Педагогика дайындық үшін

«Ақпаратты тарату және мәселелерді шешу
мақсатында ой бөлісу» сипаттамасына тән білімді
игеру үлгісі талқылау
«Бастаған істі аяғына дейін жеткіз, өз әрекетіңді
жоспарла» , бұл ереже қай принципке жатады
жүйелілік
«Жабық» сұрақтардың балама атауы төмен дәрежелі
«Жаңа педагогика» тәсілдемесінің аясында
ақпараттық-коммуникацялық технлогияларды
қолдану барысында оқушылар – электронды
поштаны қолданады
«Жаңа педагогика» тәсілдемесінің аясында
ақпараттық-коммуникацялық технлогияларды
қолдану барысында оқушылар – сайтта ақпарат
жариялайды
«Көпіршелер» деп саналу үшін оқыту мен оқуда
қарастырылатын жағдайдың бірі оқушыларға өз
бетінше орындай алмайтын тапсырманы
орындауға мүмкіндік беру
«Қара жәшік» ішіндегі жұмыс – оқушымен бірге
критерийлерді талдау
«Қара жәшік» ішіндегі жұмысты көрсетіңіз
оқушымен бірге критерийді талдау
«Мұғалім сабақта білім әлеміне терезе ашып қана
қоймай, өзін де көрсетеді, оқушылар алдында өзінің
рухани әлемін, рухани байлығын ашады» В.А.
Сухомлинский
«Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн
астында одан жоғары тұрған ешнарсе жоқ» деп
жазған – Коменский Я.А.
«Оңайдан қиынға» ережесі қай принципке жатады
түсініктілік
«Оңайдан қиынға» ережесі қай принципке жатады
түсініктілік
«Өзгелерден қарағанда өзінің оқуыныі қалай
жүретінін жақсы білетін және оны реттей алатын
оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем өз білімін
жетілдіру
«Таңба арқылы елестету қабілетіне қатысты»
ерекшелігі бар жады түрі семантикалы
«Тәрбие» ұғымына анықтама қоғамдық өндірістік
және мәдени өмірдің….поцесі
Lesson Study кезеңдерінің бірі – «Қатысушылардың
өткізілген сабақ бойынша оқушылардың оқу
үдерісіне қатысты барлық нәтижелерін жүйелеп,
талдауы». Осыдан кейінгі кезең зерделенген
мәселелерді негізге ала отырып, келесі Lesson
Study-ді жоспарлау
Авторитарлы тәрбие, либералды тәрбие,
демократиялық тәрбие, еркін тәрбие. Қандай
белгілер бойынша жіктелген? Өзара қарымқатынас стилі бойынша
Ағымдағы білімнің мазмұны анықталады Д)
….табиғат туралы білімдер…
Адам дамуына тәрбиенің жетекшілік ықпал етпеуінің
себебі неде болуы мүмкін мазмұны мен
ұйымдастырылуындағы олқылықтар
Адам тәжірибесінің толық тізімі алғаш сақталатын
жады түрі эпизодты
Адамгершілік тәрбиесі Жалпыадамзаттық
құндылықтарды игеру
Адамгершілік тәрбиесі жалпыадамзаттық
құндылықтарды меңгеру
Адамгершілік тәрбиесінің міндеттері адамдарға
құрмет сезімін дамыту
Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық тәрбие бұл
– тәрбиенің бағыты
Адамзаттың жинақтаған тәжірибесі, заттар мен
құблыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану
нәтижесі білім
Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды,
ережелерді, заңдарды, қағидаларлы түсінуі, есінде
сақтауы және қайта жаңғыртуы ол білім
Адамның өзіндік жағымды сапаларын дамытуға
бағытталған әрекет өзін-өзі тәрбиелеу
Азаматтық тәрбиенің өзегі патриоттық ж/е
интернаци-к
АКТ қолдануда «көрсету» оқыту аспектісін
қолданудың мақсаты тест тапсырмаларын
құрастыру және сараптауы
Александердің зерттеуіне сәйкес диалогтың бес
үдерісіндегі мета…… есте сақтау үнемі қайталап
отыру арқылы фактілерді, ойарды жаттау
Ата-анасынан ұрпақтарына қандай да бір
белгілердің, ерекшеліктердің берілуі тұқым
қуалаушылық
Аударма жасау, интерпретация, экстраполяцияны
қамтитын Блум таксономиясының кезеңі – Түсіну
Әдістемелік, тәрбиешілік, зерттеушілік, кәсіптік
адамгершілік, басқара білу мәдениеті мұғалімнің
жалпы мәдени дайындығы
Әлеуметтік желілерді қолданудың мысалы болып
табылады қайта ұсыну және сұхбаттасу
Әлеуметтік, танымдық және аффекттік компоненттер
үйлесімі «мен» тұжырымдамасы
Әр сабаққа дайындалу үшін ең алдымен оның
мақсатын анықтауды талап ететін принцип
ғылымилық
Әрбір жарты жыл бойынша жасалатын жоспар
күнтізбелік
Әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен, мұқият
бағалатын әңгіме түрі зерттеуші әнгіме
Әрқайсында анықталған тапсырмаларды шешетін
әртүрлі және қайталанатын істердің көмегімен
оқушылардың оқу іс-әрекетінбасқару әдісі жаттығу
Әрқайсысында анықталған тапсырмаларды шешетін
әртүрлі және қайталанатын істердің көмегімен
оқушылардың оқу іс әрекетін басқару әдісі Жаттығу
Әрқашанда пайымдау, қорыту және дәлелдеуді талап
ететін оқыту әдісі түсіндіру
Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс
бес түйінді фактордың бірі оқушыларды өзін-өзі ,
өзара бағалауға араластыру
Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс
бес түйінді фактордың бірі Оқушыларды өзін-өзі
өзара бағалауға араластыру
Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс
бес түйінді фактордьң бірі оқушылардың өзін-өзі
бағалауға қатыстырылуы
Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау
нәтижелерінің интерпретациясы алынған
мәліметтердің мәнін анықтау
Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау
нәтижелерінің интерпретациясы оқытудың келесі
кезеңдерін жоспарлау
Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттама бар.
«Интрпретация» сипаттамасына сәйкес мұғалімнің
іс-әрекеті оқушының жауабын критерийге
сәйкестендіру
Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың
бірі болып табылатын «Қорытынды»…. оқушының
жауабына сәйкес шешім қабылдау
Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар
«Қадағалау» сипаттамасына сәйкес мұғалімнің
әрекеті – оқушының сұраққа жауабын тыңдау
Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар.
«Интерпретация» сипаттамасына сәйкес мұғалім
әрекеті оқушының жауабын крийтерийге
сәйкестендіру
Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар.
«Интерпретация» сипаттамасына сәйкес мұғалім
әрекеті оқушының жауабын критерийге
сәйкестендіру
Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар.
«Қадағалау» сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті
оқушыынң жауабына сәйкес шешім қабылдау
Бағалудың қай түрінде бір оқушының жетістіктерінің
белгіленген нормамен немесе бірдей жастағы
оқушылар тобының қол жеткізген деңгейімен арақатынасы салыстырылған соң қорытынды жасалады
оқуды бағалау
Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау
жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту
ортасы оқушыға бағдарланған
Баламалы шарттардың және іс-әрекет
жоспарларының болжамды шынайы әсерлерін
көрсеті үшін қолданылады модельдеу
Баланы өз ықтиярымен оқыту педагогикалық
жаңашылдық идеясы
Барнс пен Мерсердің пікірінше, мұғалімдердің
оқушыларды пікірлесуге тарту кезінде жетілдірілуі
тиіс болатын әңгіме түрі зерттеушілік әңгіме
Бастаған істі аяғына дейін жеткіз, өз әрекетіңді
жоспарла» ережесі қай принципке жатады жүйелілік
Баяндап айту, әңгімелеп баяндау әңгмелеп бекіту
әдістерінің жататын тобы сөздік
Бейнелеу көрнекілігіне жатады макет
Белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға
беретіндей нақты критерий ол жаңашылдық
Белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға
беретіндей нақты критерий Жаңашылдық
Белгілі бір тапсырманы орындаудың алдын ала
игерілген алгоритм, нақты пайдалануға негізделген
ойлаудың түрі репродуктивті
Берілген мысал сұрақ қоюдың қайсысына тән.
