ЖЫЛДЫҚ ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЫ

Ботақан ортаңғы тобының
ЖЫЛДЫҚ ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЫ
2019-2020ж.ж.
Қыркүйек айы
Өтпелі тақырып: «Балабақша».
Мақсаты: балалардың бойында балабақша туралы түсініктерін, танымдық қабілеттерін, ой- өрістерін кеңейте отырып бірлескен әрекетке қызығушылықтарын дамыту
Міндеттері:
— денсаулық сақтау технологиясы негізінде дене дағдылары мен негізгі қимыл түрлерін қалыптастыру;
— дидактикалық ойындар арқылы тілдік қарым –қатынас дағдыларын, сөздік қорларын қалыптастыру;
— өз достарымен бірігіп ойнау барысында балалардың танымдық қабілеттерін дамыту;
1. апта
«Менің балабақшам».
Денсаулық
Дене шынықтыру (3)
Коммуникация
Сөйлеуді дамыту (1)
Көркем әдебиет (0,5)
Орыс тілі (0,5)
Таным
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру (1)
Жаратылыстану (1)
Құрастыру (0,5)
Шығармашылық
Сурет салу (1)
Музыка (1,5)
Мүсіндеу (0,25)
Апликация (0,25)
Әлеумет
Қоршаған ортамен
танысу (0,5)
Дене шынықтыру\3
1. Маман жоспары
бойынша.
Сөйлеуді дамыту:
Тақырыбы: «Топпен
таныстыру».( саяхат)
Мақсаты: Топ бөлмелері мен
топтағы заттарды, заттардың
бөлшектерін ажыратып атауға,
сөздегі дыбыстарды анық
айтуға үйрету.
а) Топтың жиһаз атауларын
атауға, олардың қызметін
сипаттап беруге үйрету.
ә) Тәрбиешінің сұрақтарына
жауап беріп, диологтік сөйлеуге
дағдыландыру. Б)Топтағы
жиһаздарды ұқыпты ұстауға
тәрбиелеу.
Көркем әдебиет:
Тақырыбы: «Жұмыстың бәрі
жақсы»
Мақсаты: Балабақша
туралытүсініктерін кеңейту,
әңгімеоқып беріп оқиғаны
эмоционалды қабылдауға
үйрету.
Қоршаған ортаның жанжақтылығы жайлы түсініктерін
көркем туындылар кеңейту.
Туынды кейіпкерлерінің ісәрекетін бағалау,алған
әсерлерін бағалау, алған
әсерлерін өз ойларымен айтып
беру білігін дамыту.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Таңертен. Үлкенкіші. Бір-көп.»
Мақсаты: таңертен-тәулік
бойымен таныстыру.
Осы сөздерді сөйлеу барысында
қолдану: таныс заттарды
көлеміне қарай ( үлкен-кіші)
және санына қарай салыстыруды
үйрету: қоршаған ортадан бір
және көп затты таба білуді
үйрету. Шыдамдылыққа,
қызығушылыққа тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Балабақша
өсімдіктері»
Мақсаты:Балабақшаның
ауласындағы өсімдіктерді,
ағаштарды, гүлдерді бақылау
жасау, олардың өзіне тән
белгілерін байқап, сипаттай
білуді үйрету.
Сурет салу:
Тақырыбы: « Сиқырлы таяқша»
Мақсаты: бала-ды қағаз түрлерімен
және түрлі-түсті қарандаштарымен
таныстыруды жалғастыру. Сурет
салуға қызығушылығын
арттыру,қарандашты оң қолымен
ұстауға үйретіп жаттықтыру,
шығармашылық қабілеттерін
дамыту, түрлі бағытта түзу
сызықтарды олардың қиылысуын
жүргізе білуін дөңгелек
таяқашаларды салуға үйрету.
Құыптылық пен тазалыққа
тәрбиелеу.
МУЗЫКА
Маман жоспары бойынша
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Доп»
Мақсаты:доп туралы жапы
түсініктерін кеңейту.
Ермексаздан жұмыр пішінді
ойыншық доп жасауды үйрету: қол
қимылының үйлесімділігі, домалақ
пішіндерді жасауды дамыту,
ойыншықтарды, өз топтарындағы
ойыншықтарды күтіп ұстауға
тәрбиелеу.
Қоршаған ортамен
танысу.
Тақырыбы: «Балабақшабіздің екінші үйіміз.»
Мақсаты:Балабақшаның
отбасына ұқсайтынын
көрсету,балабақша
қызметкерлерінің
мамандықтары туралы
білім беру (медбике6
аспаз): ересектердің
еңбегін бағалай білуге
тәрбиелеу. Балалардың
бір-біріне деген мейірімді
қарым-қатынасын
тәрбиелеу: бала-дың
жағымды көңіл –күйлерін
дамыту.
.
2. апта
«М енің достарым».
Дене шынықтыру\3
1. 1.Маман жоспары
бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Ойыншықтар
достығы.»
Мақсаты: Достық туралы
түсінік беру, зат есімдердің
жекеше түрін қолдануға,
ересектердің сөзін зейін
қойып тыңдауға және түсінуге
үйрету.
Русский язык
1.Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Күндіз шеңбер.Біркөп.»
Мақсаты:Күндіз-тәулік бөлігімен
таныстыру. Шеңбер туралы
түсініктерін қалыптастыру.«Көп»,
«Біреу» ұғымдарын бекіту,
заттарды бір қатарға реттілікпен
солдан оңға қарай орналастыруды
үйрету.
Жаратылыстану Тақырыбы:
«Бақшаға біз барамыз көкөністер
аламыз» Мақсаты:Сипап сезу
және дәмін тату арқылы көкөністер
мен жемістерді ажыратып, атай
білуге сөйлегенде: шикі, піскен,
тұзды және т.б. сөздерді қолдануға
үйрету.
Құрастыру.
Тақырыбы: «Орындық және
кресло.»
Мақсаты:Әртүрлі құрылыс
материалдарымен таныстыру,
әртүстегі бөлшектерден
орындықтың құрылысын
құрастыруға үйрету.
Сурет салу
Тақырыбы: «Қоянға арналған
көкеністер»
Мақсаты: Балалардың
қылқаламмен бояу дағдыларын
ұалыптастыру,
қызығушылықтарын арттыру.
Сопақ және дөңгелек заттардың
суретін салуға, олардың
көркемдік сипатын бейнелеуге
үйрету.
Музыка\2
1.Маман жоспары бойынша.
3. апта
«Менің сүйікті ойыншықтарым».
Дене шынықтыру. Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: Сүйікті
ойыншықтар.
Мақсаты: Ойыншықтар
туралы түсініктерін кеңейту,
заттарды жалпы белгілері
бойынша топтастыруға,
сөздерді жіктелуіне қарай
байланыстыруға үйрету.
Көркем әдебиет
Тақырыбы: Ойыншықтар
дүкені.
Мақсаты: Ойыншықтар
туралы түсініктерін кеңейту,
тақырыпқа сәйкес тақпақтың
интонациясын сақтап айтуға
үйрету.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру.
Тақырыбы:
Таң,күндіз,кеш,түн.Сол жақта-оң
жақта дайын пішіндерді жапсыру.
Мақсаты:Балаларды
геометриялық пішіндер шеңбер
және шаршымен таныстыру,
олардың пішінін қолмен ұстап
көру арқылы зерттеуге үйрету.
Құрастыру.
Жаратылыстану
Тақырыбы:Сүйікті ойншығым
қонақта Мақсаты:Көкөністерді,
жемістер мен саңырауқұлақтарды
жинау туралы түсінік беру,
олармен ойыншықтарды
қоректендіруді үйрету (куыршақты
жемістермен, қоянды сәбізбен)
Сурет салу
Тақырыбы: Сүйікті
ойыншықтар
Мақсаты: Балалардың
ойыншықтар жайлы
түсініктерін кеңейту. Өз
ойыншықтарын әңгімелету
арқылы сөздік қорларын
молайту. Сүйікті
ойыншықтарының суретін
салуға жаттықтыру.
Музыка
Маман жоспары бойынша
Аппликация
Тақырыбы: Ұшақ
Мақсаты: Көлік түрлері
туралы білімдерін нақтылау,
аспан денелерін ажырата білуді
үйрету, ұшақ бөлшектерін ретретімен орналастыра білуді
үйрету.
Қоршаған орта
Тақырыбы: Түлкі бізде
қонақта
Мақсаты:
Түлкінің тіршілік ортасы
туралы түсінік беру.
Түлкінің жабайы жануар
екенін мысалдар келтіру
арқылы түсіндіріп,
балалардың есте сақтау
қабілеттерін дамыту.
4. апта
«Жиһаздар».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары
бойынша. 1.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Қуыршақ
Әйгерімнің бөлмесі.»
Мақсаты:Жиһаздар туралы
түсініктерін кеңейту, сөздік
қорды заттардың қасиетін
білдіретін сөздермен
толықтыруға үйрету.
Русский язык
1.Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру.
Тақырыбы:«Шаршы.Ұзын-қысқа.
Сол жақта-оң жақта.»
Мақсаты:Ұзындығы бойынша
түрлі заттарды салыстыруға, ұзын,
қысқа сөздерін қолдануға үйрету.
Құрастыру
Тақырыбы: Қақпа.
Мақсаты: Құрылыс
материалдарын түсіне, пішініне
сәйкес дұрыс пайдаланып биік
және аласа қақпаларды құрастыра
білуге үйрету, текшелерді бірінің
үстіне бірін қоюға, кеңістікті
дұрыс бағдарлай алуға
дағдыландыру.
Жаратылыстану
Тақырыбы: Тиінге арналған
жиһаз Мақсаты:Жиһаздар туралы
түсініктерін қалыптастыру жиһаз
бөліктері білімдерін бекіту, тілін
зейінін, логикалық
ойлауындамыту: жиһаздарды
қорғау қатынасын тәрбиелеу.
Сурет салу
Тақырыбы: «Диван және
төсек»
Мақсаты: Балаларды құрылыс
материалдарын дұрыс жұмыс
жасай білуге, олардың түсін,
пішінің, кқлемін ажырата алуға
дағдыландыру.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
Қазан айы
Өтпелі тақырып: «Менің отбасым»
Мақсаты: балалардың отбасы туралы түсініктерін қалыптастыру, отбасы мүшелерін ажырата білуге, оларды жақсы көруге, көмек беруге үйрету.
Туыстық байланыс туралы түсініктерін дамыту: ана-әке, аға-апа, ата-әже.
Міндеттері:
-отбасы туралы алған білімдерін кеңейту, сөздік қорларын, танымдық қабілеттерін дамытуға ықпал ететін ойын түрлерін ұйымдастыру;
— денсаулық сақтау технологияларын қолдана отырып, балалардың дене дағдылары мен негізгі қимыл түрлерін жетілдіру;
— отбасы мүшелеріне сүйіспеншілік пен сыйластыққа тәрбиелеу.
1.апта
«Менің отбасым,».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Менің сүйікті
анам «
Мақсаты: Сұрақ жауап әдісі
арқылы әңгіме құрастыруды
үйретуді жалғастыру
алгоритімдік ойлау
машықтарын дамыту. Сөз
тіркестерін ( анам мейірімді,
әдемі балаларды жақсы көреді
оларға қамқоршы), сөздерді
және дыбыстарды анық
дауыстап айтуға жаттықтыру.
Анасы туралы пікірін
тиянақты, еркін жеткізе білуге
талпындыру. Үлкенге
ізеттілік көрсетуге, кішіге
қамқор болуға тәрбиелеу.
Көркем әдебиет Тақырыбы:
«Әке мен бала»
Мақсаты: Ересектермен
қарым-қатынас ережелерін
сақтауға үйрету, еңбекке
деген қызығушылықтарын
қалыптастыру және оның
нәтижесін құрметтеуге
жетелеу.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Әртүрлі заттар тобын
салыстыру және теңеу.»
