Аттестациядан өтетін мұғалімдерге арналған тест жауаптарымен

Аттестациядан өтетін мұғалімдерге арналған тест жауаптарымен

 

1.Стронгтың айтуынша: «Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға — …………..»

* мұғалім

2.Мұғалімнің сенімі оның ………………, шешім қабылдауын жәнеіс-әрекетін нығайтады.*Көзқарасын

 1. «Үштік модель» зияткерлік теориясының авторы:

*Роберт Стернберг

4.Бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға , бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім — …………………………………………..?

*Сыни тұрғыдан бағалау;         

5.Александр зерттеген диалог үлгілерінің ішіндегі артығын анықта:*бағалау

6.Білім  берудің  мұғалімді  селқос  тыңдағанда  емес, вербальды  құралдарды  қолдану  нәтижесінде, яғни  сөйлесу, талдау  және  дәлелдеу  барысында  жүзеге  асатынын  көрсеткен*Барнс (1971)

 1. Джон Дьюи мен  Дональд  Шонның  жұмыстарынан  шыққан ұғым:*«Рефлективтік  практик»

8.Үнемі  қайталап  отыру  арқылы  фактілерді, ойларды  және  күнделікті  іс-әрекеттерді  жаттау  диалогтің  қай  үлгісіне  жатады?*механикалық  есте  сақтау

9.Одан  арғы  білім  алу  туралы  шешімді  қабылдау  мақсатымен  оқытудың  нәтижелерін  жүйелі  түрде  жиынтықтауға  бағытталған  қызметті  белгілеу  үшін  қолданылатын  термин:*бағалау

10.Маслоу  мен  Роджерс  оқытудағы  қандай  тәсілдің  негізін  қалаушылар?*гуманистік

11.Ішкі  когнитивтік құрылымдағы өзгерістерді зерттеген зерттеуші?*Джин Пиагет

12.Кохлберг  өнегелі  даму теориясында неше кезеңді бөліп көрсетті?*3

13.Латын тілінен аударғанда «жақын отыру» деген мағынасын білдіретін термин?*бағалау

 1. Аткинсон мен Шифрин қысқа мерзімді есте сақтау адамның жадында негізгі орын  қанша сөз пайдаланылады?*6000 сөз

16.Шулманның  «көмекшілері»:*қол

17.«Мен»тұжырымдамасындағы бір үйлесімдік:

*әлеуметтік

18.1-апта,  күндегі Дипактың қасиеті:*ұстанымы

19.ЖАДА кімнің  зерттеуі?*Выготский

20.Мұғалімнің үшін маңыздысы:*зерттеу жүргізсе

21.Когнитивті даму дегеніміз не?

*Баланың оқу және проблеманы шешу қабілеті

22.Гуманистік тәсілдің негізін қалаушылар?

*Маслоу мен Роджерс

 1. «Бағалау» термині нені білдіреді?*жақын отыру
 2. 1960 жылы когнитивті психологияда басымдыққа ие болған «Ойлауды дамыту» теориясының авторы кім?

*Жан Пиаже

 1. «Білім алуды үйретудің» қозғаушы күші …. болып табылады.*метатану
 2. Формативтік және жиынтық бағалау қай жылдан бастап белгіленді?*1960ж
 3. Интерпретацияны кейде басқаша қалай атайды?

*логикалық қорытынды

 1. Метатану дегеніміз не?*Саналы білім алу
 2. Сыныпта талқылаудағы дәлелдің үш түрін анықтады?

*Мерсер

 1. Оқушылардың алған ақпаратты сақтауының 50% … байқалады.*Талқылауда
 2. Оқу жоспарын жасау маңыздылығы — … қабілеті артады.*«Өзіндік жаратылыс әлемін» зерттеу
 3. Выготскийкогнитивті дамудың, оқушылар өздерінің … жұмыс істесе, жақсаратындығын атап көрсетеді.

*«Жақын арадағы даму аймағында»

 1. Кең тараған тәсіл?Сындарлы теориялық оқыту
 2. Үш көмекші*Шульманның көмекшілері
 3. Кембридж бағдарламасының 7 модуліне сәйкес білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер

*Қалай оқу керектігін үйрету, диалог арқылы оқыту

 1. Адамдардың қалай оқитындығы туралы негізгі бағыттарды атаңыз?*Әлеуметтік психология, аффективтік теориялар, когнитивті психология
 2. ЖАДА дегеніміз не?*Жақын арадағы даму аймағы
 3. Оқуда қолданылатын әңгімелеу түрлері?

*Әңгіме-дебат, топтық әңгіме, зерттеушілік әңгіме

 1. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту модулі қай модульмен тығыз байланысты?

*Білім беру мен оқытудағы жаңа тәсілдер

 1. Сыныптағы диалогтық әңгімелесудің неше түрі бар?3
 2. Бағалау тиімділігі қай уақытта артады?

*Мұғалім оқушымен нәтижелі, кері байланыс орнатқанда

 

 1. «Акселерация» дегеніміз не?

*Оқушының оқу бағдарламасына сай тез дамуының бір түрі

43.«Мұғалімнің талабы» кімнің зерттеуі?

*Чиксентмихайм

 1. Жеке жеті модуль дегеніміз не?

*Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұны

 1. Бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім қалай аталады?*сыни тұрғыдан ойлау
 2. Оқытудың сапасын неше тәсіл арқылы анықтайды?*2
 3. Білім алудың негізгі міндеті?*Көп білу
 4. Бағалаудың түрлері:*формативтік  және  жиынтық
 5. Диалог бұл:*жаңа  білімді  қайта  жаңғыртудың  көне  формасы
 6. Дамыта оқыту  технологиясын  ұсынған кім?

*Л.С.Выготсский

 1. Метасана дегеніміз не?

*тұлғаның өзін- өзі тануы және когнитивтік үрдістері мен стратегиясын қарастыру.

 1. Ынтаның иерархиялық моделін әзірлеген:*Масслоу
 2. Мерсердің айтуынша «Ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету аясында табысты талқылауда басымдыққа ие — …»*Зерттеушілік әңгіме
 3. Білім беруді, әдістерді жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған бағалау …

*Жоғарыда көрсетілген жауаптар дұрыс

 1. Когнитивтік даму дегеніміз не?

*Баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті

 1. Подкаст деген қандай бағдарлама?*цифрланған
 2. Wikiбұл-..?

*бір топ адамға HTML немесе басқа бағдарлама тілін білмей-ақ , web-сайтты бірлесіп дамытуға мүмкіндік береді.

 1. Талантты және дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың қандай тәсілі бар?

*инклюзивті

 1. Өздігінен реттелетін білім алудың неше элементі аса маңызды болып табылады?*3
 2. Интерпретация дегеніміз  не?

*ерекше  дағдылар, көзқарастар, қызығушылық  туғызу

 1. Ересектер қанша  сөз  пайдаланады?*25000
 2. Тәжірибеде ұжымдық қабылдаудың  негізгі  құралы не?*тіл                                 
 3. Бағалаудың тиімді  түрін атаңыз?

*формативтік  және  жиынтық

 1. Масслаудың қажеттілік иерархиясы неше сатыдан тұрады?5
 2. « Біз қалай  оқимыз  кітабының  авторы»  кім?

*Дьюи

 1. Сыныптағы талқылаудың      бір  -бірінің   үлесін  сынамайтын   сындарлылыққа   негізделген әңгіменің  түріне  жатады.*кумулятивті   
 2. Ойлау дағдыларының деңгейлері қандай?

*Білім, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау

 1. Оқуға қабілетілік факторлары қандай?
 2. *сыртқы және ішкі факторлар
 3. Өзін-өзі реттеудің негіздемесі қандай?

*эмоциялық, когнитивті, әлеуметтік, ынталандыру

 1. Флейвелл(1976) метатануды өлшеудің неше құрылымын анықтады?*3
 2. Зияткерліктің өзара байланысын  көрсету  мүмкін емес  деген  кім?*Г.Гарднер
 3. Джудит Харристің кітабы қалай аталады?

*Тәрбиелеу  болжамдары 

 1. Адам санасында өңделетін нақты материалға аса мән бермеген кім?*Стернберг
 2. Александр тәжірибеде зерттелген  диалогтің неше үлгісін анықтады.5    
 3. Оқушылардың оқуына оң әсер ететін әлеуметтік және физикалық фактор?*ұйқы
 4. Оқушылардың оқуына оң әсер ететін оқушының жеке фактор?

*Сенімділік

 1. Оқушылар үшін оқу үдерісін айтарлықтай қиындататын әлеуметтік және физикалық фактор

*Шаршағандық

 1. Балаларға өз жұмысы мен жаңалықтарын Интернеттегі өте үлкен аудиториямен бөлісудің керемет тәсілін ата? *(подкастинг)
 2. Білім беруде оқушылардың өз идеяларын дәлелдеуіне көмектесетін оқытудың түрі:*диалогтік оқыту
 3. «Ойлау туралы ойлану» қай модульді сипаттайды?

*сыни тұрғыдан ойлауды үйрету

 1. Подкостқа не қосуға болады?*Музыка
 2. Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым танымал білім беру әдістемелері арасында қандай тәсіл кең тараған (Hattie,2009).

*сындарлы (конструктивті)  теориялық оқытуға негізделген тәсіл

 1. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту түрі?

*сындарлы оқыту

 1. Құзырлы оқытудың маңызды факторы қандай?

* оқушының тақырыптың мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы болып табылады.

 1. Метасана терминін кім енгізді?*Флавелл
 2. Метатану бұл …

*когнитивтік үдерістерді білу, түсіну және реттеу немесе олар туралы ойлау, қатесін танып білу және ойлауды реттеу;

 1. Сыни тұрғыдан ойлау қалай сипатталған…

* ойлау туралы ойлану;

 1. Метасана дегеніміз не?

*тұлғаның өзін-өзі тануы және өз когнитивтік үдерістері мен стратегиясын қарастыруы;

 1. Таксономия ұғымын қалай түсінесіз?

* орналасу, қатар, тәртіп және заң.

 1. Жан Пиаженің ойлауды дамыту теориясы қай жылы басымдылыққа ие болды

* 1960ж.

 1. Пәндік білімдер дегеніміз не ?

* оқылатын пәннің өзекті білімдері;

 1. Бағалаудың түрлері

*оқыту үшін бағалау, оқытуды бағалау;

 1. Ынтаның иерархиялық моделінің авторы

*Маслоу

 1. Білімдердің технологиялық аспектісі дегеніміз не?

* Технологиялық білімдер мен пәндік білімдердің өзара әрекеттесуінің тәсілін білу

 1. Кембридждік білім беру бағдарламасының негізгі міндеті:*Педагогтар тәжірибесін жетілдіру және бағалауға көмектесу
 2. Подкаст деген не? *Интернетте орналастырылған, цифрланған бағдарлама
 3. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың қандай техникаларын пайдалануға болады?

*түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау.

 1. Когнитивтідаму-бұл…

*баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті.

 1. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры болып … табылады.

*оптимистік көзқарас, оптимизимге ынталандыру.

 1. Бағалау — . . .

* одан әрі білім алу туралы шешімді қабылдау мақсаты мен оқытуды нәтижелерін жүйелітүрде жинақтауға  бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин

 1. Ой жүгіртудің үш түрі:

*Ұқсастық бойынша ой жүгірту, моральдік пайымдау, зерде теориясы

 1. Эпизодтық жады дегеніміз:

*ой тәжірибеміздің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жүйе

 1. Талқылау бұл :

* ақпараттарды тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бөлісу

 1. Отбасы әсеріне қарағанда сыртқы әсер ықпалы күштірек деген зерттеушіДжудитХаррес
 2. Білім алуды үйретудің қозғаушы күші

*метатану

 1. Мектепте оқушы үніне көңіл бөлуді зерттеген зерттеушіДжин Раддок
 2. Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесудің неше түрі бар?3
 3. Өздігінен реттелетін білім алудың үш элементінің бірін көрсет…

*Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы

 1. Идея мен мүмкіндіктерді алға жылжыту және келісуді қалай атайды? Дәлелдеме
 2. Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесу түрлері…

әңгіме-дебат, топтық және зерттеушілік әңгіме.

 1. Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін неше факторды ерекшеледі?

*4фактор

 1. 1973 жылы селективті зейіннің  дамуын  көрсеткен  ғалымдар:*Хаген,  Хейл
 2. 1971 жылы   сыныпта  тіл  қаншалықты  қолданылса,   оқушылардың  білім  алуына әсер  ететінін  айтқан   ғалым?*Барнс
 3. Қандай параметрлерді көбінесе өлшем деп атайды?

*Интерпретация

 1. Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының бір түрі …..

*Акселерация

 1. Зерттеушілік әңгіме — мұғалімдердің оқушыларды әңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын әңгіменің түрін кімдер анықтаған?

*Барнс пен Мерсер

 1. Ұзақ мерзімді жадының ең соңғы  және теңмәнді емес  аспектісі?

*Семантикалық   жады      

 1. «Эпистемиялық субъектіні» зерттеген кім?

*Пиаже

 1. Ынталандыру мен құптамаумен байланысты қай фактор ?*Әлеуметтік сенім
 2. Әңгіме білім алу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандайда болсын идеаларды төзімділікпен тыңдау қай әңгімелесу түріне жатады?*Топтық –әңгіме  
 3. Оқу пирамидасында, яғни оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа пайызында «талқылау» неше пайыз?*50%
 4. Формативті бағалау дегеніміз не?

*Оқыту үшін бағалау   

 1. Интерпретация дегеніміз не?

*Логикалық қорытынды  

 1. Жиынтық бағалау дегеніміз…*Оқытуды бағалау
 2. Оқытудың сапасын неше тәсіл арқылы анықтауға болады?*2
 3. Таксономия сөзі қай тілден енген?*грек
 4. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы неше сатыдан тұрады?*5
 5. Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды басты педагогикалық түсінік не?*СТО
 6. Логикалық қорытындыны басқаша қалай атайды?

*Интерпретация

 1. Александер тәжірибеде зерттеген диалогтің қанша үлгісін анықтады?*5  
 2. Диалог негізінде оқыту және оқу дегеніміз не?

*Мұғалім мен оқушы арасындағы ой-пікірдің жүйеленуі мен  дамуы

 1. Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау дегеніміз не?

* ілгерілеу қадамдарын айқындау мен оған қолдау көрсету                           

 1. Білім беруді басқару мен көшбасшылық дегеніміз не?

* мұғалімнің өз тәжірибелерінің жекелеген тұстарын анықтауы,зерттеуі,бағалауы,сыни ойлауды дамытуы

 1. Выготскийдің айтуы бойынша оқушының өз бетінше шешкен міндеттердің көмегімен анықталған өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен және анағұрлым қабілетті жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер арқылы анықталатын болжамды даму деңгейі арасындағы қашықтық.

*Жақын арадағы даму аймағы.

 1. Оқыту барысында бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған модуль.

*Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.

139  Акселерация деген не?

*Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының түрі.

140  Орта бірлесуден гөрі, көп жағайда бәсекелестікке бағытталатын әңгіме*2. әңгіме-дебат

141  Топтық әңгіме барысында байқалатын жайлар  …….

*3.  идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді

142 «Оқытудағы гуманистік тәсілінің» негізін қалаушылар*Маслоу мен Роджерс     

143 Пиаженің болжауы бойынша білім алудың басты екі үдерісі қандай?

