Баланы балабакшага калай тез уйретиуге болады

Баланы балабакшага алгаш та анасы акелген кезде баланын бул ортага уйренип кетиуи бастапкы кундери оте кыйын болады.
1.Баланы тезирек кызыкты бир нарсеге аландату.
2.Баланын колынан жетектеп оз еркимен балабакша ишимен таныстыру.
3.Бала оз уйинде калаган кезинде телевизор карап, калаган тамагын жеп журеди.Сондыктан бала сол куни балабакшанын сутти тамактарын жемеуи мумкин.
4.Туски уйкы кезинде де бала уйктамауы мумкин,баска уйктап жаткан балдардын мазасын алмай балага жай гана балабакша ишиндеги ойыншыктардан ертеги курастырып уактын откизиу.
5.Жанадан келген бала балабакшанын кызыкты екенин сезинип кетиуи керек.
3. 4 жас аралыгындагы алалардын кобиси оз кажеттилигин ыммен тусиндиреди. Сондыктан балалардын тилин дамытыу ушин оларга кобирек сурактар берип алгаш кундери 2. 3 созден куралатын создер айткызып.
Маселен. Не, ол, же, иш, ал, су,ай.
Нан, шай, май,бер,куш,апа,ана,аке сыякты

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.