Мақсаты: Заттарды саны бойынша
салыстыру дағдыларын қалыптастыру.
Бір затты екіншісіне үстіне және
жанына қойып тұстастыру арқылы
салыстыруға үйрету.
Жаратылыстану
Тақырыбы: Шақырамыз күзді шын
ниетпен ізгі.
Мақсаты: Балаларды табиғат
құбылыстарымен таныстыруды
жалғастыру. Жанды және жансыщз
табиғатты маусымдық өзгерістерді
бақылауды үйрету. Заттардың
белгісімен қасиеттерін анықтауда
жаттықтыру белсенді көңіл күйді
дамыту.
Сурет салу
Тақырыбы: «Анама арналған
моншақтар.»
Мақсаты: Балаларға дөңгелек
болып сызылған жіпке гуашь
бояуымен бірдей көлемде дөңгелек
моншақтардың суретін салуды
үйрету. Моншақтың сәндік бұйым
екендігін түсіндіру арқылы
эстетикалық талғамын дамыту,
көркемдік талғамдыққа тәрбиелеу.
Музыка
Маман жоспары бойынша.
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Әжеге арналған
сыйлық.»
Мақсаты: нанның қасиеті туралы
әңгімелеу, оның дастарқанға
қойылғанша қандай жолмен
алатыны, дайындалатыны жайлы
балаларға түсінік беру; нанның
түрлерін , әр түрлі
домалақ,сопақша пішіндерін
мүсіндеуге үйрету;нанды
қастерлей білуге, оған құрметпен
қарауға тәрбиелеу.
Қоршаған ортамен
танысу
Тақырыбы: «Отбасы
мүшелері»
Мақсаты: Отбасылық
суреттерді қарастыруға
және отбасы мүшелері
мен олардың
әрекеттерін, қазақ және
басқа халықтардың
тұрмыстық заттарын
атауға үйрету.
2.апта
«Біздің көше».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: Мен тұратын
көше
Мақсаты:
Өзінің тұратын көшесі туралы
әңгімелесу, сөздік қорды
заттардың сапасын білдіретін
сөздермен толықтыруға, зат
есімдерді жекеше, көпше
қолдануға үйрету.
Русский язык
Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Үшбұрыш бір-көп.
Логикалық тапсырма»
Мақсаты: Жаңа геометриялық пішін
үшбұрышпен таныстыру, үшбұрышты
сезім қозғалыс түйсіктері арқылы
сезінулерін дамыту, үшбұрышты
заттарды табуға үйрету.
Жаратылыстану
Тақырыбы:
Мақсаты: «Күннің мол пайдасы»
Мақсаты: Күн туралы түсініктерін
кеңейту: күннің көзінен жылу мен
жарық тарайтындығын бақылау,
талдау жасай білуге үйрету.
Мейірімділікке, қоршаған ортаға
қамқор болуға тәрбиелеу.
Құрастыру
Тақырыбы: Анама сыйлық
Мақсаты: Өағазбен жұмыс жасау
дағдыларын қалыптастыру, анаға
сыйлық жасау үшін қағаздан умаждап
гүлдер жасай білуге үйрету, атаанасын сыйлап құрметтей білуге
тәрбиелеу.
Сурет салу
Тақырыбы: «Түзу жолда мен
жүремін тура»
Мақсаты: Балалардың бояумен
сурет салуға қызығушылықтарын
арттыру. Қылқаламды оң
қолдарына ұстап сурет салуға
жаттықтыру, саусақтың ұсақ
бұлшықеттерін дамыту. Жолақ
жолдарға бояуды біркелкі жаға
білуге дағдыландыру, қағаз бетінде
кеңістікті бағдарлауға үйрету. Іздің
әртүрлі пңшңндерін байқаты.
Ұқыптылыққа, әдемілікке
тәрбиелеу.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
3. апта
«Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Әйгерімнің
ойыншықтары.»
Мақсаты:
Балалардың ойыншық туралы
түсініктерін кеңейту.
Балалардың сөздік қорын
байыту, үлгі және педагогтің
сөздері бойынша заттардың
белгілі бір түсімен мөлшерін
ажыратуға жаттықтыру,
(текше, кішкентай үлкен,
әдемі, көп, қызыл чупа-чупс).
Ойыншықтарды күтіп,
ұқыпты, таза ұстауға
тәрбиелеу.
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Қасқыр мен
жеті лақ ертегісі»
Мақсаты:
Ертегіні оқу, тіл байлықтарын
молайту, ертегінің мазмұнын,
дауыс ырғағын келтіре айтуға
жаттықтыру, қиын кезде
достарына көмектесе білуге
тәрбиелеу.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Кеш. Үлкен – кіші. Біркөп.»
Мақсаты:
Кеш тәулік бөлігімен таныстыруды
жалғастыру; Тәулік бөлігін ажырата
білулерін қалыптастыру. Үлкен – кіші
түсініктерін бекіту; заттарды көлеміне
қарай сәйкестендіру. Қабілетін
пысықтау; Бір зат қайда, көп зат қайда
тұрғанын ажырата білуге және
нәтижесін сөзбен баяндау.
Жаратылыстану
Тақырыбы: Фермаға саяхат
Мақсаты:
Үй жануарларымен таныстыру; Үй
жануарларының адам өміріндегі
маңызы туралы түсінік беру. Үй
жануа-рларына деген қамқорлық
сезімдерін тәрбиелеу.
Сурет салу
Тақырыбы: «Алжапқышты
әшекейлейміз.»
Мақсаты:
Балалардың алжапқыш туралы
түсініктерін жетілдіру.
Алжапқышты ұлттық оюөрнектермен әшекейлеуді үйрету.
Іскерлік дағдыларын
қалыпьтастыру, алжапқышты
әдемілеп әшекейлеу арқылы
эстетикалық талғамын дамыту.
Тазалыққа, ұқыптылыққа
тәрбиелеу.
Музыка
Маман жоспары бойынша.
Аппликация
Тақырыбы: «Қызғылт
жапырақтар.»
Мақсаты
Бейнеленген заттарға сәйкес түрлі
түсті қағаздардан дайын
пішіндерді таңдауды, желімді
қылқаламға ұқыпты түрде жағуды,
күздегі ағаштың бейнесін жасауды
үйрету
Қоршаған орта
«Орман тұрғындары»
Мақсаты:
Жабайы жануарлар
туралы туралы
түсініктерін байыту;
Жабайы жануарлардың
(аюғ қоян, түлкі,
қасқыр) сипаттық
белгілерін байқай
білуге үйрету; жабайы
жануарларды ажырата
білулерін бекіту.
Заттардың
қасиеттерімен құрамын
бөле білуге
жаттықтыру;
4.апта
«Алтын күз».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Сары алтындай
сары күз!»
Мақсаты: Күз туралы
түсініктерін кеңейту,
әңгімелесу кезінде берілген
сұрақтарды тыңдауға және
түсінуге, киімдерді
топтастыруға үйрету,
тақырыпқа сәйкес шағын
тақпақ жаттату.
Русский язык
Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Биік-Аласа. Бір-көп.»
Мақсаты
Суретте және өзіңе тікелей жақын
кеңістікке орналасу бағытын
ажыратумен атап көрсету (биік-аласа).
Кеңістіктердегі бағыттарын анықтап
үйрету. Биік-аласа; таныс заттарды
санына қарай салыстыруды
жалғастыру; Суреттегі және
кеңістіктегі бағыттарды ажырата және
атай білуге үйрету. (Биік-аласа)
Бірлесіп ойнайтын ойындарға
қызығушылықтарын арттыру.
Жаратылыстану
Сурет салу
Тақырыбы: «Алтын күз»
Мақсаты
Балалардың күзгі табиғат
құбылыстарын ерекшеліктерін
әсерлі қабылдай білуін
қалыптастыру. Күздің бейнесін
сюжетті сурет салу барысында
жапырақтарды әр жеріне қыл
қаламның ұшын басып жағу
тәсілімен салуды үйрету. Табиғат
өсімдігін сезіну арқылы
этетикалық тәрбие беру.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
Тақырыбы: «Жеміс бағына саяхат»
Мақсаты
Балаларда сыйлары туралы
түсініктерін қалыптастыру; жемістер
туралы білімдерін бекіту; көру
арқылы заттардың пішінін анықтауға
үйрету. Табиғатқа деген
мейірімділікті тәрбиелеу.
Құрастыру
Тақырыбы: «Үйлер»
Мақсаты :Құрылыс материалдарын
пайдаланып бір немесе көп қабатты
үйлерді және мұнараларды құрастыра
білуге үйрету. Олардың өзара
қатынасымен ерекшеліктеріне сәйкес
құрастыру дағдыларын қалыптастыру.
Өзара қарым-қатынас жасай білу
мәдинетін тәрбиелеу.
Қараша айы
Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау»
Мақсаты: Балаларға денсаулық сақтау, шынығу және дәрумендердің адам ағзасына пайдалы екенін түсіндіру. Таза жүру, жеке бас гигиенасын сақтау
ережесін үйрету.
Міндеттері:
-шынықтыру-сауықтыру шаралары арқылы балаларды мықтылыққа, шымырлықа тәрбиелеу, дербес қимыл белсенділігін дамыту;
— дұрыс тамақтану жолдарын насихаттау арқылы алғашқы түсініктерін қалыптастыру;
— әңгімелеу, қызықты ойындар ұйымдастыру арқылы балалардың ертегі және шағын әңгімелердің мазмұнын түсінуіне ықпал жасау;
1. апта
«Өзім туралы
».
Дене шынықтыру\3
.Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Менің дене
мүшелерім.»
Мақсаты: Өзінің дене
мүшесін ажыратып атауға,
дене мүшелерінің атқаратын
қызметтерін айтуға, сөздерді
жіктелуіне қарай
байланыстыруға үйрету.
Көркем әдебиет
Тақырыбы:«Біз дәрігерде
қонақта болдық.»
Мақсаты:
Өзі, дене мүшелері туралы
әңгімелесу, тақырыпқа
сәйкес шығармадағы
бейнелі сөздерді есте
сақтауға үйрету.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Бір-бірінің үстіне
қойып және жанына қойып
салыстыру.»
Мақсаты: Бір-біоіне қарама-қарсы
екі затты салыстыру: үлкен – кіші,
ұзын-қысқа сезім қозғалыс
түйсіктері арқылы зейінін дамыту.
Жаратылыстану
Тақырыбы: Үй жануарлары және
олардың төлдері.
Мақсаты: Үй жануарлары
төлдерінің сыртқы келбетінің
сипаттық ерекшеліктерімен, мінез
құлықтарымен, тіршілік әрекетімен
таныстыру.
Сурет салу
Тақырыбы: «Шуақты күн.»
Мақсаты: Дөңгелек пішінді заттарды
салуды жетілдіру, күннің суретін салу
оны бояумен бояуға үйрету.
Музыка
Маман жоспары бойынша.
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Мысықтың ыдысы»
Мақсаты: Мысық туралы
түсініктерін кеңейту ,ол туралы
балалардың өздеріне әңгімелету;
Ермексазды домалақтап,ортасын
қуыстау машығын дамыту. Сондайақ шыдамдылыққа,төзімділікке ,үй
жануарларына қамқорлықпен қарауға
тәрбиелеу.
Қоршаған ортамен
таныстыру
Тақырыбы: «Мен
және менің ортам»
Мақсаты: Қоршаған
ортаны қабылдауға,
заттар, ойыншықтар,
кітаптар мен
ыдыстарға
ұқыптылықпен
қарауға, кеңістікті
бағдарлауға үйрету,
көлік құралдарының
түрлерімен
таныстыру.