* Ассимиляция және бейімделу

144  Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің бірі:

*2. Пайым

145 Үнемі қайталап  отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттау.

*механикалық есте сақтау

146 Оқушылар үдерісі арқылы түсіну,бақылау және оқу-тәжірибесіне қадағалау жүргізу қабілеттерін дамыту

*метатану

147  Радио қойылымға ұқсас  интернетке орналыстырылған бағдарлама қалай аталады?

*2. подкаст

148  Адамның өсуіне ерекше назар аударылған тәсіл

*оқытудағы гуманистік тәсіл     

149 Ұзақ мерзімді жады неше компоненттен тұрады?

3              

150 Өз санаңның және басқа адамдар санасының мазмұнына ой жүгірте білу-

* Зерде  теориясы

151  « Қалай оқу керектігін үйрету» моделінің атауы қандай үдеріске жатады.?

*1. өзін-өзі реттеу үдерісі   

152  Cыныптағы талқылаудағы дәлелдің үш түрін талқылаған кім?*Мерсер

153 Флейвелл (1976)  метатануды өлшеудің неше құрылымын сипаттайды?*3            

154 Дьюидің  «Біз қалай ойлаймыз?» деген кітабы қай жылы шықты?*1910                                     

155 Оқу  реформаторы Джон Дьюи мен технологиялық зерттеуші  Дональд Шонның  бірлескен  жұмыстарынан  қандай  ұғым  туындады?

*«Рефлективтік  практик»

156  Александер  өз  тәжірибесінде  диалогтің  неше  үлгісін  анықтаған?              .* бес.

157  Өнегелі  даму  теориясында  әр  түрлі  үш деңгейдегі  алты  кезеңді  бөліп  көрсеткен кім? *Кохлберг.

158  Кім алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға есте сақтауға тапсырмалар берді?

*Флейвелл

 1. Метану терминін алғашқы кім қолданды?

*Флейвел

 1. 1994 жылы балалардың өз оқуын бақылау мен мониторнигі үдерісінде дербестігін қалыптастыруға баса назар аударған кімдер?*Шанк мен Циммерман
 2. Оқудың дамуы барысында жетекшінің қолдау көрсетуінің түрі мен деңгейі өзгеріп отырады және түрткі болу, бағыттаушылық, дамудың тұжырымдамалық негіздерінің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында түрленеді. Бұл үрдісті ЖеромБрунер қалай атаған?

*«Орман өсіру»      

162.Жақына арада даму аймағы ұғымын Выготский қай жылы анықтады?*1978          

 1. «Оқытудың жолын қалай үйрену керек» тақырыбы бойынша жүргізілген ауқымды зерттеу барысында Кембридж университетінің зерттеушілері қандай жоба жүргізді?*«Оқушы үні»
 2. Қай елдің көше балаларын математика пәніндегі қиындықтары мен күнделікті нарықтағы сауда ситуациаларында ойша есептеу табысты шығарған жағдайын зерттеген?*Бразилия
 3. «Ситуациялық тану» түсінігін берген кімдер?

*Лейв және Венгер      

 1. Перри зерттеуі бойынша өздігінен реттелетін оқудың неше аса маңызды элементтері бар?*3
 2. «Оқушылардың пікірлесудің мақсаты – қабылдаушының көзқарасы тұрғысынан алғанда оқудың не екендігін түсіну, жекелеген оқушылар мен топтар үшін қалай да жақсарту»- деп кім жазды?

*Джин Раддок

 1. Британ Колумбиясы балабақшасындағы 3 жасар балаларды бақылауға алып, зерттеген кім?

*Перри

 1. Қандай термин одан арғы білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті белгілеу

үшін қолданылады?*Бағалау.

 1. 1960 жылдан бастап қандай бағалаудың түрлерінің

айырмашылығы белгіленді?

*Формативтік және жиынтық.

 1. Білім беруді, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту

мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған бағалауды қалай атайды?

*Формативтік және оқыту үшін  бағалау (ОҮБ).

 1. Мақсаты баға қою, сертификаттау немесе оқытудың алға жылжыуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару болса, ондай бағалауды қалай атайды?

*Жиынтық және оқытуды бағалау.

 1. Бағалау мақсаты неде?

*Әр мұғалімнің бағалауды қандай  мақсатта және кім үшін, қалай өткізу керек екендігі туралы түсіну.

 1. Бағалаудың басты неше мақсаттары бар?

 6.

 1. Бағалаудың қандай мақсаттары бар?

*Оқытудың қиындықтарын анықтау,  кері байланыс, уәж, болжау мен сұрыптау,

стандартты бақылау мен орындау, мазмұнын мен білім беру стилін анықтау.

 1. Проблемаларды анықтау үшін тестілер өткізіп, одан кейін өзіндік түзету және

тестілеу жұмыстарын қайталап өткізуді  бағалаудың қандай мақсатына жатқызуға

болады?

*Оқытудың қиындықтарын анықтау.

 1. Кері байланыс дегеніміз не?

*Мұғалім мен оқушылардың жетістікке жетуі.

 1. Ынталандыру арқылы оқушылар мен мұғалім ойларын жинақтап  әрекет етуге итермелейтін бағалауды не деп атайды? *Уәж немесе кері байланыс.
 2. Уәж дегеніміз не?

*Оқушылар мен мұғалімдерді  ынталандыру.

 1. Болжау және сұрыптау дегеніміз не?

*Оқушының білімі мен дағдыларын  бағалау арқылы мұғалімдер

 олардың болашақтағы  мінез – құлқы мен дамуын анықтауы. Мұғалім мен

оқушылардың жетістігі

182   Талқылау мен диалог мұғалімнің түсінігі бойынша қандай элемент?*«диалектика» (Александр 2008)

183 . Мерсер сыныпта талқылаудағы  дәлелдің неше түрін анықтады?*3

 1. Ұжымдық, өзара білім алмасуға жағдай туғызатын және қолдаушы болып табылатын оқыту түрін тап.

* диалогтік оқыту

 1. Мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауында нені дамыту керек?

*теориялық базаны, технологияларды

186 сыни тұрғыдан ойлау  қабілеттерінен табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің саны:*бес

 1. сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктеріне қайсысы жатпайды

*бағалау       

 1. «Тиянақты, нақты және жан жақты болу» сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің қандай ерекшелігі?

тәртіп

189.«Дәлелдердің деңгейі мен  маңызын мойындау» сыни  тұрғыдан ойлау қабілеттерінің қандай ерекшелігі?

*пайым

190   Білім беру мен баланың білім алуы жайында сыни тұрғыдан ойланып толғануда да қолдануға болатын неше құрылым бар?*сегіз  

191 .Сыни тұрғыдан ойлау қалай сипатталады?

*ойлау туралы ойлану

 1. Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып

табылатын ең басты педагогикалықтүсінік

*СТО

193.Базалық деңгейде сыни тұрғыдан ойлау үдерісін белгіле

*дәлелдерді сын тұрғысынан талдау мен бағалау

 1. Базалық деңгейде СТО-ның қанша үдерісі бар*4
 2. Кішкентай балалармен жұмыс барысында сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың ең оңтайлы тәсілі:

*балалардың жеке басының тәжірибесіндегі дәлелдерге мән беруге ынталандыру

 1. Диалогтың бес  үлгісін   анықтаған  кім?

*Александер

Джон  Дьюидің   рефлективтік  ой  туралы   кітабы  қалай  аталады?

* «Біз қалай  ойлаймыз?»

 1. Талқылау мен диалог немен  ерекшеленеді?

Өзінің  танымдық  әлеуетімен

 1. Механикалық есте  сақтау нені  білдіреді?

*Үнемі  қайталап отыру  арқылы  фактілерді,  ойларды  және  күнделікті 

іс-әрекет  жасау

 1. Идея мен  мүмкіндіктерді  алға  жылжыту  және  келісу  деген   анықтамаға  не  жатады?

Дәлелдеме

 1. Оқыту үшін бағалау дегеніміз не?

*бағалау оқыту мен білім берудің ажырамас бөлігі

 1. «Жақын отыру» дегенді білдіретін латын сөзінен шыққан терминді анықтаңыз:

*Бағалау термині

201.. Бағалаудың барлық түрлері төмендегілерді қамтиды:

*Бақылау, интерпретация, қорытынды

 1. Бағалауды өткізу үшін нені анықтау қажет?

*Оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын, сонымен қатар олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау.

 1. Интерпретация неге қатысты жүргізіледі?

*Қызығушылық тудыратын, яғни, ерекше дағдылар, көзқарастар немесе  әр түрлі білім берудің түрлі жолдарына қатысты жүргізіледі.

 1. Интерпретация параметрін қалай атайды?

*Өлшем

 1. Интерпретацияны кейде қалай атайды?

*А)логикалық қорытынды

Б)бағалау мәні

В)стандартты бақылау

 1. Ақпаратты бағалаудың негізгі сипатын анықтаңыз:

*есеп беру, іріктеу және мониторинг жүргізу

207.«Білім алуды үйретудің» қозғаушы күші:

*Метатану

208.Сыныптағы оқу үдерісінің  пайдасын айқындайтын негізгі фактор?

*Балалардың білім алу үдерісінің түсінуі

209 «Метатану» терминінің авторы:

*Флейвелл              

210 «ЖАДА» сөзінің толық атауы.

*жақын арадағы даму аймағы

211  Оқу пирамидасы бойынша оқушылардың алған ақпаратының 90% құрайтын іс әрекет?

*білім беру   

212  Сыныпта тіл қаншалықты  қолданылса, оқушылардың  білім алуына соншалықты әсер ететінін айтқан ғалым:

*Барнс          

213«Бастама – жауап — кейінгі әрекет» (БЖӘ) моделі бойынша әңгімеге сыныпта бастама жасайтын  және оны бақылап отыратын адам — мұғалім» деген ғалым:

*Мерсер (1995)

214  Саналы оқушы болып  шығудың негізгі кілті:

*өзін өзі реттеу мен метатану дағдыларын дамыту

 1. Топтық әңгіме барысында:

*Идея қайталанады  және жасалынады, бірақ үнемі бағалана  бермейді

216 Оқушылардың оқуға қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің  ішіне жатпайды:

* жеке ойлау үдерістерін және олардың жұмыс  қағидаттарын ескермеу

 1. Оқытудың сапасын неше тәсіл арқылы анықтауға болады?2
 2. Мұғалім жұмысының тиімділігін, оқушылармен өзара байланысының сипаты мен жиілігін анықтау, оқытудың нешінші тәсілі?1
 3. Сапалы және табысты оқыту бағдарламасының негізгі идясы неде:

*Дайын білім мен идяларды ұсыну емес, оқушылардың өздерінің білім мен идялар құруы болып табылады.

 1. Шульманның айтуы бойынша неше «көмекші» бодған жағдайда оқыту жақсы болады?*3
 2. Шульманның көмекшілеріндегі «оқытудың тәжірибелік» дағдырлары қандай белгімен белгіленеді?

*қол

 1. Шульманның «көмекшілеріндегі» кәсіби түсінік қандай белгіленеді?*Бас
 2. Шульманның ойынша кәсіби тұтастық немен белгіленеді? *Жүрек
 3. Құзырлы мұғалім оқушыларға, ортаға және ресурстарға лайықтап нені реттеп отырады.

*Оқыту элементтерін

 1. Әлемдік тәжірибеде қолданылып отырған сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл дегеніміз не?

*Пәнді терең түсіну қабілетін дамыту және алған білімдерін пайдалана алуын

 қамтамасыз ету;

226  Зерттеушілер мұғалімнің бойындағы қандай құндылықты бәрінен жоғары қойып отыр?

*Сенім;

227 Шульманның «үш көмекші» деп атаған қасиеттері:

*Бас, қол, жүрек;

228 Адамдар қалай білім алатынын түсіну: «теориялық экспедициялардың» өн бойында ең ұзақ болатын топ:

*когнитивті психологтар;

229 Жан Пиаженің теориясы:*ойлауды дамыту теориясы;

230  Роберт Стернбергтің анықтама бойынша зияткерлік дегеніміз:

*Тұлғаның қоршаған орта өзгерістерін жеңе білуі;

231.Ауызша және тұжырымдамалық білімдің сақталуына жауап беретін мидың қай бөлігі:

* самай бөліктері;

232.Есте сақтаудың қандай әдісі тиімді саналады:

* «нақтылайтын» өңдеу;

 1. Loci әдісі не үшін қолданылады:

*Есте сақтауды жақсарту үшін;

234Маслоудың қажеттіліктер иерархиясындағы ең жоғары деңгейін белгілеңіз:

*өзін-өзін таныта білу;

235.Карл Роджерстің «Мен» түжырымдамасы – бұл …үйлесімі:

*аффективті, әлеуметтік, когнитивті;

 1. Бандураның өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін 4 факторды ерекшеледі:

*тәжірибе, жанама тәжірибе, әлеуметтік сенім, физиологиялық факторлар;

 1. Лев Выготскийдің әлеуметтік-мәдени теориясы:

*Жақын арадағы даму аумағы;

238.Метатану дегеніміз:

*индивид қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау және өзгерту қабілеті;

239.Сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына соншалықты әсер ететі деп айтқан ғалым:

*Барнс

 1. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың түрлері:

*түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау;

 «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы:

Өзін-өзі реттеу;

241.Метатанудың негізгі аспектісі:

*Өз бетінше жұмыс істеуі және дамуы ниеті;

 1. Сыни тұрғыдан ойлаудың сипаты:

*«Ойлау туралы ойлану»;

243 «Білім  алуды  үйретудің» қозғаушы  күші:

*метатану

 1. Мұғалім оқушыларда …   деп  атайтын  қасиеттердің  болуына  жағдай  жасауға  тырысуға  тиіс:  * ішкі   уәж  және  өзіндік  мақсат
 2. Метатану әдістерін  игерген  оқушылар…

*мұғалімдермен  тең  әрекеттеседі

 1. …өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атап көрсетеді

*Мерсер  мен  Литлтон

 1. Оқушылардың алған ақпаратты  сақтауының көрсетілім  бойынша  орташа  пайызы :*30%
 2. Зерттеушілік әңгіме  бұл:

*Оқушыларды  әңгімеге  тарту  кезінде  дамыту  қажет  болып  табылатын  әңгіменің  түрі

 1. Төмен дәрежелі сұрақтарды:

* жабық сұрақтар дейді

245.Өзінің жұмыс тәжірибесін, жаңа тәсілдерді қолдану және бағалау әрекеттерін  қамтиды.

*мұғалімнің көшбасшылығы

 1. Сыни тұрғыдан ойлау-

*бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың  нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім.

 1. Тәжірибеде зерттелген диалогтің бес үлгісін анықтаған:

А) Хэтти*ә) Александер       б) Пиаже    в)  Шульман

 1. Сыныпта талқылаудағы дәлелдің үш түрін анықтаған:

*Мерсер

 1. «Біз қалай ойлаймыз?» деген кітабы білім беруге ерекше ықпал етті. Ол кімнің кітабы:

*Дж.Дьюи

 1. Ұтқырлық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, тәртіп, өзіндік сана сезім-бұл:

*Баланың сыни тұрғыдан ойлау қабілетін табуды қажет ететін негізгі ерекшелік     

 1. СТО өлшемдері.

