ЦИКЛОГРАММА Бір аптаға (02.09-06.09қыркүйек 2019 ж.)

ЦИКЛОГРАММА
Бір аптаға (02.09-06.09қыркүйек 2019 ж.)
Өмірзақ ауылы «Алтын-Ай» балабақшасы «Құлыншақ» Ересек топ
Ӛтпелі тақырып «Балабақша »
1 апта: Менің балабақшам
Күн тәртібі Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма
(Балаларды
қабылдау
Ойындар (үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті, саусақ және
т. б ойындар.
Мақсаты:Балалар
ептілікке,шапшаңдыққа
тәрбиелеу.
«Өзім және отбасым»
Мақсаты: Отбасындағы
қарым — қатынас
мәдениеті туралы түсінік
беру, бақытты жанұяның
қандай болу керектігін
кеңінен түсіндіру
Құрылыс ойындары.
Мақсаты:«Балабақша»
құрастырып ойнау, тату
ойнауға үйрету.
Отбасылық
фотосуреттерді
қарастыру.

«Кім тез жинайды»
Ойын мақсаты:
Кӛкӛністер мен
жемістерді ажырата
білуге үйрету. Ойынға
деген
қызығушылықтарын
арттыру
Таңғы ас Тамақ ішу мәдениетін, үстелде отыру, тамақтану, асхана құралдарын дұрыс ұстау мәдениетін қалыптастыру және сақтау Асқа
деген құрметті түсіндіру.
Ойын- жаттығу :
Ас ішер кезде,
Сӛйлемейміз, күлмейміз
Астан басқа ӛзгені
Ойламаймыз білмейміз.
Сиқырлы сӛз: «Астарыңыз дәмді болсын!»
Рахмет айтуға тәрбиелеу
Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне (ҰОҚ)
дайындық
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Тербеледі ағаштар
Үстімнен жел ӛтеді
Кіп кішкентай ағаштар
Үп үлкен боп ӛседі
Балаларға татулық
туралы әңгімелеп
беру.
Мақсаты: «Татулық»
адамгершілік
құндылығы туралы
түсіндіру.
Топтың ішіне саяхат
жасау .
Мақсаты: Балаларды
балабақша ӛмірімен,топ
бӛлмесімен
таныстыру,ондағы
жиҺаз атауларын
атауға, үйрету.
Балабақша туралы айту
Мақсаты: Сурет
бойынша әңгімелеу
арқылы зейіндерін, есте
сақтау қабілеттерін
дамыту
Ойыншықтың орнын табу
Мақсаты: Ойыншықтың
орнын таба білуге үйрету
Достарымызғы сыйлық
жасау Мақсаты:
Достарына арнап ӛз
қалауынша сыйлық
жасу.
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі
1.Дене шынықтыру.
Маман жоспары.
2.Құрастыру.
Тақырыбы:Балабақш
а ғимараты.
Мақсаты:Іргетас
ұғымымен
таныстырып,балабақш
а ғимаратын
құрастыруға
үйрету:еңбексүйгішті
кке тәрбиелеу, үлкен
құрылыс
материалынан екі
қабатты ғимарат
құрастыруға
дағдыландыру.
Дид-қ ойын:Үй
құрылысының ретін
кӛрсет.
1.Орыс тілі.
Маман жоспары.
2.Дене шынықтыру.
Маман жоспары
3.Сурет салу.
Тақырыбы:Балабақша
ауласына саяхат.
Мақсаты:Сурет салу
барысында дӛңгелек
және сопақша
пішіндерді ажырата
білуге үйрету.Бояу
тәсілін бекіту.
Дид-қ ойын:Мынау қай
пішін?
1.Музыка.
Маман жоспары.
2.Сөйлеуді дамыту.
Тақырыбы:Балабақша
үйіміз.
Мақсаты:Сӛзді
дыбыстау мәдениетін
тәрбиелеуге арналған
дидактикалық
ойындарды
қолдану.Балабақша
туралы түсінік
беру,достарына қамқор
болуға тәрбиелеу.
Дид-қ ойын: Менің
балабақшам.
1.Қ.М.Ұ.Қ.
Тақырыбы:Біздің
бақшада.
Мақсаты: Әртүрлі
түстен,ӛлшемнен тұратын
заттардың жиыны туралы
түсініктерді қалыптастыру
5 кӛлемінде
санау,заттардлы үлгісі
бойынша ждәне аталған
саны бойынша санау
дағдысын қалыптастыру.
2.Көркем әдебиет.
Тақырыбы:Ф.Оңғарсынов
аның:Үй жақсы ма,бақша
жақсы ма? Ӛлеңі.
Мақсаты:Ӛлеңді
түсініп,есте сақтауға
үйрету.Есте сақтау
қабілеттерін,зейінін,тілін
дамыту.
Дид-қ ойын: Менің
балабақшам.
1.Дене шынықтыру.
Маман жоспары.
2.Мүсіндеу.
Тақырыбы:Балабақшада
ғы әртүрлі доптар.
Мақсаты:Түрлі
тәсілдерді қолдана
отырып,таныс заттарды
ӛзіне тән ерекшеліктерін
ескере отырып мүсіндеуге
үйрету.
Дид-қ ойын:Доппен
ойнау.
Мақсаты:Жоғарытӛменде,астында-үстінде
ұғымдарын бекіту.
3.Жаратылыстану.
Тақырыбы: Балабақша
ауласына саяхат.
Мақсаты:Балабақша
ауласындағы және
маңайындағы
ӛсімдіктерді,ағаштар мен
бұталарды атауға үйрету.
Дид-қ ойын: Ағашты
тап.
Серуенге дайындық.