2. апта
«Дұрыс тамақтану. Дәрумендер».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы:
«Көкөністерден көже
жасау»
Мақсаты: Дұрыс
тамақтану, дәрумендер
туралы түсініктерін кеңейту,
жалпы белгілері бойынша
заттарды топтастыруға
(жемістер мен азық
түліктер) сөздерді
септелуіне қарай
байланыстыруға үйрету.
Русский язык
Маман жоспары бойынша
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Жоғарыда –
төменде.Алыс-жақын. Логикалық
тапсырма»
Мақсаты: Өзіне тікелей жақын
кеңістікте орналасу бағытын
ажыратып,атап көрсету қабілетін
дамыту. Бірігіп жұмыс жасау
қызығушылығына тәрбиелеу.
Құрастыру
Тақырыбы: «Кеме»
Мақсаты: Әртүрлі пішіндегі
бөлшектерден қарапайым
құрылыстар құрастыруға үйрету.
Жаратылыстану
Тақырыбы: Алтын балық
Мақсаты: Табиғат бұрышындағы
аквариум балықтарына бақылау
жасау, олардың сыртқы келбетімен
таныстыру, балаларды балықтарға
күтім жасау әрекетіне қатыстыру.
Сурет салу
Тақырыбы: «Тәтті алма»
Мақсаты: Дөңгелек пішінді салуды
жетілдіру, алақанымен алманың
суретін салуға үйрету
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
3 апта. « Өзіңе және өзгелерге көмектес».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Көмекшілер»
Мақсаты: Өзіне және
айналасындағы адамдарға
көмек көрсетуді, сөздік
қорды заттардың қасиеті
мен сапасын білдіретін
сөздермен толықтыруға,
кейіпкерлерді сипаттау үшін
дауыс ырғағының мәнерлі
қарапайым тәсілдерін
қолдануға үйрету.
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Үш аю»
Мақсаты:Тақырыпқа
сәйкес ертегі оқып беріп
оның мазмұнын түсінуге,
кейіпкерлерге, оқиғаларға
өзінің көзқарастарын
білдіруге үйрету
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру :
Тақырыбы: «Үлкен-кіші.Биікаласа.Ұзын қысқа.»
Мақсаты: Шама бойынша
заттардың әртүрлі болатыны туралы
түсінік беру, ұзындығы мен ені
бойынша екі қарама-қарсы және
бірдей заттарды салыстыруға үйрету
Жаратылыстану:
Тақырыбы: «Бөлме өсімдіктері»
Мақсаты:Табиғат бұрышындағы
өсімдіктерге күтім жасауда
сәбилерді шамасы жетерлік ісәрекетке қатыстыру (ірі
жапырақтарды сүрту, гүлдерді
суару).
Сурет салу .
Тақырыбы: «Қоянға арналған сәбіз»
Мақсаты: Саусақпен салу әдісімен
қоянға сәбіздің суретін салып беру.
Аңдарға қамқорлық жасауға
тәрбилеу.
Музыка
Маман жоспары бойынша.
бойынша.
Аппликация
Тақырыбы: «Үйшік»
Мақсаты
Жануарларға үйшік жасауды үйрену.
Пішіндерді пайдаланып, тиісті
орнына қою.
Қоршаған ортамен т.
Тақырыбы: «Төрт
түлік»
Мақсаты: Үй
жануарлары мен
олардың төлдері
туралы білімдерін
бекіту, Қазақстанда
мекендейтін жабайы
жануарлар туралы
білімдерін, табиғат
бұрышын
мекендеушілерді
бақылау дағдыларын
қалыптастыру.
4 апта
«Біз күштіміз, ептіміз».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша
Сөйлеуді дамыту.
Тақырыбы: «Дыбыстарды
дұрыс айтайық.»
Мақсаты:Денсаулықты
нығайтуда дене
жаттығуларының маңызын
түсіндіру, дауысты,
дауыссыз дыбыстарды
дұрыс дыбыстауды
жетілдіру, сөз бен сөз
ұйқастарына құрылған
ойындарға қызығушылыққа
тәрбиелеу.
Русский язык
1.Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру .
Тақырыбы: «Шеңбер,шаршы
үшбұрыш»
Мақсаты:Геометриялық пішіндер:
шеңбер, шаршы, үшбұрышты
ажыратып тануды және атауды
бекіту.
Құрастыру .
Тақырыбы: «Поезд»
Мақсаты:
Ірі құрылыс материалдарынан көп
түсті құрылыстарды құрастыруға
үйрету. Көлік түрлерінен
айырмашылығын білу және оны
кеңістікте дұрыс құрастыра алуға
дағдыландыру. Бірлесіп еңбек
нәтижесіне жетуге тәрбилеу.
Жаратылыстану .
Тақырыбы: «Орман тұрғындары»
Мақсаты:Жабайы жануарларды
танып, атай білуді және сыртқы
ерекшеліктерін ажырата білуді,
олардың қимылдарына еліктеп
жаттығулар жасауды (қоян болып
секіру, аюдай қорбаңдап жүруді)
үйрету
Сурет салу
Тақырыбы: «Тәрелкені әшекейлеу.»
Мақсаты:Қазақ оюының дайын
суретіне оның жетпей тұрған
элементтерін салуға үйрету. Бояу
реңктерін таңдауға және үлгіге қарай
отырып оны сақтауға
дағдыландыру,әсемдікті сезіне білу
арқылы эстетикалық тірбие беру.
Музыка\2
.Маман жоспары бойынша.
Желтоқсан айы
Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным»
Мақсаты: Қазақстанның мәдени мұрасын құрметтеуге және патриотизмге тәрбиелеу. Халық ауыз әдебиеті арқылы танымдық қызығушылықтарын, эстетикалық талғамдарын
дамыту.Балаларға денсаулық сақтау, шынығу және дәрумендердің адам ағзасына пайдалы екенін түсіндіру. Таза жүру, жеке бас гигиенасын сақтау ережесін үйрету.
Міндеттері:
— Ұлттық дәстүрді насихаттау арқылы алғашқы түсініктерін қалыптастыру;
— әңгімелеу, қызықты ойындар ұйымдастыру арқылы балалардың ертегі және шағын әңгімелердің мазмұнын түсінуіне ықпал жасау;
— Отансүйгіштік сезімдерін күшейту және өз елін жерін тілін құрметтеуді үйрету. 1 апта
«Тарихқа саяхат».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Менің дене
мүшелерім.»
Мақсаты: Өзінің дене
мүшесін ажыратып атауға,
дене мүшелерінің атқаратын
қызметтерін айтуға, сөздерді
жіктелуіне қарай
байланыстыруға үйрету.
Русский язык
1.Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Бір-бірінің үстіне
қойып және жанына қойып
салыстыру.»
Мақсаты: Бір-біоіне қарама-қарсы
екі затты салыстыру: үлкен – кіші,
ұзын-қысқа сезім қозғалыс
түйсіктері арқылы зейінін дамыту.
Жаратылыстану
Тақырыбы: Үй жануарлары және
олардың төлдері.
Мақсаты: Үй жануарлары
төлдерінің сыртқы келбетінің
сипаттық ерекшеліктерімен, мінез
құлықтарымен, тіршілік әрекетімен
таныстыру.
Сурет салу
Тақырыбы: «Шуақты күн.»
Мақсаты: Дөңгелек пішінді заттарды
салуды жетілдіру, күннің суретін салу
оны бояумен бояуға үйрету.
Музыка
Маман жоспары бойынша
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Алаңқайдағы
саңырауқұлақтар»
Мақсаты:
Саңырауқұлақтар туралы мәлімет
беру.Сөздік қорларын молайту; екі
бөліктен тұратын қалпағы мен аяғын
біріктіру тәсілін қолдана отырып
мүсіндеуге үйрету.Табиғатта
жүргенде өздерін ұқыпты ұстауға
тәрбиелеу.
Қорш.ортамен
танысту
Тақырыбы: «Қармен
тәжірибе жасау»
Мақсаты: Тәжірибе
жасау арқылы қар
және қардың белгілері
туралы білімдерін
кеңейту. Табиғат
туралы білімдерін
жүйелей білуге
үйрету. Тәжірибенің
көмегімен алған
білімдерін
қорытындылай білуге
үйрету.
Табиғат сырларын
танып білуге баулу.
2. апта
«Туған өлкем».
Дене шынықтыру.
1.1.Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: Менің сүйікті
қалам.
Мақсаты:Туған өлке оның
табиғаты, айналасындағы
заттар туралы түсініктерін
кеңейту, зат есімдерді
көмекші сөздермен: үстінде,
астында, жанында бірге
қолдануға, қоршаған ортасы
туралы сұрақтар қоюға
үйрету.
Көркем әдебиет
Тақырыбы:«Бәріміз үшін
бәрі де.» өлең
Мақсаты:
Құрдастарымен қатынастық
және өзара әрекеттесудің
ережелерін сақтауға үйрету.
Келіспеушілікті шешудің
тәсілдерін таба білу
қабілетін қалыптастыру.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы:«Алыс-жақын. Шаршы»
Мақсаты: Суреттегі және өзіне
тікелей бай-ланысты орналасқан
кеңістіктегі заттар тура-лы ұғым
қалыптас-тыру,атап көрсету және
ажырату бірігіп ұжым болып
жұмыс жасауға тәрбиелеу.заттарды
кеңістікте орналасуын ажырату
және атау арқылы көру қабілетін
дамыту (алыс-жақын);
Құрастыру:
Тақырыбы: «Пішіндер»
Мақсаты: қағазбен жұмыс жасау
дағдыларын қалып-тастыру, қиылған
әртүрлі геометриялық пішіндерден
өз ойларынан немесе үлгіге қарай
отырып әртүрлі пішіндерді жасай
білуге үйрету.Жазық- тықты бағдарлай білуін дамыту.
Бастаған іс-әрекетін соңына дейін
аяқтауға дағдыландыру
Жаратылыстану
Тақырыбы: « Үй жануарлары. Қой,
ешкі»
Мақсаты: Үй жануарлары түйе,
сиыр, ешкі,жылқы,есек туралы
түсініктерін кеңейте отырып, қоймен
таныстыру,олардың тіршілік әрекеті
туралы ұғымдарын кеңейту.
Жануарлардың тіршілігі адамның
қамқорлығына, күтіміне зәру
екендігі туралы ұғымды
қалыптастыра отырып
дамыту.Балаларды жануарларға
қамқорлықпен қарауға тірбиелеу
Сурет салу
Тақырыбы: «Балапандар көк
шалғында»
Мақсаты:
Көк шалғындағы балапандар жайлы
түсі- ніктерін жетілдіру, сөздік
қорларын жетілдіру, ңылқаламды
пайдаланып, үзік сызыңтарды қосу
арқылы сурет салуға
қызығушылыңтарын арттыру,
эстетикалың талғамын дамыту.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша
3-апта
«Астана
– Отанымыздың жүрегі».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Астана – бас
қала»
Мақсаты:Еліміздің бас
қаласы Астана, Бәйтерек
туралы түсініктерін кеңейту,
сөздерді анық айтуға, зат
есімдердің жекеше, көпше
түрлерін қолдануға үйрету,
тақырыпқа сәйкес шағын
тақпақ жаттату.
Русский язык
1.Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Жоғарыда-төменде.
Алыс-жақын. Логикалық тапсырма.»
Мақсаты:Заттардың суреттегі және
өзіне тікелей байланысты кеңістікте
орналасу бағытын ажы-ратып, атап
көрсету қабі-летін дамыту.
Заттардың суреттегі және
кеңістіктегі бағыттарын ажырата
және атай білу-лерін дамытуды
жалғастыру қоршаған ортада басқа
геометриялық фигураларға сәйкес
келетін заттарды табуды
жалғастыру. Бірігіп жұмыс жасауға
тәрбиелеу.