*бақылау ,    талдау  ,    интерпретация 

252.СТО-дақолданнылатын  әдістер

*пікірталастық  әңгіме, дәйектеу, диалогтік  білім  беру 

253 АвраамМаслоу жасаған адам қажеттіліктерінің иерархиясында негізгісі қандай қажеттілік болып табылады?

*Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі

 • Оқушыларды дәделді пікірталасқа тарту үшін мұғалім оқушылар тобын қалай ұйымдастыра алады:

*Оқушыларды топтарға біріктіріп, оларға өз пікірлерін дәлелдеуді үйретеді.

255 Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі («көпірше») болып табылады?

*Практикалық тапсырманы орындау үшін нұсқаулықты ұстану

256  Джин Раддок «оқушы үнінің» мәні зор деп насихаттады. Ғалым бұл идеясымен не айтпақ болды?

*Оқушының пікіріне қызығушылық таныту арқылы олардың білім алуын жетілдіруге болады

 1. Мерсер анықтаған әңгімелесу түрінің қайсысында оқушылар проблемамен бөліседі, сондай-ақ идеялар және пікірлермен алмасу, барлық идеяларды ойластырып, бағалау, ортақ білім мен түсінік құру арқылы бірлесіп ұғым қалыптастырады:

*Зерттеушілік

258.Бағдарламаның негізгі міндеті–*Қазақстандық мұғалімдерге пед.тәжірибесін жетілдіру мен бағалауға көмектесу.

259.Бағдарламаның негізгі қағидаты – тәжірибелік қызметті нақты ғылыми зерттеулердің дәлелденген нәтижелермен кіріктіру болып табылады.

260.Бірінші модуль – «Диалог арқылы оқыту» және «Қалай оқу керектігін үйрету».

261.Сындарлы-конструктивті оқыту әдісі қай елддің әдісі– *Англия.

262.Оқушының тақырыптың мәнін өз бетінше меңгеруін түсінуі және бағалай алуы мұғалімнің қандай маңызды факторы болып табылады? *Құзырлы оқыту.

263 .Шульманның үш көмекшісі: бас-кәсіби түсінік; қол- оқытудың тәжірибелік дағдылары; *жүрек-кәсіби тұтастықты білдіреді.

264.Оқыту сапасын анықтаудың 2 тәсілі бар. *1) сапалы білім беру  *2) табысты білім    беру

265.Әлеуметтік сындарлылық білім беруді түсіну жайында – *Выготский-1978 ж,

*Вуд-1998 ж.  айтқан

266  .Диалог негізінде оқыту және оқу  – *Мерсер-1995 ж,Литольтон-2007 ж, Алесандер- 2008 ж. еңбегі.

267   .Қалай үйрету керектігін үйрету – *Флейвел-1976 ж, Выготский-1978ж

268.Адамдардың қалай оқитынын түсіну,теориялық экспедициялар негізгі бағыттары қандай? әлеуметтік-психология,аффективтік теориялар,когнитивтік психология және неврология.

269.Пиаже қай жылдар нені түсіндірді? *Когнитивті психология-1960 ж

270 .Зияткерлік туралы кімдер зерттеді? *Говард Гарднер-2006 ж,

271.Үштік модель теориясын кім ұсынды? *Роберт Стернбер-1985 ж

272.Ген –біздің мінез-құлқымызды бақыламайды, біздің тәжірибеміздің әсерінен өзгеріп отырады деген-*Ридли-2004 ж.

273.Тәрбиелеу болжамдары кітабында отбасылық тәрбие ұғымы туралы жазған-*Джудит Харрис-1998 ж.

274.Бақылауды сұрыптайтын ақпараттық сұрыптап тұратын маңдай бөлігі екенін – *Косвами -2006 ж

275.Жадыны зерттеу маңызын зерттеген доктор-*Джон Саймонс

276.«Нақтлайтын өңдеуді» зертеген ғалым – *ХелгаНойсмен -2006 ж

277.Есте сақтағыңыз келетін ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген *мнемоника әдісі-Loci(орын әдісі. )

278..Жады мәслесін «алып шығу» туралы еңбектің авторы *ЭндельТувинг.

279.Оқушылардың ақпаратты сақтауы: дәріс-0-9% ,оқу-10% , аудио-20% ,

 видео-30% , талқылау-50% , практика-75 %, білім беру,бір-біріне үйретуі-90% .

280.Күнделікті оқу жағдайларында тестілеудің маңыздылығын айтқан авторлар-*ДжевКрпике, РодиРедигер.

281.Қайта тексеруге қарағанда қайта оқу талаптары жеңіл алып шығу тәжірибесін дәлелдеген кім? *Саймонс-2012ж

282.Ынтаның иерархиялық моделін әзірлеген-*АвраммМаслоу – 1968 жылы

283.«Мен» тұжырымдамасын, және жеке тұлға мен оның тәжірибесімен қарым-қатынас жасау маңыздылығын дамытқан кім? Карл Роджерс.-*1983ж

284.Оқытудың жолын қолдануда қандай көзқарастар бар – *1) оқушының жеке

тұлға және әлеуметтік нысан ретінде келешегі; *2) білім берудің оқушы

мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас нәтижесі.

285.«Метасана» — қалай оқу керектігін үйрету,оқушының оқу дағдыларын қалыптастырады.

286.«метатану» — индивид қалай ойлайтынын, қалай оқитынын қадағалау,бағалау,бақылау және өзгерту қабілетін түсіну,*білім алуды үйретудің қозғаушы күші.

287.Сапалы білім беру– *мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасындағы байланыс.

288.Оқушының 2 қасиеті:*1) «өзіндік мақсат»-МихайЧиксенсмихан 2008, 2) ішкі уәж – Раян мен Деки-2009ж.

289.Білім беру мен білім алудағы 8 тезис: *1) жаңа білім беру адамның нені білетінімен байланысты.  2) білім беру оқушының бастапқы білімі мен дағдыларын назарға алып,оларды өрістетуді мақсат ету;3) Осы байланыстарды дамыту және нығайту үшін проблемаларды шешу үдерісін толыққанды қатыстыру қажет.4) оқушыларға гипотезалар жасауға, оны қорғауға, сынақтан өткізуге және құруға уақыт бөлу;5) Оқушының бірін-бірін оқытуына мүмкіндік беру;6) белгілі бір уақыт ішінде жұмыс істеуге арналған материалдың көлемі шектеулі;7) мұғалімдер оқушыларға рефлексияны ынталандыру және өз идеяларын ойластыру арқылы алған білімдерін қорытындылап талдауға көмектесуге тиіс;8) қолайлы оқу үшін адамдарға кері байланыс пен мадақтау қажет,сондықтан да баға ізгі болу керек.

 1. Жиынтық бағалау(сумативті)— оқуды бағалау. *Формативтібағалау-оқыту үшін бағалау.

291.Оқыту үшін бағалау-оқушылар уақыт кезеңінің өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын, кейін мұғалімдермен бірге өзін-өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдарын айқындайтын үдеріс.

292.Кері байланыс әдісі – *оқушыларға өз білімін қадағалау мен бағалауға көмектесетін әдіс.

293.Әңгімелесудің үш түрі: *әңгіме-дебат, зерттеушілік әңгіме, топтық әңгіметың.

294.Әңгіме-дебат барысында *39 бет.

 1. Оқушылардың оқуына әсер ететін 2 факторлар бар олар: оң және теріс фактор.
 2. оқушылардың оқуына әсер ететін факторлар: *— әлеуметтік және физикалық фактор — оқушының жеке факторы -әлеуметтік қолдау факторы                                                                                                                                                                                                 -тапсырмалар мен берілген есептердің сапасы

297.Лондонда сынып мөлшерін зерттеу институты құрылды.*8 жоғарғы оқу орны, 199 мектеп, 330 сынып және 7142 оқушы зерттеу объектілеріне айналды.

298.Окленд университетінің профессоры Джон Хэттидің бұл кітабы оның 10 жыл бойы жүргізілген түбегейлі зерттеуінің нәтижесі болып табылады. Ол 146142 түрін белгілейтін және бірнеше миллион оқушыны зерттеуге арналған 52637 зерттеуді қамтыған жалпы саны 800-ге жуық мета-анализге негізделген (Хэтти, 2009).  Кітап аңдатпасы жаңа Зеландия мен шетелдерге көп талқы тудырып үлгерді.

 1. Фактордың 2 түрі бар: сыртқы фактор және ішкі фактор.

301.Хофстед, Г. (1991ж).  Мәдениеттер және ұйымдар: Ойлауды дамыту жөніндегі бағдарлама.

 1. Хофстед. Г. (1991ж). Үлкен ғылыми жұмысында IBM үшін орындалған ғылыми жұмыста өзі анықтаған айырмашылықтың 5 бағытын айқындады:

1.Биліктің ара-қатынасы.                                                                                                                                                                                        2.Ұжымшылдықпен салыстырғандығы даралық.                                                                                                                                                            3.Батылдық және нәзіктік.                                                                                                                                                                                      4.Белгісіздіктен қашу.                                                                                                                                                                                          5. Уақыт.

 1. Ынтымақтастық қағидаты келесі 3 өлшемнен тұрады.

оқушылардың білім беру үдірісіне белсенді араласуы, білім беру мазмұнын бақылау                                                                           — жасампаз және ойшыл жеке тұлға ретінде өзін-өзі оң бағалау                                                                                                                     -білім берудегі жаңа мүмкіндіктерді қолдануға дайын әрі қабілетті болу

 1. ХХ ғасырдың басында Дьюи (1990) революция нәтижесінде қоғамның өзгергеніне қарамастмн мектептер сол қалпында қалғанын айтты.
 2. Американдық психолог Карл Роджерс 1960 жылы жарияланған өз эерттеулерін«жеке тұлғаға бағдарланған» терапияда қолданды.
 3. Оқыту саласындағы когнитифтікпсихлог және теоретик ДжеромБрунер бұл іске «экспериментальды» оқыту немесе «жаңалық ашу жолымен оқыту» идеясын әкелді.
 4. Британдық ойшыл ЛауренсСтенхауздың білім беру саласындағы еңбегі де маңызды болды.
 5. Мектепте жастарға кеңес беру Джин Раддак және Джулия ФлаттерХомертон колледжі Кембридж.
 6. (Кук – Сэйзер, 2002, 9-бет).

310.Cindle жобасында зерттелетін өзін-өзі реттеудің төрт саласын айқындайтын

Марта Бронсон (2002) жұмысы ұсынылған:

-когнитифті өзін-өзі реттеу: «метатаным»                                                                                                                                                            -эмоциялық өзін-өзі реттеу: «эмоциялық зият»                                                                                                                                                 -әлеуметтікөзін-өзі реттеу: «ақыл-ой теориясы»                                                                                                                                         -ынталандырушылық өзін-өзі реттеу: «игеру бағдары»

 1. Cindleжобасында расталған, осы саладағы табысты тәжірибенің негізгі сипаттамалары иен қағидаттары бар. Оған:

-эмоциялық сенімділік пен қауіпсіздік-салым-бақылау сезімі                                                                                                                                                                                               -танымдылықпроблемал                                                                                                                                                                                       — оқыту үдірісін дыбыстау

 1. «Модель» терминінің бірнеше түсіндірмесі бар. Оқытуда (модель) үлгі тартымдылық ретінде түсіндіріледі, ағылшын тілін екінші тіл ретінде оқитын оқушылар үшін қолдауды жасауға көмектеседі.

 

 1. Ғылыми үлгілер-ғылыми идеялардың көпшілік мақұлдаған көрінісі, мысалы жарықтың сәулелері, энергия ұғымы
 2. Оқу үлгілері:

-физикалық-аналогтар                                                                                                                                                                                                              — нысандарды, үдірістерді және веб-жүйелер                                                                                                                                                  — жылдамдық, ара қашықтық, уақыт сияқты

 1. Мазмұнды оқу-дегеніміз: бұл оқу барысының әрбір қатысушы үшін жайлы жағдай жасауды ең басты мәселе ретінде қоятын оқу түрі. Мазмұнды оқудың мынадай индикаторлар көмегімен анықтала алады:

-барлық оқушыларға әділ қарау                                                                                                                                                                  -мұғалімнің алдында барлық оқушылар тең                                                                                                                                              -оқу жекелеген оқушыларға даоқушылардың бүтін топтарына да қиындықтарды жеңуге көмектесуі керек                                      — оқу үдірісінің құндылықтарын күнделікті тәжірибеде нақты бейнеленген, сіз оны мектепте және сыныпта көре

аласыз

 1. (ПКД) Психиклық кеш дамитын балаларды оқытатын мұғалімдердің арнайы білімінің болғаны жөн:

-қоршаған орта                                                                                                                                                                                                      -тұрақтырежім-вербальды нұсқаулықтар                                                                                                                                                                       -құрмет-мадақтама-мультисенсорлы (көп сенсорлы)                                                                                                                                                                               — сыныптан тыс әрекеттер

 1. Тіл үйренудің стратегиялар-оқудың тамаша құралы болып табылады дейді кейбір зерттеушілер: (Рубин 1975, О’ Малли және Чамот 1985, Макаро 2006, Оксфорд 2011)
 2. О’Малли 1985 жылы оқудың 3 стратегиясын атап көрсетеді:

-метакогнитивтік-когнитивтік                                                                                                                                                                                                              — әлеуметтік

 1. Кейбір ғалымдар (Гриффис, 1985) стратегиясының өзіндік 6 ерекшелігін бөліп көрсетеді.

— белсенділік-  оқушының жасайтын әрекеті, оның ақыл-ой қабілеттілігі және физикалық мінез-құлқы  -саналылық-таңдаушылдық-  зерделеу стратегиясын ақылмен таңдау жасау білу   -мақсатқабағыттлғандылық-бақылау-  оқушы оқу үдірісін бақылайды және реттейді   -тілдіоқу-  алған білімдерін іс жүзінде қолдануға балама ретінде

 1. Сынып жетекшісі РейчелФутоөзінің математикалақ сыныптарына маршрут картасын қолданған.

321.Ойлау дағдыларының деңгейлері –ойлау үшбұрышы (1956 жылы Блум).

323.Блумның 6 талқылау таксономиясына мысал келтірген – (1996 жылы Латимер және Ноубл әзірлеген).

324.Блумның 6 талқылау таксономиясына сұрақ үлгілерін жасаған – Альберт Эйнштейн.

 1. Бразилиялық педагог Фриери – диалогтік білім теориясын әзірледі.

326.Врагг Э.К. және Браун Г. (2001ж). Жалпы бастауыш мектебінде сауалды жүргізу.

 1. Лондон: РаутледжФолмер. Враггжәне Браун тәжірибеде жіберілген кейбір типтік қателерді ашты.

328.ЯнУорвикЛондонның Дарындылар және Таланттылар ұйымының «Лондон шақыруы» филиалының директоры болып табылады.

329.МэттДикинсон РРДУ  Лондонның Дарындылар және Таланттылар ұйымының «теңдік және жетістіктер» директоры болып табылады.

 1. Ұлыбританиядағы география және тарих пәндері бойынша оқу жоспарында жазылғандай, гуманитарлық ғылымдарға арналған манифест болып табылады.

-оқужопарындағы гуманитарлық ғылымдардың көлемі және кіріктіру                                                                                                      — гуманитарлық ғылымдарға оқыту тәжірибесі    ;                                                                                                                                             — мектеп тапсырмасы және этнос;    -оқыту және тапсырма беру                                                                                                                                                                                         -негізгі сұрақтар    ;           -өзгерту және дамыту

 1. Зерттеу сабағы жапон білім беру саласын қалай жақсартады – Кэтрин С.

