Мейрімділік – асыл қазына

Джалмаханова Куралай Абдулшаматовна

Тақырыбы: «Мейрімділік – асыл қазына»

Сабақтың мақсаты: балалардың «мейірімділік», «қайырымдылық» құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту.
Міндеттері: 
мейірімділіктің адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру;

өзара сыйластық қарым-қатынастарын дамыту;

мейірбандыққа тәриелеу.

Көрнекі құралдар: бейнефильм, слайдтар, оқулық, суреттер.
 Шаттық шеңбері: 
Балалар барлығымыз шаттық шеңберіне тұрайық. Балалар ортаға шеңбер құрып тұрып, «Мен апамның ай мен күні» өлеңін айтайық.

Апам мені: «Айым» — дейді,

Мен мұңайсам, уайым жейді.

Апам мені: «Күнім» — дейді,

Мен қуансам күлімдейді.
 Жаңа сабақтың тақырыбымен таныстыру: 

Біз бүгінгі сабақта адамның жақсы қасиеттерінің бірі мейірімділік туралы әңгімелесеміз.

Балалар мейірімділік әр адамның жүрегінде өмір сүреді. Мейірімділікті адамның көзінен көруге, іс-қимылынан табуға болады. Мейірімді адамды барлығы жақсы көреді.

Әңгімелесу: Мейірімділікті қалай көрсетуге болады?

Өздеріңе мейірімділік көрсеткен кезде қандай сезімге бөлендіңдер?

Балалардың жауаптарын түйіндеу: 
Адамдар бір-біріне жылы сезімдерін білдіріп, айналасындағыларға тек жақсылық ойлап, игілікті істер жасау арқылы ғана мейірімділікті таныта алады.

Тыныштық сәті: 

Балалар денелеріңді түзу, бастарыңды жоғары көтеріп, ыңғайланып отырыңдар. Ауаны терең жұтып, еркін тыныстаңдар. Денелеріңді бос ұстап, айналадағы барлық тіршілік иесі сендерді аялап, қоршап, қамқор болып жатқанын сезініңдер. Тұла бойларың жақсылыққа, махаббатқа толғанын сезініңдер. (Видеокөрсетілім)

 Мәтінмен жұмыс: Мәтінді әңгімелеу.

«Сары тауық пен балапандары»М.Төрежанов
Күздің бір күні сары тауық балапандарын ертіп, ауылдан ұзап кеткен. Аяқ астынан жаңбыр құйып кетті. Суық жаңбырдың астында қалған сары тауық балапандарын қанша асықса да мекеніне жеткізе алатын емес.
Өйткені балапандарының жылы жүні әлі шықпаған балғын жас еді.Сары тауық қатты састы. Шөжелерінқосқанатыныңастынаалып, бауырынабасты. Бірбалапанысыймайсырттақалды. Анаайлажасап, балапандарынкезектестіріпбір-бірдентыстаұстап, тоңабастағандабауырынаалыпотырды. Кезекеңкенжесінекелгендеана оны сыртқашығармады.
— Оны неге шығармайсыз?- депсұрадыбірақбалапан.
— Олтымжас.
— Жасболсақайтеді? Кезегікелгендеол да шықсын.
— Cырқаттаныпқалады.Кішімізгеөзгемізқамқоршыболуымызкерекемеспе? Кәне, мұныңорнынакімбарады?- депсұрадыанасы.
— Мен,-дедітұңғышы.
— Мен барайын?-дедіоғантетелесі.
— Кезектімағанберіңіз!-дедіоданкішісі.
— Мен қалам ба сонда?-дедіалғашқықарсылықбілдіргенбалапан.
— Қатесінтүсінгенсеніңбарғаныңжөн!- дедісарытауықбалапандатысқақарайысырып.
— Сары тауық су өтіпқаттыжаурады. Бірақбалапандарынтоңдырғанжоқ. Балағадегеныстықмахаббатыменжылытып, сақтапқалды.

Күнашылып, анажүрегіндейжадырады.
Оқушылардыңмейірімділіктуралыпікірлеріәңгімемазмұныбойыншаберілгенсұрақтарғажауаптарытыңдалады.
Сары тауықөзбалапандарынқандайжақсықасиеттергебаулыды?

Сары тауықөзаналықмейірімінқалайкөрсетебілді?

«Күнашылып, анажүрегіндейжадырады» дегендіқалайтүсінесіңдер?
Ал сендермейірімділікті, қайырымдылықтыкімдерденүйреніпжүрсіңдер?

Дәйексөз:

Тақтаға «Мейірімділіктіанаданүйрен» дегенхалықданалығынжазыпқою.
Анахалықұғымындажаратушы. Олайдейтінімізтабиғатты да адамды да дүниегеәкелушіанадейді. Ал барлықнәрсеніңдүниегекелуіүлкенмейірім мен шапағаттанпайдаболады. Табиғаттыңбарлықжанғабірдеймейірімдіболуысондықтан. Адамның да ананыңкіршіксізмейіріненберілгенмейірімділігінсақтапқалуөзқолыңда.

Ойын-тапсырма:
Мейірімділіксөздеріменгүлқұрастырайық.
Балаларсендермейірімдіболуды ү йдеаналарыңнан, мектептеұстаздарыңнанүйреніпжүрсіңдер. Ендешесолөзіміздіңаналарымызтуралыайтайық.
Олқандайадам? (Баяу музыка ойнаптұрады)

Кішіпейіл, мейірімді, сыпайы, әдепті, жанашыр, қамқоршы, кешірімді, бауырмал.

Жаңаақпарат: 
Видеокөрсетілім: (Мейірімділіктуралы)
Жүректенжүрекке:

Елжірепжататынетегіңде,

Есімдебалапанкүндерім.

Солайтқанертегіжетегінде
Кереметтүскөргентүндерім.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.