Жаратылыстану Тақырыбы:
«Астана»
Мақсаты:Еліміздің бас қаласы
Астананың табиғатының әсемдігі,
ауа-райының ерекше-ліктері туралы
түсінік-терін кеңейту. Патриот-тық
сезімдерін ояту.
Сурет салу
Тақырыбы: «астанадағы мерекелік
отшашу»
Мақсаты: Астана туралы суреттерді
бақылап, оның өзгерістерін байқай
білуге үйрету. Мерекені қуанышпен
қарсы алу арқылы эмоциялық көңіл
күйлерін көтеру.
Үзік сызықтарды үйлестіре қосу
арқылы отшашудың суретін салуға
үйрету.
Ұқыпты жұмыс жасауға, өз өлкесіне
сүйіспеншілік сезімдерін тәрбиелеу.
Музыка
Маман жоспары бойынша
Аппликация
Тақырып: «Желбіреген ту»
Балаларға мемлекеттік туымыз
туралы түсінік беру. Жұмыс
барысында керекті түстерді,
пішіндерді дұрыс қолдануды үйрету.
ҚР рәміздерін құрметтеуді тәрбиелеу
Қоршаған ортамен
таныстыру
Тақырыбы: «Мен
және менің ортам»
Мақсаты: Қоршаған
ортаны қабылдауға,
заттар, ойыншықтар,
кітаптар мен
ыдыстарға
ұқыптылықпен
қарауға, кеңістікті
бағдарлауға үйрету,
көлік құралдарының
түрлерімен
таныстыру.
4. апта
«Тәуелсіз Қазақстан ҚР Тұңғыш Президенті, мемлекеттік».
Дене шынықтыру\3
.Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Елбасымыз
айбынды»
Мақсаы: Қазақстан
Республикасы Тұңғыш
Президенті, мемлекеттік
рәміздер туралы
түсініктерін кеңейту,
берілген сұрақты тыңдау
және оны түсіне білуді
жетілдіру.
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Астана»
(өлең)Қалқаман Сарин
Мақсаты:
Астана қаласы туралы
түсініктерін кеңейту,
тақырыпқа сәйкес
тақпақтың сөздерін асықпай,
дыбыстарды анық айтуға,
бейнелі сөздерді қолдануға
үйрету
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: Биік-аласа. Сол жақтаоң жақта. Дайын пішіндерді
жапсыру.
Мақсаты: Суретте кеңістікте
заттардың
орналасу бағытын ажырату және
атап көрсету Таныс заттарды
биіктігіне қарай салысты-руды
қалып-тастыру, қағаз парағының оң
жағын және сол жағын ажырата
білу, бейнені толықтыру үшін дайын
жапсырманы жапсыруға
жаттықтыру, суреттегі және өзіне
тікелей бағыттағы кеңстікті
бағдарлай білуге үйрету. Жолдасына
көмек көрсетуге тәрбиелеу.
Құрастыру
Тақрыбы: «Бақбақ»
Мақсаты: Қағазбен жұмыс жасау
дағдыларын қалыптастыру, түрлі
түсті қағаздарды пайдалана отырып
бақбақ гүлін жасай білуге үйрету,
гүлдерді аялауға, күтіп- баптауға,
қамқорлық жасай білуге тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Қыстық киімдер»
Мақсаты: қыстық киім түрлерімен
(баскиім, аяқкиім, сырт киім)
таныстыра отырып, ұл бала мен қыз
баланың қыстық киімдерін ажырата
білуге үйрету. Өз-өзіне қызмет
етудің қарапайым дағдыларын
меңгерту. Ұқыптылыққа, тазалыққа
тәрбиелеу.
Сурет салу
Тақырыбы: «Шырша шамдары»
Мақсаты: Шыршаны әшекейлеу
үшін түрлі әдістермен, қылқаламмен,
мақталы таяқшамен сурет салу
әдістерін үйрету.
Сурет салу арқылы эстетикалық
талғамын дамыту. Әдемілікті, әсем
безендірулерді сезіне білуге
тәрбиелеу
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
Қаңтар айы
Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі»
Мақсаты: Тірі және өлі табиғат құбылыстарымен танысып, олардың қызметтерін білу арқылы қоршаған ортаны құрметтеуге, қоғауға туралы балаларда оң түсінік
қалыптастыру.
Міндеттері:
— Адам табиғаттың ажырамас бөлшегі екенін ертегілер мен аңыз әңгімелер арқылы түсіндіру;
— табиғи құбылыстарды бақылап, заңдылықтарын түсіну;
— табиғаттағы барлық тіршілік иесіне қамқорлық аяушылық тануту керек екендігін ұғындыру.
— Адамдардың ерекше жаратылыс иесі екендігі туралы түсініктерін қалыптастыру
1. апта
«Айналамыздағы өсімдіктер
»
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Жасыл
шырша жанында» (өлең
бойынша әңгіме құрастыру
жаттау)
Мақсаты:
А.Асылбековтың «Жасыл
шырша жанында» өлеңін
мазмұны бойынша әңгіме
құрастыруды үйрету. Тілге
тән дыбыстарды дұрыс
айтуға
жаттықтыру.Табиғатты
аялауға, әсемдікті көре
білуге, сезінуге тәрбиелеу.
Русский язык
Маман жоспары бойынша
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Алдында-артында»
Мақсаты:Суретте және өзіне
тікелей жақын кеңістікте орналасқан
зат-тардың бағытын ажырату
(алдында-артында) түсінік-терін
қалыптастыру.
Суретте және кеңістікте
заттардың орналасу бағы-тын
ажырату және атау (алдындаартында):дөңгелек
пішінді заттардың суретін салуды
жалғастыру. Тәрбиешінің айтқанын
тыңдауға үйрету.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Ауа қайда тығылды»
Мақсаты: Логикалық ойлауларын
дамыту. Тәжірибе көмегімен ауаның
барлық жерде бар екенін түсінуге
көз жеткізу. Ауасыз тіршілік жоқ
екенін түсіндіру.
Сурет салу
Тақырыбы: «Жапалақтап алғашқы
қар жауып тұр»
Мақсаты: Балалардың алғашқы
табиғи құбылыс-тарға қуана білуіне
ықпал ету, қоршаған ортаға – үйлерге, заттарға, ағаштарға, жерге
қарай қардың қалай әдемі болып
жауатындығын бақылату. Түс пен ақ
түстің бір- бірімен үйлесімділігіне
көңіл бөлуді үйрету.
Таяқшаларды пайдаланып тіс
пастасымен қар салуды
үйрету.Табиғатка деген
сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеу.
Музыка
Маман жоспары бойынша
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Ұзын құлақ сұр қоян»
Мақсаты: Қоршаған ортамен
таныстыруды жалғастыру, қоянның
тіршілігі туралы балаларға түсінік
беру.Сопақша пішінді және бір ұшын
үшкірлеп мүсіндеуді үйрету, сондайақ ермексазды дұрыс қолдану
жолдарын дамыту. Жануарларға
деген қамқор-лық сезімге тәрбиелеу.
Қорш.ортамен
танысу
Тақырыбы: «Аюдың
қарағайлы
орманында»
Мақсаты:
Қарағайлы орманда
өсетін жидек
түрлерімен
таныстыру. Орманда
өсетінағаш
түрлерімен
таныстыру.
Табиғатты сүюге
баулу.
2 апта
«Жануарлар әлемі».
Дене шынықтыру\3
.Маман жоспары бойынша..
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Менің сүйікті
мысығым»
Мақсаты: Сурет бойынша
әңгіме құрастыруды
үйретуді жалғастыру. Тілде
сын есімдерді белсенді
қолдана білуге жаттықтыру.
«М» дыбысын айтуға
жаттықтыру. Үй
жануарларына деген
қамқорлық сезімін ояту.
Көркем әдебиет
Тқырыбы: «Шалқан» (орыс
халық ертегісі)
Мақсаты: Балаларды әдеби
кейіпкерлердің әрекеттерін,
жүріс-тұрысын талдауға,
оларға қабылданған
ережелерге сәйкес баға
беруге үйрету.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Әртүрлі заттар тобын
салыстыру және теңеу»
Мақсаты:Заттарды саны бойынша
салыстыру
дағдыларын қалыптастыру.
Бір-бірінің үстіне қою және
жанына қою тәсілін қолдана
отырып,заттар тобын санына қарай
салыстыру: қай зат
үлкен,кіші,қайсысы тең-нәтижесін
сөзбен айта білу: баланың жадын
және ойлау қабілетін дамыту.
Жағымды сезімталдыққа тәрбиелеу.
Құрастыру
Тақырыбы: «Құстарға арналған
жем»
Мақсаты: Құстар туралы балаларға
түснік беру. Қағазды ұсақ
бөлшектерге бөлім, умаждау арқылы
дән жасауды үйрету. Құстарға
қамқор болуға тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Жануарлардың
тіршілігі»
Мақсаты:Үй және жабайы
жануарлардың тіршілік ету ортасы,
олардың өзіне тән ерекшеліктерін
салыстыруға үйрету, жануарлардың
тіршілік етуі үшін қорек, ауа, су,
жылу қажет екендігі туралы түсінік
беру
Сурет салу
Тақырыбы: «Ұзын құлақ сұр қоян»
Мақсаты: Балаларды сурет салуға
қызығушылығын арттыра түсу.
Бірнеше бөліктерден тұратын
пішіндерді үйлестіре білуге
жаттықтыру,
Дөңгелек және үлкен-кіші сопақша
дөңгелектерді қосу арқылы қоянның
бейнесін салуға жаттықтыру.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
3.апта
«Құстар
– біздің досымыз».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Шұбар
тауық»
Мақсаты: Балаларға ертегі
мазмұнын әңгімелеп беру.
Ересектердің айтқанын
тыңдап, түсіе білуге,
сұрақтарына жауап беруге
үйрету. Есте сақтау
қабелттерін дамыту және
сөздік қорларын молайтып,
байланыстыра сөйлеуге
дағдыландыру. Ертегі
мазмұны арқылы бір-біріне
қамқор болуға, сыйласыққа
тәрбиелеу.
Русский язык
Тема:1.Маман жоспары
бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Алыс-жақын. Биікаласа. Оң жақта-сол жақта»
Мақсаты: Балаларда кеңістік
бағыты болатыны туралы түсінік
қалыптас-тыру. Қағаздың оң жағынсол жағын бағдарлай білуді
жалғастыру (алыс-жақын,биікаласа,оң жақта-сол жақта):дайын
пішін-дерді жапсыра алуға
жаттықтыру. Тәрбиешінің нұсқауын
дұрыс орындауға,
ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Біздің қанатты
достарымыз»
Мақсаты: Құстардың сыртқы
ерекшеліктері туралыбілімдерін
байыту. Құстарға ғана тән
ерекшеліктерді бөліп көрсете білуді
үйрету. Торғай және сауысқан-мен
таныстыру. Бала-лардың табиғат
туралы білімдерін жүйелеуді
жалғастыру.
Сурет салу
Тақырыбы: «Құстар»
Мақсаты: Құстар туралы
түсініктерін кеңейту. Құстардың үнін,
қимыл-қозғалысын бейнелеп, дене
бөліктерін ажырата білуге үйрету.
Құстардың бейнесін сала білуге
үйрету, сурет салуға деген
қызығушылықтарын арттыру.
Құстарға қамқорлың жасап, қорғай
білуге тәрбиелеу.
Музыка
Маман жоспары бойынша
Аппликация
Тақырыбы: «Шырша шамдарын
жағамыз»
Мақсаты:Жаңа жыл мерекесі және
қыс мезгілі туралы білімдеріндамыту;
мереке ерекшелігін сезіне білуді
үйрету. Шыршаны безендіре білуді
үйрету. Тапсырманы ұқыптылықпен
орындауға тәрбиелеу.
