«Мектепке дейінгі тәрбиедегі педагог-психолог жұмысындағы құм терапиясы»

Тақырыбы: «Мектепке дейінгі білім беру мекемесіндегі педагог-психолог жұмысындағы құм терапиясы»

 

Тәжірибенің өзектілігі мен болашағын негіздеу.

 Оның оқу-тәрбие процесін жетілдірудегі маңызы.

Қазіргі білім беруді жаңғырту оның барлық деңгейінде жаңа заманауи сапаға қол жеткізуді болжайды.  Бұл қазіргі заманғы түзету-тәрбиелеу технологияларын белсенді қолданып қана қоймай, сонымен қатар мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім беру деңгейін тиісті деңгейге көтеруге үлес қоса отырып, өзіндік дамытуды қажет етеді. Психологиялық түзетудің дәстүрлі және дәстүрлі емес әдістері жүйесінде құм терапиясы сияқты бағыттарды қамтитын арнайы техникалар көбірек орын алады.

Құм терапиясы (құм терапиясы) – әр баланың жеке басын ашуға, психологиялық қиындықтарын шешуге, оның қалауын білу қабілетін дамытуға мүмкіндік беретін құммен ойындар жүйесін қамтитын заманауи арт-терапия мен арт-педагогиканың бір түрі. Оларды іске асыру мүмкіндігі, балаға құрдастарымен және сыртқы әлеммен қарым-қатынас орнатуға, өз эмоциялары мен сезімдерін білдіруге, ішкі нақты «менді» естуге, мәселені шешудің жолын ұсынуға үйрету. Құм — барлық жастағы балалармен жұмыс істеуге арналған тамаша материал.

Тәжірибенің жетекші идеясының қалыптасу шарттары, тәжірибенің пайда болу, қалыптасу шарттары.

Қазіргі уақытта балалардың көп бөлігі мамандандырылған көмекке өте мұқтаж. Олардың арасында эмоционалдық және ерікті проблемалары бар, әсіресе қорқыныш пен үрей сезімі бар балалар бар.

Балабақшада балалардың психологиялық денсаулығын түзету және дамыту үшін әртүрлі құралдар бар: оқу ойындары мен жаттығулары, әртүрлі дидактикалық материалдар, ойын терапиясы, ертегі терапиясы. Осының барлығын күнделікті жұмысымда қолданамын.

 

Бірақ барлық балабақша тәрбиешілері осындай оқу құралдарын пайдаланады және менің оқуыма деген танымдық қызығушылықты сақтау үшін балалардың эмоционалдық әлемін дамытудың жаңа әдісін табу керек болды, ол қызығушылықты ғана емес, сонымен қатар қызығушылықты оятады. көптеген жағымды эмоциялар. Жұмыс тәжірибеме енгізген ертегі терапиясы мен коммуникациялық технологияларды ұштастыра отырып құммен жұмыс жасау таңдауымды тоқтаттым. Бұл менің тәжірибемнің жаңалығы болды

Психологиялық-педагогикалық жұмыстың мақсаты: құм терапиясы және ертегі терапиясы арқылы әртүрлі ақауларды түзету және алдын алу.

Тапсырмалар:

— пәндік ойын әрекетін жетілдіру;

— оқу әрекетін қалыптастыру;

— танымдық функцияларды (қабылдау, зейін, есте сақтау, ойлау, сөйлеу және моторика) дамыту.

— сөйлеу мен мінез-құлықты түзету;

— сабаққа деген қызығушылығын арттыру;

— сәттілік жағдайын жасау,

Құм терапиясымен және ертегі терапиясымен жұмыс жасау келесі принциптерге негізделді:

-диагностика және түзету бірліктері;

— болашаққа бағдарлау. Құм терапиясын қолдану баланың проксимальды даму аймағын кеңейтуге мүмкіндік береді;

-баланың дамуындағы жағымсыз күйлерді, бұзылған функцияларды жеңуге бағытталған эмоционалды-еріктік сфераны үйлестіру, сонымен қатар осы процестердің негізінде дамитын тұлғаның жағымсыз қасиеттерін өтеу;

