Бастауыш сынып

1058 нұсқа

Бастауыш сынып

 1. D) сӛйлем мүшелерін ажырату

 

Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Сӛйлемдегі ауыспалы мағынада тұрған сӛз Қатты желдің екпіні

қайықты аудара жаздады

 1. екпіні
 2. желдің
 3. қатты
 4. аудара
 5. жаздады
 6. Лексика нені зерттейді
 7. дыбыс
 8. сӛз жасам
 9. сӛздік
 10. сӛзді құру, біріктіру
 11. сӛз мағынасы
 12. Мағынасы жағынан біріккен сӛздер сияқты бір ұғымның атауы болып келеді, бірақ бір-бірінен бӛлек жазылады.
 13. тіркесті сӛздер
 14. тӛл сӛздер
 15. қос сӛздер
 16. туынды сӛздер
 17. жалғаулы сӛздер
 18. Сиионимдер қатары:
 19. әдемі-сұлу, алыс-қашық, батыр-ер
 20. айту-жеткізу, қайғылы-мұңды, қорқақ-батыр
 21. әдемі-сұлу, жарық-караңғы
 22. ақ-қара, ащы-тұщы, қас-дос
 23. шапшаң-тез, ескі-жаңа, келбет-пішін
 24. Антоним сӛздерді тап:
 25. әдейі, арнайы
 26. жұма, сенбі
 27. биік, аласа
 28. әдепті бала
 29. тез-тез
 30. Фонетикалық жаттығулардың міндеті
 31. буын мен дыбысты жақсы айыра алу
 32. грамматикалық жаттығу жұмысы
 33. дыбыстар мен сӛз таптарын ажырату
 1. E) сӛз тұлғасын ажырату
 2. Құрмалас сӛйлем құрамындағы жай сӛйлемдердің арасындағы тыныс белгілері
 3. Нүкте, тырнақша.
 4. Үтір, қос нүкте.
 5. Нүкте, леп белгісі.
 6. Сұрақ белгісі, сызықша.
 7. Леп белгісі, жақша.
 8. Екі сӛздің қосарлануынан жасалған сӛздер
 9. қосарлама қос сӛз
 10. қос сӛз
 11. біріккен соз
 12. күрделі сӛз
 13. қайталама қос сӛз
 14. Шумақтағы қаратпа сӛз саны

Күлдірген-ай, Күлдірген!. Жуамын деп еденді

Үйдің ішін бүлдірген.

Әй, Күлдірген,Күлдірген!

 1. 3
 2. 1
 3. 2
 4. 5
 5. 4
 6. Сӛйлемнің мүшелері бірдей сұраққа жауап беріп, сӛйлемнің бір ғана мүшесі боладаі,
 7. бірынғай
 8. тұрлаусыз
 9. тұрлаулы
 10. күрделі
 11. дара
 12. Қыстырма сӛзі бар сӛйлем
 13. Ұлдар еден жуды.
 14. Болашақта мен суретші болармын, бәлкім.
 15. Орманда қайың, тал, терек, үйеңкі ӛседі.
 16. .Екі бала орманға бара жатыр.
 17. Кӛк бұйра орман желмен тербеледі.
 18. Мына сӛйлемнің соңына қойылатын тыныс белгісі Жазда мен

 

Астанаға барамын ба

 1. Нүкте
 2. Сұрақ белгісі
 3. Үтір
 4. Леп белгісі
 5. Қос нүкте
 6. Мағынасы жуық сӛздер қатарын белгілеңіз
 7. терең, тайыз, суық
 8. үлкен-кіші, ақ-қара
 9. ӛзен, су, кӛл
 10. жол-қол, сӛйлей-сӛйлей
 11. ажарлы, әдемі, кӛрікті
 12. Үстеудің мағыналық түріне қарай бӛлінуі
 13. 3
 14. 4
 15. 6
 16. 5
 17. 7
 18. Күрделі сын есімді тaп:
 19. қалың
 20. әдемі
 21. ұзын
 22. биік
 23. сары ала
 24. Кӛп нүктенің орнына тиісті жіктік жалғауын жазыңыз. Біз сабаққа бірге дайындала… .
 25. -сың
 26. -ді
 27. — мыз
 28. -ды
 29. – дық
 30. Мезгіл үстеу сұрақтары
 31. қашан? қанша?
 32. қашан?
 33. кім? қашан?
 34. кім? қалай?
 35. қайтті? қашан?
 36. Туынды сӛздері бар қатарын

кӛрсет:

 1. ақылдас, ойлан, басшы
 2. қағаздар, кітаптар, оқулықтар
 3. мектеп, тәрбие, дәптер
 4. жеңіл-желпі, әрі-бері
 5. сызады, оқыды, күл
 6. «Шал мен теңіз» шығармасының авторы
 1. Шыңғыс Айтматов
 2. Эрнест Хэмингуэй
 3. Антон Чехов
 4. Джонни Родари
 5. Ханс Кристион Андерсен
 6. Айтыстың қай түріне жататынын анықта:

Замандас, сӛз таба алмай сасайын ба? Жолынан бұрынғының асайын ба?

Әдеті бұрынғының болғаннан соң, Жапанға елден шығып кашайын ба?!

 1. жігіт пен қыз
 2. жұмбақ айтысы
 3. ақындар айтысы
 4. бәдік айтысы
 5. қайым айтысы
 6. Қыз бен жігіт айтысы-айтыстың қай түріне жатады
 7. Жұмбақ айтыс
 8. Акындар айтысы
 9. Бәдік айтыс
 10. Салт айтысы
 11. Жар-жар айтысы
 12. Мақалдың қай түріне жататынын анықта

«Мал ӛсірсен қой ӛсір, ӛнімі оның кӛл кӛсір»

 1. ӛнер және білім
 2. әулет және қоғам
 3. денсаулық
 4. еңбек және кәсіп
 5. тұрмыс, салт
 6. Қиял-ғажайып ертегісінің неше саласы бар
 7. 4
 8. 1
 9. 2
 10. 5
 11. 3
 12. Ш. Мұртазанын «Бала Тұрар» әңгімесіндегі «Қызыл Жебе»          аты.
 13. жердің
 14. жылқының
 15. құстың
 16. адамның
 17. иттің
 18. «Жанын қиып халқы үшін, Жанып түскен ақ жұлдыз» Ӛлең

 

жолдары кім туралы?

 1. Мәншүк
 2. Тоқтар
 3. Бауыржан
 4. Әлия
 5. С.Машақов
 6. Қазақ батырларының заманы туралы шығарма
 7. С.Кӛбеев «Орындалған арман»
 8. С.Бегалин «Қырдың жас түлегі»
 9. М.Әуезов «Жолда»
 10. Ш.Уәлиханов «Абылай хан»
 11. М.Жұмабаев «Түркістан»
 12. «Балама хат» ӛлеңінің авторы
 13. С.Жиенбаев
 14. Ж.Жабаев
 15. С.Сейфуллин
 16. А.Байтұрсынов
 17. Қ.Мырза Әли
 18. Мәншүкпен қан майдаңда қатар жүріп, соғыс тауқыметін бірге кӛрген ерлі -зайыпты майдангерлер
 19. Тӛлеген Тоқтаров, Александра Халимулдина
 20. Александра Халимулдина, Әкентай Халимулдин
 21. Әкентай Халимулдин, Әлия Молдағұлова
 22. Мәлік Ғабдуллин, Александра Халимулдина
 23. Валерия Барсова, Аманкелді Иманов
 24. Мәулен Б. Соқпақбаевтын қай шығармасының кейіпкері
 25. «Шал мен бала»
 26. «Қызыл жебе»
 27. «Қарағанды»
 28. «Қадірлі қонақ»
 29. «Ӛмір мен ӛлім»
 30. К.Оразбекұлының «Елтаңба мен Ту туралы жыр» шығармасында кездесетін мақал
 31. Отан отбасынан басталады
 32. Ат-ердің қанаты
 33. Туған жердей жер болмас
 34. Туған жердің күні де, түні де ыстық
 35. Ер сасқанда белгілі
 1. «Туған тілім» ӛлеңінің авторы
 2. Ж.Смаков
 3. Д.Әбілев
 4. М.Мақатаев
 5. Ӛ.Тұрманжанов
 6. С.Жүнісов
 7. Мына үзінді қай шығармадан

-Е, қарағым, орман да тірі тіршілік иесі. Олар оянса, ӛте қиын жағдай болады. Қайта аман-есен шығып кеткендерің жақсы болған. Әйтпесе, тірі оралуларың да қиын болып қалуы мүмкін еді

 1. «Орманның оянуы»
 2. «Түнгі сәуле»
 3. «Жыл мезгілдері»
 4. «Бақшада»
 5. «Шыбық»
 6. Кайран, Қарасазым — ай! — авторын анықтаңыз
 7. М.Мақатаев
 8. М.Шаханов
 9. Қ. Аманжолов
 10. Қ.Ыдырысов
 11. Ж.Жабаев
 12. «Елігі ешкісімен есебі жоқ, Жайылып сайын шөлде сайраңдаған» үзіндісі алынған шығарма
 13. Достық космодромы
 14. Алтай
 15. Алакӛл
 16. Тоқсан жолдың торабы
 17. Дала
 18. Райымбек ауданында туған ақын
 19. М.Жұмабай
 20. Д.Әбілев
 21. М.Мақатаев
 22. І.Жансүгіров
 23. Ж.Смақов
 24. «Жуан мен жіңішке», «Жанға жайлы жана таныстар», «Ванька»,

«Ваня ағай» атты шығармалардың авторы

 1. Л.Толстой
 2. А.Чехов
 3. Ш. Айтматов
 4. М. Зверев
 5. А.Пушкин
 6. «.Tyған жеріміз — Қазақстанда

 

суы телегей теңіз де, ұшар басын мәңгі қар басқан зеңгір may да,

көкпеңбек боп бой түзеген

орман-тоғай да баршылық» Үзінді қай шығармадан алынды

 1. Туған жер. Ӛ.Қанахин
 2. Туған жердің тасы да танымал. М.Сәрсеке
 3. Дала. Қ.Мырза Әли
 4. Кӛкшенің кеудесінде. С.Мұқанов
 5. Тоқсан жолдың торабы. Н.Байғанин
 6. «Үдере көшкен

Бабалардың.Мекені — бұл» ӛлең жолына арқау болған жер

 1. Жезқазған
 2. Кӛкшетау
 3. Астана
 4. Түркістан
 5. Алматы
 6. 365365 санын 35635-ге арттыр A) 471020
 7. B) 401000
 8. C) 410270
 9. D) 411720
 10. E) 407210
 11. 7 жүздік мыңдық, 4 ондық мыңдық, 8 бірлік мыңдық, 5 жүздік, 4 ондық, 3 бірліктің жазылуы
 12. A) 748543
 13. B) 7440523
 14. C) 7443523
 15. D) 7404323
 16. E) 7454323
 17. Дүкенде а кг шоколад және в кг карамель болды. с кг кәмпит сатылды. Дүкенде неше килограмм кәмпит қалды?
 18. а-в+с
 19. ав-с
 20. а+в-с
 21. а+в= ав-с
 22. а-с=в-с
 23. Қосындыны санға кӛбейту үшін,ол санға әрбір косылғышты жеке-жеке кӛбейтіп,шыққан кӛбейтінділердін мәніндерін қосуға болады. Бұл кӛбейтудің қандай қасиетіне жататынын белгіле.
 1. Терімділік
 2. Үлестірімділік
 3. дұрыс жауап жоқ
 4. ауыстырымдылы, терімділік
 5. ауыстырымдылық
 6. Шарушылық 2000 га жердің бестен екі бӛлігіне бидай, барлығынан 2 есе кем жерге тары егіп, қалған жерін жайылымға қойды. Жайылымға қанша жер қалды
 7. 1600 га
 8. 1000 га
 9. 200 га
 10. 900 га
 11. 1500 га
 12. Кез келген санды 1-ге кӛбейткенде, болады:
 13. 1
 14. Сол санның ӛзі
 15. 10
 16. D) 100
 17. E) 0
 18. Текшенің кӛлемінің -і 5 см болса, оның кӛлемі
 19. 20 см3
 20. 16 см3
 21. 15 см3
 22. 8 см3
 23. 9 см3
 24. 1 минут сағаттың кандай бӛлігін алатынын анықта

 

 

 

 

 

 1. Натурал санды бірлікке кемітy

дегеніміз –

 1. Алдыңғы санды атау
 2. Соңғы санды атау
 3. Кейінгі санды атау
 4. Бірінші санды атау
 5. Екінші санды атау
 6. Суреттегі фигураның боялған бӛлігі

 

 

   
     
   
   

 

 

 

 

 

 1. Бірінші кластың 55 бірлігі және екінші кластың 15 бірлігі бар санды табыңыз
 2. A) 115055
 3. B) 55115
 4. C) 15055
 5. D) 115550
 6. E) 550115
 7. Егер белгісіз санға 73-ті қосса, 540 болады
 8. A) 540+x=73
 9. B) x+73=540
 10. C) x+540-73
 11. D) x+540=73
 12. E) 73+x=540

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Дұрыс тасымалданбаған сӛздер
 2. тең-ізде, за-ңгерден
 3. арма-ндастар, жолауш-ылар
 4. мек-тептер, кӛл-дер
 5. үкі — лі, те-ңіз
 6. қапт-ар, қал-амдар
 7. кү-нбағыс, қал-амсап
 8. мұ -рын-дық, орам-жа-пы-рақ
 9. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар
 10. –нікі, -тікі, -дікі
 11. -хана
 12. -кер,-гер
 13. -ов, -ев, -ова, -ева, -ин
 14. -дар, -дер
 15. -мен, -бен, -пен
 16. -паз,- қор
 1. -лар, -лер
 2. Вазада 12 алма болды.6 алманы жегенде қанша алма қалады?
 3. A) 12 -х=6
 4. B) х-6=12
 5. C) 12·6=72
 6. D) 12-6=6
 7. E) 12:6=2
 8. F) 12+6=18
 9. Бір ораушы 51 бума кітап буды. Екіншісі осындай 60 бума кітап буды. Екінші ораушы бірінші ораушыға қарағапда 108 кітап артық буған болса, әр бумада болған кітап саны
 10. 18
 11. 20
 12. 9
 13. 12
 14. 10
 15. 15
 16. Ӛрнектің мәні

(14084 : 28 — 27) • 37 – 12060

 1. A) 509048
 2. B) 12060
 3. C) 476
 4. D) 17612
 5. E) 5553
 6. F) 5552
 7. 6688:32-57-6176 ӛрнегінің мәні
 8. A) 5727
 9. B) 5707
 10. C) 5637
 11. D) 5037
 12. E) 5737
 13. F) 5637
 14. Тӛмендегі формуламен қандай геометриялық фигураның кӛлемін табуға болатынын тап: V=abc
 15. Тіктӛртбұрыштың
 16. Параллелеггипедтің
 17. Тӛртбұрыштың
 18. Шаршының
 19. Үшбұрыштың
 20. Дӛңгелектің
 21. Сыбайлас қабырғалары 5 см және 6 см болатын тік тӛртбұрыштың ауданы:
 22. 11см2
 23. 30см2

 

 1. 22см
 2. 11см
 3. 30см3
 4. 30см
 5. Әйнекшеге теңдік тура болатындай етіп қойылатын сан 100 км =|ˍ|
 6. A) 10 000 000 см
 7. B) 100000 см
 8. C) 100 000 м
 9. D) 1000000 м
 10. E) 10000 см
 11. F) 100 м
 12. Ӛрнектің мәнін тап: 5ғ х 2
 13. 10 жыл
 14. 100 ғасыр
 15. 10 ғасыр
 16. 1000 жыл
 17. 100 жыл

 

Мәнмәтіндік тапсырмапар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Сіз мектепте жас мамансыз. Жас болсаңыз да бірнеше үлгілі сабақтар беріп кӛзге түстіңіз. Мектеп әдіскері

сізге сенім артып аудандық семинарда ашық сабақ беретініңізді айтты. Семинар күні сабакқа 20 шақты мұғалім қатысты. Сабақты слайд түрінде дайындап келдіңіз.

Сабақты енді бастай беріп үй тапсырмасын сұрап жатқанда тақтаға шыққан бір оқушыңыз абайсызда проекторды ӛшіріп алды.

 1. Оқушыға жауабыңыз
 2. сабақтан шығарып жіберемін
 3. сабақтың дүрыс ӛтпегеніне оқушыны кінәлаймын
 4. ұрысамын
 5. ебедейсіздігін бетіне басамын
 6. абайлап жүру керектігін айтамын
 7. Осы жағдаяттан кейін сіздің ұстанымыңыз
 8. кәсіби даму
 9. жан-жақты болу
 10. Кешірімді болу
 11. оқушы кӛңіліне жол табу
 12. шығармашыл болу
 1. Мектеп педкеңесінде семинардың қорытынды шешімі сіздің үлгермей қалған сабағыңыз нәтижесінде тӛмен болғанын айтты Директор себебін сұраганда, сіздің жауабыңыз
 2. болған жағдайға баланы кінәлаймын
 3. болған жағдай үшін әріптестерімнен кешірім сұраймын
 4. сабақта болған жағдайды түсіндіруге тырысамын
 5. болған жағдайға менін кінәм жоқтығын дәлелдеймін
 6. басқа мектепке ауысамын
 7. Мектеп әдіскері екінші жарты жылдық үлгілі сабақтар тізіміне сізді енгізбеген. Сіз не істер едіңіз
 8. мамандығымды ауыстырамын
 9. директорға шағым айтамын
 10. сабақтарыма ашық есік жариялаймын
 11. сенімнен шығуға тырысамын
 12. аудан білім бӛліміне шағымданамын
 13. Проекторды қайта косыгі, сабақты жалғастырдыңыз.Сабақта жоспарлаған бір тапсырмаңызға үлгермей калдыңыз. Сол себепті әдіскерден ескерту алдыңыз. Сіздің әрекетіңіз:
 14. сабақта болған жағдайды түсіндіруге тырысамын
 15. жұмыстан шығып кетемін
 16. баланың тоқсандық бағасын 3-ке қорытамын
 17. баланың ата-анасына шағым айтамын
 18. қайтып барып балаға ескерту жасаймын

 

 

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Аязды күні қала сыртында серуендеп жүргенге не жетсін! Сондай бір серуеннен темір жол бойын жағалап келе жатыр едім, кӛлденең кесілген бір ізге кӛзім түсті. Тізерлеген күйі қардағы қуысқа колымды тықтым.

 

Саусағымды шым еткізіп бір нәрсе тістеп алғандай болды. Қолымды еріксіз қайтадан жұлып алдым.

Сәлден кейін тағы да әрекеттене бастадым. Бұл жолы уысыма қызғылт түсті, ұзын құйрық суықторғай іліне кетті.

 1. Суықторғай
 2. үй кұсы
 3. орман құсы
 4. қыстап калатын құс
 5. жыл құсы
 6. су-қойма құсы
 7. Мәтінді оқудағы тәрбиелік мәні
 8. қамқорлык, достық, бауырмалдық
 9. қызығушылық,жанашыр,әдептілік
 10. құстарға қамқорлық,сүйіспеншілік
 11. мейірім, жанашырлық, қамқорлық
 12. мейірім, рақым, жанашырлық
 13. Бұл мәтін түріне жатады
 14. хабарлау мәтіні
 15. сипаттау мәтіні
 16. әңгімелеу мәтіні
 17. дәлелдеу мәтіні
 18. пайымдау мәтіні
 19. Суықторғайдың тығылуынын сыры
 20. ұя жасап алу үшін
 21. күзгі жапырақтарды жейді
 22. қатты қорыққандықтан
 23. бунакденелілерді жейді
 24. ауа райынын бұзылуын сезгендіктер
 25. Тауып алған құсты
 26. Үйдің шатырына жіберді
 27. Қайтадан қуысқа жіберді
 28. Ұшырып жіберді
 29. Үйге әкелді
 30. Темір жолшыға беріп кетті

 

1067 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Сӛйлемдегі ауыспалы мағынада тұрған сӛз Қатты желдің екпіні

қайықты аудара жаздады

 1. жаздады
 2. екпіні
 1. аудара
 2. желдің
 3. қатты
 4. Синоним сӛздсрін кӛрсет:
 5. қыс, жаз, күз, кӛктсм
 6. тузу, кисык, кез
 7. әдемі, сұлу, кӛрікті
 8. мықты, бос, алтын
 9. шекпен, сырмақ, алаша
 10. Күшейткіш буынды қос сӛзді белгіле:
 11. құрт-құмырсқа
 12. жауын- шашын
 13. алыс-жақын
 14. түп-түзу
 15. дәрі -дәрмек
 16. Антоним сӛздерді тап:
 17. тез-тез
 18. жұма, сенбі
 19. биік, аласа
 20. әдейі, арнайы
 21. әдепті бала
 22. Түбірлес сӛздерді белгіле
 23. сулық, суға, балапан
 24. сушы, балық, балықшы
 25. балалық, балақай, балажан
 26. балалық, сулық, балалар
 27. жұмысшы, құрылысшы
 28. Мақалдардағы антоним сӛздер
 29. Қар — қара жердің кӛрпесі
 30. Кӛз қорқақ, қол батыр
 31. Гүліне қарама, түбіне қара
 32. Дені сау адам — дәулетті адам
 33. Ауру мен тазалық араз
 34. Үн мен салдырдың қатысына қарай айтылатын дауыссыз дыбыстар:
 35. Қатаң, шұғыл ,үнді
 36. Ызың, інұғыл, ауыз жолды
 37. Үяң,үнді,ызың
 38. Үнді ұяң, шұғыл
 39. Қатаң, ұяң, үнді
 40. Қыстырма сӛз
 41. Жел басылды.
 42. Баланың батыл жауабы таң қалдырды.
 43. Міне, балам, үйге де келіп қалдық.
 44. Дала да, егін де, тоғай да-бәрі де

 

де сап-сары.

 1. Ол, меніңше, тапсырманы орындамай келмейді
 2. Сенушілікті, мақұлдауды, мойындауды білдіретін жол
 3. абырой болғанда, меніңше, оларша
 4. дау жоқ, абырой болғанда, тегінде
 5. дұрысында, бәсе, рас
 6. соры қайнағанда, байғұс-ай, абырой болғанда
 7. ең әуелі, бір жағынан, ақырында
 8. Мына сӛйлемнің соңына қойылатын тыныс белгісі

Жазда мен Астанаға барамын ба

 1. Қос нүкте
 2. Сұрақ белгісі
 3. Үтір
 4. Леп белгісі
 5. Нүкте
 6. Сұраулы сӛйлемге айналдыр: Анаңа кӛмектесесің …?
 7. шы
 8. ме
 9. бе
 10. сірә
 11. ма
 12. Ӛз бетімен сӛйлем құрай алмайтын сӛйлем мүшелері
 13. тұрлаусыз
 14. күрделі
 15. дара
 16. тұрлаулы
 17. бірыңғай
 18. Мағынасы жуық сӛздер қатарын белгілеңіз
 19. ӛзен, су, кӛл
 20. ажарлы, әдемі, кӛрікті
 21. үлкен-кіші, ақ-қара
 22. терең, тайыз, суық
 23. жол-кӛл, сӛйлей-сӛйлей
 24. «Жұрнақтың» анықтамасы
 25. Бас әріппен жазылатын қосымша
 26. Түбірлес сӛздерге қосылатын қосымша
 27. Бір түбірден жасалатын қосымша
 28. Сӛз мағынасын ӛзгертетін қосымша
 29. Сӛз бен сӛзді байланыстыратын

қосымша

 1. Мекен үстеулі сӛз тіркесі
 2. ӛте жақсы
 3. балаша мәз болды
 4. жазғытұрым келді
 5. тӛмен түсті
 6. бостан-бос жүрді
 7. «Ұзын» сӛзіне сәйкес келетін жұрнақты анықтаңыз
 8. — лау
 9. -дау
 10. -теу
 11. -деу
 12. — шіл
 13. Үстеудің мағыналық түріне қарай бӛлінуі
 14. 3
 15. 5
 16. 7
 17. 6
 18. 4
 19. Кӛмектес септігінің жалғауларын табыңыз.
 20. -мен, -бен, -пен
 21. -да,-де,-та,-те
 22. -ға,-ге, -қа, -ке
 23. -нан,-нен,-дан,-ден,-тан,-тен
 24. -ның, -нің, -дың, -дін, -тың,-тің
 25. Әр нәрсені бейнелеу кезінде тапқырлық танытатын айтыс түрі:
 26. қайым айтысы
 27. қыз бен жігіт айтысы
 28. жұмбақ айтысы
 29. мақам айтыс
 30. айтыс
 31. Күллі адам баласын қор қылатын үш қасиет бар
 32. мақтаншактық, отірік айту, жалқаулық
 33. қыдырмау, еңбектен бас тарту, сыйласу
 34. ойшылдық, жанталас ӛмір, енбек
 35. талаптылық, еңбек, ойшылдық
 36. ұйқышылдық, еңбекқорлық, тазалық
 37. Қыз бен жігіт айтысы-айтыстың қай түріне жатады
 38. Жар-жар айтысы

 

 1. Акындар айтысы
 2. Бәдік айтыс
 3. Жұмбақ айтыс
 4. Салт айтысы
 5. Жамбыл облысы Шу ауданының Жайсаң жайлауында дүниеге келген адам
 6. Әбілқайыр
 7. Тӛле
 8. Әйтеке
 9. Абылай
 10. Қазыбек
 11. -Қалың қурақ нуға бітем, Қоры үзілген қуға бітем.

Бұл қай түліктің атынан айтылған сӛз екенін анықтаңыз.

 1. Түе
 2. Сиыр
 3. Қой
 4. Ешкі
 5. жылқы
 6. Мәншүктін шын аты кім?
 7. Мәнсия
 8. Моншақ
 9. Моншағым
 10. Мәншүк
 11. Маншук
 12. «Жанын қиып халқы үшін, Жанып түскен ақ жұлдыз» Ӛлең жолдары кім туралы?
 13. Әлия
 14. Тоқтар
 15. С.Машақов
 16. Мәншүк
 17. Бауыржан
 18. Б.Момышұлы дүниеге келген жер
 19. Қызылорда облысы
 20. Қостанай облысы
 21. Жамбыл облысы
 22. Павлодар облысы
 23. Алматы облысы
 24. Жазушы, әдебиет зерттеуші ғалым, Ұлы Отан соғысының батыры
 25. М.Ғабдуллин
 26. Т.Бигелдинов
 27. Б.Момышұлы
 28. Т.Тоқтаров
 29. Қ.Қайсенов
 30. Берілген үзінді Қасым

Қайсеновтың қай шығармасынан алынған?

«…Орман ішінен жүрегіңді жалғайтын нәр таба қою оңай емес. Пышақтың ұшымен қайыңның қабығын тесіп, оған түтік іспеттес іші қуыс шӛп сұғып, астына консерві қалбырын тосып қоямын. Ішсем әжептәуір нәр алып, жүрегім жалғанып калғандай боламын»

 1. «Жас партизандар»
 2. «Ажал аузында»
 3. «Илько Витряк»
 4. «Жау тылында»
 5. «Днепрде»
 6. «Тәуелсіздік монументі» ӛлеңінің авторы
 7. Ф.Оңғарсынова
 8. М.Мақатаев
 9. Ш.Сариев
 10. О. Асқар
 11. Т.Молдағалиев
 12. Мәулен Б.Соқпақбаевтың кай шығармасының кейіпкері
 13. «Шал мен бала»
 14. «Ӛмір мен елім»
 15. «Қадірлі конақ»
 16. «Қызыл жебе»
 17. «Қарағанды»
 18. Райымбек ауданында туған ақын
 19. Д.Әбілев
 20. М.Мақатаев
 21. Ж.Смақов
 22. М.Жұмабай
 23. І.Жансүгіров
 24. «Көгілдір түс аясы-

Бейбіт дала елесі» ӛлең жолдарының тақырыбы

 1. Отан туралы
 2. Туған тілім
 3. Біздің елтаңба
 4. Туған ӛлкем
 5. Ӛз Астанам-ӛз ордам
 6. «Ғарыш қыраны» ӛлеңінде ғарыш әлемін шебер суреттеген жазушы
 7. Б.Бұлқышев
 8. Т.Молдағалиев
 9. М.Хакімжанова
 10. Қ.Аманжолов

 

 1. Ӛ.Тұрмажанов
 2. Мына үзінді қай шығармадан

-Е, қарағым, орман да тірі тіршілік иесі. Олар оянса, ӛте қиын жағдай болады. Қайта аман-есен шығып кеткендерің жақсы болған. Әйтпесе, тірі оралуларың да қиын болып қалуы мүмкін еді

 1. «Шыбық»
 2. «Түнгі сәуле»
 3. «Бақшада»
 4. «Орманның оянуы»
 5. «Жыл мезгілдері»
 6. «.Агынды өзен», «асқар тау»,

«қасиетті тіл» деген сӛз тіркестері кездесетін ӛлеңнің авторы

 1. Ӛ.Тұрманжанов
 2. Ж.Смаков
 3. М.Жұмабай
 4. К. Ахметова
 5. М.Мақатаев
 6. Африка жағасында болған оқиға туралы шығарма
 7. Балық құрсағында
 8. Үш жігіт туралы хикая
 9. Акула
 10. Китпен кездесу
 11. Атадан қалған тұяқ
 12. «Туған жеріміз — Қазақстанда суы телегей теңіз де, ұшар басын мәңгі қар басқан зеңгір may да,

көкпеңбек боп бой түзеген

орман-тоғай да баршылық» Үзінді қай шығармадан алынды

 1. Дала. Қ.Мырза Әли
 2. Туған жер. Ӛ.Қанахин
 3. Кӛкшенің кеудесінде. С.Мұқанов
 4. Туған жердің тасы да танымал. М.Сәрсеке
 5. Тоқсан жолдың торабы. Н.Байғанин
 6. «Біз көмекке келгенше әлгі тырна сорлы баланы суға тусірмей ұстап тұрыпты».

Әңгіменің авторы мен тақырыбы

 1. Эрнест Хемнгуэй «Шал мен теңіз»
 2. Ханс Андерсен «Қайтпас қайсар қалайы солдат»
 1. Эрих Распе «Китпен кездесу»
 2. Эрих Распе «Дауыл»
 3. Джанни Родари «Келіңдер, санамақ ойнайық!»
 4. Санның қандай разрядтарында бірдей цифрлар орналасқан: 7 8 9 5 4 5 2
 5. Бірлік және жүздік
 6. Мыңдық және бірлік
 7. Бірлік мыңдық және ондық
 8. Жүздік және бірлік
 9. Он мыңдық және жүздік
 10. Бақшаның жері бірдей 12 бӛлікке бӛлінген. Түске дейін  оның бӛлігіне,

түстен кейін тағы бӛлігіне кӛшет

 

отырғызылды. Бақшаның қанша

бӛлігіне кӛшет отырғызылмаған

 1. 3
 2. 12
 3. 5
 4. 4
 5. 7
 6. Ӛрнектің мәні:

802-(414-82)+(395-109)=

 1. A) 675
 2. B) 184
 3. C) 148
 4. D) 756
 5. E) 765
 6. Санның тӛрттен бірі
 7. санды тӛртке бӛлу
 8. тӛрттік үлес
 9. тӛртке болуi
 10. санның ширегі
 11. санның тӛрт бӛлігі
 12. (980-465)-198 ӛрнегінің мәні A) 317
 13. B) 371
 14. C) 515
 15. D) 198
 16. E) 189
 17. Кӛбейту амалының қасиеті:
 18. Жинақылық
 19. Терімділік
 20. Бӛлінгіштік
 21. Белгісіздік
 22. Ауыспалық

 

 1. Фигуралардың бӛлігін тап

 

 

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 

E)

 1. Егер белгісіз санға 73- ті қосса, 540 болады.
 2. A) 73+х= 540
 3. B) 540+х=73
 4. C) х+540-73
 5. D) х+73=540
 6. E) х+540=73
 7. Жіптің ұзындығы 25 см. Осы жіп 1 м-дің қандай бӛлігі:

 

 

 

 

 1. Ең кіші натурал сан
 2. Бір
 3. Нӛл
 4. Он
 5. Екі
 6. Үш
 7. Тек қана 3 цифры арқылы жазылған жеті таңбалы сан A) 3333333
 8. B) 3334443
 9. C) 1010100
 10. D) 1231231
 11. E) 3033303
 12. Қалдықпен бӛлуде санды 8-ге бӛлгенде қалуы мүмкін қалдықтар қатары
 13. A) 1,2,3,5,6,7,8,9
 14. B) 1,2,3,4,5,6,7
 15. C) 0,1,2,3,4,5,6,7,8
 16. D) 1,2,3,4,5,6,7,8
 1. E) 0,8,9

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар
 2. –хана
 3. -ов, -ев, -ова, -ева, -ин
 4. -паз,- қор
 5. -нікі, -тікі, -дікі
 6. -кер, -гер
 7. -дар, -дер
 8. -лар, -лер
 9. -мен, -бен, -пен
 10. Тәуелдік жалғау жалғанған кезде түбір сӛзі ӛзгеріске ұшыраған сӛздер
 11. Астанам, Алматым, Отаным
 12. Бұлағым, тауығым, кӛлігім
 13. арманым, балапаным
 14. қаламым, дәптерім
 15. терегім,ӛрнегім,добым
 16. тасбақам, ӛнерім
 17. күшігім,талабым,жауабым
 18. Дұрыс жауапты кӛрсет: Үйі күнде 10367 центнер картоп егілді. Егер бірінші күні 2476 ц, екінші күні 3827 ц картоп егілсе, үшінші күні қанша жиналды
 19. A) 2065 ц
 20. B) 7891ц
 21. C) 7941ц
 22. D) 4064 ц
 23. E) 2066 ц
 24. F) 6540 ц
 25. Кӛктемде жалпы ауданы 50м2 болатын екі гүлкӛмбеге қызғалдақ пиязшығы отырғызылды. Пиязшықтар әр шаршы метрге бірдей мӛлшерде бӛлінді. 1-гүлкӛмбеге -400 пиязшық, 2-гүлкӛмбеге 600 пиязшық отырғызылды. Әр гүлкӛмбенің S=?M2 A) 24м2, 26м2,
 26. B) 15м2, 35м2
 27. C) 20м2, 30м2
 28. D) 25м2, 25м2
 29. E) 5м2, 45м2
 30. F) 10м2, 40м2
 31. Теңдеуді «сынап кӛру» тәсілімен шешу:

 

 1. Кӛбейту кестесіне негізделген
 2. Сандық теңціктің қасиеттеріне
 3. Графикалық тәсілге негізделген
 4. Санның ондық құрамына негізделген
 5. Кестелік жағдайға негізделген
 6. Ауызша есептеуге негізделген
 7. Ӛрнектің мәнін тап: (162000-216*450)*(816:4) A) 13219100
 8. B) 13219300
 9. C) 13211000
 10. D) 13219600
 11. E) 13219200
 12. F) 13219400
 13. Сыбайлас қабырғалары 5 см және 6 см болатын тік тӛртбұрыштың ауданы:
 14. 30 см2
 15. 22 см
 16. 30 см3
 17. 11 см2
 18. 30 см
 19. 11 см
 20. 4-сынып бітірген балада болатын дағдылар
 21. геометриялық фигураларды латын әріптермен белгілеу
 22. текшенің кӛлемін табу
 23. геометриялық фигураларды ӛлшеу
 24. параллель және перпендикуляр түзулер сызу
 25. формулаяарды жазу
 26. шеңбер салу
 27. Ұзындықтың ӛлшем бірліктері:
 28. дециметр, тонна
 29. дециметр, сантиметр
 30. миллиметр, тәулік
 31. метр, километр
 32. миллиметр
 33. метр, килограмм
 34. метр, километр, минут
 35. сантиметр, грамм, сағат
 36. Тікбұрышты параллелепипед нішінді тауар тиейтін контейнердің ұзындығы 1м, ені 1м , биіктігі 3 м.Бұл контейнерге ұзындығы 2 дм,ені 2 дм және биіктігі 3 дм қорапшаларды

орналастыру керек.Сонда контейнерге сыятын қорапшалар саны:

 1. 240 қорап
 2. 250 қорап
 3. 280 қорап
 4. 270 қорап
 5. 260 қорап
 6. 200 қорап

 

Мәнмәтіндік тапсырмапар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Текше тәріздес аквариумға жартылай су толтырылды. Текшенің қырлары 8дм. Су литр есебімен алынады.

1дм3=1л

 1. Аквариумның жақтарының периметрі:
 2. 28 дм
 3. 32 дм
 4. 24 дм
 5. 34 дм
 6. 36 дм
 7. Аквариумның жақтарының ауданы :
 8. 62 дм2
 9. 66 дм2
 10. 60 дм2
 11. 68 дм2
 12. 64 дм2
 13. Аквариумның толық жақтарының ауданы :
 14. 322дм2
 15. 320дм2
 16. 384дм2
 17. 332дм2
 18. 344дм2
 19. Аквариумның жартысы суға толтырылса, құйылған су :
 20. 246л

 

 1. 216л
 2. 272л
 3. 256л
 4. 262л
 5. Текшенің кӛлемі:
 6. 512дм3
 7. 516дм3
 8. 447дм3
 9. 316дм3
 10. 432дм3

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Ерте заманда Варезе деген қалада сеньор Бьянки деген адам болыпты.

Ол ертеден қара кешке дейін қаланың түкпір-түкпіріне дәрі тасиды екен.

Тек жексенбі күні ғана үйде болады. Оның кішкентай қызы күнде кешкісін ертегі тыңдап ұйықтағанды әдетке айналдырған. Анасы ертегі айтпаса, ұйықтамайды. Сондықтан кейде анасына бір ертегіні бірнеше рет қайталап айтуына тура келеді.

Анасы шаршаған соң, бұл жұмысты әкесі мойнына алады. Қаланың қай жерінде жүрсе де, күнде кешке қарай тура сағат тоғызда қызына телефонмен қоңырау шалып, ертегі айтып береді екен. Әрине, қоңырау шалу тегін емес. Сондықтан кӛп уақыт алмас үшін әкесінің телефонмен айтылған ертегілері қысқа әрі ӛте қызықты болған екен. Қызықты болғаны сонша, сеньор қызына ертегі айта бастаған кезде барлық телефонисшілер жұмысын қоя салып, ұйып отырып тындайтын.

 1. Ертегінің жазылу стилі
 2. бейнелі
 3. туынды
 4. әдеби
 5. кӛркем
 6. сюжетті
 7. Күнделікті бір уақытта ертегі оқуының сыры
 8. қыздың қолы бос кезі
 9. қыздың күтіп отыратын уақыты
 10. қызының даусын сағынуы
 11. тамақтанар уақыты
 1. қыздың ұйықтар уақыты
 2. Балаларға ертегіні құрастырғанда ескеру керек
 3. бейнелі сӛздерді қолданылуын
 4. кейіпкерлерді қайталамау
 5. басты кейіпкердің әрекетін
 6. жас ерекшелігіне сай
 7. 2-3 оқиға сюжетінің болуын
 8. Анасының ертегіні әкесіне айтқызуының себебі
 9. білетін ертегілері таусылған
 10. уақыты аз шаршағандықтан
 11. басқа жұмысы кӛп болғандьтқтан
 12. бірнеше қайталаудан шаршаған
 13. қызының сағынышьтн басу үшін
 14. Балаларды ертегі тыңдауға баулу үшін
 15. қызықты, таңғажайыпты
 16. кейіпкерлері бірнеше, қысқа
 17. таңғажайып, мағыналы
 18. түсінікті, таңғажайыпты
 19. кӛлемді, қызықты

 

1073 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Синоним сӛздерін кӛрсет:
 2. әдемі, сұлу, кӛрікті
 3. мықты, бос, алтын
 4. шекпен, сырмақ, алаша
 5. түзу, қисық, кӛз
 6. қыс, жаз, күз, кӛктем
 7. Ұяң дауыссыздан басталған сӛзді белгілеңіз:
 8. Аталарды
 9. Ауаны
 10. Балалармен
 11. Алғашқы
 12. Мұғалімге
 13. Лексика нені зерттейді
 14. сӛз мағынасы
 15. сӛздік
 16. сӛз жасам
 17. дыбыс
 18. сӛзді құру, біріктіру
 19. «Қызыл-жасыл» қос сӛз түрі
 20. бір сӛздің қайталануы арқылы
 21. күшейткіш буын қосу арқылы
 22. екі түрлі сӛздің қосарлануы арқылы

 

 1. қос сӛз емес
 2. сӛздің алдынан күшейтетін буын қосу арқылы
 3. Күшейткіш буынды қос сӛзді белгіле:
 4. дәрі -дәрмек
 5. жауын- шашын
 6. түп-түзу
 7. құрт-құмырсқа
 8. алыс-жақын
 9. Фонетикалық жаттығулардың міндсті
 10. дыбыстар мен сӛз таптарын ажырату
 11. сӛйлем мүшелерін ажырату
 12. сӛз тұлғасын ажырату
 13. буын мен дыбысты жақсы айыра алу
 14. грамматикалық жаттығу жұмысы
 15. Сӛйлемнің……….. мүшелері

бірдей сұраққа жауап беріп, сӛйлемнің бір ғана

мүшесі болады.

 1. тұрлаулы
 2. күрделі
 3. дара
 4. тұрлаусыз
 5. бірыңғай
 6. Екі сӛздің қосарлануынан жасалған сӛздер
 7. күрделі сӛз
 8. қайталама қос сӛз
 9. біріккен сӛз
 10. қосарлама қос сӛз
 11. қос сӛз
 12. Жай сӛйлем
 13. Батылдау біреуі, тіпті, алдын орағытып, кес-кестен жүргізер емес.
 14. Қарлығаш тӛмен ұшса, күн жауады.
 15. Кӛрші-қолаң бір-бірін соғымбасыға шақырыса, шуласты.
 16. Тастемір газетті алып қараса, суреті басылған адам аумаған Тастан.
 17. Ойыншықтар балаларға қатты ұнады.
 18. Сӛйлемге қажетті қыстырма сӛз Күн бұлттанып келеді,. жаңбыр

жауады-ау!

 1. алдымен
 2. айтпақшы
 3. бәсе
 4. сірә
 5. біріншіден
 6. Қыстырма сӛз
 7. Жел басылды.
 8. Баланың батыл жауабы таң қалдырды.
 9. Ол, меніңше, тапсырманы орындамай келмейді.
 10. Дала да, егін де, тоғай да — бәрі де сап-сары.
 11. Міне, балам, үйге де келіп қалдық.
 12. Ӛздігінен сейлем мүшесі бола алмайды
 13. шылау
 14. тұрлаулы мүшелер
 15. бастауыш
 16. баяндауыш
 17. бастауыш, баяндауыш
 18. Толықтыр

Тілде біреудің назарын аудару үшін қолданылатын сӛздерді… сӛз дейді

 1. Қос
 2. Қыстырма
 3. Бастауыш
 4. Қаратпа
 5. Біріккен
 6. Мекен үстеуінің сұрағы
 7. қалай?
 8. нелер?
 9. қайда?
 10. қашан?
 11. нешеу?
 12. Сын-қимыл үстеу
 13. жылдам
 14. тӛменде
 15. ертең
 16. далада
 17. түнде
 18. Шылаулар
 19. ның, нің, дың, дің
 20. сы, сі, ы, і
 21. ны, ні, ды, ді
 22. да, де, та, те, үшін
 23. ға, ге, қа, ке
 24. Туынды сӛздері бар қатарын

 

кӛрсет:

 1. ақылдас, ойлан, басшы
 2. мектеп, тәрбие, дәптер
 3. жеңіл-желпі, әрі-бері
 4. сызады, оқыды, күл
 5. қағаздар, кітаптар, оқулықтар
 6. Жіктік жалғау жалғанған сӛз
 7. Баласы
 8. Еліңіз
 9. Мұғаліммін
 10. Наннан
 11. Үтігіміз
 12. Аңыздарда кездесетін кейіпкерлер
 13. Тӛле би
 14. Әйтеке би
 15. Бала би
 16. Ер Тарғын
 17. Алдар кӛсе

20 Асқар Дулатов «Аяулы Жақаң» әңгімесін кімге арнап жазған:

 1. Міржақыпқа
 2. Абайға
 3. Ахметке
 4. Ыбырайға
 5. Шоқанға
 6. Қиял-ғажайып ертегісінің неше саласы бар
 7. 3
 8. 4
 9. 5
 10. 2
 11. 1
 12. Аңыздың ерекшелігі
 13. шындық пен қиял-ғажайып оқиға араласады
 14. тек қана шындық оқиға жырланады
 15. қиял-ғажайып оқиғағаларға толы
 16. батырлардың ерлігі сипатталады
 17. шындық пен ӛмірлік оқиға араласады
 18. «Алтын сақа» қандай ертегі түріне жатады
 19. әдеби ертегі
 20. шыншыл ертегі
 21. қиял-ғажайып ертегі
 22. тұрмыс-салт ертегісі
 23. хайуанаттар туралы ертегі
 1. Мәншүкпен қан майданда қатар жүріп, соғыс тауқыметін бірге кӛрген ерлі -зайыпты майдангерлер
 2. Мәлік Ғабдуллин, Александра Халимулдина
 3. Валерия Барсова, Аманкелді Иманов
 4. Тӛлеген Тоқтаров, Александра Халимулдина
 5. Әкентай Халимулдин, Әлия Молдағұлова
 6. Александра Халимулдина, Әкентай Халимулдин
 7. Берілген үзінді Қасым Қайсеновтың қай шығармасынан алынған?

«…Орман ішінен жүрегіңді жалғайтын нәр таба қою оңай емес. Пышақтың ұшымен қайыңның қабығын тесіп, оған түтік іспеттес іші қуыс шӛп сұғып, астына консерві қалбырын тосып қоямын. Ішсем әжептәуір нәр алып, жүрегім жалғанып қалғандай боламын»

 1. «Ажал аузында»
 2. «Днепрде»
 3. «Жау тылында»
 4. «Жас партизандар»
 5. «Илько Витряк»
 6. Райымбектің су кӛзін ашқан кұралы
 7. Таяқ
 8. Шоқпар
 9. Найза
 10. Айбалта
 11. қылыш
 12. Берілген үзінді қай шығармадан алынғанын анықта.
 • Бір күні менің уақытым болмады да, Мәнсияны бақшадан әкесі Ахмет алып қайтты. Күн керемет суық болатын.
 1. Бала Мәншүк
 2. Шығыс шынары
 3. Жусан иісі
 4. Тау қыраны
 5. Жақия
 6. Мәншүктің шын аты кім?
 7. Мәнсия

 

 1. Моншақ
 2. Моншағым
 3. Маншук
 4. Мәншүк
 5. Балаларға арнап жазған ертегілер арқылы дүние жүзіне даңқы жайылған жазушыны белгілеңіз
 6. Эрих Распе
 7. Киплинг Редьярд
 8. Ханс Кристиан Андерсен
 9. Джанни Родари
 10. Эрнест Хемингуейт

30 Мына үзінді қай шығармадан

-Е, қарағым, орман да тірі тіршілік иесі. Олар оянса, ӛте қиын жағдай болады. Қайта аман-есен шығып кеткендерің жақсы болған.Әйтпесе, тірі оралуларың да қиын болып қалуы мүмкін еді

 1. «Шыбық»
 2. «Бақшада»
 3. «Жыл мезгілдері»
 4. «Орманның оянуы»
 5. «Түнгі сәуле»
 6. «Көгілдір түс аясы-

Бейбіт дала елесі» ӛлең жолдарының тақырыбы

 1. Отан туралы
 2. Біздің елтанба
 3. Туған ӛлкем
 4. Туған тілім
 5. Ӛз Астанам-ӛз ордам
 6. Л.Толстойдың әңгімесінен келтірілген «суда теңіз алабының жоны кӛрініп келе жатыр екен» деген үзіндіде ненің қимылы жӛнінде айтылған
 7. қаздың
 8. киттің
 9. дельфиннің
 10. субүркіттің
 11. акуланың
 12. «Кӛкшетау» поэмасының авторы
 13. Ш.Уалиханов
 14. Ж.Аймауытов
 15. І.Жансүгіров
 16. С.Сейфуллин
 17. Б.Майлин
 18. К.Ахметова «Астана» ӛлеңінде

Сарыарқа жерінде……… орналасқан.

 1. Балқаш
 2. Алатау
 3. Есіл
 4. Алматы
 5. Мұнай
 6. Мына ӛлең жолдарыныц тақырыбы қалай аталады Адам да, мал да ӛзінше

Жүр жадырап далада Жаңа жылды қарсы ап тұр Кәрі де, жас та, бала да

 1. «Кӛктем жыры»
 2. «Жыл мезгілдері»
 3. «Гүлдер»
 4. «Наурыз»
 5. «Қарлығаш»
 6. Агроном мамандығы туралы шығарма
 7. Түркістан М.Айтхожина
 8. Нағыз малшы. Д.Қасенов
 9. Күріш туралы сыр. Б.Исаев
 10. Ақжайык. А.Құдайбергенов
 11. Туған жер. О.Асқар
 12. «Үдере көшкен Бабалардың

Мекені — бұл» ӛлең жолына арқау

болған жер

 1. Алматы
 2. Түркістан
 3. Кӛкшетау
 4. Жезқазған
 5. Астана
 6. Мына үзінді қай жазушының шығармасынан

-Ғафу етіңіз, Василий Матвеевич, мен сіздің келіп қалғаныңызды аңғармай қалдым,-деп әдеппен сәлем берді.

 • Оқасы жоқ. Ия, Шоқан, ӛзеннің арғы бетіне қарай қалыпсың, не кӛріп тұрсың?
 • Туған елімді кӛріп тұрмын, — деді Шоқан Ертістің арғы бетіне қарап тұрып,- мына ӛзеннің арғы бетінде біздің ауыл бар ғой. Шіркін, барар ма еді, дала қазір қандай тамаша екен!
 1. Қ.Жұмаділов

 

 1. Ж.Аймауытов
 2. С.Бегалин
 3. С.Кӛбеев
 4. Е.Ӛтетілеуұлы
 5. Натурал санға жатпайтын цифрды белгіле
 6. A) 100
 7. 0
 8. 10
 9. 1
 10. 11
 11. Текшенің кӛлемінің -і 5 см болса,
 1. A) 67490,67940,67094,67049
 2. B) 69047,69407,69704,69740
 3. C) 64079,67094,67049,64094
 4. D) 69074,69407,69047,69704
 5. E) 69740,69405,69502,69312
 6. Кӛбейткіштердің орнын ауыстырғаннан кӛбейтіндінің мәні ӛзгермейді деген заң
 7. ауыстырымдылық заңы
 8. кӛбейтудің компоненттері
 9. үлестірімдік заңы
 10. кері амалдар
 11. терімділік заңы

 

оның кӛлемі

 1. 15см3
 2. 8см3
 3. 9см3
 4. 16см3
 5. 20см3
 1. Мына саннан 313155055 1 кластың 55 бірлігі болса, 2 кластың 115 бірлігі, 3 кластың 3 бірлігі болатындай етіп үш цифрды сызып таста.
 2. A) 3115055
 3. B) 55115

 

 1. Бәйгеге белгіленген жердің

ұзындығының тӛрттен бір бӛлігі 5 км. Бәйгеге белгіленген жердің ұзындығы

 1. 20 км
 2. 10 км
 3. 15 км
 4. 25 км
 5. 30 км
 6. (980-465)-198 ӛрнегінің мәні A) 317
 7. B) 198
 8. C) 371
 9. D) 515
 10. E) 189
 11. Фигуралардың бӛлігін тап

 

 

A)

 

B)

C)

 

D)

 

E)

 1. Ӛсу ретімен жазылған сандар

қатарын тап

 1. C) 550115
 2. D) 1150550
 3. E) 511115
 4. Кӛбейтудің терімділік қасиеті: A) а·(в·с)=(а·в)-с
 5. B) а·(в·с)=(а- в·с)
 6. C) а·(в·с)=(а·в)+с
 7. D) а·(в·с)=(а·в) : с
 8. E) а·(в·с)=(а·в)·с
 9. 7 жүздік мыңдық, 4 ондық мыңдық, 8 бірлік мыңдық, 5 жүздік, 4 ондық, 3 бірліктің жазылуы
 10. A) 7454323
 11. B) 7404323
 12. C) 748543
 13. D) 7443523
 14. E) 7440523
 15. Қосындыны санға кӛбейту үшін,ол санға әрбір қосылғышты жеке-жеке кӛбейтіп,шыққан кӛбейтінділердің мәніндерін қосуға болады. Бұл кӛбейтудің қандай қасиетіне жататынын белгіле.
 16. ауыстырымдылы, терімділік
 17. ауыстырымдылық
 18. терімділік
 19. үлестірімділік
 20. дұрыс жауап жоқ

 

 1. Қай теңсіздік дұрыс
 2. A) 9 т 050 кг > 9 т 6 ц
 3. B) 9 т 050 кг > 9 т 500 кг
 4. 9 т 050 кг > 9 т 5 ц
 5. 9 т 050 кг < 9 т 5 кг
 6. 9 т 050 кг < 9 т 5 ц

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Буынға дұрыс бӛлінбеген сӛз
 2. жар-ға-нат
 3. жаң-ыл-дық
 4. жа-ра-қат
 5. жа-ңа-лық
 6. жа-ну-ар-лар
 7. жо-лау-шы-лар.
 8. Дұрыс тасымалданбаған сӛздер
 9. мек-тептер, кӛл-дер
 10. қапт-ар, қал-амдар
 11. тең-ізде, за-ңгерден
 12. арма-ндаcтар, жолауш-ылар
 13. кү-нбағыс, қал-амсап
 14. мү -рын-дық, орам-жа-пы-ра0
 15. үкі — лі, те-ңіз
 16. Аулада 9 ақ және 7 қызыл раушангүл ӛсіп тұр. Гүлшоғын құрастыру үшін 5 раушангүл қиып алынды. Аулада неше раушантүл қалды? Дұрыс құрастырылған амалдар
 17. A) (9+5) -7
 18. B) (7+5) – 9
 19. C) (9+7) -5
 20. D) (9-5)+7
 21. E) (7+5)-9
 22. F) (7-5) +9
 23. Кӛктемде жалпы ауданы 50м2 болатын екі гүлкӛмбеге қызғалдақ пиязшығы отырғызылды. Пиязшықтар әр шаршы метрге бірдей мӛлшерде бӛлінді. 1-гүлкӛмбеге -400 пиязшық, 2-гүлкӛмбеге 600 пиязшық отырғызылды. Әр гүлкӛмбенің S=?M2 A) 24м2, 26м2
 24. B) 10м2, 40м2
 25. C) 15м2, 35м2
 26. D) 20м2, 30м2
 27. E) 5м2, 45м2
 28. F) 25м2, 25м2
 1. (420 • 30 — 28000 : 70) + 35·11-5

ӛрнегінің мәнін табыңыз A) 2517

 1. B) 12380
 2. C) 12580
 3. D) 25017
 4. E) 8677
 5. F) 86770
 6. Бӛлу амалы 3-ші орындалатын ӛрнектер
 7. A) 25 : 5 + 36- 12 -6 + 9: 3 • 8-0
 8. B) 25 : 5 + 36 — 12 : 6 + 9 — 3 • 8 — 0
 9. C) 49 : 7 + 19+ 25 : 5-3·4
 10. D) 25 : 5 + (36 + 4) — 6 + 9 + 3 • 8 – 0
 11. E) 49 : 7 + (19 + 6) : 5 — 3·4
 12. F) 25 :5 +36·4:6 + 9:3·8-0
 13. Сыбайлас қабырғалары 5 см және 6 см болатын тік тӛртбұрыштың ауданы:
 14. 22см
 15. 30см
 16. 11см2
 17. 30см3
 18. 11см
 19. 30см2
 20. 4-сынып бітірген балада болатын дағдылар
 21. формулаларды жазу
 22. параллель және перпендикуляр түзулер сызу
 23. шеңбер салу
 24. геометриялық фигураларды ӛлшеу
 25. геометриялык фигураларды латын әріптермен белгілеу
 26. текшенің кӛлемін табу
 27. Тікбұрышты параллелепипед пішінді тауар тиейтін контейнердің ұзындығы 1м, ені 1м , биіктігі 3м.Бұл контейнерге ұзындығы 2 дм,ені 2 дм және биіктігі 3 дм қорапшаларды орналастыру керек.Сонда контейнерге сыятын қорапшалар саны:
 28. 250қорап
 29. 240қорап
 30. 270қорап
 31. 200қорап
 32. 280қорап

 

 1. 260қорап
 2. Ұзындықтың ӛлшем бірліктері
 3. Метр, килограмм
 4. Сантиметр,грамм,сағат
 5. Миллиметр,тәулік
 6. Метр,километр,минут
 7. Метр,километр
 8. Дециметр,сантиметр
 9. Миллиметр
 10. Дециметр,тонна

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар

1 мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Балалар жаңғақ жинады. Ер бала қызға қарағанда 14 жаңғақты артық жинады. Содан кейін қызға 8 жаңғақ берді.