Мұғалім: -Асқар, ережені жақсы айттыңыз. Енді
мысал келтіре аласыз ба? –сынақтан өткізу
Блум таксономиясына сәйкес жаңа үлгіде әртүрлі
тәсілдермен элементтерді қиыстыру арқылы
ақпаратты жүйелеу деңгейі жинақтау
Блэк пен Уильям зерттеулерінде сыныптың « қара
жәшік» метафорасы қолданылған. Осы метафораның
негізгі идеясын көрсетіңіз оқушыларды өзін-өзі
бағалауға қатыстыру
Бұл өлшемге сәйкес келетін балаларда ерте жасынан
бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай
алатыны байқалады шоғырлану
Бұл өлшемге тән оқушыларда «қызығушылықты
арттыру үшін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға
ұмтылу» байқалады күрделілікке деген
сүйіспеншілік
Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу
тәжірибесіне қадағалау қабілетін дамытады
метатану
Бұрынғы материалға оралу, ой салу, дұрысын
қабылдау, толық жауап беруге итермелеу
мақсатында қойылатын қарапайым сұрақ түрткі
болу
Білім беру мазмұны ғылыми білімдер, іскерліктер
мен дағдылар жүйесі
Білім беру мазмұны: ғылыми білімдер, іскерліктер
мен дағдылар жүйесі
Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік
құжаттар білім беру стандарты
Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік
құжаттар білім беру стандарты
Білім беру мазмұнын анықтаушы құжаттар: оқу
жоспары, оқу бағдарламалары
Білім берудегі инновациялық процестердің
педагогикалық маңызды проблемасы озық
педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау
және тарату
Білім берудегі инновациялық процестердің
педагогикалық маңызды проблемасы озық
педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау
тарату
Білім берудегі инновациялық үрдістер дәстүрлі
мәселелерді жаңаша ….үрдістер
Білім берудегі инновациялық үрдістер дәстүрлі
мәселелерді жаңаша оптималды шешудегі
педагогикалық үрдістер
Білім берудегі инновациялық үрдістер- дәстүрлі
мәселелерді жаңаша оптималды шешу
нәтижесінде қолданылатын педагогикалық
үрдістер
Білім берудегі иновациялық үрдістер дәстүрлі
мәселелерді жаңаша оптималды шешудіңдегі
педагогикалық үрдістер
Білім мазмұнын іріктеудің тәуелділігі оқыту мен
білім беру мақсатына, ғылыми-техникалық
прогрестің дамуына
Білімді игеруде «үнемі қайталап отыру арқылы
фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді
жаттау» әдісі механикалық есте сақтау
Білімнің педагогикалық аспектісі оқушыларға
ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі
Бірегей, жоғары сапалы және дана нәтижелер
шығатын тұлғааралық және тұлғаішілік үдеріс
шығармашылық
Ғылымдағы білімнің мазмұны анықталады адам,
техника, қоғам, табиғат …
Ғылыми білімді игеру, арнайы және жалпы білімдік
іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру оқытудың
қай функциясына жатады білімдік
Ғылыми жаратылыс пәндері Физика Математика
Химия Биология
Ғылыми-жаратылыс пәндері
физика,математика,химимя,биология
Д.Фриманның дарынды, талантты балаларды тексеру
парағы бойынша мәселені шешу» өлшенің
сипаттамасы ақпаратты толықтырып,
қайшылықтарын анықтайды
Дарынды және талантты балаларды анықтауда
жоспарлауға жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге
асыра алуымен ерекшелене тін өлшемі ойлау
қабілетінің жылдамдығы
Дарынды және талантты балаларды анықтауға «өз
білімін жетілдіру» өлшеміне сәйкес келетін
балаларда көрініс табатын ерекшелік – олар
өздерінің оқуларын реттей алады
Дарынды және талантты балаларды анықтауда «өз
білімін жетілдіру» өлшемәне сәйкес келетін
балаларда көрініс табатын ерекшелік олар өздерінің
оқуларын реттей алады
Дарынды және талантты балаларды анықтауда
жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез
жүзеге асыра алуымен ерекшеленетін оқушының
өлшемі — ойлау қабілетінің жылдамдығы
Дарынды және талантты балаларды тексеру парағы
бойынша «Оқуда және проблемаларды шешуде
балама шешімдерді көріп, қабылдай алады» деп
анықталған өлшем икемділік
Дарынды және талантты балалардың анықтау
өлшемдерінің ішкі білімдерін жетілдіру» өлшеміне
сәйкес келетін сипаттама олар өздерінің оқуларын
реттей алады
Дарынды және талантты балалардың анықтау
өлшемдерінің ішіндегі «өз білімін жетілдіру»
өлшеміне сәйкес келетін сипаттама олар өздерінің
оқуларын реттей алады
Дарынды және талантты оқушыларды
ынталандырып және әлеуетін дамытудыға тиімді
тәсілдер экстернат және зияткерлік тапсырма
беру
Дарынды және талантты оқушылардың білімін
жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңі
(Ренцулли мен Райс) жалпы зерттеу жаттығулары
Дарынды талантты балаларды тексеру парағы
….анықталған өлшем есте сақтау және білім
Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы
бойынша «Оқуда және проблемаларды шешуде
балама шешімдерді көріп, қабылдай алады» деп
анықталған өлшем икемділік
Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы
бойынша «оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай,
қажет кезінде пайдалана алады» деп анықтаған
өлшем есте сақтау және білім
Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы
бойынша мәселені шеше алатын оқушыларға тән
ерекшелік ақпаратты толықтырып,
қайшылықтарын анықтап, мәніне тез жетеді
Дәйектілікті дамытуда АКТ қолдану және оқыту
аспектісінің мысалы талдау және бағалау
Дж.Флейвелл бойынша оқушыға тапсырманы
орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының
қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы
өнімділік тапшылығы
Дж.Флейвелл бойынша, оқушыға тапсырманы
орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының
қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы
өнімділік тапшылығы
Диалог барысында әркімнің идеясы құнды деп
саналып, мұқият бағалаудан өтетін әңгіменің түрі
зерттеушілік әңгіме
Дидактиканың «Алтын ережесін» құрған Коменский
Дидактиканың «Алтын ережесін» құрған Коменский
Дидактиканың нақты түсініктері сабақ беру, оқыту,
білім беру, оқу
Діни рухтық тәрбиенің ең негізгі мақсаты баланың
өзіне сенімін қалыптастыру, өзін-өзі тәрбиелеуге
баулу
Егер бала ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін
ұзақ уақытқа ұстай алу қабілетін танытса онда оны
ең үздік оқушыны анықтау өлшемінің қайсысына
жатқызуға болады – шоғырлану
Ең үздік оқушыларды анықтауға көмектесетін
ақпаратты толықтырып, олардың қайшылықтарын
анықтай алатын және оның мәніне тез жететін өлшем
мәселені шешу
Ең үздік оқушыларды анықтауда «өз білімін
жетілдіру» сенім өлшемінің сипаттамасы олар
өздерінің оқуларын реттей алады
Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді
өлшемінің сипаттамасы басқаларға қарағанда
ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған
Ең үздік оқушыларды анықтаудағы күрделілікке
деген сүйіспеншілік сенімді өлшемінің сипаттамасы
(Фриман) қызығушылығын арттыру үшін күрделі
…ұмтылады
Есте сақтайтын ақпаратты танымал жерлермен
байланыстырып елестетуге негізделген әдіс орын
әдісі
Ж.Брунердің «Көпіршелер тұрғызу» метафорасы
бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның
рөлі оқудың дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы
Жазалау әдістерін таңдауда ескеретін жағдайлар
оқушының жасы
Жалпы эстетикалық мәдениетке қатысты манера,
жест
Жаңа оқулықтың пәнді оқытудағы тиімділігін
тәжірибе жүзінде сыннан өткізудегі бағалау мақсаты
бағдарлама мазмұнын бақылау
Жаңа сабақты жоспарлау өткен сабақтың
табыстары мен кемшіліктерін есепке алу
Жаңарту, жаңалық енгізу: инновация
Жаңашыл мұғалім жалпы мойындаған … мұғалім
Жаңашылдық, оптималдылық жоғары нәтижелік
тәжірибеде шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі
педагогикалық жаңалықтың крийтерийлер
жиынтығы
Жаттап алуға бағытталған және оған берілген жауап
«дұрыс» немесе «дұрыс емес» деп бағаланатындай
қойылған сұрақ төмен дәрежелі
Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрақ
төмен дәрежелі
Жеке адамға әсер ететін әлеуметтік факторлар
тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
Жеке адамның қалыптасуындағы жетекші фактор
отбасы
Жеке балаға, сондай-ақ тұтас ұжымға тәрбиелік әсер
етуге таңдаған әдістемелерді жүзеге асыратын білім,
шеерлік, дағдылардың жиынтығы педагогикалық
технология
Жеке тәжірибенің дамуы басқалар жасаған
тәжірибені және ғылыми басылымдарды меңгеру
қателермен сынақтар әдісі эксперимент Мектепті
жаңарту жолдары
Жеке тәжірибенің дамуы, басқалар жасаған
тәжірибені және ғылыми басылымды меңгеру,
қателер мен сынақтар әдісі, эксперимент мектепті
жаңарту жолдары
Жеке тәжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, ой
мен ойлау, оқиға мен кейбір жағдайлар туралы еске
алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі
семантикалы
Жекелеп оқыту оқушының дербес ерекшеліктерін
ескере отырып оқыту процесін ұйымдастыру
Жеңілден ауырға, белгіліден белгісізге,
қарапайымнан күрделіге қандай принципке жатады
Бірізділік пен жүйелілік
Жетекшінің оқушыларды біртіндеп тапсырманы
аяқтауға «Итермелеуінде» көрініс беретін, үнемі
ұлғайып отыратын қолдауы (Брунер) «көпіршілер
тұрғызу»
Жинақталған мәліметтерді талдау, саралау, жинақтау
және бағалау сияқты динамикалық үрдістер жүретін
жады түрі жұмыс
Жорамалды растау, тексеру үшін деректерді жинау
АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып
табылады тестілеу және растау
Жұмыс жадысы болып табылады қысқа мерзімді
жады
Заттарды көрсетіп және қабылдау, плакаттардың
көмегімен символдар түрінде кеңінен қолданылатын
оқыту әдіс иллюстрация
Зерттеу тәжірибелеріне сүйене отырып
педагогикалық жаңалықтардың мынадай
критерийлер жиынтығын анықтауға болады
Жаңашылдық оптималдық жоғары нәтижелілік
тәжірибеде шығармашылықпен қолдану
мүмкіндігі
Зерттеуші, ізденімпаз, жасампаз мұғалім инноватор
Зерттеушілік әңгімеге тән белгілер әркімнің идеясы
пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағаланады
Идея қайталанады және жасалады, бірақ үнемі
мұқият бағалан бермейтін әңгіме түрі кумулятивтік
әңгіме
Идея қайталанады және жасалады , бірақ үнемі
мұқият бағалана бермейтін әңгіме түрі рефлексивтік
әңгіме
Инновациялық білім беру үрдесінің негізінде
педагогиканың басты мәселесі Педагогикалық
тәжірибені зерттеу және психология мен
педагогика
Инновациялық педагогикалық технологиялар
мұғалімдердің даралығын жетілдіру, оларға
кәсіби іс-әрекет аумағында жаңашылдық
тұрғысынан шығармашылықпен…
Инновациялық процестердің маңызды проблемасы –
педагогикалық- психологиялық ғылымдардың
жетістігін практикаға енгізу
Инновациялық процестердің маңызды проблемасы
ол педагогикалық-психологиялық ғылымдардың
жет-н енгізу
Инновациялық процестердің маңызды проблемасы
ол Пед-псих-қ ғылымдардың жетістігін
практикаға енгізу
Интернет-ресурстарымен жұмыс істеу барысында
қажетсіз екенін мұғалімнің студенттерге
түсіндірудегі маңызды әрекет өз атын ресмилендіру
Интернетті қолдануда мұғалімнің ең маңызды
міндеті жеке деректерді құпияда сақтауға үйрету
Интернетті қолдануда мұғалімнің ең маңызды
міндеті жеке деректерді құпияда сақтауға үйрету
Кеңес дәуіріндегі жаңашыл-мұғалімдер Шаталов,
Волков, Лысенков, Амонашвили
Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу
және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім
саласы технологиялық білім
Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу
және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім
саласы технологиялық білім
Кохлберг бойынша моральдік пайымдаудың екінші
деңгейі дәстүрлі моральдік пайымдау
Кохлберг бойынша моральдік пайымдаудың үшінші
деңгейі нормативтіктен кейінгі моральдык
пайымдау
Көрнекілік әдістер иллюстрация, демонстрация
Көрнекілік әдістер иллюстрация, демонстрация
Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз
бетімен орындайтын лабораториялық жұмысының
кешендісі: практикумдар
Қайта тәрбиелеу адамның қандай қасиеттерін
жоюдан басталады жағымсыз
Қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетке
машықтану дағды
Қара жәшік ішіндегі жумыс оқушымен бірге
критерияларды дайындау
Қара жәшік ішіндегі жұмыс Оқушымен бірге
критериийлерді талдау
Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды
қарым-қатынасқа тәрбиелеу экологиялық
тәрбиенің міндеті
Құқты тәрбиеге тиімділігі мына дәрежеге
байланысты қоғамдық заңдарды сақтауды
бақылауына
Құқықтық тәрбие негізі отбасы
Құқықтық тәрбиенің тиімділігі мына дәрежеге
байланысты – құқықтық сананы қалыптастыруға
Құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу
үдерісі ретінде тәжірибелік қоғамдастықтарға
қатысуды зерттеген ғылыми бағыт әлеуметтікжағдаятты
Құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу
үдерісі ретінде тәжірибелік қоғамдастықтарға
қатысуды зерттеген ғылыми бағыт әлеуметтікжағдаятты
Қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен
тапсырмаларға ұмтылатын оқушыға тән өлшем
күрделілікке деген сүйіспеншілік
Л. Выготский пікірінше, оқушының өзекті даму
деңгейі міндеттерді өз бетінше шеше алуы
Л.Выготский бойынша оқушылар өздерінің «Жақын
арадағы даму аймағында» жұмыс істегенде
жақсаратын үдеріс танымдық даму
Л.Шульман құзырлы мұғалімге тән үш белгіні
көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың
тәжірибелік дағдыларының сипаттамасы
оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру,
сабақты жоспарлау әдістемелерінің меңгеруі
М. Чиксенмихайдың «Өзіндік мақсат» сызбасы
бойынша дағдысы төмен оқушыға жоғары міндет
қоюдың нәтижесі алаңдау
М.Чиксентмихайдың «Өзіндік мақсат» сызбасы
бойынша дағдысы төмен оқушыға жоғары міндет
қоюдың нәтижесі алаңдау
Мақсатты аудитория сипаты мен бағалау
стратегияларын білуді қамтитын білім саласын
көрсетіңіз Педагогикалық білім
Материалды оқып үйренудегі жылдамдық темпі,
қиындықтың жоғары деңгейі – бұл қай дидактың
идеясы Заньковтың
Мектеп бітіруші түлектерге мемлекеттік емтихан
өткізудегі бағалаудың мақсаты – стандартты
бақылау және орындау
Мектеп шеберханасында, оқу-тәжірибе участогінде,
оқушылардың өндірістік бригадаларында оқытуды
іске асыруға бағытталған оқыту практикалық
жұмыстар
Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын
ұйымдастырушының міндетіне жатпайды сабақ
кестесін жасау
Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын
ұйымдастырушының міндетіне жатпайды сабақ
кестесін жасау
Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын
ұйымдастырушының міндетіне жатпайды сабақ
кестесін жасау
Мемлекет саясатының өзекті мәселелерінің бірі –
халыққа білім беру ісін жетілдіру
Мемлекет саясатының өзекті мәселелерінің бірі
дуалъды білім беруді жетілдіру
Мемлекет саясатының өзекті мәселелерінің бірі
Халыққа білім беру ісін жетілдіру
Меңгерген білім мен өмірлік тәжірибе негізінде тез,
нақты, саналы орындалатын практикалық және
теориялық іс-әрекетке даярлық білік
Меңгерген білім мен өмірлік тәжірибе негізінде тез,
нақты орындалатын практикалық және теориялық ісәрекетке даярлық білік
Меңгерген білім мен өмірлік тәжірибе негізінде тез,
нақты саналы орындалатын практикалық және
теориялық іс-әрекетке даярлық білік
Меңгерген білім мен өмірлік тәжірибе негізінде тез,
нақты, саналы орындалатын практикалық және
теориялық іс-әрекетке даярлық білік
Метатану үдерісінің мағынасы Е)
Метатану үдерісінің мағынасы қалай оқу керектігін
үйрену
Метатануды өлшеудің екінші өлшемі тапсырмаға
бағытталған
Мұғалмнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі
сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау
Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын
талаптар педагогикалық әдеп пен ұстаздық
шеберлік
Мұғалім журегіндегі дамыту жұмыстарын МЖДЖ
алғашқы кет маңызды шешімдерді талап ететін
құндылықтарды анықтау
Мұғалім жүргізетін дамыту жұмыстарының
(МЖДЖ) алғашқы кезеңі маңызды шешімдерді
талап ететін құндылықтарды анықтау
Мұғалім қызметіндегі оң нәтижелердің барынша
тұрақтылығын білдіретін педагогикалық
инновацияның критерийі нәтижелілік
Мұғалім қызметіндегі оң нәтижелердің барынша
тұрақтыоығын білдіретін педагогикалық
инновацияның критерийі Нәтижелік
Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына
сәйкес маңызды басымдықтардың бірі
оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін
түсіну
Мұғалім қызметінің инновациялық бағыттылығыпсихологиялық-педагогикалық зерттеулердің
нәтижесін педагогикалық қызметтің
тәжірибесіне ендіру
Мұғалім сабақты жоспарлауды әрбір жеке сабақтың
тақырыптық жоспарға сәйкестігін нақтылаудан
бастайды
Мұғалім тәртібіне мінез-құлқына, өзін-өзі ұстау,
қарым-қатынас мәдениетіне қойылатын талап, қағида
мен ережелердің мазмұндық ой-тұжырымдардың
жүйесі, жиынтығы педагогикалық мораль
Мұғалім іс-әрекетінің нәтижелілігі тиімділігімен
анықталады
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және
қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік –
оқушының жеке дара бейімділіктері мен
қабілеттерін байқау
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және
қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік –
өзінің сабақты түсіндіруі мен қойған сұрақтарына
оқушылардың жауап реакцияларын қабылдау
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға
ж/ә……..іскерлік Оқушының жеке дара
бейімділіктері мен….
