Тест

 1. Мұғалімге барлық оқушыларды оқу процесіне тарту маңызды. Егер оқушылар мәтін бойынша сұрақтар қойса, бұл анағұрлым орын алады. Мұғалім сол үшін ҰСЫНБАЙДЫ: оқу үшін нұсқау мен талаптармен танысу
 2. Сабақтағы оқу кезінде келесі іс-әрекет тиімді сөздік жұмысы болып саналмайды: мұғалімнің жаңа сөздерді мәтіннен жазып, оқуға дейін оны түсіндіруі жеткілікті
 3. Ынтымақтастық пен көшбасшылық дағдыларын дамыту үшін сабақта арнайы жағдай туғызу қажет. Ынтымақтастық пен көшбасшылық дағдыларын дамыту үшін және оқушының дербес болуына қандай жағдай көмектеспейді? Бұл кезде оқушылар: жұпқа мына ұстаным бойынша үлгерім жақсы және үлгерімі төмен болып отырғызу
 4. Сабақ кезеңдерінің қайсысы жаңа тақырыпты меңгерген уақытта басқасынан ұзақ болмау керек? Мысалы, жаңа бөлімнің бірінші сабағы: тек қана негізгі кезең мен үй жұмысына көбірек уақыт беріледі
 5. Мұғалім оқытудың мақсаттары мен міндеттеріне сүйене отырып бағалау рубрикасын құрастырады. Оқушылар біреуінен басқа аталған мүмкіндіктерге ие болады: жұмысты бағалауға даярлану кезінде сабақтағы жазбаларды қолдану
 6. Мұғалімге бірнеше жыл бұрын жүйелі түрде құрастырылған тапсырмалар мен бағалау тубрикаларын өзгертпей қолдану ыңғайлы. Бұл жағдайды өзгертуде оқу сапасы мен бағалауға Не әсер етпейді? Мұғалім басқа мұғалімдерден бағалау рубрикаларын алып, өз сыныбында қолдана алуға мүмкіндік туады
 7. Жоба презентациясының дағдылары даму үшін оқушыларға нені ұсынбау қажет? Өз презентациясын құрастыру және жатқа білу. Сыныпта алдын ала даярлану ұымдастыру
 8. Оқу неғұрлым тиімсіз болмақ, егер: мктеп әкімшілігі ұсынғанды ғана оқыса
 9. Мұғалімнің процес журналы (зекртеу күрделігі) болып табылмайды: мектеп талабын орындау
 10. Жиналыста ата-аналар балаларына сұрақ ретіндегі ескертулер әсер ететінін анықтайды. Яғни балалар ешнәрсені түсіндірмейді және арадағы диалог жанжалға ұқсайды. Сіз мынадай кеңеске құақ аспайсыз…: ата-аналарды тынышталдырып, жас ерекшелігіне сабырмен қарауларын сұрауға
 11. Сіз аттестациядан өттіңіз және сіздің алдыңызда жаңа өздігінен білім алу тақырыбын т аңдау тұр. Сіздің жұмысыңызда неғұрлым не тиімсіз болмақ? дем алуға мүмкіндік болатын тақырыпты өзгеріссіз қалдыру
 12. Мұғалім қорытынды жасауда оқушылардың сабақ үрдісіне әрқайсысының қатысуына көмек жасайды. Ол үшін жасамауы керек:оқушылардың еске сақтауы бойынша жауаптарын қайталау
 13. Мұғалім оқушыларға жазба жұмысын жиі жаздырады, себебі ДҰРЫС емес жауапты таңда: оқушылар сабақта бос отырмайды
 14. Мұғалім топта жұмыс жасауды ұйымдастырады. Табыс критеийі болып табылды: бірлесе үйренулері
 15. Оқушылар ғылыми идеяларды түсіну үшін мұғалім модельдер мен аналогтарды пайдалануды ұсынбады: реферат дайындау арқылы ғылыми мәтін құрастыруда
 16. Мұғалім оқушыларға топтық тапсырма берді. Дұрыс емес жауап: уақытты көбірек бөлу
 17. Оқушылардың сабақтағы белсенділігін ынталандыру керек. алайда.. мадақтау жалпылама түрде емес, мақтауға тұратын оқушыны нақты сипаттауы тиіс