— бала әрекетіне сүйену — баланың қабілетінің дамуын қамтамасыз ету танымдық әрекеттің субъектісіне айналады. Тиісінше, бұл принцип баланың санасына үнемі және тынымсыз жүгінуден, болып жатқан құбылыстың мәнін қабылдауға және түсінуге мүмкіндік беруден тұратын психологиялық әсер етудің ерекшелігін белгілейді. Бұл принцип әрекетте өзін-өзі көрсетуге қажетті психологиялық қасиеттерді дамытуға мүмкіндік береді;

— көркемдік және түзетушілік әсер ету;

— еркіндік пен тәуелсіздік. Баланың қоршаған ортаға қатынасын өз бетінше анықтауға, өзіне ұнайтын нәрсені таңдауға мүмкіндік береді;

— баланың мүдделерін қорғау. Түзету әрекеті ешбір жағдайда балаға, оның психикалық және физикалық денсаулығына зиян тигізбеуі керек екенін ескере отырып, эмоционалдық салада түзету шараларын құру.

Тәжірибенің теориялық негізі.

Балалармен жүргізілетін барлық түзету жұмыстарының негізі психология мен педагогиканың ажырамас ұстанымы болып табылады. Баланың психикалық дамуы мен оның тәрбиесі мен білімі арасындағы байланыстың психологиялық-педагогикалық теориясының негізгі қағидасын белгілі отандық зерттеушілер Л.С.Выгодский, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, А.Н.Лурия, С.Л.Рубинштейн және т.б. Бұл теориялық ережелер балалармен жұмыс істеуді әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеудің негізі болып табылады. Көрнекті педагогтар мен психологтар (Л.С.Выгодский, Д.Б.Эльконин, М.Монтессори, т.б.) баланың психикалық дамуындағы бірқатар функциялардың сезімтал кезеңдерін, яғни сол кезеңдерді қамти отырып, жас балаларды диагностикалаудың маңыздылығын әлдеқашан көрсеткен. бұл функция сыртқы әсерлерге ерекше сезімтал болғанда және олардың әсерінен әсіресе тез дамиды. Ерте диагностика және жас балаларға психологиялық-педагогикалық көмек көрсету жүйесін көрсететін отандық ғалымдардың (Е.М.Мастюкова, Е.А.Стребелева, Н.Н.Печора, Е.Л.Фрухт және т.б.) бірқатар әдістемелік әзірлемелері бар.

Қазіргі уақытта балалардың оқуын, түзетуін және дамуын жеңілдету үшін құмсалғышты пайдаланып көптеген ойындар, жаттығулар мен ойын бағдарламалары әзірленді. Олар ең алдымен мектеп жасына дейінгі балалар мен дамуында ақауы бар балаларға арналған. Бұл ойындар Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева мен Т.М.Грабенконың («Құм ойын терапиясы», «Игры в ертегі терапиясындағы») кітаптарында толық сипатталған. Олардың ішінде келесі түрлері бар:

 • Оқыту ойындары. Олар баланы оқуға, жазуға, санауға және оқуға үйрету процесін жеңілдетеді, қолдың ұсақ моторикасын, фонематикалық естуін дамытуға және дұрыс айтылуға көмектеседі.
 • Оқыту ойындары. Сыртқы әлеммен танысуға арналған ойындар, географиялық ойындар, фантастикалық, тарихи, экскурсиялық ойындар.
 • Проективті ойындар. Проективті ойындар жеке және топта жүргізілуі мүмкін, олардың көмегімен психологиялық диагностика, баланы түзету және дамыту жүзеге асырылады.

Тәжірибе технологиясы.

