Сайт ережесі

Құрметті «Балабақша әлемі» Республикалық порталын (сайт) қолданушысы!

Республикалық білім порталының қызметін пайдалану арқылы, осы ережелермен толық келіскеніңіз болып есептеледі!

Жалпы ереже:

  1. Сайтта құжаттарға тапсырыс беру барысында, анкетада тапсырыс беруші тарапынан кеткен қатеге сайт әкімшілігі жауап бермейді. Бұл жағдайда қате кеткен құжаттарды қайта даярлау ақылы.
  2. Бір тапсырысты екі эл.почтадан жіберуге қатаң тыйым салынады.
  3. Сайтта мерекелік шаралар, сценариилер қабылданбайды
  4. Сайтта жарияланған авторлардың материалдарына сайт әкімшілігі жауап бермейді. Әрбір жарияланған материалдарға автордың өзі жауапты
  5. Сайтқа ҚР заңнамасына қаарама-қайшы материалдар жариялауға тыйым салынады.
  6. Сайт әкімшілігі сайтта жарияланған материалдарды түзеуге, қысқартуға, толықтаруға немесе өшіріп тастауға толық құқылы.
  7. Құжаттар тек қазақ тілінде берілетіндіктен, тапсырыс беруші мәліметтері тек қазақ тілінде болуы тиіс.
  8. Жіберілген құжаттарды тапсырыс берушінің алғаны немесе алмағанына компания жауап бермейді. Тапсырыс беруші жіберілгендігі туралы мәлімдеме ала алады! Құжаттарды қайта жіберу ақылы.
  9. Тапсырыстар қай эл.почтмен келген болса, құжаттар сол эл.почтаға жіберіледі. Басқа эл.почтаға жіберуге қатаң тыйым салынады.