 18. Қай тәсіл бағалауда сыныптағы әңгімені анағұрлым жақсы сипаттайды? Диалог: құрылымдағы сұрақтарр нысаналы талқылау арқылы ортақ түсінік қалыптастыру
 19. Тиімді оқыту мұғалімнің жұмыс сапасының көрсеткіші бола ала ма? Оқытудың оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас нәтижесі ретінде қарастырылуы
 20. Оқуды дербестендіру және даралау қажеттілігін қалай шешуге болады? Педагогикаға өзгеріс енгізіп, жаңаша оқыту тәжірибесін игеру
 21. Оқытудың жаңа әдісі жас ерекшелігіне сәйкес оқыту мен психологияның байланысы сіз үшін ол… оқудағы бихевиористикалық тәсіл, яғни түрткіреакция оқу теориясы; оқудағы танымдық тәсіл ақыл-ой үдерісінің оқытумен өзара байланысу мүмкіндігін зерделеу; логикалық және интуитивті, зият пен сезім үйлестіру тәсілі; БАРЛЫҚ ЖАУАПТАР ДҰРЫС.
 22. Белсенді оқытудың базалық принципі болап табылмайды: нақты білім алу және бақылау
 23. Дұрыс жауапты таңдаңыз. Белсенді оқытуда… оқыту процесіне барлығының тартылуы қамтамасыз етіледі
 24. Формативті бағалау: мұғалім оқушылардан жақшаның ішіндегі дұрыс нысандағы сөйлемді толтыруын сұрайды
 25. Бағалаудың басты мақсатын анықтаңыз: мотивация, болжау және таңдау; БАРЛЫҚ ЖАУАПТАР ДҰРЫС; қиындықты анықтау, кері байланыс; білім беру бағдарламасының мазмұнын және оқыту стилін тексеру.
 26. Барлық қорытындылардың бағасы, мүмкін болатын көзқарастар және келешектегілерді қарастыру және тану альтернативті талдап түсінулер және үнемі іздені үшін ашық болуға тырысу-т… жол. Ұтымдылыққа
 27. Өзара бағалаудың және өзіндік бағалаудың сабақ барысындағы маңызы: кері байланыс беруді ұйымдастыру
 28. Мұғалімнің коучингке қатысу мынаған мүмкіндік бермейді: әріптесіңізге өзіңіздің кәсіби түйінді мәселені шешуді ұсыну
 29. Өзіңнің педагогикалық санатыңызды растау немесе санатыңызды жоғарылату аттестациясына даярлықта сіз «Мұғалім портфолиосын» дайындайсыз. Бұл жағдайда неғұрлым не пайдасыз болмақ? тәжірибесі мол мамандардан кеңес алу. Қойылған талапқа сәйкес материал құрастыру
 30. Мәтінмен танысуда оқушыны сауатты оқуға жетеледі. Сол үшін сабақ жоспарын құрастыруды ескермеді: оқушылардың үзінділерін жатқа оқуын
 31. Оқушылар пластиктен жасалған жыландардың ұзындығын өлшеудегі табыс критерийлері қандай болмайды?: пластик материалдың сапалы болуы
 32. Оқушыларды өзінің құрдастарын бағалауға шақыру оларға …. көмектеседі: білімге ұмтылуына
 33. Қай тәсіл бағалауда сыныптағы әңгімені неғұрлым жақсы сипаттайды? Диалог: құрылымдағы сұрақтар нысаналы талқылау арқылы ортақ түсінік қалыптастыру
 34. Ұтымды өзін-өзі бағалау және сыныптастарын бағалау оқытуды бағалауға бағытталған үш өзге де маңызды үдерістерді қамтиды. Олар: жауаптарды саралау, бірін-бір түзеу, сынау
 35. Табысты мұғалімге тән белгілер қандй болмақ?: оқыту мен оқу, сондай-ақ жеке тұлға ретінде оқушылар туралы тұғырлы теориялық базаға негізделген, жеткілікті білімнің болуын талап етеді