 1. Егер қызда бұрын 10 жаңғақ болған болса, ұл мен қызда барлығы :
 2. 24 жаңғақ
 3. 34 жаңғақ
 4. 14 жаңғақ
 5. 34 жаңғақ
 6. 44 жанғақ
 7. Егер қызда бұрын 10 жаңғақ болса, ұл 8 жаңғағын бергеннен кейін ұлдыкіне қарағанда артты:
 8. 2-ге
 9. 3-ке
 10. 4-ке
 11. 5-ке
 12. 0-ге
 13. Ер баланың жаңғағы егер қызда бұрын 10 жаңғак болған болса,кеміді:
 14. 6-ға
 15. 9-ға
 16. 2-ге
 17. 8-ге
 18. 7-ге
 1. Жаңғағы бұрын ӛзінде бар жаңғаққа қарағанда артты :
 2. 9-ға
 3. 8-ге
 4. 2-ге
 5. 7-ге
 6. 6-ға
 7. Егер қызда бұрын 10 жаңғақ болған болса, ұл оған 8 жаңғағын берген соң бұрын ұлда болған жаңғақ саны :
 8. 28
 9. 26
 10. 20
 11. 22
 12. 24

 

2-Мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Аязды күні қала сыртында серуендеп жүргенге не жетсін! Сондай бір

серуеннен темір жол бойын жағалап келе жатыр едім, кӛлденең кесілген бір ізге кӛзім түсті. Тізерлеген күйі қардағы қуысқа қолымды тықтым. Саусағымды шым еткізіп бір нәрсе тістеп алғандай болды. Қолымды еріксіз қайтадан жұлып алдым.

Сәлден кейін тағы да әрекеттене бастадым. Бұл жолы уысыма қызғылт түсті, ұзын құйрық суықторғай іліне кетті.

 1. Тауып алған құсты
 2. үйдің шатырына жіберді
 3. ұшырып жіберді
 4. қайтадан қуысқа жіберді
 5. үйге әкелді
 6. теміржолшыға беріп кетті
 7. Бұл мәтін түріне жатады
 8. әңгімелеу мәтіні
 9. пайымдау мәтіні
 10. сипаттау мәтіні
 11. дәлелдеу мәтіні
 12. хабарлау мәтіні
 13. Суықторғайдың тығылуының сыры
 14. ауа райының бұзылуын

 

сезгендіктер

 1. бунақденелілерді жейді
 2. ұя жасап алу үшін
 3. қатты қорыққандықтап
 4. күзгі жапырақтарды жейді
 5. Суықторғай
 6. орман құсы
 7. қыстап қалатын құс
 8. жыл кұсы
 9. үй кұсы
 10. су-қойма құсы
 11. Мәтінді оқудағы тәрбиелік мәні
 12. Қызығушылық, жанашыр, әдептілік
 13. Мейірім, рақым, жанашырлық
 14. Құстарға қамқорлық, сүйіспеншілік
 15. Мейірім, жанашырлық, қамқорлық
 16. Қамқорлық, достық, бауырмалдық

 

1071 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Синонимдер қатары:
 2. шапшаң-тез, ескі-жаңа, келбет-пішін
 3. әдемі-сұлу, алыс-қашық, батыр-ер
 4. әдемі-сұлу, жарық-қараңғы
 5. айту-жеткізу, қайғылы-мұңды, қорқақ-батыр
 6. ақ-қара, ащы-тұщы, қас-дос
 7. Туынды сӛзді табыңыз
 8. Қонақтар
 9. Қонаққа
 10. Қонақ
 11. Қонақшыл
 12. Қонақты
 13. Антоним сӛздерді тап:
 14. тез-тез
 15. әдейі, арнайы
 16. әдепті бала
 17. жұма, сенбі
 18. биік, аласа
 19. Мақалдардағы антоним сӛздер
 20. Кӛз қорқақ, қол батыр
 21. Қар — қара жердің кӛрпесі
 22. Ауру мен тазалық араз
 23. Дені сау адам — дәулетті адам
 1. Гүліне қарама, түбінс кара
 2. Ара, арық, жүз—- сӛзі
 3. Неологизмдер
 4. Омоним
 5. Синоним
 6. Кӛп мағыналы сӛздер
 7. Антоним
 8. «Енжар» сӛзінің антонимі
 9. мерген
 10. тентек
 11. сотқар
 12. қаһарман
 13. елгезек
 14. Сӛйлемнің тұрлаусыз мүшелері. бӛлінеді
 15. 6-ға
 16. 2-ге
 17. 5-ке
 18. 4-ке
 19. 3-ке
 20. Бірыңғай мүшелер байланысатын жалғау
 21. да, де
 22. дан, ден
 23. ға, ге
 24. та, те
 25. ны, ні
 26. Қызметі мен сұраулары ортақ болып, ӛзара салаласа байланысқан екі не одан да кӛп мүшелер қалай аталады?
 27. жай сӛйлем
 28. құрмалас сӛйлем
 29. тұрлаусыз мүшелер
 30. тұрлаулы мүшелер,тұрлаусыз мүшелер
 31. сӛйлемнің бірыңғай мүшелері
 32. Шӛре-шӛре, лағым, Тентек болма, шұнағым.

Ӛлең жолындағы қарамен жазылған сӛздер қай сӛз табына жататынын белгілеңіз.

 1. Шылау
 2. Зат есім
 3. Есімдік
 4. Үстеу
 5. Одағай
 6. Тендеуді шешіңіз: 21630:Х=1370-1300.

 

 1. A) 390
 2. B) 309
 3. C) 39
 4. D) 903
 5. E) 3090
 6. Сенушілікті, мақұлдауды, мойындауды білдіретін жол
 7. дұрысында, бәсе, рас
 8. абырой болғанда, меніңше, оларша
 9. соры қайнағанда, байғұс-ай, абырой болғанда
 10. дау жоқ, абырой болғанда, тегінде
 11. ең әуелі, бір жағынан, ақырында
 12. «Жұрнақтың» анықтамасы
 13. Сӛз мағынасын ӛзгертетін қосымша
 14. Түбірлес сӛздерге қосылатын қосымша
 15. Сӛз бен сӛзді байланыстыратын қосымша
 16. Бір түбірден жасалатын қосымша
 17. Бас әріппен жазылатын қосымша
 18. Туынды зат есімдерді кӛрсет:
 19. әнші, қыз
 20. жылқы, тұлпар
 21. қой, ешкі
 22. аспаз, арбакеш
 23. кітап, қалам
 24. Ол есімдігінің ілік септігінде септелуі:
 25. одан
 26. оған
 27. онымен
 28. оның
 29. онда
 30. Шылауы бар сӛйлем
 31. Келгеннен кӛзі газет, журналдарда.
 32. Газет, журнал сатып алдым.
 33. Газет, журналдарда мақала жеткілікті.
 34. Журнал, газет сатып алдым.
 35. Газет те, журнал да жеткілікті.
 36. Кӛмектес сепгігінің жалғауларын табыңыз.
 37. -нан,-нен,-дан,-ден,-тан,-тен
 38. -да,-де,-та,-те
 39. -ның,-нің,-дың, -дің, -тың,-тің
 1. -мен, -бен, -пен
 2. -ға,-ге, -қа, -ке
 3. Сын есімнен жасалған туынды етістікті анықта:
 4. емдеу
 5. сабындау
 6. тазала
 7. оқы
 8. жүрді
 9. Негізгі ой турасынан білдірілмей тұспалдап, жанамалап айтылатын шығарманың түрі
 10. шешендік сӛздер
 11. мақал
 12. жаңылтпаш
 13. нақыл сӛздер
 14. мәтел
 15. Тарғынмен жекпе — жекке шыққан қалмақ батырын табыңыз.
 16. Асаубай
 17. Алпамыс
 18. Құлтума
 19. Жәдігер
 20. Домбауыл
 21. Айтыстың қай түріне жататынын анықта:

Замандас, сӛз таба алмай сасайын ба? Жолынан бұрынғының асайын ба?

Әдеті бұрынғының болғаннан сон, Жапанға елден шығып қашайын ба?!

 1. жігіт пен қыз
 2. жұмбақ айтысы
 3. ақындар айтысы
 4. бәдік айтысы
 5. қайым айтысы
 6. Қалың құрақ нуға бітем, Қоры үзілген қуға бітем.

Бұл қай түліктің атынан айтылған сӛз екенін анықтаңыз.

 1. сиыр
 2. жылқы
 3. қой
 4. түйе
 5. ешкі
 6. Хан, қойшы, сұңқар, шӛже торғай сӛздері қай ертегіні еске түсіретіндігін табыңыз.
 7. «Құмырсқаның қанағаты»
 8. «Алтын балта»

 

 1. «Ажалдан құтқарған асыл сӛз»
 2. «Аяз би»
 3. «Қарлығаштың кұйрығы неге айыр?»
 4. «Балама хат» ӛлеңінің авторы
 5. Ж.Жабаев
 6. Қ.Мырза Әли
 7. С.Сейфуллин
 8. С.Жиенбаев
 9. А.Байтұрсынов
 10. «Даламыздың даңқысың, Балауса гүл-балғын қыз». Қай ӛлеңнен алынған үзінді
 11. Н.Ғабдуллин. Батырдың мінезі
 12. С.Жиенбаев. Әлия
 13. С.Машақов. Мәншүк
 14. С.Мұқанов. Батылдық
 15. Қ.Әбдіқадыров. Алып бала
 16. «Үш батыр» мәтініндегі батырларды табыңыз.
 17. Қайрат, Ербол, Ләззат
 18. Бӛгенбай, Бауыржан, Қабанбай
 19. Бӛгенбай, Наурызбай, Қабанбай
 20. Бауыржан, Әлия, Мәншүк
 21. Бауыржан, Мәлік, Талғат
 22. «Олжабай батыр бастаған әскер жоңғарлармен бірнеше күн соғысты. Ақырында жоңғарларды қырғынға ұшыратты» деген үзінді қай шығармадан алынған?
 23. Үшбатыр
 24. Әбілмансұр
 25. Болар бала жасынан
 26. Қабанбай
 27. Батырдың ұрпағы
 28. Аты аңызға айналған партизан, кӛрнекті жазушы Қасым Қайсенов қай жылы туылды?.
 29. A) 1918
 30. B) 1924
 31. C) 1912
 32. D) 1921
 33. E) 1917
 34. Киттің жұтқыншағы неге мұндай? Шығармасының авторы
 35. Э. Хемингуэй
 36. Дж. Родари
 37. Р. Киплинг
 1. Э. Распе
 2. Андерсен
 3. Мына ӛлең жолдарын толықтыр Балалар, аманбысың, шырақтарым Майысып кӛлге біткен құрақтарым…………………………………….

Ішінен асып кетсе бір аптаның

 1. Қаладан келген сағынып
 2. Бәрі де сендердікі әлемге айғақ
 3. Жүрмесем есендесіп тұра алмаймын
 4. Қарт бабаң дәуіріне мейірі қанған
 5. Білемін ӛмірлерің тұрған жайнап
 6. Н.Жүнісбаевтың «Елін аралаған елік бала» шығармасы кім туралы
 7. бала Абай
 8. Ыбырай Алтынсарин
 9. жас Қаныш
 10. Мұстафа Ӛзтүрік
 11. бала Шоқан
 12. Туған ӛлке туралы берілетін бӛлім
 13. Асыл арналар
 14. Кӛңілді кӛктем
 15. Жарық жұлдыздар
 16. Кәусар бұлақ
 17. Мәуелі бақ
 18. «Туган жердің тасы да танымал» атты шығарманың авторы
 19. И.Байзақов
 20. М.Сәрсеке
 21. С.Мұқанов
 22. Ӛ.Қанахин
 23. Ғ. Мустафин
 24. «Жанатын тас шығатын жер екен мынау» деген жолдар кездесетін әңгіме.
 25. Екібастұз
 26. Түркістан
 27. Астана
 28. Алматы
 29. Балқаш
 30. «Тәуелсіздік монументі» ӛлеңінің авторы
 31. Ф.Оңғарсынова
 32. Ш. Сариев
 33. О. Аскар
 34. М.Мақатаев
 35. Т.Молдагалиев

 

 1. Мәулен Б.Соқпақбаевтың қай шығармасының кейіпкері
 2. «Ӛмір мен ӛлім»
 3. «Қызыл жебе»
 4. «Шал мен бала»
 5. «Қадірлі қонақ»
 6. «Қарағанды»
 7. «Ыстық қой, шіркін, туған жер!

»деген жолдар………. шығармасынан

алынған.

 1. Ж. Аймауытовтың
 2. Ӛ.Тұрманжановтың
 3. М. Мақатаевтың
 4. Ж. Смақовтың
 5. С. Жүнісовтың
 6. «Тӛңірек ашық, тұман жоқ, Кӛктен нұрын күн септі» — деген ӛлең жолдарының авторы
 7. Ж.Смаков «Отан»
 8. С.Сейфуллин «Наурыз»
 9. Ш.Құдайбердиев «Жаз келер»
 10. М.Хакімжанова «Кӛктем жыры»
 11. І.Жансүгіров «Кӛктемде»
 12. 16 : 4 + 24 : 4 =[ ] : 4 теңдігі дұрыс болу үшін бос торға тиісті санды таңдап, белгілеңіз.
 13. 40
 14. 30
 15. 24
 16. 16
 17. 34
 18. Қалдықпен бӛлуде санды 8-ге бӛлгенде қалуы мүмкін қалдықтар қатары
 19. A) 1,2,3,4, 5,6,7, 8
 20. B) 0, 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8
 21. C) 1,2, 3,4, 5, 6, 7
 22. D) 1,2, 3,5,6, 7, 8,9
 23. E) 0, 8, 9
 24. Ӛрнектің мәні:

802-(414-82)+(395-109)=

 1. A) 756
 2. B) 148
 3. C) 675
 4. D) 184
 5. E) 765
 6.   , , бӛлшектер

 

 1. бұрыс
 1. дұрыс
 2. тең
 3. кем
 4. артық
 5. Санның қандай разрядтарында бірдей цифрлар орналасқан: 7 8 9 5 4 5 2
 6. Он мыңдық және жүздік
 7. Бірлік мыңдық және ондық
 8. Мыңдық және бірлік
 9. Жүздік және бірлік
 10. Бірлік және жүздік
 11. Шарушылық 2000 га жердің бестен екі бӛлігіне бидай, барлығынан 2 есе кем жерге тары егіп, қалған жерін жайылымға қойды. Жайылымға қанша жер қалды
 12. 200 га
 13. 900 га
 14. 1500 га
 15. 1600 га
 16. 1000 га
 17. Тендіктер тура болатындай жақшалар: 100-45+75: 5=40
 18. A) 100-45 +(75:5)=40
 19. B) 100-(45 + 75):5 =40
 20. C) (100-45)+ 75:5 =40
 21. D) (100-45)-(75:5)=40
 22. E) 100-(45 +75):5 =40
 23. Егер қосылғыштардың орнын ауыстырса … ӛзгермейді ( толық ереже )
 24. айырманың мәні
 25. қосындыныц мәні
 26. қосынды
 27. кӛбейтіндінің мәні
 28. қосылғыштардың мәні
 29. Дұрыс емес теңсіздікті табыңыз: A) 298 < 299
 30. B) 208>11·5
 31. C) 6000 : 30<208
 32. D) 209> 11·5
 33. E) 298 < 297
 34. Арақашықтығы 78 км екі ауылдан бір мезгілде екі шаңғышы бір-біріне қарама-қарсы шығып, 3 сағаттан кейін кездесті.Біріншісінің жылдамдығы 12 км/сағ. Екінші шаңғышының жылдамдығы

 

 1. 16 км/сағ
 2. 13 км/сағ
 3. 12 км/сағ
 4. 10 км/сағ
 5. 14 км/сағ
 6. Пойыз 357 км жолды жүріп ӛтуі

тиіс. Ол барлық жолдың бӛлігін

 

ғана жүріп ӛтті. Қалғаны:

 1. 300км
 2. 310км
 3. 308км
 4. 304км
 5. 306км
 6. 570 бен 230 санының айырмасын 650 санына қос
 7. A) 760
 8. B) 568
 9. C) 872
 10. D) 880
 11. E) 990

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар
 2. -кер, -гер
 3. -мен, -бен, -пен
 4. -паз,- қор
 5. -дар, -дер
 6. -лар, -лер
 7. -ов, -ев, -ова, -ева, -ин
 8. -нікі, -тікі, -дікі
 9. -хана
 10. Тек қана қатаң дауыссыздары бар сӛз
 11. қалақ
 12. салмақ
 13. қаңбақ
 14. қыс
 15. жаңғақ
 16. талақ
 17. Малшы сиыр мен балапандар ӛсірді.Егер жалпы малдың 9 басы мен 26 аяғы болса, сиырлардың саны қанша болатынын тап.
 18. 4
 19. 3
 20. 9
 1. 6
 2. 5
 3. 10
 4. 4 сыныпта шамалар арасындағы тәуелділіктермен танысады
 5. ауданы, егіннің түсімділігі, уақыт
 6. ӛнімділік, уақыт, атқарылатын жұмыс
 7. жылдамдық, уақыт, қашықтық
 8. егіннің түсімділігі, ауданы, массасы
 9. заттың бағасы, саны, құны
 10. уақыт, ӛнімділік, ауданы
 11. Теңдеуді «сынап кӛру» тәсілімен шешу:
 12. Кӛбейту кестесіне негізделген
 13. Ауызша есептеуге негізделген
 14. Сандық теңдіктің қасиеттеріне
 15. Графикалық тәсілге негізделген
 16. Кестелік жағдайға негізделген
 17. Санның ондық құрамына негізделген
 18. 6688:32-57-6176 ӛрнегінің мәні
 19. A) 5637
 20. B) 5637
 21. C) 5037
 22. D) 5707
 23. E) 5737
 24. F) 5727
 25. Кӛлемі 64 см3 болатын кубтың қыры
 26. 16 см2
 27. 14 см
 28. 4 см
 29. 16 см
 30. 12 см
 31. 12 см2
 32. Тіктӛртбұрыштың ауданы 96 см2, ал бір қабырғасы 12 см. Тік тӛртбұрыштың белгісіз қабырғасымен мен периметрі
 33. 96
 34. 20 см
 35. 12 см
 36. 40 см
 37. 8 см
 38. 60см
 39. Әжей 30л шие компотын және одан 10 л кем алма компотын

 

қайнатты, ал алмұрт компоты алма компотынан 2 есе кем. Әжей алмұрттан неше литр компот қайнатқанын табатын ӛрнек

 1. A) (30:10):2
 2. B) (30-10):2
 3. C) (30+10):2
 4. D) 30:2=15 30+10+15
 5. E) (30*10)*2
 6. F) (30*10):2
 7. G) (30-10)*2
 8. Әйнекшеге теңдік тура болатындай етіп койылатын сан 100 км =U
 9. A) 1000000 м
 10. B) 100 м
 11. C) 10000 см
 12. D) 100000 см
 13. E) 10 000 000 см
 14. F) 100 000 м

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Ерте заманда Варезе деген қалада сеньор Бьянки деген адам болыпты. Ол ертеден қара кешке дейін қаланың

түкпір-түкпіріне дәрі тасиды екен. Тек жексенбі күні ғана үйде болады. Оның кішкентай қызы күнде кешкісін ертегі тыңдап ұйықтағанды әдетке айналдырған. Анасы ертегі айтпаса, ұйықтамайды. Сондықтан кейде анасына бір ертегіні бірнеше рет қайталап айтуына тура келеді.

Анасы шаршаған соң, бұл жұмысты әкесі мойнына алады. Қаланын қай жерінде жүрсе де, күнде кешке қарай тура сағат тоғызда қызына телефонмен қоңырау шалып, ертегі айтып береді екен. Әрине, қоңырау шалу тегін емес. Сондықтан кӛп уақыт алмас үшін әкесінің телефонмен айтылған ертегілері қысқа әрі ӛте қызықты болған екен. Қызықты болғаны сонша, сеньор

қызына ертегі айта бастаған кезде барлық телефонисшілер жұмысын қоя салып, ұйып отырып тыңдайтын.

 1. Балаларды ертегі тыңдауға баулу үшін
 2. кейіпкерлері бірнеше, қысқа
 3. кӛлемді, кызықты
 4. таңғажайып, мағыналы
 5. қызықты, таңғажайыпты
 6. түсінікті, таңғажайыпты
 7. Анасының ертегіні әкесіне айтқызуының себебі
 8. білетін ертегілері таусылған
 9. уақыты аз шаршағандықтан
 10. басқа жұмысы кӛп болғандықтан
 11. бірнеше қайталаудан шаршаған
 12. қызының сағынышын басу үшін
 13. Ертегінің жазылу стилі
 14. кӛркем
 15. бейнелі
 16. туынды
 17. әдеби
 18. сюжетті
 19. Күнделікті бір уақытга ертегі оқуының сыры
 20. қыздың ұйықтар уақыты
 21. қызының даусын сағынуы
 22. тамақтанар уақыты
 23. қыздың қолы бос кезі
 24. қыздың күтіп отыратын уақыты
 25. Балаларға ертегіні құрастырғанда ескеру керек
 26. жас ерекшелігіне сай
 27. кейіпкерлерді қайталамау
 28. 2-3 оқиға сюжетінің болуын
 29. басты кейіпкердің әрекетін
 30. бейнелі сӛздерді қолданылуын

 

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Бір күні құрбақа, тышқан, құмырсқа-үшеуі кімнің мекені жақсы, жайлы қонысы бар екенін білмекші болып жолға шығады.Үшеулері талай шұңқыр,

талай тӛмпешікті жүріп ӛтеді.Ақыры олар кішкентай шалшық суға кез болады.Шалшықтың маңынан борсыған иіс келеді.Шетжағында

25

 

тұрған кӛкқұтаннан басқа мұнда ештеңе кӛрінбейді.Дүниеде ең қолайсыз жер осы болар -ау, деп кӛкқұтанның қасына келді. Кӛкқұтан, кӛкқұтан жер бетінде кімнің мекені жақсы, қонысы жайлы ?-деп сұрады.Ең жайлы қоныс осы жер.Кӛрмейсің бе, бұл жердін

иісі-кӛкірегіңді ашады, суы қандай тәтті-жер сасиды,батпағы қандай жұмсақ-нағыз май батпақ-депті.Ол үшеуіне бұл мекен ұнамапты.Олар тағы да ілгері қарай жүре беріп, сәске түсте ол шеті мен бұл шетіне кез жетпейтін жазық далаға келіп жетті.Қалың кӛдеден басқа кӛлеңке болар пана жоқ.Құрбақаның тамағы бүлкілдеп, ең қолайсыз мекен осы жер болар деп ойлады.Кӛденің түбінде бұғып отырған бозторғай мұны естіді-де «жер бетінде менің мекенімнен жақсы жер жоқ»-деп әнге салып аспанға кӛтерілді. Құрбақа, тышқан,құмырсқа тағы да ілгері жүріп кетті.Бір кезде қатты жауын жауып жер беті батпаққа айналды.Олар жауынға малынып жүре алмай қалды.Ол үшеуі ең қолайсыз қоныс осы болар деп ойлады. Сонда жауынқұрттар

«жауын жауғаны қандай рахат! »-деп жыбырлады. Құрбақа, тышқан,құмырсқа әрі қарай жүрмеді.Арып-ашып ӛз мекендеріне қайтып келді.Тышқан ӛзінің ініне кіріп, ӛз мекенім ӛзіме жайлы екен деді.Құмырсқа да ӛз ініне кіріп: О, шіркін бұл дүниеде менің ілеуімнен жақсы мекен бар ма екен, ӛзі жайлы,ӛзі биік, ӛзі жұмсақ,-деді.Ал құрбақа болса ӛзінің жайына секіріп түсіп:Дүниеде менің жерімнен жайлы мекен жоқ шығар.Ӛзі салқын, ӛзі дымқыл, ӛзі кӛлеңке,- деді.Сонымен дүниедегі ең жақсы мекен, жайлы қоныс-әркімнің ӛз мекені, ӛз жері екен.

 1. Жауынқұрттардың арманы:
 2. балшықты жер жақсы
 1. шалшық су жақсы
 2. далалы алқап жақсы
 3. жауынды жер жақсы
 4. ӛзен, су жақсы
 5. Бозторғайдың әнге салып айтқаны:
 6. ӛзен жақсы
 7. ыстық шӛл, дала жақсы
 8. таулы мекен жақсы
 9. далалы алқап жақсы
 10. шалшық су жақсы
 11. Кӛкқұтанның ойы:
 12. шалшық су жақсы
 13. әлемдегі барлық мекен жайды
 14. орман жақсы
 15. далалы алқап жақсы
 16. таулы мекен жақсы
 17. Мәтіннің атауы:
 18. «Ғажайып бақ»
 19. «Кімнің мекені жақсы?»
 20. «Ең жайлы мекен»
 21. «Туған жер»
 22. «Үш сом»
 23. Мәтіндегі ойға байланысты мақалды тап.
 24. «Отан оттан ыстық»
 25. «Туған жердін қадірін, алыста жүрсең білерсің»
 26. «Қайран менің ӛз үйім, кең сарайдай боз үйім»
 27. «Туған жердей жер болмас»
 28. «Отаның алтын бесігім»

 

1070 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Туынды сӛзді табыңыз
 2. Қонақшыл
 3. Қонақтар
 4. Қонақты
 5. Қонаққа
 6. Қонақ
 7. Лексика нені зерттейді
 8. сӛзді құру, біріктіру
 9. сӛз жасам
 10. сӛздік
 11. дыбыс
 12. сӛз мағынасы
 13. «Қызыл-жасыл» қос сӛз түрі
 14. сӛздің алдынан күшейтетін буын

 

қосу арқылы

 1. күшейткіш буын қосу арқылы
 2. бір сӛздің қайталануы арқылы
 3. қос сӛз емес
 4. екі түрлі сӛздің қосарлануы арқылы
 5. Ұяң дауыссыздан басталған сӛзді белгілеңіз:
 6. Ауаны
 7. Мұғалімге
 8. Алғашқы
 9. Балалармен
 10. Аталарды
 11. Мағынасы жағынан біріккен сӛздер сияқты бір ұғымның атауы болып келеді, бірақ бір-бірінен бӛлек жазылады.
 12. тӛл сӛздер
 13. тіркесті сӛздер
 14. жалғаулы сӛздер
 15. қос сӛздер
 16. туынды сӛздер
 17. «Досы» сӛзінің тұрған жағы
 18. I жақ
 19. III жақ
 20. сыпайы түрі
 21. кӛпше түрі
 22. II жақ
 23. Құрмалас сӛйлемді анықтаңыз
 24. Күн шығарда келді.
 25. Атасы ертегі айтса, Ақмарал жалықпай тыңдайды.
 26. Күн ұзарды
 27. Түн қысқарды
 28. Менің ойымша,бұл сабақтан оқушылардың барлығы емтиханды жақсы тапсырады
 29. Бірыңғай мүшелер байланысатын жалғау
 30. да, де
 31. ға, ге
 32. ны, ні
 33. дан, ден
 34. та, те
 35. Сӛйлемге қажетті қыстырма сӛз Күн бұлттанып келеді,… жаңбыр жауады-ау!
 36. бәсе
 1. алдымен
 2. біріншіден
 3. сірә
 4. айтпақшы
 5. Қыстырма сӛзі бар сӛйлем
 6. Екі бала орманға бара жатыр.
 7. Кӛк бұйра орман желмен тербеледі.
 8. Болашақта мен суретші болармын, бәлкім.
 9. Ұлдар еден жуды.
 10. Орманда қайың, тал, терек, үйеңкі ӛседі.
 11. Біріңғай мүшелер қандай шылаулыр арқылы байланысады ?
 12. дан, ден, тан, тен
 13. ны, ні, ды, ді
 14. ты, ті, ды, ді
 15. да, де, та, те
 16. ның, нің, дын, дің
 17. Жай сӛйлем
 18. Ойыншықтар балаларға қатты ұнады.
 19. Кӛрші-қолаң бір-бірін соғымбасыға шақырыса, шуласты.
 20. Тастемір газетті алып қараса, суреті басылған адам аумаған Тастан.
 21. Батылдау біреуі, тіпті, алдын орағытып, кес-кестен жүргізер емес.
 22. Қарлығаш тӛмен ұшса, күн жауады.
 23. Мекен үстеуінің сұрағы
 24. нелер?
 25. нешеу?
 26. қайда?
 27. қалай?
 28. қашан?
 29. Жіктеу есімдіктер қатарын кӛрсетіңіз
 30. Бәлкім, дегенмен, сол
 31. Ӛзі бұл сол, кім
 32. Ешкім, әркім, ешқашан, әрқайсысы
 33. Мен, біз, сен, сіз, ол
 34. Қанша, қайда, қашан, неге
 35. Сын есімнен жасалған туынды етістікті анықта:

 

 1. жүрді
 2. оқы
 3. емдеу
 4. сабындау
 5. тазала
 6. Туынды сӛздері бар қатарын кӛрсет:
 7. ақылдас, ойлан, басшы
 8. сызады, оқыды, күл
 9. қағаздар, кітаптар, оқулықтар
 10. жеңіл-желпі, әрі-бері
 11. мектеп, тәрбие, дәптер
 12. Жіктік жалғау жалғанған сӛз
 13. Баласы
 14. Еліңіз
 15. Мұғаліммін
 16. Үтігіміз
 17. Наннан
 18. Толықтыр

Тілде біреудің назарын аудару үшін қолданылатын сӛздерді… сӛз дейді

 1. Біріккен
 2. Қыстырма
 3. Бастауыш
 4. Қос
 5. Қаратпа
 6. «Шал мен теңіз» щығармасының авторы
 7. Джонни Родари
 8. Ханс Кристион Андерсен
 9. Шыңғыс Айтматов
 10. Эрнест Хэмингуэй
 11. Антон Чехов
 12. Тарғынмен жекпе — жекке шыққан қалмақ батырын табыңыз.
 13. Жәдігер
 14. Алпамыс
 15. Асаубай
 16. Құлтума
 17. Домбауыл

21 Аңыз-әңгімеде қандай оқиғалар беріледі

 1. адамның арман қиялы
 2. қиял-ғажайып оқиға
 3. шындық оқиға
 4. тарихи оқиға
 5. шындық оқиға мен қиял-ғажайыи окиға
 1. Ғасырлар бойы қазақтың ауыз әдебиетінде ертеден келе жатқан сӛз жарысы
 1. аңыз-әңгіме
 2. жұмбақ
 3. ертегі
 4. айтыс
 5. мақал-мәтелдер
  1. Аңыздың ерекшелігі
 6. тек қана шындық оқиға жырланады
 7. батырлардың ерлігі сипатталады
 8. шындық пен ӛмірлік оқиға араласады
 9. шындық пен қиял-ғажайып оқиға араласады
 10. қиял-ғажайып оқиғағаларға толы
  1. «Толқымайтын жүрек»,

«тасымайтын қан», «сезбейтін сезім» тіркестері қолданылған шығарманың авторы

 1. Несіпбек Айтов
 2. Оралхан Бӛкей
 3. Ғұмар Қарош
 4. Ақселеу Сейдімбек
 5. Баубек Бұлқышев
  1. «Олжабай батыр бастаған әскер жоңғарлармен бірнеше күн согысты. Ақырында жоңғарларды қырғынға ұшыратты» деген үзінді қай шығармадан алынған?
 6. Болар бала жасынан
 7. Батырдың ұрпағы
 8. Үшбатыр
 9. Қабанбай
 10. Әбілмансұр
  1. «Қазақ солдаты» романының авторы:
 11. Мұқтар Ауезов
 12. Ғабит Мүсірепов
 13. Бауыржан Момышұлы
 14. Қасым Қайсенов
 15. Асқар Тоқмағанбетов
  1. «Балама хат» ӛлеңінің авторы
 16. А.Байтұрсынов
 17. Ж.Жабаев
 18. С.Сейфуллин
 19. Қ.Мырза Әли

28

 

 1. С.Жиенбаев
  1. Бұқар жырау «Құлағанға ұқсайды, қазақтың қамал қорғаны» деп кім туралы айтқанын белгілеңіз.
 2. Бӛгенбай батыр
 3. Райымбек батыр
 4. Қабанбай батыр
 5. Наурызбай батыр
 6. Сырым батыр
  1. Балаларға арнап жазған ертегілер арқылы дүнис жүзіне даңқы жайылған жазушыны белгілеңіз
 7. Джанни Родари
 8. Эрнест Хемингуейт
 9. Ханс Кристиан Андерсен
 10. Эрих Распе
 11. Киплинг Редьярд
  1. «.Енді, қазақ, бір-біріңді аяла! Түбі бірге түп қазыққа шоғырлан!» — деген ӛлең жолдары алынған шығарма
 12. Туған жер О.Асқар
 13. Туған ӛлкем Ӛ.Тұрманжанов
 14. Дала Қ.Мырза Әли
 15. Астана К.Ахметова
 16. Туған тілім Д.Әбілов
  1. Бұл қай ӛлең жолдары Кӛк орман, кӛркем тоғай маужыраған,

Сұлудың кӛзіндей кӛл жаудырған.

 1. «Кӛкшетау»
 2. «Дала»
 3. «Алатау»
 4. «Дала таңы»
 5. «Жер нәрі»
  1. Мына ӛлең жолдарын толықтыр Балалар, аманбысың, шырақтарым Майысып кӛлге біткен құрақтарым…………………………………….

Ішінен асып кетсе бір аптаның

 1. Қаладан келген сағынып
 2. Жүрмесем есендесіп тұра алмаймын
 3. Бәрі де сендердікі әлемге айғақ
 4. Қарт бабаң дәуіріне мейірі қанған
 5. Білемін ӛмірлерің тұрған жайнап
  1. «Сүйемін, ӛскен Отаным» ӛлеңінің авторын тап
 6. Қ.Аманжолов
 1. М.Әлімбаев
 2. Қ Жұмалиев
 3. М.Мұқатаев
 4. М.Жұмабаев
  1. «Алисаның арманы» әңгімесінің авторы
 5. Д.Родари
 6. Қ.Баянбаев
 7. Б.Бұлқышев
 8. Ә.Желлун
 9. Л.Толстой
  1. Орыстың ұлы жазушысы Лев Толстойдың шығармасын табыңыз.
 10. «Китпен кездесу»
 11. «Шал мен теңіз»
 12. «Каштанка»
 13. «Суықторғай»
 14. «Акула»
  1. «Ыстық қой, шіркін, туған жер!

»деген жолдар……….. шығармасынан

алынған.

 1. М. Мақатаевтың
 2. Ӛ.Тұрманжановтың
 3. Ж .Смақовтың
 4. С. Жүнісовтың
 5. Ж. Аймауытовтың
  1. «Мектеп-біздің анамыз» ӛлеңінің авторы
 6. Қ.Жұмағалиев
 7. М.Мақатаев
 8. С.Қалиұлы
 9. Ӛ.Тұрманжанов
 10. Б.Үсенбаев
  1. Қайран, Қарасазым — ай! — авторын анықтаңыз
 11. Қ. Аманжолов
 12. Ж.Жабаев
 13. Қ.Ыдырысов
 14. М.Мақатаев
 15. М.Шаханов
  1. Кӛбейткіштердің орнын ауыстырғаннан кебейтіндінің мәні ӛзгермейді деген заң
 16. кӛбейтудің компоненттері
 17. үллестірімдік заңы
 18. терімділік заңы
 19. ауыстырымдылық заңы
 20. кері амалдар

 

 1. 47 жүздік =
 1. 470 бірлік
 2. 4700 бірлік
 3. 4 жүздік 0 бірлік
 4. 4 жүздік 7 бірлік
 5. 470 бірлік
  1. Кез келген санды 1-ге кебейткенде, болады:
 6. Сол санның ӛзі
 7. 10
 8. C) 100
 9. 0
 10. 1
  1. Пойыз 357 км жолды жүріп ӛтуі

тиіс. Ол барлық жолдың бӛлігін

 

ғана жүріп ӛтті. Қалғаны :

 1. 310км
 2. 308км
 3. 300км
 4. 306км
 5. 304км
  1. Екі санның кӛбейгіндісін үшінші санға кебейту үшін,бірінші санды екінші және үшінші сандардың кӛбейтіндісінінің мәніне кӛбейтуге болады. Бұл кӛбейтудің қай қасиетіне жататынын кӛрсет.
 6. Үлестірімділік
 7. Ауыстырымдылық
 8. Терімділік
 9. ауыстырымдылық-терімділік
 10. дұрыс жауап жок
  1. Шарушылық 2000 га жердің бестен екі бӛлігіне бидай, барлығынан 2 есе кем жерге тары егіп, қалған жерін жайылымға қойды. Жайылымға қанша жер қалды
 11. 1600 га
 12. 1500 га
 13. 200 га
 14. 900 га
 15. 1000 га
  1. Нӛлді санға бӛлгенде. шығады
 16. Тең
 17. Сан
 18. Бір
 19. Екі
 20. Нӛл
 1. Арақашықтығы 78 км екі ауылдан бір мезгілде екі шаңғышы бір-біріне қарама-қарсы шығып, 3 сағаттан кейін кездесті.Біріншісінің жылдамдығы 12 км/сағ. Екінші шаңғышының жылдамдығы
 1. 14 км/сағ
 2. 13 км/сағ
 3. 10 км/сағ
 4. 16 км/сағ
 5. 12 км/сағ
  1. Кӛбейтудің терімділік қасиеті:
  2. A) а·(в·с)=(а·в):с
  3. B) а·(в·с)=(а-в·с)
  4. C) а·(в·с)=(а·в) + с
  5. D) а·(в·с)=(а·в)·с
  6. E) а·(в·с)=(а·в) — с
  7. Дұрыс емес тенсіздікті табыңыз:
  8. A) 208>11·5
  9. B) 209 > 11·5
  10. C) 6000 : 30<208
  11. D) 298 <297
  12. E) 298 <299
  13. Суреттегі фигураның боялған бӛлігі

 

 

 

 

 

 1. Натурал санды бірлікке кеміту

дегеніміз

 1. Алдыңғы санды атау
 2. Бірінші санды атау
 3. Соңғы санды атау
 4. Екінші санды атау
 5. Кейінгі санды атау

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Дұрыс тасымалданбаған сӛздер
 1. мек-тептер, кӛл-дер

 

 1. тең-ізде, за-ңгерден
 2. арма-ндастар, жолауш-ылар
 3. үкі -лі, те-ңіз
 4. кү-нбағыс, қал-амсап ц,
 5. мұ -рын-дық, орам-жа-пы-рак
 6. қапт-ар, қал-амдар
  1. Үнді дауыссыз дыбыстар қатары
 7. б, в, с, т, п, қ
 8. д, ж, з, ф, к,к
 9. ң, р, й, у
 10. қ, ш, л, д, з, т
 11. ф, в, к, й, в, ш, щ
 12. л, м, н v
  1. Малшы сиыр мен балапандар ӛсірді.Егер жалпы малдың 9 басы мен 26 аяғы болса, сиырлардың саны қанша болатынын тап.
 13. 4
 14. 3
 15. 5
 16. 6
 17. 10
 18. 9
  1. Бір ораушы 51бума кітап буды. Екіншісі осындай 60 бума кітап буды. Екінші ораушы бірінші ораушыға қарағанда 108 кітап артық буған болса, әр бумада болған кітап саны
 19. 18
 20. 12
 21. 10
 22. 15
 23. 20
 24. 9
  1. Ӛрнектін мәнін табыңыз (21136+43482):2 -17341=
  2. A) 15081
  3. B) 15091
  4. C) 14868
  5. D) 14968
  6. E) 15181
  7. F) 32309
  8. Бӛлу амалы 3-ші орындалатын ӛрнектер
  9. A) 25 : 5 + (36 +4) — 6 + 9 + 3·8 — 0
  10. B) 49 : 7 + (19+6):5 — 3 • 4
  11. C) 25 : 5 + 36 — 12 : 6 + 9 — 3 • 8 — 0
  12. D) 25 : 5 + 36·4:6 + 9:3·8-0
  13. E) 25: 5 + 36- 12-6 + 9: 3·8-0
 1. F) 49 : 7 + 19 + 25 : 5 — 3 • 4
 2. Текшенін кӛлемін табу формуласы
 1. V=b·b·b
 2. V=a·a·a
 3. V=c·c·c
 4. V=a·b·h
 5. b·c·a
 6. V=a·b·c
  1. Куб тәріздес жәшіктің кӛлемі 125 дм3. Оның қыры
 7. 9 дм
 8. 3дм
 9. 18 дм
 10. 6 дм
 11. 5 дм
 12. 27 дм
  1. Экскаватор ұзындығы 12 м, ені 7м,терендігі 2м тікбұрышты параллелепипед пішіндес қазаншұңқыр қазды.Егер бір машинаға 4м топырақ сыятын болса,онда барлық қазылған топырақты тасу үшін қажет болатын машина саны:
 13. 46
 14. 38
 15. 42
 16. 36
 17. 44
 18. 40
  1. Әжей 30л шие компотын және одан 10 л кем алма компотын қайнатты, ал алмұрт компоты алма компотынан 2 есе кем. Әжей алмұрттан неше литр компот қайнатқанын табатын ӛрнек
  2. A) (30+10):2
  3. B) (30:10):2
  4. C) (30*10):2
  5. D) (30*10)*2
  6. E) 30:2=15 30+10+15
  7. F) (30-10):2
  8. G) (30-10)*2

 

Мәнмәтіндік тапсырмилар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Сіз мектепте жас мамансыз. Жас

 

болсаңыз да бірнешс үлгілі сабақтар беріп кӛзге түстіңіз. Мектеп әдіскері сізге сенім артып аудандық семинарда ашық сабақ беретініңізді айтты. Семинар күні сабаққа 20 шақты мұғалім қатысты. Сабақты слайд түрінде дайындап келдіңіз.

Сабақты енді бастай беріп үй тапсырмасын сұрап жатқанда тақтаға шыққан бір оқушыңыз абайсызда проекторды ӛшіріп алды.

 1. Проекторды қайта қосып, сабақты жалғастырдыңыз.Сабақта жоспарлаған бір тапсырмаңызға үлгермей қалдыңыз. Сол себепті әдіскерден ескерту алдыңыз. Сіздің әрекетіңіз:
 2. Сабақта болтан жағдайды түсіндіруге тырысамын
 3. қайтып барып балаға ескерту жасаймын
 4. баланың тоқсандық бағасын 3 ке қорытамын
 5. жұмыстан шығып кетемін
 6. баланың ата-анасына шағым айтамын
 7. Оқушыға жауабыңыз
 8. ебедейсіздігін бетіне басамын
 9. сабақтың, дұрыс ӛтпегеніне окушыны кінәлаймын
 10. абайлап жүру керектігін айтамын
 11. ұрысамын
 12. сабақтан шығарып жіберемін
 13. Мектеп әдіскері екінші жарты жылдық үлгілі сабақтар тізіміне сізді енгізбеген, Сіз не істер едіңіз
 14. сабақтарыма ашық есік жариялаймын
 15. сенімнен шығуға тырысамын
 16. директорға шағым айтамын
 17. мамандығымды ауыстырамын
 18. аудан білім бӛліміне шағымданамын
 19. Мектеп педкеңесінде семинардың корытынды шешімі сіздің үлгермей қалған сабағыңыз нәтижесінде тӛмен болғанын айтты. Директор себебін сұрағанда, сіздің жауабыңыз
 20. болған жағдайға менің кінәм

жоқтығын дәлелдеймін

 1. болған жағдайға баланы кінәлаймын
 2. басқа мектепке ауысамын
 3. сабақта болған жағдайды түсіндіруге тырысамын
 4. болған жағдай үшін әріптестерімнен кешірім сұраймын
 5. Осы жағдаяттан кейін сіздің ұстанымыңыз
 6. жан-жақты болу
 7. кәсіби даму
 8. оқушы кӛңіліне жол табу
 9. шығармашыл болу
 10. Кешірімді болу

 

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Мынау-параллелепипед.

 1. Параллелепипедтін табанының периметрі
 2. 32 см
 3. 24 см2
 4. 32 м
 5. 32 см
 6. 24 см
 7. Егер АВ=4см AD= 8см AA1 =5см болса, A1B1BCDD1 сынығының ұзындығы:
 8. 28см
 9. 24см
 10. 17см
 11. 26см
 12. 21см
 13. Параллелелипедтің тең жақтары :
 14. D1DСС1= В1ВСС1
 15. A1AB1B = DlDCC1
 16. АА1B1B= АА1D1D
 17. A1B1C1D1= D1C1CD
 18. AA1B1B=BB1C1C
 19. Параллелепипедтің кӛлемі:

 

 1. 150см2
 2. 130CM2
 3. 120CM2
 4. 140CM2
 5. 160CM2
 6. Параллелепипедтің табанының ауданы:
 7. 34 м2
 8. 32 см
 9. 32 см3
 10. 42 см2
 11. 24 см3

 

1060 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Мәндсс сӛздер тізбегі
 2. Кел, кет, кеш
 3. Шағым, арыз, ӛтініш
 4. Сыйлау, құрметтеу, қадірлеу
 5. Биік, аласа, кішкентай
 6. Жақсы, жаман, нашар
 7. Мен жазбаймын ӛлеңді ермек үшін.(Абай)

Сӛйлемдегі толық мағыналы сӛздер санын белгілеңіз.

 1. 5
 2. 2
 3. 1
 4. 3
 5. 4
 6. Туынды сӛзді табыңыз
 7. Қонақты
 8. Қонақ
 9. Қонаққа
 10. Қонақтар
 11. Қонақшыл
 12. «Ел» сӛзіне мәндес сӛз
 13. Ӛнеге
 14. Мұсылман
 15. Зат
 16. Тамақ
 17. Халық
 18. «Енжар» сӛзінің антонимі
 19. сотқар
 20. мерген
 21. тентек
 22. қаһарман
 23. елгезек
 1. Синоним сӛздерін кӛрсет:
 2. шекпен, сырмақ, алаша
 3. қыс, жаз, күз, кӛктем
 4. мықты, бос, алтын
 5. әдсмі, сұлу, кӛрікті
 6. түзу, қисық, кӛз
 7. Сенушілікті, мақұлдауды, мойындауды білдіретін жол
 8. соры қайнағанда, байғұс-ай, абырой болғанда
 9. дау жоқ, абырой болғанда, тегінде
 10. ең әуелі, бір жағынан, ақырында
 11. абырой болғанда, меніңше, оларша
 12. дұрысында, бәсе, рас
 13. Құрмалас сӛйлемді анықтаңыз
 14. Атасы ертегі айтса, Ақмарал жалықпай тыңдайды.
 15. Менің ойымша,бұл сабақтан оқушылардың барлығы емтиханды жақсы тапсырады
 16. Түн қысқарды
 17. Күн ұзарды
 18. Күн шығарда келді.
 19. Бірыңғай мүшелер байланысатын жалғау
 20. та, те
 21. ға, re
 22. да, де
 23. дан, ден
 24. ны, ні
 25. Сӛйлемге қажетті қыстырма сӛз Күн бұлттанып келеді,… жаңбыр жауады-ау!
 26. алдымен
 27. бәсе
 28. айтпақшы
 29. сірә
 30. біріншіден
 31. Біріңғай мүшедер қандай шылаулыр арқылы байланысады ?
 32. ның, нің, дың, дің
 33. ны, ні, ды, ді
 34. ты, ті, ды, ді
 35. да, де, та, те
 36. дан, ден, тан, тен
 37. Шӛре-шӛре, лағым, Тентек болма, шұнағым.

 

Ӛлең жолындағы қарамен жазылған сӛздер қай сӛз табына жататынын белгілеңіз.

 1. Зат есім
 2. Шылау
 3. Үстеу
 4. Одағай
 5. Есімдік
 6. Туынды зат есімдерді кӛрсет:
 7. қой, ешкі
 8. аспаз, арбакеш
 9. кітап, қалам
 10. жылқы, тұлпар
 11. әнші, қыз
 12. Сын-қимыл үстеу
 13. Тӛменде
 14. Ертең
 15. Жылдам
 16. Далада
 17. түнде
 18. Ол есімдігінің шығыс септігіндегі түрі
 19. оған
 20. оны
 21. онымен
 22. онда
 23. одан
 24. Кӛмектес септігінің жалғауларын табыңыз.
 25. -ға,-ге, -қа, -ке
 26. -ның, -нің, -дың, -дің, -тың,-тің
 27. -мен, -бен, -пен
 28. -нан,-нен,-дан,-ден,-тан,-тен
 29. -да,-де,-та,-те
 30. Жіктеу есімдіктер қатарын кӛрсетіңіз
 31. Ешкім, әркім, ешқашан, әркайсысы
 32. Қанша, қайда, кашан, неге
 33. Ӛзі бұл сол, кім
 34. Бәлкім, дегенмен, сол
 35. Мен, біз, сен, сіз, ол
 36. Ешқашан — қай сӛз табына жататынын белгіле
 37. зат есім
 38. етістік
 39. сан есім
 40. сын есім
 41. есімдік
 1. Хан, қойшы, сұңқар, шӛже торғай сӛздері қай ертегіні еске түсіретіндігін табыңыз.
 2. «Құмырсқаның қанағаты»
 3. «Ажалдан құтқарған асыл сӛз»
 4. «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?»
 5. «Аяз би»
 6. «Алтын балта»
 7. Тарғынмен жекпе — жекке шыққан қалмақ батырын табыңыз.
 8. Құлтума
 9. Домбауыл
 10. Алпамыс
 11. Асаубай
 12. Жәдігер
 13. Мақалдың қай түріне жататынын анықта:

«Мал ӛсірсең қой ӛсір, ӛнімі оның кӛл кӛсір»

 1. тұрмыс, салт
 2. ӛнер және білім
 3. әулет және қоғам
 4. денсаулық
 5. еңбек және кәсіп
 6. Тӛмендегі жолдардың авторын белгілеңіз.

Ашу деген — ағын су, Алдын ашсаң, арқырар. Ақыл деген — дария, Алдын тоссаң, тоқырар.

 1. Тәттімбет жырау
 2. Әйтеке би
 3. Тӛле би
 4. Қазыбек би
 5. Асан қайғы
 6. Жамбыл облысы Шу ауданының Жайсаң жайлауында дүниеге келген адам
 7. Қазыбек
 8. Тӛле
 9. Әйтеке
 10. Әбілқайыр
 11. Абылай
 12. «Жеңіс жырын сайраңдар» шығармасының авторы:
 13. Жамбыл Жабаев
 14. Сәбит Мұқанов
 15. Қасым Қайсенов.

 

 1. Әзілхан Нұршайықов
 2. Мәлік Ғабдуллин
 3. Берілген үзінді қай шығармадан алынғанын анықта.
 • Бір күні менің уақытым болмады да, Мәнсияны бақшадан әкесі Ахмет алып қайтты. Күн керемет суық болатын
 1. Тау қыраны
 2. Жакия
 3. Бала Мәншүк
 4. Шығыс шынары
 5. Жусан иісі
 6. Жақыннан жарым жау шықса, Белдеудегі пырағым.

Мың жылқыны  суарған Тӛскейден аққан бұлағым. Артықша туған еренім! Жыр кімге арналған?

 1. Абылай
 2. Бӛгенбай
 3. Райымбек
 4. Наурызбай
 5. Қабанбай
 6. «Қазақ солдаты» романының авторы:
 7. Қасым Қайсенов
 8. Бауыржан Момышұлы
 9. Ғабит Мүсірепов
 10. Аскар Тоқмағанбетов
 11. Мұқтар Ауезов
 12. Мәншүктің шын аты кім?
 13. Мәнсия
 14. Моншағым
 15. Моншақ
 16. Маншук
 17. Мәншүк
 18. Мына ӛлең жолдарының тақырыбы қалай аталады Адам да, мал да ӛзінше Жүр жадырап далада

Жаңа жылды қарсы ап тұр Кәрі де, жас та, бала да

 1. «Жыл мезгілдері»
 2. «Гүлдер»
 3. «Қарлығаш»
 4. «Наурыз»
 5. «Кӛктем жыры»
 6. Л.Толстойдың әңгімесінен

келтірілген «суда теңіз алабының жоны кӛрініп келе жатыр екен» деген үзіндіде ненің қимылы жӛнінде айтылған

 1. субүркіттің
 2. киттің
 3. акуланың
 4. дельфиннің
 5. қаздың
 6. Ғ.Мұстафиннің «Дауылдан кейін» атты кӛлемді шығармасы қай жылы жазылды
 7. A) 1959
 8. B) 1945
 9. C) 1948
 10. D) 1941
 11. E) 1952
 12. «Ыстық қой, шіркін, туған жер!

»деген жолдар………. шығармасынан

алынған.

 1. Ж. Аймауытовтың
 2. Ж Смақовтың
 3. С. Жүнісовтың
 4. М. Мақатаевтың
 5. Ӛ.Тұрманжановтың
 6. «Мектеп-біздің анамыз» ӛлеңінің авторы
 7. М.Мақатаев
 8. Б.Үсенбаев
 9. С.Қалиұлы
 10. Ӛ.Тұрманжанов
 11. Қ.Жұмағалиев
 12. «Ағынды өзен», «асқар тау»,

«қасиетті тіл» деген сӛз тіркестері кездесетін ӛлеңнің авторы

 1. Ж.Смақов
 2. М.Мақатаев
 3. Ӛ.Тұрманжанов
 4. К. Ахметова
 5. М.Жұмабай

35 «Жанатын тас шығатын жер екен мынау» деген жолдар кездесетін әңгіме.

 1. Балхаш
 2. Астана
 3. Екібастұз
 4. Түркістан
 5. Алматы

 

 1. Мына үзінді қай жазушының шығармасынан

-Ғафу етіңіз, Василий Матвеевич, мен сіздің келіп қалғаныңызды аңғармай қалдым,-деп әдеппен сәлем берді.

 • Оқасы жоқ. Ия, Шоқан, ӛзеннің арғы бетіне қарай қалыпсың, не кӛріп тұрсың?
 • Туған елімді кӛріп тұрмын, — деді Шоқан Ертістің арғы бетіне қарап тұрып,- мына ӛзеннің арғы бетінде біздің ауыл бар ғой. Шіркін, барар ма еді, дала қазір қандай тамаша екен!
 1. С.Кӛбеев
 2. С.Бегалин
 3. Ж. Аймауытов
 4. Е.Ӛтетілеуұлы
 5. Қ.Жұмаділов
 6. Еұл қай ӛлең жолдары Кӛк орман, кӛркем тоғай маужыраған,

Сұлудың кӛзіндей кӛл жаудырған.

 1. «Кӛкшетау»
 2. «Жер нәрі»
 3. «Алатау»
 4. «Дала»
 5. «Дала таңы»
 6. «Біз көмекке келгенше әлгі тырна сорлы баланы суға түсірмей ұстап тұрыпты».

Әңгіменің авторы мен тақырыбы

 1. Джанни Родари «Келіңдер, санамақ ойнайық!»
 2. Эрнест Хемнгуэй «Шал мен теңіз»
 3. Эрих Распе «Дауыл»
 4. Эрих Распе «Китпен кездесу»
 5. Ханс Андерсен «Қайтпас қайсар қалайы солдат»
 6. 5 мүшелдің бӛлігі
 7. 10 жыл
 8. 20 жыл
 9. 25 жыл
 10. 15 жыл
 11. 30 жыл
 12. Кӛбейтудің терімділік қасиеті: A) а·(в·с)=(а·в) + с
 13. B) а·(в·с)=(а·в) : с
 1. C) а·(в·с)=(а- в·с)
 2. D) а·(в·с)=(а·в)·с
 3. E) а·(в·с)=(а·в)-с
 4. Санның тӛрттен бірі
 5. санның тӛрт бӛлігі
 6. санның ширегі
 7. санды тӛртке бӛлу
 8. тӛртке бӛлу
 9. тӛрттік үлес
 10. Жіптің ұзындығы 25 см. Осы жіп 1 м-дің қандай бӛлігі:

 

 

 

 

 

 1. 570 бен 230 санының айырмасын

650 санына қос

 1. A) 990
 2. B) 872
 3. C) 880
 4. D) 760
 5. E) 568
 6. 47 жүздік =
 7. 4 жүздік 0 бірлік
 8. 470 бірлік
 9. 4 жүздік 7 бірлік
 10. 470 бірлік
 11. 4700 бірлік
 12. 16 : 4 + 24 : 4 =[ ] : 4 теңдігі дұрыс болу үшін бос торға тиісті санды таңдап, белгілеңіз.
 13. 16
 14. 30
 15. 34
 16. 40
 17. 24
 18. Санның қандай разрядтарында бірдей цифрлар орналасқан: 7 8 9 5 4 5 2
 19. Мыңдық және бірлік
 20. Бірлік мыңдық және ондық
 21. Он мыңдық және жүздік
 22. Бірлік және жүздік
 23. Жүздік және бірлік
 24. 100 мың, 100 жүздік және 100

 

бірлікті қосқанда пайда болған санды белгіле.