Қоршаған ортамен
танысу
Тақырыбы: «Түрлі
түсті мұздар»
Мақсаты: Судың
сұйық және қатты
күйде болатындығын
түсіндіру. Тәжірибе
жасау арқылы түрлі
түсті судың түрлі
түсті мұзға қалай
айналатындығын
көрсету арқылы
зейіндерін дамыту.
4. апта
«Ғажайып қыс».
Дене шынықтыру\3
.Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Қысқы
серуен» (әңгіме құрастыру)
Мақсаты: Сурет бойынша
әңгіме құрастыруды үйрету.
Қыс мезгілін сипаттай
білуге үйрету, сөздік
қорларын дамыту. Сөз
тіркестерін дұрыс айта
білуге жаттықтыру.
Табиғатты аялауға,
әсемдікті көре білуге,
сезінуге тәрбиелеу.
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Түлкі мен
тырна» ертегі
Мақсаты: Балаларды әдеби
кейіпкерлердің әрекеттерін,
жүріс-тұрысын талдауға,
оларға қабылданған
ережелерге сәйкес баға
беруге үйрету.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Шаршы, шеңбер,
үшбұрыш»
Мақсаты: Балаларда геометриялық
фигуралар туралы түсініктерді
қалыптастыру. Балаларға қоршаған
ортадан басқа
геометриялық фигураларға сәйкес
келетін заттарды табуға,
салыстыруға үйрету;
сезім-қозғалыс түйсігі және көру
жады арқылы заттарды зертеудің
тәсілдерін
дамыту. Ықылыстылыққа,
байқағыштыққа тәрбиелеу.
Құрастыру
Тақырыбы: «Лақтар мен боталарға
арналған қоршаулар»
Мақсаты: Құрылыс материалдарын
кеңістікте дұрыс орналастыруғажәне
оныңкөлеміне, пішініне, түсіне
қарай қоршаулар жасай
алуғадағдыландыру, үй жануарлары
туралы қарапайым түсініктер беру
және оларға қамқорлық жасай білуге
тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Жаңа жыл төрімізде»
Мақсаты: Жаңа жылды тойлау
дәстүрімен таныстыру. Заттарды
қабылдай білуді үйрету. Шырша
ойыншықтарын ажырата білуді
үйрету. Дәстүрлі мерекелерге деген
сүйіспеншілікті тәрбиелеу.
Сурет салу
Тақырыбы: «Қар кесегі»
Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі,
қар туралы түсініктерін кеңейту.
Көк түс пен ақ түстің бір-біріне
үйлесімділігіне көңіл бөлуді
үйрету.Тіс пастасына сұқ саусақты
малып, қар кесегін салуды үйрету.
Табиғатқа деген сүйіспен-шілік
сезімдерін арттыру.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
5..апта
«Үй жануарлары және құстары».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Үй құстары»
Мақсаты: Балаларға үй
құстарын таныстыру,
олардың тіршілігі мен
пайдасын айтып, білімдерін,
танымын жетілдіру.
Суреттер, үнтаспа, дид.
ойындар арқылы сөздік
қорларын, есте сақтау
қабілеттерін дамыту. Үй
құстарына қамқорлықпен
қарауға, адамгершілікке
тәрбиелеу.
Русский язык
1.Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Қайсысы көп,
қайсысы аз»
Мақсаты:
Мақсаты: заттардың көп және аз
түрлерінің болатынын нақтылай
түсіндіру, бекіту.
Көрнекілігі: декорациялар ағаш,
саңырауқұлақ, сәбіз, шырша,
қоян(ойыншық),үйдің сұлбасы
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Жануарлардың
тіршілігі»
Мақсаты:Үй жануарлары туралы
білімдерін кеңейту. Олардың күту
жолдарын түсіндіру. Жануарларға
қамқор болуға тәрбиелеу.
Жылқы, сиыр, қой, түйе,
ешкі.Сыртқы келбеті және оның
мінез-құлқы. Адам-дардың
жануарларға қамқорлық жасауын
түсіндіру. Адамға беретін пайдасы
туралы білімдерін кеңейту.
Сурет салу
Тақырыбы: «Балықтар»
Мақсаты: Балықтың суретін түрлі
әдістермен қолданып салуды
бекіту.Сурет салғанда дұрыс отыруға,
қарым-қатынасқа, адамгершілікке,
табиғат сүіспеншілікке,
тазалыққа,шыдамдылыққа
тәрбиелеу;Көру,ойлау, есту
қабілеттерін, қиялдарын, ұсақ және
жалпы мото-риканы дамыту;
Балықтар туралы білімдерін бекіту.
Музыка
1.Маман жоспары бойынша.
Ақпан айы
Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем»
Мақсаты: Балаларды жанды табиғат өкілдерімен таныстыруды жалғастыру.
Сөздік қорларын аңдардың, жан-жануарлардың, өсімдіктердің аттарын атау арқылы кеңейту. Әр түрлі тіршілік иелерінің суреттерін көрсету арқылы зейіндерін және
білуге деген құштарлықтарын арттыру. Жанды табиғат өкілдеріне деген қамқорлы Бізді қоршаған әлемді терең таныстыру арқылы танымдың
Міндеттері:
— табиғатқа жанашырлық танытуға баулу;
— әңгімелеу, қызықты ойындар ұйымдастыру арқылы балалардың ертегі және шағын әңгімелердің мазмұнын түсінуіне ықпал жасау;
— Табиғатты аялап, қамқоршылық сезімдерін күшейту және өз жеріне, табиғатына деген құрметін нығайту.
1.апта.
«Ғажайыптар әлемі (өлі табиғат).
Дене шынықтыру.\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Ғажайып
қалта»
Мақсаты: Диалогтік
сөйлеуде сөздерді дұрыс,
анық айтуға, сұраулы
сөйлемдерді дауыс
интонациясын сақтап, дұрыс
айтуға жаттықтыру. Сөйлем
қарқынын өзгерте білуге
толықтыру. Айналадағы
заттарды күтіп, ұқыпты, таза
ұстауға тәрбиелеу.
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Суретші қыс»
Мақсаты: Өлеңді көрнекі
құралдар көмегінсіз жатқа
айтуға, оны дауыс
ырғағымен мәнерлеп оқуға
үйрету. Балаларды шығарма
мазмұнын өз істәжірибесімен салыстыра
отырып өзінің үнделікті
өмірімен және қоршаған
ортамен байланыстыру
білуге үйрету.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Түн. Бір-көп.
Шеңбер»
Мақсаты: Тәулік бөлігі түнмен
таныстыру,өлең мәтінінде тәуліктің
қай мезгілі айтылғанын ажырата
білуге үйрету. Тәулік бөлігі түнмен
таныстыруды жалғастыру, заттар
жиын-тығын салыстыруды, бір зат
қайда, көп зат қайда тұрғанын
ажыратуды үйрету, шеңбер пішінді
заттардың суретін салу арқылы
жаттықтыру, зерделікке тәрбиелеу.
Құрастыру
Тақырыбы: «Қар жауып тұр»
Мақсаты: Балалар қағазды
умаждау арқылы қар кесектерін
жасауға болатынын түсіндіру.
Балалардың саусақ бұлшық еттерін
жетілдіру.
Табиғат құбылыстары жайында
қарапайым түсініктер беру,
сүйіспеншілікке тәрбиелеу.
Жаратылыстану Тақырыбы: «Қар
ұшқыны»
Мақсаты: Қардың жаууын
бақылау, оның ақ және үлпілдек
екенін көрсету,қардың қасиетімен
таныстыру: суық (қолмен ұстап
көруді ұсыну), қарды алақанға
салғанда еритінін, одан сырғанақ
жасауға болатынын түсіндіру
Сурет салу
Тақырыбы: «Аққала»
Мақсаты: Аққаланың бейнесін үзік
сызықтарды бір-бірімен қосу арқылы
салуды үйрету. Сурет салуға деген
қызығушылықтарын арттыру.
Эстетикалық талғамын жетілдіріп
ұқыптылыққа тәрбиелеу
Музык
Маман жоспары бойынша.
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Үйрек балапанының
мүсіні»
Мақсаты: Балалардың үлкен — кіші,
көп, аз, ұғымын, дөңгелек және
сопақша пішіні туралы білмдерін
бекіту. Ермексазды домалатуды,
бармақпен шымшып созуды үйретуді
жалғастыру. Ермексазбен ұқыпты,
таза жұмыс істеуге тәрбиелеу.
Қоршаған ортамен
танысу «Табиғат
бұрышындағы
құстарды бақылау»
Мақсаты: Балаларды
жанды табиғат
өкілдерімен
таныстыруды
жалғастыру.
Сөздік қорларын
«құстың жүні мен
мамығы», «қанат»
деген сөздермен
таныстыру.
Құстардың суреттерін
көрсету арқылы
зейіндерін және
білуге деген
құштарлықтарын
арттыру. Жанды
табиғат өкілдеріне
деген қамқорлы
2.апта.
«Көліктер».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Бізге көлік
қалай және қандау көмек
көрсетеді»
Мақсаты:
Балаларға көліктер туралы
түсінік беріп, олардың
түрлерін ажыратуға үйрету.
Сурет бойынша әңгімелей
білуге үйрету. Сөздік
қорларын толықтыру. Дауыс
ырғағын дұрыс сақтап
сөйлеулерін дамыту.
Ойыншық көлік түрін
мұқият, ұқыпты ұстауға
тәрбиелеу.
Русский язык
1.Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Кеңістікті бағдарлау»
Мақсаты:
Өзіне қатысты кеңістіктегі
бағыттарды: жоғары-төмен, алысжақын, ажырата білуді, бағдарлауды
үйрету. Тапсырманы
қызығушылықпен, ұқыпты
орындауға тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Көліктер»
Мақсаты: Балаларды қызмет
көліктерімен таныстыру. Ой өрісін
кеңейту. Көркем сөз арқылы тілін
дамыту. Ұқыптылыққа, тазалыққа
тәрбиелеу,
Сурет салу
Тақырыбы: Машина
Мақсаты: Машина жайлы
түеініктерін кеңейту. Айнала
қоршаған ортадан көргендерін, алған
әсерлерін бейнелеу іс- әрекетінде бере
білуге жаттьщтыру. Тік төртбүрыш,
дөңге- лек пішіндерден түратын
заттың сурет салу дағдыларын
қалыптастыру. Үқыптылыңңа,
әдемілікке үйрету.
Музыка\2
1.Маман жоспары бойынша.
3. апта
«Электроника әлемі».
.
Дене шынықтыру\3
.Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Шай
қайнатуды үйренеміз»
Мақсаты: тағам және шай
ішуге арналған ыдыстармен
таныстыру, түрлерін атай
білуге үйрету. Ойын
жағдаяттарын көрсету
арқылы шай дайындауды
түсіндіру. Есте сақтау
қабілеттерін дамыту және
сөздік қорларын молайту.
Балаларды еңбексүйгіштікке
тәрбиелеу.
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Айна»
Мақсаты: Балаларды
ертегіні түсініп, мазмұын
мәнерлі айтуға үйрету.
