту.
Гимнастикалық
қабырға бойынша оң
аралықтан сол
аралыққа
ауысу.Допты екі
қолымен басынан
асыра лақтыру.(2м
ара қаш-а)
Қимылды ойын:
«Отшашу»
3. Бір-бірінен қашық
қойылған үрленген
5-6доп арқылы
кезекпен, қолдың
түрлі қалпымен
аттап өту. Допты екі
қолымен басынан
асыра лақтыру.(2м
ара қаш-а).50см
жоғары көтерілген
арқанның астынан
оң және сол
бүйірімен алға
еңбектеп кіру.
Қимылды ойын:
«Граната лақтыру»
Тақырыбы: «Жас
қорғаушылар»
Мақсаты: Әдеби
кейіпкерлердің әрекеттеріне
өзінің көзқарасын
білдіреді.Адамгершілік
нормалары мен түсініктері
тұрғысынан бағалайды.
Мақсаты: Балалардың
әскер туралы білімдерін
жетілдіріп, олардың
түрлерімен таныстыруды
бекіту. Отанына деген
сүйіспеншілікерін
қалыптастыру.
Дид-қ ойын:«Не,
қайда?»
қалыптастыру.
Желіммен жұмыс жасау
дағдыларын жетілдіру.
Дид-қ ойын: «Әскери
мамандық»
Музыка
Тақырыбы: «Жеңіс
күні»
Мақсаты: Әскери
музыкаларды тыңдап,
жанрларды ажыратуды,
қосыла билеуді үйрету.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Катюша» биі
Музыка тыңдау:
«Жеңіс туы желбіреп»
Б.Бейсенова
Ән айту: «Момышұлы
Бауыржан» Е.Өміров
Ойын ойнау:
«Жалаушаны кім бірінші
іледі?»
ауылдың
байланысы),
диханның еңбегі
туралы білімдерін
қалыптастыру.
Дид-қ ойын:
«Кімге не қажет?»
ІІІ апта
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
ҚМҰҚ Сурет салу
«Көңілді жаз» 1.Қырлы тақтаймен
тепе-теңдікті сақтап
жүру. 50см жоғары
көтерілген доғаның
астынан оң және сол
бүйірімен алға
еңбектеп өту. 20-
25см биіктіктен
секіру.
Қимылды ойын:
«Балық аулаймыз»
2.Қырлы тақтаймен
тепе-теңдікті сақтап
жүру. Бөрене
арқылы еңбектеп
өту. Заттарды алысқа
дәлдеп лақтыру(3,5-
6,5м кем емес).
Қимылды ойын:
«Кеттік, серуенге»
3.Қырлы тақтаймен
тепе-теңдікті сақтап
жүру.
5метрден 3 рет
жүгіру. Допты
кедергі арқылы
лақтыру.(2м. ара
қаш-а).
Қимылды ойын:
«Шуақты күн»
«Жайлау көркі»
Мақсаты: Ұсынылған
тақырыпқа әңгіме құрауға,сөз
ұйқасын таба отырып, сөйлем
құрастыру дағдыларын
жетілдіру . Сурет бойынша
балалардың шығармашылық
тілін дамыту.Еңбексүйгіштікке
тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Сөзге сөз қос»
Көркем әдебиет
Тақырыбы:
«Жайлауда» өлеңі
Н.Жанаев
Мақсаты: Өлең желісі
бойынша сұрақтарға жауап
беру, өлеңді жатқа айту
дағдыларын бекіту. Өлеңнің
ұйқасын, ырғағын, қуанышты
сүйсінуді бере білулерін
дамыту.Табиғатқа деген
сүйіспеншілігін арттыру.
Дид-қ ойын: «Табиғатпен
сырласу»
Орыс тілі
Тема: «Посуда»
Цель: Познокомить с посудой,
развивать речь, память ,
трудолюбие.
Дид-я игра: «Веселый кубик»
Тақырыбы: «Саяхатқа
дайындық»
Мақсаты: Кеңістікті
бағдарлауды жетілдіру,
математикалық
ұғымдарын түсіну,
берілген тапсырмаларды
орындау. Өзінің
айналасындағы заттардың
орналасуын
(оң,сол,алда,артта,жоғары
-да,төменде,алыс,жақын)
анықтау дағдыларын
жетілдіру.