Льюис және ИнекоТсучида.

332.. Ричард Елмор (1996) – АКШ-та білім беру жақсы білім беру бағдарламасын төмен жалғастырудан емес, осы бағдарламаға төмен сұраныстан екендігін дәлелдеді.

333.Іс-тәжірибені дамыту мақсатында сіз стратегиялық іс-әрекеттерді қалай қолдана алатыныңызға берілген кейбір мысалдар:

-оқу      — сынау    — деректер жинау   — консультация      — рефлекция       — бірлескен жұмыс

 1. Ричард Дарант – сәтті сабақты сипаттайтын белгілерді анықтайды.
 2. Ричард Даранд – тиімді сабақты сипаттайтын 6 принцип

1.Сабақтың көп бөлігі көбінесе мұғалімнің ауазша хабарламасы мен тапсырмаларға жұмсалады.                                         2. Оқыту орынды, ақпарат беретін және мақсатқа бағытталған болуы керек.                                                                           3. Оқушыларға сабақ ұнайды және оларды өздерінің оқулары қызықтырады.                                                                                                4. Оқушылардың табыстарға қол жеткізуі.                                                                                                                                         5. Бағалау сабақ беруге және оқытуға

тиімді әсер етеді.                                                                                                                                                                                              6. Мұғалім сауалнамасы оқушылардың ойлау қабілетін ашады, айқындайды және кеңейтеді.

 1. Сабақты модельдеу – Кэтрин Кейси
 2. Көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігін арттыру үшін оларды үнемі әр сабаққа қолдану қажет, сонда ғана мұғалімдер берілген оқу материалын жетік меңгереді. ( Дарлинг Хаммонд және Мак Лолин, 1995 ).
 3. Зерттеу жұмысы кәсіби тұрғыдан дамуға қажетті материалдан тұрады –

(Дарлинг Хаммонд және Ричардеон, 2009).

 1. Көптеген мектептер мен оқу орындары білім сапасының ең жоғарғы деңгейін көрсетуде. (Вагнер, 2003).
 2. Құрылымдық сабақ арқылы оқыту шеберлікті жетілдіру (4-бет) Фишер, Н.

Фрей, 2008, Алексанрия, Вирдиния:ASCD

 1. (Мэйер және Тёрнер, 2002. Оқушылардың өз бетімен білім алуын қолдауды оқып-білу үшін нұсқаулық – дискуривті талдауды қолдану.
 2. Мерсер Н. 2000 «сөз және ойлау»: бірге ойлау үшін қалай қолданамыз,

Лондон РутлиджФалмер

 1. Мортимер Е, және Скотт П. (2003). Орта мектеп сыныптарындағы ғылыми жұмыстың маңыздылығы, Багингем, ОпенЮниверситм Пресс.
 2. Бір тоқсанға жоспарланған нұсқаулық.
 3. Оқып-үйренудің негізгі мақсаты. 2. Қолдануға арналған, мұғалімнің жұмыс істеу формалары.
 4. Қазақ тілін үйренудегі тіл тосқауылын жеңу. 4. Оқып-үйренудің нәтижесі. 5. Үйрену мақсатындағы бағаны қоса алғандығы, бағалау.                                                    6. Барлық оқушыларды сабаққа тарту жұмысы.                                                                                                                                                        7. Негізгі дереккөздер.
 5. Сіздің даму жөніндегі жұмысыңызға басқаларды тарту түрлері:

-әріптестеріңізбен және қызығушылық танытатындармен консультация                                                                                                          -әріптестеріңізге және қызығушылық  танытатындарға ақпарат беріп отыру                                                                                                   -топпен жұмыс істеу                                                                                                                                                                                              — мектеп ішінде серіктестік қарым-қатынастар құру                                                                                                                                               — оқушылармен жұмыс

 1. Зерттеу жұмысты жазудың 5 кезеңді жүйелі тәсілі:

1.Жоспар және дайындық.                                                                                                                                                                                            2.Ақпаратты жинау және бағалау.                                                                                                                                                                               3 Құрылым.     4. Жоба жазба.    5. Түпкілікті нұсқа

347 .Жақсы жазбаша жұмыстардың сипаттамалары:

-нақты құрылым                                                                                                                                                                                                                     -кіріспе                                                                                                                                                                                                                                     — шынайы, кепілді пайдалану                                                                                                                                                                 — қарапайым тілді пайдалану

 1. Жұмысты қарапайым тілмен жазу үшін кейбір қысқаша кеңестер береді:

— дәл, қысқа және нақты мазмұн    — сандар мен кестелерді тиімді пайдалану                                                                                                                                                          -тыңдаушыларға сәйкес жұмыс жасаңыз                                                                                                                                                              -талдамалық ақпаратты түсінікті етіп түсіну                                                                                                                                                                              — қорытындылар мен ұсыныстар

 1. Каролина Шарпке– 5 кезеңді модельді және 4-блоктан кейбір үлгілерді пайдаланған.
 2. Оқушыларға өз білімін қадағалаумен бағалауға көмектесетін әдіс(кері байланыс)

351.Әлеуметтік –мәдени теориясындағы маңызды ұғым(Жақын арадағы даму аумағы)

352.Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін неше факторға бөлді(4)

1.Тәжірибе-қол жеткізілген нәтиже

2.Пішіндеу-жанама тәжірибе

3.Әлеуметтік сенім

4.Физиологиялық фактор

353.Оқушылардың жеке қажеттіліктеріне сәйкес келетін оқу жоспарымен оқыту әдістемесін жасау(жеке оқыту)96. Бағалау арқылыоқытуды жақсарту бір қарағанда қарапайым болып көрінетін бес басты фактордан тұрады: 1)оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету;

2) оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы;

3) Бағалау нәтижелерін ескере отырып,оқытуды өзгерту;

4) Бағалаудың оқушылардың өзін-өзі бағалау мен қызығушылығына едәуір ықпал ететіндігін мойындау ,бұл өз кезегінде білім алуға түбегейлі түрде ықпал етеді.

5)Оқушылардың өздерін-өздері бағалай алуы және өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатындығын түсіну қажеттілігі.

 1. Зерттеу жұмыстарына жүргізілген талдау оқу нәтижелелерінің бес санатын анықтауға мүмкіндік берді:
 2. Білім алу – білімнің сандық ұлғаюы. Оның нәтижесі алынған ақпарат болып табылады ( негізгі міндет- «көп білу»).
 3. Білім алу есте сақтау ретінде.Нәтиже – қайта өндіруге болатын есте сақталған көлемді ақпарат.
 4. Білім алу ақпарат жинақтау ретінде. Нәтиже – есте сақталып, қажет болған жағдайда қолдануға да болатын факті, дағды және әдістерінің айтарлықтай мөлшердегі жиынтығы.
 5. Білім алу- мағынаны ұғыну және оның мәнін анықтау ретінде. Бұның нәтижесі – оқушының пәннің құраушы бөліктері мен шынайы өмір арасындағы өзара байланыстарды анықтай алуы.
 6. Білім алу шынайылықты өзгеше түсіну және түсіндіру ретінде.Нәтижесі – әлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып- білу.
 7. Білім беру-кешенді үдеріс.
 8. Александар(2004) білім берудегі әңгімелесуді –қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді және осының білім алу үдерісі алға жылжиды деп тұжырымдайды.
 9. Мерсер (2000) білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында тең құқылы серіктестер болып табылады, -деп сипаттаған.
 10. Барнс (1976) пен Мерсердің (2000) айтуынша , зерттеушілік әңгіме- мұғалімдердің оқушылары әңгімеге тарту кезінде болып табылатын әңгіменің түрі.
 11. «Бастама-жауап-кейінгі әрекет» (БЖӘ)-бұл модель әңгімеге сыныпта бастама жасайтын және де оны бақылап отыратын адам мұғалім болатын жағдайларды көрсетеді (Мерсер, 1995).
 12. ХаргривсжәнеГэлтон (2002) жалпы алғанда , мұғалім сұрақ қойғаннан кейін оны қайталап немесе сол сұрақты өзге оқушыға басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай кідіретіндігін анықтаған.
 13. ХаргривсжәнеГэлтонмұғалімнің шұғыл және инстиктілік реакциясы жауапты бағалауға, қайталауға немесе басқа сөздермен қайталап айтуға ұмтылысы болуы тиіс дейді.
 14. Қазіргі заманғы бірқатар зерттеулерде 3 жастағы оқушыларға мүмкіндік жасалған жағдайда, олар өзінің оқуына асқан жауапкершілікпен қарауға қабілетті екендігі анықталды( Whitebread, 2008).
 15. Мерсер мен Литлтон(2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетеді,
 16. Выготскийдіңбілім беру моделі оқушының диалог құру нәтижесінде білім алады деп жорамалдайды.
 17. Выготскийдіңбілім берудегі сөздің, сөйлеудің негізгі рөлі туралы пікірі эмпериалдық зерттеуде қолдау тапқан.
 18. Барнс(1971) сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына соншалықты әсер ететінін айтады.
 19. Барнсбілім берудің мұғалімді селқос тыңдағанда ғана емес, вербальды құралдарды қолдану нәтижесінде, яғни сөйлесу, талдау және дәлелдеу барысында жүзеге асатынын көрсетті.
 20. Кейінірек Мерсер және Ходжкинсон(2008) зерттеулері Барнстың ертеректегі жұмысына негізделе құрылып, білім беру барысындағы диалог атқаратын негізгі рөлге назар аударуды мақсат етеді.
 21. Диалогтың 5 үлгісі:механикалық есте сақтау,декламация, нұсқаулық, талқылау,диалог.

370.Мерсер(2000) сыныпта талқылаудағы дәлелдің 3 түрін анықтаған,олар:1) пікірталастық әңгіме, оқушылар бәсекеге қабілетті, басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды.

2) Кумулятивтік әңгіме, мұнда оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды және сындарлылыққа негізделеді.

3) зерттеушілік әңгіме, ұсыныстар жайында күмән туып, қарсы дау айтылып, негізделген дәлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы жалғасады.

 1. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктер:Ұтқырлық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, тәртіп, өзіндік сана сезім.
 2. Бағалау мақсаты: Әр мұғалімнің бағалауды қандай мақсатта және кім үшін, қалай өткізуі керек екендігі туралы түсінігіне негізделеді.
 3. Бағалаудың басты мақсаттары төмендегідей: 1)Оқытудың қиындықтарын анықтау,2) Жетістікке жеткендігін көрсететін кері бйланыс.3) Уәж. 4)Болжау және сұрыптау. 5) Стандарттарды бақылау және орындау.

6) Оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін бақылау.

375 .Оқытуды бағалаудың мақсаты: Оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау болып табылады.

 1. Оқытуды жақсартудың 5 басты факторы: 1)оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету; 2) оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы; 3)Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту;4) Бағалаудың оқушылардың өзін –өзі бағалауы мен қызуғушылығына едәуір ықпал ететіндігін мойындай, бұл өз кезегінде білім алуға түбегейлі түрде ықпал етеді.5) Оқушылардың өздерін-өздері бағалай алуы және өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатындығын түсінуі қажеттілігі.

377 Технологиялық білім сыныпта АКТ-ны қолдану жөніндегі білімдерді қамтиды, мектептегі технологияларға мыналар жатады: теледидар бағдарламалары, сандық теледидар, интернет, ұялы телефон, ұтқыр қондырғылар, компьютер мен ноутбук.

378 Үш білім саласының қиылысу ортасында Технологиялық педагогикалық және мазмұндық  білім орналасқан.Осы тәсілдіалғаш рет 2006 жылы Мишра және Кёлер қарастырды,олардың айтуынша,егер жаңа технология оқуды жақсарту жағына өзгертуге қабілетті болуға тиіс болса, онда жоспардау үдерісі пәнінің ерекше білімдерін оқушылар қалай түсінетіні біле отырып,осы білімдердің ықпалдасуын қамтуы керек.

 1. Фриман (1998) тексеру парақтары мұғалімдердің шатастырып,дарынды,талантты балаларды анықтау барысында қате бағыт беретіні жайында зерттеулерден мысал келтірді.

380.. Тексеру парағында зерттеулерге негізделген және ең үздік оқушыларды анықтайтын  сенімді өлшемдерді тиімді қолдануға болады:, олар төменде көрсетілген.(Montgomery,1996; Freeman ,1991).

— Есте сақтау және білім, өз білімін жетілдіру; Ойлау қабілетінің жылдамдығы; мәселені шешу; икемділік; күрделілікке деген сүйіспеншілігін; шоғырлану; ерте символдық белсенділік.

 1. Рубрикатордегеніміз— оқушылардың әрбір критерий бойынша жетістектердің толық түсіндірмесі және оларға сәйкес ұпайлар саны.

382Дискрептер –нақты ұпайдың жетістік деңгейі туралы түсіндірмесі.

 1. 383. Ньюнс –бразилия оқушылары

384 Маслоу пирамидасы? (1.биологиялық және физиологиялық қажеттілік; 2.қауіпсіздікке деген қажеттілік;

3.сүйіспеншілікке және қарым-қатынасқа деген қажеттілік;

 4.өзін-өзі құрметтеуге деген қажеттілік;

5.өзін-өзі таныта білу)