 1. A) 110100
 2. B) 100110
 3. C) 222111
 4. D) 222000
 5. E) 11100
 6. Екі санның кӛбейтіндісін үшінші санға кӛбейту үшін,бірінші санды екінші және үшінші сандардың кӛбейтіндісінінің мәніне кӛбейтуге болады. Бұл кӛбейтудің қай қасиетіне жататынын кӛрсет.
 7. дұрыс жауап жоқ
 8. ауыстырымдылық-терімділік
 9. ауыстырымдылық
 10. терімділік
 11. үлестірімділік
 12. (980-465)-198 ӛрнегінің мәні A) 189
 13. B) 198
 14. C) 317
 15. D) 371
 16. E) 515
 17. Ӛрнектің мәні:

802-(414-82)+(395-109)=

 1. A) 675
 2. B) 765
 3. C) 756
 4. D) 148
 5. E) 184

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Дауыссыз дыбыстар саны:
 2. 21
 3. 24
 4. 22
 5. 25
 6. 26
 7. 20
 8. 23
 9. 27
 10. Үнді дауыссыз дыбыстар қатары
 11. қ, ш, л, д, з, т
 12. ц, р, й, у
 13. л, м, н
 14. д, ж, з, ф, к, қ
 1. б, в, с, т, п, қ
 2. ф, в, к, й, в, ш, щ
 3. Зауытта 25316 бӛлшек жасалды. Бірінші жұмысшы 8312 бӛлшек, екінші жұмысшы 8098 бӛлшек жасады.Үшінші жұмысшының жасаған бӛлшегінің саны неше
 4. A) 8809
 5. B) 9006
 6. C) 8906
 7. D) 8802
 8. E) 8804
 9. F) 9064
 10. Есепті шығару жолдары Оқушының кун сайын оқыған беттерінің саны бірдей болды.

Бірінші кітапты ол 12 күнде, екінші кітапты 7 күнде оқып бітірді. Егер екінші кітаптағы бет бірінші

кітаптан 90 бет артық болса, әр кітапта неше бет болғаны?

 1. A) 216-126
 2. B) 90·(12-7)
 3. C) 90:(12-7)
 4. D) 18·12
 5. E) 18·7
 6. F) 90:(12+7)
 7. (420 • 30 — 28000 : 70) + 35·11-5

орнепніц мәнін табыңыз

 1. A) 8677
 2. B) 25017
 3. C) 2517
 4. D) 86770
 5. E) 12380
 6. F) 12580
 7. 3367·33 = 111111 заңдылығына сәйкес келетін жазулар
 8. A) 3367·99
 9. B) 3367·77
 10. C) 3367·88
 11. D) 3367·66
 12. E) 3367·44
 13. F) 3367·55
 14. Текшенің кӛлемін табу формуласы
 15. V=c·c·c

 

 1. b·c·a
 2. V=a·b·h
 3. V=a·b·c
 4. V=b·b·b
 5. V=a·a·a
 6. Тіктӛртбұрыштың ауданы 96 см2, ал бір қабырғасы 12 см. Тік тӛртбұрыштың белгісіз қабырғасымен мен периметрі
 7. 20 см
 8. 12 см
 9. 96
 10. 60см
 11. 8 см
 12. 40 см
 13. Әжей 30 л шие компотын және одан 10 л кем алма компотын қайнатты, ал алмұрт компоты алма компотынан 2 есе кем. Әжей алмұрттан неше литр компот қайнатқанын табатын ӛрнек
 14. A) 30:2=15 30+10+15
 15. B) (30+10):2
 16. C) (30-10)*2
 17. D) (30:10):2
 18. E) (30* 10):2
 19. F) (30-10):2
 20. G) (30*10)*2
 21. Ұзындықтың ӛлшем бірліктері:
 22. дециметр, тонна
 23. метр, километр, минут
 24. миллиметр, тәулік
 25. дециметр, сантиметр
 26. метр, килограмм
 27. сантиметр, грамм, сағат
 28. метр, километр
 29. миллиметр

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ұзындығы 48м, ал ауданы

-12а. Кейін жер иесі ұзындығын 5мерге ұзартты, ал енін 5 метрге қысқартты.

 1. Ұзындығы мен енін ӛзгерткеннен

кейінгі тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ауданы мен алғашқы жер телімінің ауданының айырмашылығы :

 1. A) 145м2
 2. B) 135м2
 3. C) 130м2
 4. D) 140м2
 5. E) 150м2
 6. Ұзындығы 48м ,ауданы 12 а тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ені:
 7. 25м
 8. 26м
 9. 20м
 10. 30м
 11. 28м
 12. Алғашқы жер телімінің периметрі:
 13. 156м
 14. 136м
 15. 146м
 16. 144м
 17. 126м
 18. Ұзындығы мен енін ӛзгерткеннен кейінгі тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ауданы
 19. A) 1040м2
 20. B) 1000м2
 21. C) 1080м2
 22. D) 1060м2
 23. E) 1020м2
 24. Ұзындығы мен енін ӛзгерткеннен кейінгі тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің периметрі:
 25. 148 м
 26. 147 м
 27. 144 м
 28. 140 м
 29. 146 м

 

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Ерте заманда Варезе деген қалада сеньор Бьянки деген адам болыпты.

Ол ертеден қара кешке дейін қаланың түкпір-түкпіріне дәрі тасиды екен.

Тек жексенбі күні ғана үйде болады.

 

Оның кішкентай қызы күнде кешкісін ертегі тындап ұйықтағанды әдетке айналдырған. Анасы ертегі айтпаса, ұйықтамайды. Сондықтан кейде анасына бір ертегіні бірнеше рет қайталап айтуына тура келеді.

Анасы шаршаған соң, бұл жұмысты әкесі мойнына алады, Қаланың қай жерінде жүрсе де, күнде кешке қарай тура сағат тоғызда қызына телефонмен қоңырау шалып, ертегі айтып береді екен. Әрине, қоңырау шалу тегін емес. Сондықтан кӛп уақыт алмас үшін әкесінің телефонмен айтылған ертегілері қысқа әрі ӛте қызықты болған екен. Қызықты болғаны сонша, сеньор қызына ертегі айта бастаған кезде барлық телефонисшілер жұмысын қоя салып, ұйып отырып тыңдайтын.

 1. Күнделікті бір уақытга ертегі оқуының сыры
 2. қыздың қолы бос кезі
 3. тамақтанар уақыты
 4. қыздың күтіп отыратын уақыты
 5. қызының даусын сағынуы
 6. қыздың ұйықтар уақыты
 7. Ертегінің жазылу стилі
 8. Бейнелі
 9. Сюжетті
 10. Туынды
 11. Кӛркем
 12. әдеби
 13. Балаларды ертегі тындауға баулу үшін
 14. түсінікті, таңғажайыпты
 15. кейіпкерлері бірнеше, қысқа
 16. кӛлемді, кызықты
 17. таңғажайып, мағыналы
 18. қызықты, таңғажайыпты
 19. Анасыныд ертегіні әкесіне айтқызуының себебі
 20. бірнеше қайталаудан шаршаған
 21. білетін ертегілері таусылған
 22. басқа жұмысы кӛп болғандықтан
 23. қызының сағынышын басу үшін
 1. уақыты аз шаршағандықтан
 2. Балаларға ертегіні кұрастырғанда ескеру керек
 3. жас ерекшелігіне сай
 4. 2-3 оқиға сюжетінің болуын
 5. кейіпкерлерді қайталамау
 6. басты кейіпкердің әрекетін
 7. бейнелі сӛздерді қолданылуын

 

1062 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Күшейткіш буынды қос сӛді белгіле:
 2. Түп-түзу
 3. Жауын-шашын
 4. Құрт-құмырсқа
 5. Дәрі-дәрмек
 6. Алыс-жақын
 7. «Ел» сӛзіне мәндес сӛз
 8. Мұсылман
 9. Тамақ
 10. Ӛнеге
 11. Халық
 12. Зат
 13. Синоним сӛздерін кӛрсет
 14. Әдемі, сұлу, кӛрікті
 15. Қыс,жаз,күз,кӛктем
 16. Мықты,бос,алтын
 17. Түзу,қисық,кӛз
 18. Шекпен,сырмақ,алаша
 19. Фонетикалық жаттығулардың міндеті
 20. буын мен дыбысты жақсы айыра aлy
 21. грамматикалық жатгығу жұмысы
 22. сӛйлем мүшелерін ажырату
 23. сӛз тұлғасын ажырату
 24. дыбыстар мен сӛз таптарын ажырату
 25. Ашық дауыс сӛзіне антоним
 26. Жасырын дауыс
 27. Кең дауыс
 28. Жабық дауыс
 29. Нақты дауыс
 30. Тұйық дауыс
 31. Мағынасы жағынан біріккен сӛздер сияқты бір ұғымның атауы болып келеді, бірақ бір-бірінен бӛлек жазылады.

 

 1. Тӛл сӛздер
 2. Қос сӛздер
 3. Жалғаулы сӛздер
 4. Туынды сӛздер
 5. Тіркесті сӛздер
 6. Теңдеуді шешіңіз: 21630:Х=1370-1300
 7. A) 39
 8. B) 3090
 9. C) 309
 10. D) 390
 11. E) 903
 12. Үн мен салдырдың қатысына қарай айтылатын дауыссыз дыбыстар:
 13. Ұяң,үнді,ызың
 14. Қатаң,шұғыл,үнді
 15. Ызың,шұғыл,ауыз жолды
 16. Қатаң,ұяң,үнді
 17. Үнді,қяң,шұғыл
 18. Біріңғай мүшелер қандай шылаулыр арқылы байланысады?
 19. да,де,та,те
 20. дан, ден, тан, тен
 21. ның, нің, дың, дің
 22. ты, ті, ды, ді
 23. ны, ні, ды, ді
 24. Құрмалас сӛйлем құрамындағы жай сӛйлемдердін арасындағы тыныс белгілері
 25. Үтір, қос нүкте
 26. Леп белгісі, жақша.
 27. Нүкте, тырнақша.
 28. Нүкте, леп белгісі.
 29. Сұрақ белгісі, сызықша.
 30. Мына сӛйлемнің соңына қойылатын тыныс белгісі

Жазда мен Астанаға барамын ба

 1. Қос нүкте
 2. Леп белгісі
 3. Сұрақ белгісі
 4. Үтір
 5. Нүкте
 6. Сӛйлемнің тұрлаусыз мүшелері. бӛлінеді
 7. 2-ге
 8. 6-ға
 9. 5-ке
 10. 4-ке
 1. 3-ке
 2. Ол есімдігінің ілік септігінде септелуі:
 3. оның
 4. онымен
 5. онда
 6. оған
 7. одан
 8. Туынды зат есімдерді кӛрсет:
 9. әнші, қыз
 10. жылқы, тұлпар
 11. аспаз, арбакеш
 12. кітап, қалам
 13. қой, ешкі
 14. Мезгіл үстеу сүрақтары
 15. кім? қашан?
 16. қайтгі? қашан?
 17. қашан? қанша?
 18. қашан?
 19. кім? қалай?
 20. Шылауы бар сӛйлем
 21. Газет, журнаддарда мақала жеткілікті.
 22. Келгеннен кӛзі газет, журналдарда.
 23. Газет те, журнал да жеткілікті.
 24. Газет, журнал сатып алдым.
 25. Журнал, газет сатып алдым.
 26. Кӛп нүктенің орнына тиісті жіктік жалғауын жазыңыз. Біз сабаққа бірге дайындала… .
 27. -ді
 28. – дық
 29. –мыз
 30. –ды
 31. -сың
 32. «Жұрнақтың» анықтамасы
 33. Бас әріппен жазылатын қосымша
 34. Түбірлес сӛздерге қосылатын қосымша
 35. Сӛз мағынасын ӛзгертетін қосымша
 36. Бір түбірден жасалатын қосымша
 37. Сӛз бен сӛзді байланыстыратын қосымша
 38. «Алтын сақа» қандай ертегі түріне жатады
 39. тұрмыс-салт ертегісі
 40. қиял-ғажайып ертегі

 

 1. хайуанаттар туралы ертегі
 2. шыншыл ертегі
 3. әдеби ертегі
 4. Асқар Дулатов «Аяулы Жақаң» әңгімесін кімге арнап жазған:
 5. Ахметке
 6. Міржақыпқа
 7. Абайға
 8. Шоқанға
 9. Ыбырайға
 10. Мақалдың қай түріне жататынын анықта:

«Мал ӛсірсең қой ӛсір, ӛнімі оның кӛл кӛсір»

 1. еңбек және кәсіп
 2. ӛнер және білім
 3. тұрмыс, салт
 4. денсаулық
 5. әулет және қоғам
 6. Әр нәрсені бейнелеу кезінде тапқырлық танытатын айтыс түрі:
 7. қайым айтысы
 8. қыз бен жігіт айтысы
 9. айтыс
 10. мақам айтыс
 11. жұмбақ айтысы
 12. Қыз бен жігіт айтысы-айтыстың қай түріне жатады
 13. Жұмбақ айтыс
 14. Бәдік айтыс
 15. Жар-жар айтысы
 16. Салт айтысы
 17. Ақындар айтысы
 18. «Жеңіс жырын сайраңдар» шығармасының авторы:
 19. Әзілхан Нұршайықов
 20. Мәлік Ғабдуллин
 21. Жамбыл Жабаев
 22. Сәбит Мұқанов
 23. Қасым Қайсенов.
 24. «.Олжабай батыр бастаған әскер жоңғарлармен бірнеше күн

соғысты. Ақырында жоңғарларды қырғынға ұшыратты» деген үзінді қай шығармадан алынған?

 1. Болар бала жасынан
 2. Үшбатыр
 3. Әбілмансұр
 4. Батырдың ұрпағы
 1. Қабанбай
 2. Жусан иісінің авторы кім?
 3. Ғафу Қайырбеков
 4. Жүсіпбек Аймауытов
 5. Мұхтар Әуезов
 6. Жекен Жумаханов
 7. Сайын Муратбеков
 8. «Күш атасын танымас» мақалы сәйкес келетін шығарма
 9. Қ.Жұмаділов «Қабанбай»
 10. Б.Тоғысбайұлы «Ақан сері»
 11. Ӛ.Қанахин «Жер идірген»
 12. А.Естенов «Абылай»
 13. Б.Момышұлы «Ұшқан ұя»
 14. «Толқымайтын жүрек»,

«тасымайтын қан», «сезбейтін сезім» тіркестері қолданылған шығарманың авторы

 1. Оралхан Бӛкей
 2. Баубек Бұлқышев
 3. Ғұмар Қарош
 4. Ақселеу Сейдімбек
 5. Несіпбек Айтов
 6. «… Су бетіндегі түтін тараған кезде жан-жақтан дүңкіл естілді. Дүңкіл әуелі ақырын, сонан кейін қаттырақ естіле бастады, ақырында жан- жақтан қуанышты дауыстар естілді» деген үзіндінің авторы
 7. Андерсен
 8. Л.Толстой
 9. Э.Распе
 10. А Чехов
 11. Д. Родари
 12. М.Мақатаевтың «Отан» ӛлеңі қалай басталады
 13. Күнін сүйем
 14. Ағынды ӛзен
 15. Бәрінен
 16. Қыбырлаған
 17. Бол оның
 18. К.Оразбекұлының «Елдаңба мен Ту гуралы жыр» шығармасында кездесетін мақал
 19. Ер сасқанда белгілі
 20. Туған жердей жер болмас
 21. Туған жердің күні де, түні де ыстық
 22. Ат-ердің қанаты

 

 1. Отан отбасынан басталады
 2. 28 жыл бойы жалғыздықтан жапа шеккен, ӛмірін шытырман оқиғамен ӛткізген кѐйіпкер
 3. Маугли
 4. Эрих Распер
 5. Робинзон Крузо
 6. Даниэл Дефо
 7. Мюнхаузен
 8. «Ыстық қой, шіркін, туған жер!

»деген жолдар……… шығармасынан

алынған.

 1. М. Мақатаевтың
 2. Ж. Аймауытовтың
 3. Ӛ.Тұрманжановтың
 4. Ж .Смаковтың
 5. С. Жүнісовтың
 6. «Көгілдір тус аясы-

Бейбіт дала елесі» ӛлең жолдарының тақырыбы

 1. Біздің елтаңба
 2. Туған тілім
 3. Туған ӛлкем
 4. Отан туралы
 5. Ӛз Асnанам-ӛз ордам
 6. Л.Толстойдың әңгімесінен келтірілген «суда теңіз алабының жоны кӛрініп келе жатыр екен» деген үзіндіде ненің қимылы жӛнінде айтылған
 7. Дельфиннің
 8. Акуланың
 9. Қаздың
 10. Киттің
 11. Субүркіттің
 12. Африка жағасында болған оқиға туралы шығарма
 13. Акула
 14. Китпен кездесу
 15. Үш жігіт туралы хикая
 16. Балық құрсағында
 17. Атадан қалған тұяқ
 18. Мәулен Б.Соқпақбаевтың қай шығармасының кейіпкері
 19. «Қарағанды»
 20. «Қызыл жебе»
 21. «Шал мен бала»
 22. «Ӛмір мен ӛлім»
 23. «Қадірлі конақ»
 1. «Туған жеріміз — Қазақстанда суы телегей теңіз де, ұшар басын мәңгі қар басқан зеңгір may да, көкпеңбек боп бой түзеген орман-тогай да баршылық» Үзінді қай шығармадан алынды
 2. Туған жер. Ӛ.Қанахин
 3. Тоқсан жолдын торабы. Н.Байғанин
 4. Дала. Қ.Мырза Әли
 5. Кӛкшенің кеудесінде. С.Мұқанов
 6. Туған жердің тасы да танымал. М.Сәрсеке
 7. Қосындыны санға кӛбейту үшін,ол санға әрбір қосылғышты жеке-жеке кӛбейтіп,шыққан кӛбейтінділердің мәніндерін қосуға болады. Бұл кӛбейтудің қандай қасиетіне жататынын белгіле.
 8. терімділік
 9. ауыстырымдылы, терімділік
 10. үлестірімділік
 11. дұрыс жауап жоқ
 12. ауыстырымдылық
 13. Екі санның кӛбейтіндісін үшінші санға кӛбейту үшін,бірінші санды екінші және үшінші сандардың кӛбейтіндісінінің мәніне кӛбейтуге болады. Бұл кӛбейтудің қай қасиетіне жататынын кӛрсет.
 14. ауыстырымдылық-терімділік
 15. үлестірімділік
 16. терімділік
 17. ауыстырымдылық
 18. дұрыс жауап жоқ
 19. Натурал санды бірлікке кеміту дегеніміз
 20. Екінші санды атау
 21. Кейінгі санды атау
 22. Бірінші санды атау
 23. Соңғы санды атау
 24. Алдыңғы санды атау
 25. Суреттегі фигураның боялған бӛлігі
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 1. Нӛлді санға бӛлгенде. шығады
 2. сан
 3. екі
 4. нӛл
 5. тең
 6. бір
 7. Текшенің кӛлемінің— і 5 см болса,

 

оның кӛлемі

 1. 16см2
 2. 15см3
 3. 8см3
 4. 9см3
 5. 20см3
 6. 100мың, 100жүздік және 100 бірлікті қосқанда пайда болған санды белгіле
 7. A) 100110
 8. B) 222000
 9. C) 222111
 10. D) 11100
 11. E) 110100
 12. Бірлік мыңдар, ондық мыңдар және жүздік мыңдар класты

құрайды.

 1. Бірінші
 2. Онмындықтар
 3. Екінші
 4. Жүздіктер
 5. ондықтар
 6. Егер қосылғыштардың орнын ауыстырса ӛзгермейді ( толық

ереже)

 1. қосындының мәні
 2. айырманың мәні
 3. қосылғыштардың мәні
 4. қосынды
 5. кӛбейтіндінің мәні
 6. 910030 санын қосылғыштарға жікте
 7. A) 910030=900000+1000+30
 8. B) 910030=90000+100+30
 9. C) 910030=9000+100+30
 1. D) 910030=9000+100+3
 2. E) 910030=900000+10000+30
 3. 16 : 4 + 24 : 4 = [ ] : 4 теңдігі дұрыс болу үшін бос торға тиісті санды таңдап, белгілеңіз.
 4. 24
 5. 16
 6. 34
 7. 40
 8. 30
 9. Санды разрядтьгқ қосылғыштарға жіктеңіз
 10. A) 9687=9000+600+80+7
 11. B) 9687=9687
 12. C) 9687=9600+87
 13. D) 9687=9000+60+80+7
 14. E) 9687=9000+687

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Дауыссыз дыбыстар саны:
 2. 24
 3. 23
 4. 26
 5. 27
 6. 21
 7. 22
 8. 20
 9. 25
 10. Дұрыс тасымалданбаған сӛздер
 11. арма-ндастар, жолауш-ылар
 12. мұ -рын-дық, орам-жа-пы-рақ
 13. үкі — лі, те-ңіз
 14. тең-ізде, за-ңгерден
 15. қапт-ар, кал-амдар
 16. кү-нбағыс, қал-амсап
 17. мек-тептер, кӛл-дер
 18. Дұрыс жауапты кӛрсет: Үш күнде 10367 центнер картоп егілді. Егер бірінші күні 2476 ц, екінші күні 3827 ц картоп егілсе, үшінші күні қанша жиналды
 19. A) 6540 ц
 20. B) 2066 ц
 21. C) 2065 ц
 22. D) 7891 ц
 23. E) 4064ц
 24. F) 7941 ц

 

 1. Зауытта 25316 бӛлшек жасалды. Бірінші жұмысшы 8312 бӛлшек, екінші жұмысшы 8098 бӛлшек жасады.Үшінші жұмысшының жасаған бӛлшегінің саны неше
 2. A) 8804
 3. B) 9006
 4. C) 8906
 5. D) 8809
 6. E) 9064
 7. F) 8802
 8. 6688:32-57-6176 ӛрнегінің мэні
 9. A) 5707
 10. B) 5037
 11. C) 5637
 12. D) 5637
 13. E) 5737
 14. F) 5727
 15. Ӛрнектін мәнін табыңыз (21136+43482):2 — 17341 = A) 14868
 16. B) 15091
 17. C) 32309
 18. D) 15081
 19. E) 14968
 20. F) 15181
 21. Шеңбер дегеніміз-
 22. барлық нүктелері центрінен бірдей қашықтықта болады
 23. сызықтарман шектелген фигура
 24. сынық сызы
 25. тӛртбұрыш
 26. дӛңгелектің шекарасы
 27. үшбұрыш
 28. шеңбердің центрі болады
 29. Артық фигурасы бар қатарлар
 30. үшбұрыш, шаршы, конус
 31. куб, шеңбер, үшбұрыш
 32. шаршы, призма, шеңбер
 33. тіктӛртбұрыш, параллепипед, шеңбер
 34. шеңбер, конус, үшбұрыш
 35. шар, тіктӛртбұрыш, үшбұрыш
 36. конус, шар, призма
 37. параллепипед, шар, призма
 38. Ұзындықтын ӛлшем бірліктері:
 39. дециметр, сантиметр
 40. сантиметр, грамм, сағат
 1. дециметр, тонна
 2. миллиметр
 3. метр, килограмм
 4. миллиметр, тәулік
 5. метр, километр
 6. метр, километр,минут
 7. Әйнекшеге теңдік тура болатындай етіп қойылатын сан 100км=|ˍ|
 8. A) 100 000 м
 9. B) 10000 см
 10. C) 100 м
 11. D) 100000 см
 12. E) 1000000 м
 13. F) 10 000 000 см

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар 1 -мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Шӛлді жерлердің жануарлары тез жүгіруге, жылдам ұшуға бейімделген. Олар сулы жерлерді шарлап, іздеп, тауып ішеді.

Кейбіреулері азықтың құрамындағы ылғалмен сусындайды.

 1. Азықтың құрамындағы ылғалмен сусындайтын шӛл жануарлары
 2. құлақты кірпі, ақбӛкен, бұлдырық
 3. жылан, кесірткі, сарышаян
 4. сарышаян, ақбӛкен, бұлдырық
 5. сұр келес, құлақты кірпі, қосаяқ
 6. қосаяк, қаракұйрық, ақбӛкен
 7. Бұл кішілеу келген тұяқты жануар.

Халық оны киік деп те атайды. Қорек, су іздеп, алыс жерлерді ұзақ шарлап жүре береді. Бұл кәсіптік бағалы аң қалай аталады

 1. ақбӛкен
 2. қосаяқ
 3. тауешкі
 4. арқар

44

 

 1. қарақұйрық
 2. «Қызыл кітапқа» енген шӛл жануарлары
 3. қарақұйрық, жылан
 4. коян, кірпі
 5. кұлақты кірпі
 6. сұр келес, сарышаян
 7. ақбӛкен, қарақұйрық
 8. Бұл құс кептер шамалас шағын кұс. Оның мойны қысқа, басы кішкене, қанаты ұзын, сүйір болғандықтан ұшуға қолайлы. Ол ертеңгісін және кешкісін суатқа ұшып барып су ішеді. Суға жемсауын толтырып алады да, оны ұясына келген сон балапандарына береді. Бұл құстың атауы
 9. қарақарға
 10. қарлығаш
 11. сауысқан
 12. бұлдырық
 13. шымшық

Бұл жануар ашық далалы, шӛлейт жерлерде тіршілік етеді. Бұл ӛте жүйрік аң. Кеуделі, аяқтары сидам, жіңішке және мықты болады.

Тұмсығы дӛңес, танау тесіктері кең, жүгіргенде танауы делдиіп, еркін тыныс алуға мүмкіндік береді. Бұл қандай жануар

 1. қосаяқ
 2. ақбӛкен
 3. каракұйрық
 4. сұр келес.
 5. Киік

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Аязды күні қала сыртында серуендеп жүргенге не жетсін! Сондай бір серуеннен темір жол бойын жағалап келе жатыр едім, кӛлденең кесілген бір ізге кӛзім түсті. Тізерлеген күйі қардағы қуысқа қолымды тықтым.

Саусағымды шым еткізіп бір нәрсе тістеп алғандай болды. Қолымды еріксіз қайтадан жұлып алдым.

Сәлден кейін тағы да әрекеттене бастадым. Бұл жолы уысыма қызғылт түсті, ұзын құйрық суықторғай іліне кетті.

 1. Тауып алған құсты
 2. ұшырып жіберді
 3. үйге әкелді
 4. үйдің шатырына жіберді
 5. теміржолшыға беріп кетті
 6. қайтадан куысқа жіберді
 7. Бұл мәтін түріне жатады
 8. хабарлау мәтіні
 9. пайымдау мәтіні
 10. әңгімелесу мәтіні
 11. сипаттау мәтіні
 12. дәлелдеу мәтіні
 13. Мәтінді оқудағы тәрбиелік мәні
 14. мейірім, рақым, жанашырлық
 15. мейірім, жанашырлық, қамқорлық
 16. құстарға қамқорлық, сүйіспеншілік
 17. қызығушылық, жанашыр, әдептілік
 18. қамқорлық, достық, бауырмалдық
 19. Суықторғай
 20. қыстап қалатын құс
 21. орман құсы
 22. үй құсы
 23. жыл құсы
 24. су-қойма құсы
 25. Суықторғайдың тығылуының сыры
 26. бунақденелілерді жейді
 27. ауа райының бұзылуын сезгендіктер
 28. күзгі жапырақтарды жейді
 29. қатты қорыққандықтан
 30. ұя жасап алу үшін

 

1064 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Қайталама қос сӛздін жасалу жолын табыңыз
 2. мағанасы бір-біріне жақын немесе қарама-қарсы сӛздер болуы

 

 1. екі сыңары мағынасыз сӛздер болуы,
 2. бір сӛздің қайталануы арқылы жасалады;
 3. бір сыңары мағыналы,екінші сыңары мағынасыз сӛздер болуы
 4. сыңарлары кейде бір тұлғада, кейде әр түрлі тұлғада болу
 5. Мағыналары мәндес сӛздер
 6. шұбат, қымыз
 7. айран, сүт
 8. саумал, ашытқы
 9. қатық, ашытқы
 10. ашытқы, ұйытқы
 11. «Қызыл-жасыл» қос сӛз түрі
 12. сӛздің алдынан күшейтетін буын қосу арқылы
 13. екі түрлі сӛздің қосарлануы арқылы
 14. күшейткіш буын қосу арқылы
 15. қос сӛз емес
 16. бір сӛздің қайталануы арқылы
 17. Лексика нені зерттейді
 18. сӛз мағынасы
 19. сӛз жасам
 20. сӛздік
 21. дыбыс
 22. сӛзді құру, біріктіру
 23. Сӛйлемдегі ауыспалы мағынада тұрған сӛз Қатты желдің екпіні

қайықты аудара жаздады

 1. қатты
 2. жаздады
 3. екпіні
 4. желдің
 5. аудара
 6. «Досы» сӛзінің тұрған жағы
 7. кӛпше түрі
 8. III жақ
 9. II жақ
 10. I жақ
 11. сыпайы түрі
 12. Сӛйлемнің….. мүшелері бірдей

сұракқа жауап беріп, сӛйлемнің бір ғана

мүшесі болады.

 1. бірыңғай
 2. тұрлаусыз
 3. дара
 1. тұрлаулы
 2. күрделі
 3. Күрделі мүшелер
 4. тартты
 5. салды
 6. әкетті
 7. ыржиды
 8. құя салды
 9. Сӛйлемге қажетті қыстырма сӛз Күн бұлттанып келеді,… жаңбыр жауады-ау!
 10. бәсе
 11. бірішпіден
 12. айтпақшы
 13. алдымен
 14. сірә
 15. Ӛз бетімен сӛйлем құрай алмайтын сӛйлем мүшелері
 16. Тұрлаусыз
 17. Дара
 18. Тұрлаулы
 19. Күрделі
 20. бірыңғай
 21. Ас атасы-нан. Сӛйлемнің баяндауышы
 22. атасы
 23. ас атасы
 24. ас
 25. баяндауышы жоқ
 26. нан
 27. Қыстырма сӛз
 28. Дала да, егін де, тоғай да — бәрі де сап-сары.
 29. Баланың батыл жауабы таң қалдырды.
 30. Міне, балам, үйге де келіп қалдық.
 31. Ол, меніңше, тапсырманы орындамай келмейді.
 32. Жел басылды.
 33. Мағынасы жуық сӛздер қатарын белгілеңіз
 34. ӛзен, су, кӛл
 35. терең, тайыз, суық
 36. ажарлы, әдемі, кӛрікті
 37. үлкен-кіші, ақ-қара
 38. жол-кол, сӛйлей-сӛйлей
 39. Болымсыз етістіктер қатарын

 

кӛрсет

 1. сызасың, тежейсің, күлесің, үзесің, боласың
 2. сызба, тежеме, күлме, үзбе, болма
 3. сыз, теже, күл, үз, бол
 4. сызады, тежейді, күледі, үзеді, болады
 5. сыздың, тежедің, күлдің, үздің, болдың
 6. Сын-қимыл үстеу
 7. далада
 8. түнде
 9. жылдам
 10. ертең
 11. тӛменде
 12. «Ұзын» сӛзіне сәйкес келетін жұрнақты анықтаңыз
 13. — теу
 14. – лау
 15. – шіл
 16. – дау
 17. — деу
 18. Мекен үстеуінің сұрағы
 19. нелер?
 20. қалай?
 21. қайда?
 22. нешеу?
 23. қашан?
 24. Ешқашан — қай сӛз табына жататынын белгіле
 25. Етістік
 26. есімдік
 27. зат есім
 28. сын есім
 29. сан есім
 30. Мақалдың қай түріне жататынын анықта

«Мал ӛсірсең қой есір, ӛнімі оның кӛл кӛсір»

 1. ӛнер және білім
 2. еңбек және кәсіп
 3. денсаулық
 4. әулет және қоғам
 5. тұрмыс,салт
 6. Тарғынмен жекпе — жекке шыққан қалмақ батырын табыңыз.
 7. Домбауыл
 8. Алпамыс
 9. Құлтума
 1. Жәдігер
 2. Асаубай
 3. Хан, қойшы, сұңқар, шӛже торғай сӛздері қай ертегіні еске түсіретіндігін табыңыз.
 4. «Алтын балта»
 5. «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?»
 6. «Ажалдан кұтқарған асыл сӛз»
 7. «Құмырсканың қанағаты»
 8. «Аяз би»
 9. Негізгі ой турасынан білдірілмей тұспалдап, жанамалап айтылатын шығарманың түрі
 10. Мақал
 11. шешендік сӛздер
 12. мәтел
 13. нақыл сӛздер
 14. жаңылтпаш
 15. Аңыз-әңгімеде қандай оқиғалар беріледі
 16. тарихи оқиға
 17. шындық оқиға
 18. адамның арман қиялы
 19. қиял-ғажайып оқиға
 20. шындық оқиға мен қиял-ғажайып оқиға
 21. Райымбектің су кӛзін ашқан құралы
 22. таяқ
 23. қылыш
 24. шоқпар
 25. айбалта
 26. найза
 27. Соғыста пулеметші атанған қазақ қызы кім?
 28. Әлия
 29. Сабира
 30. Роза
 31. Ләззат
 32. Мәншүк
 33. Ш. Мұртазаның «Бала Тұрар» әңгімесіндегі «Қызыл Жебе»…аты
 34. Адамның
 35. жылқының
 36. иттің
 37. жердің
 38. құстың
 39. «Үш батыр» мәтініндегі

 

батырларды табыңыз.

 1. Қайрат, Ербол, Ләззат
 2. Бӛгенбай, Наурызбай, Қабанбай
 3. Бауыржан, Мәлік, Талғат
 4. Бауыржан, Әлия, Мәншүк
 5. Бӛгенбай, Бауыржан, Қабанбай
 6. Б.Момышұлы дүниеге келген жер
 7. Қостанай облысы
 8. Жамбыл облысы
 9. Алматы облысы
 10. Қызылорда облысы
 11. Павлодар облысы
 12. «Туған тілім» деп жырлаған ақын
 13. Б.Ыскақов
 14. С.Қалиұлы
 15. Қ.Толыбаев
 16. Н.Байғанин
 17. Д.Әбілев
 18. «Жанатын тас шығатын жер екен мынау» деген жолдар кездесетін әңгіме.
 19. Балқаш
 20. Түркістан
 21. Астана
 22. Екібастұз
 23. Алматы
 24. «Қайран жерім» ӛлеңнің авторы
 25. С.Батақұлы
 26. Ә.Найманбаев
 27. А.Керейұлы
 28. Ш.Бӛкеев
 29. М.Байзақов
 30. Н.Жүнісбаевтың «Елін аралаған елік бала» шығармасы кім туралы
 31. бала Шоқан
 32. Мұстафа Ӛзтүрік
 33. жас Қаныш
 34. Ыбырай Алтынсарин
 35. бала Абай
 36. «Туған тілім» ӛлеңінің авторы
 37. Ӛ.Тұрманжанов
 38. М.Мақатаев
 39. Д.Әбілев
 40. Ж.Смаков
 41. С.Жүнісов
 42. Мына үзінді қай жазушының шығармасынан

-Ғафу етіңіз, Василий Матвеевич, мен

сіздің келіп қалғаныңызды аңғармай қалдым,-деп әдеппен сәлем берді.

 • Оқасы жоқ. Ия, Шоқан, ӛзеннің арғы бегіне қарай қалыпсың, не кӛріп тұрсың?
 • Туған елімді кӛріп тұрмын, — деді Шоқан Ертістің арғы бетіне қарап тұрып,- мына Ӛзеннің арғы бетінде біздің ауыл бар ғой. Шіркін, барар ма еді, дала қазір қандай тамаша екен!
 1. С.Бегалин
 2. С Кӛбеев
 3. Қ.Жұмаділов
 4. Е.Ӛтетілеуұлы
 5. Ж.Аймауытов
 6. Балаларға арнап жазған ертегілер арқылы дүние жүзіне даңқы жайылған жазушыны белгілеңіз
 7. Эрнест Хемингуейт
 8. Киплинг Редьярд
 9. Джанни Родари
 10. Ханс Кристиан Андерсен
 11. Эрих Распе
 12. «Жуан мен жіңішке», «Жанға жайлы жаңа таныстар», «Ванька»,

«Ваня ағай» атты шығармалардын авторы

 1. М.Зверев
 2. А.Пушкин
 3. Л.Толстой
 4. А.Чехов
 5. Ш.Айтматов
 6. Бұл кай ӛлең жолдары Кӛк орман, кӛркем тоғай маужыраған,

Сұлудың кӛзіндей кӛл жаудырған.

 1. «Алатау»
 2. «Дала таңы»
 3. «Кокшетау»
 4. «Жер нәрі»
 5. «Дала»
 6. «-Кел!- дегендей болды кӛкше.

-Күлімбезіме шық ! -дегендей болды кӛкше.

-Кӛкке тӛбеңді тигізейін! — дегендей болды кӛкше »- деген жолдарының авторы кім?

 1. С.Мұқанов

 

 1. Т.Молдағалиев
 2. А.Құнанбаев
 3. Ғ.Мустафин
 4. Қ.Мырза Әли
 5. Мына саннан 313155055 1 класгың 55 бірлігі болса, 2 кластын 115 бірлігі болатындай етіп, тӛрт цифрды сызып таста.
 6. A) 550115
 7. B) 115055
 8. C) 511115
 9. D) 55115
 10. E) 1150550
 11. Кез келген санды 1-ге кӛбейткенде, болады:
 12. 1
 13. 0
 14. C) 100
 15. 10
 16. Сол санның ӛзі
 17. Бақшаның жері бірдей 12 бӛлікке

бӛлінген. Түске дейін оның   

 1. C) 298 < 297
 2. D) 6000 : 30<208
 3. E) 209 >115
 4. Ең үлкен үш таңбалы сан A) 899
 5. B) 809
 6. C) 999
 7. D) 900
 8. E) 100
 9.   , , бӛлшектер

 

 1. Кем
 2. бұрыс
 3. тең
 4. артық
 5. дұрыс
 6. Кӛбейтудің компоненттері
 7. бӛлгіш пен бӛлінгіш
 8. кӛбейткіштер
 9. қосылғыштар
 10. дәреженің негізі
 11. азайғыш пен азайтқыш

 

бӛлігіне,                                                                    48. Бірінші кластың 55 бірлігі және

 

түстен кейін тағы бӛлігіне кӛшет

 

отырғызылды. Бақшаның қанша

бӛлігіне кӛшет отырғызылмаған

 1. 3
 2. 5
 3. 12
 4. 7
 5. 4
 6. Тек қана 3 цифры арқылы жазылған жеті таңбалы сан A) 3033303
 7. B) 1010100
 8. C) 3333333
 9. D) 1231231
 10. E) 3334443
 11. Теңдіктер тура болатындай жақшалар: 100- 45+75: 5=40 A) 100-(45 +75):5 =40
 12. B) (100-45)+ 75:5 =40
 13. C) 100-45 +(75:5)=40
 14. D) 100-(45 +75):5 =40
 15. E) (100-45)-(75:5)=40
 16. Дұрыс емес теңсіздікті табыңыз: A) 208>11 5
 17. B) 298 <299

екінші кластың 15 бірлігі бар санды табыңыз

 1. A) 55115
 2. B) 15055
 3. C) 115055
 4. D) 115550
 5. E) 550115
 6. 5 мүшелдің бӛлігі

 

 1. 25 жыл
 2. 15 жыл
 3. 10 жыл
 4. 30 жыл
 5. 20 жыл
 6. Мына саннан 313155055 1 кластың 55 бірлігі болса, 2 кластың 115 бірлігі 3 кластың 3 бірлігі болатындай етіп үш цифрды сызып таста.
 7. A) 55115
 8. B) 511115
 9. C) 1150550
 10. D) 3115055
 11. E) 550115

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Үнді дауыссыз дыбыстар қатары
 2. қ, ш, л, д, з, т
 3. л, м, н
 4. д, ж, з, ф, к, қ
 5. ң, р, й, у
 6. б, в, с, т, п, қ
 7. ф, в, к, й, в, ш, щ
 8. Буынға дұрыс бӛлінбеген сӛз
 9. жо-лау-шы-лар.
 10. жар-ға-нат.
 11. жа-ңа-лық
 12. жа-ну-ар-лар.
 13. жаң-ыл-дық.
 14. жа-ра-қат.
 15. Бірдей екі қорапқа а текше сыяды. 9 қорапқа ше:
 16. A) (9- 2) • а
 17. B) а•9 +2
 18. C) а:2 • 9
 19. D) 9 +(2 • а)
 20. E) а•9
 21. F) (9+2) • а
 22. Есепті шығару жолдары Окушының күн сайын оқыған беттерінің саны бірдей болды.

Бірінші кітапты ол 12 күнде, екінші кітапты 7 күнде оқып бітірді. Егер екінші кітапты бет бірінші

кітаптан 90 бет артық болса, әр кітапта неше бет болғаны?

 1. A) 90: (12+ 7)
 2. B) 18 • 7
 3. C) 18 • 12
 4. D) 90 • (12-7)
 5. E) 216- 126
 6. F) 90 : (12 — 7)
 7. (8400 — 8200) • 250 ӛрнегінің дұрыс оқылуы
 8. 250 есе кеміт
 9. 8400 бен 8200-дің азайтындысын
 10. 250-ге кеміт
 11. 8400 бен 8200-дің азайтқышын
 12. 250 арттыр
 13. 250-ге арттыр
 14. 250 есе арттыр
 15. 8400 бен 8200-дің айырмасын
 16. Ӛрнектің мәні

(14084 : 28-27)·37- 12060

 1. A) 5552
 2. B) 509048
 3. C) 476
 4. D) 17612
 5. E) 5553
 6. F) 12060
 7. Куб тәріздес жәшіктің кӛлемі 125 дм3. Онын қыры
 8. 27 дм
 9. 9 дм
 10. 3 дм
 11. 5 дм
 12. 18 дм
 13. 6 дм
 14. Жазық геометриялық фигураларға жататындар
 15. тік тӛртбұрыш
 16. конус
 17. тік бұрышты параллелепипед
 18. шеңбер
 19. пирамида
 20. призма
 21. үшбұрыш
 22. шаршы
 23. 6 т=
 24. 6 кг
 25. 60 ц
 26. C) 6 000 000 гр
 27. 60 кг
 28. 600 ц
 29. 6 000 кг
 30. 1 тоннаның мыңнан бірі, жүзден бірі, миллионнан бірі
 31. миллионная бірі 10 г
 32. жүзден бірі 10 ц
 33. жүзден бірі 10 кг
 34. мыңнан бірі 10 кг
 35. мыңнан бірі 1 кг
 36. миллионная бірі 1 г
 37. мыннан бірі 100 кг

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ұзындығы 48м, ал ауданы -12а. Кейін

жер иесі ұзындығын 5мерге ұзартты,

 

ал енін 5метрге қысқартты.

 1. Ұзындығы мен енін ӛзгерткеннен кейінгі тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ауданы мен алғашқы жер телімінің ауданының айырмашылығы :
 2. A) 135м2
 3. B) 140м2
 4. C) 150м2
 5. D) 145м2
 6. E) 130м2
 7. Ұзындығы 48м ,ауданы 12 а тіктӛртбұрыш пішіңді жер телімінің ені:
 8. 30м
 9. 26м
 10. 28м
 11. 25м
 12. 20м
 13. Ұзындығы мен енін ӛзгерткеннен кейінгі тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің периметрі:
 14. 144м
 15. 140м
 16. 148м
 17. 147м
 18. 146м
 19. Ұзындығы мен енін ӛзгерткеннен кейінгі тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ауданы
 20. A) 1040м2
 21. B) 1080м2
 22. C) 1060м2
 23. D) 1020м2
 24. E) 1000м2
 25. Алғашқы жер телімінің периметрі

:

 1. 146м
 2. 136м
 3. 156м
 4. 126м
 5. 144м

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Текше тәріздес аквариумға жартылай су толтырылды. Текшенің қырлары 8дм. Су литр есебімен алынады.

1дм3=1л

 1. Аквариумның жартысы суға толтырылса, құйылған су :
 2. 256л
 3. 216л
 4. 272л
 5. 246л
 6. 262л
 7. Аквариумның жақтарының периметрі:
 8. 28 дм
 9. 24 дм
 10. 34 дм
 11. 36 дм
 12. 32 дм
 13. Аквариумның толық жақтарының ауданы :
 14. 322дм2
 15. 332дм2
 16. 344дм2
 17. 320дм2
 18. 384дм2
 19. Аквариумның жақтарының ауданы :
 20. 68 дм2
 21. 60 дм2
 22. 64 дм2
 23. 66дм2
 24. 62 дм2
 25. Текшенің кӛлемі:
 26. 516дм3
 27. 447дм3

 

 1. 432дм3
 2. 316дм3
 3. 512дм3

 

 

 

1066 нұсқа

 1. Кӛп сӛз-кӛмір,аз сӛз-алтын. Сӛйлемдегі сӛздердің байланысу тәсілін анықтаңыз.
 2. тұрақты тіркес арқылы
 3. орын тәртібі арқылы

 

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Мағыналары мәндес сӛздер
 2. ашытқы, ұйытқы
 3. қатық, ашытқы
 4. шұбат, қымыз
 5. саумал, ашытқы
 6. айран, сүт
 7. Түбірлес сӛздерді белгіле:
 8. балалық, сулық, балалар
 9. сушы, сулық, суат
 10. жұмысшы, құрылысшы
 11. сулық, суға, балапан
 12. балалық, суда, балажан
 13. Мәндес сӛздер тізбегі
 14. Шағым, арыз, ӛтініш
 15. Кел, кет, кеш
 16. Сыйлау, құрметтеу, қадірлеу
 17. Биік, аласа, кішкентай
 18. Жақсы, жаман, нашар
 19. Қобызшы сӛзі
 20. туынды сӛз
 21. қос сӛз
 22. негізгі сӛз
 23. түбір сӛз
 24. күрделі сӛз
 25. «Ел» сӛзіне мәндес сӛз
 26. Зат
 27. Халық
 28. Ӛнеге
 29. Тамақ
 30. Мұсылман
 31. «Енжар» сӛзінің антонимі
 32. сотқар
 33. мерген
 34. елгезек
 35. тентек
 36. қаһарман
 37. Теңдеуді шешіңіз: 21630:Х=1370-1300. A) 390
 38. B) 3090
 39. C) 309
 40. D) 903
 41. E) 39
 1. интонация арқылы
 2. жалғау арқылы
 3. шылау арқылы
 4. Сӛйлемнің мүшелері бірдей сұракқа жауап беріп, сӛйлемнің бір ғана

мүшесі болады.

 1. дара
 2. бірынғай
 3. тұрлаулы
 4. тұрлаусыз
 5. күрделі
 6. Құрмалас сӛйлем кұрамындағы жай сӛйлемдердің арасындағы тыныс белгілері
 7. Нүкте, леп белгісі.
 8. Сұрақ белгісі, сызықша.
 9. Нүкте, тырнақша.
 10. Леп белгісі, жақша.
 11. Үтір, қос нүкте.
 12. Мақалды аяқта:

Елдің кӛркі-елімен Отан кӛркі-…

 1. жерімен
 2. тауымен
 3. тасымен
 4. кӛлімен
 5. кӛркімен
 6. Сӛйлемнің тұрлаусыз мүшелері бӛлінеді
 7. 4-ке
 8. 5-ке
 9. 2-ге
 10. 3-ке
 11. 6-ға
 12. Қобыздың сырт пішінінің ӛзі адамның дене бітіміне ұқсас Сӛйлемдегі есімдікті табыңыз
 13. ӛзі
 14. дене бітіміне
 15. ұқсас
 16. қобыздың
 17. бітіміне
 18. Ешқашан — қай сӛз табына

 

жататынын белгіле

 1. етістік
 2. сын есім
 3. сан есім
 4. есімдік
 5. зат есім
 6. Сӛйлемдегі ойға сӛйлеушінің қалай қарайтынын білдіретін сӛз
 7. Күрделі сӛз
 8. Қосарлы сез
 9. Қыстырма сӛз
 10. Қаратпа сӛз
 11. Біріккен сӛз
 12. Негізгі сын есім
 13. тӛменгі
 14. икемді
 15. қалың
 16. мұздай
 17. ақшыл
 18. Менде есімдігі қай септікте тұр
 19. барыс
 20. ілік
 21. табыс
 22. жатыс
 23. шығыс
 24. Сын-қимыл үстеу
 25. Ертең
 26. Далада
 27. Түнде
 28. Жылдам
 29. тӛменде
 30. Маугли жӛнінде жазылған әңгіменің авторын белгілеңіз.
 31. Эрих Распе
 32. Джонни Родари
 33. Ханс Кристиан Андерсен
 34. Редьярд Киплинг
 35. Эрнест Хемингуей
 36. Ханның құнын бір арба жібектің күліне теңеген шешен
 37. Асан қайғы
 38. Сырым
 39. Әбу Насыр әл-Фараби
 40. Әйтеке би
 41. Қаз дауысты Қазбек
 42. Асқар Дулатов «Аяулы Жақаң» әңгімесін кімге арнап жазған:
 43. Шоқанға
 44. Абайға
 1. Міржақыпқа
 2. Ахметке
 3. Ыбырайға
 4. Қиял-ғажайып ертегісінің неше саласы бар
 5. 3
 6. 4
 7. 2
 8. 5
 9. 1
 10. Хан,қойшы,сұңқар,шӛже торғай сӛздері қай ертегіні еске түсіретіндігін табыңыз
 11. «Ажалдан құтқарған асыл сӛз»
 12. «Қарлығаштың кұйрығы неге айыр?»
 13. «Алтын балта»
 14. «Аяз би»
 15. «Құмырсқанын қанағаты»
 16. Соғыста пулеметші атанған қазақ қызы кім?
 17. Әлия
 18. Мәншүк
 19. Сабира
 20. Ләззат
 21. Роза
 22. Қазақ батырларының заманы туралы шығарма
 23. С.Бегалин «Қырдың жас түлегі»
 24. Ш.Уәлиханов «Абылай хан»
 25. М.Әуезов «Жолда»
 26. С.Кӛбеев «Орындалған арман»
 27. М.Жұмабаев «Түркістан»
 28. Берілген үзінді қай шығармадан алынғанын анықта.
 • Бір күні менің уақытым болмады да, Мәнсияны бақшадан әкесі Ахмет алып қайтты. Күн керемет суық болатын
 1. Бала Мәншүк
 2. Жусан иісі
 3. Шығыс шынары
 4. Тау қыраны
 5. Жақия
 6. «Даламыздың даңқысың, Балауса гүл-балғын қыз». Қай ӛлеңнен алынған үзінді
 7. Н.Ғабдуллин. Батырдың мінезі
 8. С.Жиенбаев. Әлия

 

 1. С.Машахов. Мәншүк
 2. Қ.Әбдіқадыров. Алып бала
 3. С.Мұқанов. Батылдық
 4. «Қазақтын батыры … жасы 80-ге келген екен.» деген үзінді кімге арналған?
 5. Наурызбай батыр
 6. Қабанбай батыр
 7. Ағыбай батыр
 8. Сырым батыр
 9. Бӛгенбай батыр
 10. Мына үзінді қай жазушының шығармасынан

-Ғафу етіңіз, Василий Матвеевич, мен сіздің келіп қалғаныңызды аңғармай қалдым,-деп әдеппен сәлем берді.

 • Оқасы жоқ. Ия, Шоқан, ӛзеннің арғы бетіне қарай қалыпсың, не кӛріп тұрсың?
 • Туған елімді кӛріп тұрмын, — деді Шоқан Ертістің арғы бетіне қарап тұрып,- мына ӛзеннін арғы бетінде біздің ауыл бар ғой. Шіркін, барар ма еді, дала қазір қандай тамаша екен!
 1. С.Бегалин
 2. Қ.Жұмаділов
 3. С.Кӛбеев
 4. Е.Ӛтетілеуұлы
 5. Ж.Аймауытов
 6. Медеу туралы жырлаған ақын
 7. Ж.Жабаев
 8. К.Толыбаев
 9. М.Айтхожина
 10. А.Сейтақ
 11. Ә.Тәжібаев
 12. « Үдере көшкен Бабалардың Мекені — бұл» ӛлең жолына арқау болған жер
 13. Астана
 14. Алматы
 15. Кӛкшетау
 16. Түркістан
 17. Жезқазған
 18. Ғ.Мұстафиннін «Дауылдан кейін» атты кӛлемді шығармасы қай жылы жазылды
 19. A) 1945
 20. B) 1959
 21. C) 1948
 1. D) 1952
 2. E) 1941
 3. Ӛ.Тұрманжановтың «Туған ӛлкем» ӛлеңінің алғашқы шумағы қалай басталады
 4. Неткен сұлу, неткен кӛркем
 5. Ер еңбеті шалқып, тасқан
 6. Ақ күмістей қаласы бар
 7. Осы менің туған ӛлкем
 8. Кӛгінде күн нұрын тӛккен
 9. Мына ӛлең жолдарының тақырыбы қалай аталады Адам да, мал да ӛзінше

Жүр жадырап далада Жаңа жылды қарсы ап тұр Кәрі де, жас та, бала да

 1. «Жыл мезгілдері»
 2. «Наурыз»
 3. «Қарлығаш»
 4. «Кӛктем жыры»
 5. «Гүлдер»
 6. «… Су бетіндегі түтін тараған кезде жан-жақтан дүңкіл естілді. Дүңкіл әуелі ақырын, сонан кейін қаттырақ естіле бастады, ақырында жан- жақтан қуанышты дауыстар естілді» деген үзіндінің авторы
 7. Д. Родари
 8. Л.Толстой
 9. Андерсен
 10. А. Чехов
 11. Э.Распе
 12. «-Кел!- дегендей болды кӛкше.

-Күлімбезіме шық !-дегендей болды кӛкше.

-Кӛкке тӛбеңді тигізейін! — дегендей болды кӛкше »— деген жолдарынының авторы кім?