Дид-қ ойын: «Қандай
пішінді көріп тұрсың?»
Құрастыру
Тақырыбы: «Ұшақ»
Мақсаты: Балалардың
қалдық материалдардан
бұйым жасауларын
қалыптастыру. Бөліктерді
біріктіру үшін желімді
пайдалану дағдысын
бекіту.
Дид-қ ойын: «Ұшады,
ұшпайды»
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Қош
келдің, жаз!»
Мақсаты: Жазғы уақытта
болатын маусымдық
өзгерістер туралы
түсініктерін
қалыптастыру.
Құрдастарымен және
ересектермен еркін
қарым-қатынас
Тақырыбы:«Көңілді жаз» (Еркін
тақырып)
М
МАҚСАТЫ: ЗАТТАРДЫ
ҚАҒАЗ БЕТІНЕ
ТҰТАСТАЙ
ОРНАЛАСТЫРА
ОТЫРЫП, МАЗМҰНДЫ
КОМПОЗИЦИЯ САЛУ
ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ.
ӨЗ ҚАЛАУЫМЕН СУРЕТ
САЛУ ҚАБІЛЕТТЕРІН
ДАМЫТУ.
Дидактикалық ойын:
«Бұл қай мезгіл?»
Мүсіндеу
Тақырыбы:«Гүлзардағы гүлдер»
(ұжымдық жұмыс)
Мақсаты: Қоршаған
әлемнің әсемдігін
эмоционалды
қабылдайды.
Еңбексүйгіштікке
тәрбиелеу, қол
қимылдарын дамыту.
Дид-қ ойын: «Аппақ
гүлдер, ақ гүлдер»

Музыка
Тақырыбы: «Көңілді
жаз»
Мақсаты: Жаз
мезгілінің жарқын көңілкүйімен қуану, шаттану
сезімдерін білдіру.
«Жайлау» сөзіне түсінік
беру.
барысында танымдықзерттеушілік іс-әрекет
дағдыларын
дамыту.Қарапайым
жаратылыстану
ғылымдық түсініктерін
тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: «Жаздағы
түстер»
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Түрлі-түсті шарлармен
би
Музыка тыңдау: «Бәрі
қызық
балаға»Д.Әбілдинов
Ән айту: «Момышұлы
Бауыржан» Е.Өміров
Ойын ойнау:
«Көпіршіктермен ойын»
ІVапта
«Мен жасай
аламын»
Дене шынықтыру
Негізгі қимылдар:
1. Гимнастикалық
қабырға бойынша оң
аралықтан сол
аралыққа ауысу. 50-
60м.жүгіру.
Сызықтар арасымен
10см. ара қаш-а тепетеңдікті сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«Дәл тигіз»
2. Гимнастикалық
қабырға бойынша оң
аралықтан сол
аралыққа ауысу.
Допты қағып алып
жүгіру. Затты жанау
арқылы орнынан
жоғары
секіру(биіктігі5-
10см)
Қимылды ойын:
«Тордан допты
өткіз»
3. Гимнастикалық
қабырға бойынша оң
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
«Көшбасшы»
Мақсаты: Балаларды заман
талабына сай әр саладағы
білімдерін кеңейте отырып,,
білім деңгейін бекіту. Ұлттық
мәдениет құндылықтарын
бойларына сіңіре отырып,
балалардың тапқырлығын,
шеберлігін, танымдық
қабілеттерін қалыптастыру.
Сұрақтарға толық жауап беру
дағдысын жетілдіру. Ойлау
қабілеттерін дамыта отырып,
сөйлеу шеберлігін жетілдіру,
белсенділігін арттыру.
Жарысуға, жарыста жеңімпаз
болуға ұмтылдыру.
Көшбасшылық қабілетін ояту,
білімді, дарынды, озық болуға,
алған білімдерін қолдана білуге
тәрбиелеуді бекіту.
