Менің сүйікті балабақшам!

Бекпаева Айжан Булатовна

Бәрі де татулықтан басталады.

Ата-анаңа құрметпен қара, әдеппен сөйле.

Сабақтың мақсаты: отбасы, сүйіспеншілік, татулық ұғымдары туралы түсініктерін кеңейту.

Міндеттері:-отбасындағы татулық туралы түсінік беру;

-отбасындағы өзара сыйластық, өзара түсіністіктерінің қалыптасуына ықпал ету;

-туған, өскен үйде тату болған тәрбиелеу.

Көрнекі құралдар: дәптер, ойынға қажетті құралдар, үнтаспа.

Шаттық шеңбері

Балалар шеңбер құрып тұрады.

-Амансыңдарма, балалар! Сендерменкездескеніменқуаныштымын. ЕндібарлығымызМ.Мақатаевтыңмынаөлеңінбіргеайтайық.

Анаммаған-үлкендісыйладеген,

Солсөзмағанізгілікқұйғанерен.

Үлкендерденауысқанкішілікті

Үлкендерденөзінесыйға берем.

 

Әңгімелеу

ТәрбиешібалаларғаН.Қадырбаевтың «Мейірім» әңгімесіноқыпбереді.

Мейірім

Айнұр көпшіл. Үнемі өзі қатарлы қыздар мен ұл балалар арасында ойнап жүреді. Олар да Айнұрдың соңынан бір елі қалмайды.

Енді, мінеки, атасы мен әжесінің ауылымен қош айтысатын мезгіл де жетті. Папасы-әскери адам. Кезекті демалысы бітті. Жауынгерлік жаттығуларына қайта оралмақ.

Атасы мен әжесі:

-Балам, қайда жүрсең де аман бол. Еліңді, жеріңді сүй, қорға, -деді.

Айнұр қоштасар сәтте ерекше мінез көрсетті.

-Ата, әже, папа, мама, бәріміз бірге тұрайық, -деді.

-Кәнеки, ондай болса. Бірақ, папаңтың жұмысы бар. Атаң мен әжең ауылда. Мүмкін емес қой, жаным, -деді әжесі бауырмал Айнұрды кеудесіне қысып.

-Онда мен атам мен әжемніңқасындақалам. Кетпеймін. Кімқарайдыоларға? –дедітөртжасарАйнұркөзіжасаурап.

-Ендідемалыстажәнекелеміз,- дедімамасы.

-Жоқ. Мен осы жердеқаламын.

Айнұрпапасыжәнемамасыменқоштасты. Қолынбұлғапқалды.

Папасы мен мамасыАйнұрдыңбүгінгімінезінеқайранқалды. Әйтсе де қимайқоштасқандарыжүздеріненбайқалады.

Ал атасы мен әжесініңқуаныштарындашекжоқ. Айнұрдыңатасы мен әжесінекішкентайбүйрегініңбұрыптұрғанынаәбден риза болады.

Әңгіменібекітудесұрақ-жауапөткізу.

  • Айнұратасы мен әжесініңқасында не үшінқалғысыкелді?
  • Атасы мен әжесінемересіне неге риза болды?
  • СендерАйнұрдыңорнынаболсаңдар не істередіңдер?
  • Сендераталарының мен әжелеріңесүйіспеншіліктеріңдіқалайбілдіреаласыңдар?

Балаларөзойларынтолықжеткізеді.

Дәйексөз.

-Ата-анаңсағантуғаныңнанбастап, азаматболғаншақамқорболды. Сен де оларды, сыйлауға, құрметтеугеүйренуіңкерек. Халықта: «Ата-анаңақұрметпенқара, әдеппенсөйле» дегеннақылсөзбекерайтылмаған.

Тәрбиешібалаларғаата-аналарынқұрметпенқарап, әдеппенсөйлеп, айтқандарынекіетпейорындапотыруларынескеріп, бүгінгісабақтыңдәйексөзіретіндетүсіндіреді.

Сергітусәтінөткізу.

Өлеңмазмұнынасайқимыл-қозғалысжасау.

Атамныңалыпкүрегін

Ауланыңқарынкүредім.

Әжеме мен құдықтан,

Су әкеліпберемін.

Еденді де жуамын,

Шаң-тозаңдықуамын.

Ойын.

«Сиқырлықоржын»

Ойынныңшарты: балаларқоржынныңішіненотбасылықсуреттердіалыпотырып, өздерінсолсуреткетеңестіредінемесеәңгімеқұрастырыпбереді.

Тыныштықсәті.

-Балалар, денелеріңдітүзуұстап, бастаныңдыжоғарыкөтеріп, ыңғайланыпотырыңдар. Көздеріңдіжұмып, ауанытереңжұтып, еркінтынысалыңдар. Өздеріңніңатанемесеәжелеріңніңалдындаеркеленіп, ал оларсандардыңбастарыңнансипаптұрғанынсезініңдер. Ал ендікөздеріңдіашсаңдар да болады. Өздеріңдіқалайсезіндіңдер.

Балаларөздерінқалайсезінгендерінбаяндапбереді.

Дәптерменжұмыс.

Тәрбиешібалаларғадәптердегітапсырманытүсіндіреді.

-Дәптергеөзүйлеріңніңсуретінсалыңдар.

Ғажайыпсөздер

Балаларсабақбойыайтыпүйренгенөнегелісөздердіқайталапайтады.

Үлкендердіқұрметте.

Ата-анаңасыйла, ренжітпе.

Қорытындылау

Тәрбиешісабақтықорытындылайды:

-Бізбүгінотбасындатуыстардың, жақынадамдардыңбірін-біріжақсыкөретіні, сыйласып, тату болатыны, бір-бірінеәрқашандакөмектесіп, қамқорболанынытуралыбілдік. Отбасымүшелерібір-бірінетүсіністікпен, сүйіспеншілікпенқараса, барлығыбақыттыболып, отбасындататулықорнайды.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.