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жаәне
қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
оқушының материалды түсінуін, жұмыс
қарқынын байқау
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жаәне
қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
оқушының материалды түсінуін, жұмыс
қарқынын байқау
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және
қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
оқу материалын меңгерудегі қиындықтарды,
типтік қателерді байқау
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және
қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
әрбір оқушының сабаққа дайындығын көре алу
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және
қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
оқушының білімді өз бетінше тәжір-де қолдану …
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және
қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік –
сабақ барысында өзінің мінез-құлқы мен сөйлеуін
қадағалау
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және
қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
оқушының материалды түсінуін, жұмыс
қарқынын байқау
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және
қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
сабақ барысында өзінің мінез-құлқы мен сөйлеуін
қадағалау
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және
қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
оқушының оқу матриалын меңгеру тереңдігін
байқау
Мұғалімге сабақта қойған мақсататрына қол жеткізе
алғандығын білуге мүмкіндік беретін жоспарлау
бөлігі оқу нәтижелері
Мұғалімдер мен ересектерді түсініктеме беруге
жетелеу дарыды және талантты оқушылардың қай
сипаттамасына тән? Табандылық таныту
Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген. Күн
астында одан жоғары тұрған ешнәрсе жоқ» деп
жазған Коменский Я.С.
Мұғалімдердің оқушыларды болжамдар ұсынып,
талқылауға тарту арқылы пікірлесуге, дәлелдемелер
келтіруге үйрететін әңгіме түрі зерттеушілік әңгіме
Мұғалімдердің сын тұрғысынан ойлау дпғдысына
сәйкес әрекеті дәлелдер мен дәйектерді бағалау
Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі –
сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау
Мұғалімнің инноватциялық іс-әрекеті озық
педагогикалық тәжірибелерді оқу – тәрбие
үрдісіне енгізу
Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті озық
педагогикалық тәжірибелерін жалпылау және
тарату
Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті оқушыларды
өз бетінше жауап іздеуге, ізденуге үйрету
Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті оқушыларды
өз бетінше жауап іздеуге, ізденуге үйрету
Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті өзінің
тәжірибесінде озық және тиімді нәтижелерге қол
жеткізу
Мұғалімнің озық педагогикалық тәжірбиесінің жай
тәжірбиеден артықшылығы логикасы,әдісі,тәсілі
жағынан ерекше тиімді нәтиже береді
Мұғалімнің оқытушылық әрекеті және оның
басқарумен оқушының танымдық іс-әрекеті оқыту
Мұғалімнің проективті-рефлексивті қабілеттерін
қалптастырып, танымдық қабілеттерін
қалыптастырып, танымдық қызығушылықтарын
дамытатын іс-әрекеті сабақты психологиялық
талдау
Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі
сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау
Мұғалімнің сабаққа дайындығының екінші кезеңі
әрбір жеке сабақтың жоспарын терең ойл-у мен
құрастыру
Мұғалімнің сабаққа дайындығының екінші кезеңі
әрбір жеке сабақтың жоспарын терең ойластыру
мен құрастыру
Мұғалімнің субьект, пән жүргізуші, әдіскер,
зерттеуші…..ретінде қарастырылуы Кәсіби
педагогикалық қабілеттілік
Мұғалімнің сындарлы оқыту теориясына сәйкес
сабақты ұйымдастыру ерекшелігі оқушының
білімін, идеясын, дағдысын дамытуға ықпал
ететін міндеттер қояды
Мұғалімнің іс-әрекетінің нәтижелігі тиімділігімен
анықталады
Н. Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз
сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның
ішінде зерттеушілік әңгіме сипаттамасы ұсыныстар
сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады
Н. Мерсер зерттеуіне сәйкес, қатысушылар өзгелер
ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен
тыңдайтын әңгіме түрін көрсетіңіз Кумулятивтік
Н. Мерсердің зерттеуіне сәйкес, ұжымдқ әңгіме
түсіну мен білім беру, қол жеткізу аясындағы
табысты талқылауларда басымдыққа ие болатын
әңгіменің түрі зерттеушілік әңгіме
Н.Мерсер зерттеулеріне сәйкес, әңгіме-дебат
барысында байқалатын әрекет ресурстарды
біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс
жасалады
Н.Мерсердің зерттеушілік әңігме сипаты ұсыныстар
сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады
Нақты бір салада ғылым негіздерін меңгерген, алған
білімін қолдануда кәсіби шеберлік танытатын,
ынтымақтастыққа жұмыс жасауға бейім, қабілетті,
іскер адам: жоғары білімді маман
Нақты жағдайдағы алынған мақсатты шешу жолында
белгілі басқа әдістердің ешқайсысы тез және тиімді
шешу мүмкіндігін бере алмаған кезде қолданылатын
аралас әдістердің жиынтығы: ситуациялық әдіс
Нәтижеге қол жеткізуге мұғалім мен оқушының
жұмсаған күшінің шығыны мен қолданылған
тісілдерінің тиімділігін анықтайтын педагогикалық
инновацияның критерийі оптималдық
Нәтижеге қол жеткізуге мұғалім мен оқушының
жұмсаған күшінің шығыны мен қолданылған
тәсілдерінің тиімділігін анықтайтын педагогикалық
инновацияның критерийі оптималдық
Озық тәжірибенің ең жоғарғы деңгейі жаңашылдық
Ойын- тәрбиенің қай бөлімінің негізгі құралы Ақыл
ой
Окушылардын метатанымдык немесе оздигнен
реттелетин окуы алгшарты мугалимнин колындагы
адис тасилдер
Оқу бағдарламасы бойынша теориялық және
практикалық білімдерді тұтас бір жүйе негізінде
қалыптастыруды талап ететін оқытудың принципі
жүйелілік
Оқу бағдарламасы, пәндік мазмұн қамтылатын
жоспар қысқа мерзімді жоспар
Оқу бағдарлмасының белгілі бір бөлімінде, оқу
тәрбие үрдісінің сабақ жүйесінде білім жетілдіруді
анықтаудың ең қолайлы тәсілі тақырыптық
жоспарлау
Оқу пәндерінің құрамын әрбір сынып және пән
бойынша апталық санын анықтайтын мемлекеттік
құжат оқу жоспары
Оқу пәндерінің тізімін көрсететін және оларды оқу
жылына, аптаға есептеп, жылдық сағат санын
анықтайтын құжат – оқу жоспары
Оқу пирамидасына сәйкес оқушыладың алған
ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі өзгелерді
оқыту
Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған
ақпараттарын сақтау үшін көмектестін тәсіл
көрсетілім
Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған
ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі өзгелерді
оқыту
Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған
ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі өзгелерді
оқыту
Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған
ақпаратты есте сақтауының ең тиімсізі көрсетілім
Оқу сабақтарының стандартсыз формалары Сабақ
конференция панарама сабақ интеграцияланган
сабақ
Оқу сабақтарының стандартсыз формалары сабақконференция, панарама-сабақ, интеграцияланған
сабақ
Оқу үдерсінің тиімділігін айқындаушы негізгі
факторлардың бірі Кәсіби құндылықтарды түсіну
Оқу үдерсінің тиімділігін айқындаушы негізгі
факторлардың бірі оқу нәтижелігін бағалау
мүмкіндігін білу
Оқу үдерісіне ақпаратттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану барысында білікті
мұғалімде болуы қажет білім теориялық және
практикалық
Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі
жақсы білім, өз оқуын реттей алатын ең үздік
оқушыны анықтайтын сенімді өлшем өз білімін
жетілдіру
Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі
жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алатындығымен
ерекшеленетін оқушыны анықтайтын өлшем өз
білімін жетілдіру өз білімін жетілдіру
Оқу үдерісінің қатысушыларына жетістіктері мен
дамуы туралы хабарлау кері байланыс
Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі
факторлардың бірі балалардың қалай оқитынын
мұғалімнің түсінуі
Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі
факторлардың бірі нені оқу керектігін түсіну
Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын негізгі фактор
балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі
Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын негізгі
факторлардың бірі – оқушыларға нені оқыту
керектігін мұғалімінің түсінуі
Оқу үшін бағалаудың мақсаты – табысқа жетуге
бағыт беру
