Тест

1 «Ақпаратты тарату жəне мəселелерді шешу мақсатында ой бөлісу» сипаттамасына тəн
білімді игеру үлгісі (Александр) талқылау
2 «Бастаған істі аяғына дейін жеткіз, өз əрекетіңді жоспарла» ережесі қай принципке
жатады жүйелілік
3 «Жаңа педагогика» тəсілдемесінің аясында ақпараттық — коммуникациялық
технологияларды қолдану барысында оқушылар сайтта ақпаратты жариялайды
4 «Жаңа педагогика» тəсілдемесінің аясында ақпараттық — коммуникациялық
технологияларды қолдану барысында оқушылар электронды поштаны қолданады
5 «Жеңілден ауырға, белгіліден белгісізге, қарапайымнан күрделіге» деген ереже қандай
принципке жатады бірізділік пен жүйелілік
6
«Көпіршелер» деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі
оқушыларға өз бетінше орындай
алмайтын тапсырманы орындауға
мүмкіндік беру
7 «Оңайдан қиынға» ережесі қай принципке жатады түсініктілік
8 «Жаңа педагогика» тəсілдемесінің аясында ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды қолдану барысында оқушылар
электронды тасығышқа ақпаратты
сақтайды.
9 «Мұғалім сабақта білім əліменіе терезе ашып қана қоймай, өзіне де көрсетеді,
оқушылар алдында өзінің рухани əлемін, рухани байлығын ашады» В.А.Сухомлинский
10 «Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астында одақ тұрған ешнарсе жоқ»
деп жазған Я.А.Коменский
11
Lesson study кезеңдерінің бірі — «Қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша
оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нəтижелерін жүйелеп, талдауы». Осыдан
кейінгі кезең
Зерделенген мəселелерді негізге ала
отырып, келесі Lesson Study-ді
жоспарлау
12 Авторитарлы тəрбие, либералды тəрбие, демократиялық тəрбие, еркін тəрбие. Қандай
белгілер бойынша жіктелген өзара қарым — қатынас стилі бойынша
13 Адам тəжірибесінің толық тізімі алғаш сақталатын жады түрі эпизодты
14 Адамгершілік тəрбиесі
жалпыадамзаттық құндылықтарды
игеру
15 Адамгершілік тəрбиесінің міндеттері Адамдарға құрмет сезімін дамыту
16 Адамгершілік, еңбек, ақыл — ой, физикалық тəрбие — бұл тəрбиенің бағыты
17 Адамзаттың жинақтаған тəжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам
заңдарын тану нəтижесі білім
18 Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдарды, қағидаларды түсінуі,
есінде сақтауы жəне қайта жаң,ыртуы ол білім
19
АКТ қолдануда «көрсету» оқыту аспектісін қолданудың мысалы
оқу жəне талқылау мақсатында
оқушылардың жұмыстарды
алмастыруы
20 Александердің зерттеуіне сəйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау
үнемі қайталап отыру арқылы
фактілерді, ойларды жаттау
21 Ата — анасынан ұрпақтарына қандай да бір белгілердің, ерекшеліктердің берілуі тұқым қуалаушылық
22 Аударма жасау, интерпретация, экстраполяцияны қамтитын Блум таксономиясының
кезеңі Түсіну
23 Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандару,
лайықсыз қылықтарын елемеу немесе жаза қолдану оперантты шарттылы
24 Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі
оқушылардың өзін – өзі бағалауға
қатыстырылуы
25 Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нəтижелерінің интерпретациясы алынған мəліметтердің мəнін анықтау
26 Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына
сəйкес мұғалім əрекеті
Оқушының жауабын критерийге
сəйкестендіру
27 Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. «Қадағалау» сипаттамасына сəйкес
мұғалімнің əрекеті оқушының сұраққа жауабын тыңдау
28 Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. «Қорытынды»ссипаттамасына тəн
мұғалім əрекетін көрсетіңіз
оқушының жауабына сəйкес шешім
қабылдау
29
Бағалаудың қай түрінде бір оқушының жетістіктерінің белгіленген нормаларымен
немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол жеткізген деңгейімен ара — қатынасы
салыстырылған соң қорытынды жасалады оқуды бағалау
30 Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке
негізделген оқыту ортасы Оқушыға бағдарланған
31 Балаларды сүйетін, жүрек қалауымен əрбір педагогтың қол жетерлік тəрбие мен
оқытуда тұрақты жетілдіріп отыратын өнер педагогикалық шеберлік
32 Баланы өз ықтиярымен оқыту — бұл
педагогикалық жаңашылдықтың
идеясы
33 Бейнелеу көрнекілігіне жатады макет
34 Белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға беретіндей нақты критерий жаңашылдық
35 Белгілі бір тапсырманы орындаудың алдын ала игерілетін алгоримтдерін нақты
пайдалануға негізделген ойлаудың түрі репродуктивті
36 Берілген мысал сұрақ қоюдың қайсысына тəн? Асқар, ережені жақсы айттыңыз. Енді