 36. Тиімді оқыту мұғалімнің жұмыс сапасының көрсеткіші бола ала ма? Оқытудың оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас нәтижесі ретінде қарастырылуы
 37. Адамдардың қалай оқитындықтары туралы білім саласындағы заманауи жетістіктер дегеніміз не? Әлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып білу үшін-оқуды шынайылықпен өзгеше түсіну және түсіндіру тәсілі ретінде қарастыру
 38. Методикалық кеңесте сізге сабақта оқушылардың белсенді іс-әрекетін көрсету ұсынылды: оқушыларды ойландыратындай тапсырманы түрлендіруге критеий ұсынасыз
 39. Жаңаша оқу үдерісін мектепке кіргізуде сіздің жасайтын жұмыстарыңыз? Көшбасшы қандай болу керек деген сұрақ төңірегінде ойлану
 40. Күтілетін нәтижелер түрінде көрсетілген: оқушының міндеттерінің жүйелері
 41. … оқылған мәтін негізінде сұрақтар мен өізінің идеясын құрастыру- бұл оқытудың келесі мақсаты…. жазылым дағдысын дамыту
 42. Сабақтың үш деңгейлі құрылымы мүмкіндік жасамайды: назарын алынған білімге тоғыстыруға
 43. Суммативті бағалау…курс аяғында мұғалім әр оқушыға оқытуды қалай жалғастыру керектігіне кеңес береді
 44. Үзіліссіз бағалау: мұғадлім оқушылардың жазба жұмыстарын тапсырар алдында үнемі түзетулер енгізу үшін әр апта сайын тексеріп отырады
 45. Мұғалімнің ксәби өсуіне және жетілуіне жәрдемдеседі: оқушыларды қатаң стандарт бойынша оқыту
 46. Мұғалімнің өзін-өзі талдауының ерекше тиімді нәтижес болып табылады: аттестация кезінде санат көтеру үшін құжаттар
 47. Практикаға өзгеріс енгізу үшін мұғаліммен қабылданған стратегиялық әрекеттер: практикада жағымсыз құбылыстар туралы материал жинады және оны кімшілікке берді
 48. «Аға ықтималдығы» стратегиясы нені білдіретінін анықтап, оны … сабағында қолдану жүзеге асады: математика
 49. Күнделікті сабақ жоспарында мұғалім: оқыту мақсатын нақты және түсінікті қалыптастыруы қажет
 50. Келесі тұжырымдамалардың қайсысы жалпысыныптық жұмысқа жатады? Тапсырмалар мен сұрақтарды мүмкіндіктерді ескере даярлау
 51. МЖМББС сәйкес төменде ұсынылған құндылықтардың қайсысы ұжымда жұмыс жасау машықтарын қалыптастыруға жатады? Әріптестік
 52. Уәжге әсер ететін кәсіби тәжірибе элементі? Қажет жағдайда жеке қолдау көрсету
 53. Бағалау кезінде қолдануға болмайтын дәйексөз: бұл мен көргім келгендей, ең ждақсы жұмыс емес!
 54. Оптималды оқыту ортасында жетістіктерді бағалау кезінде: оқушылар өз білімдерін рефлексиялайды
 55. Бағалау барысында мұғалім жобалаушы ретінде болатын сұрақты таңдаңыз: тақырып, бөлімді өткен уақытта не қызықты әрі пайдалы болады?
 56. Тексеру жұмыстарының нәтижесін сараптау төмендегі әрекеттердің қайсысы анықтай алмайтынын әріптесіңізге айтыңыз? Оқушылардың психологиялық жағдайы
 57. Мұғалім мәселе тапсырмаларды бөліктерге бөледі және оның шешімін табуды бөліктер арқылы жеке қадамдарын қарастырады. Оқытудың қай әдісіне тиесілі? Шағын-ізденіс әдісі
 58. Сабақтан кейінгі мұғалімнің әрекеті: сабақ барысында өз сұрақтарына жауап іздеу