Оқуға қызығуды ынталандыру әдісі – бұл танымдық
ойындар
Оқуға қызығуды ынталандыру әдісі – бұл танымдық
ойындар
Оқуда бағааудың мақсаты – баға қойып, нәтижені
тіркеу
Оқуда қолданылатын зерттеушілік әңгімеге тән белгі
– әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен,
мұқият бағаланады
Оқуда қолданылатын зерттеушілік әңгімеге тән белгі
әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен,
мұқият бағаланады
Оқудағы саналылық пен белсенділік принціпі немен
сипатталады оқыту процесінде
оқушылардыңбелсенділік қатысуымен оқу
материалын менгеруімен
Оқудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттықкоммуникациялық технологиялар көмегімен
«көрсету» аспектілері арасындағы сәйкестік
өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету
Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу
шарты бағалау сипатын өзгерту
Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу
шартын көрсетіңіз бағалау сипатын өзгерту
Оқуды бағалаудың мақсаты баға қойып, нәтижені
тіркеу
Оқуды даралаудың шешуші критерийі білім алуда
тәуелсіздікті қамт-з ету
Оқуды даралаудың шешуші критериі білім алуда
тәуелсіздікті қамтамасыз ету
Оқуды жақсарту мүмкіндіктерін , сондай-ақ осы
мүмкіндіктерді іске асыру әдістері мен түрлерін
анықтауға бағытталған бағалау түрі оқу үшін
бағалау
Оқудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің
жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты
зерттеу тәсілінің түйінді сипаты креативтілік
Оқулыққа қойылатын негізгі талап: оқу
бағдарламасына сәйкес болу
Оқулыққа қойылатын талаптар оқу
материалдарының жоғары идеялық және
ғылыми деңгейде түсінікті болып баяндалуы
Оқушы алдына мұғалімнің мәселені қойып, оның
қарама-қайшылығын туғызып тұрған сұрақты табуға
ұсынатын және шешілу жолын көрсететін оқыту
әдсі: мәсеелелік мазмұндау
Оқушы жетістіктерін белгіленген нормалармен
немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол
жеткізген деңгейімен салыстырған соң қорытынды
жасалады оқуды бағалау
Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес
бермегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да,
тапсырманы орындай алмауы (Дж.Флейвелл)
өнімділік тапшылығы
Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес
берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да,
тапсырманы орындай алмауы (Дж.Флейвелл)
өнімділік тапшылығы
Оқушылар бір-біріне сұрақ қойып, айтқандарын
дәлелдейтін және өзара келісімге жетуге тырысатын
әңгіме түрі зерттеушілік
Оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайтын және
сындарлылыққа негізделетін әңгіме түрі
кумулятивтік
Оқушылар жаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін
бекітіп. Көзқарасын дәлеледеп…Дискуссиялық
Оқушылар жауап бергеннен кейін мұғалімнің кідіріс
жасау уақытын ұлғайтуы – жауаптарын түзетуге,
нақтылауға, дұрыстауға мүмкіндік береді
Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну және
дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау
мақсаты- кері байланыс
Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму
туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты кері
байланыс ұсыну
Оқушылар іс- әрекетінің мазмұны мен түрінің
олардың жасына, өмір тәжірибесіне, куш-қуаты мен
мүмкіндіктеріне сәйке болуы тәрбие мақсатына
қарай өзгермелігіне
Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз
ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға
көмектесетін сұрақ қою түрі сынақтан өткізу
Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру
жағдайында дағдылар мен міндеттердің сәйкес
келуінің нәтижесі ағын
Оқушылардың барлық қорытындыларды бағалап,
болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді
қарастыруын білдіретін сыни ойлау ерекшелігі –
сыңаржақтылықтың болмауы
Оқушылардың барлығына оқу ептілігі және
білім…….қолайлы жағдай қалыптастыруы Оқыту
ортасын құру
Оқушылардың білім алуын қолдау үшін
пайдаланатын басқаға бағыттау,сұрақ қою мысалын
көрсетіңіз көмектесе алатындар бар ма
Оқушылардың білім алуын қолдау үшін
пайдаланатын сынақтан өткізу сұрақ қою мысалы
осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма
Оқушылардың білім алуын қолдау үшін
пайдаланынатын сынақтан өткізу үшін сұрақ қою
мысалы осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар
ма?
Оқушылардың білім, дағдыларын дамытуға
мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы оқыту
ортасын құру
Оқушылардың дайындық деңгейіне сай
ұйымдастыруды тиімді оқытудың принципі
түсініктілік
Оқушылардың жалпы эстетикалық мәдениеті
эстетикалық санасының даму деңгейі
Оқушылардың жалпы эстетикалық мәдениеті
эстетикалық санасының даму деңгейі
Оқушылардың жаңа материалды игеруінде
қиындықты реттеуші принцип түсініктілік
Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес әдістерді
анық.ететін оқытудың принципі сәйкестік
Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен
реттелетін оқуының алғышарты – мұғалімнің
қолданған әдіс-тәсілі
Оқушылардың нені білетіндігін және не істей
алатындығы, сонымен қатар олар қандай
қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау
үшін мұғалім өткізетін бағалау кезеңі қадағалау
Оқушылардың өзін өзі ынталандыра отырып оқуға
деген ұмтылыс пен қызығушылықтарының пайд
болуы Ішкі уәж
Оқушылардың өзін-өзі ынталандыра отырып, оқуға
деген ұмтылыс пен қызығушылықтарының пайда
болуы ішкі уәж
Оқушылардың пікірлерінде үлкен алшақтық болып,
әрқайсысы шешімдерінде қалатын әңгіме түрі
әңгіме-дебат
Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауындағы «өз
көзқарасының, болжамдарының субъективті екенін
түсіну» ерекшелігі өзіндік сана-сезім
Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі
ерекшелігі «тәртіпке» тән сипаттама тиянақты,
нақты және жан-жақты болуы
Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі
ерекшеліктерінің бірі «сыңаржақтылықтың
болмауына» сәйкес келетін сипаттама өзге
идеяларды қабылдауға ашық болу
Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі
ерекшеліктерінің бірі «сыңаржақтылықтың
болмауына» сәйкес келетін сипаттама
көзқарастардың барлығын қарастыру
Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін
анықтау үшін бақылау алып, ақтаңдақтарды
жоюдағы бағалау мақсаты оқудағы қиындықтарды
анықтау
Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі
оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
Оқушыны толығырақ жауап беруге итермелеп, өткен
материалды ойға салу кезінде қолданылатын сұрақ
қою тәсілі түрткі болу
Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын
сынақтан өткізу сұрағы осы айтқандарыңызға
мысал келтіре аласыз ба
Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын
сынақтан өткізу сұрағы осы айтқандарыңызға
мысал келтіре аласыз ба
Оқушының жазалауға ұшырамау нашар баға алмау
үшін оқуы сыртқы уәж
Оқушының жазалауға ұшырамау, нашар баға алмау
үшін Сыртқы уәж
Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау
қажеттігі оқушы өз жауабын түзетуге,
нақтылауға мүмкіндік алады
Оқушының жауабын алғанннан кейін де кідіріс
жасау оқушыға мүмкіндік береді өз жауабын
түзетуге, нақтылауға
Оқушының өз мақсаты мен тапсырмаларын білу,
түсіну және бағалауды қамтитын метатануды өлшеу
құрылымы тапсырмаға бағытталған
Оқушының сабаққа ықыласты болуы және өзін-өзі
ынталандыруы ішкі уәж
Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы
«дәлелдерді талап етіп, кез келген дәлелді есепке
алып отыруын» көрсететін ерекшелік ұтымдылық
Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен
тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын
оқушыны анықтайтын өлшем күрделілікке деген
сүйіспеншілік
Оқыту әдістемесінің әдістемелік негіздері таным
теориясы
Оқыту әдістері сөздік, көрнекілік, практикалық
болып бөлінеді білім алу көздері бойынша
Оқыту әдісі мұғалім мен оқушылардың бірлескен
әрекеті
Оқыту әдісі-білім алудың жолы, ал сол жолдағы бір
қадам оқыту тәсілі
Оқыту барысында оқушылардың меңгеруі тиіс
міндетті білім құрылымы ғылыми білімдер, дағды,
дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық
идеяялар
Оқыту заңдылықтары мен құбылыстарына қатысты
ілімдер мен оқыту ілім Дидактика
Оқыту құралы деп нені айтады оқу кітаптары,
көрнекі және техникалық құралдар
Оқыту мазмұны оқушыларды объективт ғылыми
дәйектермен,теориялармен, заңдармен таныстырса
және ғылымның қәзіргі жағдайын көрсете алса, ол
қай принцепке жатады ғылымилық.