Дидактикалық ойын: «Топ
көшбасшысы»
Көркем әдебиет
Тақырыбы:
«Біздің көңіл-күйіміз»
ҚМҰҚ
Тақырыбы:
«Ойнайық та, ойлайық»
(сайыс түрінде)
Мақсаты: Балалардың
ой-өрісін дамыту,
айтылған сан бойынша
заттарды санап шығу,
танып, атай білуге, қанша?
қандай? нешінші? деген
сұрақтарға дұрыс жауап
беруге талап ету. Сол
жақта, оң жақта,
жоғарыда, төменде
дегенді ажырата білу
ұғымдарын кеңейту.
Уақытты бағдарлау
жөніндегі білімдерін
(таңертең, күндіз, кеш,
түн) тереңдете түсу.
Логикалық ойлау
қабілетін, танымын
дамыту.
Жаратылыстану
Тақырыбы:«Табиғат ба
йлықтары»
(білім сайысын өткізу)
Сурет салу
ТАҚЫРЫБЫ:
«ҒАЖАЙЫП СУРЕТ
ӘЛЕМІНДЕ»
(САЙЫС ӨТКІЗУ)
Мақсаты:Балаларға
бейнелеу өнерінің қырсырын жан-жақты
жетілдіру. Сурет салу
дағдысын, логикалық
ойлау, еске түсіру,
елестету қабілеттерін
және шығармашылығын
арттыру. Өнерге баулу,
шығармашылыққа
тәрбиелеу.
Аппликация
Тақырыбы:
«Гүлденген дала»
Мақсаты: Сәндік
композицияларды өз
ойынша орындайды.
Дала бейнесін матадан
қиып жапсырады.
Әсемдікті сезіне білуге,
ұжымда жұмыс жасай
білуге тәрбиелеу.
Қиялдарын дамыту.
Қош.орта
Тақырыбы:
«Көбелек және
инелік»
Мақсаты:
Көбелек және
инелікпен
таныстыру,
олардың
айырмашылығын
байқап айтып беру
дағдыларын
қалыптастыру
Көбелек пен
инеліктің қалай
пайда
болатындығын
(жұмыртқа,
дернәсіл, қуыршақ)
түсіндіру.
Жәндіктерге
қамқорлықпен
қарап, қорғауға
тәрбиелеу.
Дид-қ ойын:
«Көбелек гүлге
қонады»
аралықтан сол
аралыққа ауысу. Бірбірінен қашық
қойылған үрленген
5-6доп арқылы
кезекпен,
қолдың түрлі
қалпымен аттап өту.
Тақтай үстімен тепетеңдікті сақтап жүру.
Қимылды ойын:
«Туннельден
өтеміз»
Спорттық сайыс:
«Көңілді мәре»
Мақсаты: Көңіл күй туралы
түсініктерін бекіту. Өзінің,
басқа адамдардың көңіл күйін
түсіну қабілеттерін, мәнерлі
сөйлеу, ым-ишара арқылы көңіл
күйін бере білу дағдыларын
дамыту. Ересектермен және
құрдастарымен өзара әрекетте
мәдениетті мінез-құлық
дағдыларын тәрбиелеуді
жетілдіру.
Дид-қ ойын: «Көңіл күйіңмен
бөліс»
Мақсаты: Табиғатты
қорғау туралы мәлімет
беріп , меңгерту,
танымдық қабілетін
арттыру; есте сақтау, көру
қабілеттерін дамыту; ой –
өрісін кеңейту.Табиғатты
сүюге және ұқыпты
ұстауға тәрбиелеу; қазақ
халқының табиғатты
қорғау дәстүрлерін үлгі
алуға шақыру,
эстетикалық;
сезімдеріне баулу.
Дид-қ ойын: «Не қайда
өседі?»
Музыка
Тақырыбы: «Мен жасай
аламын»
Мақсаты: Балалардың
түрлі қабілеттерінің
ашылуына ықпал ету.
Музыканың сипатына
сәйкес түрлі
қимылдарды ауыстырып
орындау.
Әуенді ырғақты
қимыл:
«Түрлі-түсті шарлармен
би
Музыка тыңдау:
«Біз осылай өсеміз»
И.Нүсіпбаев
Ән айту: «Мен ауылға
барамын» Б.Бейсенова
Ойын ойнау:
«Көлеңке» Қимылды
ойын

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.