Н ндыбысы мен әрпі

Түркістаноблысы

Арысқаласы

С.Сейфуллинатындағыжалпы орта мектебі

Мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі:

Кожамкулова Нагимаш Жандаровна

Сабақтың

тақырыбы

                                                                              Н ндыбысы мен әрпі                                             
Сабақтыңмақсаты: Білімділік: алғанбілімдерінкеңейтіп, қызығушылығынарттыру.       Оларқылы  сөзердіоқужәнежазуғаүйрету.

Дамытушылық:  оқушылардыңжалпы ой-өрісін, тілін, танымдықойынқалыптастыру,  танымдықойындамыту.

Тәрбиелік:  ұқыптылыққа, тазалыққатәрбиелеу.       

 

Қолданған

модулдер:

Сынитұрғыданойлауғаүйрету, АКТ,таланттыжәнедарындыбалалардыоқыту,оқушылардыңжасерекшелігіне  сәйкесоқыту,диалогарқылыоқыту, таланттыжәнедарындыбалалардыоқыту
Оқушыларүшіноқытунәтижелері:

 

Үйренеді:

 Өзаратүсіністікке, бірлесежұмысжасауғаүйренеді

 Суреттердіңайырмашылығынайтуға  үйренеді

 Өзойларын  айтаалады ,суретарқылыәңгімелейді

Сабақта  қаралғаннегізгі  идеялар:

 

Ұйымдастыру:

Сабақтыңшарты:  әртүрлітүстерарқылытопқабөлінеді.

Белсендіқатысқаноқушыөтежақсы, жақсыдегенбағаменбағаланады.

Сабақтыңкөрнекілігі Заттықсуреттер, Ннәрпініңбаспа, жазбатүрлері, интербелсендітақта.

 

Сабақтыңәдіс-тәсілдері

 

 ой- қозғау,

 кластер, , ойынэлементтері, сұрақ-жауап

      

                             

Сабақтыңжоспары

                         І кезең         Ұйымдастырукезеңі
Оқушыларменамандасу, зейінінсабаққааудару

Әртүрлітүстерарқылытопқабөлу . 2 топқабөлінді           

 

Психологиялықдайындық.  Оқушыларменшеңбергетұрыпшаттықшеңберін өткіземін.                                                       Қайырлы таңдосым!

Қайырлыкүндепайтамыз,

Түстебіргеқайтамыз.

Отбасыныңгүліміз,

Көңілдіөтеркүніміз!

 

«Топтастыру» стратегиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңасабақ

 

 

 

 

III. Ой қозғау

Өткенсабақтыпысықтау.

Өткенсабақтақандайдыбыспентаныстық? Олқандайдыбыс?

Ойын:Қай топ әдеміжазады?  Өткенәріпкешолу

«Ас атасы –нан»  дегенмақалдыпайдаланыпсабақтыбастадым.

БірдеНауанәжесінееріп, егісдаласынакелді. Олшашақты басы иіліптұрғанбидай  сабақтарынкөріп, әжесінен:

-Мынауөсіптұрғанне?-депсұрады.

— Науанжан, бұлпісіптұрғаннан,-деп ,жауапбердіәжесі.

— Нан болса, табананықайда?

-Табананда  осыдәннің  ішінде.

— Ақтоқашше?

— Ол да осы дәнніңішінде .

— Бауырсақше ?

— Бауырсақ та дәнгесиыптұр.

— Әже, кіп-кішкентайқауызды  дәнгеосыншакөпнанқалайсыйыптұр? – депНауантаңғалды.

— « Асатасы –нан, нанатасы –дән! деген. Осынша мол дүние ,тоқшылықәрбірдәнніңішінде, — дедіәжесі.

Осы жерде  оқушылардыңназарын  нан, дәндегенсөздергеаударту. Нндыбысыныңәрпіментаныстыру.

Н әрпінешеэлементтентұратынынаңғарту

Жұмбақ арқылы ашу

Ас біткеннің анасы,

Қасиетті нан осы.

Қайсы әріптен басталып

Аяқталған қарашы. (Н)

Екі тіреу, басқышы біреу.  (Н)

Әуеден күбі түсті,

Күбінің түбі түсті. (найзағай) .

Маса, мол, алма,  тақта, мал, мамыр.

Нан мәтінінде не туралыайтылған? Мәтіндітізбектепоқыту.

ІІ кезең

                                                      Жаңатақырыпты  меңгерт

                                 

Суретпенжұмыс.  Ата мен бала.

 

Неге нанжердежатыр?

Суреткеқандайатқоюғаболады?

Тірексөздер: Санат, ата, нан, тастама, Алмат, аула, ал.

Тілдамыту. Нан болса- ойнап- жүреміз

Нан болса-еркінжүреміз.

Нан- қасиет,

Нан- береке,

Нан- мереке,

Сергірусәті:

Нан қоқымыншашпаңдар,

Жердежатсабаспаңдар.

Теріпалыпқастерлеп,

Тоғайларғатастаңдар!

 

 

 

 

Буындармен жұмыс. Шарларда жазылған буындарды оқу, олармен сөз құрастыру.

Тақтадажұмыс. Су, на, шу, ма, ну, ал, ра, ор, ау, са.

Ал-ма, ор-ма, са-на, ма-са.  Сөз, сөйлемқұрастыру

Н-ның бас әрпіжазып,  нарсөзінедыбыстықталдаужасалып, боялады.  Шынарсөзінкөшіріпжазады.

Бекіту.Диктант.  ата, нан, нар. ыдыс, аула.

Оқушыларнантуралытақпақтардыайтады.

Ойын «Ұйқасын тап!» Дан-дан-дан. Жасадымұятақтайдан. Са-са-сашағыпалдымаса.

Ойын «Сөзқұрастыр» Тақтадағыбуындардансөзқұрастырады..

Ойын «Жалғастыр» Алғашқыбуындыайтамын, оқушыларсөздіайтады.

Әліппесерігі:  Нандықадірлейік..

Суреткеқарап ,белгілібіржүиемен  әңгімеөрбіту.

 

  Дәптерменжұмыс 
Тынышоқушыменжұмыстүрі

 

Шығармашылықжұмыс

Тестікжұмыс

 

Тынышоқушыларментақтағашығыпсуретпенжұмысжүргізу.

 

І- топқа   «Н» әрпі бар сөздерайту

ІІ- топ   «Н»  дыбысы бар сөздерге  сөйлемқұрау

1.Н әрпіненбасталғансөздерді  табу

А)жапырақ

Ә) Нан

Б)көктем

2. «Нар» сөзінедыбыстықталдаужасау

   Талдау.

 

Комбайн, трактор ,наубайхана , бидайсөздерінеталдаужасау.

 

 

«Бағалау»

 

Рефлексия

  

 

               2 жұлдыз, 1-тілек

 

 

 

 

 

Сабақтан күтілетін нәтижелер:.

Оқушылар топ арасындағы ынтымақтастыққа үйреніп,өз ойларын айта алады,әртүрлі деңгейде тапсырмалар орындай алады.

 

 

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.