Өз іс-әрекетінде түзету және дамыту жұмыстарын жүзеге асыру үшін құм терапиясының келесі принциптерін қолданды:

 1. Нағыз «өмір сүру», балалар ойыны мен балалар ертегілерінің кейіпкерлерімен бірге әр түрлі ситуацияларды ойнау – құм терапиясының осы принципі негізінде Қиялдың Шындыққа және керісінше өзара ауысуы жүзеге асырылады.
 2. Тәжірибе мен жағдайды түсіну – құмсалғыштағы жағдайды сахналау кезінде баланың оған сырттан қарауға мүмкіндігі бар. Құм терапиясының бұл принципі ойынды шынайы өмірмен байланыстыруға, не болып жатқанын түсінуге және мәселені шешу жолдарын табуға мүмкіндік береді.

3.Алмасу принципі – құммен ойнағанда бала мен психолог оңай ой, ой, сезім алмасады. Осылайша, құм терапиясы серіктестік құруға мүмкіндік береді.

 1. Абстрактілі рәміздерді жаңғырту принципі – құм терапиясы болып жатқан оқиғаның шынайылығын сезінуге мүмкіндік береді.

Мен қолданатын құм ойындары:

— түзету әрекетінің жетекші әдісі ретінде;

— дамытушылық және оқу іс-әрекетінде;

— баланы ынталандыруға, оның сенсомоторлық дағдыларын дамытуға көмек ретінде;

— диагностика және психопрофилактика ретінде және т.б.

Құмды терапия ретінде келесі құрал-жабдықтар қолданылады

 1. Құрғақ құмға сурет салуға арналған жеңіл үстел.
 2. Кенитті құмнан құмнан суреттер салуға арналған құмсалғыш.
 3. Таза, електен өткізілген құм.
 4. Кинетикалық құм.
 5. Миниатюралық мүсіндердің «жинағы».

Ойындар мен жаттығулар процесінде құм терапиясының әсерін күшейту үшін музыкалық композициялар қолданылады, мысалы: «Табиғат дыбыстары», релаксация және мектеп жасына дейінгі балаларға ұсынылатын классикалық музыка.

Мен өз жұмысымда құммен жұмыс істеудің екі түрін қолданамын.

Бұл жеңіл үстелде кинетикалық құмды және құрғақ құммен жұмыс істейтін құм шұңқыры жұмысы.

Классикалық құм терапиясының нұсқасы — құммен бояу. Баланы құмға сиқырлы әлем немесе ертегі құрастыруға шақырады. Құм жәшігінде жұмыс істеудің міндетті компоненті — кішкентай фигуралар немесе олардың кескіні.

Құммен жұмыс істеу белгілі бір мінез-құлық ережелерін талап етеді. Әдетте олар сабақтың басында арнайы таңдалған құм сипатымен талқыланады. Құмды жерге шақырып, ондағы тәртіп ережелерін анықтайды. Кейіпкер құм пері, құм патшасы, тасбақа, түйе болуы мүмкін.

Мұнда құм кейіпкері балаға тапсырма береді.

Негізгі бөлігі — жұмысты орындау.

Қоштасу рәсімі деп аталатын қорытынды бөлімде құм кейіпкері саяхаттың немесе ойынның аяқталғанын хабарлайды.

Құм терапиясының артықшылығы мынада:

 • даралау процесіне ықпал етеді;
 • қаттылықты жеңілдетеді, шығармашылықты, ішкі сезімдерді босатады, қабылдауды ұштайды және естеліктерді өзекті етеді;
 • қиялды дамытады, символдық мағыналардың көптігіне байланысты көптеген тәжірибелер береді;
 • бейсаналық пен саналы, ішкі және сыртқы, рухани және физикалық, бейвербалды және сөздік арасындағы көпір жасайды;
 • сананың бақылауын алып тастауға мүмкіндік береді, дұрыс немесе бұрыс жол жоқ жерде тікелей ойынды қамтамасыз етеді;
 • балаларға арналған табиғи тіл;
 • әртүрлі мәдениеттер, нәсілдер, жас және зияткерлік дәрежедегі балалармен қолдануға шектеулер жоқ;
 • балаға «жәбірленуші» рөлінен өз өмірінің «жасаушы» рөліне өту мүмкіндігін береді.