Балалардың киіну реттілігін бақылау, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды, киіміндегі олқылықтарды
жӛндеуді қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.
Серуенге қызығушылық туғызу; балалармен жеке әңгімелесу; серуенге ойын материалдарын таңдау; серуенде
Серуендеу: №1.Бақылау:Жаңбыр
ды бақылау.
Мақсаты:Жаңбырды
бақылай отырып ,
оның бұлттан
жауатындығы және
түрлерін айтып
түсіндіру.Мысалы;Жа
й жаңбыр, ӛткінші
жаңбыр, нӛсер
жаңбыр.
Еңбек:Ағаш түптерін
қопсыту.
Қимылдық ойын:
«Сұр қоян».
№2.Бақылау:Бұлтты
бақылау.
Мақсаты: Бұлттың
түзілуі және олардың
түрлерін :шарпы,
будақ,қабатты бұлииарды
ажырату.
Еңбек:Ауладағы гүлдерді
суару.
Қимылдық ойын:
«Соқыр теке».
№3.Бақылау:Жылы
жаққа қайтқан
тырналарды бақылау.
Мақсаты:Күзде
тырналардың жылы
жаққа кететіндігін, қыс
мезгілінде тамақтың
тапшылығы, аяздың
қаттылығы оларға қиынға
соғатындығын түсіндіру.
Еңбек:Құстарға жем
сауыт жасау.
Мақсаты:Денені
шынықтыру,
шапшаңдыққа , ептілікке
баулу
№4.Бақылау: Желді
бақылау.
Мақсаты: Желдің
түрлерімен
таныстыру;салқын жел,
жылы жел, ұйытқып
соққан жел.Желдің
күштілігі ауа-райының
салқындығын үдететіндігін
түсіндіру.
Еңбек: «Әдемі гүлдер»
Мақсаты:Гүлзардағы
гүлдерді суару.Ӛсімдіктерге
қамқор болу, аялау, күту.
Қимылдық ойын: «Орамал
тастау».
№5.Бақылау:Кӛшедегі
машиналарды бақылау.
Мақсаты: Кӛшедегі
машиналардың жүрісін
бақылау.Олардың
түрлерімен
таныстыру.Машина адам
үшін , уақытын
үнемдейтіндігімен
түсіндіру.Машинаға қарсы
жүгірмеу, кӛше тәртібін
құрыс сақтап жүруге
үйрету.
Еңбек: Ағаш түптерін
қопсыту, су құю.
Мақсаты: Табиғатты
аялай білуге, ӛсімдіктерге
қамқор болуға үйрету
Қимылдық ойын:
«Ұшты-ұшты»
Серуеннен оралу Балалардың дұрыс шешінуін, шкафқа киімдерін орналастыру тәртібін бақылау. Жинақылыққа тәрбиелеу. Мәдени-гигиеналық
талаптарды орындауларын қадағалау
Түскі ас Мәдени-гигиеналық дағдыларды қалыптастыру; Тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану әдебін сақтап, асты аз-аздан
алып, шусыз жеуді үйрету. балалардың назарын тағамға аудару ; тағамның атымен таныстыру, бата айтқызу Ұқыпты тамақтану
дағдыларын, ас құралдарын қолдану дағдыларын жетілдіру. Тамақтан соң ауыздарын шаюды қадағалау.
Күндізгі ұйқыға
жатқызу
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу : Балапандар тұрайық,
Кӛзімізді ашайық.
Жан-жаққа біз қарайық,
Таза бетің, маңдайың.
Бесін ас Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Ойындар, дербес
әрекет
Баланың жеке даму
картасына сәйкеғс
жеке жұмыс
Үстел үсті театры
«Дәрумендер» және т.б.
тақырыптар бойынша
сюжетті картиналар
қарастыру.
Дидактикалық ойын
«Жемістер мен
кӛкӛністер »;балаларға
айырмашылығын табу
ға үйрету.
Үстел-үсті ойыны
«Кӛкӛніс дүкені»Балалар
сатушы және
сатып алушы рӛлінде
ойын
ойнаиды.
Ойын «Кімнің
заттары?» (жақын
адамдарының заттарын
анықтау);
Суретті бояу, және т.б.

сюжеттік
ойыншықтармен
ойындар,
ертегі оқып беру;
үстел үсті театры және
т.б.

«Жемістер мен
кӛкӛністер»(сурет
қарастыру)
Мақсаты:қарапайым
сұрақтарға жауап
беруге үйрету.
Суретке қарай
отырып
әңгіме құрастыру.
Мақсаты: баланың
сӛздік қорын сӛздермен
байыту.
Дидактикалық ойын «Топ
ішіндегіойыншықтар»
Мақсаты: баланың сӛздік
қорын ойыншықтардың
атауларын білдіретін
сӛздермен байыту.
Жыл мезгілі туралы
әңгімелесу
Мақсаты:қарапайым
сұрақтарға жауап
беруге үйрету.

Дидактикалық ойын
«Атын атап бер»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту.

Серуенге дайындық Киіну: серуенге шығу.
Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:
Кешкі ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.
Балалардың үйге
қайтуы
Ата-аналармен
балабақша күн тәртібі
туралы әңгімелесу
Бүгінгі күніндегі
қызықты жаиыттар
мен бӛлісу.
Балаларға жыл мезгіліне
байланысты жылы киініп
келуін ескерту.
Балаларды себепсіз
алып қалмауын
ескерту.

Балалардың
шашын,тырнағын алып
келуін ескерту.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.