 1. А.Құнанбаев
 2. Қ.Мырза Әли
 3. С.Мұқанов
 4. Ғ.Мұстафин
 5. Т.Молдағалиев
 6. М.Мақатаевтың «Отан» ӛлеңі қалай басталады
 7. Күнін сүйем
 8. Қыбырлаған
 9. Бәрінен
 10. Бол оның

 

 1. Ағынды ӛзен
 2. С.Жүнісовтің «Кімнің мекені жақсы?» мәтініндегі ӛзі тар, ӛзі қараңғы, ӛзі қауіпсіз мекен
 3. тасбақаның
 4. құрбақаның
 5. тышқанның
 6. жауынқұрттың
 7. құмырсқаның
 8. Дүкенде а кг шоколад және в кг карамель болды. с кг кәмпит сатылды. Дүкенде неше килограмм кәмпит қалды?
 9. а-в+с
 10. а+в-с
 11. а+в= ав-с
 12. а-с=в-с
 13. ав-с
 14. 1 минут сағаттың кандай бӛлігін алатынын анықта

 

 

 

 

 

 1. 16:4 + 24:4=[ ] : 4 тендігі дұрыс болу үшін бос торга тиісті санды тандап, белгілеңіз.
 2. 16
 3. 34
 4. 40
 5. 30
 6. 24
 7. 9456 мен 5364 сандарының қосындысы және 4390 санының айырмасы
 8. A) 17834
 9. B) 10430
 10. C) 14820
 11. D) 12820
 12. E) 10340

43 . Ен үлкен үш таңбалы сан A) 899

 1. B) 100
 2. C) 999
 3. D) 809
 1. E) 900
 2. 5 мүшелдің бӛлігі
 3. 20 жыл
 4. 25 жыл
 5. 30 жыл
 6. 15 жыл
 7. 10 жыл
 8. Кӛбейтудің компоненттері
 9. бӛлгіш пен бӛлінгіш
 10. азайғыш пен азайткыш
 11. қосылғыштар
 12. кӛбейткіштер
 13. дәреженің негізі
 14. Натурал санға жатпайтын цифрды белгіле.
 15. A) 100
 16. 10
 17. 11
 18. 1
 19. 0
 20. Қосындыны санға кӛбейту үшін,ол санға әрбір қосылғышты жеке-жеке кӛбейтіп,шыққан кӛбейтінділердің мәніндерін қосуға болады. Бұл кӛбейтудің қандай қасиетіне жататынын белгіле.
 21. ауыстырымдылы, терімділік
 22. үлестірімділік
 23. дұрыс жауап жоқ
 24. терімділік
 25. ауыстырымдылық
 26. Текшенің кӛлемінің -і 5 см болса,

 

оның кӛлемі

 1. 9см3
 2. 15см3
 3. 8см3
 4. 20см3
 5. 16см3
 6. Егер қосылғыштардың орнын ауыстырса … ӛзгермейді (толық ереже)
 7. кӛбейтіндінің мәні
 8. қосындының мәні
 9. қосылғыштардың мәні
 10. қосынды
 11. айырманың мәні

 

 1. 2 кластың 348 бірліктері бар сан:
 2. A) 10348026528
 3. B) 1985236458
 4. C) 2986547201
 5. D) 5126348258
 6. E) 10289349026

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Буын үндестігі заңына бағынбайтын қосымшалары бар сӛйлемді белгілеңіз.
 2. Қала маңында сарқырап ӛзен ағып жатыр
 3. Ӛзеннен құбыр тартып, насос орнатты
 4. Шаршап-шалдығып әзер жетеді
 5. Су құбыры бас алар тұсқа тӛр орнатылды
 6. Ақтелпек, сенікі де, Бояубаевтікі де дұрыс
 7. Орнынан әрең тұрады
 8. Дұрыс тасымалданған сӛзді белгілеңіз.
 9. қа-йық,тау-уық, жаң-а
 10. қа-йык,та-уық, жа-ңа
 11. қай-ық,тау-ық, жаң-а
 12. қа-йық,та-уық, жа-ңа
 13. дұрыс жауап жоқ
 14. қ-ай-ық, тау-ық, жа-ңа
 15. Вазада 12 алма болды.6 алманы жегенде қанша алма қалады?
 16. A) 12:6=2
 17. B) х-6=12
 18. C) 12-6=72
 19. D) 12-6=6
 20. E) 12+6=18
 21. F) 12 — х=6
 22. Бірдей екі қорапка а текше сыяды. 9 қорапқа ше:
 23. A) 9+(2-а)
 24. B) а-9 .
 25. C) а • 9 +2
 26. D) а:2 • 9
 27. E) (9- 2) • а
 28. F) (9+2) • а
 1. 6688:32•57-6176 ӛрнегінің мәні A) 5637
 2. B) 5737
 3. C) 5637
 4. D) 5037
 5. E) 5727
 6. F) 5707
 7. Ӛрнектің мәні (14084: 28-27)-37- 12060 A) 17612
 8. B) 5553
 9. C) 5552
 10. D) 509048
 11. E) 476
 12. F) 12060
 13. Артық фигурасы бар қатарлар
 14. шаршы, призма, шеңбер
 15. тіктӛртбұрыш, параллепипед, шеңбер
 16. конус, шар, призма
 17. шеңбер, конус, үшбұрыш
 18. куб, шеңбер, үшбұрыш
 19. шар, тіктӛртбұрыш, үшбұрыш
 20. үшбұрыш, шаршы, конус
 21. параллепипед, шар, призма
 22. Тӛмендегі формуламен қандай геометриялық фигураның кӛлемін табуға болатынын тап: V=a·b·с
 23. дӛнгелектің
 24. Тіктӛртбұрыштың
 25. шаршының
 26. Тӛртбұрыштың
 27. Параллелепипедтің
 28. Үшбұрыштың
 29. 1 тоннаның мыңнан бірі, жүзден бірі, миллионнан бірі
 30. мыннан бірі 10кг
 31. мыңнан бірі 100 кг
 32. миллионнан бірі 10 г
 33. жүзден бірі 10 кг
 34. миллионнан бірі 1 г
 35. жүзден бірі 10 ц
 36. мыннан бірі 1кг
 37. 1квадрат метр тең A) 1 000 см2
 38. B) 10000см2
 39. 10см2
 40. 10дм2
 41. E) 1000дм2

 

 1. 100дм2
 2. 1см2

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Бір күні құрбақа, тышқан, құмырсқа-үшеуі кімнің мекені жақсы, жайлы қонысы бар екенін білмекші болып жолға шығады.Үшеулері талай шұңқыр,

талай тӛмпешікті жүріп ӛтеді.Ақыры олар кішкентай шалшық суға кез болады.Шалшықтың маңынан борсыған иіс келеді.Шетжағында тұрған кӛкқұтаннан басқа мұнда ештеңе кӛрінбейді.Дүниеде ең қолайсыз жер осы болар -ау, деп кӛкқұтанның қасына келді.

Кӛкқұтан,кӛккұтан жер бетінде кімнің мекені жақсы, қонысы жайлы

?-деп сұрады.Ең жайлы қоныс осы жер.Кӛрмейсін бе, бұл жердің

иісі-кӛкірегіңді ашады,суы қандай тәтті-жер сасиды,батпағы қандай жұмсақ-нағыз май батпақ-депті.Ол үшеуіне бұл мекен ұнамапты.Олар тағы да ілгері қарай жүре беріп, сәске түсте ол шеті мен бұл шетіне кӛз жетпейтін жазық далаға келіп жетті.Қалың кӛдеден баска келеңке болар пана жоқ.Құрбақаның тамағы бүлкілдеп, ең қолайсыз мекен осы жер болар деп ойлады.Кӛденін түбінде бұғып отырған бозторғай мұны естіді-де «жер бетінде менің мекенімнен жақсы жер жоқ»-деп әнге салып аспанға кӛтерілді. Құрбақа, тышқан,құмырсқа тағы да ілгері жүріп кетті.Бір кезде қатты жауын жауып жер беті батпаққа айналды.Олар жауынға малынып жүре алмай қалды.Ол үшеуі ең

қолайсыз қоныс осы болар деп ойлады.Сонда жауынқұрттар «жауын жауғаны қандай рахат! »-деп жыбырлады. Құрбақа, тышқан,құмырсқа әрі қарай жүрмеді.Арып-ашып ӛз мекендеріне қайтып келді.Тышқан ӛзінің ініне кіріп, ӛз мекенім ӛзіме жайлы екен деді.Құмырсқа да ӛз ініне кіріп: О, шіркін бұл дүниеде менің ілеуімнен жақсы мекен бар ма екен, ӛзі жайлы,ӛзі биік, ӛзі жұмсақ,-деді.Ал құрбақа болса ӛзінің жайына секіріп түсіп.Дүниеде менің жерімнен жайлы мекен жоқ шығар.Ӛзі салқын, ӛзі дымқыл, ӛзі кӛлеңке,- деді.Сонымен дүниедегі ең жақсы мекен, жайлы қоныс-әркімнің ӛз мекені, ӛз жері екен.

 1. Бозторғайдың әнге салып айтқаны:
 2. шалшық су жақсы
 3. ыстық тол, дала жаксы
 4. далалы алқап жақсы
 5. таулы мекен жақсы
 6. ӛзен жақсы
 7. Кӛкқұтанның ойы:
 8. орман жақсы
 9. далалы алқап жақсы
 10. әлемдегі барлық мекен жайлы
 11. шалшық су жақсы
 12. таулы мекен жақсы
 13. Мәтіндегі ойға байланысты мақалды тап.
 14. «Туған жердің қадірін, алыста жүрсең білерсің»
 15. «Отаның алтын бесігім»
 16. «Туған жердей жер болмас»
 17. «Отан оттан ыстық»
 18. «Қайран менің ӛз үйім, кең сарайдай боз үйім»
 19. Жауынқұрттардың арманы:
 20. жауынды жер жақсы
 21. далалы алқап жақсы
 22. балшықты жер жақсы
 23. шалшық су жақсы

 

 1. ӛзен, су жақсы
 2. Мәтіннің атауы:
 3. «Кімнің мекені жақсы?»
 4. «Ең жайлы мекен»
 5. «Ғажайып бақ»
 6. «Туған жер»
 7. «Үш сом»

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Шӛлді жерлердің жануарлары тез жүгіруге, жылдам ұшуға

бейімделген. Олар сулы жерлерді шарлап, іздеп, тауып ішеді.

Кейбіреулері азықтың құрамындағы ылғалмен сусындайды.

 1. Азықтың құрамындағы ылғалмен сусындайтын шӛл жануарлары
 2. сарышаян, ақбӛкен, бұлдырық
 3. қосаяқ, қарақұйрық, ақбӛкен
 4. құлақты кірпі, ақбӛкен, бұлдырық
 5. жылан, кесірткі, сарышаян
 6. сұр келес, құлақты кірпі, қосаяқ
 7. Бұл кішілеу келген тұяқты жануар.

Халық оны киік деп те атайды. Қорек, су іздеп, алыс жерлерді ұзақ шарлап жүре береді. Бұл кәсіптік бағалы аң қалай аталады

 1. арқар
 2. ақбӛкен
 3. тауешкі
 4. қосаяқ
 5. қарақұйрық
 6. «Кызыл кітапқа» енген шӛл жануарлары
 7. қарақұйрық, жылан
 8. сұр келес, сарышаян
 1. ақбӛкен, қарақұйрық
 2. құлақты кірпі
 3. қоян, кірпі
 4. Бұл құс кептер шамалас шағын құс. Оның мойны қысқа, басы кішкене, қанаты ұзын, сүйір болғандықтан ұшуға қолайлы. Ол ертенгісін және кешкісін суатқа ұшып барып су ішеді. Суға жемсауын толтырып алады да, оны ұясына келген соң балапандарына береді. Бұл құстың атауы
 5. қарлығаш
 6. сауысқан
 7. шымшық
 8. қаракарға
 9. бұлдырық

Бұл жануар ашық далалы, шӛлейт жерлерде тіршілік етеді. Бұл ӛте жүйрік аң. Кеуделі, аяқтары сидам, жіңішке және мықты болады.

Тұмсығы дӛңес, танау тесіктері кең, жүгіргенде танауы делдиіп, еркін тыныс алуға мүмкіндік береді. Бұл қандай жануар

 1. сұр келес.
 2. ақбӛкен
 3. киік
 4. қарақұйрық
 5. қосаяқ

 

1068 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Кӛп мағыналы сӛздер қатары:
 2. бала, сәби
 3. кӛркем, әсем
 4. сары, жарқын
 5. жүз, қой
 6. арық, ұзын

 

 1. Синонимдер қатары:
 2. шапшаң-тез, ескі-жана, келбет-пішін
 3. әдемі-сұлу, алыс-қашық, батыр-ер
 4. ақ-қара, ащы-тұщы, қас-дос
 5. айту-жеткізу, қайғылы-мұнды, қорқақ-батыр
 6. әдемі-сұлу, жарық-қараңғы
 7. Фонетикалық жаттығулардың міндеті
 8. грамматикалық жаттығу жұмысы
 9. буын мен дыбысты жақсы айыра алу
 10. сӛйлем мүшелерін ажырату
 11. дыбыстар мен сӛз таптарын ажырату
 12. сӛз тұлғасын ажырату
 13. Мен жазбаймын ӛлеңді ермек үшін.(Абай)

Сайлемдегі толық мағыналы сӛздер санын белгілеңіз.

 1. 2
 2. 4
 3. 3
 4. 5
 5. 1
 6. Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сӛз
 7. жарасы ашыды
 8. айран ашыды
 9. сүт ашыды
 10. кӛзі ашыды
 11. жаны ашыды
 12. Омоним қатысқан қатарды белгілеңіз.
 13. Балаға тең кӛрінер бай мен кедей
 14. Сен тотықүс бақта жүрген, ал мен қойшы мал баққан
 15. Сонау бақша ішінен табылармын
 16. Байланыс, қарым-қатынас дамып келеді
 17. Ӛзеннің басында отырып, кітап оқыдым
 18. Күрделі мүшелер
 19. салды
 20. әкетті
 21. ыржиды
 1. тартты
 2. құя салды ,
 3. Ине сабақтап берші, қызым.

Сӛйлеміндегі қаратпа сӛз

 1. сабын
 2. ине
 3. қызым
 4. сабақтап
 5. берші
 6. Жалаң сӛйлемді кӛрсет:
 7. Оның музыкалық мәдениеті ӛте бай.
 8. Олардың әндерін бәріміз тыңдаймыз.
 9. Ол оқып жүр.
 10. Данияр үйді жинады.
 11. Мен таңға дейін отырдым.
 12. Қызметі мен сұраулары ортақ болып, ӛзара салаласа байланысқан екі не одан да кӛп мүшелер қалай аталады?
 13. тұрлаусыз мүшелер
 14. свйлемнін бірыңғай мүшелері
 15. тұрлаулы мүшелер,тұрлаусыз мүшелер
 16. жай сӛйлѐм
 17. құрмалас сӛйлем
 18. Шумақтағы қаратпа сӛз саны

Күлдіргеп-ай, Күлдірген! Жуамын деп еденді

Үйдің ііиін бүлдірген.

Әй, Күлдірген, Күлдірген!

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
 6. Ӛздігінен сӛйлем мүшесі бола алмайды
 7. бастауыш
 8. тұрлаулы мүшелер
 9. баяндауыш
 10. шылау
 11. бастауыш, баяндауыш
 12. Күрделі сын есімді тап:
 13. сары ала
 14. ұзын
 15. биік
 16. қалың

 

 1. әдемі
 2. Шылауы бар сӛйлем
 3. Келгеннен кӛзі газет, журналдарда.
 4. Журнал, газет сатып алдым.
 5. Газет те, журнал да жеткілікті.
 6. Газет, журнал сатып алдым.
 7. Газет, журналдарда мақала жеткілікті.
 8. Не істедім?Не істедің?Не

істеді?деген сұрақтар етістіктің қай шағына қойылады ?

 1. Осы шақ
 2. Ӛткен шақ
 3. Осы шақпен ӛткен шаққа
 4. Ӛткен шақпен келер шаққа
 5. Келер шақ
 6. Болымсыз етістіктер қатарын кӛрсет
 7. сызады, тежейді, күледі, үзеді, болады
 8. сызасьщ, тежейсің, күлесің, үзесің, боласың
 9. сыз, теже, күл, үз, бол
 10. сызба, тежеме, күлме, үзбе, болма
 11. сыздың, тежедің, күлдің, үздің, болдың
 12. Ол есімдігінің шығыс септігіндегі түрі
 13. одан
 14. оны
 15. оған
 16. онда
 17. онымен
 18. Мезгіл үстеу сұрақтары
 19. қайтті? қашан?
 20. кім? қалай?
 21. қашан? қанша?
 22. кім? қашан?
 23. қашан?
 24. Мақалдың қай түріне жататынын анықта

«Мал ӛсірсең қой ӛсір, ӛнімі оның кӛл кӛсір»

 1. Еңбек және кәсіп
 2. ӛнер жане білім
 3. денсаулық
 4. әулет және қоғам
 5. тұрмыс,салт
 1. Негізгі ой турасынан білдірілмей тұспалдап, жанамалап айтылатын шығарманың түрі
 2. мәтел
 3. жанылтпаш
 4. шешендік сӛздер
 5. нақыл сӛздер
 6. мақал
 7. Тӛмеңдегі жолдардың авторын белгілеңіз.

Ашу деген — ағын су, Алдын ашсаң, арқырар. Ақыл деген — дария, Алдын тоссаң, тоқырар.

 1. Тәттімбет жырау
 2. Асан қайғы
 3. Әйтеке би
 4. Тӛле би
 5. Қазыбек би
 6. Айтыстың қай түріне жататынын анықта: Замандас, сӛз таба алмай сасайын ба? Жолынан бұрынғының асайын ба?

Әдеті бұрынғының болғаннан соң, Жапанға елден шығып қашайын ба?!

 1. жұмбақ айтысы
 2. қайым айтысы
 3. бәдік айтысы
 4. жігіт пен қыз
 5. ақындар айтысы
 6. Аңыздарда кездесетін кейіпкерлер……………………………
 7. Алдар кӛсе
 8. Бала би
 9. Әйтеке би
 10. Тӛле би
 11. Ер Тарғын
 12. «Күш атасын танымас» мақалы сәйкес келетін шығарма
 13. Қ.Жұмаділов «Қабанбай»
 14. Б.Момышұлы «Ұшқан ұя»
 15. Ӛ.Қанахин «Жер идірген»
 16. А.Естенов «Абылай»
 17. Б.Тоғысбайұлы «Ақан сері»
 18. Райымбектің су кӛзін ашқан құралы
 19. қылыш
 20. таяқ
 21. найза

 

 1. айбалта
 2. шоқпар
 3. Шығыс шынары деп кімді атаған?
 4. Әлия
 5. Мәншүк
 6. Мәнсия
 7. Ләззат
 8. Сабира
 9. Жақыннан жарым жау шықса, Белдеудегі пырағым.

Мың жылқыны  суарған Тӛскейден аққан бұлағым. Артықша туған еренім! Жыр кімге арналған?

 1. Қабанбай
 2. Бӛгенбай
 3. Наурызбай
 4. Райымбек
 5. Абылай
 6. Аты аңызға айналған партизан, кӛрнекті жазушы Қасым Қайсенов қай жылы туылды?.
 7. A) 1918
 8. B) 1917
 9. C) 1921
 10. D) 1912
 11. E) 1924
 12. «Туған тілім» ӛлеңінің авторы
 13. Ж.Смаков
 14. С.Жүнісов
 15. Ӛ.Тұрманжанов
 16. М.Мақатаев
 17. Д.Әбілев
 18. «Тӛңірек ашық, тұман жоқ, Кӛктен нұрын күн септі» — деген ӛлең жолдарының авторы
 19. Ж.Смаков «Отан»
 20. С.Сейфуллин «Наурыз»
 21. М.Хакімжанова «Кӛктем жыры»
 22. І.Жансүгіров «Кӛктемде»
 23. Ш.Құдайбердиев «Жаз келер»
 24. Киттің жұтқыншағы неге мұндай? Шағармасының авторы
 25. Дж. Родари
 26. Андерсен
 27. Э. Хемингуэй
 28. Р. Киплинг
 29. Э. Распе
 30. «Жуан мен жіңішке», «Жанға

жайлы жаңа таныстар», «Ванька»,

«Ваня ағай» атты шығармалардыв авторы

 1. А.Пушкин
 2. М. Зверев
 3. Ш.Айтматов
 4. Л.Толстой
 5. А.Чехов
 6. К.Оразбекұлының «Елтаңба мен Ту туралы жыр» шығармасында кездесетін мақал
 7. Отан отбасынан басталады
 8. Ат-ердің қанаты
 9. Туган жердей жер болмас
 10. Туған жердін күні де, түні де ыстық
 11. Ер сасқанда белгілі
 12. «Елігі ешкісімен есебі жоқ, Жайылып сайын шөлде сайраңдаған» үзіндісі алынған шығарма
 13. Алтай
 14. Тоқсан жолдың торабы
 15. Алакӛл
 16. Дала
 17. Достық космодромы
 18. Агроном мамандығы туралы шығарма
 19. Ақжайық. А.Құдайбергенов
 20. Нағыз малшы. Д.Қасенов
 21. Күріш туралы сыр. Б.Исаев
 22. Түркістан М.Айтхожина
 23. Туған жер. О.Асқар
 24. «Кӛкшетау» поэмасының авторы
 25. Ш.Уалиханов
 26. І.Жансүгіров
 27. Б.Майлин
 28. С.Сейфуллин
 29. Ж.Аймауытов
 30. К.Ахметова «Астана» ӛлеңінде Сарыарқа жерінде………….

орналасқан.

 1. Мұнай
 2. Есіл
 3. Балқаш
 4. Алматы
 5. Алатау
 6. «Қайран жерім» ӛлеңінің авторы
 7. Ш.Бӛкеев
 8. С.Батақұлы

 

 1. М.Байзақов
 2. Ә.Найманбаев
 3. А.Керейұлы
 4.   , , бӛлшектер

 

 1. Дұрыс
 2. Кем
 3. Бұрыс
 4. Артық
 5. Тең
 6. Бірінші кластың 55 бірлігі және екінші кластың 15 бірлігі бар санды табыңыз
 7. A) 550115
 8. B) 115055
 9. C) 55115
 10. D) 15055
 11. E) 115550
 12. Санды разрадтық қосылғыштарға жіктеңіз
 13. A) 9687=9687
 14. B) 9687=9000+687
 15. C) 9687=9000+60+80+7
 16. D) 9687=9000+600+80+7
 17. E) 9687=9600+87
 18. 9200·0=

Дұрыс жауап

 1. A) 0
 2. B) 300
 3. C) 920
 4. D) 9200
 5. E) 92
 6. 910030 санын қосылғыштарға жікте
 7. A) 910030=9000+100+30
 8. B) 910030=90000+100+30
 9. C) 910030=900000+1000+30
 10. D) 910030=900000+10000+30
 11. E) 910030=9000+100+3
 12. 570 бен 230 санының айырмасын 650 санына қос
 13. A) 990
 14. B) 568
 15. C) 760
 16. D) 872
 17. E) 880
 18. 7 жүздік мыңдық, 4 ондық мыңдық, 8 бірлік мыңдық, 5 жүздік, 4 ондық,

3 бірліктің жазылуы

 1. A) 7404323
 2. B) 7454323
 3. C) 7443523
 4. D) 7440523
 5. E) 748543
 6. Бірлік мыңдар, ондық мыңдар және жүздік мыңдар
 7. онмыңдықтар
 8. екінші
 9. бірінші
 10. жүздіктер
 11. ондықтар
 12. Ӛсу ретімен жазылған сандар қатарын тап
 13. A) 67490,67940,67094,67049
 14. B) 69074,69407,69047,69704
 15. C) 69740,69405,69502,69312
 16. D) 64079,67094,67049,64094
 17. E) 69047,69407,69704,69740
 18. (а + b) • 4 ӛрнегіне тең болатын ӛрнекті кӛрсетіңіз.
 19. 4аb
 20. a + b·4
 21. 4a+4b
 22. а·4 + b
 23. 4b + а
 24. Дӛңгелектің қандай бӛлігі боялғанын тап

 

 

 

 

 

 1. Мына саннан 313155055 1

кластың 55 бірлігі болса, 2 кластың 115 бірлігі болатындай етіп, тӛрт цифрды сызып таста.

 1. A) 1150550
 2. B) 550115
 3. C) 511115
 4. D) 55115
 5. E) 115055

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Буын үндестігіне сәйкес қосымша дұрыс жалғанбаған сӛз
 2. цирктер
 3. кӛршілер
 4. малшілер
 5. мектептер
 6. кітаптар
 7. оқушылар
 8. Тек кана қатаң дауыссыздары бар сӛз
 9. қаңбақ
 10. қалақ
 11. салмақ
 12. талақ
 13. жаңғақ
 14. қыс
 15. 4 сыныпта шамалар арасындағы тәуелділіктермен танысады
 16. уақыт, ӛнімділік, ауданы
 17. ауданы, егіннің түсімділігі, уақыт
 18. егіннің түсімділігі, ауданы, массасы
 19. жылдамдық, уақыт, қашықтық
 20. ӛнімділік, уақыт, атқарылатын жұмыс
 21. заттың бағасы, саны, құны
 22. Зауытта 25316 бӛлшек жасалды. Бірінші жұмысшы 8312 бӛлшек, екінші жұмысшы 8098 бӛлшек жасады.Үшінші жұмысшының жасаған бӛлшегінін саны неше
 23. A) 8802
 24. B) 9064
 25. C) 8906
 26. D) 8804
 27. E) 8809
 28. F) 9006
 29. (420 • 30 – 28000:70)+35·11-5

ӛрнегінің мәнін табыңыз

 1. A) 86770
 2. B) 8677
 3. C) 25017
 4. D) 2517
 5. E) 12580
 6. F) 12380
 7. 15·5-14:7 ӛрнегі
 1. Айырма
 2. Кӛбейтінді
 3. Қосынды
 4. Бӛлінді
 5. Бӛлінгіш
 6. Дәреже
 7. Жазық геометриялық фигураларға жататындар
 8. призма
 9. шаршы
 10. тік бұрышты параллелепипед
 11. пирамида
 12. шеңбер
 13. тік тӛртбұрыш
 14. конус
 15. үшбұрыш
 16. Шеңбер дегеніміз-
 17. тӛртбұрыш
 18. дӛнгелектің шекарасы
 19. сызықтарман шектелген фигура
 20. барлық нүктелері центрінен бірдей қашықтықта болады
 21. сынық сызы
 22. шеңбердің центрі болады
 23. үшбұрыш
 24. Әйнекшеге теңдік тура болатындай етіп койылатын сан 100 км =П
 25. A) 100м
 26. B) 10000см
 27. C) 100 000 м
 28. D) 100000 см
 29. E) 1000000 м
 30. F) 10 000 000 см
 31. Ӛрнектін мэнін тап:5ғх2
 32. 10 ғасыр
 33. 1 000жыл
 34. 100 жыл
 35. 100ғасыр
 36. 10жыл

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Балалар жаңғақ жинады. Ер бала қызға қаоағанда 14 жаңғақты артық жинады. Содан кейін қызға 8 жаңғақ берді.

 1. Жаңғағы бұрын ӛзінде бар жаңғаққа қарағанда артты:
 2. 2-ге
 3. 8-ге
 4. 6-ға
 5. 7-ге
 6. 9-ға
 7. Егер қызда бұрын 10 жаңғақ болса, ұл 8 жаңғағын бергеннен кейін ұлдыкіне қарағанда артты:
 8. 4-ке
 9. 0-ге
 10. 2-ге
 11. 3-ке
 12. 5-ке
 13. Ер баланың жаңғағы егер қызда бұрын 10 жаңғақ болған болса, кеміді:
 14. 7-ге
 15. 8-ге
 16. 6-ға
 17. 9-ға
 18. 2-ге
 19. Егер қызда бұрын 10 жаңғақ болған болса, ұл мен қызда барлығы :
 20. 34 жанғақ
 21. 24 жанғақ
 22. 44 жаңғақ
 23. 34 жаңғақ
 24. 14 жаңғақ
 25. Егер қызда бұрын 10 жанғақ болған болса, ұл оған 8 жаңғағын берген соң, бұрын ұлда болған

жаңғақ саны :

 1. 24
 2. 20
 3. 22
 4. 26
 5. 28

 

2- мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ұзындығы 48м, ал ауданы -12а. Кейін жер иесі ұзындығын 5мерге ұзартты, ал енін 5метрге қысқартты.

 1. Ұзындығы 48м ,ауданы 12 а тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ені:
 2. 28м
 3. 20м
 4. 26м
 5. 30M
 6. 25м
 7. Ұзындығы мен енін езгерткеннен кейінгі тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ауданы
 8. A) 1080м2
 9. B) 1000м2
 10. C) 1040м2
 11. D) 1060м2‘.
 12. E) 1020м2
 13. Ұзындығы мен енін ӛзгерткеннен кейінгі тіктӛртбұрыш иішінді жер телімінің периметрі :
 14. 146м
 15. 148м
 16. 147м
 17. 140м
 18. 144м
 19. Ұзындығы мен енін ӛзгерткеннен кейінгі тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ауданы мен алғашқы жер телімінің ауданының айырмашылығы :
 20. A) 145м2
 21. B) 140м2
 22. C) 150м2
 23. D) 135м2
 24. E) 130м2

 

 1. Алғашқы жер телімінің периметрі

:

 1. 144м
 2. 136м
 3. 126м
 4. 156м
 5. 146м

 

1072 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Кӛп мағыналы сӛздер қатары:
 2. сары, жарқын
 3. арық, ұзын
 4. кӛркем, әсем
 5. жүз, қой
 6. бала, сәби
 7. Омоним қатысқан қатарды белгіленіз.
 8. Сен тотықұс бақта жүрген, ал мен қойшы мал баққан
 9. Ӛзеннің басында отырып, кітап оқыдым
 10. Сонау бақша ішінен табылармын
 11. Байланыс, қарым-қатынас дамып келеді
 12. Балаға тең кӛрінер бай мен кедей
 13. Сӛйлемдегі ауыспалы мағынада тұрған сӛз

Қатты желдің екпіні қайықты аудара жаздады

 1. Жаздады
 2. Желдің
 3. Екпіні
 4. Қатты
 5. аудара
 6. Түбірлес сӛздерді белгіле
 7. сулық, суға, балапан
 8. сушы, балық, балықшы
 9. балалық, сулык, балалар
 10. балалық, балақай, балажан
 11. жұмысшы, құрылысшы
 12. Қобызшы сӛзі
 13. негізгі сӛз
 14. түбір сӛз
 15. күрделі сӛз
 16. туынды сӛз
 17. қос сӛз
 18. Түбір тұлғасын сақтаған біріккен сӛзді кӛрсет:
 1. Ботагӛз
 2. Амангелді
 3. бүгін
 4. тасбақа
 5. жаңбыр
 6. Қыстырма сӛзі бар сӛйлем
 7. Кӛк бұйра орман желмен тербеледі.
 8. Ұлдар еден жуды.
 9. Екі бала орманға бара жатыр.
 10. Болашақта мен суретші болармын, бәлкім.
 11. Орманда қайың, тал, терек, үйеңкі ӛседі.
 12. Үн мен салдырдың қатысына қарай айтылатын дауыссыз дыбыстар:
 13. Қатаң, ұяң, үнді
 14. Үнді, ұяң, шұғыл
 15. Ызың, шұғыл, ауыз жолды
 16. Үяң,үнді,ызың
 17. Қатан, шұғыл ,үнді
 18. Ac атасы-нан. Сӛйлемнің баяңдауышы
 19. ас
 20. баяндауышы жоқ
 21. ас атасы
 22. атасы
 23. нан
 24. Сұраулы сӛйлемге айналдыр: Анаңа кӛмектесесің …?
 25. шы
 26. сірә
 27. ме
 28. ма
 29. бе
 30. Күрделі мүшелер
 31. ыржиды
 32. салды
 33. құя салды
 34. әкетті
 35. тартты
 36. Құрмалас сӛйлем құрамындағы жай сӛйлемдердің арасындағы тыныс белгілері
 37. Үтір, қос нүкте
 38. Сұрақ белгісі, сызықша.
 39. Леп белгісі, жақша.
 40. Нүкте, леп белтісі.

 

 1. Нүкте, тырнақша
 2. — нан, — нен, — дан, — ден, — тан, — тен жалғаулары:
 3. шығыс септігі
 4. ілік септігі
 5. табыс септігі
 6. атау септігі
 7. барыс септігі
 8. Жіктеу есімдіктер катарын керсетіңіз
 9. Бәлкім, дегенмен, сол
 10. Мен, біз, сен, сіз, ол
 11. Ешкім, әркім, ешқашан, әрқайсысы
 12. Ӛзі бұл сол, кім
 13. Қанша, қайда, қашан, неге
 14. Ешқашан — қай сӛз табына жататынын белгіле
 15. етістік
 16. сын есім
 17. сан есім
 18. есімдік
 19. зат есім
 20. Мекен үстеулі сӛз тіркесі
 21. бостан-бос жүрді
 22. жазғытұрым келді
 23. балаша мәз болды
 24. ӛте жақсы
 25. тӛмен түсті
 26. Негізгі сын есім
 27. икемді
 28. ақшыл
 29. қалың
 30. тӛменгі
 31. мұздай
 32. Үстеудің мағыналық түріне қарай бӛлінуі
 33. 3
 34. 6
 35. 7
 36. 5
 37. 4
 38. Аңыз-әңгімеде қандай оқиғалар беріледі
 39. адамның арман қиялы
 40. тарихи оқиға
 41. шындық оқиға
 42. шындық окиға мен қиял-ғажайып

оқиға

 1. қиял-ғажайып оқиға
 2. Тӛмендегі жолдардың авторын белгілеңіз.

Ашу деген — ағын су, Алдын ашсаң, арқырар. Ақыл деген — дария, Алдын тоссаң, тоқырар.

 1. Әйтеке би
 2. Aсан қайғы
 3. Қазыбек би
 4. Тӛле би
 5. Тәттімбет жырау
 6. Жамбыл облысы Шу ауданының Жайсаң жайлауында дүниеге келген адам
 7. Ойтеке
 8. Әбілқайыр
 9. Тӛле
 10. Қазыбек
 11. Абылай
 12. Қазақ халқы үлкен ойды аз сӛзге сыйғызған хальтқ ауыз әдебиетінің түрі
 13. мақал-мәтелдер
 14. шешендік сӛздер
 15. жұмбақтар
 16. нақыл сӛздер
 17. аңыз-әңгімелер
 18. Мақалдың қай түріне жататынын анықта:

«Мал ӛсірсең қой ӛсір, ӛнімі оның кӛл кӛсір»

 1. тұрмыс, салт
 2. еңбек және кәсіп
 3. әулет жзне қоғам
 4. денсаулық
 5. ӛнер және білім
 6. Қазақ батырларының заманы туралы шығарма
 7. С.Кӛбеев «Орындалған арман»
 8. М.Жұмабаев «Түркістан»
 9. М.Әуезов «Жолда»
 10. С.Бегалин «Қырдың жас түлегі»
 11. Ш.Уәлиханов «Абылай хан»
 12. Бұқар жырау «Құлағанға ұқсайды, қазақтың қамал қорғаны» деп кім туралы айтқанын белгілеңіз.
 13. Сырым батыр

 

 1. Қабанбай батыр
 2. Бӛгенбай батыр
 3. Райымбек батыр
 4. Наурызбай батыр
 5. «Жанын қиып халқы үшін, Жанып түскен ақ жұлдыз» Ӛлең жолдары кім туралы?
 6. Мәншүк
 7. Бауыржан
 8. С.Машақов
 9. Әлия
 10. Тоқтар
 11. Соғыста пулеметші атанған қазақ қызы кім?
 12. Мәншүк
 13. Әлия
 14. Роза
 15. Сабира
 16. Ләззат
 17. «Қазақ солдаты» романының авторы:
 18. Мұқтар Ауезов
 19. Асқар Тоқмағанбетов
 20. Қасым Қайсенов
 21. Бауыржан Момышұлы
 22. Ғабит Мүсірепов
 23. М.Мақатаевтың «Отан» ӛлеңі қалай басталады
 24. Қыбырлаған
 25. Бол оның
 26. Бәрінен
 27. Күнін сүйем
 28. Ағынды ӛзен
 29. Қайран, Қарасазым-ай!-авторын анықтаңыз
 30. М.Шаханов
 31. Ж.Жабаев
 32. Қ. Аманжолов
 33. Қ.Ыдырысов
 34. М.Мақатаев
 35. «Мынау жатқан саф мыс Трансваальден келген деп жазылыпты. Бұл казақ даласының қазынасы» деген жолдар жазылған мәтін
 36. Алтай
 37. Кӛкшенің кеудесінде
 38. Тоқсан жолдың торабы
 39. Қарағанды
 1. Туған жердің тасы да танымал
 2. «Енді, қазақ, бір-біріңді аяла! Түбі бірге түп қазыққа шоғырлан!» — деген ӛлең жолдары алынған шығарма
 3. Туған ӛлкем Ӛ.Тұрманжанов
 4. Астана К.Ахметова
 5. Туған тілім Д Әбілов
 6. Дала Қ.Мырза Әли
 7. Туған жер О.Асқар
 8. Орыстың ұлы жазушысы Лев Толстойдың шығармасын табыңыз.
 9. «Суықторғай»
 10. «Акула»
 11. «Каштанка»
 12. «Китпен кездесу»
 13. «Шал мен теңіз»
 14. Медеу туралы жырлаған ақын
 15. Қ.Толыбаев
 16. Ж.Жабаев
 17. Ә.Тәжібаев
 18. М.Айтхожина
 19. А.Сейтақ
 20. «… Су бетіндегі түтін тараған кезде жан-жақтан дүңкіл естілді. Дүңкіл әуелі ақырын, сонан кейін қаттырақ естіле бастады, ақырында жан- жақтан қуанышты дауыстар естілді» деген үзіндінің авторы
 21. А.Чехов
 22. Д. Родари
 23. Э.Распе
 24. Л.Толстой
 25. Андерсен
 26. 28 жыл бойы жалғыздықтан жапа шеккен, ӛмірін шытырман оқиғамен ӛткізген кейіпкер
 27. Даниэл Дефо
 28. Робинзон Крузо
 29. Эрих Распе
 30. Мюнхаузен
 31. Маугли
 32. «Жуан мен жіңішке», «Жанға жайлы жаңа таныстар», «Ванька»,

«Ваня ағай» атты шығармалардың авторы

 1. М. Зверев
 2. Ш.Айтматов
 3. Л. Толстой

 

 1. А.Пушкин
 2. А. Чехов
 3. Африка жағасында болтан окиға туралы шыгарма
 4. Акула
 5. Үш жігіт туралы хикая
 6. Атадан қалған тұяқ
 7. Китпен кездесу
 8. Балық құрсағында
 9. Дӛңгелектің қандай бӛлігі боялғанын тап

 

 

 

 

 

 1. Қазақстанда әр үш адамға

жылына орташа есеппен 75кг. қағаз ӛндіріледі.Халқының саны 143 мың адамды құрайтын Кӛкшетау қаласының турғындарына жылына неше килограмм қағаз қажет?

 1. 3575 мың кг
 2. 5230мың кг
 3. 5310мың кг
 4. 1523 мың кг
 5. 3520мын кг
 6. 910030 санын қосылғыштарға жікте
 7. A) 9100.30=9000+100+30
 8. B) 910030=900000+1000+30
 9. C) 910030=900000+10000+30
 10. D) 910030=9000+100+3
 11. E) 910030=90000+100+30
 12. Қосудың үлестірімділік қасиеті:
 13. (а+в)·с=а·с+в·с
 14. (а+в)·с=а-с+в-с
 15. (а+в)·с=а-в+с
 16. (а+в)·с= а·с+в-с
 17. (а+в)·с= а·с-в-с
 18. Егер бӛліндінін мэнін бӛлгішке кӛбейтсе, онда…….шығады
 19. бӛлу
 1. кӛбейту
 2. бӛлгіш
 3. бӛлінгіш
 4. беліндінің мәні
 5. Кӛбейту амалының қасиеті:
 6. Бӛлінгіштік
 7. Терімділік
 8. Жинақылық
 9. Ауыспалық
 10. Белгісіздік
 11. 218016 санын 18016-ге азайт A) 100000
 12. B) 300000
 13. C) 200000
 14. D) 236032
 15. E) 398076
 16. Әлихан бір сан ойлады. Ол санның 4 бӛлігін тауып, оған 45-ті қосқанда,нәтижесі 50-ге тең болды.Әлихан ойлаған сан :
 17. 10
 18. 25
 19. 20
 20. 30
 21. 15
 22. 2 кластың 348 бірліктері бар сан: A) 2986547201
 23. B) 1985236458
 24. C) 10348026528
 25. D) 5126348258
 26. E) 10289349026
 27. Егер белгісіз санға 73- ті қосса, 540 болады.
 28. A) х+73=540
 29. B) 73+х= 540
 30. C) х+540-73
 31. D) х+540-73
 32. E) 540+х=73
 33. 1 минут сағаттың қандай бӛлігін алатынын анықтаңыз

 

 

 

 

 

 1. Санның тӛрттен бірі
 2. Тӛрттік үлес

 

 1. Тӛртке бӛлу
 2. Санның ширегі
 3. Санды тӛртке бӛлу
 4. Санның тӛрт бӛлігі

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Буын үндестігіне сәйкес қосымша дұрыс жалғанбаған сӛз
 2. мектептер
 3. оқушылар
 4. малшілер
 5. кӛршілер
 6. кітаптар
 7. цирктер
 8. Тәуелдік жалғау жалғанған кезде гүбір сӛзі ӛзгеріске ұшыраған сӛздер
 9. арманым, балапаным
 10. қаламым, дәптерім
 11. терегім,ӛрнегім,добым
 12. күшігім,талабым,жауабым
 13. Астанам, Алматым, Отаным
 14. тасбақам, ӛнерім
 15. Бұлағым, тауығым, келігім
 16. Есепті шығару жолдары Окушының күн сайын оқыған беттерінің саны бірдей болды.

Бірінші кітапты oл 12 күнде, екінші кітапты 7 күнде оқып бітірді Егер екінші кітаптағы, бет бірінші

кітаптан 90 бет артық болса, әр кітапта неше бет болғаны?

 1. A) 18·12
 2. B) 18 • 7
 3. C) 90 : (12 — 7)
 4. D) 90 : (12 + 7)
 5. E) 216-126
 6. F) 90·(12-7)
 7. Бірдей екі қорапқа а текше сыяды. 9 қорапқа ше:
 8. A) (9- 2) · a
 9. B) а:2·9
 10. C) а·9+2
 11. D) а • 9
 12. E) 9 +( 2 • a)
 13. F) (9+2)·a

55.3367·33 = 111111 заңдылығына сәйкес келетін жазулар

 1. A) 3367 • 66
 1. B) 3367·77
 2. C) 3367·55
 3. D) 3367 • 99
 4. E) 3367 · 44
 5. F) 3367 · 88
 6. 15·5-14:7 ӛрнегі
 7. Бӛлінгіш
 8. Бӛлінді
 9. Кӛбейтінді
 10. Айырма
 11. Дәреже
 12. Қосынды
 13. Шеңбер дегеніміз-
 14. сызықтарман шектелген фигура
 15. сынық сызы
 16. үшбұрыш
 17. шеңбердін центрі болады
 18. тӛртбұрыш
 19. дӛңгелектің шекарасы
 20. барлық нүктелері центрінен бірдей қашыктықта болады
 21. Куб тәріздес жәшіктің кӛлемі 125 дм3. Оның қыры
 22. 9дм
 23. 5дм
 24. 27 дм
 25. 3 дм
 26. 18 дм
 27. 6дм
 28. Экскаватор ұзындығы 12 м, ені 7м,терендігі 2м тікбұрышты параллелепипед пішіндес қазаншұңқыр қазды.Егер бір машинаға 4м2 топырақ сыятын болса,онда барлық қазылған топырақты тасу үшін қажет болатын машина саны:
 29. 38
 30. 40
 31. 44
 32. 46
 33. 36
 34. 42
 35. 1 апта:
 36. 5 таул 12 сағ
 37. 168 сағ
 38. 97 сағ
 39. 6 тәул 24 сағ
 40. 4 тәул 12 сағ

 

 1. 4 тәул 3 сағ
 2. 3 тәул 10 caғ
 3. 5 тәул 2 caғ

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Сіз мектепте жас мамансыз. Жас болсаңыз да бірнеше үлгілі сабақтар

беріп кӛзге түстіңіз. Мектеп әдіскері сізге сенім артып аудандық семинарда ашық сабақ беретініңізді айтты. Семинар күні сабаққа 20 шақты мұғалім қатысты. Сабақты слайд түрінде дайындап келдіңіз.

Сабакты енді бастай беріп үй тапсырмасын сұрап жатқанда тактаға шыкқан бір оқушыңыз абайсызда проекторды ӛшіріп алды.

 1. Осы жағдаяттан кейін сіздің ұстанымыңыз
 2. оқушы кӛңіліне жол табу
 3. кәсіби даму
 4. жан-жақты болу
 5. шығармашыл болу
 6. Кешірімді болу
 7. Мектеп әдіскері екінші жарты жылдық үлгілі сабақтар тізіміне сізді енгізбеген. Сіз не істер едіңіз
 8. мамандығымды ауыстырамын
 9. сенімнен шығуға тырысамын
 10. сабақтарыма ашық есік жариялаймын
 11. директорға шағым айтамын
 12. аудан білім бӛліміне шағымданамын
 13. Мектеп педкеңесінде семинардың қорытынды шешімі сіздің үлгермей қалған сабағыңыз нәтижесінде тӛмен болғанын айтты. Директор себебін сұрағанда, сіздің жауабыңыз
 14. басқа мектепке ауысамын
 15. болған жағдайға баланы кінәлаймын
 16. болған жағдайға менің кінәм жоқтығын дәлелдеймін
 17. сабақта болған жағдайды

түсіндіруге тырысамын

 1. болған жағдай үшін әріптестерімнен кешірім сұраймын
 2. Проекторды қайта қосып, сабақты жалғастырдыңыз. Сабақта жоспарлаған бір тапсырмаңызға үлгермей қалдыңыз. Сол себепті әдіскерден ескерту алдыңыз. Сіздің әрекетіңіз:
 3. жұмыстан шығып кетемін
 4. баланың ата-анасына шағым айтамын
 5. баланың тоқсандық бағасын 3 ке қорытамын
 6. қайтып барып балаға ескерту жасаймын
 7. сабақта болған жағдайды түсіндіруге тырысамын
 8. Оқушыға жауабыңыз
 9. сабақтың дұрыс ӛтпегеніне оқушыны кінәлаймын
 10. ебедейсіздігін бетіне басамын
 11. абайлап жүру керектігін айтамын
 12. ұрысамын
 13. сабақтан шығарып жіберемін

 

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жиуабы бар 5 тапсырма Боран-дауылдан әлсіз, желден күшті. Боранның түрі кӛп. Оның қарлы

боран, аязды боран, боран деген сияқты түрлері бар. Бұл оның желге қарағанда қуатты екендігіне байланысты келсе керек. Жауынды, бұршақты борандар уақытша соғатын борандар. Алайда бұл борандардың зияны кӛп. Жауынды боран аң-құс, жануарлар денесін сулап, ызғарлата соққандықтан бұған тӛзбеген

«жандылар» суы

 1. Елді мекендерде бораннан сақтану шаралары
 2. үйлерді бір-біріне жиі салу
 3. биік қақпалар тұрғызу
 4. орман-тоғайлар
 5. ағаштар отырғызу
 6. биік ғимараттар тұрғызу

 

 1. Боран соғып тұрғанда қажетті қауіпсіздік
 2. тиісті мекемеге хабарласу
 3. боранның тоқтауын күту
 4. кейінге қалдыру
 5. ӛз орнында қалу
 6. тиімді кӛлікті тандау
 7. Егерде боран секундына соғатын болса мектептерде сабақ оқу тоқтатылады
 8. A) 26-40 м/с
 9. B) 22-26 м/с
 10. C) 25-30 м/с
 11. D) 19-35 м/с
 12. E) 16-20 м/с
 13. Ақ боран әңгімесіндегі кейіпкер
 14. Қасым
 15. Бектас
 16. Әліпбай
 17. Асан
 18. Жанпейіс
 19. Мәтінде бейнеленген боран түрі
 20. Салқын боран
 21. Қарлы боран
 22. Желді боран
 23. Аязды боран
 24. Суық боран

 

1074 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. «Досы» сӛзінің турған жағы
 2. ІІІ жақ
 3. II жақ
 4. сыпайы түрі
 5. I жақ
 6. кӛпше түрі
 7. Ашық дауыс сӛзіне антоним
 8. Жабықдауыс
 9. Жасырын дауыс
 10. Кең дауыс
 11. Нақты дауыс
 12. Тұйық дауыс
 13. «Ел» сӛзіне мәндес сӛз
 14. Халық
 15. Зат
 16. Тамақ
 17. Мұсылман
 18. Ӛнеге
 19. Мәндес сӛздер тізбегі
 1. Сыйлау, құрметтеу, қадірлеу
 2. Кел, кет, кеш
 3. Шағым, арыз, ӛтініш
 4. Биік, аласа, кішкентай
 5. Жақсы, жаман, нашар
 1. Қайталама қос сӛздін жасалу жолын табыңыз.
 2. бір сӛздін қайталануы арқылы жасалады;
 3. бір сыңары мағыналы екінші сыңары мағынасыз сӛздер болуы;
 4. екі сыңары мағынасыз сӛздер болуы;
 5. мағанасы бір-біріне жақын немесе қарама-қарсы сӛздер болуы;
 6. сыңарлары кейде бір тұлғада, кейде әр түрлі тұлғада болу
 7. Мағынасы жағынан біріккен сӛздер сияқты бір ұғымның атауы болып келеді, бірақ бір-бірінен бӛлек жазылады.
 8. жалғаулы сӛздер
 9. қос сӛздер
 10. туынды сӛздер
 11. тӛл сӛздер
 12. тіркесті сӛздер
 13. Ӛз бетімен сӛйлем құрай алмайтын сӛйлем мүшелері
 14. күрделі
 15. дара
 16. тұрлаулы
 17. тұрлаусыз
 18. бірыңғай
 19. Жалаң сӛйлемді кӛрсет:
 20. Данияр үйді жинады.
 21. Олардың әндерін бәріміз тындаймыз.
 22. Мен таңға дейін отырдым.
 23. Ол оқып жүр.
 24. Оның музыкалық мәдениеті ӛте бай.
 25. Құрмалас сӛйлемді анықтаңыз
 26. Менің ойымша,бұл сабақтан оқушылардың барлығы емтиханды жақсы тапсырады
 27. Күн шығарда келді.
 28. Атасы ертегі айтса, Ақмарал жалықпай тындайды.

71

 

 1. Күн ұзарды
 2. Түн қысқарды
 3. Тыныс белгісі дұрыс қойылған сӛйлем.
 4. Ол аң яғни сүтқоректі жануар
 5. Ол аң — яғни сүтқоректі жануар
 6. Ол аң, яғни сүтқоректі жануар
 7. Ол аң, яғни сүтқоректі жануар
 8. Ол — аң яғни сүтқоректі жануар
 9. Кӛп сӛз-кӛмір,аз сӛз-алтын. Сейлемдегі сӛздердің байланысу тәсілін анықтаңыз.
 10. жалғау арқылы
 11. орын тәртібі арқылы
 12. интонация арқылы
 13. шылау арқылы
 14. тұрақты тіркес арқылы
 15. Біріңғай мүшелер қандай шылаулыр арқылы байланысады ?
 16. ның, нің, дың, дің
 17. дан, ден, тан, тен
 18. да, де, та, те
 19. ты, ті, ды, ді
 20. ны, ні, ды, ді
 21. Қобыздың сырт пішінінің ӛзі адамның дене бітіміне ұқсас Сӛйлемдегі есімдікті табыңыз
 22. ӛзі
 23. қобыздың
 24. дене бітіміне
 25. ұқсас
 26. бітіміне
 27. Не істедім?Не істедің?Не

істеді?деген сұрақтар етістіктін қай шағына қойылады ?

 1. Келер шақ
 2. Осы шақпен ӛткен шаққа
 3. Ӛткен шақ
 4. Ӛткен шақпен келер шаққа
 5. Осы шақ
 6. Кӛп нүктенің орнына тиісті жіктік жалғауын жазыңыз.

Біз сабаққа бірге дайындала… .

 1. — мыз
 2. –дық
 3. – сың
 4. –ді
 1. -ды
 2. Менде есімдігі қай септікте тұр
 3. барыс
 4. ілік
 5. табыс
 6. жатыс
 7. шығыс
 8. Күрделі сын есімді тап:
 9. ұзын
 10. әдемі
 11. биік
 12. сары ала
 13. калыи
 14. Сын есім
 15. заттың атын білдіреді
 16. заттың мӛлшерін білдіреді
 17. адамнын әр түрлі кӛңіл-күйін білдіреді
 18. қимылдың түрлі белгісін білдіреді
 19. заттың сапасын білдіреді
 20. Ғасырлар бойы қазақтын ауыз әдебиетінде ертеден келе жаткан сӛз жарысы
 21. жұмбақ
 22. мақал-мәтелдер
 23. аңыз-әңгіме
 24. ертегі
 25. айтыс
 26. Ханның құнын бір арба жібектің күліне теңеген шешен
 27. Сырым
 28. Әбу Насыр әл-Фараби
 29. Асан қайғы
 30. Әйтеке би
 31. Қаз дауысты Қазбек
 32. Макалдың қай түріне жататынын анықта «Мал ӛсірсең қой ӛсір, ӛнімі оның кӛл кӛсір»
 33. еңбек және кәсіп
 34. әулет және қоғам
 35. ӛнер және білім
 36. тұрмыс,салт
 37. денсаулық
 38. Қыз бен жігіт айтысы-айтыстың қай түріне жатады
 39. Ақындар айтысы
 40. Салт айтысы
 41. Жар-жар айтысы

 

 1. Бәдік айтыс ‘
 2. Жұмбақ айтыс
 3. «Шал мен теңіз» шығармасының авторы
 4. Джонни Родари
 5. Ханс Кристион Андерсен
 6. Антон Чехов
 7. Эрнест Хэмингуэй
 8. Шыңғыс Айтматов
 9. Ш. Мұртазаның «Бала Тұрар» әңгімесіндегі «Қызыл Жебе»          аты
 10. құстың
 11. иттің
 12. адамның
 13. жылкының
 14. жердің
 15. Жазушы, әдебиет зерттеуші ғалым, Ұлы Отан соғысының батыры
 16. Т.Тоқтаров
 17. Б.Момышұлы
 18. Қ.Қайсенов
 19. М.Ғабдуллин
 20. Т.Бигелдинов
 21. Б.Момышұлы дүниеге келген жер
 22. Қызылорда облысы
 23. Қостанай облысы
 24. Павлодар облысы
 25. Жамбыл облысы
 26. Алматы облысы
 27. Жақыннан жарым жау шықса, Белдеудегі пырағым.

Мың жылқыны  суарған Тӛскейден аққан бұлағым. Артықша туған еренім! Жыр кімге арналған?

 1. Қабанбай
 2. Райымбек
 3. Наурызбай
 4. Бӛгенбай
 5. Абылай
 6. «Қазақтың батыры.. жасы 80-ге

келген екен.» деген үзінді кімге арналған?

 1. Сырым батыр
 2. Наурызбай батыр
 3. Қабанбай батыр
 4. Ағыбай батыр
 5. Богенбай батыр
 1. «Алисаның арманы» әңгімесінің авторы
 2. Қ.Баянбаев
 3. Б.Бұлқышев
 4. Э.Желлун
 5. Д.Родари
 6. Л.Толстой
 7. К.Оразбекұлынын «Елтаңба мен Ту туралы жыр» шығармасында кездесетін макал
 8. Туған жердің күні де, түні де ыстық
 9. Ер сасқанда белгілі
 10. Туған жердей жер болмас
 11. Отан отбасынан басталады
 12. Ат-ердің қанаты
 13. «Мектеп-біздің анамыз» ӛлеңінің авторы
 14. М.Мақатаев
 15. Ӛ.Тұрманжанов
 16. С.Қалиұлы
 17. Қ.Жұмағалиев
 18. Б.Үсенбаев
 19. С.Жүнісовтің «Кімнің мекені жақсы?» мәтініндегі ӛзі тар, ӛзі қараңғы, ӛзі қауіпсіз мекен
 20. тышқанның
 21. құрбақаның
 22. құмырсқаның
 23. тасбақаның
 24. жауынқұрттың
 25. «Туған тілім» деп жырлаған ақын
 26. Н.Байғанин
 27. Д.Әбілев
 28. Қ.Толыбаев
 29. Б.ЬІскақов
 30. С.Қалиұлы
 31. Ӛ.Тұрманжановтың «Туған ӛлкем» ӛлеңінің алғашқы шумағы қалай басталады
 32. Кӛгінде күн нұрын тӛккен
 33. Ер еңбегі шалқып, тасқан
 34. Неткен сұлу, неткен кӛркем
 35. Ақ күмістей қаласы бар
 36. Осы менің туған ӛлкем
 37. Мына ӛлең жолдары қай шығармадан

Бұтақты бүге балбырап, Кӛз тартады, кӛріңіз.

 

Алма піскен албырап, Маужырап барқыт қоңыр күз.

 1. «Алтын сӛз»
 2. «Ауыл күзі»
 3. «Білім»
 4. «Күз»
 5. «Қысқы кеш»
 6. «Ғарыш қыраны» ӛлеңінде ғарыш әлемін шебер суреттеген жазушы
 7. Қ.Аманжолов
 8. Т.Молдағалиев
 9. Ӛ.Тұрмажанов
 10. М.Хакімжанова
 11. Б.Бұлқышев
 12. «-Кел!- дегендей болды кӛкше.

-Күлімбезіме шық !-дегендей болды кӛкше.

-Кӛкке тӛбеңді тигізейін! — дегендей болды кӛкше »- деген жолдарынының авторы кім?

 1. А.Құнанбаев
 2. Ғ.Мұстафин
 3. Т.Молдағалиев
 4. Қ.Мырза Әли
 5. С.Мұқанов
 6. «Елігі ешкісімен есебі жоқ, Жайылып сайын шөлде сайраңдаған» үзіндісі алынған шығарма
 7. Алакӛл
 8. Достық космодромы
 9. Алтай
 10. Тоқсан жолдың торабы
 11. Дала
 12. Нӛлді санға бӛлгенде… шығады
 13. сан
 14. бір
 15. тен
 16. нӛл
 17. екі
 18. Ен үлкен үш таңбалы сан A) 100
 19. B) 900
 20. C) 899
 21. D) 809
 22. E) 999
 23. Кӛбейтудің компоненттері
 24. қосылғыштар
 25. бӛлгіш пен бӛлінгіш
 26. кӛбейткіштер
 1. дәреженің негізі
 2. азайғыш пен азайтқыш
 3. 100мың, 100 жүздік және 100 бірлікті қосқанда пайда болған санды белгіле.
 4. A) 110100
 5. B) 100110
 6. C) 222111
 7. D) 222000
 8. E) 11100
 9. 47 жүздік =
 10. 470 бірлік
 11. 4700 бірлік
 12. 470 бірлік
 13. 4 жүздік 0 бірлік
 14. 4 жүздік 7 бірлік
 15. Дүкенде а кг шоколад және в кг карамель болды. с кг кәмпит сатылды. Дүкенде неше килограмм кәмпит қалды?
 16. а-в+с
 17. а+в-с
 18. а+в= ав-с
 19. а-с=в-с
 20. ав-с
 21. 5 мүшелдің бӛлігі

 

 1. 25 жыл
 2. 15 жыл
 3. 10 жыл
 4. 20 жыл
 5. 30 жыл
 6. 365365 санын 35635-ге арттыр A) 471020
 7. B) 410270
 8. C) 407210
 9. D) 411720
 10. E) 401000
 11. Бірлік мыңдар, ондық мыңдар және жүздік мыңдар класты

құрайды.

