Г дыбысы мен әрпі

Бексұлтанова Б. Т.

Сабақтың мақсаты:
1. Білімділік: Оқушыларға Г дыбысы мен әрпінтаныту, сөздегіорнытуралытүсінік беру. Ол берілген сөздерді оқу жәнежазуғаүйрету.
2. Дамытушылық: Балалардыңсөйлеумәнерін, байланыстырасөйлеудағдыларын, сөздікқорларын, жұмбақшешу, сөзойлауарқылытілбайлықтарындамыту.
3. Тәрбиелік: Балалардыұйымшылдыққа, ұқыптылыққа баулу, таза, сауаттыжазуғатәрбиелеу.
Сабақтыңтүрі: аралассабақ.
Сабақтыңәдісі: түсіндіру, сұрақжауап.
Сабақтыңкөрнекілігі: интерактивтітақта, суреттеркеспеәріп.

Сабақтыңбарысы:

I. Ұйымдастырукезеңі.
1. Оқушыларменамандасу, түгендеу
2. Психологиялықдайындық.
Сыныбымыз тап — таза
Бордадайынтақтада
Денеміздіжинақтап
Отырайықпартаға

ІІ. Өткенсабақтықайталау

Мұғалім: — балаларбізсауаташуданненіүйрендік?
Оқушылар: — оқудыжазуды.
Мұғалім: — дыбысдегеніміз не?
Оқушы: дыбыстыестиміз, бірақкөрмейміз.
Мұғалім: — әріпдегеніміз не?
Оқушы: әріптіжазамыз, көреміз, оқимыз.
Мұғалім: — дыбыстарнешегебөлінеді?
Оқушы: дыбыстарекігебөлінеді, дауыстыжәнедауыссыздыбыс.

Мұғалім: дауыстыдыбысдегеніміз не?

Оқушы: Өкпеденшыққанауакедергігеұшырамайшыққандыбыс.

Мұғалім: Дауыссыздыбысдегеніміз не?

Оқушы: өкпеденшыққанауакедергігеұшырапшығатындыбыс.
Мұғалім: — әріптерден не құралады?
Оқушы: — сөз.
Мұғалім: — сөзден не құралады?
Оқушы: — Сөйлем.
Мұғалім: — сөйлем қандай әріппенжазылады?
Оқушы: — бас әріппен.
Мұғалім: — Өтежақсы.

Мұғалім: — өткенсабағымызда қандай дыбыспентаныстық? Оқушы: Ү дыбысы. Мұғалім: Ү дыбысы қандай дыбыс? Оқушы: дауыстыжіңішке. Үкініңсуреттерініліп, дыбыстықталдаужасау.

III Жаңасабақ
Мұғалім: Аналарғасыйлайтын,
Аралар бал жинайтын.
Бұлнеменебалалар,
Үзугеадамқимайтын.
Гүл (гүлдіұсыныпкөрсету)
Мұғалім: балаларгүлдегенде қандай дыбысестіліптұр. Оқушылар Ггдыбысы. Мұғалімолайболса, бүгінгісабағымыздыңтақырыбы Г дыбысыжәнеәрпіментанысамыз.
Г — электронный түріндеайту. Мұғалім: Г дыбысы, дауыссыздыбыс, ұяңдыбыс, сөздердіңбасындаортасындакездеседі.
Гүлдіңсуреті. ГҮЛ — гүлдімерекеде, тойда, қуанышта, туғанкүнде, бір — бірімізгесыйлаймыз.

IV. «Жоғалғанәріп» ойыны:

ше..е, е..еу, е.гін,

V Ребус шешу.

Жауабы: гитара, айгүл, гүлнар.


VІ Сергітусәті.
Шаршағандаырғалып
Гүлгеұқсапдемалам
Қолымыздықозғалтып
Гүлдейболыпжайқалам.

VІІ Дәптерменжұмыс
.
Ауадажазу, тақтадакөрсету.
Бас әріп, кішіәрпінжазу.

VІІІ. Шығармашылықтапсырма.
Гүл, көгершін, шегірткесөздерінтекшені, бояу.

ІХ. Жаңасабақтыбекіту
.
Дидактикалықойын « Кімшапшаң» ойыны.
Шарты: Ггдыбысы бар сөздердіойлаптауыпбуынғабөлу.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.