 59. Мұғалім тұлғасының және кәсіби әрекеттірінің шыңына жету заңдылықтары мен жағдайларын зерттейді: педагогикалық акмеология
 60. Мұғалім қызметінің кәсіби құзырлықтың жоғары көрсеткіші.. болып табылады: шығармашыл қалып
 61. Нәтижесінде біліктілік берілетін бағалаудың басты мақсаттарының бірі— болып табылады? Тексеру және стандартытң орындалуы
 62. Топтық жұмыс. Элементтерді бөліп көрсетіңіз және: -мұғалім оқушылардың қате жіберуден қорықпайтын тәуекел қабылдау мәдениетін мадақтиайды; — мұғалім критерийге байланған, оқушы жұмысы туралы пікір береді; мұғалім жеке және оқушылар тобымен өзара әрекеттеседі. Өйткені : білім сапасын көтеру
 63. Оқу процесінің тиімділігі мұғалімге- жасауға болмайды: оқушыларға жұмыс барысында сұрақ қоя отырып, егжей-тегжейлі дейін айтуды
 64. Диагностикалық тест: мұғалім сыныптан топтарында оқу барысында қандай проблема кездескені туралы талқылауларын сұрайды
 65. Ұзақ мерзімді жоспар ең алдымен- негіз болып табылады: күнтізбелік-тақырыптық жоспарлауды дайындау үшін
 66. Оқушыларға тапсырма берілген: тақырып бойынша ақпаратты топтау, дебат өткізуге дайындалу. Мұғалім сол үшін ұсынбайды: үй тапсырмасын жұпта, топта талқылау ұсынады
 67. Оқушылар мәтіннен өз болжамдарын салыстырып, автордың идеясын және мәселені шешуде өз нұсқасын ұсыну үшін мұғалім ұсынбайды: уақытты үнемдеу мақсатында эссе жазуға бірден кірісу
 68. Ш. Уәлиханов мына хатын кімге жолдаған: «Жергілікті сұлтандармен және қара сүйек қазақтардан шыққан байлармен қазір аразбын»: А.Г.Майковқа
 69. Сабақта оқушыларға ақпаратты айту және талқылау маңызды. Мұғалімге оқушының тілін дамытуға не көмектеспейді? Бұл кезде: нормаға сәйкес болмағанда мұғалім оқушының сөйлеу тілін дұрыстайды
 70. Оқытуда оқушының қандай іс-әрекеті маңызды екенін түсіндіру үшін мұғалім бағалау критерийін ұсынады. Бұл жағдайда нені ескеру қажет еместігін белгілеңіз: барлық пәндер мен сыныптар үшін барлық критрийлер бірдей болуы тиіс
 71. Оқушыға өз жұмысының жақсы және әлсіз тұстарын анықтауға не көмектесе алмайды? Үлгерім табелі мен күнделіктегі бағалар
 72. Рубрика негізінде мұғалім өзара бағалауды неге ұсынады? Аталған мүмкіндіктердің барлығынан басқа бағалауда мұғалімге көмектесуге
 73. Емтиханды тапсыруда дамуға не кері әсерін тигізеді? Ұқсас тест пен ұқсас сұрақтар жаттығуларын көрсету
 74. Сіз әріптесіңізге сабақтарындағы оқытудың жаңа әдістерін қолдануын бақылауды ұсындыңыз. Алайда әріптесіңіз оқытудың жаңа әдістерін ұмытып, сіздің оқытуыңызға теріс баға берді. Бұл жағдайда не жасамау қажет? Ақпаратты тыңдаңыз, ақтайтын сәттерді табыңыз
 75. Қазіргі деңгейде оқыту процесіне негізгі талаптардың бірі болып табыладыоқылатын тақырыптар бойынша негізгі терминдерді білу
 76. Сабақта мәтінмен жұмыста мұғалімге.. жасау керек: талқылауды мәтінге жақын ұстау
 77. Сабақта пікірталас мәдениетінің қалыптасуына келесі ереже көмектесе алмайды: әртүрлі дауыс ырғағы мен қимылдарға жол беру, бастысы- мақсатқа жету