 1. ондықтар
 2. екінші
 3. жүздіктер
 4. бірінші
 5. онмыңдықтар
 6. Бірінші кластың 55 бірлігі және екінші кластың 15 бірлігі бар санды табыңыз

74

 

 1. A) 550115
 2. B) 115055
 3. C) 115550
 4. D) 55115
 5. E) 15055
 6. Екі санның кӛбейтіндісін үшінші санға кӛбейту үшін,бірінші санды екінші және үшінші сандардын кӛбейтіндісінінің мәніне кӛбейтуге болады. Бұл кӛбейтудің қай қасиетіне жататынын кӛрсет
 7. ауыстырымдылық
 8. үлестірімділік
 9. терімділік
 10. дұрыс жауап жоқ
 11. ауыстырымдылық-терімділік
 12. 14390 санын 3 жүздікке азайтсақ, қанша қалады
 13. A) 1390
 14. B) 14690
 15. C) 1090
 16. D) 14590
 17. E) 14090

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Буын үндестігі заңына бағынбайтын қосымшалары бар сӛйлемді белгілеңіз.
 2. Шаршап-шалдығып әзер жетеді
 3. Орнынан әрең тұрады
 4. Қала маңында сарқырап ӛзен ағып жатыр
 5. Ӛзеннен құбыр тартып, насос орнатты
 6. Ақтелпек, сенікі де, Бояубаевтікі де дұрыс
 7. Су құбыры бас алар тұсқа тӛр орнатылды
 8. Үнді дауыссыз дыбыстар қатары
 9. ф, в, к, й, в, ш, щ
 10. қ, ш, л, д, з, т
 11. б, в, с, т, п, қ
 12. д, ж, з, ф, к, қ
 13. л, м, н с
 14. ң, р, й, у
 15. Зауытта 25316 бӛлшек жасалды. Бірінші жұмысшы 8312 бӛлшек,

екінші жұмысшы 8098 бӛлтшек жасады. Үшінші жұмысшының жасаған бӛлшегінің саны неше A) 8809

 1. B) 9064
 2. C) 8804
 3. D) 9006
 4. E) 8802
 5. F) 8906
 6. Вазада 12 алма болды.6 алманы жегенде қанша алма қалады?
 7. A) х-6=12
 8. B) 12-6=6
 9. C) 12+6=18
 10. D) 12-х=6
 11. E) 12·6=72
 12. F) 12:6=2
 13. Ӛрнектің мэнін тап: (162000-216*450)*(816:4) A) 13219600
 14. B) 13211000
 15. C) 13219300
 16. D) 13219200
 17. E) 13219400
 18. F) 13219100
 19. (8400 — 8200) • 250 ернегінің дұрыс оқылуы
 20. 250 арттыр
 21. 250 есе арттыр
 22. 250-ге кеміт
 23. 8400 бен 8200-дің айырмасын
 24. 8400 бен 8200-дің азайтындысын
 25. 250 есе кеміт
 26. 250-ге арттыр
 27. 8400 бен 8200-дің азайтқышын
 28. Жазық геометриялық фигураларға жататындар
 29. тік бұрышты параллелепипед
 30. призма
 31. шаршы
 32. пирамида
 33. шеңбер
 34. тік тӛртбұрыш
 35. конус
 36. үшбұрыш
 37. Артық фигурасы бар қатарлар
 38. куб, шеңбер, үшбұрыш
 39. параллепипед, шар, призма
 40. тіктӛртбұрыш, параллепипед,

 

шеңбер

 1. шар, тіктӛртбұрыш, үшбұрыш
 2. үшбұрыш, шаршы, конус
 3. шаршы, призма, шеңбер
 4. шеңбер, конус, үшбұрыш
 5. конус, шар, призма
 6. 1 тоннаның мыңнан бірі, жүзден бірі, миллионнан бірі
 7. миллионнан бірі 10 г
 8. миллионнан бірі 1 г
 9. мыңнан бірі 100 кг
 10. мыңнан бірі 1кг
 11. мыңнан бірі 10кг
 12. жүзден бірі 10 ц
 13. жүзден бірі 10 кг
 14. Ӛрнектің мәнін тап:5ғх2
 15. 10жыл
 16. 100ғасыр
 17. 10 ғасыр
 18. 100 жыл
 19. 1000жыл

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Мынау — параллелепипед.

 1. Параллелепипедтің тең жақтары :
 2. D1D С С1 = В1В С C1
 3. А1В1С1D1=D1С1СD
 4. АА1В1В= AA1 D1D
 5. A1AB1B = D1DCC1
 6. АА1 B1B=BB1C1C
 7. Параллелепипедтің табанының периметрі
 8. 32 м
 9. 24 см2
 10. 32 см
 11. 24 см
 12. 32 см
 1. Параллелепипедтін кӛлемі :
 2. 120см2
 3. 140см2
 4. 160см2
 5. 150см2
 6. 130см2
 7. Параллелепипедтің табанының ауданы:
 8. 24 см3
 9. 34 м2
 10. 42 см 2
 11. 32 см 3
 12. 32 см2
 13. Егер АВ=4см AD= 8см АА1 =5см болса, A1B1ВCDD1 сынығының ұзындығы :
 14. 28см
 15. 26см
 16. 21см
 17. 17см
 18. 24см

 

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Шӛлді жерлердің жануарлары тез жүгіруге, жылдам ұшуға

бейімделген. Олар сулы жерлерді шарлап, іздеп, тауып ішеді.

Кейбіреулері азықтың құрамындағы ылғалмен сусындайды.

 1. Бұл құс кептер шамалас шағын құс. Оның мойны қысқа, басы кішкене, қанаты ұзын, сүйір болғандықтан ұшуға қолайлы. Ол ертеңгісін және кешкісін суатқа ұшып барып су ішеді. Суға жемсауын толтырып алады да, оны ұясына келген сон балапандарына береді. Бұл құстың атауы
 2. қарлығаш
 3. қарақарға
 4. сауысқан
 5. шымшық
 6. бұлдырық

 

 

Бұл жануар ашық далалы, шӛлейт жерлерде тіршілік етеді. Бұл ӛте жүйрік аң. Кеуделі, аяқтары сидам, жіңішке және мықты болады.

Тұмсығы дӛңес, танау тесіктері кең, жүгіргенде танауы делдиіп, еркін тыныс алуға мүмкіндік береді. Бұл қандай жануар

 1. киік
 2. қарақұйрық
 3. сұр келес
 4. ақбӛкен
 5. қосаяқ
 6. Бұл кішілеу келген тұяқты жануар

Халық оны киік деп те атайды. Қорек, су іздеп, алыс жерлерді ұзақ шарлап жүре береді. Бұл кәсіптік бағалы аң қалай аталады

 1. арқар
 2. акбӛкен
 3. қарақұйрық
 4. қосаяқ
 5. тауешкі
 6. «Қызыл кітапқа» енген шӛл жануарлары
 7. ақбӛкен, қарақұйрық
 8. құлақты кірпі
 9. сұр келес, сарышаян
 10. қарақұйрық, жылан
 11. қоян, кірпі
 1. Азықтың құрамындағы ылғалмен сусындайтын шӛл жануарлары
 2. сарышаян, ақбӛкен, бұлдырық
 3. жылан, кесірткі, сарышаян
 4. қосаяқ, қарақұйрық, ақбӛкен
 5. құлақты кірпі, ақбӛкен, бұлдырық
 6. сұр келес, құлақты кірпі, қосаяқ

 

1075 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Берілген сӛздердің ішінен кӛп мағыналы сӛзді табыңыз:
 2. Кӛпшілік
 3. Әдемі
 4. Мықты
 5. Құрмет
 6. Кілт
 7. Ауыспалы мағынада қолданып тұрған сӛз
 8. Жаны ашыды
 9. Жарасы ашыды
 10. Кӛзі ашыды
 11. Айран ашыды
 12. Сүт ашыды
 13. Түбірлес сӛздерді белгіле:
 14. балалық, суда, балажан
 15. сушы, суда, суат
 16. жұмысшы, құрылысшы
 17. сулық,суға,балапан
 18. балалық, сулық, балалар
 19. Мен жазбаймын ӛлеңді ермек үшін.(Абай)

Сӛйлемдегі толық мағыналы сӛздер санын белгілеңіз

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 5
 5. 4
 6. Мағыналары мәндес сӛздер
 7. айран,сүт
 8. қатық, ашытқы
 9. ашытқы, ұйытқы
 10. шұбат, қымыз
 11. саумал, ашытқы
 12. Омонимнің анықтамасы
 13. Ауыспалы мағынасында қолданылатын сӛздер.
 14. Мағыналары қарама-қарсы сӛздер

 

 1. Айтылуы, тұлғасы бір, мағынасы басқа сӛз
 2. Айтылуы, жазылуы бӛлек, мағынасы бір сӛздер
 3. Мағынасы жағынан бір-біріне жақын сӛздер
 4. Мына сӛйлемнің соңына қойылатын тыныс белгісі Жазда мен Астанаға барамын ба
 5. Үтір
 6. Сұрақ белгісі
 7. Нүкте
 8. Қос нүкте
 9. Леп белгісі
 10. Мақалды аяқта:

Елдің кӛркі-елімен Отан кӛркі-…

 1. тауымен
 2. кӛлімен
 3. тасымен
 4. жерімен
 5. кӛркімен
 6. Сұраулы сӛйлем:
 7. Айналайын қоя ғой
 8. Балам, тоқташы
 9. Аспан ашық
 10. Апырай, күннің ыстығын-ай
 11. Сен болған шығарсың
 12. Ине сабақтап берші, қызым.

Сӛйлеміндегі қаратпа сӛз

 1. ине
 2. берші
 3. сабын
 4. сабақтап
 5. қызым
 6. Қоңырау соғылды, мұғалім сыныпқа кірді.

Қандай сӛйлем екенін анықта:

 1. жайылма сӛйлем
 2. құрмалас сӛйлем
 3. сӛйлемнің бірыңғай мүшесі
 4. жалаң сӛйлем
 5. хабарлы сӛйлем
 6. Шумақтағы қаратпа сӛз саны

Күлдірген-ай, Күлдірген Жуамын деп еденді

Үйдің ішін бүлдірген.

Әй, Күлдірген, Кулдірген

 1. 5
 1. 2
 2. 4
 3. 1
 4. 3
 5. Мағынасы жуық сӛздер қатарын белгілеңіз
 6. ӛзен, су, кӛл
 7. терең, тайыз, суық
 8. ажарлы, әдемі, кӛрікті
 9. жол-қол, сӛйлей-сӛйлей
 10. үлкен-кіші, ақ-қара
 11. Мезгіл үстеу сұрақтары
 12. кім? қалай?
 13. қашан? қанша?
 14. қайтті? қашан?
 15. кім? қашан?
 16. қашан?
 17. Сӛйлемдегі ойға сӛйлеушінің қалай қарайтынын білдіретін сӛз
 18. Қаратпа сӛз
 19. Біріккен сӛз
 20. Күрделі сӛз
 21. Қыстырма сӛз
 22. Қосарлы сӛз
 23. «Ұзын» сӛзіне сәйкес келетін жұрнақты анықтаңыз
 24. -деу
 25. -дау
 26. — шіл
 27. — лау
 28. — теу
 29. Ол есімдігінің шығыс септігіндегі түрі
 30. одан
 31. оған
 32. овда
 33. оны
 34. онымен
 35. Болымсыз етісгіктер қатарын кӛрсет
 36. сыздың, тежедің, күлдің, үздің, болдың
 37. сызасың, тежейсің, күлесің, үзесің, боласың
 38. сыз, теже, күл, үз, бол
 39. сызады, тежейді, күледі, үзеді, болада
 40. сызба, тежеме, күлме, үзбе, болма
 41. Әр нәрсені бейнелеу кезінде

 

тапқырлық танытатын айтыс түрі:

 1. қыз бен жігіт айтысы
 2. жұмбақ айтысы
 3. мақам айтыс
 4. айтыс
 5. қайым айтысы
 6. Маугли жӛнінде жазылған әңгіменің авторын белгілеңіз.
 7. Эрих Распе
 8. Редьярд Киплинг
 9. Джонни Родари
 10. Эрнест Хемингуей
 11. Ханс Кристиан Андерсен
 12. Күллі адам баласын кор қылатын үш қасиет бар
 13. қыдырмау, еңбектен бас тарту, сыйласу
 14. ұйкышылдық, енбекқорлық, тазалық
 15. ойшылдық, жанталас ӛмір, еңбек
 16. мақтаншақтық, ӛтірік айту, жалқаулық
 17. талаптылық, еңбек, ойшылдық
 18. «Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін…» деп бата берген-
 19. Әйтеке би
 20. Қазыбек би
 21. Халық
 22. Тӛле би
 23. Бала би
 24. Шын мәніндегі ақындар айтысына жататын мәтін тақырыбын белгілеңіз.
 25. Жұмбақ айтысы
 26. Асаубай мен Қылтума
 27. Иесі мен сиырдың айтысы
 28. Сүйінбай мен Тәтті қыз
 29. Біржан мен қыз
 30. Жусан иісінің авторы кім?
 31. Жүсіпбек Аймауытов
 32. Ғафу Қайырбеков
 33. Сайын Мұратбеков
 34. Жекен Жұмаханов
 35. Мұхтар Әуезов
 36. Шығыс шынары деп кімді атаған?
 37. Сабира
 38. Әлия
 39. Ләззат
 40. Мәнсия
 1. Мәншүк
 2. «Жеңіс жырыи сайраңдар» шығармасының авторы:
 3. Мәлік Габдуллин
 4. Сәбит Мұқанов
 5. Жамбыл Жабаев
 6. Әзілхан Нұршайықов
 7. Қасым Қайсенов.
 8. «Күш атасын танымас» мақалы сәйкес келетін шығарма
 9. Ӛ.Қанахин «Жер идірген»
 10. Қ.Жұмаділов «Қабанбай»
 11. Б.Тоғысбайұлы «Ақан сері»
 12. Б.Момышұлы «Ұшқан ұя»
 13. А.Естенов «Абылай»
 14. «Толқымайтын жүрек»,

«тасымайтын қан», «сезбейтін сезім» тіркестері қолданылған шығарманың авторы

 1. Баубек Бұлқышев
 2. Акселеу Сейдімбек
 3. Оралхан Бӛкей
 4. Несіпбек Айтов
 5. Ғұмар Қарош
 6. «Туған жеріміз — Қазақстанда суы телегей теңіз де, ұшар басын мәңгі қар басқан зеңгір may да,

көкпеңбек боп бой түзеген

орман-тоғай да баршылық» Үзінді қай шығармадан алынды

 1. Туған жер. Ӛ.Қанахин
 2. Туған жердің тасы да танымал. М.Сәрсеке
 3. Дала. Қ.Мырза Әли
 4. Тоқсан жолдың торабы. Н.Байғанин
 5. Кӛкшенің кеудесінде. С.Мұқанов
 6. Ғ.Мұстафиннін «Дауылдан кейін» атты кӛлемді шығармасы қай жылы жазылды
 7. A) 1959
 8. B) 1945
 9. C) 1948
 10. D) 1952
 11. E) 1941

 

 1. «.Агынды өзен», «асқар тау»,

«қасиетті тіл» деген сӛз тіркестері кездесетін ӛлеңнің авторы

 1. Ж.Смаков
 2. М.Мақатаев
 3. Ӛ.Тұрманжанов
 4. М.Жұмабай
 5. К.Ахметова
 6. «Сүйемін, ӛскен Отаным» ӛлеңінің авторын тап
 7. М.Мұқатаев
 8. М.Жұмабаев
 9. М.Әлімбаев
 10. Қ. Жұмалиев
 11. Қ. Аманжолов
 12. «Балаларға» ӛлеңінің авторы
 13. Ж.Жабаев
 14. Ғ.Мүсірепов
 15. Ш.Мұртаза
 16. С.Мұқанов
 17. Ы.Алтынсарин
 18. «Туған тілім» ӛлеңінің авторы
 19. Ж.Смаков
 20. Ӛ.Тұрманжанов
 21. Д.Әбілев
 22. С.Жүнісов
 23. М.Мақатаев
 24. Бұл қай ӛлең жолдары Кӛк орман, кӛркем тоғай маужыраған,

Сұлудың кӛзіндей кӛл жаудыраған.

 1. «Жер нәрі»
 2. «Дала»
 3. «Дала таңы»
 4. «Кӛкшетау»
 5. «Алатау»
 6. «Біз көмекке келгенше әлгі тырна сорлы баланы суға тусірмей ұстап тұрыпты».

Әңгіменің авторы мен тақырыбы

 1. Эрих Распе «Дауыл»
 2. Джанни Родари «Келіңдер, санамақ ойнайық!»
 3. Эрнест Хемнгуэй «Шал мен теңіз»
 4. Эрих Распе «Китпен кездесу»
 5. Ханс Андерсен «Қайтпас қайсар қалайы солдат»
 1. Райымбек ауданында туған ақын
 2. І.Жансүгіров
 3. Ж.Смақов
 4. М.Мақатаев
 5. Д.Әбілев
 6. М.Жұмабай
 7. «Қайран жерім» ӛлеңінің авторы
 8. С.Батақұлы
 9. Ш.Бӛкеев
 10. М.Байзақов
 11. А.Керейұлы
 12. Ә.Найманбаев
 13. Тек қана 3 цифры арқылы жазылтан жеті таңбалы сан A) 3334443
 14. B) 1010100
 15. C) 3333333
 16. D) 1231231
 17. E) 3033303
 18. Натурал санды бірлікке кеміту дегеніміз —
 19. Екінші санды атау
 20. Алдыңғы санды атау
 21. Кейінгі санды атау
 22. Бірінші санды атау
 23. Соңғы санды атау
 24. Суреттегі фигураның боялған бӛлігі

 

 

 

 

 

 1. Жіптің ұзындығы 25 см. Осы жіп

1 м-дің қандай бӛлігі:

 1. A)

 

 

 1. 9456 мен 5364 сандарының қосындысы және 4390 санының айырмасы
 2. A) 10430
 3. B) 14820
 4. C) 17834
 5. D) 10340
 6. E) 12820
 7. Санды разрядтық қосылғыштарға жіктеңіз
 8. A) 9687=9600+87
 9. B) 9687=9000+60+80+7
 10. C) 9687=9687
 11. D) 9687=9000+687
 12. E) 9687=9000+600+80+7
 13. Кез келген санды 1-ге кӛбейткенде, болады:
 14. A) 1
 15. B) 100
 16. Сол санның ӛзі
 17. 10
 18. 0
 19. Мына саннан 313155055 1 кластың 55 бірлігі болса, 2 кластың 115 бірлігі болатындай етіп, тӛрт цифрды сызып таста.
 20. A) 55115
 21. B) 550115
 22. C) 1150550
 23. D) 115055
 24. E) 511115
 25. Ең кіші натурал сан
 26. бір
 27. екі
 28. үш
 29. он
 30. нӛл
 31. 9200·0=

Дұрыс жауап A) 920

 1. B) 92
 2. C) 300
 3. D) 9200
 4. E) 0
 5. Бақшаның жері бірдей 12 бӛлікке

бӛлінген. Түске дейін оның   

 

бӛлігіне, түстен кейін тағы     

 

бӛлігіне кӛшет отырғызылды.

Бақшаның қанша бӛлігіне кӛшет отырғызылды.

 1. 7
 2. 4
 3. 5
 4. 3
 5. 12
 6. (а + b) • 4 ӛрнегіне тең болатын ӛрнекті кӛрсетіңіз.
 7. 4а+4b
 8. a + b·4
 9. а·4 + b
 10. 4аb
 11. 4b + a

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Дауыссыз дыбыстар саны:
 2. 22
 3. 26
 4. 23
 5. 21
 6. 24
 7. 25
 8. 27
 9. 20
 10. Дұрыс тасымалданған сӛзді белгілеңіз.
 11. дұрыс жауап жоқ
 12. қа-йық,тау-уық, жаң-а
 13. қ-ай-ық, тау-ық, жа-ңа
 14. қай-ық,тау-ық, жаң-а
 15. қа-йық,та-уық, жа-ңа
 16. қа-йық,та-уық, жа-ңа
 17. Дұрыс жауапты кӛрсет: Үш күнде 10367 центнер картоп егілді. Егер бірінші күні 2476 ц, екінші күні 3827 ц картоп егілсе, үшінші күні қанша жиналды
 18. A) 2065 ц
 19. B) 7891 ц
 20. C) 4064 ц
 21. D) 6540 ц
 22. E) 2066 ц
 23. F) 7941 ц
 24. Бір ораушы 51 бума кітап буды. Екіншісі осындай 60 бума кітап буды. Екінші ораушы бірінші ораушыға қарағанда 108 кітап артық буған

 

болса, әр бумада болған кітап саны

 1. 15
 2. 12
 3. 9
 4. 20
 5. 10
 6. 18
 7. Ӛрнектің мәнін табыңыз (21136+43482):2-17341 =
 8. A) 15091
 9. B) 14968
 10. C) 15181
 11. D) 15081
 12. E) 14868
 13. F) 32309
 14. Ӛрнектің мәні (14084: 28-27)·37- 12060 A) 5552
 15. B) 12060
 16. C) 476
 17. D) 509048
 18. E) 5553
 19. F) 17612
 20. Тӛмендегі формуламен қандай геометриялык фигураның кӛлемін табуға болатынын тап: V=p·b·c
 21. Үшбұрыштың
 22. Тіктӛртбұрыштың
 23. Тӛртбұрыштың
 24. Параллелепипедтің
 25. Шаршының
 26. дӛңгелектің
 27. Текшенің кӛлемін табу формуласы
 28. V=a·b·h
 29. V=c·c·c
 30. V=a·b·c
 31. V=b·b·b
 32. b·c·a
 33. V=a·a·а
 34. 6Т =
 35. A) 600 ц
 36. B) 6 000 000 rp
 37. 60ц
 38. 60 кг
 39. 6 000 кг
 40. 6 кг
 41. 1 квадрат метр тең-
 42. 10 см2
 1. 100 дм2
 2. 1см2
 3. D) 1 000 см2
 4. E) 10 000 см2
 5. F) 10 дм2
 6. G) 1 000дм2

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ұзындығы 48м, ал ауданы -12а. Кейін

жер иесі ұзындығын 5мерге ұзартты, ал енін 5метрге қысқартты.

 1. Ұзындығы мен енін ӛзгерткеннен кейінгі тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің периметрі:
 2. 146м
 3. 144м
 4. 148м
 5. 147м
 6. 140м
 7. Ұзындығы мен енін ӛзгерткеннен кейінгі тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ауданы
 8. A) 1080м2
 9. B) 1040м2
 10. C) 1020м2
 11. D) 1000м2
 12. E) 1060м2
 13. Ұзындығы 48м ,ауданы 12 а тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ені;
 14. 25м
 15. 30м
 16. 20м
 17. 26M
 18. 28м
 19. Алғашқы жер телімінің периметрі:
 20. 144м
 21. 136м
 22. 146м
 23. 126м
 24. 156м
 25. Ұзындығы мен енін ӛзгерткеннен кейінгі тіктӛртбұрыш пішінді жер телімінің ауданы мен алғашқы жер

 

телімінің ауданының айырмашылығы :

 1. A) 140м2
 2. B) 150м2
 3. C) 145м2
 4. D) 130м2
 5. E) 135м2

 

2-жағдаят (мәнмәтін)

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Текше тәріздес аквариумға жартылай су толтырылды. Текшенің қырлары 8дм. Су литр есебімен алынады.

1дм3=1л

 1. Аквариумның жартысы суға толтырылса, кұйылған су :
 2. 216л
 3. 272л
 4. 246л
 5. 262л
 6. 256л
 7. Аквариумның жақтарының ауданы :
 8. 68 дм2
 9. 66 дм2
 10. 62 дм2
 11. 64 дм2
 12. 60 дм2
 13. Аквариумның жақтарының периметрі:
 14. 36 дм
 15. 34 дм
 16. 32 дм
 17. 24 дм
 18. 28 дм
 19. Аквариумның толық жақтарының ауданы :
 1. 384дм2
 2. 332дм2
 3. 322дм2
 4. 344дм2
 5. 320дм2
 6. Текшенің кӛлемі:
 7. 447дм3
 8. 516дм3
 9. 512дм3
 10. 316дм3
 11. 432дм3

 

1069 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Түбір тұлғасын сақтаған біріккен сӛзді кӛрсет:
 2. тасбақа
 3. Ботагӛз
 4. Амангелді
 5. бүгін
 6. жаңбыр
 7. Ашық дауыс сӛзіне антоним
 8. Тұйық дауыс
 9. Кең дауыс
 10. Жабық дауыс
 11. Нақты дауыс
 12. Жасырын дауыс
 13. Берілген сӛздердің ішінен кӛп мағыналы сӛзді табыңыз:
 14. Кӛпшілік
 15. Мықты
 16. Құрмет
 17. Кілт
 18. Әдемі
 19. Ара, арық, жүз—- сӛзі
 20. Синоним
 21. Кӛп мағыналы сӛздер
 22. Антоним
 23. Неологизмдер
 24. Омоним
 25. Омонимнің анықтамасы
 26. Мағынасы жағынан бір-біріне жақын сӛздер.
 27. Айтылуы, жазылуы белек, мағынасы бір сӛздер.
 28. Ауыспалы мағынасында қолданылатын сӛздер.
 29. Мағыналары қарама-қарсы сездер.

 

 1. Айтылуы, тұлғасы бір, мағынасы басқа сӛз.
 2. Қайталама қос сӛздің жасалу жолын табыңыз.
 3. мағанасы бір-біріне жақын немесе қарама-қарсы сӛздер болуы;
 4. сыңарлары кейде бір тұлғада, кейде әр түрлі тұлғада болу
 5. бір сыңары мағыналы,екінші сыңары мағынасыз сӛздер болуы;
 6. екі сыңары мағынасыз сӛздер болуы;
 7. бір сӛздің қайталануы арқылы жасалады;
 8. Сұраулы сӛйлем:
 9. Балам, тоқташы
 10. Айналайын қоя ғой
 11. Аслан ашық
 12. Сен болған шығарсың
 13. Апырай, күннің ыстығын-ай
 14. Екі сӛздің қосарлануынан жасалған сӛздер
 15. қосарлама қос сӛз
 16. күрделі сӛз
 17. қайталама қос сӛз
 18. қос сӛз
 19. біріккен сӛз
 20. Тыныс белгісі дұрыс қойылған сӛйлем.
 21. Ол аң яғни сүтқоректі жануар
 22. Ол аң, яғни сүтқоректі жануар
 23. Ол — ан яғни сүтқоректі жануар
 24. Ол ан — яғни сүтқоректі жануар
 25. Ол аң, яғни сүтқоректі жануар
 26. Ас атасы-нан. Сӛйлемнің баяндауышы
 27. ас
 28. нан
 29. атасы
 30. ас атасы
 31. баяндауышы жоқ
 32. Коңырау соғылды, мұғалім сыныпқа кірді. Қандай сӛйлем екенін анықта:
 33. құрмалас сӛйлем
 34. жалаң сӛйлем
 35. сӛйлемнің бірыңғай мүшесі
 36. хабарлы сӛйлем
 37. жайылма сӛйлем
 1. Шӛре-шӛре, лағым, Тентек болма, шұнағым.

Ӛлең жолындағы қарамен жазылған сӛздер қай сӛз табына жататынын белгіленіз.

 1. Одағай
 2. Үстеу
 3. Зат есім
 4. Шылау
 5. Есімдік
 6. Кӛп нүктенің орнына тиісті жіктік жалғауын жазыңыз.

Біз сабаққа бірге дайындала… .

 1. -ды
 2. -ді
 3. — дық
 4. – сың
 5. -мыз
 6. Шылаулар
 7. ға, ге, қа, ке
 8. да, де, та, те, үшін
 9. ны, ні, ды, ді
 10. ның, нің, дың, дің
 11. сы, сі, ы, і
 12. — нан, — нен, — дан, — ден, — тан, — тен жалғаулары:
 13. ілік септігі
 14. барыс септігі
 15. шығыс септігі
 16. табыс септігі
 17. атау септігі
 18. Сын есім
 19. заттың атын білдіреді
 20. заттың мӛлшерін білдіреді
 21. адамнын әр түрлі кӛңіл-күйін білдіреді
 22. заттың сапасын білдіреді
 23. қимылдың, түрлі белгісін білдіреді
 24. Туынды зат есімдерді кӛрсет:
 25. қой, ешкі
 26. әнші, қыз
 27. аспаз, арбакеш
 28. кітап, қалам
 29. жылқы, тұлпар
 30. Ол есімдігінің ілік септігінде септелуі:
 31. онымен
 32. одан

 

 1. оның
 2. оған
 3. онда
 4. «Алтын сақа» кандай ертегі түріне жатады
 5. хайуанаттар туралы ертегі
 6. шыншыл ертегі
 7. тұрмыс-салт ертегісі
 8. қиял-ғажайып ертегі
 9. әдеби ертегі
 10. Қазақ халқы үлкен ойды аз сӛзге сыйғызған халық ауыз әдебиетінің түрі
 11. жұмбақтар
 12. шешендік сӛздер
 13. нақыл сӛздер
 14. аңыз-әңгімелер
 15. мақал-мәтелдер
 16. «Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін…» деп бата берген-
 17. Әйтеке би
 18. Тӛле би
 19. Халық
 20. Қазыбек би
 21. Бала би
 22. Мақалдың қай түріне жататынын анықта:

«Мал ӛсірсең қой ӛсір, ӛнімі оның кӛл кӛсір»

 1. денсаулық
 2. еңбек және кәсіп
 3. тұрмыс, салт
 4. ӛнер және білім
 5. әулет және қоғам
 6. Шын мәніндегі ақындар айтысына жататын мәтін тақырыбын белгілеңіз.
 7. Иесі мен сиырдың айтысы
 8. Жұмбақ айтысы
 9. Сүйінбай мен Тәтті қыз
 10. Біржан мен қыз
 11. Асаубай мен Қылтума
 12. Жусан иісінің авторы кім?
 13. Сайын Мұратбеков
 14. Мұхтар Әуезов
 15. Ғафу Қайырбеков
 16. Жүсіпбек Аймауытов
 17. Жекен Жұмаханов
 18. Ш. Мұртазаның «Бала Тұрар»

әңгімесіндегі        «Қызыл Жебе»      аты.

 1. құстың
 2. жылкының
 3. жердің
 4. адамның
 5. иттің
 1. «Жеңіс жырын сайраңдар» шығармасының авторы:
 2. Жамбыл Жабаев
 3. Мәлік Ғабдуллин
 4. Әзілхан Нұршайықов
 5. Сәбит Мұқанов
 6. Қасым Қайсенов
 7. Мәншүкпен қан майданда қатар жүріп, соғыс тауқыметін бірге кӛрген ерлі -зайыпты майдангерлер
 8. Александра Халимулдина, Әкентай Халимулдин
 9. Мәлік Габдуллин, Александра Халимулдина
 10. Валерия Барсова, Аманкелді Иманов
 11. Әкентай Халимулдин, Әлия Молдағұлова
 12. Тӛлеген Тоқтаров, Александра Халимулдина
 13. «Үш батыр» мәтініндегі батырларды табыңыз.
 14. Бӛгенбай, Бауыржан, Қабанбай
 15. Қайрат, Ербол, Ләззат
 16. Бауыржан, Мәлік, Талғат
 17. Бауыржан, Әлия, Мәншук
 18. Бӛгенбай, Наурызбай, Кабанбай
 19. Л.Толстойдың әңгімееінен келтірілген «суда теңіз алабының жоны кӛрініп келе жатыр екен» деген үзіндіде ненің қимылы жӛнінде айтылған
 20. дельфиннің
 21. акуланың
 22. киттің
 23. қаздың
 24. субүркіттің
 25. «Туған тілім» деп жырлаған ақын
 26. Қ.Толыбаев
 27. Д.Әбілев
 28. Б.Ыскақов
 29. Н.Байғанин

85

 

 1. С.Қалиұлы
 2. «Жанатын тас шығатын жер екен мынау» деген жолдар кездесетін әңгіме.
 3. Балқаш
 4. Алматы
 5. Екібастұз
 6. Астана
 7. Түркістан
 8. «Балаларға» ӛлеңінің авторы
 9. Ш.Мұртаза
 10. Ж.Жабаев
 11. Ғ.Мүсірепов
 12. Ы. Алтынсарин
 13. С.Мұқанов
 14. «Туған жердің тасы да танымал» атты шығарманың авторы
 15. Ғ.Мұстафин
 16. И.Байзақов
 17. Ӛ.Қанахин
 18. С.Мұқанов
 19. М.Сәрсеке
 20. 28 жыл бойы жалғыздықтан жапа шеккен, ӛмірін шытырман оқиғамен ӛткізген кейіпкер
 21. Робинзон Крузо
 22. Маугли
 23. Эрих Распе
 24. Мюнхаузен
 25. Даниэл Дефо
 26. Туған ӛлке туралы берілетін бӛлім
 27. Жарық жұлдыздар
 28. Кӛңілді кӛктем
 29. Кәусар бұлақ
 30. Асыл арналар
 31. Мәуелі бақ
 32. «Мынау жатқан саф мыс Трансваалъден келген деп жазылыпты. Бұл — қазақ, даласының қазынасы» деген жолдар жазылған мәтін
 33. Алтай
 34. Кӛкшенің кеудесінде
 35. Қарағанды
 36. Туған жердің тасы да танымал
 37. Тоқсан жолдың торабы
 1. Н.Жүнісбаевтың «Елін аралаған елік бала» шығармасы кім туралы
 2. бала Шоқан
 3. Ыбырай Алтынсарин
 4. жас Қаныш
 5. Мұстафа Ӛзтұрік
 6. бала Абай
 7. Мына ӛлең жолдары қай шығармадан

Бұтақты бүге балбырап, Кӛз тартады, кӛріңіз.

Алма піскен албырап, Маужырап барқыт қоңыр күз.

 1. «Күз»
 2. «Ауыл күзі»
 3. «Білім»
 4. «Қысқы кеш»
 5. «Алтын сӛз»
 6. Қазақстанда әр үш адамға жылына орташа есеппен 75кг. қағаз ӛндіріледі.Халқының саны 143 мын адамды құрайтын Кӛкшетау қаласының тұрғындарына жылына неше килотрамм қағаз қажет?
 7. 5230мың кг
 8. 3575 мың кг
 9. 5310мың кг
 10. 3520мың кг
 11. 1523 мың кг
 12. Мына саннан 313155055 1 кластың 55 бірлігі болса, 2 кластың 115 бірлігі, 3 кластың 3 бірлігі болатындай етіп үш цифрды сызып таста.
 13. A) 511115
 14. B) 3115055
 15. C) 550115
 16. D) 55115
 17. E) 1150550
 18. 218016 санын 18016-ге азайт A) 100000
 19. B) 398076
 20. C) 300000
 21. D) 236032
 22. E) 200000
 23. 365365 санын 35635-ге арттыр A) 410270
 24. B) 411720
 25. C) 407210

 

 1. D) 471020
 2. E) 401000
 3. 14390 санын 3 жүздікке азайтсақ, қанша қалады
 4. A) 1390
 5. B) 14590
 6. C) 14690
 7. D) 1090
 8. E) 14090
 9. Қосудың үлестірімділік қасиеті:
 10. (а+в)·с=а-в+с
 11. (а+в)·с= а·с+в-с
 12. (а+в)·с= а·с-в+с
 13. (а+в)·с=а·с+в·с
 14. (а+в)·с=а-с+в-с
 15. Теңдіктер тура болатындай жақшалар:

100-45+75: 5=40

 1. A) (100-45)+ 75:5=40
 2. B) 100-(45 + 75):5 =40
 3. C) 100-(45 +75):5 =40
 4. D) 100-45 +(75:5)=40
 5. E) (100-45)-(75:5)=40
 6. Қай теңсіздік дұрыс A) 9 т 050 кг > 9 т 500 кг
 7. 9 т 050 кг > 9 т 6 ц
 8. 9 т 050 кг > 9 т 5 ц
 9. 9 т 050 кг < 9 т 5 кг
 10. 9 т 050 кг < 9 т 5 ц
 11. 100мың, 100 жүздік және 100 бірлікті қосқанда пайда болған санды белгіле.
 12. A) 222111
 13. B) 11100
 14. C) 222000
 15. D) 110100
 16. E) 100110
 17. Егер бӛліндінің мәнін бӛлгішке кӛбейтсе, онда шығады
 18. бӛлгіш
 19. бӛлу
 20. бӛлінгіш
 21. бӛліндінің мәні
 22. кӛбейту
 23. Бәйгеге белгіленген жердің ұзындығының тӛрттен бір бӛлігі 5 км. Бәйгеге белгіленген жердің ұзындығы
 24. 15 км
 1. 25 км
 2. 10 км
 3. 20 км
 4. 30 км
 5. Әлихан бір сан ойлады. Ол санның 4 бӛлігін тауып, оған 45-ті қосқанда ,нәтижесі 50-ге тең болды.Әлихан ойлаған сан :
 6. 15
 7. 10
 8. 30
 9. 20
 10. 25

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Буынта дұрыс бӛлінбеген сӛз
 2. жа-ну-ар-лар.
 3. жа-ра-қат.
 4. жаң-ыл-дық.
 5. жо-лау-шы-лар.
 6. жар-ға-нат.
 7. жа-ңа-лық
 8. Дауыссыз дыбыстар саны:
 9. 21
 10. 27
 11. 24
 12. 20
 13. 23
 14. 25
 15. 26
 16. 22
 17. Аулада 9 ақ және 7 қызыл раушангүл ӛсіп тұр. Гүлшоғын құрастыру үшін 5 раушангүл қиып алынды. Аулада неше раушангүл қалды? Дұрыс құрастырылған амалдар
 18. A) (7-5) +9
 19. B) (9-5) +7
 20. C) (9+5) -7
 21. D) (7+5) — 9
 22. E) (9+7)-5
 23. F) (7+5) — 9
 24. Есепті шығару жолдары Оқушының күн сайын оқыған беттерінің саны бірдей болды.

Бірінші кітапты ол 12 күнде, екінші кітапты 7 күнде оқып бітірді. Егер

 

екінші кітаптағы бет бірінші

кітаптан 90 бет артық, болса, әр кітапта неше бет болғаны?

 1. A) 18 • 7
 2. B) 90: (12-7)
 3. C) 216- 126
 4. D) 90 • (12-7)
 5. E) 18 • 12
 6. F) 90: (12+7)
 7. (8400 — 8200) · 250 ӛрнегінің дұрыс оқылуы
 8. 8400 бен 8200-дің азайтқышын
 9. 250 есе кеміт
 10. 250 есе арттыр
 11. 250-ге арттыр
 12. 250 арттыр
 13. 250-ге кеміт
 14. 8400 бен 8200-дің айырмасын
 15. 8400 бен 8200-дің азайтындысын 3367 33 = 111111 заңдылығына сәйкес келетін жазулар
 16. A) 3367·55
 17. B) 3367·77
 18. C) 3367·88
 19. D) 3367·44
 20. E) 3367·66
 21. F) 3367 • 99
 22. Тіктӛртбұрыштың ауданы 96 см2, ал бір қабырғасы 12 см. Тік тӛртбұрыштың белгісіз қабырғасымен мен периметрі
 23. 40 см
 24. 12 см
 25. 96
 26. 8 см
 27. 20 см
 28. 60см
 29. Кӛлемі 64 см3 болатын кубтың қыры
 30. 4 см
 31. 12 см2
 32. 16 см2
 33. 16 см
 34. 12 см
 35. 14 см
 36. 6т =
 37. 60 кг
 1. 60 ц
 2. 6 кг
 3. 6000кг
 4. E) 6 000 000 гр
 5. F) 600 ц
 6. 1 апта:
 7. 5 таул 2 сағ
 8. 4 тәул 12 сағ
 9. 168 сағ
 10. 3 тәул 10 сағ
 11. 97 сағ
 12. 5 тәул 12 сағ
 13. 6 тәул 24 сағ
 14. 4 тәул 3 сағ

 

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар

1 -мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Боран-дауылдан әлсіз, желден күшті. Боранның түрі кӛп. Оның қарлы

боран, аязды боран, боран деген сияқты түрлері бар. Бұл оның желге қарағанда қуатты екендігіне байланысты келсе керек. Жауынды, бұршақты борандар уақытша соғатын борандар. Алайда бұл барандардың зияны кӛп. Жауынды боран аң-құс, жануарлар денесін сулап, ызғарлата соққандықтан бұған тӛзбеген

«жандылар» суы

 1. Боран соғып тұрғанда қажетті қауіпсіздік
 2. тиімді кӛлікті тандау
 3. тиісті мекемеге хабарласу
 4. боранның тоқтауын күту
 5. ӛз орнында қалу
 6. кейінге қалдыру
 7. Елді мекендерде бораннан сақтану шаралары
 8. биік қақпалар тұрғызу
 9. үйлерді бір-біріне жиі салу
 10. биік ғимараттар тұрғызу
 11. ағаштар отырғызу
 12. орман-тоғайлар
 13. Мәтінде бейнеленген боран түрі
 14. қарлы боран

 

 1. желді боран
 2. аязды боран
 3. салқын боран
 4. суық боран
 5. Егерде боран секундына соғатын болса мектептерде сабақ оқу токтатылады
 6. A) 22-26 м/с
 7. B) 26-40 м/с
 8. C) 16-20 м/с
 9. D) 25-30 м/с
 10. E) 19-35 м/с
 11. Ақ боран әңгімесіндегі кейіпкер
 12. Бектас
 13. Асан
 14. Әліпбай
 15. Жанпейіс
 16. Қасым

 

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Аязды күні қала сыртында серуендеп жүргенге не жетсін! Сондай бір

серуеннен темір жол бойын жағалап келе жатыр едім, кӛлденең кесілген бір ізге кӛзім түсті. Тізерлеген күйі қардағы қуысқа қолымды тықтым. Саусағымды шым еткізіп бір нәрсе тістеп алғандай болды. Қолымды еріксіз қайтадан жұлып алдым.

Сәлден кейін тағы да әрекеттене бастадым. Бұл жолы уысыма қызғылт түсті, ұзын кұйрық суықторғай іліне кетті.

 1. Суықторғайдың тығылуынын сыры
 2. ауа райының бұзылуын сезгендіктер
 3. ұя жасап алу үшін
 4. қатты қорыққандықтан
 5. күзгі жапырақтарды жейді
 6. бунақденелілерді жейді
 7. Мәтінді оқудағы тәрбиелік мәні
 8. қызығушылық, жанашыр, әдептілік
 9. мейірім, рақым, жанашырлық
 10. қамқорлық, достық, бауырмалдық
 1. мейірім, жанашырлық, қамқорлық
 2. құстарға қамқорлык, сүйіспеншілік
 3. Тауып алған құсты
 4. қайтадан қуысқа жіберді
 5. ұшырып жіберді
 6. теміржолшыға беріп кетті
 7. үйдің шатырына жіберді
 8. үйге әкелді
 9. Суықторғай
 10. қыстан калатын құс
 11. орман құсы
 12. үй құсы
 13. су-қойма құсы
 14. жыл құсы
 15. Бұл мәтін түріне жатады
 16. пайымдау мәтіні
 17. сипаттау мәтіні
 18. хабарлау мәтіні
 19. дәлелдеу мәтіні
 20. әнгімелеу мәтіні

 

1065 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Мақалдардағы антоним сӛздер
 2. Дені сау адам — дәулетті адам
 3. Кӛз коркақ, қол батыр
 4. Гүліне қарама, түбіне қара
 5. Ауру мен тазалық араз
 6. Қар — қара жердің кӛрпесі
 7. Қобызшы сӛзі
 8. түбір сӛз
 9. туынды сӛз
 10. күрделі сез
 11. негізгі сӛз
 12. қос сӛз
 13. Ұяң дауыссыздан басталған сӛзді белгілеңіз:
 14. Алғашқы
 15. Ауаны
 16. Балалармен
 17. Аталарды
 18. Мұгалімге
 19. Омоним қатысқан қатарды белгілеңіз.
 20. Байланыс, қарым-қатынас дамып келеді
 21. Ӛзеннің басында отырып, кітап

 

оқыдым

 1. Балаға тең кӛрінер бай мен кедей
 2. Сонау бақша ішінен табылармын
 3. Сен тотықұс бақта жүрген, ал мен қойшы мал баққан
 4. Түбірлес сӛздерді белгіле:
 5. жұмысшы, құрылысшы
 6. сулық, суға, балапан
 7. балалық, суда, балажан
 8. сушы, сулық, суат
 9. балалық, сулық, балалар
 10. Омонимнің анықтамасы
 11. Ауыспалы мағынасында қолданылатын сӛздер.
 12. Мағыналары қарама-қарсы сӛздер.
 13. Айтылуы, тұлғасы бір, мағынасы басқа сӛз.
 14. Мағынасы жағынан бір-біріне жақын сӛздер.
 15. Айтылуы, жазылуы бӛлек, мағынасы бір сӛздер
 16. Шумақтағы қаратпа сӛз саны

Күлдірген-ай, Кулдірген Жуамын деп еденді

Үйдің ішін бүлдірген.

Әй, Күлдірген, Күлдірген

 1. 3
 2. 5
 3. 1
 4. 4
 5. 2
 6. Қызметі мен сұраулары ортақ болып, ӛзара салаласа байланысқан екі не одан да кӛп мүшелер қалай аталады?
 7. жай сӛйлем
 8. тұрлаусыз мүшелер
 9. сӛйлемнің бірыңғай мүшелері
 10. құрмалас сӛйлем
 11. тұрлаулы мүшелер,тұрлаусыз мүшелер
 12. Қыстырма сӛзі бар сӛйлем
 13. Орманда қайың, тал, терек, үйеңкі ӛседі.
 14. Екі бала орманға бара жатыр.
 15. Ұлдар еден жуды.
 16. Кӛк бұйра орман желмен тербеледі.
 1. Болашақта мен суретші болармын, бәлкім.
 2. Құрмалас сӛйлемді анықтаңыз
 3. Күн шығарда келді.
 4. Менің ойымша,бұл сабақтан оқушылардың барлығы емтиханды жақсы тапсырады
 5. Күн ұзарды
 6. Атасы ертегі айтса, Ақмарал жалықпай тыңдайды.
 7. Түн кысқарды
 8. Кӛп сӛз-кӛмір,аз сӛз-алтын. Сӛйлемдегі сӛздердің байланысу тәсілін анықтаңыз.
 9. шылау арқылы
 10. орын тәртібі арқылы
 11. интонация арқылы
 12. тұрақты тіркес арқылы
 13. жалғау арқылы
 14. Ӛздігінен сӛйлем мүшесі бола алмайды
 15. шылау
 16. тұрлаулы мүшелер
 17. бастауыш, баяндауыш
 18. баяндауыш
 19. бастауыш
 20. Сӛйлемдегі ойға сӛйлеушінің қалай қарайтынын білдіретін сӛз-
 21. Қыстырма сӛз
 22. Қаратпа сӛз
 23. Қосарлы сӛз
 24. Күрделі сӛз
 25. Біріккен сӛз
 26. Мекен үстеулі сӛз тіркесі
 27. балаша мәз болды
 28. бостан-бос жүрді
 29. ӛте жақсы
 30. жазғытұрым келді
 31. тӛмен түсті
 32. Шылаулар
 33. ны, ні, ды, ді
 34. ның, нің, дың, дің
 35. сы, сі, ы, і
 36. да, де, та, те, үшін
 37. ға, ге, қа, ке
 38. Толықтыр

Тілде біреудің назарын аудару үшін қолданылатын сӛздерді… сӛз дейді

 

 1. Бастауыш
 2. Біріккен
 3. Қос
 4. Қаратпа
 5. Қыстырма
 6. Жіктеу есімдіктер қатарын кӛрсетіңіз
 7. Мен, біз, сен, сіз, ол
 8. Қанша, қайда, қашан, неге
 9. Бәлкім, дегенмен, сол
 10. Ешкім, әркім, ешқашан, әркайсысы
 11. Ӛзі бұл сол, кім
 12. Кӛмектес еептігінің жалғауларын табыныз.
 13. -мен, -бен, -пен
 14. -нан,-нен,-дан,-ден,-тан,-тен
 15. -ға,-ге, -қа, -ке
 16. -да,-де, -та,-те
 17. -ның, -нің, -дың, -дің, -тың,-тің
 18. Күллі адам баласын қор қылатын үш қасиет бар
 19. қыдырмау, еңбектен бас тарту, сыйласу
 20. ойшылдық, жанталас ӛмір, еңбек
 21. ұйқышылдық, еңбекқорлық, тазалық
 22. талаптылық, еңбек, ойшылдық
 23. мактаншақтық, ӛгірік айту, жалқаулық
 24. Ғасырлар бойы қазақтың ауыз әдебиетінде ертеден келе жаткан сӛз жарысы
 25. ертегі
 26. мақал-мәтелдер
 27. аңыз-әңгіме
 28. айтыс
 29. жұмбақ
 30. «Шал мен теңіз» шығармасының авторы
 31. Антон Чехов
 32. Шыңғыс Айтматов
 33. Эрнест Хэмингуэй
 34. Ханс Кристион Андерсен
 35. Джонни Родари
 36. Аңыздың ерекшелігі
 37. шындық пен қиял-ғажайып оқиға

араласады

 1. шындық пен ӛмірлік оқиға араласады
 2. тек қана шындық оқиға жырланады
 3. қиял-ғажайып окиғағаларға толы
 4. батырлардың ерлігі сипатталады
 5. «Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін…» деп бата берген-
 6. Тӛле би
 7. Халық
 8. Әйтеке би
 9. Бала би
 10. Қазыбек би
 11. Мәншүкпен қан майданда қатар жүріп, соғыс тауқыметін бірге кӛрген ерлі -зайыпты майдангерлер
 12. Валерия Барсова, Аманкелді Иманов
 13. Тӛлеген Тоқтаров, Александра Халимулдина
 14. Әкентай Халимулдин, Әлия Молдағұлова
 15. Александра Халимулдина, Әкентай Халимулдин
 16. Мәлік Ғабдуллин, Александра Халимулдина
 17. Бұқар жырау «Құлағанға ұқсайды, казақтың қамал қорғаны» деп кім туралы айтқанын белгілеңіз.
 18. Наурызбай батыр
 19. Сырым батыр
 20. Бӛгенбай батыр
 21. Райымбек батыр
 22. Қабанбай батыр
 23. Шығыс шынары деп кімді атаған?
 24. Мәншүк
 25. Мәнсия
 26. Ләззат
 27. Әлия
 28. Сабира
 29. Берілген үзінді Қасым Қайсеновтың қай шығармасынан алынған?

«…Орман ішінен жүрегіңді жалғайтын нәр таба қою оңай емес. Пышақтың ұшымен қайыңның қабығын тесіп, оған түтік іспеттес іші

 

қуыс шӛп сұғып, астына консерві қалбырын тосып қоямын. Ішсем әжептәуір нәр алып, жүрегім жалғанып қалғандай боламын»

 1. «Илько Витряк»
 2. «Жас партизандар»
 3. «Днепрде»
 4. «Жау тылында»
 5. «Ажал аузында»
 6. Мәншүктің шын аты кім?
 7. Моншағым
 8. Моншақ
 9. Мәшнүк
 10. Маншук
 11. Мәнсия
 12. «Ғарыш қыраны» ӛлеңінде ғарыш әлемін шебер суреттеген жазушы
 13. М.Хакімжанова
 14. Т.Молдағалиев
 15. Қ.Аманжолов
 16. Ӛ.Тұрмажанов
 17. Б.Бұлқышев
 18. Райымбек ауданында туған ақын
 19. М.Мақатаев
 20. І.Жансүгіров
 21. Ж.Смақов
 22. М.Жұмабай
 23. Д.Әбілев
 24. Мына үзінді кай шығармадан

-Е, қарағым, орман да тірі тіршілік иесі. Олар оянса, ӛте қиын жағдай болады. Қайта аман-есен шығып кеткендерің жақсы болған. Әйтпесе, тірі оралуларың да қиын болып қалуы мүмкін еді

 1. «Орманның оянуы»
 2. «Жыл мезгілдері»
 3. «Түнгі сәуле»
 4. «Шыбық»
 5. «Бақшада»
 6. Киттің жұтқыншағы неге мұндай? Шығармасының авторы
 7. Андерсен
 8. Р. Киплинг
 9. Э. Хемингуэй
 10. Дж. Родари
 11. Э. Распе
 12. Ӛ.Тұрманжановтың «Туған ӛлкем» ӛлеңінің алғашқы шумағы

қалай басталады

 1. Осы менің туған ӛлкем
 2. Кӛгінде күн нұрын тӛккен
 3. Неткен сұлу, неткен керкем
 4. Ақ күмістей қаласы бар
 5. Ер еңбегі шалқып, тасқан
 6. «Алисаның арманы» әңгімесінің авторы
 7. Д. Родари
 8. Қ.Баянбаев
 9. Л.Толстой
 10. Б.Бұлқышев
 11. Ә.Желлун
 12. «Кӛкшетау» поэмасының авторы
 13. І.Жансүгіров
 14. Ш.Уалиханов
 15. С.Сейфуллин
 16. Б.Майлин
 17. Ж.Аймауытов
 18. К.Ахметова «Астана» ӛлеңінде Сарыарқа жерінде орналасқан.
 19. Балхаш
 20. Есіл
 21. Мұнай
 22. Алатау
 23. Алматы
 24. «Тәуелсіздік монументі» ӛлеңінің авторы
 25. Т.Молдағалиев
 26. М.Мақатаев
 27. Ф.Оңғарсынова
 28. Ш.Сариев
 29. О.Асқар
 30. «Ағынды өзен», «асқар may»,

«қасиетті тіл» деген сӛз тіркестері кездесетін ӛлеңнің авторы

 1. Ӛ.Тұрманжанов
 2. М.Жұмабай
 3. М.Мақатаев
 4. К. Ахметова
 5. Ж.Смақов
 6. (а + b) • 4 ӛрнегіне тең болатын ӛрнекті кӛрсетіңіз.
 7. 4a+4b
 8. a + b • 4
 9. а • 4 + b
 10. 4b + а
 11. 4ab

 

 1. Ӛрнектің мәні:

802-(414-82)+(395-109)=

 1. A) 148
 2. B) 184
 3. C) 756
 4. D) 675
 5. E) 765
 6. Жіптің ұзындығы 25 см. Осы жіп 1 м-дің қандай бӛлігі

 

 

 

 

 

 1. 9200·0=

Дұрыс жауап A) 9200

 1. 0
 2. 92
 3. D) 300
 4. E) 920
 5. 218016 санын 18016-ге азайт A) 200000
 6. B) 300000
 7. C) 236032
 8. D) 100000
 9. E) 398076
 10. 1 минут сағаттың кандай бӛлігін алатынын анықта

 

 

 

 

 

 1. 7 жүздік мыңдық, 4 ондық

мыңдық , 8 бірлік мыңдық, 5 жүздік, 4 ондық, 3 бірліктің жазылуы

 1. A) 7443523
 2. B) 748543
 3. C) 7440523
 4. D) 7404323
 5. E) 7454323
 6. Фигуралардың бӛлігін тап

 

A)

B)

 

C)

D)

E)

 1. Дүкенде а кг шоколад және в кг карамель болды. с кг кәмпит сатылды. Дүкенде неше килограмм кәмпит қалды?
 2. а-с=в-с
 3. ав-с
 4. а-в+с
 5. а+в= ав-с
 6. а+в-с
 7. Егер белгісіз санға 73- ті қосса, 540 болады.
 8. A) 540+х=73
 9. B) х+73=540
 10. C) х+540-73
 11. D) 73+х= 540
 12. E) х+540=73
 13. Қай теңсіздік дұрыс
 14. A) 9 т 050 кг < 9 т 5 кг
 15. B) 9 т 050 кг > 9 т 500 кг
 16. 9 т 050 кг > 9 т 5 ц
 17. 9 т 050 кг < 9 т 5 ц
 18. 9 т 050 кг > 9 т 6 ц
 19. Қалдықпен бӛлуде санды 8-ге бӛлгенде қалуы мүмкін қалдықтар қатары
 20. A) 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8
 21. B) 0, 8, 9
 22. C) 1, 2, 3,4, 5, 6, 7
 23. D) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 24. E) 1,2, 3,5, 6, 7, 8,9

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Дұрыс тасымалданған сӛзді белгілеңіз.
 2. қай-ық,тау-ық, жаң-а
 3. дұрыс жауап жоқ
 4. қ-ай-ық, тау-ық, жа-ңа
 5. қа-йық,тау-уық, жаң-а

 

 1. қа-йық,та-уық, жа-ңа
 2. қа-йық,та-уық, жа-ңа
 3. Тек кана қатаң дауыссыздары бар сӛз
 4. салмақ
 5. талақ
 6. қаңбақ
 7. қыс
 8. қалақ
 9. жаңғақ
 10. Малшы сиыр мен балапандар ӛсірді.Егер жалпы малдың 9 басы мен 26 аяғы болса, сиырлардың саны қанша болатынын тап
 11. 4
 12. 3
 13. 9
 14. 6
 15. 5
 16. 10
 17. Аулада 9 ақ және 7 қызыл раушан гүл ӛсіп тұр. Гүлшоғын құрастыру үшін 5 раушангүл қиып алынды. Аулада неше раушан гүл қалды? Дұрыс құрастырылған амалдар
 18. A) (7+5)-9
 19. B) (9-5)+7
 20. C) (9+7)-5
 21. D) (9+5)-7
 22. E) (7-5)+9
 23. F) (7+5)-9
 24. (420 • 30 — 28000 : 70) + 35·11-5

ернегінің мәнін табыңыз A) 2517

 1. B) 86770
 2. C) 25017
 3. D) 12380
 4. E) 12580
 5. F) 8677
 6. Теңдеуді «сынап кӛру» тәсілімен шешу:
 7. Ауызша есептеуге негізделген
 8. Санның ондық кұрамына негізделген
 9. Кестелік жағдайға негізделген
 10. Кӛбейту кестесіне негізделген
 11. Сандық теңдіктің қасиеттеріне
 12. Графикалық тәсілге негізделген
 13. 4-сынып бітірген балада болатын

дағдылар

 1. параллель және перпендикуляр түзулер сызу
 2. шеңбер салу
 3. формулаларды жазу
 4. геометриялық фигураларды ӛлшеу
 5. геометриялық фигураларды латын әріптермен белгілеу
 6. текшенің кӛлемін табу
 7. Сыбайлас қабырғалары 5 см және 6 см болатын тік тӛртбұрыштың ауданы:
 8. 22 см
 9. 11 см2
 10. 11 см
 11. 30 см2
 12. 30 см3
 13. 30 см
 14. Ӛрнектің мәнін тап:5ғх2
 15. 10 ғасыр
 16. 1000жыл
 17. 10жыл
 18. 100 жыл
 19. 100ғасыр
 20. Экскаватор ұзындығы 12 м, ені 7м,тереңдігі 2м тікбұрышты параллелепипед пішіндес қазаншұңқыр қазды.Егер бір машинаға 4м2 топырақ сыятын болса,онда барлық қазылған топырақты тасу үшін қажет болатын машина саны:
 21. 42
 22. 40
 23. 38
 24. 46
 25. 36
 26. 44

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Бір күні құрбақа, тышқан, құмырсқа-үшеуі кімнің мекені жақсы, жайлы қонысы бар екенін білмекші болып жолға шығады.Үшеулері талай шұңқыр,

 

талай тӛмпешікті жүріп ӛтеді.Ақыры олар кішкентай шалшық суға кез болады.Шалшықтың маңынан борсыған иіс келеді.Шетжағында тұрған кӛкқұтаннан басқа мұнда ештеңе кӛрінбейді.Дүниеде ең қолайсыз жер осы болар -ау, деп кӛкқұтанның қасына келді.

