Табиғатқасаяхат.  Бб  дыбысы  мен  әрпі

Түркістаноблысы

Арысқаласы

№2 бастауыш  мектебі    мектепалды  даярлық  топ  жетекшісі

Мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі:

Шаманова  Айгерім  Төребайқызы  

 

Күні: 30.01.2020

Сынып: 1 Г

Сауаташу

Қатысқандар саны:20

Қатыспағандар саны:

Шаманова  А

Сабақтыңтақырыбы Табиғатқасаяхат.  Бб  дыбысы  мен  әрпі
Осы сабақтақолжеткізілетіноқумақсаттары (оқубағдарламасынасілтеме) 1.2.1.2  Оқудыңтүрлерін (буындапоқу, жиікездесетінсөздердітұтасоқу, түсініпоқу) қолдану.

1.1.9.1  Сөздегі  дыбыс  түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуанжәнежіңішкедауыстылар) ажыратужәне  дұрыс  дыбыстау

1.3.8.1 Жазужолын, жоларалықкеңістікті, жолдыңжоғарғыжәнетөменгісызығынсақтап, әріпэлементтерінкаллиграфиялық  талаптарғасайжазу.

Сабақтың  мақсаттары Барлығы: Оқудыңтүрлерін (буындапоқу, жиікездесетінсөздердітұтасоқу, түсініпоқу) қолдану.

Көбі: Сөздегі   дыбыс   түрлерін  (дауысты, дауыссыз, жуанжәне   жіңішке   дауыстылар)  ажырату   және   дұрыс   дыбыстау.

Кейбірі: Өзбеттерінше  тапсырмалар  орындайды.

Тілдікмақсат Оқушылар:   көркем  және   бейкөркем   мәтінүлгілерімен   таныс   болуы   керек, жанрын ( ертегі, өлең ) ажырата   білуі   және   өлеңді   мәнерлеп   оқи   білуі   керек.
Негізгі   сөздер   мен  тіркестер: Бақбақ — одуванчик –dandelion. Балық – рыба- fish
Сыныптағы диалог / жазылымүшінпайдалытілдікбірліктер: айтылым, тыңдалым, жазылым
 
 
Пәнаралықбайланыс Өнер, анатілісабағы
АКТ қолданудағдылары Аудиожазба, таныстырылым.
Бұғандейінгімеңгерілгенбілім Пп  дыбысы
   
Сабақбарысы
Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері Сабақтағы  жоспарланған  іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

5 минут

Ұйымдастыру.

Психологиялық  дайындық.

Біз  балдырған  баламыз,

Құстай  қанат  қағамыз.

Дүниені  аралап,

Оқып  білім  аламыз.

– Балалар, бір-біріміздіңқолымызданұстап, алақанарқылыжүректіңжылуынсезініпүйренгенқандайтамаша, қандайқуаныш!

 

Шаттық  шеңбері

 

 

Сабақтың  ортасы

15   минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор :

1 — тапсырма.

— Суреттегіөсімдікқалайаталады ?

— Бақбақ .

-Бақбақсөзіқай  дыбыстанбасталыптұр?

— Б ББ

— Қане, бәрімізбіргеқосылыпдыбыстапкөрейікші.

— Кім  айтады,  б дыбысықандайдыбыс?

— Дауыссыз  дыбыс, өйткені  созылмайды, еркін  айтылмайды.

— Бақбақсөзінбуынғабөлейікші. Нешебуын?

— 2  буын.

— Б дыбысықайбуында  кездеседі ?

— 1-ші  және 2-ші  буында да кездеседі.

— Құрамында б дыбысы бар тағықандайсөздербілесіңдер?

Суретпенжұмысжасайотырып  б дыбысыментанысады.

2 — тапсырма. Б әрпі неге ұқсайды?

—  Балалар б дыбысы неге ұқсайдыдепойлайсыңдар?
—  Қанемынаүнтаспағақараңдаршы.

Б  әрпінің  неге  ұқсайтынын  біледі .

Сурет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудио

тыңдалым

 

 

 

 

АКТ

Сергітусәті

1 минут

  Сергітусәтінеарналғанжинақ
Аяқталуы

14   минут

 

 

 

 

 

 

Дескриптор :

 

 

 

 

 

 

Дескриптор :

3- тапсырма.  Оқылым.  «Балықаулайық» ойыны.

Оқулықтаберілгенсөздердібуындап, тізбектепоқыту.

Оқулықтаберілгенсөздердібуындап, тізбектепоқиды.

Бақбақ — одуванчик –dandelion. Балық – рыба-fish

4 — тапсырма. Топтық  жұмыс.

Автормен  таныстыру.

ҚайранбайЖұмабайҚожақынұлы (1948 ж. т.) — педагог, баспагер, жазушы. Алматы облысы, Ұйғыр  ауданындадүниеге  келген.

-Бүгін  біз  осы  кісінің  «Бор  неден  жасалады ?» әңгімесін  оқимыз . Балалар  сендер  білесіңдер  ма ? Бор  неден  жасалады ? Ондай  болса  мені  мұқият  тыңдаңдар .

» Бор  неден  жасалады ? «  мәтінін    мәнерлеп   оқу.

Бор — түсіақ, біркелкіұсақтүйірлі кальций карбонатынанқұралғанжұмсақшөгіндіжыныс.

1-топ. Рольге  бөлініп  оқу.

2-топ. Сахналық  қойылым  қою.

3-топ. Берілген  сұрақтарға  жауап    береді.

Берілген  тапсырмаларды  орындайды.

Оқулықпенжұмыс

 

 

 

 

Сурет

Дәптермен   жұмыс

8  минут

 Ббдыбысын  жазу.

Жазужолын, жоларалық  кеңістікті, жолдың  жоғарғы  жәнетөменгісызығынсақтау  және  әріп  элементтерін  дұрыс, көркем  жазу  білігін  бағалауды  ұйымдастыру.

Дәптермен  жұмыс
Сабақтыңсоңы

2 минут

Рефлексия.

1. Атауында «Б» дыбысы бар сөздердіқоршап  сыз.

2. Буындардансөзқұрастыр.

3. Әрбірсуреттіңатауынжазыпшық. «Б» дыбысысөздіңқайбөлігіндетұрғанынанықта.

Бүгінгісабақтаболғанкөңіл – күйді  бет – әлпетісалынғансуреттердітаңдау.

Түсінбедім             Сұрағым бар           Түсіндім

Смайликтер

 

  «Бағдаршам» әдісіарқылыоқушылардыбағалау.  
Қосымша  ақпарат
Саралау – оқушыларғақалай  көбірекқолдаукөрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз? Бағалау – оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз? Денсаулықжәнеқауіпсіздіктехникасыныңсақталуы
Қиналатыноқушылардыңқасынабарып, сұрақтарқою, бағыт беру  арқылыкөмеккөрсету. Жұмыстыжылдаморындайтынқабілетіжоғарыоқушыларға конверт сыртынасуретсалудыұсыну. Оқушылардыңжұмысжасау  барысынбақылаужүргізіпбағалау. Комментарий беру арқылыбағалау. Сергіту  сәтін  өткізу.

 

 Рефлексия

Сабақ  мақсаттары / оқу  мақсаттары  дұрысқойылған  ба? Оқушылардыңбарлығы ОМ  қолжеткіздіме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақтасаралаудұрысжүргізілдіме?

Сабақтыңуақыттықкезеңдерісақталдыма?

 

Бүгінгіоқумақсатымажеттім.

+

+

+

+

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.