ХХI ғасыр жаңа технологиямен ақпараттандыру ғасыры.

ХХI    ғасыр  жаңа  технологиямен  ақпараттандыру ғасыры.  Өскелең елдің айбынды болашағы үшін – ең әуелі сапалы білім қажет. Дене тәрбиесі сабағында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі жоғары. Білім – қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты ұрпаққа...