Сөйлеуге, әңгімелей білуге
жетелеу. Балаларды ертегі
желісі арқылы
адамгершілікке баулу.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Екі затты беттестіру,
салыстыру»
Мақсаты:Бір топтағы заттарды
екінші топтағы заттармен беттестіру
және тұстастыру арқылы
салыстыруды жетілдіру
Құрастыру
Тақырыбы: «Трамвай»
Мақсаты: құрылыс
материалдарынан трамвай
құрастыра білуге үйрету, көлік
түрлерінің айырмашылығын түсіну,
құрылыс материалдарын
трамвайдың құрылымына сәйкес
орналастыруға дағдыландыру,
қоғамдық көлікте тәртіп сақтай
білуге тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Су тіршілік көзі»
Мақсаты: Өлі табиғат құбылысы су
туралы түсініктерін кеңейту: түсі,
мөлдірлігі, төгіледі және т.б.,
адамдарға, өсімдіктерге,
жануарларға судың қажеттілігі
Сурет салу
Тақырыбы: «Жол бойымен арба
келеді»
Мақсаты: Арба көліктің бірі екендігі
туралы түсініктер беру.Қарындашпен
үзік сызықтарды қосу қосу арқылы
сурет салу жолдарын
түсіндіру.Эстетикалық талғамын
қалыптастыру.
Музыка
Маман жоспары бойынша.
Аппликация
Тақырыбы: «Бұршақты көйлек»
Мақсаты: Кеңістік ұғымдары туралы
түсініктерін нақтылау; балалардың
көркемдік талғамын қалыптастыру;
шығармашылық жұмыста саусақ
қызметін дұрыс пайдалана білуге
тәрбиелеу.
Қоршаған ортамен
танысу
Тақырыбы:
«Көліктер»
Мақсаты:Балаларды
қызмет көліктерімен
таныстыру; ой –
өрісін кеңейту;
көркем сөз арқылы
тілін дамыту.
туралы түсінік беру.
4апта
«Мамандықтың бәрі жақсы».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Дәрігер
Айболит»
Мақсаты:
Мамандықтың түрлерімен
таныстыру, олардың
маңызын түсіндіру.
Балаларды мейірімділікке,
өзге адамдарға, жануарларға
қамқорлық қатынасты
білдіруге талаптандыруды
жалғастыру.
Русский язык
.Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Заттың ені, биіктігі»
Мақсаты: Заттардың ені, биіктігі
мен жуандығы бойынша салыстыра
білуді бекіту. Тапсырмаларды
ұқыпты, таза орындауға тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Мамандықтармен
танысайық»
Мақсаты: Көркемсөз арқылы
балалардың мамандықтар туралы
түсініктерін кеңейту. Мамандық
түрлерімен таныстыру арқылы жаңа
сөздермен сөздік қорларын
толықтыру. Еңбекқорлыққа баулу.
Сурет салу
Тақырыбы: «Дәрігер Айболиттың
мойынорағышы»
Мақсаты:
Балаларды әртүрлі маман иелерімен
таныстыру. Дәрігер Айболиттің
қызыметін түсіндіру.
Балалардың мойын орағыш туралы
түсініктерін қалыптастыру. Мойын
орағыштың суретін салуда
сызықтарды дұрыс сызу және ұқыпты
бояй білуге үйрету.
Ұқыптылыққа, әдемілікке тәрбиелеу.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
Наурыз айы,2020 жыл
Өтпелі тақырып «Салттар мен фольклор»
Мақсаты:Мемлекетімізде тұратын әр-түрлі ұлт өкілдері және олардың салт-дәстүрлері туралы түсініктерін қалыптастыру. Балалардың
мүмкіндіктері мен қызығушылықтарына сәйкес ұлттық дәстүрге баулу, танымдық белсенділіктерін арттыру.
Міндеттері:
1. Балаларды тәрбиелеуде, ұлттық ойындар, салт дәстүрлерді, ұлттық құндылықтарды дәріптеу
2. Қоршаған ортадағы әсемдікті қабылдай отырып, балалардың ауызша сөйлеуін дамыту;
3. Эстетикалық талғамдарын қалыптастыра отырып, отансүйгіштікке тәрбиелеу;
4. Ересектердің еңбектерін құрметтеуге тәрбиелей отырып, өз-өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру.
1.апта
«Қазақстан халқының салттары мен дәстүрлері
»
Дене шынықтыру\3
.Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Бесік жыры»
Мақсаты: Бесік жырын
тыңдату, сөздердегі
дауыссыз дыбыстарды анық
айтуға, тыңдалған бесік
жырын қайталап айтуға
үйрету
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Сыпайылық
сабақтары»
Мақсаты:
Балаларды адамдар
арасындағы адамгершілік
қарым-қатынас
нормаларымен
таныстыруды, әлеуметтік
ортадағы жүріс-тұрыс
ережелеріне
сыпайылылықтың
қарапайым дағдыларына
тәрбиелеуді жалғастыру.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Заттың саны және
көлемі»
Мақсаты: Бір топтың заттарын
екінші топтың заттарымен
беттестіру және тұстастыру арқылы
саны және көлемі жағынан тең және
тең емес заттарды салыстыруды
үйрету.
Құрастыру
Тақырыбы: «Анама гүл
сыйлаймым»
Мақсаты: Анаға сыйлық жасау
үшін қағаздан умаждап гүлдер жасай
білуге үйрету.Қағазбен жұмыс жасау
дағдыларын қалыптастыру.Атаананы сыйлап, құрметтей білуге
тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Бөлме өсімдіктері»
Мақсаты: Бөлме өсімдіктері туралы
білімдерін кеңейту, оларды тануға,
атай білуге және ажыратуға үйрету
(фикус, қазтамақ, бегония).
Өсімдіктерді суаруға, күтуге баулу.
Сурет салу
Тақыбы: «Кесені оюмен әшекейлеу»
Кесені әшекейлегенде «тұмарша»,
«ирексу» ою-өрнек элементтерін
пайдаланып салуды үйрету.
Шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Тазалыққа, салт-дәстүрді құрметтеуге
тәрбиелеу.
Музыка
.Маман жоспары бойынша.
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Ұшақ»
Мақсаты: Бөлшектерді құрастыру
арқылы ұшақты мұсіндеуді үйрету;
қиялдау сезімдерін дамыту;
ұқыптылыққа, дербес іс-әрекет
жасауға тәрбиелеу.
Қоршаған ортамен
танысу: «Наурыз
көктем мерекесі»
Мақсаты: Балаларды
ұлттық Наурыз
мерекесімен, қазақ
халқының салтдәстүрлерімен
таныстыру.
Халқымыздың салтдәстүрлерін әңгімелеп
беру арқылы есте
сақтау қабілеттерін
дамыту. Мейірімді,
қонақжай болуға
баулу.
2.апта
«Ертегілер Елінде. Театр әлемі
».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Ертегіде
қонақта»
Мақсаты:
Балаларды ертегі мазмұнын
айтуға, сахналауға үйрету.
«Қ» дыбысы кездесетін
сөздерге мысалдар келтіру
арқылы «қ» дыбысының
айтылуын меңгерту.
Русский язык
Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Алды-арты. Жоғары –
төмен»
Мақсаты:
Өзіне қатысты кеңістіктегі
бағыттарды: оң-сол, алды-арты,
жоғары-төмен, алыс-жақын, биікаласа ажырата білуді жетілдіру
Жаратылыстану
Тақырыбы: «8 наурыз аналар
мерекесі»
Мақсаты: Мемлекеттік 8 наурыз
мерекесімен таныстыру. Әйел
адамдардың мамандықтарын жіктей
білуді үйрету. Әжесіне, апасына,
анасына деген мейірімді қатынасын
тәрбиелеу.
Сурет салу
Тақырыбы: «Алладиннің кілемшесі»
Мақсаты: «Алладин мен жын»
ертегі кейіпкерлерімен таныстыру.
Кілеммен таныстыруды жалғастыру,
кілемді түзу және ирек сызықтармен
әшекейлей білуге үйрету.
Сурет салуға дағдыландыру.
Өсімдікті сезінуге, көркемдік
талғампаздыққа тәрбиелеу.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
3 апта
«Өнер көзі халыкта».
Дене шынықтыру\3
.Маман жоспары бойынша
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Қуыршақ
Әйгерім және Динара
балаларда қонақта»
Мақсаты: Сөйлем
құрастыра білуге, сұраққа
дұрыс жауап беруге,
үйретуді жалғастыру. Зат
есім және сын есімдерді
байланыстырып, сөз
тіркестерін құрастыруды,
дыбыстың дұрыс айтылуын
бекіту. Қамқорлыққа баулу,
мейірімділікке тәрбиелеу.
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Наурызым,
армысың!»
Мақсаты: Шығыс
күнтізбесі жайлы білімдерін
кеңейту. Шығыс күнтізбесі
бойынша жаңа жыл 22
наурыздан басталатынын,
күн мен түн теңелетінін
түсіндіру. Наурыз
мейрамының басқа
мейрамдардан
айырмашылығы ажырата
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Тәулік бөліктерін
анықтау»
Мақсаты: Күндіз, кеш тәулік
бөліктерімен танысуды жалғастыру.
Сөйлеу барысында осы сөздерді
қолдануға және осы сөзді сөйлеу
барысында пайдалануды
дамыту.Тәуліктің қарама-қарсы
бөліктерін анықтауға үйрету .
Құрастыру
Тақырыбы: «Торсық»
Мақсаты: Ыдыстар туралы
ұғымдарды бекіту,торсықпен
таныстыру. Қатты қағаздан қиылған
торсықты төрт бөліктен құрастырып
жасауға, кеңісті дұрыс бағдарлай
білуге үйрету. Ұлттық ыдыс туралы
қарапайым түсінік беру, ыдысты
ұқыпты ұстай білуге тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Қонаққа қуыршақ
Сәуле келді»
Мақсаты: Мәдени-гигиеналық
дағдыларды қалыптастыруды
Сурет салу
Тақырыбы: «Сыр сандық»
Мақсаты:
Қазақтың қол өнер туындысы
сандықпен таныстыру, бұрыштарға
қазақ оюының қос элементін салуды
үйрету. Балаға тапсырманы ұқыпты,
әдемі орындауға тәрбиелеу.
.
Музыка
.Маман жоспары бойынша.
Аппликация
Тақырыбы: «Көгалда серуендеген
балапандар»
Мақсаты: Үй құстары туралы білім
беру; балапанның қайдан шығатыны
туралы түсініктерді қалыптастыру.
Желімсіз аппликация дағдыларын
қалыптастыру; ұқыптылыққа
тәрбиелеу.
Қоршаған ортамен
танысу
Тақырыбы: «Табиғи
оркестр»
Мақсаты: Табиғат
дыбысын, яғни судың
сылдырын, желдің,
жаңбырдың дыбысын
және жан жануарлардың дауыстарын
ести білуді үйрету
Табиғатқа деген
сүйіспеншіліктерін
арттыру және оған
қамқор болуға баулу.
Табиғат құбылыстарының болу
себептері туралы
түсінгендерін
қорытындылай білу
біліктерін дамыту.
Табиғатта өз өзін
ұстау мәдениетін
дағдыларын
қалыптастыру
білуге үйрету. жалғастыру; Көркем сөз ойын
арқылы балалардың сөздік қорын
байыту.
4.апта «Нұр төккен, гүл көктем».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Көктем келді»
Мақсаты: Педагогтің
сұрақтарына байланысты
жауап қайтаруға, сөз
тіркестерін құрастыруға
үйрету. Жұмбақтардың
мағынасын түсінуге, сурет
арқылы шешулерін табуға
үйрету. «К» дыбысын дұрыс
айтылуға бекіту.
Табиғаттағы құбылыстарды
бақылай отырып,
сүйіспеншілікке, табиғатты
аялауға тәрбиелеу.
Русский язык
Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Ұзындығы, ені,
биіктігі бойынша салыстыру»
Мақсаты: Ұзындығы мен ені
жағынан бір-біріне қарама-өарсы
заттарды салыстыру. Биіктігі, ені
бойынша әртүрлі заттарды салыстыруды жетілдіру. Тәрбиешінің
айтқанын тыңдауға, мұқият әрі
ұқыпты болуға тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Көктем»
Мақсаты: Көктемнің сипаттық
белгілері туралы балалардың
түсініктерін жүйелендіру. Белгілерін
еркін таба білуге үйрету. Табиғатқа,
оның құбылыстарына деген жақсы
көзқарасты тәрбиелеу.