Оқыту принциптерінің мәнін ашатын дәлел – оқу
процесінің барлық жақтарын реттейтін
дидактика категориялары
Оқыту принциптерінің мәнін ашатын дәлел оқу
процесстерінің барлық жақтарын реттейтін
дидактика категориялары
Оқыту процесінде оқушылар меңгеруге тиіс ісәрекеттер тәсілдері мен ғылыми білім, білік және
дағды жүйесі бұл білім беру мазмұны
Оқыту үдерісі кезінде дарынды , талантты балаларды
анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік
сипаттамасы — тапсырмаларды орындауда балама
шешімдерді көріп, қабылдай алады
Оқытуда басшылыққа алатын идея, негізгі талап
принцип
Оқытудағы саналылық пен белсенділік
Дидактикалық принциптер
Оқытудағы саналылық пен белсенділік принципі
немен сипатталады — оқыту процесінде
оқушылардың белсенді қатысуымен оқу
материалын меңгерумен
Оқытудағы тәжірибе үлгісі және АКТ көмегімен
«бағалау және талдау» аспектілері арасындағы
сәйкестік әртүрлі жұмыстарды салыстыру
Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттықкоммуникациялық технология-лар көмегімен
«көрсету» аспектілері арасындағы сәйкестік –
өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету
Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттықкоммуникациялық технологиялар көмегімен
«көрсету» аспектілері арасындағы сәйкестік
өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету
Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттықкоммуникациялық технологиялар көмегімен
«көрсету» аспектілері арасындағы сәйкестік
өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету
Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттықкоммуникациялық технологиялар көмегімен
«көрсету» аспектілері арасындағы сәйкес
оқушылардың жұмыстармен айырбастауы
Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттықкоммуникациялық технологиялар көмегімен
«көрсету» аспектілері арасындағы сәйкестік
өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету
Оқытуды ұйымдастырудың қосымша түрлері: кеңес
беру
Оқытудың ғылыми принциптері оқушы-ң
дүниетанымдық көзқарасын қал-да ғылыми
білім-р жүйесімен қарулану
Оқытудың ғылыми принципі – оқушылардың
дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыратын
ғылыми білімдер жүйесімен қарулану
Оқытудың жаңа тәсілдерін анықтауда мұғалімдердің
жаңалықтарды жинақтауды көздейтін сабақты
зерттеу тәсілінің түйінді сипаты – креативтік
Оқытудың мазмұнын ұйымдастыру түрлерін,
әдістерін, оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына
сай анықтайтын қағидалар жүйесі Дидактикалық
принциптер
Оқытудың мақсаты оқушылардың білімдеріне
білімдері мен дағдыларына қойылатын талаптар,
олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері
мен әдістері туралы нұсқаулар , қажетті әдебиеттер
қайда көрсетіледі оқу бағдарламасының
құрамында
Оқытудың нәтижелілігі сезім мүшелерінің оқу
материалын қабылдауға және өңдеуге әсер ететін
принцип көрнекілік
Оқытудың негізгі компоненттері
білім,іскерлік,дағды
Оқытудың тиімділігін, сапасын жақсарту үшін
оқушылардың білімдерінің толық, терең, нақты
болуын қамтитын оқыту процесі беріктік
Олар ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ
уақытқа ұстай алатынымен ерекшеленеді
шоғырлану
Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталатын
әңгіменің түрі- әңгіме-дебат
Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталатын
әңгіменің түрі әңгіме-дебат
Орта мерзімді жоспардың қызметі – тізбектелген
сабақтар жоспарын құру
Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын
қалыптастыру білуге бағыттайтын негізгі сұрақтың
бірі оқушылар нені білуге тиіс
Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын
қалыптастыру шараларын білуге бағытттайтын
негізгі сұрақтың бірі оқушылар нені білуге тиіс
Орта мерзімді жоспарлауды қамтитын мазмұн
тізбектелген сабақтар топтамасы
Орта мерзімді жоспарлаудың қызметі тізбектелген
сабақтар жоспарын құру
Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт
жұмсайды, бірақ жоспарды тез жүзеге асыратын
оқушыға сәйкес өлшем — ойлау қабілетінің
жылдамдығы
Өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігі кімге тән –
жеткіншекке
Өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі өзіндік талдау,
өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге
асу
Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау,
толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін
қарапайым сұрақ түрткі болу
Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау,
толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін
сұрақ – түрткі болу
Өткен сабақты талдаудың негізгі мәселесі сабақтың
дидактикалық және тәрбиелік міндеттері қалай
шешілді
Падкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы –
сауаттылық дағдыларын жетілдіреді
Пәнді оқыту мақсаттары, білім, білік және дағдыға
қойылатын талаптар, оқыту әдістері мен формасына
ұсыныстар, оқу материалының тақырыптық мазмұны
көрсетілген және жеке оқытуға жіберілетін бағдарлы
сұрақтар туралы түсіндірмелі хаты бар құжат оқу
бағдарламасы
Педагогика ғылымының саласы – Педагогика
тарихы
Педагогикалық жаңалықтарды жасау, оларды
педагогикалық қауымдастықтың игеруі, бағалануы,
пайдалануы мен оқыту және тәрбиелеу
практикасына ендіру үрдісі – инновациялық
Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру және
пайдалану көмектесетін жағдай: инновациялық
Педагогикалық жаңалықтарды қабылдауға
шығармашылыққа қажетті рухани мәдениет:
инновациялық әлеует
Педагогикалық жаңалықтардың пайда болуы,
олардың практикада игерілуі мен пайдаланудың
ортасы инновациялық орта
Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және
пайдалануға негізделген мұғалім қызметі
инновациялық бағыттылығын көрсетеді
Педагогикалық зерттеудің негізгі әдістерін білу
мұғалімге не үшін қажет тәрбие мен оқытудың
міндеттерін шешу үшін
Педагогикалық процестің бағыттылық принципі –
оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне ықпалы
Педагогикалық технологиялар қолдану сипатына
қарай бөлінеді.дәстүрлі ж/е инновациялы
Педагогтың өз ішкі дүниесін түсіну ұғыну
вербализациялау арқылы психологиялық талдау
жасау күйі Педагогикалық рефлексия
Практикалық әдістер жаттығу, лабор-қ жұмыс
Проблеманы қою не берілгенін, ненің анық
екендігін және нені шешу керектігін анықтау
Проблеманы шедуде дәстүрлі тәсілді қолдануды
меңзейтін және нәтижесінде сол тәріздес идеялар
туындайтын ойлаудың түрі конвергентті
Рәсімдік, кездейсоқ және семантикалық жады
компоненттері тұрады жұмыс
Ренцулли мен Райс бойынша дарынды және
талантты оқушылардың білімін жетілдіру қызметінің
