Қозғалмалы ойындар

Вам может также понравиться...

1 комментарий

 1. Бүгінгі таңда еліміздегі білім беру жүйесінде болып жатқан өзгерістер болашақта білім деңгейі жоғары, ой өрісі дамыған, өз ойын нақты, әрі еркін жеткізе білетін, проблемалық мәселелерді шеше алатын және шынайы өмірге бейім жаңашыл ұрпақ тәрбиелеу бағытында болып отыр.
  Қoзғалмалы oйындаp – баланың негізгі ісәрекеті және тәрбие құралы. Бала өзін қоршаған ортаны, өмір сүріп отырған айналасындағы заттар мен құбылыстарды ойын арқылы түсініп ұғынады. Әрине тек, көру, байқау арқылы емес, тікелей араласып, іс әрекетке көшіп нақты қарым қатынас барысында біледі. Мұны ұғынуда ойын шешуші мәнге ие болды. Былайша айтқанда, түрлі заттар мен құблыстарды адамдар арасындағы қарымқатынасты баланың білуі, сезінуі ойын негізінде жүзеге асады. Баланың таным түсінігі, ісәрекеті ойыннан басталады, оның негізгі болашақ өмірінде жалғасын табады.
  Оқыту барысында әсіресе бастауыш сыныптарда ойынның алатын орны ерекше, сонымен қатар ойын – оқытудағы көптеген мәселелерді шешуші құрал. Ойын – оқушылардың оқуға деген қызығушылықтарын, ынталарын арттыратын басты қару. Сабақта ойналатын ойын тақырыпқа негізделіп, оны меңгеруіне әсерін тигізуі шарт.
  Жалпы қoзғалмалы oйындаp түрлері өте көп және де әр ұстаз оны өзінше жаңартып, тақырыпқа байланысты оның мазмұнын ойын тәртібін, шығаратын нәтижесін өзгертуі мүмкін. Ойын түрлері: дидактикалық, шығармашылық, фонетикалық, қозғалысты қажет ететін ойындар. Бұл ойын түрлерінің әрқайсысы оқушылардың тілдерін байытуға, сөйлеу дағдыларын арттыруға негізделген. Бұл ойындардың ерекшелігі тілдік материал оқушылармен іс-әрекет жасау жағдайында қабылданады.
  «Қoзғалмалы oйындаp жәнe oқыту әдicтepi» — оқу құралы «6В01401 – Дене шынықтыру және спорт мұғалімі» оқу бағдарламасының барлық оқу түрі студенттері үшін жеке дәріс сабақтарды ұйымдастыру мен өткізу тәжірибесіне негізделіп құрастырылған.
  Оқу құралы ЖОО-ны студенттеріне арналған және дене шынықтыру мамандығына, мектеп мұғалімдеріне, қызығушылық танытатын барлық мамандар пайдалануы мүмкін.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.