 1. Орта білім беру жүйесіндегі әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген білім беру әдістемесі
 2. (сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл)Һэтти
 3. Құзырлы оқытудың маңызды факторы (оқушының тақырыптың мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі және бағалай  алуы)
 4. «Үш көмекші» ұғымы кімге тән? (Шульман)
 5. Оқыту сапасын анықтаудың екінші тәсілінде не айтылған? ( сапалы әрі табысты білім беру)
 6. Оқыту сапасын анықтаудың бірінші тәсілінде не айтылған? (мұғалім жұмысының тиімділігі, оқушылармен өзара байланысы)
 7. Шульман ілімі бойынша мұғалімдерге тән белгілер (кәсіби түсінік, оқытудың тәжірибелік дағдылары, кәсіби тұтастық)
 8. Білім берудегі Кембридж тәсілінің теориялық негізі (оқушы ойын дамыту сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан,достарынан алған білімдерімен өзара әрекеттесу )
 9. Дәстүрлі әдіс (дайын білімге негізделген)
 10. Білім беру стилін таңдау кезінде мұғалімнің білімділігінен гөрі  сенімге негізделген ой ықпалы күштірек деп айтқан  (Пажарес)
 11. Мұғалім сенімі (көзқарас, шешім қабылдауы, іс- әрекетін нығайтуы)
 12. Тиімді оқыту дегеніміз не? (мұғалімнің жетістіктері, оқыту үдерісі, оқыту нәтижесі)
 13. Диалог негізінде білім беру мен білім алу дегеніміз не?( оқушылардың өзара сұхбаттасуы)
 14. Қалай оқу керектігін үйрету (оқушылардың білім алу жауапкершілігін түсінуі)
 15. Бағдарлама бойынша мұғалімнің сыни тұрғыдан  ойлауы  (өз жұмыс  тәжірибесін, жаңа тәсілдерді қолдану мен бағалауы )
 16. Адамдардың қалай білім алатынын түсінуге бағытталған теориялық экспедициялардың негізгі бағыттары қандай? (әлеуметтік теоретиктер, мотивациялық,аффективті теоретиктер және когнитивті психологтар).
 17. Когнитивті психология нені зерттейді? (материалды қабылдауға қатысты адам санасын, есте сақтау, қабылдау)
 18. Когнитивті психология әлемінде көп үлес қосқан (Пиаже,1960)
 19. Субъектілер көп қырлы зияткерлікке ие деген кім? (Говард Гарднер)
 20. Зиятқа қатысты соңғы зерттеулерде Роберт Стернберг ұсынған үштік модуль (компоненттік, эмпиристік, мәнмәтіндік аспекті)
 21. Ұзақ мерзімді жады (қажет кезде алып пайдалану үшін ұзақ мерзімді сақтауға жіберілген ақпарат)
 22. Ынтаның иерархиялық моделін әзірлеген кім? (АвраамМаслоу)
 23. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясында төменгі  деңгейде  не орналасқан?  (психологиялық қажеттіліктер)
 24. «Мен» тұжырымдамасын дамытқан (Карл Роджерс, 83)
 25. Өзіндік тиімділікті қалыптастыруға  ықпал ететін  4 фактор анықтаған (бандура)
 26. Өзіндік тиімділік қалыптастыру факторлары: тәжірибе-
 27. Әлеуметтік сындарлылық тұрғыдан білім беруді түсіну жайында кімдер айтқан (Выготский(1978),Вуд 1998)
 28. «Диалог негізінде оқыту және оқу»  кімнің еңбегі (Мерсер,95 Александр 2008, Литолтон 2007)
 29. Қалай оқыту керектігін үйрету (Флавел, Выготский)
 30. Адамдардың қалай оқитынын түсіну теориялық экспедициялар негізгі бағыттары қандай (әлеуметтік психология, аффективтік когнитивтік неврология)
 31. Пиаже теориясы қай жылдар нені түсіндірді?(когнитивтік психология1960)
 32. Зияткерлік туралы кімдер зерттеді (ГовардГарнер)
 33. Зияткерлікке қарсы Үштік модель теориясын ұсынған (Роберт Стернберг)
 34. Ген біздің мінез құлқымызды бақыламайды, біздің тәжірибеміздің өзгеріп отырады. (Ридли.2004)
 35. «Тәрбиелеу болжамдары» кітабында отбасылық тәрбие жайында айтқан кім (Джудит Харрис,98)
 36. Бақылау қызметтерінің бірі (Фокустік ) зейін маңдай бөліктерінің маңызы туралы кім айтты. (Госуами 2006)
 37. Жадының маңыздылығын зерттеген доктор (Джон  Саймонс)
 38. Нақтылайтын өңдеуді зерттеген ғалым (ХельгаНойсмен)
 39. Есте сақтағыңыз келетін ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген әдіс түрі (Локи орын әдісі)
 40. Жады мәселесіндегі ұлы зерттеуші (ЭндельТулвинг «»алып шығу тәжірибесі»)
 41. Күнделікті оқу жағдайларында тестілеудің мағыздылығын айтқан психологтар (ДжеффКарпикеРодиРедигер)
 42. Қайта тексеруге ұарағанда қайта оқу талаптарын жеңіл алып шығу тәжірибесін дәлелдеген кім (Саймонс)
 43. Оқытудың жолын қолдануда қандай көзқарастар бар? (екеу:Оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешігі,білім берудің мұғаліммен оқушы арасыдағы қарым қатынас нәтижесі)
 44. Метасана(қалай оқу керектігін үйрету, оқу дағдысын қалыптастырады)
 45. Сапалы білім беру деген не? (мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасындағы байланыс болып табылады, ол өзі белгілі бір деңгейде тәуелді жағдайлар жасалынған кезде жүзеге асырылады)
 46. Мен тұжырымдамасының компоненттері (аффективті, әлеуметтік, когнитивті)
 47. Метатану(индивид қалай ойлайтынын, қалай оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау және өзгерту қабілетін түсіну немесе білім алуды үйретудің қозғаушы күші)
 48. Оқушылардың ақпаратты сақтау 0-9 пайыз лекция , 10 оқу, 20 %- аудиовидео, 50 такылау, 90%   білім беру.
 49. Оқу пирамидасын  ұсынған (Бефель, Мэн штаты, АҚШ)
 50. Оқушыда болатын қасиеттер өзіндік қасиет (Михай Чиксентмихаи)
 51. Ішкі уәж (Райан, Деки )
 52. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдерде сегіз тезисті ескеру керек (35-36 бет)
 53. Жиынтық бағалау дегеніміз оқуды бағалау (суммативті)
 54. Формативті бағалау дегеніміз білім беру үшін бағалау
 55. Оқыту үшін бағалау (оқушылар уақыт кезеңінің өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын кейін мұғалімдермен бірге өзін өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдарын айқындайтын үдеріс)
 56. Кері байланыс әдісі (оқушыларға өз білімін қадағалау мен бағалауға көмектесетін әдіс)
 57. Әңгіме дебат барысында:
 58. Ой пікірлерде үлкен алшақтық болады
 59. Бағдарламаның негізгі міндетіқзаақстандық мұғалімдерге педагогикалық тәжірибесін жетілдіру мен бағалауға көмектесу
 60. Бағдарламаның негізгі қасғидаты тәжірибелік қызметті нақты ғылыми зерттеулердің дәлелденген нәтижелерін кіріктіру болып табылады.
 61. Диалог арқылы оқыту (оқушының өзара сұхбаттасуы және оқушы мен мұғалім арасындағы диалогтің шәкірттердің өзіндік ой пікірін жүйелеуі мен дамытуына көмектесетін амал)
 62. Метаанализ (білім беру саласындағы танымал метасарапшылардың бірі метаанализге негізделген сегіз жүзге жуық еңбегі бар ғалым Джон Хетти)
 63. Метаанализдің неше түрі бар, қашан басталды (114 түрі, 1977)
 64. Уәж сөзінің анықтамасылатын тіліндегі movere (қозғау) сөзінен алынған. Уәж — бұл мақсатқа бағытталған іс-әрекет басталған және қолдау тапқан үдеріс.
 65. Iшкiуәжгезалалкелтіретін не нәрсе?

Мадақтаудағы жұтаңдық

Қоқан-лоқы және мерзім

Бағалау және бақылау

Басты қағида: егер бұны жасауға сені біреу мәжбүрлесе, бұл ішкі уәж емес, СЫРТҚЫ уәжге жатады.

 1. Сыртқы уәждің жаман жағы Ол СЫРТҚЫ

         Әңгіме құруға негізделген тәсілдер

Әңгімелесу негізінде кеңес берудің кең тараған үш түрі:

Әңгімеқұру

Талқылау

Әңгімелесу

 

 1. Дьюи «дәстүрлі» білім беруді енжарлықпен білім алу үдерісі ретінде сипаттайды және өзара әрекеттің немесе сыни қатысуды төмен деңгейін қажет ететін жаттап алу әдісін сынайды.
 2. «экспериментальды» оқыту немесе «жаңалық ашу жолымен оқыту» идеясын әкелген (1960 жылдары жарыққа шығарған, оқыту саласындағы когнитивтік психолог және теоретик ДжеромБрунер)
 3. Жеке оқыту (оқушылардың жеке қажеттіліктеріне сәйкес келетін оқу жоспары мен оқыту әдістемесін жасау)
 4. Брунер оқу үдерісі мен оқу пәнін бөлуге болмайтындығын атап өтті
 5. Чиксентмихаи Талап ету және оқу :

Күшті дағдылар:  ағым     мазасыздық

Төменгі дағды :  селқостық , енжарлық

Бәрінен жаманы өзіндік бағаның төмен болуы

 1. Неврология   —  УшаГосвами
 2. Білім алуды үйретудің негіізгі күші    метатану.
 3. Мұғалім оқушылардың Өзіндік мақсат Чиксентмихай
 4. Ішкі уәж Райана мен Декки қалыптастыруы керек.
 5. Жеке тұлғаға бағдарланған білім берудің басты идеясы қалай ойлайтыны әрі оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау және өзгерту қабілетін дамыту.
 6. Диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атап көрсеткен кім ? (Мерсер мен Литлтон 2007)
 7. Кіші жастағы балаларды когнитивті даму әрекеттері әлеуметтік қарым-қатынас үдерісінде қабілетті оқушылармен араласу және мәдениет қоршаған орта мен қарым-қатынас жасау арқылы оқушыларды ересектерше ойлау әдісіне үйрету кезінде қалыптасатын  оқушы ретінде суреттеген (Выготский)
 8. Білім беру моделі оқушының диалог құру нәтижесінде  білім алады деп жорамалдаған кім? (Выготский)
 9. Сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына соншалықты әсер етеді деп айтқан (Барнс)
 10. Білім берудегі әңгімелесуді қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді және осының негізінде оқушының білім алу үдерісі алға жылжиды деп тұжырымдаған кім? (Александер (2004))
 11. Білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында тең құқылы серіктестер болып табылады (Мерсер,2000)
 12. Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесу оқушылардың ажырамас бөлшегі болып табылады. Әңгімелесудің үш түрі бар. Олар: әңгіме дебат,зерттеушілік әңгіме, топтық әңгіме.
 13. Ұжымдық түсінік  мен білім берудегі қол жету аясында табысты талқылауда әңгімелесудің зерттеушілік түрі басымдылыққа ие болды деп айтқан (Мерсер)
 14. Зерттеушілік әңгіме мұғаліімдердің  оқушыларды әңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын әңгіменің бірі (Барн, Мерсер)
 15. «Бастама-жауап-кейінгі әрекет» нысаны бойынша қойылған сұрақтарда бастама жасайтын және оныы бақылап отыратын мұғалім деп айтқан (Мерсер1995)
 16. Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін мұғалімдер қолданатын сұрақтардың екі түрі бар. (төмен және жоғары дәрежелі)

 

 

 1. Бірінші сұрақтар жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет, сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау, толығырақ жауап беруге итермелеуге арналған сұрақтар (түрткі болу)
 2. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға арналған сұрақтар (сынақтан өткізу)
 3. Басқа оқушыларға қайта бағыттау «Көмектесе алатындар бар ма?» деп басқаларғға бағытталған сұрақтар  (қайта бағыттау)
 4. Сұрақ қойғаннан кейінгі кідіріспен қатар, зерттеуде мұғалім оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажет  екенін  атап көрсетілген.
 5. Мұғалім  сұрақ қойғаннан  кейін  оны қайталап немесе  сол сұрақты өзге оқушыға  басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай уақыт кідіріс жасау керектігін …. (Харгривс пен Гэлтон)
 6. Мұғалімнің шұғыл және инстинктілік реакциясы жауапты бағалауға, қайталауға немесе басқа  сөздермен қайталап айтуға ұмтылысы болуы тиіс деп айтқан (Харгривс пен Гэлтон)
 7. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы «өзін-өзі  реттеу» үдерісіне жатады.
 8. «Метатану» термині оқушылардың саналы білім алуы мен ойлауын дамытуға ықпал ететін бірқатар үдерістерге қатысты қолданылады (Флэвелл ,1976)
 9. Метатануды өлшеудің үш құрылымын сипаттаған (Флейвелл)
 10. Үш құрылымы: өзін оқушы деп білуі, мақсаттар мен тапсырмаларды білу, түсіну және бағалау.
 11. Білім алу дегеніміз? Білімнің сандық ұлғаюы
 12. Нәтижесі ақпарат.
 13. Негізгі міндеті көп білу.
 14. Білім беру — кешенді үдеріс.
 15. Оқу пирамидасы:10%- оқу,20%-аудио –визуал, 30%-көрсетілім, 50%-талқылау, 75 % -практика, 90%-білім беру.
 16. Сыныптағы оқу үдерісінің пайдасын айқындайтын негізгі факторлар
 17. Бақылауды сұрыптайтын ақпараттық сұрыптап тұратын маңдай бөлігі екенін – Косвами -2006 ж
 18. Жадыны зерттеу маңызын зерттеген доктор- Джон Саймонс
 19. «Нақтлайтын өңдеуді» зертеген ғалым – ХелгаНойсмен -2006 ж
 20. Есте сақтағыңыз келетін ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген мнемоника әдісі-Loci(орын әдісі. )
 21. Жады мәслесін «алып шығу» туралы еңбектің авторы ЭндельТувинг.
 22. Оқушылардың ақпаратты сақтауы: дәріс-0-9% ,оқу-10% , аудио-20% , видео-30% , талқылау-50% , практика-75 %, білім беру,бір-біріне үйретуі-90% .
 23. Күнделікті оқу жағдайларында тестілеудің маңыздылығын айтқан авторлар-ДжевКрпике, РодиРедигер.
 24. Қайта тексеруге қарағанда қайта оқу талаптары жеңіл алып шығу тәжірибесін дәлелдеген кім? Саймонс-2012ж
 25. Ынтаның иерархиялық моделін әзірлеген-АвраммМаслоу – 1968 жылы
 26. «Мен» тұжырымдамасын, және жеке тұлға мен оның тәжірибесімен қарым-қатынас жасау маңыздылығын дамытқан кім? Карл Роджерс.-1983ж
 27. Оқытудың жолын қолдануда қандай көзқарастар бар – 1) оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретінде келешегі; 2) білім берудің оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас нәтижесі.
 28. «Метасана» — қалай оқу керектігін үйрету,оқушының оқу дағдыларын қалыптастырады.
 29. «метатану» — индивид қалай ойлайтынын, қалай оқитынын қадағалау,бағалау,бақылау және өзгерту қабілетін түсіну,білім алуды үйретудің қозғаушы күші.
 30. Сапалы білім беру – мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасыындағы байланыс.
 31. Оқушының 2 қасиеті: 1) «өзіндік мақсат»-МихайЧиксенсмихан 2008, 2) ішкі уәж – Раян мен Деки-2009ж.
 32. Білім беру мен білім алудағы 8 тезис: 1) жаңа білім беру адамның нені білетінімен байланысты.
 33. 2) білім беру оқушының бастапқы білімі мен дағдыларын назарға алып,оларды өрістетуді мақсат ету;
 34. 3) Осы байланыстарды дамыту және нығайту үшін проблемаларды шешу үдерісін толыққанды қатыстыру қажет.
 35. 4) оқушыларға гипотезалар жасауға, оны қорғауға, сынақтан өткізуге және құруға уақыт бөлу;
 36. 5) Оқушының бірін-бірін оқытуына мүмкіндік беру;
 37. 6) белгілі бір уақыт ішінде жұмыс істеуге арналған материалдың көлемі шектеулі;
 38. 7) мұғалімдер оқушыларға рефлексияны ынталандыру және өз идеяларын ойластыру арқылы алған білімдерін қорытындылап талдауға көмектесуге тиіс;
 39. 8) қолайлы оқу үшін адамдарға кері байланыс пен мадақтау қажет,сондықтан да баға ізгі болу керек.
 40. Жиынтық бағалау(сумативті)— оқуды бағалау. Формативтібағалау-оқыту үшін бағалау.
 41. Оқыту үшін бағалау-оқушылар уақыт кезеңінің өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын, кейін мұғалімдермен бірге өзін-өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдарын айқындайтын үдеріс.
 42. Кері байланыс әдісі – оқушыларға өз білімін қадағалау мен бағалауға көмектесетін әдіс.
 43. Әңгімелесудің үш түрі: әңгіме-дебат, зерттеушілік әңгіме, топтық әңгіме.
 44. Эмоциялық білімдарлық – жастарды білімде де, әлеуметте де табысты болу үшін өз қабілеттеріне сенімділігін,өзін-өзі бақылауды дамытуға көмектесу.