бірінші кезеңі жалпы зерттеу жаттығулар
Рефлексиялаушы практиктің өзгеріп жатқан
жағдайға сай әрекет етуіне көмектесетін үдеріс ісәрекетгегі толғаныс
Сабақ беру мен алу, тәрбиелеу және оқыту әдістемесі
оқыту және оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру
саласындағы инновациялар педагогикалық
инновациялар
Сабақ беруде пайдаланатын тәсілдерін, жұмыс
амалдарын ұғынуға бағытталған мұғалімнің
рефлексиялық іс-әрекеті сабақты психологиялық
талдау
Сабақ беруде пайдаланатын тәсілдерін, жұмыс
амалдарын ……мұғалімнің рефлексиялық іс әрекеті
Сабақты психологиялық талдау
Сабақ жоспарының соңғы кезеңі Сабақты
қорытындылау
Сабаққа зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін
жургізілетін талқылау құрылымының соңғы кез,е
қарастырылады зерттеу тақырыбына
сайәдебиеттермен танысу
Сабаққа зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін
жургізілетін талқылау құрылымына сай бірінші
қарастырылады «бақыланатын»
оқушылардыңоқуы
Сабақққа психологиялық талдау жасау ол
мұғалімнің проективті-рефлексивті іс-әрекеті
Сабақта оқушыларды суреттер, естелік жазбалары
сияқты дәлелдерді жинақтау және топтастыруға
тартқанда сын тұрғасынан ойлаудың дамиты
дағдысы интерпретациялау
Сабақта оқушыларды суреттер, естелік жазбалары
сияқты дәлелдерді жинақтау және топтастыруға
тартқанда сын тұрғасынан ойлаудың дамиты
дағдысы интерпретациялау
Сабақты жоспарлау және оны өткізу
технологияларын дайындаудың бірінші бөлігі Сабақ
мақсатын оның әрбір қадамын терең ойластыру
Сабақты жоспарлауда және оны өткізу
технологияларын дайындауда өзара байланысты
қанша бөлік бар 2
Сабақты жоспарлауда мұғалім алдында алғашқы
сұрақ сабақтың мақсаты қандай
Сабақты зерттеу (Lesson Study) тәсілінде зерттеу
сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асатын талтаудың
белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердің бірі
келесі сабақты зерттеуді топпен бірлесе
жоспарлау
Сабақты зерттеу (Lesson Study) тәсіліндегі ең басты
үрдіс сапа мониторингін жүргізу
Сабақты зерттеу (Lesson Study) – үдерісінде топ
мүшелерінің сабақ дейінгі кезеңі – Топ
мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды
Сабақты зерттеу (Lesson study) кезеңдерінің бірі
«Әріптестерінің кеңесіне сүйеніп… Осыдан кейінгі
кезең Сабақты зерттеуді өткізу және Lesson studyге қатысушылардың оны бақылауы
Сабақты зерттеу (Lesson Study) тәсілінде зерттеу
сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудың
белгіленген құрылымы Келесі сабақты зерттеуді
топпен бірлесе жоспарлау
Сабақты зерттеу (Lesson Study) тәсіліндегі ең басты
үрдіс –сабақты зерттеу
Сабақты зерттеу (Lesson Study) түйінді сипатының
бірі креативтілік
Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде бақылауға
алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем
оқу үлгерімі
Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ
мүшелерінің зерттеу сабағы жомпарлауға дейінгі
кезеңі топ мүшелерін бақылауға алынатын
оқушыларды анықтауы
Сабақты зерттеу (Lеsson Study) үдерісінде бақылауға
алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем
оқу үлгерімі
Сабақты зерттеу кезеңдерінің бірі «Әріптестерінің
кеңесіне сүйеніп, мұғалімнің жеке өзі немесе топпен
бірлесіп сабақтың мақсатын анықтиауы мен
дайындауы» осыдан кейінгі кезең Сабақты
зерттеуді өткізу және лессон стадиге
қатысушылардың оны бақылауы
Сабақты зерттеу тәсілін жүщеге асырудағы бастапқы
кезең сабақты бірлесіп жоспарлау
Сабақты зерттеу тәсілінде зерттеу сабағы ,,,,, келесі
сабақты зерттеуді топпен бірлесе жоспарлау
Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым
топты кәсіби ұйымдастыру үшін тәжірибесі бар
мұғалім арнайы шақырылады
Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын
жоспарлауда ерекше мән беріледі «бақылаудағы»
оқушылардың сабақта өтілетін материалды
игеруі
Сабақты зерттеу тәсілінің демократиляқ
ерекшеліктерінің бірі – оқыту мен сабаққа берілген
кез келген баға тұтас топ жұмысына қатысты
Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық
ерекшеліктерінің бірі зерттеу үшін бүкіл топ өзіне
жауапкершілік алады
Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық
ерекшеліктерінің бірі мұғалім зерттеу барысында
жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен
бөлісе алады
Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық
ерекшеліктерінің бірі мұғалім зерттеу барысында
жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен
бөлісе алады
Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін
жүргізілетін талқылау құрылымының соңғы
кезеңінде қарастырылады келесі сабақты зерттеуді
жоспарлау
Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар
оқытудың жаңа тәсілін модельдейді
Сабақты зерттеудің түйінді сипатының бірі
креативтілік
Сабақты психолгиялық талдау-бұл: мұғалімнің
проективті-рефлексивті іс-әрекеті
Сабақты психологиялық талдау бұл Мұғалімнің
проективті рефлексифті іс әрекеті
Сабақты психологиялық талдаудың мәні –
мұғалімнің сабақта пайдаланатын әдістерінің ,
амал-тәсілдерінің нәтижесі мен тиімділігі
Сабақты психологиялық талдаудың пәні сабақтың
пәндік-тұлғалық тиімділігі мен нәтижелілігі,
мұғалім мен шәкірттің қаррым-қатынас заңд-ы
Сабақтың жоспарын құрастырудың негізі
тақырыптық жоспар
Сабақтың жоспарын құрастырудың негізі
тақырыптық жоспар
Сабақтың мазмұнын ойластырып алу – _______
оқыту принципіне негізделеді – бірізділік
Сабақтың оқу мақсаттарын қалыптастыруда
қойылатын сұрақтардың бірі балалардың оқуына
көңіл бөлу
Сабақтың оқу мақсатын қалыптастыруда қойылатын
сұрақтардың бірі оқушылар қандай мәселелерді
зерттеп, талдаулары керек
Санаға ақпарат енізіп, онымен жұмыс істеуге
мүмкіндік беретін жады қысқа мерзімді
Сандық технологияларды пайдалана отырып,
деректердің орналасқан жерін анықтап, оны түсіну,
бағалау қабілеті – ақпараттық сауаттылық
Сендірудің маңызды әдісі өнеге-үлгі
Сендірудің маңызды әдісі эстетикалық тәрбиесі
Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар,
оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау
оқушыға мүмкіндік береді – өз жауабын түзетуге,
нақтылауға
Сын тұрғысынан ойлау, қарым-қатынас жасау
дағдыларын дамытудың негізгі тәсілі дәлелдеу
Сын тұрғысынан ойлау, қарым-қатынас жасау
дағдыларын дамытудың негізгі тәсілі – дәлелдеу
Сын тұрғысынан ойлау, қарым-қатынас жасау
дағдыларын дамытудың негізгі тәсілі дәлелдеу
Сынақтан өткізу сұрағы бұл мәселе жөнінде тағы
кім өз ойын айтады
Сынақтан өткізу сұрағы осы айтқандарыңызға
дәлел келтіре аласыз ба
Сынып сағатына жатады форма
Сыныпта талқылау кезінде өз сөзін дәйектеудің