 78. Қысқа мерзімді жоспарды құрастырғанда, ең алдымен, мұғалім… жасау керек: өзінің қарауына байланысты оқытудың мақсатын қоюды
 79. Берілген бағалау критерийлерінің қайсысы даму үшін анағұрлым табысты болады? Өз білімінің рефйлексиясы, өз білімі үшін жауаптылық
 80. Келтірілген мысалдардың қайсысы формативті бағалауды қолдану үлгісі болып табылмайды? Мұғалім өткен тақырып бойынша тестке баға қояды
 81. Өзін-өзі жетілдіру процесі тиімді болу үшін мұғалдімдер жасау керек: директор мен әкімшілік орнатқан саясатқа еру керек
 82. Рефлекғсия жасайтын мұғалімнің қызметін жетілдіруге жәрдемдеседі: қызмет нәтижесі туралы әкімшілікке есептер тапсыру
 83. Оқытудағы уәжді өшіретін факторлар: оқушылар мұғалімнің көмегін күтеді
 84. Өзінің практикасын жақсарту және өзін-өзі бағалауын жүргізу үшін мұғалім: өз жұмысын басқа мұғалімдердің жұмысымен салыстырады
 85. Мұғалім күнделігін жүргізу артықшылығы үнемі рефлексиялау тәсілі ретінде: инновациямен айналысатын әкімшіліктің басты талабы болып табылады
 86. Мұғалім оқушыларға талдау және мәселелерді шешу жолдарын қарастыру мүмкіндігін береді. Ол үшін сабақ барысында ұйымдастырмайды: жеке ойын хат түрінде беруді
 87. Портфолиодағы эссе қажет емес:
 88. Жұптағы сұрақтар құрастыру іс-әрекеттің қай түріне жатады? Тыңдалым және айтылым
 89. Мұғалім оқушыларға ойларын жазбаша түрде эссе формасында берудісұрады. Мұғалім бұл жағдайда ескермейді: жазу үлгісінің әдемі түсуін
 90. Қандай жағдайда оқушылардың сабақ үстіндегі жазуы неғұрлым табысты болмақ? оқушылар түзету туралы ойланбастан, әуелі еркін жазады
 91. Оқушы портфолиосымен сапалы жұмыс жасауға мұғалімнің уақыты жете бермейді, әсіресе, оның пән бойынша сыныбы көп болса. Оқушының портфолиосы жұмысында қандай іс-әрекетті араластыруға болмайды?Жоғары сынып оқушыларын портфолионы жүйелеуге және тексеруге тарту
 92. Мұғалім оқытуда оқушыларды ынталандыру үшін жұмыстарын сыныпта және одан тыс жерлерде көрсетуге тырысады. Сіздің ойыңызша қай ынталандыру әдісі неғұрлым дұрыс? Мұғалім тек үздік жұмыс пен әдеттегі жақсы жұмыс үлгілерін көрсетуді ұсынады
 93. Мұғалім портфолионы жинақтау және жүргізу көп жағдайда оқушының емес, мұғалімнің жауапкершілігінде болады. Мұғалімнің қандай іс-әрекеті мұны өзгерте алмайды? Мұғалім әр түрлі бағалау формаларын қолданады: тест, постер, эссе
 94. Тест методика
 95. Мұғалім тақырып бойынша алған білімін бағалап, оқылатын тақырыпқа деген қызығушылығын ояту қажет. Мұғалім сол үшін …ҰСЫНБАЙДЫ.
 96. Жауабы: жаңа тақырып бойынша өз бетінше оқуды ұсынады.
 97. Оқу орнының әкімшілігі педагогикалық кеңесте сізге қызығущылық тудырмайтын тақырыпта баяндама жазуыңызды талап етті. Сіздің дамуыңыз үшін неғұрлым не тиімсіз болмақ?
 98. Жауабы: әкімшілік талап еткенді уақыт тауып жазу.
 99. Келесі оқу жылына сіздің алдыңызда өздігінен білім алу тақырыбын анықтау талабы тұр. Қай әдіс неғұрлым тиімсіз болмақ?