 

 

 1. Джон Хеттидің кітабы – «Көзге көрінетін оқыту: Жетістіктерге қатысты 800-ден астам мета-анализдердің синтезі».
 2. «Әсердің өлшемі» — бұл сұраққа жауап беру тәсілі.
 3. «Зерттеушілік синтез» — түбегейлі шешім қабылдауға мүмкіндік беретін,қолда бар шынайы нақты деректердің жүйелі қорытындысы.
 4. Чиксенмихаййнталап ету:
 5. Жоғарғы талап-мазасыздық, төменгі талап – зерігу, селқостылық.
 6. Күшті дағдылар – ағым, зерігу
 7. Әлсіз дағдылар-мазасыздық ,селқостық
 8. Неврология (адамдарддың қалай оқитынын)-Госвами
 9. Мұғалімнің көшбасшылығын дамытуға әсер етудің ерекше түрі. іс-тәжірибені жетілдіру
 10. Мұғалім көшбасшылығын дамытудың қанша кезеңі бар? 7
 11. Мұғалімнің өз бастамасына негізделген кәсіби даму үдерісінің нәтижесі қай кезде сезілуі керек? Жоба барысында.
 12. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры? оптимистік көзқарас

     527   Мұғалім көшбасшылығының дамыту жұмыстарының төртінші кезеңі.

 атқарылатын жұмыстардың жоспарын құру

 1. Оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсінуді және олардың  қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік  беретін  модуль-  … деп аталады.

АКТ ;

 1. Оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің  біртұтастығын  ашқан ағылшын  ғалымы және қай жылы?

Шульман,1986ж;

 1. Видеоролик , электронды оқулық,TV, DVD қай модульде қолданылады?

Білім беруде АКТ пайдалануда ;

 1. Технологиялық, педагогикалық және  мазмұндық  білім , осы үш білім  салаларын  ашқан  ғалымда  кімдер?

Мишра  және  Кёлер  2006ж;

 1. 1960 жылдарыкогнитивті психология әлемінде «ойлауды дамыту теориясы» басымдыққа ие болды. Бұл кімнің теориясы?

Жан Пиаже

 1. Білім алуды үйретудің қозғаушы күші

Метатану

 1. Балаларға білім алу ұағидаттарын оқуда көмек көрсету неше сұрақты қамтиды?

4

 1. Райан мен Деки (2002) қандай қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырысуға тиіс деп нені айтқан?

ішкі уәж»

 1. Оқу материалының ерекшелігімен оқу жоспарын жасау маңыздылығында нәтижені бағалау неше тұжырымдамадан тұрады?

3

 

 1. Қолайлы оқу үшін адамдарға байланыс пен мадақтау қажет, сондықтан баға ізгі болуы керек? Нешінші тезис?

8

 1. Когнитивті дамудың, оқушылар өздерінің «ЖАДА» жұмыс істесе, жақсаратындығын қай ғалым атап көрсеткен?

Выготский

 1. Мерселдің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың білім алуының ажырамас бқлшегі болып табылады және әігімелесудің түрі бар деген. Әңгімелесудің неше түрі бар?

3

 1. Сыныпта сұрақ қоюдың әдісі қалай аталады?

Бастама-жауап-кейінгі әрекет

 1. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы?

Өзін-өзі реттеу

 1. Өздігімен реттейтін білім алудың неше элементі аса маңызды болып табылады?

3

 1. Метатану дегеніміз не?

Индевид қалай ойлайтынын, оқитынын, қадағалау, бағалау, өзгерту қабілеті

 1. Мұғалім оқушыларда….. деп айтатын қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырсуға тиіс:

Ішкі уәж және өзіндік мақсат

 1. Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым танымал білім беру әдістемелері арасында қандай тәсіл кең тараған (Hattie,2009).сындарлы (конструктивті) теориялық оқытуға
 2. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту түрі? сындарлы оқыту
 3. Құзырлы оқытудың маңызды факторы қандай? оқушының тақырыптың мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы болып табылады.
 4. Метасана терминін кім енгізді?Флавелл
 5. Метатану бұл …когнитивтік үдерістерді білу, түсіну және реттеу немесе олар туралы ойлау, қатесін танып білу және ойлауды реттеу;

550.Сыни тұрғыдан ойлау қалай сипатталған… ойлау туралы ойлану;

 1. Метасана дегеніміз не?тұлғаның өзін-өзі тануы және өз когнитивтік үдерістері мен стратегиясын қарастыруы;
 2. Таксономия ұғымын қалай түсінесіз? орналасу, қатар, тәртіп және заң.
 3. Жан Пиаженің ойлауды дамыту теориясы қай жылы басымдылыққа ие болды 1860ж.
 4. Пәндік білімдер дегеніміз не ? оқылатын пәннің өзекті білімдері
 5. Бағалаудың түрлері оқыту үшін бағалау, оқытуды бағалау;
 6. 556. Ынтаның иерархиялық моделінің авторы А. Маслоу

 

 1. Білімдердің технологиялық аспектісі дегеніміз не?Технологиялық білімдер мен пәндік білімдердің өзара әрекеттесуінің тәсілін білу
 2. Кембридждік білім беру бағдарламасының негізгі міндеті: Педагогтар тәжірибесін жетілдіру және бағалауға көмектесу
 3. Подкаст деген не? Интернетте орналастырылған, цифрланған бағдарлама
 4. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың қандай техникаларын пайдалануға болады?түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау.
 5. Когнитивтідаму-бұл…баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті
 6. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры болып … табылады. оптимистік көзқарас, оптимизимге ынталандыру.
 7. Бағалау — . . . одан әрі білім алу туралы шешімді қабылдау мақсаты мен оқытуды нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин
 8. Ой жүгіртудің үш түрі:Ұқсастық бойынша ой жүгірту, моральдік пайымдау, зерде теориясы
 9. Эпизодтық жады дегеніміз: ой тәжірибеміздің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жүйе
 10. Талқылау бұл : ақпараттарды тарату және мәселелерді шешу мақсатында ойбөлісу
 11. Отбасы әсеріне қарағанда сыртқы әсер ықпалы күштірек деген зерттеушіДжудитХаррес
 12. Білім алуды үйретудің қозғаушы күші метатану
 13. Мектепте оқушы үніне көңіл бөлуді зерттеген зерттеушіДжинРаддок
 14. Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесудің неше түрі бар?3
 15. Өздігінен реттелетін білім алудың үш элементінің бірін көрсет…Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы
 16. Идея мен мүмкіндіктерді алға жылжыту және келісуді қалай атайды? Дәлелдеме
 17. Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесу түрлері…әңгіме-дебат, топтық және зерттеушілік әңгіме.
 18. Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін неше факторды ерекшеледі?4фактор
 19. 1973 жылы селективті зейіннің  дамуын  көрсеткен  ғалымдар:Хаген,  Хейл
 20. 1971 жылы сыныпта  тіл  қаншалықты  қолданылса,   оқущылардың  білім  алуына әсер  ететінін  айтқан   ғалым?Барнс
 21. Қандай параметрлерді көбінесе өлшем деп атайды? Интерпретация
 22. Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының бір түрі …Акселерация
 23. Зерттеушілік әңгіме — мұғалімдердің оқушыларды әңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын әңгіменің түрін кімдер анықтаған?Барнс пен Мерсер
 24. Ұзақ мерзімді жадының ең соңғы және теңмәнді емес  аспектісі? Семантикалық   жады      
 25. «Эпистемиялық субъектіні» зерттеген кім?Пиаже

 

 1. 582. Ынталандыру мен құптамаумен байланысты қай фактор ? Әлеуметтік сенім
 2. Әңгіме білім алу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандайда болсын идеаларды төзімділікпен тыңдау қай әңгімелесу түріне жатады?Топтық –әңгіме
 3. Оқу пирамидасында, яғни оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа пайызында «талқылау» неше пайыз? 50%
 4. Формативті бағалау дегеніміз не?Оқыту үшін бағалау
 5. Интерпретация дегеніміз не?Логикалық қорытынды
 6. Жиынтық бағалау дегеніміз…Оқытуды бағалау
 7. Оқытудың сапасын неше тәсіл арқылы анықтауға болады?2
 8. Таксономия сөзі қай тілден енген? грек
 9. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы неше сатыдан тұрады? 5
 10. Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды басты педагогикалық түсінік не? СТО
 11. Логикалық қорытындыны басқаша қалай атайды?Интерпретация
 12. Александер тәжірибеде зерттеген диалогтің қанша үлгісін анықтады? 5
 13. Диалог негізінде оқыту және оқу дегеніміз не? Мұғалім мен оқушы арасындағы ой-пікірдің жүйеленуі мен дамуы
 14. Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау дегеніміз не?ілгерілеу қадамдарын айқындау мен оған қолдау көрсету
 15. Білім беруді басқару мен көшбасшылық дегеніміз не?мұғалімнің өз тәжірибелерінің жекелеген тұстарын анықтауы,зерттеуі,бағалауы,сыни ойлауды дамытуы

597.Выготскийдің айтуы бойынша оқушының өз бетінше шешкен міндеттердің көмегімен анықталған өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен және анағұрлым қабілетті жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер арқылы анықталатын болжамды даму деңгейі арасындағы қашықтық. Жақын арадағы даму аймағы.

598.Оқыту барысында бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған модуль.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.

 1. Акселерация деген не? Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының түрі.
 2. Орта бірлесуден гөрі, көп жағайда бәсекелестікке бағытталатын әңгіме әңгіме-дебат
 3. Топтық әңгіме барысында байқалатын жайлар ……. идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді
 4. «Оқытудағы гуманистік тәсілінің» негізін қалаушыларМаслоу мен Роджерс
 5. 603. Пиаженің болжауы бойынша білім алудың басты екі үдерісі қандай?Ассимиляция және бейімделу
 6. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің бірі:Пайым

 

605.Үнемі қайталап  отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттау.механикалық есте сақтау

606.Оқушылар үдерісі арқылы түсіну,бақылау және оқу-тәжірибесіне қадағалау жүргізу қабілеттерін дамытуметатану

 1. Радио қойылымға ұқсас интернетке орналыстырылған бағдарлама қалай аталады? подкаст
 2. Адамның өсуіне ерекше назар аударылған тәсілоқытудағы гуманистік тәсіл
 3. Ұзақ мерзімді жады неше компоненттен тұрады? 3
 4. Өз санаңның және басқа адамдар санасының мазмұнына ой жүгірте білу- Зерде теориясы
 5. « Қалай оқу керектігін үйрету» моделінің атауы қандай үдеріске жатады.? өзін-өзі реттеу үдерісі
 6. Cыныптағы талқылаудағы дәлелдің үш түрін талқылаған кім?Мерсер
 7. Флейвелл (1976) метатануды өлшеудің неше құрылымын сипаттайды? 3                                       
 8. Дьюидің «Біз қалай ойлаймыз?» деген кітабы қай жылы шықты? 1910

 

 1. Оқу реформаторы Джон Дьюи мен технологиялық зерттеуші Дональд Шонның  бірлескен  жұмыстарынан  қандай  ұғым  туындады? «Рефлективтік  практик»
 2. Александер өз тәжірибесінде  диалогтің  неше  үлгісін  анықтаған?               бес.
 3. Өнегелі даму теориясында  әр  түрлі  үш деңгейдегі  алты  кезеңді  бөліп  көрсеткен кім?Кохлберг.
 4. Кім алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға есте сақтауға тапсырмалар берді?Флейвелл

619.Білікті мұғалім үшін жоғарыда аталған қандай білім түрлері өзара тығыз байланыста болуы тән?

 Теориялық, тәжірибелік

 1. Сабақта теориялық және тәжірибелік білімдерді қолданған кезде анықталатын фактор.

 Мазмұн, әдістеме, технология

 1. Білім беру мен міндеттерін білуге негізделетін оқу мен оқыту үдерістері, тәжірибесі мен әдістері туралы терең білімділік, бұл:

 Педагогикалық білім

 1. Оқу мен оқытудың неше қағидаты бар?

 9

 1. Оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің біртұтас болы табылатындығын жазған,….

 Шульман 1986ж

 1. Подкаст деген не?

 Интернетте орналастырылған бағдарлама

 1. Пәндік білімдер дегеніміз не?

 Оқытылатын пәннің өзекті білімдері

 

 1. Оқу мен оқытудың түйінді қағидатына жатпайтынын көрсетіңіз.

 Оқытылатын пәннің өзектілігі

 1. Оқытудың қосалқы құралдары туралы білім бұл……

 Технологиялық білімдер

 1. Технологиялық педагогикалық және мазмұндық білімді алғаш қарастырған

Мишра және Келер

 1. Сандық бейнекамераның екінші микрофонды қосуға арналған ұясының көлемі

 3,5 мм

 1. Ақпараттың орналасқан жерін анықтау, ақпаратты ұйымдастыру, түсіну, бағалау және құру қабілеті бұл……..

 Сандық сауттылық

 1. Интернетті қолданатын оқушылар үшін ең үлкен қауіп…

 Жеке ақпаратты ашатын оқушылар

631  Подкаст құру үшін сізге не керек?

Audacity бағдарламалық жасақтамасы бар компьютер  қажет.

 1. Кейс-стадидің соңғы мысалы қалай атауы?