мысал келтіре аласыз ба? сынақтан өткізу
37 Білім алушы мұғалімнің басқаруынан тəуелсіз болатын типті жүйенің сипатын
көрсетіңіз
жұмыстың құндылығын айқындап,
мақсатын, орындалу ұзақтығын,
нəтижесін белгілейді
38 Білім беру мазмұны ғылыми білімдер, іскерліктер мен
дағдылар жүйесі
39 Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттар білім беру стандарты
40 Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы
озық педагогикалық тəжірибені
зерттеу, жинақтау жəне тарату
41 Білімді іс-əрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен жəне практикамен байланысын
тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі белсенділік
42 Білімнің педагогикалық аспектісі
Оқушыларға ғылымды оңтайлы
түсіндіру тəсілі
43 Бірегей, жоғары сапалы жəне дана нəтижелер шығатын тұлғаралық жəне тұлғаішілік
үдеріс шығармашылы
44 Бітіруші түлектерге ұлттық біріңгай тестілеу өткізудегі бағалаудың мақсаты стандартты бақылау жəне орындау
45 Блум таксономиясына сəйкес жаңа үлгідегі əртүрлі тəсілдермен элементтерді қиыстыру
арқылы ақпаратты жүйелеу деңгейі жинақтау
46 Бұл өлшемге тəн оқушыларда «қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен
тапсырмаларға ұмтылу» байқалады күрделілікке деген сүйспеншілік
47 Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тəжірибесіне қадағалау қабілетін
дамытады метатану
48 В.В.Давыдов бойынша оқу іс-əрекетінің басты нəтижесі теориялық сана мен ойлау
49 Ғылыми — жаратылыс пəндері физика, математика, химия, биология
50 Ғылыми білімді игеру, арнайы жəне жалпы білімділік іскерлік пен дағдыларды
қалыптастыру оқытудың қай функциясына жатады білімділік
51 Ғылыми педагогикалық тəжірибеге баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық инновацияның негізгі критерийлері
52 Дарынды жəне талантты балаларды анықтауда жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ
жоспарды тез жүзеге асыра алуымен ерекшеленетін оқушының өлшемі ойлау қабілетінің жылдамдығы
53 Дарынды жəне талантты балаларды анықтауды «өз білімін жетілдіру» өлшеміне сəйкес
келетін балаларда көрініс табатын ерекшелік олар өздерінің оқуларын реттей алады
54 Дарынды жəне талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші
кезеңі (Ренцулли мен Райс) жалпы зерттеу жаттығулары
55 Дарынды жəне талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасын
көрсетіңіз өзін-өзі сынайды, бағалай алады
56 Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша «Оқуда жəне проблемаларды
шешуде балама шешімдерді көріп, қабылдай алады» деп анықталған өлшем икемділік
57 Дəйектілікті дамытуда АКТ қолдану жəне оқыту аспектісінің мысалы Талдау жəне бағалау
58 Дж.Флейвелл бойынша, оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес
берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы өнімділік тапшылығы
59 Дидактиканың нақты түсініктері сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу
60 Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасына
сəйкес келетінін көрсетіңіз
тапсырманы орындауда балама
шешімдерді көріп, қабылдай алады
61
Ең үздік оқушыларды анықтауға көмектесетін сипаттамалар ішінен «ақпаратты
толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтай алатын жəне оның мəніне тез жететін»
өлшем мəселені шешу
62 Ең үздік оқушыларды анықтаудағы «өз білімін жетілдіру» сенімді өлшемнің
сипаттамасы
Олар өздерінің оқуларын реттей
алады
63 Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемнің сипаттамасы
басқаларға қарағанда ойлау
қабілеттері жақсы ұйымдастырылған
64 Есте сақтайтын ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген
əдіс орын əдісі
65 Əр сабаққа дайындалу үшін ең алдымен оның мақсатын анықтауды талап ететін
принцип мақсаттылық
66 Əрқайсысында анықталған тапсырмаларды шешетін əртүрлі жəне қайталанатын
істердің көмегімен оқушылардың оқу іс — əрекетін басқару əдісі жаттығу
67 Əрқашанда пайымдау, қорыту жəне дəлелдеуді талап ететін оқыту əдісі түсіндіру
68 Жағымсыз істердің алдын алатын, өзінің жəне басқалардың алдында кінəлі сезінуге
шақыратын əдіс жазалау
69
Жазалау əдісі
келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу
үшін қолданылатын педагогикалық
ықпал
70 Жазалау əдістерін таңдауда ескеретін жағдайлар оқушының жасы
71 Жаңа білімдерді, əдістерді жəне ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум
таксономисының қай қадамына сəйкес қолдану
72 жаңа оқулықтың пəнді оқытудағы тиімділігін тəжірибе жүзінде сынақтан өткізудегі
бағалау мақсаты бағдарлама мазмұнын бақылау