Кӛкқұтан,кӛкқұтан жер бетінде кімнің мекені жақсы, қонысы жайлы

?-деп сұрады.Ең жайлы қоныс осы жер.Кӛрмейсің бе, бұл жердің

иісі-кӛкірегіңді ашады,суы қандай тәтті-жер сасиды,батпағы қандай жұмсақ-нағыз май батпақ-депті.Ол үшеуіне бұл мекен ұнамапты.Олар тағы да ілгері қарай жүре беріп, сәске түсте ол шеті мен бұл шетіне кӛз жетпейтін жазық далаға келіп жетті.Қалың кӛдеден басқа кӛлеңке болар пана жоқ.Құрбақаның тамағы бүлкілдеп, ең қолайсыз мекен осы жер болар деп ойлады.Кӛденін түбінде бұғып отырған бозторғай мұны естіді-де «жер бетінде менің мекенімнен жақсы жер жоқ»-деп әнге салып аспанға кӛтерілді. Құрбақа, тышқан,құмырсқа тағы да ілгері жүріп кетті.Бір кезде қатты жауын жауып жер беті батпаққа айналды.Олар жауынға малынып жүре алмай қалды.Ол үшеуі ең қолайсыз қоныс осы болар деп ойлады.Сонда жауынқұрттар «жауын жауғаны қандай рахат! »-деп жыбырлады. Құрбақа, тышқан,құмырсқа әрі қарай жүрмеді.Арып-ашып ӛз мекендеріне қайтып келді.Тышқан ӛзінің ініне кіріп, ӛз мекенім ӛзіме жайлы екен деді.Құмырсқа да ӛз ініне кіріп: О, шіркін бұл дүниеде менің ілеуімнен

жақсы мекен бар ма екен, ӛзі жайлы,ӛзі биік, ӛзі жұмсақ,-деді.Ал құрбақа болса ӛзінің жайына секіріп түсіп:Дүниеде менің жерімнен жайлы мекен жоқ шығар.Ӛзі салқын, ӛзі дымқыл, ӛзі кӛлеңке,- деді.Сонымен дүниедегі ең жақсы мекен, жайлы қоныс-әркімнің ӛз мекені, ӛз жері екен.

 1. Мәтіндегі ойға байланысты мақалды тап.
 2. «Қайран менің ӛз үйім, кең сарайдай боз үйім»
 3. «Туған жердей жер болмас»
 4. «Отан оттан ыстық»
 5. «Туған жердің қадірін, алыста жүрсең білерсің»
 6. «Отаның алтын бесігім»
 7. Бозторғайдын әнге салып айтқаны:
 8. ыстық шӛл, дала жақсы
 9. ӛзен жақсы
 10. шалшық су жақсы
 11. таулы мекен жақсы
 12. далалы алқап жақсы
 13. Мәтіннің атауы:
 14. «Ғажайып бақ»
 15. «Туған жер»
 16. «Ең жайлы мекен»
 17. «Үш сом»
 18. «Кімнің мекені жақсы?»
 19. Кӛкқұтанның ойы:
 20. далалы алқап жақсы
 21. әлемдегі барлық мекен жайлы
 22. таулы мекен жақсы
 23. орман жақсы
 24. шалшық су жақсы
 25. Жауынқұрттардың арманы:
 26. балшықты жер жақсы
 27. шалшық су жақсы
 28. жауынды жер жақсы
 29. ӛзен, су жақсы
 30. далалы алқап жақсы

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар 2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Балалар жаңғақ жинады. Ер бала қызға қарағанда 14 жаңғақты артық жинады. Содан кейін қызға 8жаңғак берді.

 1. Егер қызда бұрын 10 жаңғақ болса, ұл 8 жаңғағын бергеннен кейін
 2. 2-ге
 3. 4-ке
 4. 0-ге
 5. 5-ке
 6. 3-ке
 7. Егер қызда бұрын 10 жанғақ болған болса, ұл мен қызда барлығы
 8. 34 жаңғақ
 9. 44 жаңғақ
 10. 14 жаңғақ
 11. 34 жаңғақ
 12. 24 жаңғақ
 13. Жаңғағы бұрын ӛзінде бар жаңғаққа қарағанда артты :
 14. 6-ға
 15. 9-га
 16. 7-ге
 17. 2-ге
 18. 8-ге
 19. Ер баланың жаңғағы егер қызда бұрын 10 жаңғақ болған болса,кеміді

:

 1. 6-ға
 2. 8-ге
 3. 7-ге
 4. 9-ға
 5. 2-ге
 6. Егер қызда бұрын 10 жаңғақ болған болса, ұл оған 8 жаңғағын

берген соң бұрын ұлда болған жаңғақ саны :

 1. 22
 2. 26
 3. 28
 4. 20
 5. 24

 

1063 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Ара, арық, жүз—- сӛзі
 2. Неологизмдер
 3. Синоним
 4. Омоним
 5. Кӛп мағыналы сӛздер
 6. Антоним
 7. Мәндес сӛздер тізбегі
 8. Кел, кет, кеш
 9. Шағым, арыз, ӛтініш
 10. Биік, аласа, кішкентай
 11. Жақсы, жаман, нашар
 12. Сыйлау, құрметтеу, қадірлеу
 13. Мен жазбаймын ӛлеңді ермек үшін.(Абай)

Сӛйлемдегі толық мағыналы сӛздер санын белгіленіз.

 1. 2
 2. 4
 3. 5
 4. 3
 5. 1
 6. Антоним сӛздерді тап:
 7. жұма, сенбі
 8. әдепгі бала
 9. биік, аласа
 10. тез-тез
 11. әдейі, арнайы
 12. Берілген сездердің ішінен кӛп мағыналы сӛзді табыңыз:
 13. Құрмет
 14. Кӛпшілік
 15. Мықты
 16. Кілт
 17. Әдемі
 18. Кӛп мағыналы сӛздер қатары:
 19. сары, жарқын
 20. жүз, қой
 21. кӛркем,әсем
 22. арық, ұзын

 

 1. бала, сәби
 2. Жалаң сӛйлемді кӛрсет:
 3. Олардың әндерін бәріміз тыңдаймыз
 4. Ол оқып жүр
 5. Данияр үйді жинады
 6. Оның музыкалық мәдениеті ӛте бай.
 7. Мен таңға дейін отырдым.
 8. Сұраулы сӛйлем:
 9. Апырай, күннің ыстығын-ай
 10. Аспан ашық
 11. Айналайын қоя ғой
 12. Сен болған шығарсың
 13. Балам, тоқташы
 14. Шӛре-шӛре, лағым, Тентек болма, шұнағым.

Ӛлең жолындағы қарамен жазылған сӛздер қай сӛз табына жататынын белгілеңіз.

 1. Шылау
 2. Одағай
 3. Зат есім
 4. Үстеу
 5. Есімдік
 6. Тыныс белгісі дұрыс қойылған сӛйлем.
 7. Ол аң — яғни сугқоректі жануар
 8. Ол аң, яғии сүтқоректі жануар
 9. Ол аң яғнисүтқоректі жануар
 10. Ол — аң яғни сүтқоректі жануар
 11. Ол аң, яғни сүтқоректі жануар
 12. Сенушілікті, мақұлдауды, мойындауды білдіретін жол
 13. абырой болғанда, меніңше, оларша
 14. соры қайнағанда, байғұс-ай, абырой болғанда
 15. дұрысында, бәсе, рас
 16. ең әуелі, бір жағынан, ақырында
 17. дау жоқ, абырой болғанда, тегінде
 18. Екі сӛздің қосарлануынан жасалған сӛздер
 19. Қос сӛз
 20. қосарлама қос сӛз
 21. қайталама қос сӛз
 22. біріккен сӛз
 23. күрделі сӛз
 1. Ол есімдігінің шығыс септігіндегі түрі
 2. оны
 3. онда
 4. одан
 5. онымен
 6. оған
 7. Туынды сӛздері бар қатарын кӛрсет:
 8. жеңіл-желпі, әрі-бері
 9. мектеп, тәрбие, дэптер
 10. қағаздар, кітаптар, оқулықтар
 11. сызады, оқыды, күл
 12. ақылдас, ойлан, басшы
 13. Не істедім? не істедің?Не

істеді?деген сұрақтар етістіктің қай шағына қойылады ?

 1. Осы шақпен ӛткен шаққа
 2. Осы шақ
 3. Ӛткен шақпен келер шаққа
 4. Ӛткен шақ
 5. Келер шақ
 6. Сын есімнен жасалған туынды етістікті анықта:
 7. Сабындау
 8. Тазала
 9. Жүрді
 10. Оқы
 11. емдеу
 12. Сын есім
 13. қимылдың түрлі белгісін білдіреді
 14. заттың сапасын білдіреді
 15. заттың мӛлшерін білдіреді
 16. заттың атын білдіреді
 17. адамның әр түрлі кӛңіл-күйін білдіреді
 18. Күрделі сын есімді тап:
 19. ұзын
 20. әдемі
 21. қалың
 22. сары ала
 23. биік
 24. Тӛмендегі жолдардың авторын белгілеңіз.

Ашу деген — ағын су, Алдын ашсаң, арқырар. Ақыл деген — дария, Алдын тоссаң, тоқырар.

 1. Тӛле би

 

 1. Тәттімбет жырау
 2. Қазыбек би
 3. Асан қайғы
 4. Әйтеке би
 5. Казақ халқы үлкен ойды аз сӛзге сыйғызған халық ауыз әдебиетінің түрі
 6. шешендік сӛздер
 7. мақал-мзтелдер
 8. жұмбақтар
 9. аңыз-әңгімелер
 10. нақыл сӛздер
 11. Шын мәніндегі ақындар айтысына жататын мәтін тақырыбын белгілеңіз.
 12. Иесі мен сиырдың айтысы
 13. Біржан мен қыз
 14. Асаубай мен Қылтума
 15. Жұмбақ айтысы
 16. Сүйінбай мен Тәтті қыз
 17. Жамбыл обдысы Шу ауданының Жайсаң жайлауында дүниеге келген адам
 18. Абылай
 19. Тӛле
 20. Қазыбек
 21. Әйтеке
 22. Әбілқайыр
 23. Қиял-ғажайып ертегісінің неше саласы бар
 24. 5
 25. 2
 26. 1
 27. 4
 28. 3
 29. «Балама хат» ӛлеңінің авторы
 30. Қ.Мырза Әли
 31. С.Сейфуллин
 32. А.Байтұрсынов
 33. С.Жиенбаев
 34. Ж.Жабаев
 35. «Даламыздың даңқысың, Балауса гүл-балғын қыз». Қай ӛлеңнен алынған үзінді
 36. С.Машақов. Мәншүк
 37. Н.Ғабдуллин. Батырдың мінезі
 38. С.Жиенбасв. Әлия
 39. С.Мұқанов. Батылдық
 1. Қ.Әбдіқадыров. Алып бала
 2. «Қазақтың батыры … жасы 80-ге келген екен» деген үзінді кімге арналған?
 3. Сырым батыр
 4. Бӛгенбай батыр
 5. Қабанбай батыр
 6. Наурызбай батыр
 7. Ағыбай батыр
 8. Жазушы, әдебиет зерттеуші талым, Ұлы Отан соғысының батыры
 9. Т.Тоқтаров
 10. Т.Бигелдинов
 11. М.Ғабдуллин
 12. Б.Момышұлы
 13. Қ.Қайсенов
 14. Қазақ батырларынын заманы туралы шығарма
 15. Ш.Уәлиханов «Абылай хан»
 16. С.Бегалин «Қырдың жас түлегі»
 17. С.Кӛбеев «Орындалған арман»
 18. М.Жұмабаев «Түркістан»
 19. М.Әуезов «Жолда»
 20. Агроном мамандығы туралы шығарма
 21. Түркістан М.Айтхожина
 22. Нағыз малшы. Д.Қасенов
 23. Күріш туралы сыр. Б.Исаев
 24. Ақжайық. А.Құдайбергенов
 25. Туған жер. О.Асқар
 26. «Тӛңірек ашық, тұман жоқ, Кӛктен нұрын күн септі»-деген ӛлең жолдарының авторы
 27. С.Сейфуллин «Наурыз»
 28. Ж.Смаков «Отан»
 29. І.Жансүгіров «Кӛктемде»
 30. М.Хакімжанова «Кӛктем жыры»
 31. Ш.Құдайбердиев «Жаз келер»
 32. С.Жүнісовтің «Кімнің мекені жақсы?» мәтініндегі ӛзі тар, ӛзі қараңғы, ӛзі қауіпсіз мекен
 33. тасбақаның
 34. құрбақаның
 35. құмырсқаның
 36. жауынқұрттың
 37. тышқанның
 38. Медеу туралы жырлаған ақын
 39. М.Айтхожина

 

 1. Қ.Толыбаев
 2. А.Сейтақ
 3. Ә.Тәжібаев
 4. Ж.Жабаев
 5. «Үдере көшкен Бабалардың

Мекені — бұл» ӛлең жолына арқау болған жер

 1. Астана
 2. Түркістан
 3. Алматы
 4. Жезқазған
 5. Кӛкшетау
 6. Мына ӛлең жолдарының тақырыбы қалай аталады Адам да, мал да ӛзінше Жүр жадырап далада

Жаңа жылды қарсы ап тұр Кәрі де, жас та, бала да

 1. «Жыл мезгілдері»
 2. «Гүлдер»
 3. «Наурыз»
 4. «Кӛктем жыры»
 5. «Қарлығаш»
 6. Орыстың ұлы жазушысы Лев Толстойдың шығармасын табыңыз.
 7. «Шал мен теңіз»
 8. «Китпен кездесу»
 9. «Каштанка»
 10. «Акула»
 11. «Суықторғай»
 12. Қайран, Қарасазым — ай! — авторын анықтаңыз
 13. М.Шаханов
 14. М.Мақатаев
 15. Қ.Ыдырысов
 16. Ж.Жабаев
 17. Қ. Аманжолов
 18. «Туған жердің тасы да танымал» атты шығарманың авторы
 19. М.Сәрсеке
 20. Ғ.Мұстафин
 21. Ӛ.Қанахин
 22. С.Мұқанов
 23. И.Байзақов
 24. «Біз көмекке келгенше әлгі тырна сорлы баланы суға түсірмей ұстап тұрыпты».

Әңгіменің авторы мен тақырыбы

 1. Ханс Андерсен «Қайтпас қайсар қалайы солдат»
 2. Эрих Распе «Дауыл»
 3. Эрнест Хемнгуэй «Шал мен теңіз»
 4. Эрих Распе «Китпен кездесу»
 5. Джанни Родари «Келіңдер, санамақ ойнайық!»
 6. Санның қандай разрядтарында бірдей цифрлар орналасқан: 7 8 9 5 4 5 2
 7. Мыңдық және бірлік
 8. Жүздік және бірлік
 9. Бірлік және жүздік
 10. Бірлік мыңдық және ондық
 11. Он мыңдық және жүздік
 12. 365365 санын 35635-ге арттыр A) 401000
 13. B) 407210
 14. C) 411720
 15. D) 471020
 16. E) 410270
 17. 2 кластың 348 бірліктері бар сан: A) 2986547201
 18. B) 1985236458
 19. C) 10348026528
 20. D) 10289349026
 21. E) 5126348258
 22. Әлихан бір сан ойлады. Ол

санның бӛлігін тауып, оған

 

45-ті қосқанда ,нәтижесі 50-ге тең

болды.Әлихан ойлаған сан :

 1. 25
 2. 30
 3. 15
 4. 20
 5. 10
 6. Пойыз 357 км жолды жүріп ӛтуі

тиіс. Ол барлық жолдың бӛлігін

 

ғана жүріп ӛтті. Қалғаны:

 1. 304км
 2. 300км
 3. 310км
 4. 306км
 5. 308км
 6. Қазақстанда әр үш адамға жылына орташа есеппен 75кг. қағаз ӛндіріледі.Халқының саны 143 мың

 

адамды құрайтын Кӛкшетау қаласының тұрғындарына жылына неше килограмм қағаз қажет?

 1. 3575 мың кг
 2. 5230мың кг
 3. 5310мың кг
 4. 1523 мың кг
 5. 3520мың кг
 6. Бәйгеге белгіленген жердің ұзындығының тӛрттен бір бӛлігі 5 км. Бәйгеге белгіленген жердің ұзындығы
 7. 30 км
 8. 20 км
 9. 10 км
 10. 15 км
 11. 25 км
 12. 47 жүздік =
 13. 470 бірлік
 14. 470 бірлік
 15. 4 жүздік 7 бірлік
 16. 4 жүздік 0 бірлік
 17. 4700 бірлік
 18. Арақашықтығы 78 км екі ауылдан бір мезгілде екі шаңғышы бір-біріне қарама-қарсы шығып, 3 сағаттан кейін кездесті.Біріншісінің жылдамдығы 12 км/сағ. Екінші шаңғышының жылдамдығы
 19. 14 км/сағ
 20. 16 км/сағ
 21. 12 км/сағ
 22. 10 км/сағ
 23. 13 км/сағ
 24. Шарушылық 2000 га жердің бестен екі бӛлігіне бидай, барлығынан 2 есс кем жерге тары егіп, қалған жерін жайылымға қойды. Жайылымға қанша жер қалды
 25. 1600 га
 26. 900 га
 27. 1000 га
 28. 1500 га
 29. 200 га
 30. 9456 мен 5364 сандарының қосындысы және 4390 саныныц айырмасы
 31. A) 14820
 32. B) 12820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 1. C) 17834
 2. D) 10430
 3. E) 10340
 4. Кӛбейтудің терімділік қасиеті: A) а·(в·с)=(а·в): с
 5. B) а·(в·с)=(а·в)+с
 6. C) а·(в·с)=(а-в·с)
 7. D) а·(в·с)=(а·в)·с
 8. E) а·(в·с)=(а·в)-с

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Тәуелдік жалғау жалғанған кезде түбір сӛзі әзгеріске ұшыраған сӛздер
 2. Бұлағым, тауығым, кӛлігім
 3. тасбақам, енерім
 4. қаламым, дәптерім
 5. терегім,ӛрнегім,добым
 6. Астанам, Алматым, Отаным
 7. күшігім,талабым,жауабым
 8. арманым, балапаным
 9. Буын үндестігі заңына бағынбайтын қосымшалары бар сӛйлемді белгілеңіз.
 10. Ӛзеннен құбыр тартып, насос орнатты
 11. Орнынан әрең тұрады
 12. Су құбыры бас алар тұсқа тӛр орнатылды
 13. Шаршап-шалдығып әзер жетеді
 14. Қала маңында сарқырап ӛзен ағып жатыр
 15. Ақтелпек, сенікі де, Бояубаевтікі де дұрыс
 16. Кӛктемде жалпы ауданы 50м2 болатын екі гүлкӛмбеге қызғалдақ пиязшығы отырғызылды. Пиязшықтар әр шаршы метрге бірдей мӛлшерде бӛлінді. 1-гүлкӛмбеге -400 пиязшық, 2-гүлкӛмбеге 600 пиязшық отырғызылды. Әр гүлкӛмбенің S=?M2 A) 20м2,30м2
 17. B) 24м2, 26м2,
 18. C) 15м2, 35м2
 19. D) 10м2, 40м2
 20. E) 25м2, 25м2
 21. F) 5м2,45м2
 22. Вазада 12 алма болды.6 алманы жегенде қанша алма қалады?

 

 1. A) 12-х=6
 2. B) х-6=12
 3. C) 12+6=18 12-6=6
 4. D) 12:6=2
 5. E) 12*6=72
 6. 15·5-14:7 ӛрнегі
  1. Кӛбейтінді
  2. Қосынды
  3. Дәреже
  4. Бӛлінді
  5. Белінгіш
  6. Айырма
 7. Ӛрнектің мәнін тап: (162000-216*450)*(816:4) A) 13219600
 8. B) 13219100
 9. C) 13211000
 10. D) 13219400
 11. E) 13219200
 12. F) 13219300
 13. Текшенің кӛлемін табу формуласы
 14. V=b·b·b
 15. V=a·a·a
 16. V=a·b·c
 17. V=c·c·c
 18. b·c·a
 19. V=a·b·h
 20. Кӛлемі 64 см3 болатын кубтың қыры
 21. 12 см2
 22. 4 см
 23. 14 см
 24. 16 см2
 25. 16 см
 26. 12 см
 27. 1квадрат метр тең- A) 10 000 см2
 28. 10 дм2
 29. 100 дм2
 30. D) 1 000 см2
 31. 10 см2
 32. 1см2
 33. G) 1000дм2
 34. 1 апта:
 1. 97 сағ
 2. 3 тәул 10 сағ
 3. 4 тәул 3 сағ
 4. 6 тәул 24 сағ
 5. 168 сағ
 6. 5 тәул 12 сағ
 7. 4 тәул 12 сағ
 8. 5 тәул 2 сағ

 

Мәнмәтіндік тапсырмалир

 • мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Боран-дауылдан әлсіз, желден күшті. Боранның түрі кӛп. Оның қарлы

боран, аязды боран, боран деген сиякты түрлері бар. Бұл оның желге қарағаңда қуатты екендігіне байланысты келсе керек. Жауынды, бұршақты борандар уақытша соғатын борандар. Алайда бұп борандардың зняны кӛп. Жауынды боран аң-құс, жануарлар денесін сулап, ызғарлата соққандықтан бұған тӛзбеген

«жандылар» суы.

 1. Елді мекендерде бораннан сақтану шаралары
 2. орман-тоғайлар
 3. биік ғимараттар тұрғызу
 4. ағаштар отырғызу
 5. биік қақпалар тұрғызу
 6. үйлерді бір-біріне жиі салу
 7. Мәтінде бейнеленген боран түрі
 8. желді боран
 9. аязды боран
 10. суық боран
 11. салқын боран
 12. қарлы боран
 13. Ақ боран әңгімесіндегі кейіпкер
 14. Жанпейіс
 15. Әліпбай
 16. Қасым
 17. Асан
 18. Бектас
 19. Егерде боран секундына соғатын болса мектептерде сабақ оқу тоқтатылады
 20. A) 19-35 м/с

 

 1. B) 16-20 м/с
 2. C) 25-30 м/с
 3. D) 26-40 м/с
 4. E) 22-26 м/с
 5. Боран соғып тұрғанда қажетті қауіпсіздік
 6. тиісті мекемеге хабарласу
 7. тиімді кӛлікті таңдау
 8. кейінге қалдыру
 9. ӛз орнында қалу
 10. бораннын тоқтауын күту

 

 • мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

Мынау — параллелепипед.

 1. Параллелепипедтің кӛлемі :
 2. 120см2
 3. 130см2
 4. 160см2
 5. 150см2
 6. 140см2
 7. Егер АВ=4см AD= 8см AA1 =5см болса, A1B1BCDD1 сынығының ұзындығы :
 8. 28см
 9. 26см
 10. 17см
 11. 21см
 12. 24см
 13. Параллелепипедтің табанының периметрі
 14. 32 см
 15. 24 см
 16. 24 см2
 17. 32 см
 18. 32 м
 19. Параллелепипедтің тең жақтары :
 20. A1AB1B=D1DCC1
 21. A1B1C1D1=D1C1CD
 1. АА1В1В= ВВ1С1С
 2. АА1В1В= АА1D1D
 3. D1DCC1=B1BCC1
 4. Параллелепипедтің табанының ауданы:
 5. 42 см 2
 6. 32 см3
 7. 24 см 3
 8. 34 м 2
 9. 32 см2

 

1061 нұсқа

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Түбір тұлғасын сақтаған біріккен сӛзді кӛрсет:
 2. жаңбыр
 3. Ботагӛз
 4. тасбақа
 5. бүгін
 6. Амангелді
 7. Туынды сӛзді табыңыз
 8. Қонақ
 9. Қонақты
 10. Қонаққа
 11. Қонақтар
 12. Қонақшыл
 13. Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сӛз
 14. сүт ашыды
 15. айран ашыды
 16. жарасы ашыды
 17. жаны ашыды
 18. кӛзі ашыды
 19. «Енжар» сӛзінің антонимі
 20. елгезек
 21. мерген
 22. тентек
 23. қаһарман
 24. сотқар
 25. Синонимдер қатары:
 26. ақ-қара, ащы-тұщы, қас-дос
 27. айту-жеткізу, қайғылы-мұңды, қорқақ-батыр
 28. шапшаң-тез, ескі-жаңа, келбет-пішін
 29. әдемі-сұлу, алыс-қашық, батыр-ер
 30. әдемі-сұлу, жарық-қараңғы
 31. Түбірлес сӛздерді белгіле

 

 1. сушы, балық, балықшы
 2. балалық, сулық, балалар
 3. балалық, балақай, балажан
 4. сулық, суға, балапан
 5. жұмысшы, құрылысшы
 6. Сұраулы сӛйлемге айналдыр: Анаңа кӛмектесесің …?
 7. шы
 8. ме
 9. бе
 10. сірә
 11. ма
 12. Қоңырау соғылды, мұғалім сыныпқа кірді.

Қандай сӛйлем екенін анықта:

 1. сӛйлемнін бірыңғай мүшесі
 2. құрмалас сӛйлем
 3. жайылма сӛйлем
 4. жалаң сӛйлем
 5. хабарлы сӛйлем
 6. Мақалды аяқта:

Елдің кӛркі-елімен Отан кӛркі-…

 1. кӛлімен
 2. тауымен
 3. кӛркімен
 4. жерімен
 5. тасымен
 6. Бірыңғай мүшнелер байланысатын жалғау
 7. ны, ні
 8. ға, ге
 9. да, де
 10. та, те
 11. дан, ден
 12. Ине сабақтап берші, қызым.

Сӛйлеміндегі қаратпа сӛз

 1. ине
 2. берші
 3. сабақтап
 4. қызым
 5. сабын
 6. Жай сӛйлем
 7. Тастемір газетті алып қараса, суреті басылған адам аумаған Тастан.
 8. Қарлығаш тӛмен ұшса, күн жауады.
 9. Батылдау біреуі, тіпті, алдын орағытып, кес-кестен жүргізер емес.
 10. Кӛрші-қолаң бір-бірін

соғымбасыға шақырыса, шуласты.

 1. Ойыншықтар балаларға қатты ұнады.
 2. — нан, — нен, — дан, — ден, — тан, — тен жалғаулары:
 3. атау септігі
 4. табыс сетттігі
 5. ілік септігі
 6. барыс септігі
 7. шығыс септігі
 8. Қобыздың сырт пішінінің ӛзі адамның дене бітіміне ұқсас. Сӛйлемдегі есімдікті табыңыз
 9. ұқсас
 10. ӛзі
 11. дене бітіміне
 12. бітіміне
 13. қобыздың
 14. Менде есімдігі қай септікте тұр
 15. ілік
 16. шығыс
 17. табыс
 18. жатыс
 19. барыс
 20. Негізгі сын есім
 21. ақшыл
 22. қалың
 23. тӛменгі
 24. икемді
 25. мұздай
 26. Жіктік жалғау жалғанған сӛз
 27. Наннан
 28. Мұғаліммін
 29. Еліңіз
 30. Баласы
 31. Үтігіміз
 32. Үстеудің мағыналық түріне қарай бӛлінуі
 33. 5
 34. 4
 35. 6
 36. 3
 37. 7
 38. Қалың құрақ нуға бітем, Қоры үзілген қуға бітем.

Бұл қай түліктің атынан айтылған сӛз екенін анықтаңыз.

 1. қой
 2. жылқы
 3. түйе

 

 1. ешкі
 2. сиыр
 3. Маугли жӛнінде жазылған әнгіменің авторын белгілеңіз.
 4. Ханс Кристиан Андерсен
 5. Джонни Родари
 6. Эрнест Хемингуей
 7. Редьярд Киплинг
 8. Эрих Распе
 9. Айтыстың қай түріне жататынын анықта:

Замандас, сӛз таба алмай сасайын ба? Жолынан бұрынғының асайын ба?

Әдеті бұрынғының болғаннан соң, Жапанға елден шығып қашайын ба?!

 1. жігіт пен қыз
 2. қайым айтысы
 3. жұмбақ айтысы
 4. ақындар айтысы
 5. бәдік айтысы
 6. Ханның құлын бір арба жібектің күліне теңеген шешен
 7. Қаз дауысты Қазбек
 8. Әбу Насыр әл-Фараби
 9. Асан кайғы
 10. Әйтеке би
 11. Сырым
 12. Аңыздарда кездесетін кейіпкерлер…………………………
 13. Бала би
 14. Тӛле би
 15. Әйтеке би
 16. Алдар кӛсе
 17. Ер Тарғын
 18. «Қазақ солдаты» романыньщ авторы:
 19. Ғабит Мүсірепов
 20. Мұқтар Ауезов
 21. Асқар Токмағанбетов
 22. Қасым Қайсенов
 23. Бауыржан Момышұлы
 24. Берілген үзінді қай шығармадан алынғанын анықта.

— Бір күні менің уақытым болмады да, Мәнсияны бақшадан әкесі Ахмет алып қайтты. Күн керемет суық болатын

 1. Тау қыраны
 2. Бала Мәншүк
 1. Жақия
 2. Шығыс шынары
 3. Жусан иісі
 4. «Жанын қиып халқы үшін, Жанып түскен ақ жұлдыз» Ӛлең жолдары кім туралы?
 5. Тоқтар
 6. С.Машақов
 7. Бауыржан
 8. Мәншүк
 9. Әлия
 10. Жақыннан жарым жау шықса, Белдеудегі пырағым.

Мың жылқыны  суарған Тӛскейден аққан бұлағым. Артықша туған еренім! Жыр кімге арналған?

 1. Райымбек
 2. Наурызбай
 3. Қабанбай
 4. Абылай
 5. Бӛгенбай
 6. Аты аңызға айналған партизан, кӛрнекті жазушы Қасым Қайсенов қай жылы туылды?.
 7. A) 1921
 8. B) 1918
 9. C) 1917
 10. D) 1924
 11. E) 1912
 12. «Енді, қазақ,, бір-біріңді аяла! Түбі бірге түп қазыққа шоғырлан!» — деген ӛлең жолдары алынған шығарма
 13. Туған тілім Д.Әбілов
 14. Туған ӛлкем Ӛ.Тұрманжанов
 15. Астана К. Ахметова
 16. Туған жер О.Асқар
 17. Дала Қ.Мырза Әли
 18. «Балаларға» ӛленінің авторы
 19. С.Мұқанов
 20. Ж.Жабаев
 21. Ш.Мұртаза
 22. Ғ.Мүсірепов
 23. Ы.Алтынсарин
 24. Туған ӛлке туралы берілетін бӛлім
 25. Асыл арналар

 

 1. Кӛңілді кӛктем
 2. Жарық жұлдыздар
 3. Кәусар бұлак
 4. Мәуелі бақ
 5. «Мектеп-біздің анамыз» ӛлеңінің авторы
 6. Б.Үсенбаев
 7. М.Мақатаев
 8. Ӛ.Тұрманжанов
 9. Қ.Жұмағалиев
 10. С.Қалиұлы
 11. «Елігі ешкісімен есебі жоқ, Жайылып сайын шөлде сайраңдаған» үзіндісі алынған шығарма
 12. Алакӛл
 13. Алтай
 14. Дала
 15. Достық космодромы
 16. Тоқсан жолдың торабы
 17. Мына ӛлең жолдарын толықтыр Балалар, аманбысың, шырақтарым Майысып кӛлге біткен құрақтарым

…………………………………………………….

Ішінен асып кетсе бір аптаның

 1. Қаладан келген сағынып
 2. Қарт бабаң дәуіріне мейірі қанған
 3. Жүрмесем есендесіп тұра алмаймын
 4. Бәрі де сендердікі әлемге айғақ
 5. Білемін ӛмірлерің тұрған жайнап
 6. «Мынау жатқан саф мыс Трансваалъден келген деп жазылыпты. Бұл қазақ даласының қазынасы» деген жолдар жазылған мәтін
 7. Алтай
 8. Туған жердін тасы да танымал
 9. Қарағанды
 10. Тоқсан жолдың торабы
 11. Кӛкшенің кеудесінде
 12. «Сүйемін, ӛскен Отаным» ӛлеңінің авторын тап
 13. М.Мұқатаев
 14. Қ.Аманжолов
 15. М.Әлімбаев
 16. Қ Жұмалиев
 17. М.Жұмабаев
 18. Мына ӛлең жолдары қай шығармадан

Бұтақты бүге балбырап, Кӛз тартады, кӛріңіз.

Алма піскен албырап, Маужырап барқыт қоңыр күз.

 1. «Қысқы кеш»
 2. «Күз»
 3. «Білім»
 4. «Ауыл күзі»
 5. «Алтын сӛз»
 6. Ғ.Мұстафиннің «Дауылдан кейін» атты кӛлемді шығармасы қай жылы жазылды
 7. A) 1945
 8. B) 1959
 9. C) 1952
 10. D) 1941
 11. E) 1948
 12. Натурал санға жатпайтын цифрды белгіле.
 13. A) 0
 14. B) 100
 15. 1
 16. 10
 17. 11
 18. Егер бӛліндінің мәнін бӛлгішке кӛбейтсе, онда шығады
 19. бӛлу
 20. бӛліндінін мәні
 21. бӛлінгіш
 22. кӛбейту
 23. бӛлгіш
 24. Кӛбейту амалының қасиеті:
 25. Белгісіздік
 26. Терімділік
 27. Жинақылық
 28. Ауыспалық
 29. Бӛлінгіштік
 30. 570 бен 230 саныныи айырмасын 650 санына қос
 31. A) 760
 32. B) 568
 33. C) 990
 34. D) 880
 35. E) 872
 36. (980-465)-198 ӛрнегінің мәні A) 189
 37. B) 371
 38. C) 198
 39. D) 317

 

 1. E) 515
 2. Дӛңгелектің қандай бӛлігі боялғанын тап

 

 

 

 

 

 1. 14390 санын 3 жүздікке азайтсақ,

қанша қалады A) 14590

 1. B) 14690
 2. C) 1090
 3. D) 1390
 4. E) 14090
 5. Ең кіші натурал сан
 6. нӛл
 7. он
 8. екі
 9. бір
 10. үш
 11. Санның тӛрттен бірі
 12. санның ширегі
 13. тӛртке бӛлу
 14. санды тӛртке белу
 15. терттік үлес
 16. санның терт бӛлігі
 17. Кӛбейткіштердің орнын ауыстырғаннан кӛбейтіндінің мәні ӛзгермейді деген заң
 18. кӛбейтудің компоненттері
 19. ауыстырымдылық заңы
 20. терімділік заңы
 21. үлестірімдік заңы
 22. кері амалдар
 23. Қосудың үлестірімділік қасиеті:
 24. (а+в)·с=а-с+в-с
 25. (а+в)·с=а-в+с
 26. (а+в)·с=а·с+в·с
 27. (а+в)·с= а·с+в-с
 28. (а+в)·с= а·с-в+с
 29. Ӛсу ретімен жазылған сандар қатарын тап
 1. A) 69074,69407,69047,69704
 2. B) 69047,69407,69704,69740
 3. C) 69740,69405,69502,69312
 4. D) 64079,67094,67049,64094
 5. E) 67490,67940,67094,67049

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар
 2. -лар, -лер
 3. -ов, -ев, -ова, -ева, -ин
 4. -кер, -гер
 5. -паз,- қор
 6. -дар, -дер
 7. -хана
 8. -мен, -бен, -пен
 9. -нікі, -тікі, -дікі
 10. Буын үндестігіне сәйкес қосымша дұрыс жалғанбаған сӛз
 11. цирктер
 12. мектептер
 13. кітаптар
 14. кӛршілер
 15. малшілер
 16. оқушылар
 17. 4 сыныпта шамалар арасындағы тәуелділіктермен танысады
 18. уақыт, ӛнімділік, ауданы
 19. ӛнімділік, уақыт, атқарылатын жұмыс
 20. егіннің түсімділігі, ауданы, массасы
 21. ауданы, егіннің түсімділігі, уақыт
 22. жылдамдық, уақыт, қашықтық
 23. заттың бағасы, саны, құны
 24. Бір ораушы 51 бума кітап буды. Екінішсі осындай 60 бума кітап буды. Екінші ораушы бірінші ораушыға қарағанда 108 кітап артық буған болса, әр бумада болған кітап саны
 25. 10
 26. 15
 27. 18
 28. 9
 29. 20
 30. 12
 31. Бӛлу амалы 3-ші орындалатын ӛрнектер

 

 1. A) 25: 5+ 36- 12-6 + 9:3·8-0
 2. B) 25 : 5 + 36-12:6 + 9-3·8-0
 3. C) 49:7 + 19 + 25:5-3·4
 4. D) 25 : 5 + 36 • 4 : 6 + 9 : 3 • 8 – 0
 5. E) 49 : 7+(19+ 6) : 5-3 • 4
 6. F) 25 : 5 + (36 + 4) — 6 + 9 + 3 • 8 — 0
 7. 3367·33= 111111 зандылыгына сәйкес келетін жазулар
 8. A) 3367 • 88
 9. B) 3367 · 55
 10. C) 3367 • 66
 11. D) 3367 · 99
 12. E) 3367 • 77
 13. F) 3367 • 44
 14. Тіктӛртбұрыштың ауданы 96 см2, ал бір қабырғасы 12 см. Тік тӛртбұрыштың белгісіз қабырғасымен мен периметрі
 15. 40 см
 16. 96
 17. 12 см
 18. 8 см
 19. 60 см
 20. 20 см
 21. Тӛмендегі формуламен қандай геометриялық фигураның кӛлемін табуға болатынын тап: V=a·b·c
 22. Параллелепипедтің
 23. Шаршының
 24. Тіктӛртбұрыштын
 25. Тӛртбұрыштың
 26. Үшбұрыштың
 27. дӛңгелектің
 28. Тікбұрышты параллелепипед пішінді тауар тиейтін контейнердің ұзындығы 1м, ені 1м , биіктігі 3м.Бұл контейнерге ұзындығы 2 дм,ені 2 дм және биіктігі 3 дм қорапщаларды орналастыру керек.Сонда контейнерге сыятын қорапшалар саны:
 29. 250қорап
 30. 280қорап
 31. 200қорап
 32. 240қорап
 33. 270қорап
 34. 260қорап
 35. Әжей 30л шие компотын және

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

одан 10 л кем алма компотын қайнатты, ал алмұрт компоты алма компотынан 2 есе кем. Әжей алмұрттан неше литр компот қайнатқанын табатын ӛрнек

 1. A) (30*10):2
 2. B) (30:10):2
 3. C) (30-10):2
 4. D) (30*10)*2
 5. E) 30:2=15 30+10+15
 6. F) (30+10):2
 7. G) (30-10)*2

 

Мәнмәтіндік тапсырмапар 1-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Сіз мектепте жас мамансыз. Жас болсаңыз да бірнеше үлгілі сабақтар беріп кӛзге түстіңіз. Мектеп әдіскері сізге сенім артып аудандық

семинарда ашық сабақ беретініңізді айтты. Семинар күні сабаққа 20 шақты мұғалім қатысты. Сабақты слайд түрінде дайындап келдіңіз.

Сабақты енді бастай беріп үй тапсырмасын сұрап жатқанда тақтаға шыққан бір оқушыңыз абайсызда проекторды ӛшіріп алды.

 1. Оқушыға жауабыңыз
 2. сабақтан шығарып жіберемін
 3. сабақтың дұрыс ӛтпегеніне оқушыны кінәлаймын
 4. урысамын
 5. абайлап жүру керектігін айтамын
 6. ебедейсіздігін бетіне басамын
 7. Осы жағдаяттан кейін сіздің ұстанымыңыз
 8. жан-жақты болу
 9. шығармашыл болу
 10. Кешірімді болу
 11. оқушы кӛңіліне жол табу
 12. кәсіби даму
 13. Мектеп әдіскері екінші жарты жылдық үлгілі сабақтар тізіміне сізді енгізбеген. Сіз не істер едіңіз
 14. аудан білім бӛліміне шағымданамын

 

 1. сабақтарыма ашық есік жариялаймын
 2. мамандығымды ауысуырамын
 3. сенімнен шығуға тырысамын
 4. директорға шағым айтамын
 5. Мектеп педкеңесінде семинардың қорытынды шешімі сіздің үлгермей қалған сабағыңыз нәтижесінде тӛмен болғанын айтты. Директор себебін сұрағанда, сіздің жауабыңыз
 6. сабақта болған жағдайды түсіндіруге тырысамын
 7. болған жағдайға баланы кінәлаймын
 8. болған жағдайға менің кінәм жоқтығын дәлелдеймін
 9. болған жағдай үшін әріптестерімнен кешірім сұраймын
 10. басқа мектепке ауысамын
 11. Проекторды қайта қосып, сабақты жалғасгырдыңыз.Сабақта жоспарлаған бір тапсырмаңызға үлгермей қалдыңыз. Сол себепті әдіскерден ескерту алдыңыз. Сіздің әрекетіңіз:
 12. жұмыстан шығып кетемін
 13. баланың ата-анасына шағым айтамын
 14. қайтып барып балаға ескерту жасаймын
 15. сабақта болған жағдайды түсіндіруге тырысамын
 16. баланың тоқсандық бағасын 3ке қорытамын

 

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Ерте заманда Варезе деген қалада сеньор Бьянки деген адам болыпты.

Ол ертеден қара кешке дейін қаланың түкпір-түкпіріне дәрі тасиды екен.

Тек жексенбі күні ғана үйде болады. Оның кішкентай қызы күнде кешкісін ертегі тыңдап ұйықтағанды әдетке айналдырған. Анасы ертегі айтпаса, ұйықтамайды. Сондықтан кейде анасына бір ертегіні бірнеше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

рет қайталап айтуына тура келеді. Анасы шаршаған соң, бүл жұмысты әкесі мойнына алады. Қаланың қай жерінде жүрсе де, күзде кешке қарай тура сағат тоғызда қызына телефонмен қоңырау шалып, ертегі айтып береді екен. Әрине, қоңырау шалу тегін емес. Сондықтан кӛп уақыт алмас үшін әкесінің телефонмен айтылған ертегілері қысқа әрі ӛте қызықты болған екен. Қызықты болғаны сонша, сеньор қызына ертегі айта бастаған кезде барлық телефонисшілер жұмысын коя салып, ұйып отырып тындайтын.

 1. Балаларды ертегі тыңдаута баулу үшін
 2. түсінікті, таңғажайыпты
 3. қызықты, таңғажайыпты
 4. кӛлемді, қызықты
 5. кейіпкерлері бірнеше, қысқа
 6. таңғажайып, мағыналы
 7. Анасының ертегіні әкесіне айтқызуының себебі
 8. бірнеше қайталаудан шаршаған
 9. басқа жұмысы кӛп болғандықтан
 10. уақыты аз шаршағандықтан
 11. білетін ертегілері таусылған
 12. қызының сағынышын басу үшін
 13. Балаларға ертегіні құрастырғанда ескеру керек
 14. басты кейігжердін әрекетін
 15. бейнелі сӛздерді колданьтлуын
 16. 2-3 оқиға сюжетінің болуын
 17. кейіпкерлерді қайталамау
 18. жас ерекшелігіне сай
 19. Күнделікті бір уақытта ертегі оқуының сыры
 20. қыздың қолы бос кезі
 21. қыздың күтіп отыратын уақыты
 22. тамақтанар уақыты
 23. қыздың ұйықтар уақыты
 24. қызының даусын сағынуы
 25. Ертегінің жазылу стилі
 26. кӛркем
 27. бейнелі
 28. сюжетті

 

 1. туынды
 2. әдеби

 

 

1059 нұсқа

кейде әр түрлі тұлғада болу

 1. Жай сӛйлем
 2. A) Тастемір газетті алып қараса, суреті басылған адам аумаған Тастан.

 

Бір дұрыс жауабы бар тапсырма

 1. Түбірлес сӛздерді белгіле
 2. сушы, балық, балықшы
 3. балалық, балақай, балажан
 4. жұмысшы, құрылысшы
 5. балалық, сулық, балалар
 6. сулық, суға, балапан
 7. Түбірлес сӛздерді белгіле:
 8. жұмысшы, құрылысшы
 9. балалық, суда, балажан
 10. сушы, сулық, суат
 11. балалық, сулық, балалар
 12. сулық, суға, балапан
 13. Күшейткіш буынды қос сӛзді белгіле:
 14. алыс-жақын
 15. жауын- шашын
 16. құрт-құмырсқа
 17. дәрі –дәрмек
 18. түп-түзу
 19. Қобызшы сӛзі
 20. түбір сӛз
 21. негізгі сӛз
 22. күрделі сӛз
 23. қос сӛз
 24. туынды сӛз
 25. «Қызыл-жасыл» қос сӛз түрі
 26. екі түрлі сӛздің қосарлануы арқылы
 27. бір сӛздің кайталануы арқылы
 28. сӛздің алдынан күшейтетін буын қосу арқылы
 29. қос сӛз емес
 30. күшейткіш буын қосу аркылы
 31. Қайталама қос сӛздің жасалу жолын табыңыз.
 32. мағанасы бір-біріне жақын немесе қарама-қарсы сӛздер болуы;
 33. екі сыңары мағынасыз сӛздер болуы;
 34. бір сыңары мағыналы,екінші сыңары мағынасыз сӛздер болуы;
 35. бір сӛздің қайталануы арқылы жасалады;
 36. сыңарлары кейде бір тұлғада,
 1. Ойыншықтар балаларға қатты ұнады.
 2. Батылдау біреуі, тіпті, алдын орағытып, кес-кестен жүргізер емес.
 3. Кӛрші-қолаң, бір-бірін соғымбасыға шақырыса, шуласты.
 4. Қарлығаш тӛмен ұшса, күн жауады.
 5. Сұраулы сӛйлемге айналдыр: Анаңа кӛмектесесің …?
 6. шы
 7. ма
 8. сірә
 9. ме
 10. бе
 11. Жалаң сӛйлемді кӛрсет:
 12. Олардың әндерін бәріміз тыңдаймыз
 13. Ол оқып жүр
 14. Оның музыкалық мәдениеті ӛте бай
 15. Данияр үйді жинады.
 16. Мен таңға дейін отырдым.
 17. Қоңырау соғылды, мұғалім сыныпқа кірді.

Қандай сӛйлем екенін анықта:

 1. сӛйлемнің бірыңғай мүшесі
 2. жалаң сӛйлем
 3. хабарлы сӛйлем
 4. жайылма сӛйлем
 5. құрмалас сӛйлем
 6. Сұраулы сӛйлем:
 7. Аспан ашық
 8. Балам, тоқташы
 9. Айналайын қоя ғой
 10. Сен болған шығарсың
 11. Апырай, күннің ыстығын-ай
 12. Ac атасы-нан. Сӛйлемнің баяндауышы
 13. баяндауышы жоқ
 14. нан
 15. ас атасы
 16. атасы
 17. ас
 18. Менде есімдігі қай септікте тұр

 

 1. табыс
 2. жатыс
 3. шығыс
 4. ілік
 5. барыс
 6. Шылаулар
 7. да, де, та, те, үшін
 8. ның, нің, дын, дің
 9. сы, сі, ы, і
 10. ға, ге, қа, ке
 11. ны, ні, ды, ді
 12. Не істедімШе істедің?Не

істеді?деген сұрақтар етістіктің қай шағына қойылады ?

 1. Осы шақ
 2. Ӛткен шақ
 3. Осы шақпен ӛткен шаққа
 4. Ӛткен шақпен келер шаққа
 5. Келер шақ
 6. Жіктік жалғау жалғанған сӛз
 7. Баласы
 8. Үтігіміз
 9. Еліңіз
 10. Наннан
 11. Мұғаліммін
 12. Ол есімдігінің ілік септігінде септелуі:
 13. одан
 14. оның
 15. онда
 16. оған
 17. онымен
 18. «Жұрнақтың» анықтамасы
 19. Бір түбірден жасалатын қосымша
 20. Түбірлес сӛздерге қосылатын қосымша
 21. Сӛз бен сӛзді байланыстыратын қосымиіа
 22. Сӛз мағынасын ӛзгертетін косымша
 23. Бас әріппен жазылатын қосымша
 24. «Алтын сақа» қандай ертегі түріне жатады
 25. шыншыл ертегі
 26. қиял-ғажайьтп ертегі
 27. тұрмыс-салт ертегісі
 28. әдеби ертегі
 29. хайуанаттар туралы ертегі
 30. Ханның құнын бір арба жібектің

күліне теңеген шешен

 1. Қаз дауысты Қазбек
 2. Әйтеке би
 3. Әбу Насыр әл-Фараби
 4. Сырым
 5. Асан қайғы
 6. Аңыз-әңгімеде қандай оқиғалар беріледі
 7. қиял-ғажаиып оқиға
 8. адамнын арман қиялы
 9. шындық оқиға
 10. шындық оқиға мен қиял-ғажайып оқиға
 11. тарихи оқиға
 12. Қалың құрақ нуға бітем, Қоры үзілген қуға бітсм.

Бұл қай түліктің атынан айтылған сӛз екенін анықтаңыз.

 1. Түйе
 2. Жылқы
 3. Ешкі
 4. Қой
 5. сиыр
 6. Қазақ халқы үлкен ойды аз сӛзге сыйғызған халық ауыз әдебиетінің түрі
 7. мақал-мәтелдер
 8. шешендік сӛздер
 9. жұмбақтар
 10. нақыл сӛздер
 11. аңыз-әңгімелер
 12. «Даламыздың даңқысың, Балауса гүл-балғын қыз». Қай ӛлеңнен алынған үзінді
 13. С.Мұқанов. Батылдық
 14. С.Машақов. Мәншүк
 15. Қ.Әбдіқадыров. Альш бала
 16. Н. Ғабдуллин. Батырдың мінезі
 17. С.Жиенбаев. Әлия
 18. «Қазақтың батыры … жасы 80-ге келген екен.» деген үзінді кімге арналған?
 19. Сырым батыр
 20. Наурызбай батыр
 21. Ағыбай батыр
 22. Бӛгенбай батыр
 23. Қабанбай батыр
 24. Аты аңызға айналған партизан, кӛрнекті жазушы Қасым Қайсенов

 

қай жылы туылды?. A) 1921

 1. B) 1924
 2. C) 1917
 3. D) 1918
 4. E) 1912
 5. Жазушы, әдебиет зерттеуші ғалым, Ұлы Отан соғысынын батыры
 6. Т.Бигелдинов
 7. Т.Тоқтаров
 8. Б.Момышұлы
 9. М. Ғабдуллин
 10. Қ.Қайсенов
 11. Райымбектің су кӛзін ашқан құралы
 12. қылыш
 13. таяқ
 14. шоқпар
 15. айбалта
 16. найза
 17. Африка жағасында болған оқиға туралы шығарма
 18. Атадан қалған тұяқ
 19. Үш жігіт туралы хикая
 20. Акула
 21. Китпен кездесу
 22. Балық құрсағында
 23. М.Мақатаевтың «Отан» ӛлеңі қалай басталады
 24. Қыбырлаған
 25. Күнін сүйем
 26. Ағынды ӛзен
 27. Бәрінен
 28. Бол оның
 29. Мына ӛлең жолдары қай шығармадан Бұтақты бүге балбырап, Кӛз тартады, кӛріңіз.

Алма піскен албырап, Маужырап барқыт қоңыр күз.