әңгіме-дебат түрі басқа адамдардың көзқарасын
қабылдауды қаламайды
Табиғат, қоғам, мәдениет, ойлау дамуының
заңдылықтарын білуді талап ететін оқыту принципі
ғылымилық
Талдау, жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға
бағытталған сұрақ жоғары дәрежелі
Танымдық үдерістерді білу, түсіну, реттеу метатану
Танымдық, эмоционалдық және психомоторлық
бағыттар бойынша оқушылардың оқыту
мақсаттарының тізімін жасауға негізделген модель
Блум таксономиясы
Тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар
беріп отыратын сұрақ қою тәсілі түрткі болу
Тарихи тәжірибені іздестіру процесінде жинақталған
адамзаттың рухани байлығының көрінісі білім
Тәрбие әдістеріне жатады әңгімелесу
Тәрбие әдістерінің логикалық қатарынан қайсысына
шектеу қоюға болады көрнекілік
Тәрбие әдістерінің логикалық қатарынан қайсысына
шектеу қоюға болады жаттығу
Тәрбие әдісі мектеп тәжір-де тәрбиеге …шаралары
Тәрбие әдісі мектеп тәжірибесінде тәрбиеге
қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін
пайдаланылатын жол, тәсілдер, тәрбиелеу
саласына, сезіміне, іс-әрекетіне әсер ету
шаралары
Тәрбие әдісі ретіндегі жаттығудың мәні неде Мінез
құлық нормалары мен ережелеріне…
Тәрбие жұмысының формасы –сынып сағаты
Тәрбие принциптеріне жатпайтын түсінік оқытудың
проблемалылығы
Тәрбие принциптеріне саналы түрде жеке
тұлғаның қадірленуі
Тәрбие процесі сыртқы мақсат бағдарлы ықпал
мен тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуін кірістіре
жүргізілетін тұлға қалыптастыру, дамыту процесі
Тәрбие процесі көпфакторлы процесс обьективті,
субьективті
Тәрбие процесі нәтижелігінің басты белгісі
тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай
мінез-құлық нормаларын және ережелерін білу
Тәрбие процесі нәтижелігінің маңызды сипаты
тәрбиеленуш-ң жас…білімі
Тәрбие процесіндегі субьективті факторлар
тұлғаның ішкі қажетт-н …жағдай
Тәрбие процесіндегі субьективті факторлар
Тұлғаның ішкі қажеттіліктерін білдіріп тұлға
қалыптасып өмір сүретін обьективті жағдай
Тәрбие процесінің диалектикалық қайшылығы –
өзіндік алғашқы түсінігін өзіне қойылатын
талаптар мен оларды орындау мүмкіндігі
арасында
Тәрбие процесінің диалектикалық қайщылығы өзінді
алғашқы түсінігін … арасында
Тәрбие процесінің қиындығы өзгерісті,
динамикалық, қозғалмалы
Тәрбие процесінің қиындығы өзгерісті,
динамикалық, қозғалмалы
Тәрбие процесінің қозғаушы күштері ішкі және
сыртқы қайшылықтар
Тәрбие процесінің нәтижелігінің басты белгісі
тәрбиеленушілердің өз жас ерекш-не қарай мінезқұлық нормалармен және ережелермен білу
Тәрбие процесінің негізгі тиімді белгілері – білім,
іскерлік, дағды
Тәрбие тәсілі – жалпы әдістің бөлігі, жеке дара
әрекет, нақты іс
Тәрбие ісі таңдау, құрастыру, болжау
Тәрбиелік сапалардың берілген мақсаттарды өңдеу
мақсатымен тәрбиеленушінің тәртібіне, сезіміне,
ерігіне , санасына әсер ету тәсілі тәрбие әдісі
Тәрбиелік ықпалдардың тізбектілігі, жүйелілігі,
беріктігі және үздіксіздік принципі әрбір бөліктері
мен әлементтері түгел бір тұтастықты құрайтын
педагогикалық жүйе
Тәрбиелік ықпалдардың тізбектілігі, жүйелілігі,
беріктігі және үздіксіздік принципі әрбір
бөліктерімен элементтері түгел бір тұтастықты
құрайтын педагогикалық жүйе
Тәрбиенің идеялылығы мен мақсаттылығы
Тәрбиенің алдына қоғам болашағына берік сенімі
бар..
Тәрбиенің мақсаты Жеке тұлғаны жан жақты
дамыту
Тәрбиенің негізгі құрамдас бөліктері — ақыл-ой,
дене, адамгершілік, экономикалық, еңбек
Тәрбиенің негізгі құрамдас бөліктері ақыл-ой, дене,
адамгершілік, эконом-қ, еңбек
Тәрбиенің обьективті факторлары тұрмыстың
шарттары, қоғамдық қатынастар
Тәрбиенің өмірмен еңбекпен байланысы принципі
қарастырады жағымсыз әрекет-н, жалқаулықпен,
босқа жүрушілікпен күрес
Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен, қоғам құрылысының
тәжірибесімен байланыс принципі қоғамның
экономикалық, әлеуметтік және рухани
қатынастарын, өмір шындығының моралі және
әсемділікке көзқарасын тәрбие ісінде қолдану
Толық жауап беруге өз ойларын анық білдіруге өз
идеяларын дамытуға көмектестін және тапсырманы
орындау барысында бағдар беретін сұрақ сынақтан
өткізу
Топ бәсекелестікте болып, ортақ шешімге келе
алмайтын әңгіменің түрі әңгіме-дебат
Топ мүшелерінің сабақты зерттеу барысында
оқушылардың оқу зерделеу мақсаты оқу сапасын
арттыру
Топ мүшелерінің сабақты зерттеу барысында
оқушылардың оқу үдерісін зерделеу мақсаты оқу
сапасын арттыру
Топтағы бірлескен жұмысты жүзеге асырудың
эмоционалдық мақсаты күрделі тапсырмалар үшін
қолайлы ортаны қамтт..
Тұлғаның іс-әрекет, қылықтары ортамен өзара
байланысқа түскендегі сан алуан әсерлерге жауап
түрінде көрінеді деген тұжырымға негізделген модель – түрткі- реакция
Тұлғаның ақыл-ойын қалыптастыру әдістері этика
тақырыбындағы әңгіме, түсіндіру….
Тұлғаның білім алуында ақыл-ой үдерістеріне мән
беретін оқу тәсілі танымдық тәсіл
Тұлғаның өмір жолында өзін-өзі дамытуына,
мүмкіншіліктеріне жете білуіне бағытталған тұтас
процесс: білім беру
Тұлғаның өмір жолында өзін-өзі дамытуына,
мүмкіншіліктеріне жете білуіне бағытталған тұтас
процесс білім беру
Ұжымдық танымдық іс әрекет формасына кірмейді
Оқушының сабақтағы жауабы
Ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету
аясындағы табысты талқылауларды басымдылыққа
ие әңгіме түрі зерттеушілік әңгіме
Ұзақ мерзімді жадыда тәжірибелердің толық тізімі
алғашқы болып сақталатын компонент – эпизодты
Ұзақ мерзімді жадыда тәжірибелердің толық тізімі
алғашқы болып сақталатын компонент рәсімдік
Факультатив: оқудың қосымша формасы
Ч.Бронсонның зерттеуіне сәйкес, мектеп жасына
дейінгі балалар мен балабақшадағы балалардың
танымдық дамуы туралы шешім – ерікті түрде
іштей өзін-өзі реттеуге қабілетті
Чиксентмихаидың «Өзіндік мақсат» … жоғары
міндет алаңдау
Чиксентмихаидың «Өзіндік мақсат» … төменгі
міндет зерігу
Шығармашылық ізденістің басы, сабақты әсерлі
өткізудің құралы сабақтың жоспары
Іс- әрекетті зерттеу тәсіліндегі басты үдіріс сабақты
зерттеу
Іс-әрекеттер арқылы дамитын білімді сақтау жадысы
рәсімдік
Іс-әрекеттерді қалай орындау керек екені жөнінде
білімдер сақталатын жады түрі –рәсімдік
Экологиялық тәрбиенің мақсаты экологиялық
мәдениетті қалыптастыру
Эстетикалық тәрбиенің мақсаты еңбекке, қоғамдық
іске, табиғатқа….
Эстетикалық тәрбиенің міндеттері оқушылардың
әсемдікті тануға орайласқан санасын, қасиетін,
бағалау-эстетикалық қатынастарын ашу
Этикалық әңгіме Оқушылардың бойындағы
белгілі қасиеттерді тәрбиелеу жоспарлы түрде

Вам может также понравиться...

1 комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.