73
Жарыс əдісі
өз нəтижесін басқалармен салыстыра
отырып, тұлға қасиеттерін
қалыптастыру жəне бекіту
74 Жаттап алынған білімді тексеруге арналған сұрақ төмен дəрежелі
75 Жеке адамның қалыптасуындағы жетекші фактор отбасы
76 Жеке балаға, сондай-ақ тұтас ұжымға тəрбиелік əсер етуге таңдаған əдістемелерді
жүзеге асрыатын білім, шеберлік, дағдылардың жиынтығы педагогикалық технология
77 Жеке тəжірибенің дамуы, басқалар жасаған тəжірибені жəне ғылыми басылымдарды
меңгеру, қателер мен сынақтар əдісі, эксперимент мектепті жаңарту жолдары
78 Жеке тəжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, ой мен ойлау, оқиға мен кейбір
жағдайлар туралы еске алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі семантикалы
79 Жеке тұлғаны дамыту, базалық мəдениетін қалыптастыруда негізгі құрал болып
табылады білім беру
80
Жекелеп оқыту
оқушылардың дербес ерекшеліктерін
ескере отырып оқыту процесін
ұйымдастыру
81 Жетекші іс-əрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі мектепке дейінгі жас
82 Жинақталған мəліметтерді талдау, саралау, жинақтау жəне бағалау сияқты
динамикалық үдерістер жүретін жады түрі жұмыс
83 Жорамалдарды растау, тексеру үшін деректерді жинау АКТ қолдану мен оқыту
аспектісінің мысалы болып табылады тестілеу жəне растау
84 Зерттеу тəжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай
критерийлері жиынтығын анықтауға болады
жаңашылдық, оптималдық, жоғары
нəтижелілік, тəжірибеде
шығармашылықпен қолдану
мүмкнідігі
85 Зерттеушілік əңгіме жүргізу кезінде оқушылардың əрекеті айтқандарын дəлелдейді
86 Идея қайталанады жəне жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін əңгіме түрі кумулятивтік əңгіме
87
Инновациялық білім беру үдерісінің негізінде педагогиканың басты мəселесі
педагогикалық тəжірибені зерттеу
жəне психология мен педагогика
ғылымының жетістіктерін тəжірибеге
жеткізу
88
Инновациялық педагогикалық технологиялар
мұғалімдердің даралығын жетілдіру,
оларға кəсіби іс – əрекет аумағында
жаңашылдық тұрғысынан
шығармашылықпен жұмыс істеуге
мүмкіндік беретін арнайы білім, білік
жəне дағдның көмегімен меңгеру
арқылы мұғалім шеберлігін
қалыптастыру
89
Инновациялық процестердің маңызды проблемасы ол
Педагогикалық-психологиялық
ғылымдардың жетістігін практикаға
енгізу
90 Іс — əрекеттер арқылы дамитын білімді сақтау жадысы рəсімдік
91 Іс — əрекетті зерттеу тəсіліндегі басты үрдіс сабақты зерттеу
92 Іс — əрекетті зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны міндеттеме алу
93 Іс-əрекеттегі зерттеу үдерісіне ықпалдастыру нəтижесі
оқушының оқу тəжірибесін
жақсартады
94 Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу жəне мұрағаттау үдерістерін білуді
қамтитын білім саласы технологиялық білім
95 Көру (визуальды), есту (аудиалды) құралдары арқылы оқушылардың сезім мүшелеріне
əсер ететін оқыту принципі көрнекілік
96 Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз бетімен орындайтын лабораториялық
жұмысының кешендісі практикумдар
97 Қазақ балаларын оқыту, оларға білім беру мəселелерін көтерген кім Ы.Алтынсарин
98 Қайта тəрбиелеу адамның қандай қасиеттерін жоюдан басталады жағымсыз
99 Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап
беретін жады түрі рəсімдік
100 Қоғамдық түрдегі тəрбие принципінің талаптары азаматты тəрбиелеу
101 Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері
технологиялық, əдістемелік,
ұйымдастырушылық
102 Құқықтық тəрбие негізі отбасы
103 Құқықтық тəрбие нəтижелілігінің басты көрсеткіші болып табылады
құқықтық сананы қалыптастыру
деңгейі
104 Қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылатын
оқушыға тəн өлшем күрделілікке деген сүйспеншілік
105 Л.С.Выготский зерттеулерінің теориялық атауы мəдени-тарихи даму теориясы
106 Л.Шульман құзырлы мұғалімге тəн үш белгіні көрсеткен. Соның бірі болып табылатын
оқытудың тəжірибелік дағдыларының сипаттамасы
оқушылардың білімін бағалау,
ынталандыру, сабақты жоспарлау
əдістемелерін меңгеруі
107 Латын тілінен аударғанда «бағалау» термині «білім алу»
108 М.Чиксентмихайдың «Өзіндік мақсат» сызбасы бойынша дағдысы жоғары оқушыға
төмен міндет қоюдың нəтижесі зерігу
109 Мақсатты аудитория сипаты мен бағалау стратегияларын білуді қамтитын білім саласы Педагогикалық білім
110 Мектеп бітіруші түлектерге мемлекеттік емтихан өткізудегі бағалаудың мақсаты стандартты бақылау жəне орындау
111
Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде
мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеуін
қамтитын оқыту əдісі лабораториялық жұмыс
112 Мектеп шеберханасында, оқу-тəжірибе участігінде, оқушылардың өндірістік
бригадаларында оқытуды іске асыруға бағытталған оқыту əдісі практикалық жұмыстар
113 Мектептен жəне сыныптан тыс тəрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне сабақ кестесін жасау
жатпайды
114 Мемлекет саясатының өзекті мəселелерінің бірі халыққа білім беру ісін жетілдіру
115 Меңгерген білім мен өмірлік тəжірибе негізінде тез, нақты, саналы орындалатын
практикалық жəне теориялық іс-əрекетке даярлық білік
116 Метатануды өлшеудің екінші өлшемі тапсырмаға бағытталған
117 Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар
педагогикалық əдеп жəне ұстаздық
шеберлік
118 Мұғалім іс-əрекетінің нəтижелілігі Тиімділігімен анықталады
119 Мұғалім қызметіндегі оң нəтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін
педагогикалық инновацияның критерийі нəтижелілілк
120 Мұғалім қызметіндегі сындырлы оқыту теориясына сəйкес маңызды басымдықтардың
бірі
Оқушылардың сабақты қабылдау
ерекшеліктерін түсіну
121
Мұғалім қызметінің инновациялық бағыттылығы
психологиялық-педагогикалық
зерттеулердің нəтижесін
педагогикалық қызметтің
тəжірибесіне ендіру
122
Мұғалім өз пəнінен оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына, өзін — өзі тəрбиелеу,
өзін-өзі дамыту жəне өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік
деңгей
іс-əрекет пен мінез құлықты жүйелік-
модельдеуші деңгей
123 Мұғалім педагогикалық іс-əрекет құралдары мен тəсілдерін пайдалануда ескішілдік
танытатын стиль пайымдаушы-əдісқойлық стильі
124
Мұғалім сабақты жоспарлауды
əрбір жеке сабақтың тақырыптық
жоспарға сəйкестігін нақтылаудан
бастауды
125 Мұғалім тəжірибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы
педагогикалық тəсіл сабақты зерттеу
126 Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық
іскерлік
Оқушының оқу материалын меңгеру
тереңдігін байқау
127 Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық
іскерлік
өзінің сабақты түсіндіруі мен қойған
сұрақтарына оқушылардың жауабын
реакцияларын қабылдау
128 Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық
іскерлік
балалардың психофизикалық
күйлерін байқау
129 Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық
іскерлік
оқушының жеке дара бейімділіктері
мен қабілеттерін байқау
130 Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық
іскерлік
оқушының материалды түсінуін,
жұмыс қарқынын байқау
131 Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық
іскерлік
сабақ барысында өзінің мінез — құлқы
мен сөйлеуін қадағалау
132 Мұғалімдердің белгілі бір тəсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында
оқушылардың оқу үдерісін зерделеуі сабақты зерттеу
133 Мұғалімнің инновациялық іс — əрекеті
озық педагогикалық тəжірибелерді
оқу — тəрбие үрдісіне енгізу
134 Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың əртүрлі сыныптан тыс іс-əрекеттері
жəне басқа іс-шаралар көрсетіледі
сынып жетекшісінің тəрбие жұмыс
жоспарында
135 Мұғалімнің озық педагогикалық тəжірибесінің жай тəжірибеден артықшылығы
логикасы, əдісі, тəсілі жағынан ерекше
тиімді нəтиже береді
136 Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі
сабақтарды тақырып бойынша
жоспарлау
137 Мұғалімнің субъект, пəн жүргізуші, əдіскер, зерттеуші, оқушылардың іс-əрекетін
ұйымдастырушы ретінде қарастырылуы кəсіби педагогикалық позициялар
138 Н.Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дəйектеуінің үш түрін
анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік əңгіме сипаттамасын көрсетіңіз
ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау
арқылы жалғасады
139 Н.Мерсер зерттеуіне сəйкес, қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын
идеяларды төзімділікпен тындайтын əңгіме түрі Кумулятивтік
140 Н.Мерсердің зерттеуіне сəйкес, ұжымдық əңгіме түсіну мен білім беруге қол жеткізу
аясындағы табысты талқылауларда басымдыққа ие болатын əңгіменің түрі зерттеушілік əңгіме
141 Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын жəне əрекеттерді қалай орындау керектігі туралы
білімді сақтайтын жадының түрі рəсімдік
142
Нəтижеге қол жеткізуге мұғалім мен оқушының жұмсаған күшінің шығыны мен
қолданылған тəсілдерінің тиімділігін анықтайтын педагогикалық инновациялық
критерий оптималдық
143 Озық тəжірибенің ең жоғарғы деңгейі жаңашылдық
144 Ойын — тəрбиенің қай бөлімінің негізгі құралы ақыл — ой
145 Оқу бағдарламасы, пəндік мазмұн қамтылатын жоспар ұзақ мерзімді жоспар