 1. «Ауыл күзі»
 2. «Білім»
 3. «Алтын сӛз»
 4. «Күз»
 5. «Қысқы кеш»
 6. «Туған тілім» деп жырлаған ақын
 7. Б.Ыскақов
 8. С.Қалиұлы
 9. Д.Әбілев
 1. Қ.Толыбаев
 2. Н.Байғанин
 3. 28 жыл бойы жалғыздықтан жапа шеккен, ӛмірін шытырман оқиғамен ӛткізген кейіпкер
 4. Эрих Распе
 5. Мюнхаузен
 6. Маугли
 7. Робинзон Крузо
 8. Даниэл Дефо
 9. Ӛ.Тұрманжановтың «Туған ӛлкем» ӛлеңінің алғашқы шумағы қалай басталады
 10. Ақ күмістей қаласы бар
 11. Кӛгінде күн нұрын тӛккен
 12. Осы менің туған ӛлкем
 13. Ер еңбегі шалқып, тасқан
 14. Неткен сұлу, неткен кӛркем
 15. Туған ӛлке туралы берілетін бӛлім
 16. Жарық жұлдыздар
 17. Асыл арналар
 18. Мәуелі бақ
 19. Кәусар бұлақ
 20. Кӛңілді кӛктем
 21. «Балаларға» ӛленінің авторы
 22. Ш.Мұртаза
 23. Ж.Жабаев
 24. Ы.Алтынсарин
 25. Ғ.Мүсірепов
 26. С.Мұқанов
 27. «Көгілдір түс аясы-

Бейбіт дала елесі» ӛлең жолдарының тақырыбы

 1. Туған ӛлкем
 2. Отан туралы
 3. Біздің елтанба
 4. Туған тілім
 5. Ӛз Астанам-ӛз ордам
 6. Киттің жұтқыншағы неге мұндай? Шағармасының авторы
 7. Дж. Родари
 8. Э. Хемингуэй
 9. Э. Распе
 10. Андерсен
 11. Р. Киплинг
 12. Кӛбейтудің компоненттері
 13. азайғыш пен азайтқыш
 14. дәреженің негізі

 

 1. бӛлгіш пен бӛлінгіш
 2. қосылғыштар
 3. кӛбейткіштер
 4. (a + b) · 4 ӛрнегіне тең болатын ӛрнекті кӛрсетіңіз.
 5. 4a+4b
 6. 4b + a
 7. 4аb
 8. a·4+b
 9. а+b·4
 10. Теңдіктер тура болатындай жақшалар

100-45+75:5=40

 1. A) 100-(45+75):5=40
 2. B) 100-45+(75:5)=40
 3. C) 100-(45+75):5=40
 4. D) (100-45)+75:5=40
 5. E) (100-45)-(75:5)=40
 6. Қай теңсіздік дұрыс
 7. A) 9 т 050 кг < 9 т 5 ц
 8. B) 9 т 050 кг > 9 т 500 кг
 9. 9 т 050 кг < 9 т 5 кг
 10. 9 т 050 кг > 9 т 6 ц
 11. 9 т 050 кг > 9 т 5 ц
 12. 14390 санын 3 жүздікке азайтсақ, қанша қалады
 13. A) 1090
 14. B) 14090
 15. C) 14690
 16. D) 1390
 17. E) 14590
 18. Мына саннан 313155055 1 кластың 55 бірлігі болса, 2 кластың 115 бірлігі болатындай етіп, тӛрт цифрды сызып таста.
 19. A) 115055
 20. B) 550115
 21. C) 511115
 22. D) 55115
 23. E) 1150550
 24. Қазақстанда әр үш адамға жылына орташа есеппен 75кг. қағаз ӛндіріледі.Халқының саны 143 мың адамды құрайтын Кӛкшетау қаласының тұрғындарына жылына неше килограмм қағаз қажет?
 25. 5310мың кг
 26. 1523 мың кг
 27. 3520мың кг
 1. 5230мың кг
 2. 3575 мың кг
 3.   , , бӛлшектер

 

 1. Бұрыс
 2. Дұрыс
 3. Артық
 4. Тең
 5. Кем
 6. Қалдықпен бӛлуде санды 8-ге бӛлгенде қалуы мүмкін қалдықтар қатары
 7. A) 1,2, 3,5, 6, 7, 8,9
 8. B) 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8
 9. C) 0, 1,2, 3,4, 5,6, 7,8
 10. D) 0, 8, 9
 11. E) 1,2,3,4,5,6,7
 12. Дұрыс емес теңсіздікті табыңыз: A) 298 <297
 13. B) 208 >11·5
 14. C) 6000 : 30<208
 15. D) 298 < 299
 16. E) 209 >11 • 5
 17. Егер қосылғыштардың орнын ауыстырса … ӛзгермейді (толық ереже)
 18. кӛбейтіндінің мәні
 19. қосындының мәні
 20. қосынды
 21. қосылғыштардың мәні
 22. айырманың мәні
 23. 2 кластың 348 бірліктері бар сан: A) 10348026528
 24. B) 5126348258
 25. C) 10289349026
 26. D) 1985236458
 27. E) 2986547201

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 1. Тәуелдік жалғау жалғанған кезде түбір сӛзі ӛзгеріске ұшыраған сӛздер
 2. терегім,ӛрнегім,добым
 3. қаламым, дәптерім
 4. Бұлағым, тауығым, кӛлігім
 5. Астанам, Алматым, Отаным
 6. тасбақам, ӛнерім
 7. арманым, балапаным
 8. күшігім,талабым,жауабым

 

 1. Буын үндестігі заңына бағынбайтын қосымшалары бар сӛйлемді белгілеңіз.
 2. Ақтелпек, сенікі де, Бояубаевтікі де дұрыс
 3. Ӛзеннен құбыр тартып, насос орнатты
 4. Орнынан әрең тұрады
 5. Қала маңында сарқырап ӛзен ағып жатыр
 6. Шаршап-шалдығып әзер жетеді
 7. Су құбыры бас алар тұсқа тӛр орнатылды
 8. Аулада 9 ақ және 7 қызыл раушангүл ӛсіп тұр. Гүлшоғын құрастыру үшін 5 раушангүл қиып алынды. Аулада неше раушангүл қалды? Дұрыс құрастырылған амалдар
 9. A) (7-5) +9
 10. B) (9+5) -7
 11. C) (9-5) +7
 12. D) (7+5) — 9
 13. E) (7+5) -9
 14. F) (9+7)-5
 15. Дұрыс жауапты кӛрсет: Үш күнде 10367 центнер картоп егілді. Егер бірінші күні 2476 ц, екінші күні 3827 ц картоп егілсе, үшінші күні қанша жиналды
 16. A) 6540 ц
 17. B) 7891ц
 18. C) 4064 ц
 19. D) 7941 ц
 20. E) 2065 ц
 21. F) 2066 ц
 22. (8400 — 8200) • 250ӛрнегінің дұрыс оқылуы
 23. 250 есе кеміт
 24. 8400 бен 8200-дің азайтқышын
 25. 250 есе арттыр
 26. 250-ге кеміт
 27. 250-ге арттыр
 28. 8400 бен 8200-дің азайтындысын
 29. 8400 бен 8200-дің айырмасын
 30. 250 арттыр
 31. Ӛрнектің мәнін тап: (162000-216*450)*(816:4) A) 13219100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

 1. B) 13219300
 2. C) 13219200
 3. D) 13219600
 4. E) 13219400
 5. F) 13211000
 6. 4-сынып бітірген балада болатын дағдылар
 7. шеңбер салу
 8. формулаларды жазу
 9. геометриялық фигураларды ӛлшеу
 10. параллель және перпендикуляр түзулер сызу
 11. текшенің кӛлемін табу
 12. геометриялық фигураларды латын әріптерімен белгілеу
 13. Куб тәріздес жәшіктің кӛлемі 125 дм3. Онын қыры
 14. 5 дм
 15. 9 дм
 16. 27 дм
 17. 3 дм
 18. 6 дм
 19. 18 дм
 20. 6т =
 21. 600 ц
 22. 6 000 кг
 23. 60 ц
 24. 6 кг
 25. 60 кг
 26. F) 6 000 000 гр
 27. 1 апта:
 28. 168 сағ
 29. 3 тәул 10 сағ
 30. 4 тәул 12 сағ
 31. 5 тәул 2 сағ
 32. 6 тәул 24 сағ
 33. 97 сағ
 34. 4 тәул 3 сағ
 35. 5 тәул 12 сағ

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар 1 -мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Шӛлді жерлердің жануарлары тез жүгіруге, жылдам ұшуға

бейімделген. Олар сулы жерлерді шарлап, іздеп, тауып ішеді.

 

Кейбіреулері азықтың құрамындағы ылғалмен сусындайды.

 1. Азықтың құрамындағы ылғалмен сусындайтын шӛл жануарлары
 2. құлақты кірпі, ақбӛкен, бұлдырық
 3. сарышаян, ақбӛкен, бұлдырық
 4. қосаяқ, қарақұйрық, ақбӛкен
 5. жылан, кесірткі, сарышаян
 6. сұр келес, құлақты кірпі, қосаяқ
 7. Бұл кішілеу келген тұяқты жануар

 

Халық оны киік деп те атайды. Қорек су іздеп, алыс жерлерді ұзақ шарлап жүре береді. Бұл кәсіптік бағалы аң қалай аталады.

 1. Қарақұйрық
 2. Арқар
 3. Ақбӛкен
 4. Қосаяқ
 5. Тауешкі
 6. «Қызыл кітапқа» енген шӛл жануарлары
 7. ақбӛкен, қарақұйрық
 8. сұр келес, сарышаян
 9. қарақұйрык, жылан
 10. қоян, кірпі
 11. құлақты кірпі
 12. Бұл құс кептер шамалас шағын құс. Оның мойны қысқа, басы кішкене, қанаты ұзын, сүйір болғандықтан ұшуға қолайлы. Ол ертеңгісін және кешкісін суатқа ұшып барып су ішеді. Суға жемсауын толтырып алады да, оны ұясына келген соң балапандарына береді. Бұл құстың атауы
 13. қарақарға
 14. сауысқан
 15. шымшық
 1. бұлдырық
 2. қарлығаш

 

Бұл жануар ашық далалы, шӛлейт жерлерде тіршілік етеді. Бұл ӛте жүйрік аң. Кеуделі, аяқтары сидам, жіңішке және мықты болады.

Тұмсығы дӛңес, танау тесіктері кең, жүгіргенде танауы делдиіп, еркін тыныс алуға мүмкіндік береді. Бұл қандай жануар

 1. киік
 2. қосаяқ
 3. ақбӛкен
 4. қаракұйрық
 5. сұр келес

 

2-мәнмәтін

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Боран-дауылдан әлсіз, желден күшті. Боранның түрі кӛп. Оның қарлы

боран, аязды боран, боран деген сияқты түрлері бар. Бұл оның желге қарағанда қуатты екендігіне байланысты келсе керек. Жауынды, бұршақты борандар уақытша соғатын борандар. Алайда бұл борандардың зияны кӛп. Жауынды боран аң-құс, жануарлар денесін сулап, ызғарлата соққандықтан бұған тӛзбеген

«жандылар» суы

 1. Ақ боран әнгімесіндегі кейіпкер
 2. Әліпбай
 3. Бектас
 4. Жанпейіс
 5. Қасым
 6. Асан
 7. Егерде боран секундына соғатын

 

болса мектептерде сабақ оқу тоқтатылады

 1. A) 22-26 м/с
 2. B) 19-35 м/с
 3. C) 25-30 м/с
 4. D) 26-40 м/с
 5. E) 16-20 м/с
 6. Елді мекендерде бораннан сақтану шаралары
 7. биік қақпалар тұрғызу
 8. орман-тоғайлар
 9. ағаштар отырғызу
 10. биік ғимараттар тұрғызу
 11. үйлерді бір-біріне жиі салу
 12. Боран соғып тұрғанда қажетті қауіпсіздік
 13. тиімді кӛлікті тандау
 14. кейінге қалдыру
 15. ӛз орнында қалу
 16. тиісті мекемеге хабарласу
 17. боранның тоқтауын күту
 18. Мәтінде бейнеленген боран түрі
 19. қарлы боран
 20. желді боран
 21. салқын боран
 22. суық боран
 23. аязды боран

 

Педагогика, оқыту әдістемесі

Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар 1021-нұсқа

 1. Жарыс әдісі
  1. тиімді әдісті аныктау жолы
  2. нәтижені бекіту әдісі
  3. жеңімпаз анықгайтын ойьін
  4. тәрбиеленушінің басқа

тәрбиеленушілермен артықшылығын анықгау

 1. ӛз нәтижесін баскалармен салыстыра отырып, тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту
 1. Тәрбие процесіндегі субьективті факторлар
  1. тұрмыстык іс-әрекет үйрету процесі
  2. саналы іс-әрекетке жұмылдыру
  3. тұлғаның innd қажеггіліктерін білдірігі, тұлға калыптасып, ӛмір сүретін обьективті жағдай
  4. арнайы ұйымдастырылған тәрбие қызметі
  5. еырткы тәрбиелік орта
 2. Тәрбие принциптеріне
  1. ойын іс-әрекетіне қатысу
  2. жеке тұлғаның қалыптасу процесі
  3. ортаның әсері
  4. саналы түрде жеке тұлғаның қадірленуі
  5. тұқымқуалауінылық әсері
 3. Тұлғаныц акыл-ойын қалыптасгыру әдістері
  1. сұрактардын кӛмегімен материалдарды жинау эдісі
  2. тәрбие әдісінің белігі
  3. мұғалім колданатыц окыту тәсілі
  4. этика тақырыбындағы әңгіме, түсіндіру, этикалық сұқбат, пікірталастар, үлгі-ӛнеге
  5. субьективтік-прагматикалық
 4. Білім мазмұнын таңдау принцип?
  1. саналылық және кӛрнекілік
  2. белсенділік және пәнаралық
  3. пәнаралық және пәнішілік
  4. кӛрнекілік және бірі әділік
  5. жүйелілік және ғылымилық
 5. Білім беру мазмұны:
  1. танымдық, беясенділік кызығушылықтар
  2. ақыл-ой, адамгерпгілік, еңбек тәрбиесі
  3. құзыреттіліктер, бағалау жүйесі
  4. ғылыми білімдер, іскерліктер мен дағдылар жүйесі
  5. оқыту әдістерінің, техникалық құралдардың жиынтығы
 6. Оқушы алдына мұғалімнің мэселені қойып, оныи карама-кайшылығын туғызып тұрған сұракты табуға ұсынатын және шешілу жольш кӛрсететін оқыту әдісі:
 1. жеке-ізденушілік әдіс
 2. эвристикалық әдіс
 3. мәселелік мазмұндау
 4. зерттеу әдісі
 5. ізденушілік әдіс
 1. Окыту мазмұны окушыларды обьективті ғылыми дәйектермен, теориялармен және заңдармен таныстырса және ғылымның қазіргі жағдайын кӛрсете алса, ол қай принципке жатады
  1. ғылымилык
  2. жүйелілік пен бірізділік
  3. оқытудың түсініктіліті
  4. саналылық
  5. кӛрнекілік
 2. Ата — анасынан ұрпактарына қандай да бір белгілер мен ерекшеліктердің берілуі
  1. табиғи орта
  2. тұқым қуалаушылық
  3. жеке тұлғаның дамуы
  4. тәрбие
  5. әлеуметтік орта
 3. Белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға беретіндей нақгы критерий ол
  1. мақсаттылық
  2. белсенділік
  3. бірізділік
  4. ғылымилық
  5. жаңашылдық
 4. Сабақты психологиялық талдау
  1. мектепішіпік мониторинг
  2. мұғалімнің инновациялъгқ іс-әрекеті
  3. танымдық ізденіс
  4. педагогикалық шеберлік
  5. мұғалімнің пәндік-тұлғалык рефлексиясы
 5. Мұғалімге ағымдағы сабакты талдауға және кадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
  1. оқушынын жылдам есте сақтауын байқау
  2. оқушының зейінін шоғырландыру
  3. оқушыныц білімді ӛз бетінше тәжірибеде қолдану ептілігін байқау
  4. оқушынын логикалық ойлауын ұйымдастыру
  5. оқушының зейінін тұрақтандыру
 6. Сабакты жоспарлау және оны ӛткізу технологияларын дайындаудың бірінші бӛлігі:
  1. жоспарланған сабаққа материал жинақтау
  2. арнайы дәптерге сабақ жоспарын белгілі бір түрде жазып алу
  3. балалардьщ мүмкіншіліктерін анықтау
  4. сабаққа қажетті құралдарды анықтау
  5. сабақ максатын, оның әрбір қадамын терең ойластыру
 7. Сабақ жоспарының соңғы кезені

 

 1. оқушыларға нұсқаулар айту
 2. үй тапсырмасын беру
 3. сабақты қорытындылау
 4. оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау
 5. сабақты талдау
 1. Елестету, салыстыру, түсіндіру және дәйек келтіру, мақұлдау кезендерін қамтитын тәсіл
  1. жоспалау
  2. даярлау
  3. пайымдау
  4. талдау
  5. далелдеу
 2. Дарынды және талантты балаларды

анықтауда жоспарлауға кӛп уакыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алуымен ерекшеленегін оқушыны ӛлшемі

 1. ӛз білімін жетілдіру
 2. икемділік
 3. ойлау қабілетінің жылдамдьгғы
 4. мәселені шешу
 5. есте сақгау және білім
 1. Л.Выготский бойынша оқушылар ӛздерінің «Жақын арадағы даму

аймағында» жұмыс істегенде жақсаратын үдеріс

 1. психологиялық даму
 2. танымдық даму
 3. эмоционалдық даму
 4. физикалык даму
 5. шығармашылық даму
 1. Ж. Брунердің «Кәпірпіелер тұрғызу» метафорасы бойынша оқупіының

дамуындағы ересек адамның рӛлі

 1. оқушының оқуының дамуын бағалауы
 2. кез келген әрекетіне жауап беруі, бағалауы
 3. баланың оқу әрекеттерін бақылауы
 4. оқу эрекеттерін бақылауы, жауап беруі
 5. оқудын дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы
 1. Н. Мерсер зерттеулеріне сәйкес, әнгіме- дебат барысында байқалатын әрекет
  1. Ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады
  2. Ұсынылған идеялар қайталаяады және үнемі мүкият багаланады
  3. Қатысушылар ұсынылған идеяларды тӛзімділікпен тыңцайды
  4. Топтағы қатысушылардың келісімге ұмтылуы маңызды деп саналады
  5. Қатысушылар бір-біріне сұрак қояды және айтхандарын дәлелдейді
 2. Диалог барысында әркімнің идеясы құнды деп саналып, мұқияг бағалаудан ететін

әңгіменін турі

 1. реттелмеген әңгіме
 2. дамытушы әңгіме
 3. әңгіме-дебат
 4. кумулятивтік әңгіме
 5. зерттеушілік әңгіме
 1. Орта бірлесуден гӛрі, бәсекеге бағытталатын әңгіменің түрі
  1. рефлексиялық әңгіме
  2. реттелген әнгіме
  3. эңгіме-дебат
  4. кумулятивтік әңгіме
  5. зерттеушілік әңгіме
 2. Оқу үдерісінін тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі
  1. баланын кұрбысына қарап окитынын мұғалімнің білуі
  2. окушылардың барлығына бірдей тапсырма беруді білуі
  3. балалардың калай оқитынын мұғалімнің түсінуі
  4. балаларға қоятын талаптарды мұғалімнің білуі
  5. сыныпта не болып жатқанын мұғалімнің тұсінуі
 3. Брунер бойынша оқушылар тапсырманы сәтті аяқтау үшін жетекшінің біртіндеп

«итермелеуі» түрінде кӛрініс беретін, үнемі ұлғайып отыратын қолдауы

 1. «шыңға ӛрмелеу»
 2. «табысқа жетелеу»
 3. «үштік модель»
 4. «жағдаяттық таным»
 5. «кӛпіршелер тұрғызу»
 1. Оқушылардын білім, дағдыларын

дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы

 1. әлеуметтік эрекеттестік
 2. оқыту ортасын күру
 3. ӛздігінен реттелетін оқу
 4. кӛпіршелер тұрғызу
 5. табысқа итермелеу
 1. Оқу үшін бағалаудың мақсаты
  1. Пәнге бейімділігін тексеру
  2. Білім денгейін анықтау
  3. Табысқа жетуге бағыт беру
  4. Оқу нәтижесін тіркеу
  5. Оқу жетістігін белгілеу
 2. Бағалаудын барлык түрлеріне тән ұш сипаттама бар. «Интерпретация»

сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті

 1. оқушынын жауабьпт критерийге сәйкестендіру
 2. оқуптынын жауабьгаа сәйкес шешім қабылдау
 3. қажеттілікке сәйкес қосымша ресурс даярлау
 4. жазбаша тест жұмыстарынын жинағын құрастыру

 

 1. оқушының тапсырманы орындауын қарау
 1. Оқушыны бағалау үшін корытынды жасау үдерісі
  1. оқушынын жауабына сәйкес шешім кабылдау
  2. оқушынын тапсырманы калай орындағанын түсіну
  3. оқушынын сұраққа жауабын тыңдау
  4. оқушынын жауабын критерийге сәйкестендіру
  5. окушыларға проблемалық тапсырмалар үлестіру
 2. «Ӛзгелерден Караганда ӛзінің оқуының қалай жүретінін жақсы білетін және оны реттей алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін ӛлшем
  1. есте сақтау және білім
  2. икемділік
  3. мәселені шешу
  4. ойлау қабілетінін жылдамдығы
  5. ӛз білімін жетілдіру
 3. Сабақты зерртеу (Lesson study) тәсілінде зерттеу сабағы аякталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудын белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердін бірі
  1. келесі сабакты зерттеуді топпен бірлесе жоспарлау
  2. зерттеуге қажетті здебиетгерді зерделеу
  3. зерттеу сабағының күтілетін нәтижесін болжамдау
  4. түйінді идеяларды талқылау
  5. топпен бірлесе сабақтың максатын аныкгау және дайындау
 4. Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс түжырым
  1. Зерттеу жүргізуші топты бір

әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі қүрайды

 1. Топты кәсіби ұйымдастыру үшін тәжірибесі бар мүғалім арнайы

шакырылады

 1. Сабақты зертгеуді іс-әрекеттегі

зерттеу ретінде қарастыруға болмайды

 1. Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
 2. Зерттеу барысында жинақталған

білімді топ мүіпелері ғана пайдаланады

 

 

Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар 1017-нұсқа

 1. Тәрбие принциптеріне жатпайтын түсінік
  1. ұжымда тәрбиелеу
  2. жағымды іске сүйену
 1. оқытудың проблемалылығы
 2. тәрбиеленушілердің саналылығы
 3. тұлғалық тұрғыдан қарау
 1. Тәрбиелік сапалардың берілген мақсаттарды ӛндеу мақсатымен

тәрбиеленушінін тәртібіне, сезіміне, ерігіне, санасына әсер ету тәсілі

 1. дамудағы жетекшілік әдіс
 2. дамудағы басшылыққа алынатын әдіс
 3. тәрбие формасы
 4. тәрбие әдісі
 5. тәрбие құралы
 1. Тәрбие әдістерініц логикалык қатарынан кайсысына шектеу қоюға болады
  1. жеке үлгі
  2. кӛрнекілік
  3. сендіру
  4. жаттығу
  5. мадақтау
 2. Тәрбие әдістерін таңдап алу шарттары тэуелді
  1. әлеуметтік ортаға
  2. дамыту ортасына
  3. оқу процесіне
  4. педагогикалық жағдаятқа
  5. тұқым қуалаушылыққа
 3. Кӛрнекілік әдіетер
  1. кітаппен жұмыс, мадақгау
  2. жаттығу, практикалық жұмыс
  3. дәріс, баяндау
  4. иллюстрация, демонстрация
  5. әнгіме, пікір алмасу
 4. Оқытуды ұйымдастырудың қосымша түрлері:
  1. конференция
  2. кенес беру
  3. үй жұмысы
  4. сабақ
  5. дәріс
 5. Окыту құралы деп нені айтады
  1. білім, іскерлік, дағдыны меңгерудің жолы
  2. оқу тәсілінің белігі
  3. оқытудың құрамды бӛлігі
  4. оқу кітаптары, кӛрнекі жәнс техникалық құралдар
  5. техникалық құрал-жабдыктар
 6. Ғылымдағы білімнің мазмұны анықталады
  1. адамзаттың жинақтаған тәжірибесі рсгінде
  2. ғылыми-педагогикалық қызметті ұйымдастыру формасы ретінде
  3. адам, техника, қоғам, табиғат туралы білімдер негізі ретінде
  4. тәрбие жұмысының әдісі ретінде
  5. әлеуметтік тапсырыстың моделі ретінде
 7. Мұғалімнің окытушылық әрекеті және оның басқаруымен оқушыньщ танымдық

 

іс-әрекеті

 1. ӛздігінен білім алу
 2. білім
 3. ілім
 4. оқыту
 5. тәрбие
 1. Мұғалім қызметіндегі он нәтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін педагогикалық инновацияның критерий!
  1. бұкаралық тәжірибеде шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі
  2. оптималдық
  3. нәтижелілік
  4. шығармашылық
  5. жаңашылдық
 2. Проблеманы қою
  1. проблеманы нақтылау
  2. қиыншылық себебін анықтау
  3. гипотезалар ұсыну
  4. не берілгенін, ненің анық екендігін және нені шешу керектігін анықтау
  5. проблеманын шешу жолдарын корсету
 3. Мұғалім іс-әрекетінің нәтижелілігі
  1. жаңалығымен аныкталады
  2. мақсаттылығымен анықталады
  3. саналылығымен аныкгалады
  4. бағыттылығымен анықталады
  5. тиімділігімен анықталады
 4. Сабақтың жоспарын кұрастырудың негізі:
  1. перспективтік жоспар
  2. тақырыптық жоспар
  3. күнделікті жоспар
  4. сабақ жоспары
  5. тәрбие жоспары
 5. Әдістемелік, тәрбиешілік, зерттеушілік, кәсіптік-адамгершілік, басқара білу

мәдениеті

 1. ғылыми-әдістемелік дайындығы
 2. педагогикалық дайындығы
 3. мұғалімнің жалпы мэдени дайындығы
 4. әдістемелік дайындығы
 5. психолгиялық дайындығы
 1. Диалог барысында әркімнің идеясы құнды деп саналып, мұқият бағалаудан ӛтетін

әңгіменін түрі

 1. әңгіме-дебат
 2. реттелмеген әнгіме
 3. кумулятивтік әңгіме
 4. дамытушы әңгіме
 5. зерттеушілік әңгіме
 1. Дарынды және талантты балаларды анықтауда «ӛз білімін жетілдіру»

ӛлшеміне сәйкес келетін балаларда кӛрініс табатын ерекшелік

 1. олар ерте жастан сӛйлей, оқи, жаза алады
 2. олар ӛздерінің оқуларын реттей алады
 3. құрылған жоспарларды тез жүзеге асырады
 1. топты идеяларды қабылдауға иландырады
 2. максатты ӛзі үшін белгілеп, оған ұмтылады
 1. Құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу үдерісі ретінде тәжірибелік қоғамдастыктарға қатысуды зерттеген ғылыми бағыт
  1. әлеуметтік-жағдаятты
  2. психоаналитикалы
  3. гештальттік
  4. бихевиористикалы
  5. гуманистік
 2. Оқушының білім алуын қолдау үшін койылатын сынақтан ӛткі сұрағы
  1. Бұл мзселе жӛнінде тагы кім ӛз ойын айтқысы келеді
  2. Кешегі сабақта қандай манызды мэселелерге тоқталды
  3. Берілген мысал айтылу мақсатына қарай қандай сӛйлем
  4. Осы айтқандарынызға мысал келтіре аласыз ба?
  5. Бүгінгі сабақ сіздердің кӛңілдеріңізден шықты ма?
 3. М.Чиксентмихайдың «Ӛзіндік мақсат»

сызбасы бойынша дағдысы тӛмен оқушыға жоғары міндет коюдың нэтижесі

 1. зерігу
 2. түсіну
 3. ағын
 4. игеру
 5. алаңдау
 1. Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді
  1. ӛзге дереккӛздер бойынша ізденуге
  2. ӛз жауабын түзетуге, нақтылауға
  3. баска сұрақтарға қосымша жауап беруге
  4. ӛзгелердің жауаптарымен еалыстыруға
  5. сыныптас құрбыларынан кӛмек сұрауға
 2. Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрак
  1. тӛмен дәрежелі
  2. жетелеуші
  3. жоғары дэрежелі
  4. түрткі болу
  5. сынақтан отказу
 3. Білімнің педагогикалық аспектісі
  1. оқушыларға ғылымды онтайлы түсіндіру тәсілі
  2. оқу удерісі, оқыту әдістері туралы терец білім
  3. оқу үшіи бағалау және оқуды бағалау әдісі
  4. бақылау жұмыстарының талдау нәтижесін ұсыну

 

 1. оқудағы кӛшбасшылык механизмін жұзеге асыру
 1. М.Чиксеытмихайдың «Ӛзіндік мақсат» сызбасы бойынша дағдысы жоғары оқушыға гӛмен міндет қоюдын нәтижесі
  1. зерігу
  2. алаңдау
  3. ағын
  4. игеру
  5. түсіну
 2. Ӛткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, тольтқ жауап беруге итермелеу мақсатын кӛздейтін қарапайым еұрак
  1. талдау жасау
  2. баскаға бағыттау
  3. зерттеуге бағылау
  4. түрткі болу
  5. сынақтан ӛткізу
 3. Интернет қолдануда мұғалімнің ең маңызды міндеті
  1. сыныптастармен ақпараттарды бӛлісуге үйрету
  2. подкастілерді қолдануға үйрету
  3. ресми сайттарды қолдану
  4. wiki-бетгерін редакциялауға уйрету
  5. жеке деректерді құпияда сақтауға үйрету
 4. Оқу үшін бағалаудың мақсатын кӛрсетіңіз
  1. пәнге бейімділігін тексеру
  2. табысқа жетуге бағыт беру
  3. білім деңгейін анықтау
  4. оқу жетістігін белгілеу
  5. пәндік батытқа белу
 5. «Қара жәшік» ішіндегі жұмыс
  1. мүмкіндіктердің барлығын карастыру
  2. жаңашыл идеяларға ашык болу
  3. ақпараттық деректерді жинақтау
  4. оқушымен бірге критерийлерді талдау
  5. оқушыларға стратегиялар ұсыңу
 6. Дарынды және талантты оқушыларды

ынталандырып және әлеуетін дамытудағы тиімді тәсілдер

 1. сиақы және зияткерлік тапсырмалар беру
 2. марапатгау және әлеуеггі мүмкіндіктерін кӛрсету
 3. экстернат және зияткерлік тапсырмалар беру
 4. оқшаулау және жоғарғы ынтаның болуы
 5. грант және академиялық қабілеттің болуы
 1. Сабақтьт зерттеу тәсілін жоспарлау

барысындағы «зерттелінетін» оқушылар санаты

 1. әлеуметтік тұрғыда

қорғалған/қорғапмаған

 1. математикалық, лингвистикалық, дарынды музыкалы
 2. үлгермеушіліктің жоғары, орта, тӛменгі деңгейі
 3. гипербелсенді, белсенді, пассивті
 4. дамыған/әлсіз дамыған коммуникативтік қасиеггер
 1. Ton мушелерінін сабақты зерттеу

барысында оқушылардың оқу үдерісін зерделеу мақсаты

 1. тәжірибе жинақтау
 2. әріптестерін бағалау
 3. оқу сапасын арттыру
 4. тәлімгерлік жүргізу
 5. тәжірибемен алмасу

 

Бір бұрыс жауабы бар тапсырмалар 1011-нұсқа

 1. Адамгершілік тәрбиесі
  1. эстетикалық циклды қалыптастыру
  2. оқушылар тәртібінің тәжірибесі
  3. жалпыадамзаттық қундылықтарды игеру
  4. гуманитарлық пәидерді білу
  5. тұлғаның ғылыми дүниетанымы
 2. Мектептен және сыныцтан тыс тәрбие жұмыстарып ұйымдастырушыньщ

міндегіне жатпайды

 1. тәрбие жұмысының жоспарының орындалуын бақылау
 2. сабақ кестесін жасау
 3. белсенді оқушылардың сабақтан тыс тәрбие жұмысын ӛткізулеріне эдістемелік кӛмек
 4. мектептегі сабақтан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау
 5. еыньга жетекшілеріне тәрбиелік іс- шараларды ӛткізуді ұйымдастыруға

әдістемелік кӛмек

 1. Тұлғаның ақыл-ойын қдлыптастыру эдістері
  1. этика такырыбындағы әңгіме, түсіндіру, этикалық сұқбат, пікірталастар, үлгі-ӛнеге
  2. тәрбие әдісінің белігі
  3. сұрактардың кӛмегімен материалдарды жинау эдісі
  4. мұғалім колданатын окыту тәсілі
  5. субьективтік-прагматикалық
 2. Тәрбие процесінің қиыңдығы
  1. ӛзгерісті, динамикалык, қозғалмалы
  2. біржақгы, ӛзгеріссіз
  3. бір деңгейлі, кӛп сагылы
  4. нақгы мақсаттардың болмауы
  5. обьективті тұрактылы
 3. Қайта-қайта орындалатын практикалық

 

әрекетке машықтану:

 1. іскерлік
 2. мазмүн
 3. құзыреттілік
 4. білім
 5. дағды
 1. Тұлғаның ӛмір жолында ӛзін-ӛзі

дамытуына, мүмкіншіліктеріне жете білуіне бағытталған тұтас процесс:

 1. жетілдіру
 2. қалыптасу
 3. дамыту
 4. білім беру
 5. үйрену
 1. Окушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес әдістерді анықтауды талап ететін оқытудың принципі:
  1. мақсаттылык
  2. сәйкестік
  3. белсенділік
  4. кӛрнекілік
  5. жүйелілік
 2. Нақты жағдайдағы алынған мақсаггы шешу жолында белгілі басқа әдістердің ешкайсысы тез және тиімді шешу мүмкіндігін бере алмаған кезде қолданылатын аралас эдісгердің жиынтығы:
  1. дидактикалық ойын
  2. практикалық әдіс
  3. ситуациялық әдіс
  4. іскерлік ойын
  5. лабораториялық жұмыс
 3. Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті
  1. оқушылардың жагымды мінез-құлкын қапыптастыру
  2. сабақты психологиялық талдау
  3. оқушыларды ӛз бетінше жауап іздеуге, ізденуге үйрету
  4. окушылардьщ дүниетанымын калыптастыру
  5. оқу-тәрбие үрдісінде оқушыларды әлеуметтендіру
 4. Педагогикалық шығармашылыктын маңызды элементі
  1. сабақгың талдау, бағалау эріптестер тарапынан ғана болуы
  2. ӛз сабағын талдау, бағалаудың болмауы
  3. ӛз сабағын талдау және бағалау
  4. сабақты бағалау, талдаудын мектеп әкімшілігі тарапынан болуы
  5. сабақта жіберілген қателіктерді мойындау
 5. Оқытудың максаты, оқушылардын білімдеріне, білікгері мен дағдыларына қойылатын талаптар, олардыц білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен әдістері туралы нұсқаулар, қажетті әдебиеттер қайда кӛрсетіледі
 1. стандарт құрамында
 2. оқулық құрамында
 3. оқу бағдарламасыныц кұрамында
 4. оқу-әдістсмелік құралдарда
 5. күнтізбелік-тақырыптық жоспарда

Е)     оқу жоспарында

 1. Әрбір жаргы жыл бойынша жасалатын жоспар:
  1. күнтізбелік
  2. мерзімдік жоспар
  3. сабақ жоспары
  4. перспективтік жоспар
  5. күнделікті жоспар
 2. Откен сабақты талдаудың негізгі мәселесі
  1. сабақ уакытында аяқталуы
  2. балалардың мүмкіншіліктерін анықталуы
  3. сабаққа қажетті құралдардын анықталуы
  4. сабакта қолданылған тапсырмалардың құрастырьшуы
  5. сабақтың дидактикалық және тәрбиелік міндетгері қалай шешілді
 3. Ата — анасынан ұрпақтарына қандай да бір белгілер мен ерекшеліктердің берілуі
  1. табиғи орта
  2. жеке тұлғаның дамуы
  3. тұқым қуалаушылық
  4. әлеуметтік орта
  5. тәрбие
 4. Оқу үшін бағалаудың мақсаты
  1. Табысқа жетуге бағыт беру
  2. Оку нәтижесін тіркеу
  3. Пәнге бейімділігін тексеру
  4. Білім деңгейін аныктау
  5. Оқу жетістігін белгілеу
 5. Дарынды және таланты балаларды

анықтауда ойлау қабілетінің жылдамдығы ӛлшемі сәйкес келетін сипаттама

 1. олар ертс жасынан бастап сӛйлей, оқи және жаза бастайды
 2. қызығушылытын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады
 3. жоспарлауға кӛп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге

асырады

 1. басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған
 2. олар ақпаратты біліп кана қоймай, оны пайдалана алады
 1. Білімнің педагогикалық аспектісі
  1. оқу үшін бағалау және оқуды бағалау әдісі
  2. оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі
  3. оқудағы кӛнібасшылық механизмін жүзеге асыру

 

 1. бақылау жұмыстарының талдау нәтижесін ұсыну
 2. оқу үдерісі, оқыту әдістері туралы терен білім
 1. Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау

үдерістерін білуді қамтитын білім саласы

 1. пәндік білім
 2. әдістемелік білім
 3. технологиялық білім
 4. педагогикалық білім
 5. пеихологиялық білім
 1. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сактауы үшін ең тиімдісі
  1. езгелерді оқыту
  2. тәжірибе жасау
  3. талқылау
  4. аудио-визуалды қабылдау
  5. кӛрсетілім
 2. Орта мерзімді жоспарлауда оқу

мақсаттарын калыптастыру шараларын білуге бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі

 1. сабақтың басты сәттері анықталды ма
 2. қандай ӛзгеріс іске асырылады
 3. оқушылар нені білуге тиіс
 4. кӛрнекілік пайымдауға себепші болды ма
 5. косымша дереккӛздер ескерілді ме
 1. Дж.Флейвелп бойынша, окушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес

берілмегендіктен, окушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы

 1. ӛнімділік тапшылығы
 2. шектеулі уәжділік
 3. оқуға салғыртты
 4. тәжірибенің аздығы
 5. қолдауға мұқтажды
 1. Баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларынын болжамды шынайы әсерлерін кӛрсету үшін қолданылады
  1. салыстыру
  2. жүйелеу
  3. модельдеу
  4. алгоритмдеу
  5. бағалау
 2. Жеке тұлғаның ӛз ӛміріндегі коршаған орта ӛзгерістерін калай жене алатынын кӛрсететін қабілеті (Стернберг)
  1. зият
  2. табандылы
  3. икемділік
  4. жады
  5. зейін
 3. Кохлберг бойынша моральдік пайымдаудың екінпіі деңгейі
  1. дәстүрлі моральдік пайымдау
 1. нормативтікке дейінгі моральдік пайымдау
 2. ұқсастық бойынша пайымдау
 3. қоғамдық кӛзкарасқа сәйкес пайымдау
 4. нормативтіктен кейінгі моральдік пайымдау
 1. Бағалаудын барлық түрлеріне тән үш

сипаттама бар. «Қадағалау» сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті

 1. оқуілының жауабын үлгімен сәйкестендіру
 2. оқушыға тапсырма бойынша сұрақ қою
 3. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 4. оқушынын сұраққа жауабын тыңдау
 5. оқушының тапсырманы қалай орындағанын түсіну
 1. Бағалау мақсатында жүргізілген кадағалау нәтижелерінің интерпретациясы
  1. оқушының жауабына сәйкес шешім шығару
  2. алынған мәліметтердін мәнін анықтау
  3. оқытудың келесі кезендерін жоспарлау
  4. енгізілген ӛзгерістердің   тиімділігін бағалау
  5. оқушыныц келесі    даму    бағытын айқындау
 2. Бағалаудын барлык түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Интерпретация»

сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті

 1. оқушынын тапсырманы   орындауын бақылау
 2. оқушынын жауабын      критерийге сәйкестендіру
 3. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 4. жазбаша тест жұмыстарынын жинағын құрастыру
 5. тапсырманы орындау    қадамдарын талқылау
 1. Ең үздік оқушыларды аныктаудағы икемділік сенімді ӛлшемінің сипаттамасы
  1. қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады
  2. басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған
  3. олар ақпаратты біліп кана қоймай, оны пайдалана алады
  4. олар ерте жасынан бастап сӛйлей, оқи және жаза бастайды
  5. жоспарлауға кӛп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге

асырады

 1. Оқытудың жаңа тәсілдерін эзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасьтн

жинақгауды кӛздейтін сабакты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты

 

 1. жүйелілік
 2. креативтілік
 3. ғыльтми дәлдік
 4. зерттеу ӛзектілігі
 5. бірізділік
 1. Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді
  1. ұжымның жетістігі
  2. ата-аналардың ықпалы
  3. оқушылардың оқу үдерісі
  4. әдістемелік бірлестіктің жұмысы
  5. мұғалімнің оқыту тәжірибесі

 

 

Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар 1023-нұсқа

 1. Экологиялық тәрбиенің мақсаты
  1. жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру
  2. салауатты ӛмір сүруді қалыптастыру
  3. диалектикалық-материалистік дүниетанымды қалыптастыру
  4. эртүрлі эрекеттерді меңгеру
  5. экологиялық мәдениетті қалыптастыру
 2. Эстетикалық тәрбиенің құралдары
  1. ерікті ӛзара қызығупіылық, ынтымақтасгық принцип!
  2. педпроцестің зацдьтлықгары
  3. конференция
  4. әдебиет, ӛнер
  5. коғамдык пікір
 3. Тәрбиенің мақсаты
  1. сүйіспеншілікті дамыту
  2. ақыл-ой тәрбиесі
  3. жеке тұлғаны жан-жақты дамыту
  4. адамдарға құрмет сезімін дамыту
  5. жеке адам бойындағы мінез-кұлык
 4. Тәрбиелік еапалардыц берілген мақсаттарды ӛндеу мақсатымен

тәрбиеленушінің тәртібіне, сезіміне, ерігіне, санасына эсер ету тэсілі

 1. тәрбие формасы
 2. тәрбие әдісі
 3. дамудағы басшылыққа алынатын әдіс
 4. дамудағы жетекшілік әдіс
 5. тәрбие құралы
 1. Оқулыққа қойылатын негізгі талап:
  1. оқу бағдарламасына сәйкес болу
  2. кӛрнекіліктермен жабдыкталуды ескеру
  3. мектеп жағдайының техникалық жағдайын ескеру
  4. балалар кызығушылықтарына сәйкес болу
  5. ата-аналар жағдайларын ескеру
 2. Білім мазмұнын іріктеудің тәуелділігі
  1. әлеуметтік тапсырысқа
 1. оқытушылардың педагогикалык тәжірибелері мен ғылымның даму денгейіне
 2. оқыту мен білім берудің мақсатына, ғылыми-техникалық прогрестің дамуына
 3. педагогикалық кадрлар      даярлау деңгейіне
 4. оқу-әдістемелік әдебиеттердің дайындалу деңгейіне
 1. Тұлғаныц ӛмір жолында ӛзін-езі

дамытуына, мүмкіншіліктеріне жете білуіне бағытталған тұтас процесс.

 1. қалыптасу
 2. дамыту
 3. жетілдіру
 4. білім бер
 5. үйрену
 1. Қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетке машықтану:
  1. іскерлік
  2. мазмұн
  3. қузыреттілік
  4. білім
  5. дағды
 2. Мұғалімнің озық педагогикалык тәжірибесінің жай тәжірибсдсн артықшылығы
  1. логикасы, әдісі, тәсілі жағынан ерекше тиімді нәтиже береді
  2. мұғалімиің моральдык-этикалық сапаларын қалыптастырады
  3. оқушыларды әлеуметтендіреді
  4. сабақты тез арада талдауға болады
  5. оқушылардың дүниетанымын қалыптастыруға мүмкіндік береді
 3. Мұғалімге ағымдагы сабакты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалык іскерлік
  1. оқушынын жеке тұлғалық және мінез- құлық ерекшеліктерін байқау
  2. оқушының жылдам   есте   сақтауын қадағалау
  3. оқушының зейінін тұрақтандыру
  4. оқушынын зейінін щоғырландыру
  5. оқушының логикалық       ойлауын ұйымдастыру
 4. Мұғалімнің сабакқа дайындығынын бірінші кезеңі
  1. жоспарланған сабаққа      материал жинақгау
  2. жоспарлауды әрбір сабаққа сәйкес накгыландыру
  3. әрбір жеке     сабақтың    жоспарын кұрастыру
  4. әрбір жеке сабақтың жоспарын терең ойластыру
  5. сабақтарды тақырып       бойынша

 

жоспарлау

 1. Оқу бағдарламасының белгілі бір

бӛлімінде, оқу-тәрбие үрдісінің сабақ жуйесінде білім жетілдіруді анықгаудын ең қолайлы тәсілі

 1. токсандық жоспарлау
 2. бӛлімдік жоспарлау
 3. жылдық жоспарлау
 4. тақырыптық жоспарлау
 5. мазмұндық жоспарлау
 1. Ғылыми негіздегі педагогикалық

процестің даму стратегиясын басқарудың коллегиялық органы

А)    мектептіц тәрбие әдістері

 1. жиналыс
 2. мектептін педагогикалық кенесі
 3. пән бірлестіктері
 4. мемлекеттік стандарт
 5. Мұғалімге ағымдағы сабакты талдауға және кадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
  1. оқушыяардың жылдам есте еақтауын қадағалау
  2. оқушылардың логикалык ойлауына жағдай жасау
  3. оқушылардың зейінін турактандыруын бақылау
  4. оқушылардың зеййгін шоғырландыруға мумкіндік жасау
  5. езінің сабақты түсіндіруі мен қойған сұрақтарына оқушылардын жауап реакцияларын қабылдау
 6. Жаттап алынған білімді тексеруге арналған сұрақ
  1. жетелеуші
  2. түрткі болу
  3. томен дәрежелі
  4. жоғары дәрежелі
  5. сынақтан ӛткізу
 7. Дарынды және талантты балалардын

аныктау ӛлшемдерінің ішіндегі «ӛз білімін жетілдіру» ӛлщеміне сәйкес келетін

сипаттама

 1. ерте жастан сӛйлей, оқи, жаза алады
 2. олар ӛздерінің оқуларын реттей алады
 3. идея ұсынып, дәлелдермен айғақтайды
 4. мақсатты ӛзі үшін белгілеп, оған ұмтылады
 5. топты идеяларды қабылдауға иландырады
 1. М.Чиксентмихайдың «Ӛзіндік мақсат» сызбасы бойынша дағдысы жоғары

оқушыға темен міндет қоюдын нәтижесі

 1. ағын
 2. түсіну
 3. игеру
 4. аландау
 5. зерігу
 1. Бірінші жауап алу үшін және оқушынын

жауабын түзетуге камектесу үшін қойылған сұрақ

 1. қалыпты дәрежелі
 2. сынақтан ӛткізу
 3. турткі болу
 4. тӛмен дәрежелі
 5. баскаға бағыттау
 1. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардьщ алған ақпаратты есте сактауы үшін ең тиімдісі
  1. талқылау
  2. ӛзгелерді оқыту
  3. кӛрсетілім
  4. тәжірибе жасау
  5. аудио-визуалды қабылдау
 2. Л.Шулъман құзырлы мұғалімге тән үш белгіні кӛрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік

дағдыларының сипаттамасы

 1. балаға білім беруге катысты нақты қалыптасқан түсінігі мен

ұстанымдарының болуы

 1. оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі
 2. тәжірибені түсініп, дамыту үшін зерттеулер нәтижелерін калай қолдану керектігін білуі
 3. жеке тұлға ретінде оқушы жайлы тұғьгрлы теориялык базаға негізделген білімнің болуы
 4. ұстаз мамандығының этикалық және моральдық кұндылықтарын ұстануы
 1. Оқушылар әлемді түсіну үшін құрылымдар мен модельдерді игереді және құрылымы

бар ортаға қатысады деген тұжырымға негізделген оқу тэсілі

 1. танымдық тәсіл
 2. гуманисгік тәсіл
 3. психологиялық тәсіл
 4. бихевиористикалық тәсіл
 5. әлеуметтік-жағдаяттык тәсіл
 1. Оқушының ӛз максаты мен тапсырмаларын білу, түсіну және

бағалауды қамтитын метатануды ӛлшеу кұрылымы

 1. оқуға бағытталған
 2. тапсырмаға бағытталған
 3. бақылауға катысты
 4. топтық білімге қатысты
 5. жеке білімге катысты
 1. Сынактан ӛткізу сұрағы
  1. берілген мысал айтылу мақсагына карай қандай сӛйлем
  2. бүгінгі сабақ сіздердің кӛңілдеріңізден

 

шықты ма

 1. осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласыз ба
 2. бұл мәселе жӛнінде тағы кім ӛз ойын айтады
 3. кешегі сабақта қандай маңызды мәселелерге тоқталды
 1. Орта бірлесуден гӛрі, бәсекеге бағытгалатын әңгіменің түрі
  1. кумулятивтік әнгіме
  2. зерттеушілік әңгіме
  3. реттелген әнгіме
  4. рефлексиялық әңгіме
  5. әнгіме-дебат
 2. Егер бала ерте жасынан бастаи ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алу

қабілетін танытса онда оны ең үздік окушыны анықтау ӛлшемінің кайсысына жаткызуға болады

 1. мәселені шешу
 2. есте сақтау және білім
 3. күрделілікке деген еүйіспеншілік
 4. шоғырлану
 5. ӛз білімін жетілдіру
 1. «Қара жәшік» ішіндегі жұмыс
  1. оқушымен бірге критерийлерді талдау
  2. жаңашыл идеяларға ашык болу
  3. оқуіпыларға стратегиялар ұсыну
  4. мүмкіндіктердің барлығын карастыру
  5. ақпараттық деректерді жинақтау
 2. Окушыны бағалау үшін корытынды жасау үдерісі
  1. оқушынын жауабына сәйкес шешім қабылдау
  2. оқушыларға проблемалық тапсырмалар үлестіру
  3. оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру
  4. оқушының сұраққа жауабын тыңдау
  5. оқушының тапсырманы қалай орындағанын түсіну
 3. Бұл ӛлшемге сәйкес келетін балаларда ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзак уақытка ұстай алатыны байқалады
  1. ойлау қабілетінін жылдамдығы
  2. ӛз білімін жетілдіру
  3. шоғырлану
  4. есте сақтау және білім
  5. мәселені шешу
 4. Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын

жинақтауды кӛздейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты

 1. жүйелілік
 2. ғылыми дэлдік
 3. бірізділік
 4. зерттеу ӛзектілігі
 1. креативтілік
 1. Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мән беріледі
  1. «Зерттелетін оқушыларға»

ерекшеленген тапсырмаларды дайындау

 1. «Бақылаудағы» окушылардың сабақта ӛтілетін материалды игеруі
 2. Сабақты зерттеу тәсілінін айналымын қамтамасыз ету
 3. Оқушылардың ӛз бетінше оқу ресурстарын жинақтауы
 4. Сабаққа берілетін бағаны болжамдау

 

 

Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар 1151-нұсқа

 1. Құкықтық тәрбие нәтижелілігінің басты кӛрсеткіші болып табылады
  1. құкықтық білімді      қалыптастыру деңгейі
  2. қоғамның заңды сактауын қадағалау
  3. заңды сақтау кажеттілігі
  4. заңды бұзғаны үшін жазалаудан қорқу
  5. құқықтық сананы      қалыптастыру деңгейі
 2. Жарыс әдісі
  1. нәтижені бекіту әдісі
  2. ӛз нәтижесін басқалармен салыстырн отырып, тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту
  3. тиімді әдісті анықтау жолы
  4. жеңімпаз анықтайтын ойын
  5. тәрбиеленушінін басқа тәрбиеленушілермен            артықшылығын анықтау
 3. Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне жатпайды
  1. белсенді оқушылардың сабақтан тыс тәрбие жұмысын ӛткізулеріне әдістемелік кӛмек
  2. сабақ кестесін жасау
  3. сынып жетекшілсріне тәрбиелік іс- шараларды еткізуді ұйымдастыруға

әдістемелік кӛмек

 1. мектептегі сабақтан тыс тәрбис жұмысын жоспарлау
 2. тәрбие жұмысыныц жоспарынын орындалуын бақылау
 1. Адамның ӛзіндік жағымды сапаларын

дамытуға бағытталған саналы іс- әрекет

 1. ӛзін-ӛзі үйрету
 2. ӛзін-ӛзі ӛзгерту
 3. тәрбие
 4. ӛзін-ӛзі тәрбиелеу
 5. алғашқы тәрбие
 1. Оқыту әдісі — білім алудың жолы, ал сол жолдағы бір қадам —

 

 1. оқыту мақсаты
 2. оқыту нәтижесі
 3. оқыту тәсілі
 4. оқыту мазмұны
 5. оқыту құралы
 1. Білім беру мазмұны:
  1. танымдық, белсенділік қызығушылықтар
  2. оқыту әдістерінің, техникалық құралдардын жиынтығы
  3. құзыреттіліктер, бағалау жүйесі
  4. ақыл-ой, адамгершілік, еңбек тәрбиесі
  5. ғылыми білімдер, іскерліктер мен дағдылар жүйесі
 2. Практикалық әдістер:
  1. дәріс, баяндау
  2. әңгіме, пікір алмасу
  3. жаттығу, лабораториялық жұмыс
  4. иллюстрация, демонстрация
  5. кітаппен, техникалық құралдармен жұмыс
 3. Жеке адамның жан-жакты дамуына оқыту мен тәрбие үйлесімдігіне ықпал жасауды талап ететін оқыту принципі:
  1. саналылық
  2. белсенділік
  3. бағыттылық
  4. кӛрнекілік
  5. жүйелілік
 4. Мұғалімнің сабақка дайындығынын екінші кезеңі:
  1. оқу бағдарламасы бойынша такырыптық жоспар кұру
  2. сабақты талдау
  3. сабактарды тақырып бойынша жоспарлау
  4. әрбір жеке сабақтың жоспарын терең ойластыру мен құрастыру
  5. күнтізбелік жоспар жасау
 5. Педагогикалық жаңалықтарды жасау, оларды педагогикалық қауымдастықтың игеруі, бағалануы, пайдалануы мен оқыту және тәрбиелеу практикасына ендіру үрдісі
  1. мониторинг
  2. танымдық
  3. психологиялық
  4. инновациялық
  5. педагогикалық
 6. Жеке адамға   ықпал   ететін   әлеуметтік факторлар
  1. Енбек, оқу, білім
  2. Ойын, іс әрекет, тәрбие
  3. Тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
  4. Мектеп, орта, отбасы
  5. Ӛзін ӛзі тәрбиелеу, белсенділік
 7. Мүғалімнін инновациялық іс-әрекеті
  1. оқушылардың жағымды мінез-кұлкын қалыптастыру
  2. оқу-тәрбие үрдісінде    оқушыларды

әлеуметтендіру

 1. озык педагогикалық технологияларды игеру және қолдану
 2. оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру
 3. сабакты психологиялық талдау
 1. Оқытудың максаты, оқушылардын білімдеріне, біліктері мен дағдыларына қойылатын талаптар, олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен әдістері туралы нұсқаулар, қажетті әдебиеттер қайда кӛрсетіледі
  1. оқулық құрамында
  2. оқу бағдарламасының кұрамында
  3. оқу жоспарында
  4. стандарт құрамында
  5. оқу-әдістемелік құралдарда

Е)    күнтізбелік-тақырыптық жоспарда

 1. Мұғалімге ағымдағы сабакты талдауға және кадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
  1. ӛзінін сабақты түсіндіруі мен қойған сұрақтарына оқушылардың жауап реакцияларын қабылдау
  2. оқушылардың логикалық ойлауына жағдай жасау
  3. оқушылардың зейінін шоғырландыруға мүмкіндік жасау
  4. оқушылардың жылдам есте сақтауын қадағалау
  5. оқушылардмн зейінін тұрақтандыруын бакылау
 2. Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау

үдерістерін білуді қамтитын білім саласы

 1. технологиялық білім
 2. психологиялық білім
 3. педагоги калық білім
 4. пәндік білім
 5. әдістемелік білім
 1. Олар ерте жасынан бастап ерекше кабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай

алағындығымын ерекшеленеді

 1. күрделілікке деген сүйіспеншілік
 2. ӛз білімін жетіпдіру
 3. шоғырлану
 4. мәселені шешу
 5. есте сақтау және білім
 1. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, ӛз идеяларын дамытуына кӛмектесетін сұрақ тәсілі
  1. сынақтан ӛткізу
  2. түрткі сұра
  3. басқаға бағыттау
  4. кесімді сұра
  5. ӛткір сұра
 2. Дж.Флейвелл бойынша, окушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес

 

берілмегендіктсн, окушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы

 1. тәжірибенің аздығы
 2. қолдауға мұқтажды
 3. ӛнімділік тапшылығы
 4. оқуға салғыртты
 5. шектеулі уәжділік
 1. Брунер бойынша оқушылар тапсырманы сәтті аяқтау үшін жетекшінің біртіндеп

«итермелеуі» түрінде кӛрініс беретін, үнемі ұлғайып отыратын қолдауы

 1. «табысқа жетелеу»
 2. «үштік модель»
 3. «кӛпіршелер түрғызу»
 4. «жағдаяттық таным»
 5. «шынға ӛрмелеу»
 1. Топтық жұмысты әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен, мұқият бағалау жүргізілген әңгіме түрі
  1. рефлексивтік әңгіме
  2. реттелген әңгіме
  3. кумулятивтік әңгіме
  4. зерттеушілік әңгіме
  5. әңгіме-дебат
 2. Әлеуметтік, танымдық және аффекттік компоненттер үйлесімі
  1. «Игеру тәжірибесі»
  2. «Мен» тұжырымдамасы
  3. «Оқушы үні»
  4. «Кӛпіршелер»
  5. «Жанама тәжірибе»
 3. Әлеуметтік желілерді қолданудың мысалы болып табылады
  1. үрдісті модельдеу
  2. тәжірибені кӛрсегу
  3. тестілеу және растау
  4. қайта ұсыну және сұхбаттасу
  5. талдаумен бағалау
 4. Бірінші жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге кӛмектесу үшін қойылған сұрақ
  1. қалыпты дәрежелі
  2. түрткі болу
  3. басқаға бағыттау
  4. тӛмен дәрежелі
  5. сынақтан ӛткізу
 5. Окушының білім алуын қолдау үшін койылатын сынақтан ӛткізу сұрағы
  1. Берілген мысал айтылу мақсатына қарай қандай сӛйлем
  2. Бұл мәселс жӛнінде тағы кім ӛз ойын айтқысы келеді
  3. Кешегі сабақта кандай маңызды мәселелерге тоқтапды
  4. Осы айткандарынызға мысал келтіре аласыз ба?
  5. Бүгінгі сабақ сіздердің кӛңілдеріңізден

шықты ма?