Құммен жұмыс істеу әдістері мен формалары:

— оқиға

— әңгіме

— коммуникативтік, символдық, рөлдік ойындар;

— жағдайды модельдеу,

— саусақ гимнастикасы, логорифмдік жаттығулар,

— дидактикалық материалдан құрастыру.

 

Сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдер: құм бетіндегі «Слайд» (жылан, машина, т.б.); Сіздің ізіңізді қалдыра отырып, алақаныңызбен «жүріңіз»; өрнектерді (күн, гүл және т.б.) жасай отырып, алақанның, жұдырықтың, алақанның шеттерінің іздерін қалдыру; Әр саусақпен кезекпен оң және сол қолмен «жүру», баланың қолын уқалаңыз (бұл жағдайда сіз тек қолды ысқылауды ғана емес, сонымен қатар әртүрлі массажерлерді де қолдануға болады, сонымен қатар қарағай немесе шыршаның көмегімен өздігінен массаж жасай аласыз. конус).

Құм ойындарын ұйымдастыруды 3 түрге бөлуге болады:

1) құм бетімен белгілі бір манипуляцияларды орындау (балалар қалыптарды, трафареттерді құммен толтырады, құмды бетке сурет салады, басып шығарады, құмды кесектерге жинайды және слайдтар жасайды);

2) құмның қалыңдығына ену, шұңқырлар мен туннельдер қазу, оларды кейіннен алу арқылы құмға заттарды жасыру;

3) сюжетті ұйымдастыру, композициялар құру, ойын жағдайларын модельдеу.

Жұмыс формалары

Жеке ойындар – балалардың эмоционалдық жағдайына оң әсер етеді, баланың дамуы мен өзін-өзі дамытуының тамаша құралы болып табылады.

Топтық ойындар – топта құммен ойналатын ойындар негізінен қарым-қатынас дағдыларын, яғни бір-бірімен үйлесімді және тиімді қарым-қатынас жасау, өзара әрекеттесу дағдыларын дамытуға бағытталған.

Өнімділікті талдау.

Тәжірибе көрсеткендей, құм терапиясын қолдану оң нәтиже береді:

— оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы айтарлықтай артады;

— оқушылар өзін табысты сезінеді;

— сабақта зерігуге орын жоқ.

Құм терапиясын орындау нәтижесінде келесі сурет байқалады:

— оқушылардың басқаның эмоциясын және өзінің эмоционалды бейнесін көру қабілетін дамытады;

— эмоционалдық озбырлық дамиды, балалар өз мінез-құлқын конструктивті басқаруға үйренеді;

— ұсақ моториканы, қиялды, сындарлы ойлауды, бейнелі есте сақтауды дамытады;

— сөздік қоры едәуір артып, қарым-қатынас құралдары қалыптасады.

Тәжірибені пайдалану бойынша ұсыныстар

Бұл психологиялық тәжірибе мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогикалық психологтары, тәрбиешілері және логопедтері үшін қызығушылық тудырады .

Қолдану:

Сабақтың қысқаша мазмұны — https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2017/11/02/konspekt-zanyatiya-v-sredney-gruppe-tema

Сабақтың видеосы — https://youtu.be/HSqn0CAWbhg

Әдебиеттер және пайдалы сілтемелер:

 1. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. D. Құм терапиясы бойынша семинар. SPb. «Речь» баспасы, — 2002 ж.
 2. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т. D. Құмдағы ғажайыптар. Құммен ойнау терапиясы. SPb. Арнайы педагогика және психология институты, — 1998 ж.
 3. Епанчинцева О.Ю.Мектеп жасына дейінгі балалардың эмоционалдық сферасын дамытудағы құм терапиясының рөлі. SPb. Балалық шақ-Баспасөз, — 2010 ж.
 4. Зейц М. Құмға жазамыз және сызамыз М. INT, — 2010 ж.
 5. Никишина И.В. «Құм терапиясы» тақырыбы бойынша семинарға презентация. — 2014. 6. El GN Құмда ойнайтын адам. Динамикалық құм терапиясы. SPb, 2007 ж.

 

 

Вам может также понравиться...

1 комментарий

 1. Гульжана:

  керемет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.