           Топтағы жұмысты  құрылымдау

 1. Орта білім беру жүйесіндегі әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген білім беру әдістемесі (сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл)Һэтти
 2. Құзырлы оқытудың маңызды факторы (оқушының тақырыптың мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі және бағалай  алуы)
 3. «Үш көмекші» ұғымы кімге тән? (Шульман)
 4. Оқыту сапасын анықтаудың екінші тәсілінде не айтылған? ( сапалы әрі табысты білім беру)
 5. Оқыту сапасын анықтаудың бірінші тәсілінде не айтылған? (мұғалім жұмысының тиімділігі, оқушылармен өзара байланысы)
 6. Шульман ілімі бойынша мұғалімдерге тән белгілер (кәсіби түсінік, оқытудың тәжірибелік дағдылары, кәсіби тұтастық)
 7. Білім берудегі Кембридж тәсілінің теориялық негізі (оқушы ойын дамыту сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан,достарынан алған білімдерімен өзара әрекеттесу )
 8. Дәстүрлі әдіс (дайын білімге негізделген)
 9. Білім беру стилін таңдау кезінде мұғалімнің білімділігінен гөрі  сенімге негізделген ой ықпалы күштірек деп айтқан  (Пажарес)
 10. Мұғалім сенімі (көзқарас, шешім қабылдауы, іс- әрекетін нығайтуы)
 11. Тиімді оқыту дегеніміз не? (мұғалімнің жетістіктері, оқыту үдерісі, оқыту нәтижесі)
 12. Диалог негізінде білім беру мен білім алу дегеніміз не?( оқушылардың өзара сұхбаттасуы)
 13. Қалай оқу керектігін үйрету (оқушылардың білім алу жауапкершілігін түсінуі)

 

 

 1. Бағдарлама бойынша мұғалімнің сыни тұрғыдан  ойлауы  (өз жұмыс  тәжірибесін, жаңа тәсілдерді қолдану мен бағалауы )
 2. Адамдардың қалай білім алатынын түсінуге бағытталған теориялық экспедициялардың негізгі бағыттары қандай? (әлеуметтік теоретиктер, мотивациялық,аффективті теоретиктер және когнитивті психологтар).
 3. Когнитивті психология нені зерттейді? (материалды қабылдауға қатысты адам санасын, есте сақтау, қабылдау)
 4. Когнитивті психология әлемінде көп үлес қосқан (Пиаже,1960)
 5. Субъектілер көп қырлы зияткерлікке ие деген кім? (Говард Гарднер)
 6. Зиятқа қатысты соңғы зерттеулерде Роберт Стернберг ұсынған үштік модуль (компоненттік, эмпиристік, мәнмәтіндік аспекті)
 7. Ұзақ мерзімді жады (қажет кезде алып пайдалану үшін ұзақ мерзімді сақтауға жіберілген ақпарат)
 8. Ынтаның иерархиялық моделін әзірлеген кім? (АвраамМаслоу)
 9. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясында төменгі  деңгейде  не орналасқан?  (психологиялық қажеттіліктер)
 10. «Мен» тұжырымдамасын дамытқан (Карл Роджерс, 83)
 11. Өзіндік тиімділікті қалыптастыруға  ықпал ететін  4 фактор анықтаған (бандура)
 12. Өзіндік тиімділік қалыптастыру факторлары: тәжірибе-
 13. Әлеуметтік сындарлылық тұрғыдан білім беруді түсіну жайында кімдер айтқан (Выготский(1978),Вуд 1998)
 14. «Диалог негізінде оқыту және оқу»  кімнің еңбегі (Мерсер,95 Александр 2008, Литолтон 2007)
 15. Қалай оқыту керектігін үйрету (Флавел, Выготский)
 16. Адамдардың қалай оқитынын түсіну теориялық экспедициялар негізгі бағыттары қандай (әлеуметтік психология, аффективтік когнитивтік неврология)
 17. Пиаже теориясы қай жылдар нені түсіндірді?(когнитивтік психология1960)
 18. Зияткерлік туралы кімдер зерттеді (ГовардГарнер)
 19. Зияткерлікке қарсы Үштік модель теориясын ұсынған (Роберт Стернберг)
 20. Ген біздің мінез құлқымызды бақыламайды, біздің тәжірибеміздің өзгеріп отырады. (Ридли.2004)
 21. «Тәрбиелеу болжамдары» кітабында отбасылық тәрбие жайында айтқан кім (Джудит Харрис,98)
 22. Бақылау қызметтерінің бірі (Фокустік ) зейін маңдай бөліктерінің маңызы туралы кім айтты. (Госуами 2006)
 23. Жадының маңыздылығын зерттеген доктор (Джон  Саймонс)
 24. Нақтылайтын өңдеуді зерттеген ғалым (ХельгаНойсмен)
 25. Есте сақтағыңыз келетін ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген әдіс түрі (Локи орын әдісі)
 26. Жады мәселесіндегі ұлы зерттеуші (Эндель Т улвинг «»алып шығу тәжірибесі»)

 

 1. Күнделікті оқу жағдайларында тестілеудің мағыздылығын айтқан психологтар (ДжеффКарпикеРодиРедигер)
 2. Қайта тексеруге ұарағанда қайта оқу талаптарын жеңіл алып шығу тәжірибесін дәлелдеген кім (Саймонс)
 3. Оқытудың жолын қолдануда қандай көзқарастар бар? (екеу:Оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешігі,білім берудің мұғаліммен оқушы арасыдағы қарым қатынас нәтижесі)
 4. Метасана(қалай оқу керектігін үйрету, оқу дағдысын қалыптастырады)
 5. Сапалы білім беру деген не? (мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасындағы байланыс болып табылады, ол өзі белгілі бір деңгейде тәуелді жағдайлар жасалынған кезде жүзеге асырылады)
 6. Мен тұжырымдамасының компоненттері (аффективті, әлеуметтік, когнитивті)
 7. Метатану(индивид қалай ойлайтынын, қалай оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау және өзгерту қабілетін түсіну немесе білім алуды үйретудің қозғаушы күші)
 8. Оқушылардың ақпаратты сақтау 0-9 пайыз лекция , 10 оқу, 20 %- аудиовидео, 50 такылау, 90%   білім беру.
 9. Оқу пирамидасын  ұсынған (Бефель, Мэн штаты, АҚШ)
 10. Оқушыда болатын қасиеттер өзіндік қасиет (Михай Чиксентмихаи)
 11. Ішкі уәж (Райан, Деки )
 12. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдерде сегіз тезисті ескеру керек (35-36 бет)
 13. Жиынтық бағалау дегеніміз оқуды бағалау (суммативті)
 14. Формативті бағалау дегеніміз білім беру үшін бағалау
 15. Оқыту үшін бағалау (оқушылар уақыт кезеңінің өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын кейін мұғалімдермен бірге өзін өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдарын айқындайтын үдеріс)
 16. Кері байланыс әдісі (оқушыларға өз білімін қадағалау мен бағалауға көмектесетін әдіс)
 17. Әңгіме дебат барысында:
 18. Ой пікірлерде үлкен алшақтық болады

 

 1. Бағдарламаның негізгі міндеті- қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық тәжірибесін жетілдіру мен бағалауға көмектесу
 2. Бағдарламаның негізгі қағидаты- тәжірибелік қызметті нақты ғылыми зерттеулердің дәлелденген нәтижелерін кіріктіру болып табылады.
 3. Диалог арқылы оқыту (оқушының өзара сұхбаттасуы және оқушы мен мұғалім арасындағы диалогтің шәкірттердің өзіндік ой пікірін жүйелеуі мен дамытуына көмектесетін амал)
 4. Метаанализ (білім беру саласындағы танымал метасарапшылардың бірі метаанализге негізделген сегіз жүзге жуық еңбегі бар ғалым Джон Хетти)

 

 1. Метаанализдің неше түрі бар, қашан басталды (114 түрі, 1977)
 2. Уәж сөзінің анықтамасы —латын тіліндегі movere (қозғау) сөзінен алынған. Уәж — бұл мақсатқа бағытталған іс-әрекет басталған және қолдау тапқан үдеріс.
 3. Iшкiуәжгезалалкелтіретін не нәрсе?

Мадақтаудағы жұтаңдық

Қоқан-лоқы және мерзім

Бағалау және бақылау

Басты қағида: егер бұны жасауға сені біреу мәжбүрлесе, бұл ішкі уәж емес, СЫРТҚЫ уәжге жатады.

 1. Сыртқы уәждің жаман жағы Ол СЫРТҚЫ

         Әңгіме құруға негізделген тәсілдер

Әңгімелесу негізінде кеңес берудің кең тараған үш түрі:

Әңгімеқұру

Талқылау

Әңгімелесу

 1. Дьюи «дәстүрлі» білімберудіенжарлықпенбілімалуүдерісіретіндесипаттайдыжәнеөзараәрекеттіңнемесесыниқатысудытөмендеңгейінқажетететінжаттапалуәдісінсынайды.
 2. «экспериментальды» оқыту немесе «жаңалық ашу жолымен оқыту» идеясын әкелген (1960 жылдары жарыққа шығарған, оқыту саласындағы когнитивтік психолог және теоретик ДжеромБрунер)
 3. Жеке оқыту (оқушылардың жеке қажеттіліктеріне сәйкес келетін оқу жоспары мен оқыту әдістемесін жасау)
 4. Брунер оқу үдерісі мен оқу пәнін бөлуге болмайтындығын атап өтті
 5. Чиксентмихаи Талап ету және оқу :

Күшті дағдылар:  ағым     мазасыздық

Төменгі дағды :  селқостық , енжарлық

Бәрінен жаманы өзіндік бағаның төмен болуы

 1. Неврология   —  УшаГосвами
 2. Білім алуды үйретудің негіізгі күші    метатану.
 3. Мұғалім оқушылардың Өзіндік мақсат Чиксентмихай
 4. Ішкі уәж Райана мен Декки қалыптастыруы керек.
 5. Жеке тұлғаға бағдарланған білім берудің басты идеясы қалай ойлайтыны әрі оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау және өзгерту қабілетін дамыту.
 6. Диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атап көрсеткен кім ? (Мерсер мен Литлтон 2007)
 7. Кіші жастағы балаларды когнитивті даму әрекеттері әлеуметтік қарым-қатынас үдерісінде қабілетті оқушылармен араласу және мәдениет қоршаған орта мен қарым-қатынас жасау арқылы оқушыларды ересектерше ойлау әдісіне үйрету кезінде қалыптасатын  оқушы ретінде суреттеген (Выготский)

 

 1. Білім беру моделі оқушының диалог құру нәтижесінде білім алады деп жорамалдаған кім? (Выготский)
 2. Сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына соншалықты әсер етеді деп айтқан (Барнс)
 3. Білім берудегі әңгімелесуді қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді және осының негізінде оқушының білім алу үдерісі алға жылжиды деп тұжырымдаған кім? (Александер (2004))
 4. Білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында тең құқылы серіктестер болып табылады (Мерсер,2000)
 5. Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесу оқушылардың ажырамас бөлшегі болып табылады. Әңгімелесудің үш түрі бар. Олар: әңгіме дебат,зерттеушілік әңгіме, топтық әңгіме.
 6. Ұжымдық түсінік  мен білім берудегі қол жету аясында табысты талқылауда әңгімелесудің зерттеушілік түрі басымдылыққа ие болды деп айтқан (Мерсер)
 7. Зерттеушілік әңгіме мұғаліімдердің  оқушыларды әңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын әңгіменің бірі (Барн, Мерсер)
 8. «Бастама-жауап-кейінгі әрекет» нысаны бойынша қойылған сұрақтарда бастама жасайтын және оныы бақылап отыратын мұғалім деп айтқан (Мерсер1995)
 9. Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін мұғалімдер қолданатын сұрақтардың екі түрі бар. (төмен және жоғары дәрежелі)
 10. Бірінші сұрақтар жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет, сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау, толығырақ жауап беруге итермелеуге арналған сұрақтар (түрткі болу)
 11. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға арналған сұрақтар (сынақтан өткізу)
 12. Басқа оқушыларға қайта бағыттау «Көмектесе алатындар бар ма?» деп басқаларғға бағытталған сұрақтар  (қайта бағыттау)
 13. Сұрақ қойғаннан кейінгі кідіріспен қатар, зерттеуде мұғалім оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажет  екенін  атап көрсетілген.
 14. Мұғалім  сұрақ қойғаннан  кейін  оны қайталап немесе  сол сұрақты өзге оқушыға  басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай уақыт кідіріс жасау керектігін …. (Харгривс пен Гэлтон)
 15. Мұғалімнің шұғыл және инстинктілік реакциясы жауапты бағалауға, қайталауға немесе басқа  сөздермен қайталап айтуға ұмтылысы болуы тиіс деп айтқан (Харгривс пен Гэлтон)
 16. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы «өзін-өзі  реттеу» үдерісіне жатады.
 17. «Метатану» термині оқушылардың саналы білім алуы мен ойлауын дамытуға ықпал ететін бірқатар үдерістерге қатысты қолданылады (Флэвелл ,1976)
 18. Метатануды өлшеудің үш құрылымын сипаттаған (Флейвелл)

 

 1. Үш құрылымы: өзін оқушы деп білуі, мақсаттар мен тапсырмаларды білу, түсіну және бағалау.
 2. Білім алу дегеніміз? Білімнің сандық ұлғаюы
 3. Нәтижесі ақпарат.
 4. Негізгі міндеті көп білу.
 5. Білім беру — кешенді үдеріс.
 6. Оқу пирамидасы:10%- оқу,20%-аудио –визуал, 30%-көрсетілім, 50%-талқылау, 75 % -практика, 90%-білім беру.
 7. Сыныптағы оқу үдерісінің пайдасын айқындайтын негізгі факторлар
 8. Бағалауды қалай түснесіңдер…

Оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға  бағытталған қызметті белгілеу;

 1. 1960 жылы белгіленген бағалау түрлерін атаңдар…

Формативтік және жиынтық

 1. «Оқыту үшін бағалау» қай жылы дербес тұжырымдама деп танылды…

 1999 жылы

 1. Бағалаудың басты мақсаттарын ата:

 Оқытудың қиындықтарын анықтау

 

 1. Төмендегі қай анықтама «Жиынтық бағалауға» тән…

 Оқушының немесе мектептің болашағына ықпал ету

 1. PISA бағалаудың қандай түріне жатады:

 Оқушылардың білім алу жетістіктерін бағалау бойынша халықаралық бағдарлама

 1. Интерпретация ұғымын басқаша не деп атауға болады…….

Логикалық қорытынды

 1. Болжау және сұрыптау….

 Бағалаудың басты мақсаттарының бірі

 1. «Бағалау» термині қандай мағынаны білдіреді

Жақын отыру дегенді

 1. «Интерпретация» нені сипаттайды?

Логикалық қорытындыны

 1. Артық сөзді тап…..

Оқытуды бағалау

 1. Уәж дегеніміз не?

 Кері байланыс

 1. Мәліметтер дегенімз не?

Оқушылар тобынан жүйелі түрде жиналатын балдар мен деңгейлер

 1. Қара жәшік ішіндегі жұмыс ол…

 Оқыту үшін бағалауды қолдану

 

 

 1. Оқытуды жақсартудың басты факторын ата…

 Оқушылардың  өзіндік оқуға белсенді қатысуы

 1. Метасананы кім енгізді.

Флавелл

 1. Метатанудың негізгі аспектісі.

 Өз бетінше жұмыс істеуі және дамуы ниеті;

 1. Метатану әдістерін игерген оқушылар.

.мұғаліммен тең әрекеттеседі.

 1. Л.Выготскийдіңәлеуметтік- мәдени теориясы.

 Жақын арадағы даму аймағы;

 1. Мектеп жасына дейінгі баланың өзін- өзі реттеуге қабілетті екендігін айтқан кім?

Бронсон;

 1. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың түрлері.

а.түрткі болу;

ә.сынақтан өткізу;

б.қайта бағыттау;

 Барлық жауап дұрыс;

755.Зерттеушілік әңгіме қай уақытта тиімді?

топтық жұмыста;

756.Мерсердің пікірінше әңгімелесудің неше түрі бар?-3

 

757.Білім алуды үйретудің қозғаушы күші.

.метатану;

 1. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы.

Өзін- өзі реттеу;

758.1960 жылдары когнитивті психология әлемінде «ойлауды дамыту теориясы»  басымдыққа ие болды. Бұл кімнің теориясы? Жан Пиаже

760.Білім алуды үйретудің қозғаушы күш-Метатану

761.Балаларға білім алу қағидаттарын оқуда көмек көрсету неше сұрақты қамтиды?-4

 

762.Райан мен Деки (2002) қандай қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырысуға тиіс деп нені айтқан?

«ішкі уәж»

763.Оқу материалының ерекшелігімен оқу жоспарын жасау маңыздылығында нәтижені бағалау неше тұжырымдамадан тұрады?-3

 

764.Қолайлы оқу үшін адамдарға байланыс пен мадақтау қажет, сондықтан баға ізгі болуы керек? Нешінші тезис? 8

 

 

758.Когнитивті дамудың, оқушылар өздерінің «ЖАДА» жұмыс істесе, жақсаратындығын қай ғалым атап көрсеткен?