 Жауабы: сізге не ұнайтындығын анықтап, атақты педагогикалық сұрақтарды оқыңыз.

 1. -Сабақ жоспарын құрастыру үшін неге назар аудармайсыз?

Жауабы: сабаққа оқушылардың 100 % қатысуын қамтамасыз ету.

 1. Жұпта сұрақтар құрастыру іс-әрекеттің қай түріне жатады?

Жауабы: тыңдалым және айтылым

 1. Мұғалім оқушыларға талдау және мәселелерді шешу жолдарын қарастыру мүмкіндігін береді. Ол үшін сабақ басында ұйымдастырмайды.

Жауабы: жеке ойын хат түрінде беруді

 1. Мұғалім топта жұмыс жасауды ұйымдастырды. Табыс критерииі болып табылады.

Жауабы: бірлесе үйренулері

 1. Мәтінмен танысуда оқушыны сауатты оқуға жетелейді. Ол үшін сабақ жоспарын құрастыруда ескермейді.

Жауабы: оқушылардың үзіндіні жатқа оқуын

 1. Мұғалім презентация қорғағаннан кейін сұрақтар қоюды ұсынды. Оқушылар мүмкіндік алу үшін (дұрыс емес жауапты таңдаңыз)

Жауабы: мәселе бойынша мәліметтерді жинастыру.

 1. Алдыңғы жұмыстар портфолиосын бағалау үшін оқушылар үнемі … болады.

Жауабы: сақтап қоюға.

 1. .Кері байланыс түріне жататын талқылау сұрақтары.

Жауабы: жұмыстағы кемшіліктердің себебі қандай? Мұны сіз қалай түсіндіресіз?

 1. .Оқушылардың бірін-бірі бағалауында табысқа жету үшін сіздің әрекетіңіз

Жауабы: қарым-қатынастарын реттеу.

 1. Мұғалім оқушыларды табысты оқыту үшін әдіс-тәсілді түрлендіре білужеткілікті ме?

Жауабы: Мұғалімнің оқушының тақырып мәнін өз бетінше меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы табысты оқыту.

 1. Оқыту мен оқу үшін жадыны зерттеудің маңыздылығын сіз үшін қандай?

Жауабы: мнимоника әдісі — ең тиімді әдіс.

 1. Оқытудың жаңа әдісі жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен психологияның байланысы сіз үшін ол …

Жауабы: оқудағы бихевиористикалық тәсіл яғни түрткі/реакция оқу теориясы. Оқудағы танымдық тәсіл ақыл-ой үдерісінің оқытумен өзара байланысу мүмкіндігін зерделеу. Логикалық және интуитивті, зият пен сезімді үйлестіру тәсілі. Барлық жауап дұрыс.

 1. …оқылған мәтін негізінде сұрақтар мен өзінің идеясын құрастыру – бұл оқытудың келесі мақсаты …

Жауабы: жазылым дағдысын дамыту.

 1. Қазіргі мектептегі жазу ең аз дегенде ………….. ретінде қарастырылады.

Жауабы: оқушының білімін тексеру айғағы.

 1. Берілген бағалау критерийлерінің қайсысы даму үшін анағұрлым табысты болады?