 1. Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Интерпретация»

сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті

 1. оқушының жауабына сәйкес шешім кабылдау
 2. жазбаша тест жұмыстарынын жинағын құрастыру
 3. оқушының тапсырманы орындауын қарау
 4. қажеттілікке сәйкес қосымша ресурс даярлау
 5. оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру
 1. Оқушылардын такырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бакылау алып, ақтаңдақтарды жоюдаты бағалау мақсаты
  1. бағдарлама мазмұнын бақылау
  2. стандартты бақылау және орындау
  3. болжау және сұрыптау
  4. оқудағы қиындыктарды анықгау
  5. оқыту стилін бақылау
 2. «Қара жәшік» ішіндегі жұмыс ретінде белгілі болтан бағалау
  1. жасырын бағалау
  2. жиынгык бағалау
  3. шартты бағалау
  4. оқуды бағалау
  5. оқу үшін бағалау
 3. Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша маселені шешс алатын оқушыларға тән ерекшелік
  1. жоспарлауға кӛп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге

асырады

 1. ақпаратты біліп, есте сақтап қана қоймай, оны пайдалана алады
 2. ақпаратты толықтырып,

кайшылыктарын анықтап, мәніне тез жетеді

 1. оқыту үдерісінің қалай жүретінін жақсы біледі, ӛздерінің оқуын реттей алады
 2. қызығушылығын арттыру үшін күрделі тапсырмаларға ұмтылады
 1. Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді
  1. ұжымның жетістігі
  2. мұғалімнің оқыту тәжірибесі
  3. әдістемелік бірлестіктің жұмысы
  4. ата-аналардың ықпалы
  5. оқушылардың оқу үдерісі
 2. Топтық талқылауды таспаға жазып алу іс- әрекеттегі зерттеу үдерісінің қай кезеңіне жатады
  1. жоспарлау
  2. бағалау

 

 1. талдау
 2. рефлексия
 3. қадағалау

 

Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар 1277-нұсқа

 1. Тәрбие процесінің қиындығы
  1. біржақты, ӛзгеріссіз
  2. ӛзгерісті, динамикалық, қозғалмалы
  3. нақты мақсаттардың болмауы
  4. бір деңгейлі, кӛп сатылы
  5. обьективті тұрақтылы
 2. Эстетикалық тәрбиенің міндеттері
  1. пікірталастар
  2. оқушылардың әсемдікті тануға орайласқан санасын, қасиетін,бағалау- эстетикалық қатынастарын ашу
  3. мамандықты тавдауға дайындау
  4. орта, перспектива
  5. борыш, ұят
 3. Тәрбиенің мазмұнының бағыттары
  1. балалар мен үлкендердің бірлескен әрекеті
  2. обьективті шындықтың ғылыми білімдерін қалыптастыру
  3. білім, сендіру, дағды, тұлға бейнесін және мінез-құлқын қалыптастыру жүйесі
  4. эстетикалық түсінік қалыптастыру
  5. қажетті қасиеттерді еркін қалыптастыру
 4. Тәрбие процесі нәтижелілігінің маңызды сипаты
  1. практикалық іс-әрекетте білімді жетілдіру
  2. тәрбиешілердің тәрбие процесінің мәнін түсінуі
  3. білім беру үшін арнайы дайындалған адамдардың болуы
  4. тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мінез-құлық ерекшеліктеріне сәйкес

білімі

 1. қарым-қатынас іскерліті мен дағдысының қалыптасуы
 1. Оқытудың ғылыми принципі
  1. оқытудың ӛмірмен байланыстылығы
  2. сабақта ғылыми фактілерді пайдалану
  3. ғылыми жетістіктерді пайдалану
  4. оқушылардың дүниетанымдық кӛзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдер жүйесімен қарулану
  5. оқыту процесін гуманитарландыру
 2. Тарихи тәжірибені іздестіру процесінде жинақталған адамзаттың рухани

байлығының кӛрінісі:

 1. іскерлік
 2. дағды
 3. білім
 4. әдіс
 5. мақсат
 1. Қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетке машықтану:
  1. мазмұн
  2. білім
  3. құзыреттілік
  4. іскерлік
  5. дағды
 2. Білім мазмұнын таңдау принципі:
  1. жүйелілік және ғылымилық
  2. кӛрнекілік және бірізділік
  3. белсенділік және пәнаралық
  4. пэнаралық және пәнішілік
  5. саналылық және кӛрнекілік
 3. Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті
  1. жеке педагогикалық білімін жетілдіру
  2. оқу-тәрбие үрдісінде оқушыларды әлеуметтендіру
  3. озық педагогикалық тәжірибелерін жалпылау және тарату
  4. оқушылардың танымдық процестерін қалыптастыру
  5. сабақты психологиялық талдау
 4. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
  1. оқушының жылдам есте сақгауын қадағалау
  2. оқушының жеке тұлғалық және мінез- құлық ерекшеліктерін байқау
  3. оқушының зейінін шоғырландыру
  4. оқушының логикалық ойлауын ұйымдастыру
  5. оқушының зейінін тұрақтандыру
 5. Оқуға қызығуды ынталандыру әдісі — бұл
  1. танымдық ойындар
  2. оқудың пайдалы екеніне кӛзі жету
  3. қайталау сабақгар
  4. әңгімелесу
  5. талап қою
 6. Педагогикалық шығармашылықтың маңызды элементі
  1. ӛз сабағын талдау, бағалаудың болмауы
  2. сабақты бағалау, талдаудың мектеп әкімшілігі тарапынан болуы
  3. ӛз сабағын талдау және бағалау
  4. сабақта жіберілген қателіктерді мойындау
  5. сабақтың талдау, бағалау әріптестер тарапынан ғана болуы
 7. Әрбір жарты жыл бойынша жасалатын жоспар:
  1. күнделікті жоспар
  2. күнтізбелік
  3. сабақ жоспары
  4. мерзімдік жоспар
  5. перспективтік жоспар
 8. Білім берудегі инновациялық үрдістер
  1. электронды оқулықтарға негізделген

 

педагогикалық үрдістер

 1. дәстүрлі мәселелердің жаңашылдық сипаты
 2. дәстүрлі мәселелерді жаңаша

оптималды шешу нәтижесінде қолданатын педагогикалық үрдістер

 1. тәжірибеде мұғалімдер қолданатын педагогикалық үрдістер
 2. ұжым қолданатын педагогикалық үрдістер
 1. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан ӛткізу сұрақ қою мысалы
  1. Осы пікірді кім толықтыра алады
  2. Кӛмектесе алатындар бар ма
  3. Осы сұрақтың жауабын кім біледі
  4. Оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады
  5. Осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма
 2. «Ӛзгелерден қарағанда жоспарлауға кӛп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін ӛлшем
  1. есте сақтау және білім
  2. ойлау қабілетінің жылдамдығы
  3. ӛз білімін жетілдіру
  4. икемділік
  5. мәселені шешу
 3. Топ бәсекелестікте болып, ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі
  1. құрылымдалған эңгіме
  2. зерттеушілік әңгіме
  3. кумулятивтік әңгіме
  4. әңгіме-дебат
  5. реттелген әңгіме
 4. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі
  1. баланың құрбысына қарап оқитынын мұғалімнің білуі
  2. балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі
  3. сыныпта не болып жатқанын мұғалімнің түсінуі
  4. оқушылардың барлығына бірдей тапсырма беруді білуі
  5. балаларға қоятын талаптарды мұғалімнің білуі
 5. Оқуды даралаудың шешуші критерийі
  1. қай кезде мұғалімнің кӛмегі қажет екенін білу
  2. жұмысты орындауға қажетті әдісті таңдай алу
  3. білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету
  4. оқушылардың ӛз идеяларына

рефлексия жасауы

 1. оқушының қалай оқитынын қадағалау
 1. Окушылардың сын тұрғысынан ойлануындағы «ӛз кӛзқарасыньщ,

болжамдарының субъективті екенін түсіну» ерекпіелігі

 1. ӛзіндік сана-сезім
 2. ӛзіндік тәртіп
 3. ұтымдылы
 4. жүйелілік
 5. ӛзіндік пайым
 1. Топтағы бірлескен жұмысты жүзеге асырудың эмоционалдық мақсаты
  1. күрделі тапсырмалар үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ету
  2. мэселені бірлесіп шешудің амалын табу
  3. маңызды дағдыларды және түсініктерді дамыту
  4. жұмыстың баламалы амалдары туралы идеялар ұсыну
  5. тәжірибемен және идеялармен алмасу
 2. Дәлелдеу, пікірталас пен келіссӛз

барысында қалыптасатын білім ретінде қарастыратын кӛзқарастық оқу

 1. тақырыпты
 2. модульдік
 3. монологтік
 4. пәнаралы
 5. диалогтік
 1. Сынақтан ӛткізу сұрағы
  1. бұл мәселе жӛнінде тағы кім ӛз ойын айтады
  2. осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласыз ба
  3. кешегі сабақта қандай маңызды мәселелерге тоқталды
  4. бүгінгі сабақ сіздердің кӛңілдеріңізден шықты ма
  5. берілген мысал айтылу мақсатына қарай қандай сӛйлем
 2. Метатану үдерісінің мағынасы
  1. жас ерекшелігіне сай оқыту
  2. сыни тұрғыдан ойлану
  3. топтық негізде оқыту
  4. диалог негізінде оқьпу
  5. қалай оқу керектігін үйрену
 3. Идея қайталанады және жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін әңгіме түрі
  1. рефлексивтік әңгіме
  2. әңгіме-дебат
  3. зерттеушілік әңгіме
  4. реттелген әңгіме
  5. кумулятивтік әңгіме
 4. Тұлғаның біліктілік дәрежесін анықтау

 

мақсатында бағалау

 1. оқудағы қиындықтарды анықтау
 2. стандартты бақылау және орындау
 3. уәж түріндегі кері байланыс
 4. оқыту стилін бақылау
 5. болжау және сұрыптау
 1. Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беруді кӛздейтін бағалау мақсаты
  1. стандарттарды орындау
  2. бағдарлама мазмұнын бақылау
  3. оқытудағы қиындықтарды анықтау
  4. болжау және сұрыптау
  5. кері байланыс ұсыну
 2. Мұғалімдер мен ересектерді түсініктеме беруге жетелеу дарынды және талантты оқушылардың қай сипаттамасына тән?
  1. қоғамдық кӛшбасшылы
  2. креативті ойлау
  3. табандылық таныту
  4. ынталандыру
  5. қалай оқитыны
 3. Іс-әрекетгегі зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны
  1. міндетгеме алу
  2. зерттеуді дайындау
  3. қайта бастау
  4. тәжірибені жетілдіру
  5. оқушыны анықтау
 4. Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым
  1. Топты кәсіби ұйымдастыру үшін тәжірибесі бар мұғалім арнайы

шақырылады

 1. Зерттеу барысында жинақталған

білімді топ мүшелері ғана пайдаланады

 1. Зерттеу жүргізуші топты бір

әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі құрайды

 1. Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
 2. Сабақты зертгеуді іс-әрекеттегі

зерттеу ретінде қарастыруға болмайды

 

Бip дұрыс жауабы бар тапсырмалар 1221-нұсқа

 1. Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу қажеттілігі тән
  1. мектепке дейінгі балаларға
  2. жеткіншекке
  3. бастауыш сынып окушысына
  4. барлық сынып окушысына
  5. 1 -сынып окушыларына
 2. Тәрбие әдістерін таңдап алу шарттары тәуелді
  1. оқу процесіне
  2. әлеуметтік ортаға
 1. дамыту ортасына
 2. тұқым қуалаушылықка
 3. педагогикалық жағдаятқа
 1. Эстетикалық тәрбиенін міндеттері
  1. оқушылардың әсемдікті тануға орайласкан санасын, қасиетін,бағалау- эстетикалық қатынастарын ашу
  2. мамандықты тандауға дайындау
  3. орта, перспектива
  4. борыш, ұят
  5. пікірталастар
 2. Окушылардың жалпы эстетикалык мәдениеті
  1. дене тәрбиесі
  2. намыс
  3. эстетикалық санасынын даму деңгейі
  4. дүниетаным
  5. режим
 3. Окыту әдістері анықталмайды
  1. мұғалімнін кәсіптік   дайындығының дәрежесімен
  2. оқушылардың қызығушылығымен
  3. окушынын дамуымен
  4. оқыту мен тәрбиенің максаттары және міндеттерімен
  5. оқу материалының мазмұнымен
 4. Білім мазмұнын іріктеудің тәуелділігі
  1. оқыту мен білім берудің максатына, ғылыми-техникалық прогрестің дамуына
  2. әлеуметтік тапсырысқа
  3. оқу-әдістемелік әдебиеттердің дайындалу деңгейіне
  4. оқытупіылардың педагогикалық тәжірибелері мен ғылымнын даму

денгейіне

 1. педагогикалық кадрлар даярлау деңгейіне
 1. Білім беру мазмұнын анықтаушы кұжап ар:
  1. оқу жоспары, оку бағдарламалары
  2. әдістемелік нұсқаулар, оку кұралдары
  3. күнтізбелік жоспар, сабақтын жоспары
  4. ҚР-ның «Білім туралы» заңы
  5. ҚР-ның конституциясы
 2. Окулыкқа қойылатын негізгі талап:
  1. ата-аналар жағдайларын ескеру
  2. кӛрнекіліктермен жабдықталуды ескеру
  3. оқу бағдарламасына сәйкес болу
  4. балалар қызығуніылықтарына сәйкес болу
  5. мектеп жағдайының техникалық жағдайын ескеру
 3. Жеке адамға ықпал ететін әлеуметтік факторлар
  1. Ойын, іс әрекет, тәрбие
  2. Мектеп, орта, отбасы
  3. Ӛзін ӛзі тәрбиелеу, белсенділік

 

 1. Тұкым қуалаушылық, орта, тәрбие
 2. Еңбек, оқу, білім
 1. Проблеманы қою
  1. проблеманың шешу жолдарын кӛрсету
  2. не берілгенін, ненің анық екендігін және нені шешу керектігін анықтау
  3. гипотезалар ұсыну
  4. проблеманы нактылау
  5. киыншылық себебін анықтау
 2. Педагогика ғылымының саласы
  1. Педагогика тарихьт
  2. Философия
  3. Психология
  4. Әлеуметтану
  5. Логика
 3. Жаңашылдық, оптималдык, жоғары нәтижелік, тәжірибеде шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі
  1. педагогикалық жаңашылықтың критерийлер жиынтығы
  2. педагогикалық мониторинг қызметі
  3. педагогикалық жаңалықты тәжірибеге ендіру
  4. педагогикалық идеяның инновациялық бағыты
  5. технологиялар мен концепциялар жүйесі
 4. Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті
  1. оқушылардың жағымды мінез-құлқын қалыптастыру
  2. сабақты психологиялық талдау
  3. ӛзінін тәжірибесінде озық және тиімді нәтижелерге кол жеткізу
  4. оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру
  5. оқу-тәрбие үрдісінде оқушыларды әлеуметтендіру
 5. Ӛткен сабақты талдаудың негізгі мәселесі
  1. сабақтың дидактикалық және тәрбиелік міндеттері қалай шешілді
  2. сабақ уақытында аякталуы
  3. сабақта қолданылған тапсырмалардың құрастырылуы
  4. сабаққа қажетгі құралдардын анықталуы
  5. балалардың мүмкіншіліктерін анықталуы
 6. «Қара жәшік» ішіндегі жұмысты кӛрсетіңіз
  1. жаңа жағдайларға тез бейімделу
  2. оқыту әдістерін оқушылармен тандау
  3. нақгы сандық акпараттарды алу
  4. оқушымен бірге критерийлерді талдау
  5. мүмкіндіктердің барлығын қарастыру
 7. Ен үздік оқушыларды аныктаудағы икемділік сенімді ӛлшемінің сипаттамасы
  1. қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады
 1. жоспарлауға кӛп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге

асырады

 1. баскаларға қарағанда ойлау

қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

 1. олар ерте жасынан бастап сӛйлей, оқи және жаза бастайды
 2. олар ақпаратты біліп қана қоймай, оны пайдалана алады
 1. Оқушылардын білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан ӛткізу сұрак қою мысалы
  1. Осы пікірді кім толыктыра алады
  2. Осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бір ма
  3. Кӛмектесе алатындар бар ма
  4. Оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады
  5. Осы сұрактын жауабын кім біледі
 2. Баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларынын болжамды шынайы әсерлерін керсету үшін қолданылады
  1. модельдеу
  2. бағалау
  3. салыстыру
  4. жүйелеу
  5. алгоритмдеу
 3. Зерттеушілік әңгімеге тән белгілер
  1. идея қайталанады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді
  2. әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағаланады
  3. орта бірлесуден гӛрі, кобінесе бәсекелестікке бағытталған
  4. ой-пікірлерде үлкен алшақтық болады жане әркім ӛз пікірінде қалады
  5. айтылған пікірлермен тыңдауіпылар механикалық түрде келісе береді
 4. Н. Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде ӛз сӛздерін дәйектеуінін үш түрін аныктаған. Соның бірі болып табылатын пікірталастық әнгіменін сипаттамасы
  1. Басқа адамдардың кӛзқарасын

қабылдауды қаламайды, бәсекеге қабілетті

 1. Бір-бірінің коскан үлесін сынамайды және сындарлылыққа негізделеді
 2. Ұсыныстар айтыладылэлел мен сын тұрғысынан ойлау арқылы жалгасады
 3. Не істеу керек екенін түсіндіреді және ақпаратты жеткізеді
 4. Ақпаратты тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бӛліседі
 1. Жаттап алынған білімді аныктауға арналған сұрак

 

 1. сынақтан ӛткізу
 2. жетелеуші
 3. жоғары дәрежелі
 4. түрткі болу
 5. томен дәрежелі
 1. М.Чиксентмихайдың «Ӛзіндік мақсат» сызбасы бойынша дағдысы жоғары

оқушыға тӛмен міндет қоюдын нәтижесі

 1. ағын
 2. игеру
 3. алаңдау
 4. зерігу
 5. түсіну
 1. Білімді игеруде «үнемі қайталап отыру аркылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттау» әдісі
  1. декламация
  2. нұсқаулық/баяндау
  3. диалог
  4. механикалық есте сақтау
  5. талкылау
 2. Оқушының жауабын түзетуге кӛмектесу үшін сұракты қарапайым етіп қою
  1. түрткі болу
  2. сӛзге тарту
  3. баскаға бағыттау
  4. түсінік беру
  5. сынақтан ӛткізу
 3. Бағалаудың барлык тұрлеріне тән үш сипаттама бар. «Интерпретация»

еипаттамасына еәйкес мұғалім әрекеті

 1. оқупіының тапсырманы орындауын қарау
 2. жазбаша тест жұмыстарынын жинағын құрастыру
 3. оқупіының жауабын критерийге сәйкестендіру
 4. қажеттілікке сәйкес қосымша ресурс даярлау
 5. оқушынын жауабына сәйкес шешім кабылдау
 1. Оқушылардын такырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бакылау алып, қателерді түзетудегі бағалау мақсаты
  1. болжау және сұрыптау
  2. уәж туріндегі кері байланыс
  3. стандартты бақылау және орындау
  4. оқудағы қиындыктарды анықтау
  5. бағдарлама мазмұпын бақылау
 2. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы
  1. оқушының келесі даму бағытын айқындау
  2. алынған мәліметтердің мәнін анықтау
 1. енгізілген ӛзгерістердің тиімділігін бағалау
 2. оқытудың келесі кезеңдерін жоспарлау
 3. оқушыларға қосымша тапсырмалар тарату
 1. Оқу үдерісінін калай жүретінін

басқалардан гӛрі жаксы біліп, ӛздерінін оқуын реттей алатындығымен ерекшелетін окушыны анықтайтын ӛлшем

 1. есте сақтау және білім
 2. ӛз білімін жетілдіру
 3. мәселені шешу
 4. ойлау қабілетінін жылдамдығы
 5. икемділік
 1. Сабакты зерттеу тәсілін жоспарлау

бармсындагы «зерттелінетін» оқушылар санаты

 1. алеуметтік тұрғыда қорғалған/қорғалмаған
 2. математикалық, лингвистикалық, дарынды музыкалы
 3. үлгермеушіліктің жоғары, орта, тӛменгі деңгейі
 4. дамыған/әлсіз дамыған коммуникативтік қасиеттер
 5. гипербелсенді, белсенді, пассивті
 1. Сабакты зсрртеу (Lesson study) тәсілінде зерттеу сабағы аякталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудын белгіленген құрылымы бойынша кезендердің бірі
  1. зерттеу сабағының күтілетін нәтижесін болжамдау
  2. түйінді идеяларды талқылау
  3. топлен бірлссе сабақтың мақсатын анықтау және дайындау
  4. келссі сабакты зерттеуді топпен бірлесе жоспарлау
  5. зсрттеуге кажетті әдебиеттсрді зерделеу

 

Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар 1229-нұсқа

 1. Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне жатпайды
  1. сынып жетекшілеріне тәрбиелік іс- шараларды ӛткізуді ұйымдастыруға әдістемелік кӛмек
  2. мектептегі сабақтан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау
  3. белсенді оқушылардың сабақтан тыс тәрбие жұмысын ӛткізулеріне әдістемелік кӛмек
  4. тәрбие жұмысының     жоспарының орындалуын бақылау
  5. сабақ кестесін жасау

 

 1. Тәрбие процесінің қозғаушы күштері
  1. оқушылардың әрекетін ұйымдастыру
  2. ішкі және сыртқы қайшылықтар
  3. қос ықпал принципі
  4. комплекстілі
  5. күрделі процесс
 2. Тәрбие әдісі
  1. оқушылардың бойындағы белгілі қасиеттерді тәрбиелеу
  2. мектеп тәжірибесінде тәрбиеге койылған мақсаттарға қол жеткізу үшін пайдаланылатын жол, тәсілдер, тәрбиелеу саласына, сезіміне, іс-әрекетіне әсер ету шаралары
  3. тәжірибеде жиі қолданылатын педагогикалық жағдаяттар
  4. тәрбие процесінін жағдайына тура келетін тәсілдер
  5. таңдау, құрастыру, болжау
 3. «Тәрбие» ұғымына анықтама
  1. қоғамдық ӛндірістік және мәдени ӛмірдің белсенді қатысушысын даярлауды мақсат етіп қойған, жеке адамды

қалыптастырудың жүйелі процесі

 1. адамнын шыгармашылық күші мен қабілетін дамыту
 2. қоғамға сай ережелерді менгеру жеке адамнын тұлғалық қалыптасуы
 3. оқу-тәрбие мекемелерінде балалармен тәрбие жұмысын жүргізу
 4. білім, білік және дағдыны ұрпақтан- ұрпаққа беру
 1. «Оңайдан қиынға» ережесі қай принципке жатады
  1. бірізділік және жүйелілік
  2. ғылымилық
  3. түсініктілік
  4. кӛрнекілік
  5. теорияның практикамен байланысы
 2. Курс тарауы аяқталғаннан кейін окушылардын ӛз бетімен орындайтын лабораториялык жұмысынын кешендісі:
  1. консультация
  2. практикумдар
  3. семинар
  4. оқу саяхаты
  5. факультативтер
 3. Қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетке машықтану:
  1. мазмұн
  2. құзыреттілік
  3. іскерлік
  4. дағды
  5. білім
 4. Бақылаудың ауызша эдістері
  1. реферат
  2. мазмұндама
  3. фронталды жауап алу
  4. баяндама
 1. диктант
 1. Шығармашылық ізденістің басы, сабақты әсерлі ӛткізудің құралы
  1. сабақтың кұрылымы
  2. сабақтың міндеттері
  3. сабақтың мазмұны
  4. сабақтың мақсаты
  5. сабақтың жоспары
 2. Мұғалімнің озық педагогикалық тәжірибесінің жай тәжірибеден артықшылығы
  1. оқушылардьтң дүниетанымын калыптастыруға мүмкіндік береді
  2. мұғалімнің моральдык-этикалық сапаларын калыптастырады
  3. окушыларды элеуметтендіреді
  4. логикасы, әдісі, тәсілі жағынан ерекше тиімді нэтиже береді
  5. сабақты тез арада талдауға болады
 3. Мұғалімге ағымдағы сабакты талдауға және кадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік
  1. оқушынын зейінін шоғырландыру
  2. оқушынын жылдам есте сақтауын байқау
  3. оқушынын логикалық ойлауын ұйымдастыру
  4. оқушынын зейінін тұрактандыру
  5. оқушының материалды түсінуін, жұмыс карқынын байқау
 4. Кеңес дәуіріндегі жаңашыл-мұғалімдер
  1. Шаталов В.Ф., Азаров Б.П., Пинт А.О
  2. Шаталов В.Ф., Ильина Т А., Бабанский Ю.К
  3. Шаталов В.Ф., Азаров Б.П., Харламов И.Ф
  4. Шаталов В.Ф., Крутецкий В. А., Ильин Е.Н
  5. Шаталов В.Ф., Волков И.И., Лысенкова С.Н., Амонашвили Ш.А
 5. Мұғалімнін инновациялық іс-әрекеті
  1. жеке педагогакалык білімін жетілдіру
  2. оқу-тәрбие үрдісінде оқушыларды әлеумеггендіру
  3. сабақты психологиялық тапдау
  4. озық педагогикалық тәжірибелерін жалпылау және тарату
  5. оқушылардын танымдық процестерін қальтптастыру
 6. Ата — анасынан ұрпақтарына қандай да бір белгілер мен ерекшеліктердің берілуі
  1. әлеуметтік орта
  2. тұқым қуалаушылық
  3. жеке тұлғаның дамуы
  4. тәрбие
  5. табиғи орта
 7. Зерттеушілік әңгімеге тән белгілер
  1. орта бірлесуден гӛрі, кӛбінесе бәсекелестікке бағытталған

 

 1. ой-пікірлерде үлкен алшақтық болады және әркім ӛз пікірінде қалады
 2. әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағаланады
 3. идея қайталанады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді
 4. айтылған пікірлермен тыңдаушылар механикалық түрде келісе береді
 1. Дарынды және талантты балалардын

анықтау ӛлшемдерінің ішіндегі «ӛз білімін жетілдіру» ӛлшеміне сәйкес келетін

сипаттама

 1. ерте жастан свйлей, оқи, жаза алады
 2. мақсатты ӛзі үшін белгілеп, оған ұмтылады
 3. олар ӛздерінің оқуларын реттей алады
 4. идея ұсынып, дәлелдермен айғақтайды
 5. топты идеяларды қабылдауға иландырады
 1. Оқушылардың білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қаіыптастыруы
  1. кепіршелер тұрғызу
  2. әлеуметтік әрекетгестік
  3. нздігінен реттелетін оқу
  4. оқыту ортасьтн құру
  5. табысқа итермелеу
 2. Окушыларға анағұрлым толык жауап беруге, ӛз ойларын анық білдіруге, ӛз

идеяларын дамытуға кӛмектесетін сұрақ қою түрі

 1. жабык сұра
 2. түрткі болу
 3. сынақтан ӛткізу
 4. талқылау
 5. кайта бағыттау
 1. Баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларынын болжамды шынайы әсерлерін кӛрсету үшін қолданылады
  1. салыстыру
  2. модельдеу
  3. алгоритмдеу
  4. бағалау
  5. жүйелеу
 2. Елестету, салыстыру, тусіндіру және дәйек келтіру, мақұлдау кезеңдерін қамтитын тәсіл
  1. даярлау
  2. пайымдау
  3. жоспалау
  4. талдау
  5. дәлелдеу
 3. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауының ең тиімсізі
  1. ӛзгелерді оқьггу
  2. тәжірибе жасау
  3. дәріс
 1. кӛрсетілім
 2. талкылау
 1. Оқу үрдісіне ақпараттык-

коммуникациялық технологияларды енгізу барысында білікті мұғалімде болуы қажет білім

 1. әдістемелік және метатанымды
 2. теориялық және практикалы
 3. нақгы және тужырымдамалы
 4. нысандандырылған және нысандырылмаған
 5. тиімді және тиімсіз
 1. Дж.Флейвелл бойынша, окушыға білмеген тапсырманы орындауға кенес

берілмегендіктен, окушының қабілеті жетіп іұрса да, тапсырманы орындай алмауы

 1. тәжірибенің аздығы
 2. қолдауға мұқтажды
 3. ӛнімділік тапшылығы
 4. шектеулі уәжділік
 5. оқуға салғыртты
 1. Н.Мерсер бойынпіа кумулятивтік әңгіменің еипаттамаеын кӛрсетіңіз
  1. Идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді
  2. Топтағы қатысушылар ӛзара келісімге қол жеткізуге тырысады
  3. Әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен, мұқият бағаланады
  4. Ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады
  5. Пікірлерде үлкен алшақтық болады және әрқайсысы ӛз шешімдерінде қалады
 2. Тапсырманы орындау барысында окушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі
  1. түрткі болу
  2. мәселені шешу
  3. баскаға бағыттау
  4. сынақтан ӛткізу
  5. сілтеме жасау
 3. Оқушылардын такырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бакылау алып, ақтандақтарды жоюдағы бағалау мақсаты
  1. оқудағы қиындыктарды анықтау
  2. стандартты бақылау және орындау
  3. оқыту стилін бақылау
  4. бағдарлама мазмұнын бақылау
  5. болжау және сұрыптау
 4. Оқу үпіін бағалаудыц мақсаты
  1. Пәнге бейімділігін тексеру
  2. Оку нәтижесін тіркеу
  3. Білім денгейін анықтау
  4. Табысқа жетуге бағыт беру
  5. Оқу жетістігін белгілеу
 5. Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша мэселені шеше алатын оқушыларға тэн ерекшелік

 

 1. ақпаратгы біліп, есте сақтап қана қоймай, оны пайдалана алады
 2. қызығушылығын арттыру үшін күрделі тапсырмаларға ұмтылады
 3. жоспарлауға кӛп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспардьг тез жүзеге

асырады

 1. ақпаратты толықтырып,

қайшылықтарын анықтап, мәніне тез жетеді

 1. оқыту үдерісінің қалай жүретінін жақсы біледі, ӛздерінін окуын реттей алады
 1. Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым
  1. Сабаққа берілген ксз келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
  2. Топты кәеіби ұйымдастыру үшін тәжірибееі бар мұғалім арнайы

шақырылады

 1. Зерттеу барысында жинақталған

білімді топ мүшелері ғана пайдаланады

 1. Зерттеу жүргізуші топты бір

әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі құрайды

 1. Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі

зерттеу ретінде қарастыруға болмайды

 1. Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагоггар
  1. «Оқушы үні» жобасын жүзеге асырады
  2. халықаралық зерттеуге қатысады
  3. оқытудың жана тәсілін модельдейді
  4. мектептегі бар тәжірибсні жинақтайды
  5. ата-аналардын окыту нәтижесіне ықпалын зерттейді

 

Бір дурыс жауабы бар тапсырмалар 1451-нұсқа

 1. Тәрбие процесіндегі субьективті факторлар
  1. арнайы ұйымдастырылған тәрбие қызметі
  2. тұрмыстык іс-әрекет үйрету процесі
  3. сыртқы тәрбиелік орта
  4. тұлғаның ішкі қажеттіліктерін білдіріп, тұлға қалыптасып, ӛмір сүретін обьективті жағдай
  5. саналы іс-әрекетке жұмылдыру
 2. Тәрбие әдісі ретіндегі жаттығудың мәні неде
  1. мінез-кұлық нормалары мен

ережелеріне сай тәрбиешінің әр түрлі іс- әрекетті ұйымдастыруында

 1. анықталған дағды немесе білікті

қалыптастыру мақсатымен іс- әрекеттерді

кӛп мӛлшерде кайталау

 1. білім, білік және дағдыны тексеру

мақсатымен аныкталған іс- әрекеттерді кӛп мӛлшерде кайталау

 1. алғашкы білімді калыптастыру

мақсатымен анықталған іс-әрекеттерді кӛп мӛлшерде қайталау

 1. ұғыну іс-әрекетінде
 1. Тәрбиенің мазмұнынын бағыггары
  1. обьективті шындықтың ғылыми білімдерін қалыптастыру
  2. балалар мен үлкендердін бірлескен әрекеті
  3. қажетгі каеиеттерді еркін қалыптастыру
  4. эстетикалық түсінік қалыптастыру
  5. білім, сендіру, дағды, тұлға бейнесін және мінез-құлқын қалыптастыру жүйесі
 2. Тәрбие процесінің қиындығы
  1. біржақты, ӛзгеріссіз
  2. ӛзгерісті, динамикалық, козғалмалы
  3. бір деңгейлі, кӛп сатылы
  4. нақты мақсаттардың болмауы
  5. обьективті тұрактылы
 3. Оқыту әдісі
  1. оқушылардың білім, іскерлік, дағдыны меңгеруі
  2. оқушылар әрекетін ұйымдастыру
  3. оқушылардың танымдык әрекетін басқару
  4. мұғалім мен оқушылардың бірлескен әрекеті
  5. оқушылардын әрекетін басқару
 4. Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардын ӛз бетімен орындайтын лабораториялык жұмысынын кешендісі:
  1. оқу саяхаты
  2. консультация
  3. практикумдар
  4. факультативтер
  5. семинар
 5. Окулыққа қойылатын негізгі талап:
  1. балалар кызығушылықтарына сәйкес болу
  2. ата-аналар жағдайларын ескеру
  3. кернекіліктермен жабдықталуды ескеру
  4. оқу бағдарламасына сәйкес болу
  5. мектеп жағдайының техникалық жағдайын ескеру
 6. Окыту мазмұны окушыларды обьективті ғылыми дэйектермен, теориялармен және заңдармен таныстырса және ғылымның қазіргі жағдайын корсете алса, ол қай принципке жатады
  1. ғылымилык
  2. кернекілік
  3. жүйелілік пен бірізділік
  4. оқытудың түсініктілігі

 

 1. саналылық
 1. Мұғалімнің озық педагогикалық тәжірибесінің жай тәжірибеден артықшылығы
  1. логикасы, әдісі, тәсілі жағынан ерекпіе тиімді нәтиже береді
  2. оқушылардың дүниетанымын калыптастыруға мүмкіндік береді
  3. оқушыларды әлеуметтендіреді
  4. сабақты тез арада талдауға болады
  5. мұғалімнің моральдық-этикалық сапаларын қалыптастырады
 2. Әрбір жарты жыл бойынша жасалатын жоспар:
  1. күнтізбелік
  2. сабак жоснары
  3. мерзімдік жоспар
  4. күнделікті жоспар
  5. перспективтік жоспар
 3. Сабақка психологиялық талдау жасау ол
  1. дидактикалық принцип
  2. мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті
  3. жетекші іс-әрекет
  4. оқушының психологиялық

ерекшеліктерін ескеретін жеке тұлғаға бағдарланған оқыту

 1. мұғалімнің проективті-рефлексивті іс- әрекеті
 1. Сабақты психологиялық талдаудын пэні
  1. оқушылардың мінез-құлқынын пайда

болуы, қальпггасуы және даму динамикасы

 1. оқушылардың сабак барысындағы әлеуметтену заңдылықтары
 2. сабақтың пәндік-тұлғалық тиімділігі мен нэтижелігі, мұғалім мен шэкірттің карым-қатынас зандылықтары
 3. психикалық танымдық процестердің пайда болуы, қалыптасуы және даму

заңдылықтары

 1. оқушылардын жеке тұлғалық калыптасуы мен даму динамикасы
 1. Мұғалімнін сабакқа дайындыгынын екінші кезеңі:
  1. күнгізбелік жоспар жасау
  2. әрбір жеке сабақтың жоспарын терең ойластыру мен құрастыру
  3. сабакты талдау
  4. оқу бағдарламасы бойынша такырыптық жосиар құру
  5. сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау
 2. Жеке адамға ықпал ететін әлеуметтік факторлар
  1. Тұкым қуалаушылық, орта, тәрбие
  2. Ӛзін ӛзі тәрбиелеу, белсенділік
  3. Ойын, іс әрекет, тәрбие
  4. Мектеп, орта, отбасы
  5. Еңбек, оқу, білім
 3. Оку пирамидасына сәйкес оқушылардың

алған ақпарапы есте сақтауы үшін ең тиімдісі

 1. аудио-визуалды қабылдау
 2. керсетілім
 3. тәжірибе жасау
 4. ӛзгелерді оқыту
 5. талқылау
 1. Ен үздік оқушыларды анықтаудағы ерте

символдық белсенділік сенімді ӛлшемінін сипаттамасы

 1. олар ерте жасынан бастап сӛйлей, оқи және жаза бастайды
 2. жоспарлауға кӛп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге

асырады

 1. баскаларға қарағанда ойлау

қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

 1. қызығушылыгын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады
 2. олар ақпаратты біліп қана қоймай, оны пайдалана алады
 1. Білімнің педагогикалық аспектісі
  1. оқу үдерісі, оқыту әдістері туралы терең білім
  2. оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі
  3. оқу үшін бағалау және оқуды бағалау әдісі
  4. оқуға жағымды катынас қалыптастыру тәсілі
  5. дамытушы теорияларды оқытуда колдану әдісі
 2. Н.Мерсер балалардың сыныпта тапқылау кезінде ӛз сӛздерін дәйектеуінін үш түрін аныктаған. Сонын бірі болып табылатын пікірталастық әңгіменін сипаттамасы
  1. Баска адамдардың кӛзқарасын

қабылдауды қаламайды, бәсекеге қабілетті

 1. Не істеу керек екенін түсіндіреді және ақпаратты жеткізеді
 2. Бір-бірінің қосқан үлесін сынамайды және сындарлылыққа негізделеді
 3. Ұсыныстар айтылады,дәлел мен сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады
 4. Ақпаратты тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бӛліседі
 1. Оқушылардың анағүрлым толық жауап беруіне, ӛз идеяларын дамытуына кӛмектесетін сұрақ тәсілі
  1. сынақтан ӛткізу
  2. түрткі сұра
  3. ӛткір сұра
  4. кесімді сұра
  5. баскаға бағыттау
 2. Оқушыны толығырак жауап беруге

 

итермелеп, ӛткен материалды ойға салу кезінде қолданылатын сұрақ қою тәсілі

 1. сынақтан ӛткізу
 2. түрткі болу
 3. балама жауапты
 4. басқаға бағыттау
 5. бастама жасау
 1. Топтағы бірлескен жұмысты жүзеге асырудын эмоционалдық мақсаты
  1. жұмыстың баламалы амалдары туралы идеялар ұсыну
  2. тәжірибемен және идеялармен алмасу
  3. мэселені бірлесіп шешудің амалын табу
  4. маңызды дағдыларды және түсініктерді дамыту
  5. күрделі тапсырмалар үшін колайлы ортаны қамтамасыз ету
 2. Оқытудағы тзжірибе үлгісі және ақпараттык-коммуникациялық

технологиялар кӛмегімен «кӛрсету» аспектілері арасындағы сэйкестік

 1. болжамдарды тексеру үшін деректерді жинау
 2. ықтимал әсерлерді имитациялау
 3. әртүрлі жұмыстарды салыстыру
 4. оқушылардың жұмыстармен айырбастауы
 5. елшеулерді қалай жүргізу керектігін корсету
 1. Толық жауап беруге, ез ойларын анық білдіруге, ӛз идеяларын дамытуға

кӛмектесетін және тапсырманы орындау барысыңда бағдар беретін сұрак

 1. түрткі болу
 2. сынақтан ӛткізу
 3. баскаға бағыттау
 4. түсіндірме
 5. жетекпіі
 1. Оқу нәтижелерінің бес түрі аныкталған. Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оқу нәтижесі
  1. мағынаны ұғынуы
  2. шынайылықты ӛзгеше түсінуі
  3. білімнің сандық ұлғаюы
  4. езара байланысты аныктауы
  5. әлемді танып білуі
 2. Бағалаудын барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Интерпретация»

сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті

 1. жазбаша тест жұмыстарының жинағын қүраетыру
 2. оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру
 3. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 4. оқушының тапсырманы орындауын бақылау
 1. тапсырманы орындау қадамдарын талқылау
 1. Оқу үшін бағалаудың мақсатын кӛрсетіңіз
  1. пәндік бағытқа балу
  2. табысқа жетуге бағыт беру
  3. білім деңгейін анықтау
  4. оқу жетістігін белгілеу
  5. пәнге бейімділігін тексеру
 2. Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шарты
  1. бағалау кестесінің ауысуы
  2. модерация үдерісінде
  3. уақыттың тапшылығы
  4. бағалау сипатын езгерту
  5. оку үдерісініц қарқыны
 3. Дарынды және талантты оқушылардың

«Жана идеяларға сынақ жүргізуге және қателесуге тәуекел етуге дайын» деген сипатгамасынын санаты

 1. жеке оқуы
 2. қоғамдық кӛшбасшылы
 3. ынталандыру
 4. креативті ойлау
 5. табандылы
 1. Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым
  1. Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
  2. Зерттеу барысында жинақталған

білімді топ мүшелері ғана пайдаланады

 1. Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі

зерттеу ретінде карастыруға болмайды

 1. Топты кәсіби ұйымдастыру үшін тәжірибесі бар мұғалім арнайы

шакырылады

 1. Зерттеу жүргізуші топты бір

әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі құрайды

 1. Сабақты зерртеу (Lesson study) тәсіліндс зерттеу сабағы аякталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудын белгіленген қүрылымы бойынша кезеңдердін бірі
  1. зерттеу сабағының күтілетін натижесін болжамдау
  2. топпен бірлесе сабақтың мақсатын анықтау жане дайындау
  3. зерттеуге қажетті әдебиеттерді зердслеу
  4. түйінді идеяларды талқылау
  5. келесі сабақты зерттеуді топпен бірлесс жоспарлау

Бір бұрыс жауабы бар тапсырмалар 1427-нұсқа

 1. Эстетикалық тәрбиенің кұралдары

 

 1. қоғамдьгқ пікір
 2. әдебиет, ӛнер
 3. ерікті ӛзара қызығушылық, ынтымақтастық принципі
 4. конференция
 5. педпроцестің заңдылықтары
 1. Адамның ӛзіндік жағымды сапаларын дамытуға бағьпталған саналы іс әрекет
  1. алғашқы тәрбие
  2. ӛзін-ӛзі үйрету
  3. ӛзін-ӛзі тәрбиелеу
  4. ӛзін-ӛзі ӛзгерту
  5. тәрбие
 2. Авторитарлы тәрбие, либеральды тәрбие, демократиялық тәрбие, еркін тәрбие.

Қандай белгілері бойынша жіктелген

 1. мектептің тәрбиелік жұмыс бағыты бойынша
 2. қарым-қатынас стилі бойынша
 3. тәрбие мазмұны бойынша
 4. институтциальды белгі бойынша
 5. философиялық оқу негізінде
 1. Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу қажеттілігі тән
  1. 1 -сынып оқушыларына
  2. жеткіншекке
  3. бастауыш сынып оқушысына
  4. барлық сынып оқушысына
  5. мектепке дейінгі балаларға
 2. Практикалық әдістер:
  1. жаттыгу, лабораториялық жұмыс
  2. дәріс, баяндау
  3. иллюстрация, демонстрация
  4. кітаппен, техникалық құралдармен жұмыс
  5. әнгіме, пікір алмасу
 3. Окыту принциптерінін мәнін ашатын дәлел
  1. тәжірибсні ұйымдастырудын кажетті жағдайлары
  2. педагогикалық мақсатка жетудің жолдары
  3. оқу процесін ұйымдастыруға арналған шаралар
  4. оқытудың жалпы зақдылықтары
  5. оқу процесінің барлық жактарын реттейтін дидактика категориялары
 4. Курс тарауы аякталғаннан кейін оқушылардын ӛз бетімен орындайтын лабораториялык жұмысынын кешендісі:
  1. семинар
  2. оқу саяхаты
  3. практикумдар
  4. факультативтер
  5. консультация
 5. Білім мазмұнын таңдау принципі:
  1. пәнаралық және пәнішілік
  2. кӛрнекілік және бірізділік
  3. саналылық және кӛрнекілік
  4. жүйелілік және ғылымилық
  5. белсенділік және пәнаралық
 1. Ғылыми негіздегі педагогикалық процестің даму стратегиясын басқарудың коллегиялық органы
  1. мемлекеттік стандарт
  2. мектептін тәрбие әдістері
  3. жиналыс
  4. мектептің педагогикалық кеңесі
  5. пән бірлестіктері
 2. Мұғалім іс-әрекетінің нәтижелілігі
  1. мақсаттылығымен анықталады
  2. жаңалығымен аныкталады
  3. тиімділігімен анықталады
  4. саналылығымен аныкталады
  5. бағыттылығымен анықталады
 3. Жеке балаға, сондай-ақ тұтас ұжымға тәрбиелік әсер етуге таңдаған

эдістемелерді жүзеге асыратын білім, шеберлік, дағдылардың жиынтығы

 1. педагогикалық мораль
 2. педагогикалық техника
 3. педагогикалық технология
 4. педагогикалық стиль
 5. педагогикалық шеберлік
 1. Сабақка нсихологиялық талдау жасау ол
  1. жетекші іс-әрекет
  2. мұғалімнің проективті-рефлексивті іс- әрсксті
  3. дидактикалық принцип
  4. оқушынын психологиялық

ерскшсліктсрін ескеретін жеке тұлғаға бағдарланған оқыту

 1. мұғалімнің инновациялиқ іс-әрекеті
 1. Білім берудегі инііовациялық процестердін педагогикалық манызды проблемасы
  1. балалардың жас және дара ерекшеліктерін ашу
  2. озық псдагогикалық тәжірибені зерттеу, жинактау және тарату
  3. педагогикалық процесте қолданатын әдіс-тәсілдерді іріктеу
  4. білім берудін мазмұнын зерттеу
  5. педагогикалық білімдер жүйесін анықтау
 2. Мұғалімнін сабакқа дайындығынын бірінші кезеңі
  1. жоспарланған сабаққа материал жинақтау
  2. жоспарлауды әрбір сабаққа сәйкес нақтыландыру
  3. сабактарды тақырып бойынша жоспарлау
  4. әрбір жеке сабақтың жоспарын терең ойластыру
  5. әрбір жеке сабактын жоспарын құрастыру
 3. Дәлелдеу, пікірталас пен келіссӛз

барысында қалыптасатын білім ретінде қарастыратын кӛзкарастық оқу

 

 1. тақырыпты
 2. монологтік
 3. пәнаралы
 4. диалоггік
 5. модульдік
 1. Д. Фриманнын дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойыніпа

«мәселені шешу» ӛлшемнің сипаттамасы

 1. жоенарлауга кӛп уақыт

жұмсағанымен,оны тез жүзеге асырады

 1. оқыту үдерісінің қалай жүретінін біледі, ӛздерінің оқуын ретгейді
 2. қызығушылығын арттыру үшін күрделі тапсырмаларға ұмтылады
 3. ақпаратты есте сактап қана қоймай, оны пайдалана алады
 4. ақпаратты толықтырып, қайшылықтарын анықтайды
 1. Сабақта окушыларды суреттер, естелік жазбалары сияқты дәлелдерді жинақтау және топтастыруға тартқанда сын тұрғысынан ойлаудың дамитын дағдысы
  1. интерпретациялау
  2. тексеру
  3. талдау
  4. бағалау
  5. бақылау
 2. Кохлберг бойынша моральдік пайымдаудың үшінші денгейі
  1. ұқсастық бойынша пайымдау
  2. нормативтіктен кейінгі моральдік пайымдау
  3. нормативтікке дейінгі моральдік пайымдау
  4. қоғамдық кӛзқарасқа сәйкес пайымдау
  5. дәстүрлі моральдік пайымдау
 3. Әлеуметтік желілерді қолданудың мысалы болып табылады
  1. тәжірибені кӛрсету
  2. тестілеу және растау
  3. үрдісті модельдеу
  4. қайта ұсыну және сұхбаттасу
  5. талдаумен бағалау
 4. Кохлберг бойынша ережелерді абсолютті және мызғымас деп қабылдайтын

моральдік пайымдау кезепі

 1. әлеуметтік шарт, жеке құқықтар
 2. тілалғыштық және жазалау
 3. әлеуметгік тәртіпті қолдау
 4. әмбебап қағидаттар
 5. тұлғааралык қатынастар
 1. Оқу нәтижелерінің бес түрі аныкталған. Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оку нәтижесі
  1. шынайылықты ӛзгеше түсінуі
  2. мағынаны ұғынуы
  3. білімнің сандык ұлғаюы
  4. ӛзара байланысты аныктауы
  5. әлемді танып білуі
 1. Әлеуметтік, танымдык және аффекттік компоненттер үйлесімі
  1. «Кӛпіршелер»
  2. «Игеру тәжірибесі»
  3. «Окушы үні»
  4. «Жанама тәжірибе»
  5. «Мен» тұжырымдамасы
 2. Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді
  1. ӛзгелердің жауаптарымен салыстыруға
  2. сыныптас құрбыларынан кӛмек сұрауға
  3. ӛзге дереккӛздер бойынша ізденуге
  4. басқа сұрақтарға қосымша жауап беруге
  5. ӛз жауабын түзетуге, нақтылауға
 3. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, ӛз ойларын анық білдіруге, ӛз идеяларын дамытуга кӛмектесетін сұрак қою түрі
  1. қайта бағыггау
  2. жабық сұра
  3. түрткі болу
  4. талқылау
  5. сынақтан ӛткізу
 4. Брунер бойынша окушылар тапсырманы сәтті аяқтау үшін жетекшінің біртіндеп

«итермелеуі» түрінде кӛрініс беретін, үнемі ұлғайып отыратын қолдауы

 1. «табысқа жетелеу»
 2. «үштік модель»
 3. «жағдаяттык таным»
 4. «шыңға ӛрмелеу»
 5. «кӛпіршелер түрғызу»
 1. Оқуды жақсарту мүмкіндіктерін, еондай- ақ осы мүмкіндіктерді іске асыру әдістері мен түрлерін анықтауға бағытталған

бағалау түрі

 1. ағымдық бағалау
 2. оқу үшін бағалау
 3. жылдық бағалау
 4. сараланған бағалау
 5. оқуды бағалау
 1. Блэк пен Уильям зерттеулерінде

сыныптын «қара жәшік» метафорасы қолданылган. Осы метафораның негізгі идеясын кӛрсетіңіз

 1. оқушылардыц табысты тәжірибелерін насихаттау
 2. әр-түрлі жастағы оқушыларды оқыту
 3. сыныптағы диалогтық оқытудың мәні
 4. ақпараттық-технологияларды қолдану
 5. Оқушыларды ӛзін-ӛзі бағалауға қатыстыру
 1. Дарынды және талантты балаларды

анықтиуда жоспарлауға кӛп уакыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алуымсн ерекшеленетін оқушыны ӛлшемі

 

 1. ойлау қабілетінін жылдамдығы
 2. ӛз білімін жетілдіру
 3. икемділік
 4. есте сақтау және білім
 5. мәселені шешу
 1. Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды кӛздейтін сабакты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты
  1. зерттеу ӛзектілігі
  2. креативтілік
  3. ғылыми дәлдік
  4. жүйелілік
  5. бірізділік
 2. Іс-әрекеттегі зерттеуді жүзеге асыру айналымынын бірінші қадамынын мазмұны
  1. қайта бастау
  2. зерттеуді дайындау
  3. оқушыны анықтау
  4. тәжірибені жетілдіру
  5. міндеттеме алу

 

Бастауыш сынып

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 1058 C E A A C A B B D A B B E E E C B A B A B D C B D
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
D B B A B B A A B C B A D B A C B C B C A C C C B
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
EBFA BGDCFA D D F E B B CA CD E E B C A C D C E D

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 1067 E C D C C B E E C B C A B D D B C A C A B B B A A
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
C A A C A B C B D E C B C C C D D A B B D B A A B
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
ACBEHD BEG D C F E A DFAB EDB B B E C D A C E E B A

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 1073 A C A C C D E E E D C A D C A D A C E A D A C E D
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
C A A C D B E D C D C B C B A A A A B A A E C D E
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
B BDEC CD D C EF F BCEF A GEF B A C B E D A A B D

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4 1071 B D E A B E E A E E B A A D D E D C E E A A C A B
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
C E A C C D D B A B C A E A C A A B A D B E E E E
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
HCFABG D A CBD B E C DE B FE D B D A C D B A B C

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
5 1070 A E E D B B B A D C D A C D E A C E D E E D D E B
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
B B A C D C B D D E E D D D B A D C C E A D D B E
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
GCEB FC A B D BD B E C F A C A E D C D B E B

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
6 1060 C E E E E D E A C D D D B C E C E E B B E B B A C
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
E C A D C A A D B C B C D E D B C A E D B A D C C
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
E CB C CDE F DA F FE F HGD D A C D E E E E E B

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
7 1062 A D A A C E C D A A C E A C D C C C B B A E E C D
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
E A B B A D C B A B A C A C C B C C B E C A E D A
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
C EAFD E C E E EG ABFCED DGA AF D E E D B B C B A B

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
8 1064 C E B A A B A E E A E D C B C D C B B A C C E E E
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
B B B E D D B C A D D A A B E B C E C C B B B D D
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
BD E C FCB GH A D HDGA FCB ECF B D E C A A E E C E

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
9 1066 A B C A B C C B B E A D A D C C D D D B C C A B B
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
A B E A B D B E B B C A C B E C B C C D E B B B D
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
E B D D B C GEFADB E GDE FB B D E A A E E C E B

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10 1068 D B B B E B E C C B A D A C B D A E A A C D A A C
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
A A A E D D E B A C D B A C D D A D A E B E C C E
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
C F DEC C E A BEHF BF CF AB B C E D A E D A B E

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
11 1072 D A D D D D D A E E C A A B D E C C D A C A B E C
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
D A E D E E B B A D B E A A A C A D B C C D A B C
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
C GCD CAB B AD D FD B F BD D C E E C D D C E D

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
12 1074 A A A A A E D D C C B C A C A D D E E A A A D D D
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
D A E C E B A B A B B E C D E C A B B E E B E C E
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
E EF F B D BD CEHF EADFGC DGB CE D A C E B E D C A E

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
13 1075 E A B E C C B D E E B A C E D B A E B B D A B C B
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
C B A A A B A A C E D C B C C B E A E C D A E C A
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
B E C B B A D F EBC BE A E A C A E D C A C

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
14 1069 A C D E E E D D B B A A E B C D C C D E A B E A B
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
A A E B B C B E A C D D B B B E E E D E E D C D D
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
C G EB BEA CG EF AD A DEB CG D D C D D A D E A E

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
15 1065 B B C E D C B C E D B A A E D D A A E D C A C D C
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
D B E B A A B B E C B D C A C D B A A B E E B D C
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
F D A CB E A ABEF D AB A A A E E C A D E E E

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
16 1063 C E B C D B B D B B C A C E D B B D E B C B B E C
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
B C A C C E B B C D B A D D A E D D A B E A E D D
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
ADF F A D F E B B CA ED C B A C D C B E A E

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
17 1061 C E D A D C C B D C D E E B D B B E E D A E D A B
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
E C B C B D C B C B A D B A C B C D E E D A B C B
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
FDBCGH E EBC F ED CD AD A A C D B B D D B C C D E

 

 

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
18 1059 B C E E A D B E B E D B B A B E B D B D D E A E D
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
D D E C B A C D B D B C E E A E A B A E A E A B B
 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
CAG A FC C CG C DAFE A BFC AE E A A D C C C C C E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика, оқыту әдістемесі

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1021 E C D D C D C A B E E C E C E C B E A E C C E B C A A E A B
2 1017 C D B D D B D C D C D E B C E B A D E B A A A D E B D C C C
3 1011 C B A A E D B C C C C A E C A C B C A C A C A A D B B B B C
4 1023 E D C B A C D E A A E D C E C B E C B B E B D E D A A C E B
5 1151 E B B D C E C C D D C C B A A C A C C C B D B D E D E C E E
6 1277 B B C D D C E D C B A C B C E B D B C A A E A E E B E C A A
7 1221 B E A C B A A C D B A A C A D C B A B A E D D A C D B B C D
8 1229 E B B A C B D C E D E E D B C C D C B E C B C A A A D D B C
9 1451 D A E B D C D A A A E C B A D A B A A B E E B C B B D D D E
10 1427 B C B B A E C A D C C B B C D E A B D B C E E E E B E A B E

 

Вам может также понравиться...

1 комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.