Сурет салу
Тақырыбы: «»
Мақсаты: Қылқаламмен және
бояумен сурет салуды жетілдіру,
көктемгі ағаштың суретін салуды
үйрету.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
Сәуір айы, 2020
Өтпелі тақырып «Біз еңбекқор баламыз»
Мақсаты: Балалардың белсенді қимыл әрекеттерін ұйымдастыру, ересектермен еркін қарым –қатынас жасау дағдыларын дамыту. Еңбек сүйгіштікке,
еңбек адамдарына деген құрмет сезімдерін білдіруге тәрбиелеу. Мектепке дейінгі жастағы балалардың денсаулық, тілдік, танымдық және
шығармашылықдеңгейлері бойынша білім, білік, дағдыларын арттыру.
Міндеттері:
1.Шынықтырудың түрлі тәсілдерін қолдану арқылы салауатты өмір салтын, жеке бас гигиенасын сақтауға қалыптастыру;
Ә.Үлкендердің еңбегімен таныстыра отырып еңбекті құрметтеуге үйрету. Еңбек әрекеттерін орындауға ынталандыру;
3.. Түрлі техникаларды қолдану арқылы пәндік шығармашылық ортаны қалыптастыру, өнерге баулу;
4.Еңбек ету барысында қоршаған ортаны күтіп-баптауға қалыптастыру, бақылағыштық сезімдерін дамыту
1.апта.
«Аялайық гүлдерді».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Көмекшілер»
Мақсаты:Сұрақ жауап әдісі
арқылы таныс
шығармалардың мазмұнын
айтып беруге дағдыландыру.
Заттарды топтастыруға,
оларды атай білуге үйрету.
Сөздік қорларын
толықтыру, ойлау
қабілеттерін дамыту.
Үлкенге ізеттілік көрсетуге,
кішіге қамқор болуға
тәрбиелеу.
Көркем әдебиет
Тақырыбы:
«Алтын дән» (өлең).
К.Ахметова
Мақсаты: Еңбекке
қызығушылықты
қалыптастыру және оның
нәтижелерін қыдірлеуге
үйрету, адамгершілікке
тәрбиелеу.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Пішіндерді ажырату.
Тең, тең емес ұғымдарымен
таныстыру.»
Мақсаты:
Беттестіру және тұстастыру арқылы
тең емес заттар топтарын
салыстыруды жетілдіру, дөңгелек
заттарды, бұрыштары бар заттарды
ажыратуды жетілдіру
Құрастыру
Тақырыбы: «Автобус»
Мақсаты: құрылыс материалдарын
тимді пайдаланып автобусты
құрастыра білуге үйрету. Кеңістікті
дұрыс бағдарлауға, еңбек
нәтижесіне жете білуге
дағдыландыру.
Оның басқа көлік түрлерінің
ерекшелігін байқай біліуге үйрету.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Көктемгі гүлдер»
Мақсаты: Алғашқы көктемгі
гүлдерді бақылау, гүлдерді
салыстыра отырып, сыртқы
белгілеріндегі ұқсастық пен
айырмашылықты табу.
Сурет салу
Тақрыбы: «Бақбақ» гүлі
Мақсаты: Балаларға көктемде өсетін
бақбақтың бейнесін салуды үйрету.
Табиғатты сүйе білуге,
жаңашырлықпен қарауға тәрбиелеу
Балалардың көктемгі табиғат
ерекшеліктері туралы түсініктерін
кеңейту.
Музыка
Маман жоспары бойынша.
Мүсіндеу
Тақырыбы:«Қояндарға арналған
сәбіз»
Мақсаты: Қоршаған ортамен
таныстыруды жалғастыру, қоянның
тіршілігі туралы балаларға түсінік
беру. Сопақша пішінді жәнебір ұшын
үшкірлеп мүсіндеуді үйрету, сондайақ ермексазды дұрыс қолдану
жолдарын дамыту.
Қоршаған ортамен
танысу
Тақырыбы:
«Құртақандарды
киіндіреміз»
Мақсаты: Төрт жыл
мезгілінде ауа райы
әртүрлі болатындығын түсіндіру.
Маусымдық
өзгерістердің
адамдардың киім кию
үлгісіне әсерін
тигізетіндігін
түсіндіру. Әр мезгілге
байланысты киіну
керектігін түсіндіре
отырып эстетикалық
талғамдарын ояту.
2.апта
«Ас атасы
– нан».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: « Бар
байлықтың бастауы – нан
Мақсаты: Нанды
қастерлеуге, нанның адам
өміріндегі ең маңызды ас
екендігін, оның оңай
жолмен келмейтіндігін
айтып ұғындыру. Нанның
қалай дастарханға келетінін
айтып оған адамдар еңбек
еткендігін түсіндіру. Еңбек
адамдарын сыйлай, нанды
қастерлей білуге тәрбиелеу.
Русский язык
Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «. Жеке заттардан топ
құрастыру және топты заттарға
бөлу»
Мақсаты: Заттарды саны бойынша
салыстыру дағдыларын
қалыптастыру. Бір-бірінің үстіне
қою және жанына қою тәсілін
қолдана отырып, заттар тобын
санына қарай салыстыру. Жеке
заттардан топ құрастыруды және
топты заттарға бөлуді үйрету
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Бидай» Мақсаты:
Балаларды бидаймен таныстыру.
Өсімдікті жұлуға, аяқтарымен
таптауға болмайтынын, нанның
өсімдіктен өсіп шыққан бидайдан
жасалатынын түсіндіру. Нанды
қастерлей білуге тәрбиелеу.
Сурет салу
Тақырыбы: «Наубайханадағы
нандар»
Мақсаты: Түрлі пішіндегі нандардың
суретін салуды үйрету. Нан
дастарханымызға оңай жолмен
келмейтінін айтып ойлау қабілеттерін
дамыту. Нанды қастерлей білуге
тәрбиелеу.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
4. апта
«Жәндіктер мен қосмекенділер әлемі».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Тасбақамен
танысу»
Мақсаты:Тасбақамен
таныстыру, оның сыртқы
ерекшеліктері мен дене
бөліктерін атауға, сөздік
қорды антонимдермен
толықтыруға, сөздерді
септелуіне қарай
байланыстыруға үйрету.
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Аққу-қаздар»
ойыны
Мақсаты: Қарым-қатынас
ережелерін сақтауға үйрету,
өзге адамға мейірімділікті,
қамқорлық қатынас
білдіруді ниеттеуді
жалғастыру.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Беттестіру арқылы
тең, тең емес заттарды салыстыру»
Мақсаты: Заттардың кеңістікте
орналасуын анықтауды, беттестіру
және тұстастыру арқылы тең және
тең емес заттарды салыстыуды
жетілдіру
Құрастыру
Тақырыбы: «Бақа»
Мақсаты: Қағазбен жұмыс жасау
дағдыларын қалыптастыру, түрлі
түсті қағаздарды пайдалана отырып
бақа гүлін жасай білуге үйрету,
гүлдерді аялауға, күтіп- баптауға,
қамқорлық жасай білуге тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Жәндіктер»
Мақсаты: Жәндіктер, олардың
сипаттық белгілері туралы
білімдерін кеңейту, көбелек пен
қоңыздың айырмашылығын таба
Сурет салу
Тақырыбы: «Кірпіге арналған
әшекей»
Мақсаты: Кірпіге арналған әшекей
(алма, саңырауқұлақтар) салуға
қызығушылықтарын арттыру,
бояумен сурет салу дағдыларын
бекіту. Қағаз бетіне езілген бояуды
жүргізу арқылы толық бояуға
қызықтыру. Эстетикалың
талғамдарын арттыру.
Музыка
Маман жоспары бойынша..
Аппликация
Тақырыбы: «Тышқан іні»
Мақсаты: Жануарлар туралы
білімдерін нақытлау. Тышқанның
еңбек ету арқасында ін қазатындығы
туралы түсінік беру. Тышқанның дене
бөлшектерімен таныстыру. Жапсыру
реттілігін қалыптастыру. Жапсыруды
талғаммен орындай білуге тәрбиелеу.
Қоршаған ортамен
танысу
Тақырыбы: «Түкті
араның саяхаты»
Мақсаты: Саяхат
сабағы арқылы
шалғын өсімдіктері
жайлы түсіндіру.
Өсімдіктердің
табиғатқа келтіретін
пайдасы туралы ұғым
қалыптастыру. Туған
жердің табиғатына
қамұор болуыға
баулу.
білуге үйрету.
5. апта
«Еңбек бәрін жеңбек».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Жұмыстың
бәрі жақсы» (өлең)
Мақсаты: Қоршаған
ортаның жан-жақтылығы
жайлы түсініктерін көркем
туындылар арқылы кеңейту.
Туынды кейіпкерлерінің іс
әрекетін бағалау, алған
әсерлерін өз ойларымен
айтып беру білігін дамыту.
Русский язык
Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Үлкен. Кіші. Еніұзындығы»
Мақсаты: Әртүрлі заттар тобын
көлеміне қарай таныстыру.Үлкен
және кіші заттарды, ені, ұзындығы,
биіктігі әртүрлі заттарды
салыстыруды жетілдіру.Өз бетімен
жұмыс жасауға және ұқыптылыққа
тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Ағаштармен танысу»
Мақсаты: Ағаштарды тануға және
атауға үйрету: қайың, терек және т.б.
оларды күтіп-баптаудағы
адамдардың еңбектерін бақылау
Сурет салу
Тақырыбы: «Саты»
Мақсаты: Керектің мойнының
ұзындығына қарай түрлі бағыттарда
сызықтар жүргізіп, оларды
қиыстырып, саты салуға үйрету.
Музыканы көңіл күйлеріне қарай
қабылдау сезімдерін
дамыту.Жануарларға деген
сүйіспеншілікке, қамқорлықжасай
білуге тәрбиелеу.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
Мамыр айы, 2020
Өтпелі тақырып «Біз еңбекқор баламыз»
Мақсаты: Балалардың, ересектермен еркін қарым –қатынас жасау дағдыларын дамыту. Еңбек сүйгіштікке, еңбек адамдарына деген
құрмет сезімдерін білдіруге тәрбиелеу.
Міндеттері: 1. Шынықтырудың түрлі тәсілдерін қолдану арқылы салауатты өмір салтын, жеке бас гигиенасын сақтауға қалыптастыру;
2. Үлкендердің еңбегімен таныстыра отырып еңбекті құрметтеуге үйрету. Еңбек әрекеттерін орындауға ынталандыру;
3. Түрлі техникаларды қолдану арқылы пәндік шығармашылық ортаны қалыптастыру, өнерге баулу;еңбек ету барысында
қоршаған ортаны күтіп-баптауға қалыптастыру, бақылағыштық сезімдерін дамыту 1. апта
«Достық
– біздің тірегіміз (халықтар достығы)».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Үш жолдас»
Мақсаты: Балаларды
ағайын арасындағы қарымқатынастың адамгершілік
жайттарымен таныстыру,
бір-бірімен сыйластыққа,
татулыққа, достыққа
тәрбиелеу.
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Маша мен
Аю»
Мақсаты: Ертегінің
мазмұнын түсінуге,
кейіпкерлердің әрекеттерін
бағалауға көмектесу.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: « Тең заттар тобын
беттестіру мен тұстастыру. Оң, сол
бағыттары.
Мақсаты: Тең заттар тобын
беттестіру мен тұстастыру арқылы
салыстыру.Қағаз парағының оң
жағын және сол жағын ажыратып,
бағыттарды анықтауға үйрету.