Жауабы: өз білімінің рефлексиясы, өз білімі үшін жауаптылық.

 1. Барлық қорытындылардың бағасы, мүмкін болатын көзқарастар және келешектегілерді қарастыру және тану. альтернативті талдап түсінулер және үнемі іздену үшін ашық болуға тырысу — … жол.

Жауабы: ұтымдылыққа

 1. Өзін-өзі жетілдіру процесі тиімді болу үшін, мұғалімдер жасау керек:

Жауабы: директор мен әкімшілік орнатқан саясатқа еру керек.

 1. Мұғалім ішкі уәжді төмендететін қандай сыртқы уәждерді қолдану кезінде абай болуы тиіс. Мұғалімді тарта білу қай жағдайда қажет?

Жауабы: табысқа немесе сәтсіздікке жетуге кеткен күшті түсіну үшін оқушылардың даралығын ынталандыру.

116.Рефлексия жасайтын мұғалімнің қызметін жетілдіруге жәрдемдеседі:

Жауабы: қызмет нәтижесі туралы әкімшілікке есептер тапсыру.

 1. Келесі тұжырымдамалардың қайсысы жалпысыныптық жұмысқа жатады?

Жауабы: тапсырмалар мен сұрақтарды мүмкіндіктерді ескере даярлау.

 1. Тапсырмалардың қайсысы ойлаудың жоғары деңгейіне жатады?

Жауабы: әңгіме тарауларының айырмашылықтарын көрсетіңіз; теореманың екі бөлімін салыстырыңыз.

 1. ЖАДА (жақын арадағы даму аймағы) негізгі идеясы неде?

Жауабы: мұғалімнен және/не құрбыларымен ынтымақтастықта даму үшін жайлы орта құру.

 1. Мұғалім күнделігін жүргізу артықшылығы үнемі рефлексиялау тәсілін ретінде:

Жауабы: инновациямен айналысатын әкімшіліктің басты талабы болып табылады.

 1. Белгілеу кезеңінде, СТО технологиясы бойынша сабақта өткізу кезінде оқушыларда мүмкіндік болу керек.

Жауабы: ары қарай жаңа жағдаятта талдау үшін осы білімді қолдану

 1. Оқушылар тапсырма бойынша балдарды қою туралы ақпаратты көре алады.

Жауабы: жиынтық бағалау спецификациясынан

 1. Оқушыда оқу жетістіктерінің деңгейлеріне сәйкес 81 % көрсеткішін көріп,——сіз болжай аласыз

Жауабы: болашақ тоқсандық баға индикаторы «бес».

 1. Сабақтан кейінгі мұғалім іс-әрекеті

Жауабы: сабақ барысында өз сұрақтарына жауап іздеу

 1. Мұғалімнің кәсіби өз-өзін жетілдіру кезеңдеріне қайсысы жатпайды?

Жауабы: жүйелі-дидактикалық

 1. Оқушыларға тапсырма берілген: тақырып бойынша ақпаратты топтау, дебат өткізуге дайындалу. Мұғалім сол үшін ҰСЫНБАЙДЫ.

Жауабы:  үй тапсырмасын жұпта, топта талқылауды ұсынады.

127.Оқушылар мәтіннен өз болжамдарын салыстырып, автордың идеясын және мәселені шешуде өз нұсқасын ұсыну үшін мұғалім ҰСЫНБАЙДЫ.

Жауабы: уақытты үнемдеу мақсатында эссе жазуға бірден кірісу.

 1. Мұғалімге барлық оқушыларды оқу процесіне тарту маңызды. Егер оқушылар мәтін бойынша сұрақтар қойса, бұл анағұрлым орын алады. Мұғалім сол үшін ҰСЫНБАЙДЫ.

Жауабы: оқу үшін нұсқау мен талаптармен танысу.