146 Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауына
көмектесетін тəсілді көрсетіңіз көрсетілім
147 Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына
көмектесетін тəсілді көрсетіңіз тəжірибе жасау
148 Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі өзгелерді оқыту
149 Оқу сабақтарының стандартсыз формалары
сабақ-конференция, панарама-сабақ,
интеграцияланған сабақ
150 Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей
алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем өз білімін жетілдіру
151 Оқу үдерісінің қатысушыларына жетістіктері мен дамуы туралы хабарлау кері байланыс
152 Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі
балалардың қалай оқитынын
мұғалімнің түсінуі
153 Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі нені оқу керектігін түсіну
154 Оқу үшін бағалаудың мақсаты табысқа жетуге бағыт беру
155 Оқуға қызығуды ынталандыру əдісі — бұл танымдық ойындар
156 Оқуда қолданылатын зерттеушліік əңгімеге тəн белгі
əркімнің идеясы пайдалы деп
саналғанмен, мұқият бағаланады
157 Оқуды бағалаудың мақсаты баға қойып, нəтижені тіркеу
158 Оқуды даралаудың шешуші критерий
Білім алуда тəуелсіздікті қамтамасыз
ету
159
Оқулыққа қойылатын талаптар
оқу материалдарының жоғары
идеялық жəне ғылыми деңгейінде
түсінікті болып баяндалуы
160 Оқушы жетістіктерін белгіленген нормалармен немесе бірдей жастағы оқушылар
тобының қол жеткізген деңгейімен салыстырған соң қорытынды жасалады оқуды бағалау
161 Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осы ойлау
нəтижелерін кейін оқу үдерісінде саналы пайдалану үдерісі метатану
162 Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмгендіктен, оқушының қабілеті жетіп
тұрса да, тапсырманы орындай алауы (Дж.Флейвелл) өнімділік тапшылығы
163 Оқушылар бір — біріне сұрақ қойып, айтқандарын дəлелдейтін жəне өзара келісімге
жетуге тырысатын əңгіме түрі зертеушілік
164 Оқушылар бір — бірінің үлесін сынамайтын жəне сындарлылыққа негізделетін əңгіме
түрі кумулятивтік
165 Оқушылар жаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін бекітіп, көзқарасын дəлелдеп шығуға
көмектесетін оқыту əдісі дискуссиялық
166 Оқушылар жауап бергеннен кейін мұғалімнің кідіріс жасау уақытын ұлғайтуы
жауаптарын түзетуге, нақтылауға,
дұрыстауға мүмкіндік береді
167 Оқушылар іс — əрекетінің мазмұны мен түрінің олардың жасына, өмір тəжірибесіне,
күш-қуаты мен мүмкіндіктеріне сəйкес болуы
Тəрбиенің оқушылардың жас жəне
дербес ерекшеліктеріне сəйкестігі
168
Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын
дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп
отыратын сұрақ қою тəсілі түрткі болу
169 Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында дағдылар мен міндеттердің
сəйкес келуінің нəтижесі ағын
170 Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі дереккөздерді салыстыру жəне
талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы қорытындылау
171 Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін
сұрақ тəсілі сынақтан өткізу
172 Оқушылардың барлығына оқу ептілігі жəне білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің
қолайлы жағдай қалыптастыруы оқыту ортасын құру
173 Оқушылардың барлық қорытындылары бағалап, болжамды көзқарастар мен
мүмкіндіктерді қарастыруын білдіретін сыни ойлау ерекшелігі сыңаржақтылықтың болмауы
174 Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын басқаға бағыттау, сұрақ қою
мысалын көрсетіңіз Көмектесе алатындар бар ма
175 Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізуде сұрақ қою
мысалы
осы ойыңызды дəлелдейтін мысал бар
ма
176 Оқушылардың кəсіби бағдарлығын анықтайтын əдістеме
«Менің қалауым» дифференциалды-
диагностикалық сауалнамасы
177 Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғышарты мұғалімнің қолданған əдіс-тəсілі
178
Оқушылардың нені білетіндігін жəне не істей алатындығын, сонымен қатар олар
қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау үшін мұғалім өткізетін
бағалау кезеңі қадағалау
179 Оқушылардың өзін — өзі ынталандыра отырып, оқуға деген ұмтылыс пен
қызығушылықтарының пайда болуы ішкі уəж
180 Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктері «сыңаржақтылықтың
болмауына » сəйкес келетін сипаттама көзқарастардың барлығын қарастыру
181 Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі
өзге идеяларды қабылдауға ашық
болуы
182 Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі «пайымға» тəн