Выготский

 1. Мерселдің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың білім алуының ажырамас бөлшегі болып табылады және әігімелесудің түрі бар деген. Әңгімелесудің неше түрі бар?

3

 1. Сыныпта сұрақ қоюдың әдісі қалай аталады?

Бастама-жауап-кейінгі әрекет

 1. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы?

Өзін-өзі реттеу

 1. Өздігімен реттейтін білім алудың неше элементі аса маңызды болып табылады?

3

 1. Метатану дегеніміз не?

Индевид қалай ойлайтынын, оқитынын, қадағалау, бағалау, өзгерту қабілеті

 1. Мұғалім оқушыларда….. деп айтатын қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырсуға тиіс:

Ішкі уәж және өзіндік мақсат

 1. Мұғалімнің көшбасшылығын дамытуға әсер етудің ерекше түрі.

 іс-тәжірибені жетілдіру

 1. Мұғалім көшбасшылығын дамытудың қанша кезеңі бар? 7
 2. Мұғалімнің өз бастамасына негізделген кәсіби даму үдерісінің нәтижесі қай кезде сезілуі керек?

жоба арысында

 1. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры.

 оптимистік көзқарас

 1. Мұғалім көшбасшылығының дамыту жұмыстарының төртінші кезеңі.

 атқарылатын жұмыстардың жоспарын құру

 1. Басқаларды серіктестікке тартып, рефлексия мен өзін-өзі бағалауға қатыстырылатын тапсырмалар.

 әріптестер арасындағы пікір талас

 1. Мұғалім көшбасшылығын дамытуға әсер етудің түрі.

 кәсіби білімді құруға және таратуға ат салысу

 1. Балаларға өз жұмысы мен жаңалықтарын Интернеттегі өте үлкен аудиториямен бөлісудің керемет тәсілі

подкастинг*

 1. Бір топ адамға HTML немесе басқа бағдарлама тілін білмей-ақ

web – сайтты бірлесіп дамытуға мүмкіндік береді

wikiбеттері*

 1. Сандық технологияны пайдалана отырып, ақпараттың орналасқан

жерін анықтау, ақпаратты ұйымдастыру, түсіну, бағалау және құру

қабілеті

сандық сауаттылық*

 

782  подкаст дегеніміз не?

  интернетте орналастырылған, сандық бағдарлама*

 1. Подкаст құру үшін сізге не керек?

Audacity бағдарламалық жасақтамасы бар компьютер             қажет

 1. Білікті мұғалім үшін жоғарыда аталған қандай білім түрлері өзара тығыз байланыста болуы тән?

Теориялық, тәжірибелік

 1. Сабақта теориялық және тәжірибелік білімдерді қолданған кезде анықталатын фактор.

Мазмұн, әдістеме, технология

 1. Білім беру мен міндеттерін білуге негізделетін оқу мен оқыту үдерістері, тәжірибесі мен әдістері туралы терең білімділік, бұл:

 Педагогикалық білім

 1. Оқу мен оқытудың неше қағидаты бар?

9

 1. Оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің біртұтас болы табылатындығын жазған,….

Шульман 1986ж

788  «Акселерация»  дегеніміз не?  Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының бір түрі

789  «Кеис-стадиі»сыныптардың  әрқайсысында талантты  және  дарынды  балаларды анықтау  жөнінде әртүрлі  әдістерді  қолданып  қанша  жобаны  суреттейді?  үш  жоба

 1. Үшінші жобада  мұғалімдер  дарынды  және  талантты  балаларды  айқындауға  қандай  мүмкіндіктерді міндет  етіп  қояды?

 ата-аналарды  тарту

791 Ойлаудың, білікті дамыту және міндеттерді шешудің аса жоғары деңгейін ұсына отырып, дарынды балаларға арналған оқу жоспарына өзгеріс енгізу жөнінінде ұсыныс жасаған кім?

Эйр

 1. Тым күрделі жұмыс балаларға орындалмайтын, ынтасын жоятын жұмыс болып көрінетіндігі жөнінінде кім дәлелдеген?

Выготский

793   Эйр үш тармақты пайдалану арқылы кімдердің оқу жоспарын өзгертудің моделін бейімдеп  жасады?

Меркер және Нильсонның

 1. Қай зерттеуде мұғалімдер есту қабілеті нашар және ағылшын тілі ана тілі емес балалар үшін кеңейтілген, тапсырмалары танымдық сипаттағы, мектепшілік бағдарлама жасады?

Бірінші зерттеуде

 

 

795   Инклюзивті мектептерде  талантты  және дарынды балаларды  анықтауға бола ма?

Инклюзивті тәсілмен зерттеу арқылы анықтауға болады

796  Кейс-стадидің соңғы мысалы қалай атауы

Топтағы жұмысты  құрылымдау

797   Топтағы жұмысты  құрылымдау нені зерделейді

 Математика пәнін оқыту жұмысын

 1. Ең үзқдік оқушыларды анықтайтын Фриманның қанша тексеру парақтары бар?

 8

799 Мектеп бүкіл оқушылар үшін қандай тәсіл қолданса, жоғарғы нәтижелерге жете   алады?

       Кеңейтілген мектеп тәсілі

 1. АвраамМаслоу жасаған адам қажеттіліктерінің иерархиясында негізгісі қандай қажеттілік болып табылады?  Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі

801.Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі («көпірше») болып табылады?

 Есепті шығару алгоритмін ұстану

802 Оқыту белсенді, қалаулы нәтижеге қол жеткізу үшін құрылған, кері байланысты қамтамасыз ететін, білім алуды түсінуді қамтамасыз ету мақсатында бұған дейін алған білімдеріне шоғырландырылған және ықпалдастырылған болуға тиіс.

Төменде берілген оқыту әдістерінің қайсысы аталған оқыту түрлерінің қайсысының тиімділігіне ықпал ететіндігін анықтаңыз (әр нұсқа үшін сәйкес келетін бір нұсқа таңдаңыз). Оқыту әдістері:

Оқыту түрлері: 4. Белсенді Топтық жұмыс

 1. Қалаулы нәтижеге қол жеткізу үшін құрылған

Орта мерзімді жоспарлау

 1. Кері байланысты қамтамасыз ететін

 Оқыту үшін бағалау

 1. Сөйлеу және жазу арқылы шоғырландырылған

Диалогтік оқыту

 1. Түсінуді қамтамасыз ету мақсатында бұған дейін алған білімдеріне ықпалдастырылған

Сыни тұрғыдан ойлау

 1. 806. Балалар қандай жастан бастап өзінің оқуі үшін жауапкершілік ала алады деп саналады?

 3 жастан бастап

 1. Перри және басқалар (2002) өздігінен реттелетін оқудың үш сипаттамасын берді: тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы; оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы; проблеманы шешу және мақсатқа жету үшін әдіс-тәсілдерді өздігінен таңдауы. Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы өздігінен реттелетін оқу үшін барынша тиімді болып табылады? Нұсқалардың біреуін таңдаңыз:

Білім алушылар маңызды деп бағалаған тапсырмалар

808 «Мұғалімге арналған нұсқаулықтан» алынған мәтінді оқыңыз: Флейвелл (1976) өткізген алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға еске сақтауға тапсырмалар берілді. Бестен жеті жасқа дейінгі оқушыларға зерттеуші белгілі

 

ретпен бірқатар заттарды көрсетті. Он бес секундтан кейін балалардан осы реттілікті бұзбай еске түсіру сұралды. Ересектеу балалар бір нәрсені еске сақтау қажет болса, ол үшін күш салу керек екендігін түсінді. Олар қайталау тәсілін пайдаланып, кезектілік ретін еске сақтады. Ал неғұрлым кішірек балалар бұл тәсілді пайдаланбағандықтан, есте сақтай алмады. Қайталау туралы нұсқау алғаннан кейін ғана олар тапсырманы дұрыс орындап шықты. Нұсқау берілмеген жағдайда оқушылар білім алу уақытын өнімсіз (тиімсіз) пайдаланды. Флейвелл мұндай қабілеті жетіп тұрса да, «тәсілдерді пайдаланбауды» «өнімділік тапшылығы» деп сипаттайды (Whitebread, 2000).

Жүргізілген зерттеудің негізінде төменде келтірілген жауаптар нұсқаларының қайсысы дұрыс болып табылады?

Бес жастағы балаларға метакогнитивтік стратегияларды үйретуге болады

 1. Джин Раддок «оқушы үнінің» мәні зор деп насихаттады. Ғалым бұл идеясымен не айтпақ болды?

 Оқушының пікіріне қызығушылық таныту арқылы олардың білім алуын жетілдіруге болады

 1. Мына мәтінді оқыңыз: Балабақшада бес жастағы жиырма бала мұғалімнің қатысуымен дене шынықтыру сабағына дайындалып жатыр. Әнуар атты бала аяқ киімінің бауын байлау алмай жатады. Ол бәтеңкенің бауын қалай байлау керек екенін анық біледі және де бірнеше рет оны жасағандай да болды. Мұғалім оның жанында тұр, тек мезгіл-мезгіл назарын басқа оқушыға аударып отырады. Арасында Әнуарға қарап, «Міне, шамалы қалды, жақындап қалдың», «Дұрыс!» деп, қолпаштап қояды. Әнуармен сөйлесіп тұрып ол басқа балалармен де сөйлеседі, бірақ Әнуар аяқ киімінің бауын байлап болғанша оның жанынан кетпейді. Соңында мұғалім бұны өз бетімен орындағаны үшін Әруарды мақтайды.

Жоғарыда айтылған оқиғада мұғалім қандай екі тәсілді қолданды:   Эмоциялық және ынталандырушылық

 1. 811. «Мұғалімге арналған нұсқаулықтан» алынған мәтінді оқыңыз: Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер мен Литлтон (2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетеді. Зерттеулерде ересектермен интерактивті қарым-қатынас пен достарымен бірігіп жүргізілген жұмыстың балалардың оқуына және когнитивті дамуына әсер ететіндігі айтылған.

Төменде келтірілгендердің қайсысы Мерсер мен Литлтонның диалогтік оқыту мен оқу туралы идеяларына қатысты емес?  Мұғалімдер сабақта көп сөйлеулері керек

812 Мерсер анықтаған әңгімелесу түрінің қайсысында оқушылар проблемамен бөліседі, сондай-ақ идеялар және пікірлермен алмасу, барлық идеяларды ойластырып, бағалау, ортақ білім мен түсінік құру арқылы бірлесіп ұғым қалыптастырады:   Зерттеушілік

813 Выготский жас баланы оқушы ретінде сипаттайды, оның когнитивтік дамуы әлеуметтік өзара іс-әрекет барысында жүреді. Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы Выготскийдің айтқанын барынша нақты түсіндіреді?

Оқушылар жаңаны меңгеріп жатқанда ересектер мен құрдастары оларға қолдау көрсетеді

814.Төменде келтірілген жауап нұсқаларының қайсысы мұғалім қойған сұраққа оқушы күтпеген жауап бергенде мұғалімнің барынша лайықты реакциясын көрсетеді?

Оқушыдан қосымша ақпарат беруді немесе жауапты барынша толығырақ түсіндіруді сұрайды

 1. Төменде келтірілген сұрақтардың қайсысы жоғары деңгейлі ойлауды аз талап етеді?
 2. Төменде келтірілген жауап нұсқаларының қайсысы талантты және дарынды балалармен жұмыста жалпымектептік тәсілді қолданған маңызды екенін барынша жақсы сипаттайды? Мектептің барлық оқушыларына оқуда жоғары стандарттар қойылған жағдайда талантты және дарынды балалардың қажеттіліктері қанағаттандырылады

817.Бағалау талантты және дарынды балаларды тиімді оқытуды қалайша қамтамасыз ете алады?

Мұғалімдер мүмкіндіктері әртүрлі оқушыларды бағалау нәтижелеріне сүйеніп оларға арналған тапсырмаларды жоспарлайды

 1. Адамдар басқалардың белгілі бір тапсырманы орындауын бақылау барысында білім алады деген идея қандай оқу теориясының негізі болып табылады?

Әлеуметтік-жағдаяттық

 1. Метатану дегеніміз:

 Басқалардың білімі және ойлау үдерісі туралы ойлау

 1. Выготскийдің іліміне сәйкес, төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

 Білім адамдар арасындағы өзара іс-қимыл барысында қалыптасады

 1. 821. Шамамен 4 жасында балаларда «ойлау теориясы» дамиды. Бұл дегеніміз олар … дегенді білдіреді:

Өзініңжәнебасқаныңойлауүдерісінеқарайәрекететеалады

822.Қысқамерзімдіжадыныңекіншіатауы:

Жұмысжадысы

 1. Сыныпта АКТ қолданудың қандай негізгі кедергілері бар және оларды қалай жеңуге болады (әр нұсқа үшін сәйкес келетін бір нұсқа таңдаңыз)?

Кедергілер

 1. Кең жолақты қосылыс нашар

Смартфонды (функциялары кеңейтілген ұялы телефон) пайдалану

 1. 825. Сыныпта интерактивті тақта жоқ

USB-модемі бар планшет компьютер, мысалы Ipad

 1. Мұғалімнің тәжірибесі жеткіліксіз

АКТ білетін адамдардан көмек сұрау

 1. Мектепте сервер жоқ

Moodle сияқты ауани оқыту ортасын пайдалану

 1. 828. Заманауи ресурстар жоқ

Веб 2.0 компьютерліктехнологиялардыпайдалану

829 Төменде келтірілген жауап нұсқаларының ішінен жоспарлау кезінде Блум таксономиясы не үшін қолданылатынын анықтаңыз.

Оқуда шынайы қарқынды қамтамасыз ету үшін

 1. Аталған мүмкіндіктердің қайсысы оқыту үшін бағалауды қолдануда мұғалімге Блум таксономиясы ұсынатын мүмкіндіктерді сипаттайды:

Мұғалімнің төмен дәрежелі ойлаудан жоғары дәрежелі ойлауға дейін дамуға көмектесетін сұрақтарды қою мүмкіндігі

 1. Төменде келтірілген тапсырмалардың қайсысы мұғалімге оқушыларда Қазақстанда өндірілетін түрлі өнімдер туралы тұжырымдамалық білімнің бар екенін бағалауға барынша мүмкіндік береді:

Оқушылардың топографиялық ерекшеліктер және олардың белгілі бір облыста өндіруге болатын өнімді анықтаудағы ықпалы туралы таныстырылым дайындауы

 1. Өсімдіктер мен жануарлардың жасушалары оқытылатын биология сабағында мұғалім оқушыларды жұптарға бөліп, жұптарға өсімдік пен жануар жасушасының суреті мен олардың негізгі сипаттамаларының тізімімен қоса бос диаграмма берді. Оқушылардың міндеті – ұсынылған тізімге кірген терминдерді қолдана отырып, диаграмманы толтыру. Бұл тапсырма оқушыларда ойлаудың қандай түрін дамытады:

Нақты сипаттағы ақпаратты еске түсіру (жасушалар туралы)

 1. Әдебиет мұғалімі өз оқушыларының сабақта танысқан әңгіменің бас кейіпкерлерінің біреуін қаншалықты түсінетіндігін білгісі келеді. Төменде ұсынылған тапсырмалардың қайсысын орындағанда оқушылардың синтез жасау, түсіндіру және болжам жасау қабілеттерін мүмкіндігінше жақсы көруге болады: Әңгіменің сюжеттік желісінде кейіпкер шешуші рөл атқаратын жаңа

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.