Бірігіп жұмыс жасау
қызығушылығына тәрбиелеу.
Құрастыру
Тақырыбы: «Достық қалашығы»
Мақсаты:
Балаларға достық ұғымын
қалыптастыру.Ірі және ұсақ
құрылыс материалдарын қолданып
үлкен қалашық құрылысын
құрастыруға үйрету (ұжымдық
жұмыс). Ұқыпты, таза жасауға
тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Үрмебұршақты
отырғызу»
Мақсаты: Балалардың үрмебұршақ
туралы түсініктерін нақтылау.
Зерттеу әрекеттірін қолдана білуді
жаттықтыру. Үрмебұршақты
отырғызу дағдыларын
қалыптастыру. Өсіп келе жатқан
өсімдікке қызығушылығын тудыру.
Сурет салу
Тақырыбы: «Досыма арналған
сылдырмақ»
Мақсаты: Балалардың достары
жайлы әңгімелеу. Ойыншықтар
туралы білімдерін кеңейту.
Сылдырмақ жайында әңгімелету,
тақпақтар айтқызу арқылы сөздік
қорын байыту.
Сурет сала білуге үйрету, көркемдік
талғамын дамыту.
Ойыншықты дұрыс пайдалануға
тәрбиелеу.
Музыка
Маман жоспары бойынша.
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Наубайғанадағы
нандар»
Мақсаты: Балаларды тоқаш, нан
түрлерімен таныстыру. Наубайхана
жұмысы туралы ақпарат
беру.Алақанға салып домалақтау
тәсілін жалғастыру. Нанды жерге
тастамай, қастерлеуге тәрбиелеу.
Қоршаған ортамен
танысу
Тақырыбы: «Мен
және менің достарым»
Мақсаты: Өзінің
есімін, тегін атай
білуге жаттықтыру.
Топтағы балаларды
атымен атауды
үйрету. «Ұл», «Қыз»
ұғымдары туралы
түсініктерін бекіту.
Адамдармен қарымқатынасқа түсу
арқылы өзін тұлға
ретінде жүзеге асыру.
2. апта
«Отан қорғаушылар (ҚР әскері, Ұлы Отан
соғысының ардагерлері)».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Біз Отанды
қорғаймыз»
Мақсаты: Отан
қорғаушылар туралы түсінік
беру, сөйлеу мәнерін
сақтауға, сөздерді
жіктелуіне қарай
байланыстыруға үйрету,
тақырыпқа сәйкес қысқа
өлең жаттату.
Русский язык
Маман жоспары бойынша.
Қарапайым математикалық
ұғымдарды
Тақырыбы: «Геометриялық
фигураларды атау және тану»
Мақсаты: Геометирялық
фигуралар туралы түсініктерін
қайталау. Пішіндерді көлеміне,
түсіне байла-нысты ажырату
дағдыла-рын қалыптастыру.
Пішіндерді үшбұрыш, шаршы,
шеңбер сезім-түйсіктері арқылы
сезінулерін дамыту. Жолдасына
көмек көрсетуге тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Туған қаламызға
саяхат»
Мақсаты: туған қалаға деген
сүйіспеншілікті тәрбиелеу. Өз
қалалары туралы білімдерін жүйелеу
және байыту. Ойлау және сөйлеу
белсенділігін арттыру.
Сурет салу
Тақрыбы: «Танк»
Мақсаты:
Төртбұрышты пішіндерді дөңгелек
пішіндермен сәйкестендіріп танктің
суретін салуды үйрету. Танкі туралы
білімдерің кеңейту. Үлкенге құрмет,
кішіге ізет көрсетуге тәрбиелеу.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
3. апта
«Көңілді жаз».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Жаз»
Мақсаты: Балалардың жаз
мезгілі туралы білімдерін
тиянақтау. Көктем
мезгіліндегі
ерекшеліктерімен
таныстыра отырып, табиғтқа
деген сүйіспеншіліктерін
арттыру.Тақырыпқа сәйкес
өлеңді эмоционалды түрде
жатқа айтқызуға үйрету
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Жайлау»
(өлең) Н.Қазыбеков
Мақсаты: Шығарма
кейіпкерлерінің жүрістұрысына эмоциялық
ықыластық танытуға
талаптандыру, ұқсас
жағдайда кейіпкерлердің
әрекеттерін және өзінің
жүріс-тұрысын бағалауға
үйрету.
Қарапайым математи-калық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: « Бір және көп
заттарды салыс-тыру және
арасындағы сәйкестіктерді орнату»
Мақсаты: Заттарды санына қарай
салыстыру, бір зат пен көп затты
айыру қабі-летін нығайту, санау-дың
дұрыс тәсілдерін қолдана отырып,
зат-тарды санау; екі топ-тағы
заттарды көлеміне қарай салыстыру,
оларды сол белгілеріне қарай
біріктіру.
Құрастыру
Тақырыбы: «Жайылымдағы
қошақандар»
Мақсаты: Балалардың саусақ
бұлшық еттерін жетілдіру, қағазды
умаждау арқылы қошақандарды
қалай жасауға болатынын түсіндіру,
малдың төлдеріне қамқорлық жасай
білуге тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Гүлдер, гүлдер, әсем
Сурет салу
Тақырыбы: «Күн жарқырап, шөп
өсті»
Мақсаты:
Балалардың бояумен сурет салуға
қызығушылықтарын арттыру.
Дөңгелек затты түрлі бағыттағы түзу
сызықтармен үйлестіріп салу
білістіліктерін бекіту.
Ұқыптылыққа, әдемілікке тәрбиелеу.
Музыка
Маман жоспары бойынша.
Аппликация
Тақырыбы: «Достарыма арналған
шарлар»
Мақсаты: Негізгі түстер туралы
білімдерін бекіту; бейнелеу ісәрекетіне баули отырып, мерекелік
көңіл күй сыйлай білуді үйрету.
Бейнелеу іс-әрекетіне деген
қызығушылығын ояту. Жолдастыққа
тәрбиелеу.
Қоршаған ортамен
танысу
Тақырыбы:
«Жайлауға саяхат»
Мақсаты: Туған
жердің сұлулығы
жайлы түсініктерді
қалыптастыру.
Экологиялық түйсікті
қалыптастыру.
Табиғатқа
қамқорлықпен қарауға
тәрбиелеу.
гүлдер»
Мақсаты: Балаларды түймедағы
гүлімен таныстыру, эстетикалық
сезімді тәрбиелеу. Қызығушылығын
оятып. Экология негіздері
түсініктерін қалыптастыру.
4. апта
«Мен жасай аламын».
Дене шынықтыру\3
Маман жоспары бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Менің көңілді
добым»
Мақсаты: Ойыншық туралы
әңгіме құрастыруды
үйретуді жалғастыру.
Заттарды қарастыруда
олардың түсін, пішінін,
қандай материалдан
жасалғанын анықтауға
үйрету. Балалардың сөздік
қорын молайтып
жаттықтыру.
Ойыншықтарды күтіп,
ұқыпты, таза ұстауға
тәрбиелеу.
Русский язык
Маман жоспары бойынша
Қарапайым математикалық
ұғымдарды қалыптастыру
Тапқырыбы: «Ғажайып математика
Мақсаты: Баланың білімін
тиянақтау, геометриялық пішіндерді
танып, ажырата білуін жетілдіру,
қарапайым сан мен
санаутүсініктерін қалыптастыру,
апта күндерін ажырата білуге
үйрету. Ойынның шартын сақтап
ойнауға, ұйымшыл, көпшіл,
шыдамды, сабырлы, шапшаң болуға
тәрбиелеу.
Жаратылыстану Тақырыбы:
«Суды жақсы көретіндер»
Мақсаты: Су туралы түсініктерді
қалыптастыру. Құрлықта және суда
өмір сүретін жануарларды ажырата
білуге үйрету. Жануарлардың
аттарын, олардың немен
қоректенетіні туралы білімдерін
бекіту. Жануарлар әлемі туралы
түсініктерін қалыптастыру.
Сурет салу
Тақрыбы: «Сүлгіні әшекейлеу»
Мақсаты:
Сәндік қолданбалы өнермен
таныстыруды жалғастыру.
тік төртбұрышты пішіннің ортасына
«тұмарша» оюын дұрыс орналастыра
білуге үйрету.Сүлгінің шетіне
шашақтарды түзу сызықпен сызуға
жаттықтыру.
Эстетикалық тәрбие беру.
Музыка\2
Маман жоспары бойынша.
5. апта
«Күн жар
қырайды».
Дене шынықтыру\3.
Маман жоспары
бойынша.
Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Жайдарлы
жаз келді»
Мақсаты: Жаз айларының
атауларын атау , олардың
ерекшелігін ұғындыру.
Жазғы табиғат
өзгерістерін бақылап , жаз
байлығын , әсемдігін ,
сұлулығын сезіне білуге
үйрету. Табиғатты аялауға ,
қамқорлық жасай білуге
тәрбиелеу.
Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Жазда» (өлең)
Мақсаты: Өлеңді мәнерлеп
жатқа оқуға төселдіре
отырып,
жыл мезгілдері ,жаз туралы
түсініктерін тереңдету.
Табиғатты қорғауға,сүюге
тәрбиелеу.Дұрыс
байланыстыра сөйлеп, өз
ойын жеткізе білуге баулу.
Қарапайым математи-калық
ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы: «Ойыншықтар
дүкені»
Мақсаты: Қоршаған ортамен
геометриялық пішіндерге (шаршы,
дөңгелек,үшбұрыш) ұқсас
заттарды тауып оларды
тұрмыстағы заттармен
(орындық,доп,пирамида)
сәйкестендіре білуге үйрету.
Құрастыру
Тақырыбы: «Жаяу жүргіншілерге
және машиналарға арналған кең
тар жолдар»
Мақсаты: Балаларды жаяу
жүргіншілерге арналған тар және
кең жолдарды құрылыс
материалдарыдан құрастыру.
Олардың түсін, пішінін, көлемін
ажырата алуға дағдыландыру.
Тәрбиешінің ұсынған шарты
бойынша құрылыс материалдарын
кеңістікте дұрыс орналастыра
білуге үйрету, өзара қарымқатынас мәдениетін тәрбиелеу.
Жаратылыстану
Тақырыбы: «Күн, су,ауа – біздің
жақсы достарымыз.»
Мақсаты: Күн,ауа,су туралы
білімдерін кеңейту. Күн, су, ауа
табиғат сыйы және оның маңызы
туралы білімдерін кеңейту.
Сурет салу
Тақырыбы: «Күннің мол
шуағы»
Мақсаты:
Балаларды жылы түстер
реңктерімен таныстыру, әрбір
түстің қандай мінез –құлықты,
көңіл күйді білдіретінін, түсті
бейнелейтін заттың сипатына
қарай қолдану керек екенін
түсіндіру, нәзіктікке тәрбиелеу.
Музыка
Маман жоспары бойынша.
Мүсіндеу
Тақырыбы: «Құмға арналған
қалақ»
Мақсаты: Ойыншық түрлерімен
таныстыруды жалғастыру, қалақ
туралы түсінік беру; қалақтың
қажеттілігін ұғындырып,
мүсіндеуге үйрету, саусақ
бұлшықеттерін дамыту.
Балаларды ойыншықтарды күтіп
ұстауға, еңбексүйгіштікке
тәрбиелеу.
Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы: «Орманға
саяхат»
Мақсаты: Балалар
жануарлар туралы түсінік
беру. Олардың тіршілік ету
ортасын таныстыру. Экологиялық тәрбие беру, ойлау
қабілеттерін
дамыту. Мейірім- ділікке,
қамқорлыққа тәрбиелеу.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.