сипаттама
дəлелдердің деңгейін, маңызын
мойындау
183 Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі «тəртіпке» тəн
сипаттама
тиянақты, нақты жəне жан-жақты
болуы
184 Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалімнің
стилі демократиялық
185 Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі
Оқушының жауабына сəйкес шешім
қабылдау
186 Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы
осы айтқандарыңызға мысал келтіре
аласыз ба
187 Оқушының жазалауға ұшырамау, нашар баға алмау үшін оқуы сыртқы уəж
188 Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігі
оқушы өз жауабын түзетуге,
нақтылауға мүмкіндік алады
189 Оқушының сабаққа ықыласты болуы жəне өзін — өзі ынталандыруы ішкі уəж
190 Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы «дəлелдерді талап етіп, кез келген дəлелді
есепке алып отыруын» көрсететін ерекшелігі ұтымдылық
191 Оқып үйренуге деген уəжін қиынырақ, ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы
арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем. күрделілікке деген сүйіспеншілік
192
Оқыту барысында оқушылардың меңгеруі тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы
ғылыми білімдер, дағды,
дүниетанымдық, адамгершілік,
эстетикалық идеялар
193 Оқыту əдістемесінің əдістемелік негіздері таным теориясы
194 Оқыту əдістері анықталмайды оқушылардың қызығушылығымен
195 Оқыту заңдылықтары мен құбылыстарына қатысты ілімдер мен оқыту ілімі дидактика
196
Оқыту мазмұны оқушыларды объективті ғылыми дəйектермен, теориялармен,
заңдармен таныстырса жəне ғылымның қазіргі жағдайын көрсете алса, ол қай
принципке жатады ғылымилық
197
Оқыту принципінің мəні
дидактикалық процесті
ұйымдастырдағы жəне өткізудегі
нормативті талаптар, жетекші идеялар
198 Оқыту процесінде оқушылар меңгеруге тиіс іс — əрекеттер тəсілдері мен ғылыми білім,
білік жəне дағды жүйесі — бұл білім беру мазмұны
199 Оқыту үдерісі кезінде ең үздік оқушыларды анықтауға арналған өлшемдерінің бірі
болып табылатын икемділік сипаттамасы
тапсырманы орындауда балама
шешімдерді көріп, қабылдай алады
200 Оқытуда басшылыққа алатын идея, негізгі талап принцип
201
Оқытудағы саналық пен белсенділік принципі немен сипатталады
оқыту процесінде оқушылардың
белсенді қатысуымен оқу материалын
меңгерумен
202 Оқытудағы тəжірибе үлгісі жəне ақпараттық — коммуникациялық технологиялар
көмегімен «бағалау жəне талдау» акспектілері арасындағы сəйкестік əртүрлі жұмыстарды салыстыру
203 Оқытудағы тəжірибе үлгісі жəне ақпараттық — коммуникациялық технологиялар
көмегімен «көрсету» аспектілері арасындағы сəйкестік
өлшеулерді қалай жүргізу керектігін
көрсету
204
Оқытудың ғылымилылық принципі
оқушылардың дүниетанымдық
көзқарасын қалыптастыратын
ғылыми білімдер жүйесімен қарулану
205 Оқытудың жаңа тəсілдерін əзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды
көздейтін сабақты зерттеу тəсілінің түйінді сипаты креативтілік
206 Оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, əдістерін, оқытудың мақсаты мен
заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесі дидактикалық принциптер
207
Оқытудың мақсаты, оқушылардың білімдеріне, біліктері мен дағдыларына қойылатын
талаптар, олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен əдістері туралы
нұсқаулар, қажетті əдебиеттер қайда көрсетіледі оқу бағдарламасының құрамында
208 Оқытудың негізгі компоненттері білім, іскерлік, дағды
209 Оқытудың тəжірибе үлгісі жəне ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың
көмегімен «модельдеу» аспектілері арасындағы сəйкестік ықтимал əсерлерді имитациялау
210 Оқытудың тиімділігін, сапасын жақсарту үшін оқушылардың білімдерінің толық,
терең, нақты қамтитын оқыту принципі беріктік
211 Орта бірлесуден гөрі, бəсекеге бағытталатын əңгіменің түрі əңгіме — дебат
212 Орта бірлесуден гөрі, бəсекеге бағытталған əңшіменің түрі Əңгіме — дебат
213 Орта мерзімді жоспардың қызметі тізбектелген сабақтар жоспарын құру
214 Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге
бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі оқушылар нені білуге тиіс
215 Орта мерзімді жоспарлауды қамтитын мазмұн тізбектелген сабақтар топтамасы
216 Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсайды, бірақ жоспарды тез жүзеге
асыратын оқушыға сəйкес өлшем ойлау қабілетінің жылдамдығы
217 Өзін — өзі тəрбиелеудің негізгі əдісі
өзіндік талдау өзіндік бағалау, өзіндік
бақылау, өзіндік жүзеге асу
218 Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу
мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ түрткі болу
219 Өткен сабақты талдаудың негізгі мəселесі
сабақтың дидактикалық жəне
тəрбиелік міндеттері қалай шешіледі
220 Падкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы сауаттылық дағдыларын жетілдіреді
221 Педагогика ғылымының саласы Педагогика тарихы
222 Педагогикалық жаңалықтарды жасау, оларды педагогикалық қауымдастықтың игеруі,
бағалануы, пайдалануы мен оқыту жəне тəрбиелеу практикасына ендіру үрдісі инновациялық
223 Педагогикалық жаңалықтардың пайда болуы, олардың практикада игерілуі мен
пайдаланудың ортасы инновациялық орта
224 Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру жəне пайдалануға негізделген мұғалім қызметі
инновациялық бағыттылығын
көрсетеді
225 Педагогикалық зерттеудің негізгі əдістерін білу мұғалімге не үшін қажет
тəрбие мен оқытудың міндеттерін
шешу үшін
226 Педагогикалық процестің бағыттылық принципі
оқыту мен тəрбие үйлесімділігіне
ықпалы
227 Педагогтың өз ішкі дүниесін түсіну, ұғыну, вербализациялау арқылы психологиялық
талдау жасау күйі педагогикалық рефлексия
228 Педагогтың тұлғалық центрациясын психология саласында зерттеген ғалым А.Б.Оралов
229 Пəн бойынша білімдерді, əдістерді жəне ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум
таксономиясының қай қадамына сəйкес қолдану
230 Пəн бойынша педагогикалық білімнің сипаттамасын көрсетіңіз
ғылыми идеяларды оңтайлы түсіндіру
тəсілі
231
Проблемалық ситуация
бар білімге сүйене отырып
тапсырманы шеше алмау немесе
фактіні түсіндіре алмау
қиыншылығының психологиялық
жағдайы
232 Проблеманы шешуде дəстүрлі тəсілді қолдануды меңзейтін жəне нəтижесінде сол
тəріздес идеялар туындайтын ойлаудың түрі конвергентті
233 Ренцулли мен Райстың дарынды жəне талантты оқушылардың білімін жетілдіру
моделінің үш кезеңі жетілдіру, үдеріс, нəтиже
234 Рефлекциялаушы практиктің өзгеріп жатқан жағдайға сай əрекет ететін көмектесетін
үдеріс іс-əрекеттегі толғаныс
235 Саабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің зерттеу сабағын
жоспарлауға дейінгі кезеңі
Топ мүшелерінің бақылауға алынатын
оқушыларды анықтауы
236 Сабақ беруде пайдаланылатын тəсілдерін, жұмыс амалдарын ұғынуға бағытталған
мұғалімнің рефлекциялық іс — əрекеті сабақты психологиялық талдау
237 Сабақ жоспарының соңғы кезеңі сабақты қорытындылау
238 Сабаққа психологиялық талдау жасау ол
мұғалімнің проективті — рефлексивті
іс-əрекеті
239 Сабақты жоспарлау жəне оны өткізу технологияларын дайындаудың бірінші бөлігі
сабақ мақсатын, оның əрбір қадамын
терең ойластыру
240 Сабақты жоспарлауда жəне оны өткізу технологияларын дайындауда өзара байланысты
қанша бөлік бар 2
241 Сабақты жоспарлауда мұғалім алдында қойылатын алғашқы сұрақ сабақтың мақсаты қандай
242 Сабақты зертеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымының
соңғы кезеңінде қарастырылады Келесі сабақты зерттеуді жоспарлау
243 Сабақты зерттеу (Lesson Study) тəсіліндегі ең басты үдеріс сабақты зерттеу
244 Сабақты зерттеу тəсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мəн беріледі
«Бақылаудағы» оқушылардың
сабақта өтілетін материалды игеру
245
Сабақты зерттеу тəсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі
мұғалім зерттеу барысында
жинақтаған білімімен педагог
қауыммен кеңінен бөлісе алады
246 Сабақты зерттеу тəсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі
оқыту мен сабаққа берілген кез келген
баға тұтас топ жұмысына қатысты
247 Сабақты зерттеу тəсілінің қажеттілігі оқу сапасын арттыру
248 Сабақты зерттеу тəсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді
жинауды көздейтін түйінді сипаты ғылыми дəлділік
249 Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымына сай
бірінші қарастырылады «бақыланатын» оқушылардың оқуы
250 Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тəсілді дамыту жолын
анықтау үшін зерделенеді оқушылардың оқу үдерісі
251 Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады бүкіл зерттеу тобы
252 Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар оқытудың жаңа тəсілін модельдейді
253 Сабақты зерттеудің (Lesson Study) түйінді сипатының бірі креативтілік
254 Сабақты психологиялық талдау — бұл
мұғалімнің проективті — рефлексивті іс
— əрекеті
255 Сабақтың мазмұнын ойластырып алу…оқыту принципіне негізделеді бірізділік
256 Сандық технологияны пайдалана отырып, деректердің орналасқан жерін анықтап, оны
түсіну, бағалау қабілеті ақпараттық сауаттылық