 1. Сабақта мәтінмен жұмыс жасауда грамматикадағы тапсырмалар орны мен мүмкіндіктері қандай?Неғұрлым тиімді тәсілді атаңыз

Жауабы: әрқашан алдын ала арнайы жаттығулар құрастырып, оқу кезінде басқаға алаңдамау.

 1. Оқушылар басқа оқушылардың презентациясын тыңдауға құлықсыз болуы жиі кезедеседі. Сіз осы жағдайды өзгерткіңіз келеді. Төменде көрсетілген қай әдіс сізге көмектеседі.

Жауабы: жиі топтарды араластырып және басқаларды тыңдағаны үшін мадақтау.

 1. Мұғалім оқытудың мақсаттары мен міндеттеріне сүйене отырып, бағалау рибрикасын құрастырады. Оқушылар біреуінен басқа аталған мүмкіндіктерге ие болады.

Жауабы: бағалау жұмысын қайта қарау.

 1. Мұғалімге бірнеше жыл бұрын жүйелі түрде құрастырылған тапсырмалар мен бағалау рубрикаларын өзгертпей қолдану ыңғайлы. Бұл жағдайды өзгертуде оқу сапасы мен бағалауға НЕ әсер етпейді?

Жауабы: мұғалім басқа мұғалімдерден бағалау рибрикаларын алып, өз сыныбында қолдана алуға мүмкіндік туады.

 1. Мұғалімнің коучинге қытысуы мынаған мүмкіндік бермейді:

Жауабы: әріптестеріңізге өзіңіздің кәсіби түйінді мәселені шешуді ұсыну.

 1. Мұғалімнің процесс журналы (зерттеу күнделігі) болып табылмайды.

Жауабы: мектеп талабын орындау.

 1. Сіз аттестациядан өттіңіз және сіздің алдыңызда жаңа өздігінен білім алу тақырыбын таңдау тұр, сіздің жұмысыңызда неғұрлым не тиімсіз болмақ?

Жауабы: дем алуға мүмкіндік болатын тақырыпты өзгеріссіз қалдыру.

 1. Мұғалім оқушыларға талдау және мәселелерді шешу жолдарын қарастыру мүмкіндігін береді. Ол үшін сабақ басында ұйымдастырмайды.

Жауабы: жеке ойын хат түрінде беруді.

 1. Мұғалім өз ойларын жазбаша түрде мамұндауды тапсырды. Тапсырманы талапқа сай жасау үшін ескермеді.

Жауабы: мәтінді дауыстап оқуды талап етуді.

 1. Мұғалім оқушының жетістігін анықтайды. Ол үшін сабақ барысында келесі әрекеттерді жасамайды.

Жауабы: эссе жазу бойынша оқыту.

 1. Алдыңғы жұмыстар портфолиосын бағалау үшін оқушылар үнемі … болады.

Жауабы: сақтап қоюға

 1. Табысты мұғалімге тән белгілер қандай болу керек?

Жауабы: оқыту мен оқу, сондай-ақ жеке тұлға ретінде оқушылар туралы теориялық базаға негізделген, жеткілікті білімнің болуын талап етеді.

 1. Адамдардың қалай оқитындықтары туралы білім саласындағы заманауи жетістіктер дегенміз не?

Жауабы: әлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып білу үшін – оқуды шынайылықты өзгеше түсіну және түсіндіру тәсілі ретінде қарастыру.

 1. Педагогикалық кеңесте сізге сабақта оқушылардың белсенді іс-әрекетін көрсету ұсынылды.

Жауабы: оқушыларды ойландыратындай тапсырманы түрлендіруге критерийлер ұсынасыз.

 1. Жаңаша оқыту үдерісін мектепке кіргізуде сіздің жасайтын жұмыстарыңыз.

Жауабы: Көшбасшы қандай болуы керек деген сұрақ төңірегінде ойлану.

 1. Ұзақ мерзімді жоспар ең алдымен —— негіз болып табылады.

Жауабы: күнтізбелік-тақырыптық жоспарлауды дайындау үшін.

 

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.