257 Сандық технологияны пайдалана отырып, мəліметтердің орналасқан жерін анықтап,
оны түсіну, бағалау қабілеті педагогикалық сауаттылық
258 Сендірудің маңызды əдісі өнеге — үлгі
259 Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де
кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді өз жауабын түзетуге, нақтылауға
260 Сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау
жəне толығырақ жауап беруге итермелейтін сұрақ тəсілі түрткі болу
261 Сын тұрғысынан ойлау, қарым — қатынас жасау дағдыларын дамытудың негізгі тəсілі дəлелдеу
262 Сынақтан өткізу сұрағы
осы айтқандарыңызға дəлел келтіре
аласыз ба
263 Сынып сағатына жатады форма
264 Сыныпта талқылау кезінде өз сөзін дəйектеудің əңгіме — дебат түрі
басқа адамдардың көзқарасын
қабылдауды қаламайды
265 Табитғат, қоғам, мəдениет, ойлау дамуының заңдылықтарын білуді талап ететін оқыту
принципі ғылымилылық
266 Талдау, жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ жоғары дəрежелі
267 Танымдық үдерістерді білу, түсіну, реттеу метатану
268 Танымдық, эмоционалдық жəне психомоторлық бағыттар бойынша оқушыларды оқыту
мақсаттарының тізімін жасауға негізделген модель Блум таксономиясы
269
Тəрбие əдісі ретінде жаттығудың мəне неде
мінез — құлық нормалары мен
ережелеріне сай тəрбиешінің əр түрлі
іс əрекетті ұйымдастыру
270 Тəрбие əдістеріне жатады əңгімелесу
271 Тəрбие əдістерінің логикалық қатарынан қайсысына шектеу қоюға болады көрнекілік
272 Тəрбие процесі көпфакторлы процесс объективті, субъективті
273
Тəрбие процесі нəтижелігінің басты белгісі
Тəрбиеленушілердің өз жас
ерекшеліктеріне қарай мінез — құлыө
нормаларын жəне ережелерін білу
274
Тəрбие процесі нəтижелігінің маңызды сипаты
тəрбиеленушілердің жас ерекшеліктері
мен мінез-құлық ерекшеліктеріне
сəйкес білімі
275
Тəрбие процесіндегі субъективті факторлар
тұлғаның ішкі қажеттіліктерін
білдіріп, тұлға қалыптасып, өмір
сүретін объективті жағдай
276
Тəрбие процесінің диалектикалық қайшылығы
өзіндік алғашқы түсінігін өзіне
қойылатын талаптар мен оларды
орындау мүмкіндігі арасныда
277
Тəрбие процесінің ерекшеліктері
тəрбиелік іс-əрекеттер нəтижесінің
мақсаттылығы, көпфакторлылығы,
үздіксіздігі
278 Тəрбие процесінің қиындықтары өзгерісті, динамикалық, қозғалмалы
279
Тəрбие процессі
сыртқы мақсат бағдарлы ықпал мен
тұлғаның өзін — өзі тəрбиелеуін
кірістіре жүргізілетін тұлға
қалыптастыру, дамыту процесі
280 Тəрбие тəсілі
жалпы əдістің бөлігі, жеке дара əрекет,
нақты іс
281
Тəрбиелік ықпалдардың тізбектілігі, жүйелілігі, беріктігі жəне үздіксіздік принципі
Əрбір бөліктері мен элементтері түгел
бір тұтастықты құрайтын
педагогикалық жүйе
282
Тəрбиенің идеялылығы мен мақсаттылығы
Тəрбиенің алдына қоғам болашағына
ы д р а т т а м а з а р а б і м і н е с к і р е бқ
алыптастыру міндеті қойылады
283 Тəрбиенің құрамды бөлігі дене тəрбиесі
284 Тəрбиенің мақсаты жеке тұлғаны жан — жақты дамыту
285 Тəрбиенің негізгі құрамдас бөліктері
ақыл-ой, дене, адамгершілік,
экономикалық, еңбек
286
Тəрбиенің негізгі мақсаты
жеке адамды қалыптастыру жəне
оның жан-жақты толыққанды дамуын
қамтамасыз ету
287 Тəрбиенің объективті факторлары
тұрмыстың шарттары, қоғамдық
қатынастар
288
Тəрбиенің өмірмен, еңбекпен, қоғам құрылысының тəжірибесімен байланыс принципі
қоғамның экономикалық, əлеуметтік
жəне рухани қатынастарын, өмір
шыңдығының моралі жəне əсемділікке
көзқарасын тəрбие ісінде қолдану
289 Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін
жəне тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ сынақтан өткізу
290 Топ бəсекелестікте болып, ортақ шешімге келе алмайтын əңгіме түрі əңгіме — дебат
291 Тұлғаның білім алуында ақыл — ой үдерістеріне мəн беретін оқу тəсілі танымдық тəсіл
292 Тұлғаның өмір жолында өзін – өзі дамытуына, мүмкіншілктеріне жете білуіне
бағытталған тұтас процесс білім беру
293 Ұжымдық танымдық іс — əрекет формасына кірмейді оқушының сабақтағы жауабы
294 Ұзақ мерзімді жадыда тəжірибелердің толық тізімі алғашқы болып сақталатын
компонент эпизодты
295 Факультатив оқытудың қосымша формасы
296 Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады оқу пəндері
297
Эстетикалық тəрбиенің міндеттері
оқушылардың əсемдікті тануға
орайласқан санасын, қасиетін,
бағалау-эстетикалық қатынастарын
ашу
298 Эстетикалық ұғым, пайымдау тəрбиенің қай саласы эстетикалық
299
Этикалық əңгіме
оқушылардың бойындағы белгілі
қасиеттерді тəрбиелеу жоспарлы түрде
өткізіледі

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.